Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Starożytny Egipt (4)

1.Trochę ogólnie o Starożytnym Egipcie.Egipt był pierwszą cywilizacją w Afryce. Narodziła się ona w IV tysiącleciu p.n.e., trwała do końca tego okresu i dalej. Chara [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:39 , Wyświetleń: 2257 , Ocena: 13.79, Głosów: 115, Autor: pawlukewa

Pierwszy rozbiór Polski (2)

Pierwsze porozumienie o rozbiorze przedstawiciele Rosji i Prus podpisali w Petersburgu 17 lutego 1772 roku. Oznaczono, jakie obszary zagarną dwa państwa, przewidziano też udzia [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:52 , Wyświetleń: 1924 , Ocena: 37.35, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Sredniowieczna wieś

ŚREDNIOWIECZNA WIEŚDamy i feudałowie ucztujący w zamkowych salach, rycerze zakuci w zbroje, mnisi i katedry- wszystko to kojarzy się z okresem historycznym tzw. średniowi [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:55 , Wyświetleń: 2022 , Ocena: 14.7, Głosów: 108, Autor: pawlukewa

Europa i U.S.A, państwo faszystowskie, organizacja, itd...

1.) Polityka ustępstw wobec Niemiec.W końcu 1923 r. powołano międzynarodową komisję ekspertów gospodarczych z udziałem U.S.A. W 1924 r. Republice Weimarskiej przyznano [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:08 , Wyświetleń: 2247 , Ocena: 53.78, Głosów: 44, Autor: pawlukewa

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim (1)

Zając Małgorzata kl. III b nr 34PRZEMIANY GOSPODARCZE I SPOŁECZNE NA ZIEMIACZ POLSKICH W II POŁOWIE XIX WIEKU POD ZABOREM ROSYJSKIM Likwidacja utrzym [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:32 , Wyświetleń: 2730 , Ocena: 669.17, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim (3)

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim Likwidacja utrzymującej się od kongresu wiedeńskiego [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:34 , Wyświetleń: 1772 , Ocena: 136.6, Głosów: 9, Autor: pawlukewa

POLITYKA DYNASTYCZNA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA (1)

Wydaje mi się, że pierwszym etapem realizacji założeń własnej polityki dynastycznej przez Kazimierza Jagiellończyka było zawarcie małżeństwa. A jak wiemy, wtedy mał [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:39 , Wyświetleń: 4362 , Ocena: 151.98, Głosów: 49, Autor: pawlukewa

POLITYKA DYNASTYCZNA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA (2)

Wydaje mi się, że pierwszym etapem realizacji założeń własnej polityki dynastycznej przez Kazimierza Jagiellończyka było zawarcie małżeństwa. A jak wiemy, wtedy mał [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:40 , Wyświetleń: 1793 , Ocena: 54.64, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

Powstanie Styczniowe (10)

Margrabia Wielopolski , realizując swój plan współpracy z caratem , widział zagrorzenie ze strony patriotycznej radykalnej młodzieży . Z jego inicjatywy władze rosy [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:54 , Wyświetleń: 2436 , Ocena: 32.17, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Pozycja polityczna i gospodarcza Polski na arenie międzynarodowej za czasów Jagiellonó

Pozycja polityczna i gospodarcza Polski na arenie międzynarodowej za rządów Jagiellonów.Jagiellonowie to dynastia królewska pochodzenia Litewskiego, panująca w Polsce w l [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:07 , Wyświetleń: 2470 , Ocena: 120.68, Głosów: 30, Autor: pawlukewa

Roman Dmowski (1)

"Jestem Polakiem - to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, ze mowie po polsku, ze inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:00 , Wyświetleń: 2063 , Ocena: 16.99, Głosów: 102, Autor: pawlukewa

kontrowersje dotyczące powstania państwa polskiego (1)

Kontrowersje dotyczące powstania państwa polskiegoZapewne każdy z nas zastanawiał się jak powstało nasze państwo. Jaki był jego początki, jak się kształtowało. [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:03 , Wyświetleń: 1772 , Ocena: 76.65, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

kontrowersje dotyczące powstania państwa polskiego (2)

Kontrowersje dotyczące powstania państwa polskiegoZapewne każdy z nas zastanawiał się jak powstało nasze państwo. Jaki był jego początki, jak się kształtowało. [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:05 , Wyświetleń: 2664 , Ocena: 166.32, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

Osiagniecia Cywilizacyjne w starożytnym Rzymie.

