Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

WIELKIE WYPRAWY MORSKIE HISZPANÓW I PORTUGALCZYKÓW. PRZYCZYNY, CELE, PRZEBIEG, SKUTEK.

1) Sytuacja, która doprowadziła do wypraw . Pod koniec średniowiecza istniał duży popyt na przyprawy korzenne, zaś przyczyną tego popytu był fakt , że ówczesne rolnic [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:33 , Wyświetleń: 4140 , Ocena: 21.98, Głosów: 189, Autor: ew.la

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK 1447 -1492.

Kazimierz Jagiellończyk objął władzę wręcz w komfortowej sytuacji, tzn. w cztery lata po śmierci brata. Był dziedzicznym wielkim księciem litewskim, i co więcej bardziej [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:34 , Wyświetleń: 4835 , Ocena: 23.71, Głosów: 197, Autor: ew.la

Bitwa o Wielką Brytanie.

22 czerwca 1940 roku zostało podpisane francusko- niemieckie zawieszenie broni.Tym samym Europa Zachodnia była zajęta przez wojska III Rzeszy i ich siły sprzymierzone.Jedynym z [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:35 , Wyświetleń: 3839 , Ocena: 17, Głosów: 210, Autor: ew.la

"Szkic twórczości Kazimierza WIERZYŃSKIEGO".

Wpływ odzyskania niepodległości na kształt literatury polskiej był bardzo istotny. W pierwszym dziesięcioleciu dominuje poezja, poeci są świadomi tego, że mogą pisać o w [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:36 , Wyświetleń: 17800 , Ocena: 167.54, Głosów: 177, Autor: ew.la

Napoleon a sprawa polska .

W?ród ważnych spraw epoki napoleońskiej miejsce wybitne, chociaż nie naczelne, zajmowała bez wštpienia kwestia polska. Stanowiła trudny, jeden z najbardziej aktualnych i spe [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:37 , Wyświetleń: 6662 , Ocena: 31.42, Głosów: 222, Autor: ew.la

Wojna obronna we wrzesniu 1939 roku ocena postawy Polaków i jej przebiegu.

Pierwszego wrze?nia 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły na nasze ziemie rozpoczynajšc tym atakiem II wojnę ?wiatowš. Polski siły zbrojne liczšce około 1 miliona żołnierz [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:38 , Wyświetleń: 4578 , Ocena: 16.87, Głosów: 184, Autor: ew.la

Co to znaczy być rycerzem?

Co to znaczy być rycerzem? Żeby w pełni zrozumieć, jakie znaczenie miał stan rycerski należy najpierw dowiedzieć się skšd wywodzi się ta wartswa społeczna, jakie miała [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:38 , Wyświetleń: 3841 , Ocena: 19.61, Głosów: 194, Autor: ew.la

Zasady przy podejmowaniu decyzji i postanowienia w sprawie polskiej w czasie kongresu wiedeńskiego .

W okresie poprzedzającym romantyzm trwała bez pardonowa walka pomiędzy stronnictwami, klasykami a romantykami. Po upadku Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:39 , Wyświetleń: 3795 , Ocena: 21.91, Głosów: 193, Autor: ew.la

Działania wojenne w latach 1943-1945. Klęska państw osi.

I. Działania aliantów zachodnich. Przełom w działaniach wojennych przeciwko państwom osi. Zacznę od przypomnienia jakie państwa należały do państw osi i które by [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:41 , Wyświetleń: 5802 , Ocena: 16.05, Głosów: 211, Autor: ew.la

Sztuka-rzeźby.

Jeżdziec Rampin-6w Arystokratyczna Atenka-6w Bogini trzymająca jabłko-6w Spartanka,zwyciężczyni biegu-5w Posąg Posejdona-5w Dyskobol-5w-Myron Doryforo [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:42 , Wyświetleń: 3170 , Ocena: 25.05, Głosów: 128, Autor: ew.la

POLITYKA ZAGRANICZNA ZYGMUNTA STAREGO. GENEZE HOŁDU PRUSKIEGO.

POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓW Na przeł. XV i XVI przedstawiciele dynastii Jagiellonów zasiadali na 4 tronach Europy : Kraków, Wilno, Praga, Buda (węg.późnie [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:42 , Wyświetleń: 2846 , Ocena: 45.78, Głosów: 54, Autor: ew.la

Starożytność-związki.

1.)Związek Peloponeski - związek Sparty z miastami obok niej Sparta zagrożona powstaniami helotów zawarła z sąsiednimi miastami peloponezu takimi jak:Tegea,Mantineja,Kory [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:43 , Wyświetleń: 3521 , Ocena: 28.83, Głosów: 136, Autor: ew.la

Średniowiecze-daty.

306-1450 - średniowiecze; 476-1453 - średniowiecze 476 - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego 496 - chrzest władcy Franków - Klodwiga 534 - Frankowie podbijają Bu [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:44 , Wyświetleń: 3344 , Ocena: 26.95, Głosów: 110, Autor: ew.la

Średniowiecze-pojęcia.

Beneficjum - nadanie ziemi przez władcę w dożywotnie użytkowanie jako wynagrodzenie za sprawowany urząd; Domena(-y) - wielkie posiadłości ziemskie należące do monarchy [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:45 , Wyświetleń: 5107 , Ocena: 3.58, Głosów: 101, Autor: ew.la

Przebieg powstań ze szczególnym uwzględnieniem sprawy Krakowa.

W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, powstało suwerenne państwo polskie. Początkowo było to jednak państwo nie ukształtowane: nie miało uznanego przez w [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:46 , Wyświetleń: 2934 , Ocena: 51.49, Głosów: 58, Autor: ew.la

Początki cesarstwa rzymskiego.