Osiągnięcia Cywiliazycyjne w Starożytnym Rzymie.Rzym był państwem bardzo dobrze rozwiniętym cywilizacyjnie. Do tych zdobyczy, kultury które najlepiej się rozwinęł [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:08 , Wyświetleń: 1561 , Ocena: 62, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

Rewolucja francuska. (1)

Na wybuch rewolucji złożył się szereg przyczyn. Francja była pogrążona w kryzysie gospodarczym. Wieś głodowała, gdyż panowały klęski nieurodzaju. Niekorzystny trak [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:12 , Wyświetleń: 2548 , Ocena: 4.23, Głosów: 90, Autor: pawlukewa

Dzieje unii Polski z Litwą .

Na wiele lat przed śmiercią Kazimierz Wielki zapewnił następstwo tronu w Polsce dynastii węgierskiej.Układ miał obowiązywać tylko w przypadku bezpotomnej śmierci nasz [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:15 , Wyświetleń: 2140 , Ocena: 23.13, Głosów: 74, Autor: pawlukewa

Sprawa polska w czasie II wojny światowej

Termin „sprawa polska” na przestrzeni ostatnich dwustu lat wielokrotnie pojawiał się w międzynarodowej polityce. W czasie I wojny światowej Polacy domagali się uzn [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:24 , Wyświetleń: 5185 , Ocena: 90.58, Głosów: 83, Autor: pawlukewa

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to obecnie największa potęga zarówno ekonomiczna, polityczna, jak i militarna świata. W ciągu zaledwie dwustu kilkudziesięciu lat swej h [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:26 , Wyświetleń: 2430 , Ocena: 39.33, Głosów: 57, Autor: pawlukewa

Kultura oświecenia (2)

Oświecenie to nazwa okresu w dziejach kultury europejskiej, którego początek przypada na koniec XVII, a schyłek sięga początku XIX stulecia. Nazwa ta po raz pierwszy został [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:29 , Wyświetleń: 2703 , Ocena: 31.45, Głosów: 77, Autor: pawlukewa

Kościół IV – XIII w., jego funkcje w społeczeństwie.

Słowo greckie ekklesia (łac. Ecclesia, polskie kościół) pojawia się w pismach chrześcijańskich już na przełomie pierwszego i drugiego wieku. Jest tam mowa o kościołach [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:31 , Wyświetleń: 1909 , Ocena: 40.32, Głosów: 58, Autor: pawlukewa

Jan Henryk Dąbrowski

Jan Henryk DąbrowskiUrodzony 2 lub 29 sierpnia 1755 roku w Pierzchowcu (Krakowskie). Zmarł 6 czerwca 1818 roku w Winnogórze (Wielkopolskie). Był genera [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:33 , Wyświetleń: 8909 , Ocena: 166.5, Głosów: 85, Autor: pawlukewa

Jan III Sobieski (1)

Jan III Sobieski (1629-1696), król polski od 1674. Syn Jakuba, kasztelana krakowskiego, i Teofili Daniłowiczówny, wojewodzianki ruskiej, wnuczki hetmana S. Żółkiewskiego. [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:34 , Wyświetleń: 9425 , Ocena: 203.41, Głosów: 75, Autor: pawlukewa

Jan III Sobieski (2)

Jan III Sobieski Jan Sobieski urodził się w 1629 roku w Olesku, zmar [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:35 , Wyświetleń: 8686 , Ocena: 139.65, Głosów: 95, Autor: pawlukewa

Stefan Wyszyński

WYSZYŃSKI STEFAN (1901-81), prymas Polski, mąż stanu; po studiach na KUL od 1930 prof. prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, także dzi [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:46 , Wyświetleń: 2261 , Ocena: 10.56, Głosów: 168, Autor: pawlukewa

połączenie włoch i niemiec

W XIX wieku w Europę ogarnęła rewolucja i wiele narodów zaczęło darzyć do niepodległości lub jak np. państwa niemieckie czy włoskie do zjednoczenie. Pierwsze próby zjed [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:50 , Wyświetleń: 1786 , Ocena: 17, Głosów: 95, Autor: pawlukewa

Walka o pozycje nad Baltykiem od drugiej połowy XVI wieku do w pierwszej połowie XVII

Kraj nas , Polska , miał bardzo bujną historie. Od początku swojego istnienia był nękany różnymi wojnami. Sąsiedzi nasi nie byli zbyt przyjaźnie do nas nastawieni. Już za [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:51 , Wyświetleń: 2125 , Ocena: 37.94, Głosów: 46, Autor: pawlukewa

Wywiad z Bolesławem chrobrym

Wywiad praeprowadzony z Bolesławem Chrobrym tuż po koronacji dla kroniki [...]

Dodano: 2008-04-08 20:57:47 , Wyświetleń: 4455 , Ocena: 98.65, Głosów: 50, Autor: pawlukewa

Średniowiecze-podsumowanie

Wojny krzyżowe : 1096 I krucjata 1095 hasło świętej wojny z turkami 1099 zdobycie jerozolimy przez + (II K) 1147-1149 II K, 1189 – 1192 III K. 1202-1205 IV K. 1212 pielgr [...]

Dodano: 2008-04-08 21:02:41 , Wyświetleń: 9450 , Ocena: 16.01, Głosów: 108, Autor: pawlukewa

Losy Polski i Litwy nie połączonych Unią Lubelską

Celem tej pracy jest opisanie skutków Unii Lubelskiej posługując się działem historii zwanym "Historią alternatywną". Zamiast podawać ogólnodostępne fakty, mam zamiar pu [...]

Dodano: 2008-04-08 21:02:45 , Wyświetleń: 1744 , Ocena: 46.36, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Szkolnictwo w drugiej Rzeczypospolitej

Omawianie większości dziedzin życia w czasach dwudziestolecia międzywojennego w Polsce jest wyjątkowo trudne z powodu dwóch ściśle powiązanych ze sobą faktów. Pierwszy z [...]

Dodano: 2008-04-08 21:02:46 , Wyświetleń: 1872 , Ocena: 33.26, Głosów: 46, Autor: pawlukewa

Narutowicz Gabriel

Narutowicz Gabriel, pierwszy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, (1865-1922), rodem ze Żmudzi. Odbył studia w Petersburgu i Zurychu, tam uzyskał w 1891r. dyplom inżyni [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:46 , Wyświetleń: 2312 , Ocena: 18.9, Głosów: 124, Autor: pawlukewa

Mieszko I i Bolesław Chrobry twórcami państwowości polskiej (2)

Obu władców młodej Polski uważam za prawdziwych twórców jej państwowości. Każdy z nich zdołał w czasie swego panowania osiągnąć większość wyznaczonych przez siebie [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:52 , Wyświetleń: 2804 , Ocena: 62.09, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Polityka zaborców wobec Polski i Polaków w latach: 1815-1864

Polityka Rosji, Austrii i Prus wobec Polaków od zakończenia obrad Kongresu Wiedeńskiego do upadku powstania styczniowego zmieniała się co do sposobów jej prowadzenia i wielko [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:56 , Wyświetleń: 24511 , Ocena: 1553.75, Głosów: 23, Autor: pawlukewa

Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej – priorytety, działania sukcesy i porażki

W czasie dwudziestolecia międzywojennego polityka zagraniczna Polski miała wyznaczony jeden główny cel: nie dopuścić do ponownego zajęcia kraju przez Niemcy lub Rosję. Mimo [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:57 , Wyświetleń: 39073 , Ocena: 458.97, Głosów: 85, Autor: pawlukewa

Mieszko I i Bolesław Chrobry twórcami państwowości polskiej (1)

Obu władców młodej Polski uważam za prawdziwych twórców jej państwowości. Każdy z nich zdołał w czasie swego panowania osiągnąć większość wyznaczonych przez siebie [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:57 , Wyświetleń: 1736 , Ocena: 31.07, Głosów: 40, Autor: pawlukewa

Sposoby kształtowania się komunistycznego systemu władzy po II wojnie światowej

5. Sposób kształtowania się komunistycznego systemu władzy w krajach Europy Środkowej i Południowej po II wojnie światowej: inkorporacja (Litwa, Łotwa, Estonia) [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:01 , Wyświetleń: 1980 , Ocena: 36.78, Głosów: 72, Autor: pawlukewa