Zabójcy Cezara uważali się za obrońców republiki. Nadzieje na przywrócenie starego ustroju okazały się złudne. Śmierć Cezara otworzyła tylko okres nowych wojen domowych [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:47 , Wyświetleń: 3956 , Ocena: 38.26, Głosów: 95, Autor: ew.la

Ocena polityki Józefa Becka .

Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da - podpalcie świat! (Józef Piłsudski do swych współpracowników) Nie jestem pewien, czy to akurat komuniści są autoram [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:48 , Wyświetleń: 3062 , Ocena: 41.22, Głosów: 62, Autor: ew.la

Przyczyny wybuchu I wojny światowej. (2)

Na początku wieku XX przeciwieństwa pomiędzy wielkimi europejskimi mocarstwami coraz bardziej się nasilały i wiodły prostą drogą do wojny. W Europie było wiele punktów za [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:49 , Wyświetleń: 15038 , Ocena: 161.15, Głosów: 127, Autor: ew.la

Zjednoczenie Włoch.

W 1848r. w wielu częściach Europy miały miejsce protesty i bunty zwane Wiosną Ludów. Pokazały one, że ludzie nie byli zadowoleni z rządów, że chcieli i powinni mieć wpł [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:50 , Wyświetleń: 3600 , Ocena: 31.66, Głosów: 127, Autor: ew.la

Szanse i znaczenie Powstania Listopadowego.

Powstanie Listopadowe wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830r w Warszawie. Przez 10 miesięcy Polska była krajem wolnym, choć tego nie uznało żadne państwo europejskie.

Dodano: 2008-02-07 23:43:51 , Wyświetleń: 3536 , Ocena: 37.21, Głosów: 83, Autor: ew.la

Wojny religijne.

Wojny religijne to temat aktualny , niestety także dzisiaj : niedawne wypadki w byłej Jugosławii czy konflikt islandzko angielski w dużej mierze majš podtekst wyznaniowy. Tego [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:52 , Wyświetleń: 3245 , Ocena: 25.1, Głosów: 135, Autor: ew.la

WOJNY O PANOWANIE NAD BAŁTYKIEM .SPRAWA INFLANT W POLITYCE BAŁTYCKIEJ - XVI - XVII W.

W czasach panowania Zygmunta Augusta (1548 - 1572)- syna Zygmunta Starego na plan 1 w pols. polit. zagr. wysunęła się sprawa Inflant (terytoria nadbałtyckie - obecna Łotwa i E [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:53 , Wyświetleń: 3379 , Ocena: 43.79, Głosów: 66, Autor: ew.la

Napoleon Bonaparte. (1)

15 sierpnia 1769 r. w mieście Ajaccio na Korsyce Letycja Bonaparte, dziewiętnastoletnia żona pewnego miejscowego szlachcica zajmującego się praktyką adwokacką, urodziła dzi [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:54 , Wyświetleń: 8114 , Ocena: 50.21, Głosów: 99, Autor: ew.la

Walka o granicę zachodnią państwa polskiego.

Pierwsze powstanie na Górnym Śląsku W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r., z obozu w Piotrowicach wyruszyła 40-osobowa grupa powstańców z Maksymilianem Iksalem na czele. Po [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:55 , Wyświetleń: 2875 , Ocena: 64.84, Głosów: 42, Autor: ew.la

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej.

Przeobrażenia ustrojowe państw europejskich w wieku XVIII były prostą kontynuacją tych procesów i zmian, zachodzących w strukturze i formach władzy państwowej, których na [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:58 , Wyświetleń: 6491 , Ocena: 44.18, Głosów: 178, Autor: ew.la

Faszyzm, przyczyny powstania i jego rozwój. Faszyzm we Wloszech i Niemczech.

"(...)Faszyzm to kierunek i ruch polityczny o charakterze totalitarnym, nacjonalistycznym i rasistowskim, który uksztaltowal sie po I wojnie swiatowej we Wloszech, pózniej takze [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:58 , Wyświetleń: 3801 , Ocena: 37.57, Głosów: 92, Autor: ew.la

Upadek Cesarstwa rzymskiego.

Cesarstwo przetrwało VII wieków, wykazując stabilność nieporównywalną z jakimkolwiek wielkim państwem archaicznym. Zawdzięczało tę trwałość znakomitej, systematycznie [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:59 , Wyświetleń: 3350 , Ocena: 28.36, Głosów: 122, Autor: ew.la

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w.

I Wstęp Jak wiadomo gdy Polska znalazła się pod zaborami próbowano za wszelką cenę odzyskać niepodległość i uwolnić się spod jarzma trzech zaborców. Jednak najcię [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:41 , Wyświetleń: 2576 , Ocena: 74.12, Głosów: 32, Autor: ew.la

Konfucjusz.

Konfucjusz był chińskim myślicielem i reformatorem społecznym żyjącym w latach 551 - 479 p.n.e. Odegrał on wielką rolę w dziejach chinskiej cywilizacji gdyż stworzył ca [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:41 , Wyświetleń: 4727 , Ocena: 40.61, Głosów: 160, Autor: ew.la

Społeczeństwo i gospodarka w okresie dzielnicowym...

Kres dzielnicowy - osłabienie państwa polskiego i obniżenie jego pozycji na arenie międzynarodowej, lecz również okres intensywnego rozwoju gospodarczego i istotnych przemian [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:42 , Wyświetleń: 3538 , Ocena: 21.39, Głosów: 145, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?