Katarzyna II

Katarzyna IIZofia, Augusta, Fryderyka Anhalt-Zerbst – bo tak nazywała się przed zmianą wiary Katarzyna II – urodziła się 21. IV. 1729 r. w Szczecinie. Jej ojci [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:08 , Wyświetleń: 2476 , Ocena: 17.33, Głosów: 131, Autor: pawlukewa

Epoka Saska

Po śmierci Jana III Sobieskiego (1697) rozegrała się batalia o obsadzenie tronu polskiego. W rywalizacji tej ostatecznie zwyciężył elektor saski Fryderyk August panujący w R [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:12 , Wyświetleń: 2441 , Ocena: 15, Głosów: 144, Autor: pawlukewa

Napoleon Bonaparte - zdobywca czy wyzwoliciel ?

Napoleon Bonaparte zdobywca czy wyzwoliciel ? Jest to pytanie na które różni ludzie będą różnie odpowiadać. Czy można go nazwać wyzwolicielem ? A może nie powinno się g [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:13 , Wyświetleń: 2417 , Ocena: 59.34, Głosów: 40, Autor: pawlukewa

Obozy plityczne Wielkiej Emigracji

Wielka EmigracjaGromady Ludu Polskiego (St. Worceli):metody walki= wyzwolenie drogą rewolucji ludowej, likwidacja feudalizmu warunkiem odzyskania niepodległościprogr [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:20 , Wyświetleń: 37726 , Ocena: 810.03, Głosów: 70, Autor: pawlukewa

Przywileje szlacheckie (1)

RokKto wydał?PostanowieniaDlaczego został wydany?1374 - przywilej koszyckiLudwik WęgierskiObniżenie podatku poradlnego do 2 groszy z łana chłopskiego, zwolnienie z obowi [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:33 , Wyświetleń: 26154 , Ocena: 520.65, Głosów: 74, Autor: pawlukewa

Zjednoczenie Niemiec (2)

Związek Niemiecki:1815 kongres wiedeński powołuje do życia Związek Niemiecki- konfederacja. Instytucja dyplomatyczna jest Bundestag (sejm związkowy) pod przewodnictwem Au [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:37 , Wyświetleń: 17376 , Ocena: 55.93, Głosów: 72, Autor: pawlukewa

Wojna Krymska

Kwestia wschodnia:od XVIII kryzys wewnętrzny państwa osmańskiego (dążenia separatystyczne, występowały narodowości Bałkanów). Wpływy pragną zdobyć: Rosja (panowani [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:38 , Wyświetleń: 2979 , Ocena: 10.9, Głosów: 158, Autor: pawlukewa

Kazimierz Wielki - życiorys i działalność publiczna

Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się w 1310 roku, wyrósł na wysokiego i postawnego mężczyznę, nosił [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:39 , Wyświetleń: 12293 , Ocena: 637.19, Głosów: 30, Autor: pawlukewa

Polityka zagraniczna Ludwika XIV

Polityka zagraniczna Ludwika XIV:Kiedy w 1661r. Ludwik XIV osobiście zaczął rządzić swoim królestwem (po śmierci kardynała Mazarina nie miał już nigdy pierwszego [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:02 , Wyświetleń: 115564 , Ocena: 876.37, Głosów: 42, Autor: pawlukewa

XVI Ściąga

Pierwsze wolne elekcje:Zygmunt August był ostatnim królem z dynastii Jagiellonów. 1572 zmarł i od tego roku do 73 był okres bezkrólewia .Burzliwe dyskusje podczas bezkró [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:10 , Wyświetleń: 3280 , Ocena: 34.17, Głosów: 136, Autor: pawlukewa

Wielkie odkrycia geograficzne-chronologia

Bartolomeo Diaz - Przylądek Dobrej Nadziei - 1488Krzysztof Kolumb - Haiti, Kuba, Ameryka Środkowa - 1492John Cabot - Labrador (Ameryka Północna) - 1497Vasco da Gama [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:52 , Wyświetleń: 7812 , Ocena: 97.07, Głosów: 56, Autor: tom

„Jesień narodów“. Scharakteryzuj przemiany społeczno- gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1991.

„Jesienią ludów” czy „Jesienią narodów” zwykło się określać proces rozpadu rządów komunistycznych w środkowej i południowo-wschodniej Europie, k [...]

Dodano: 2008-04-12 08:53:01 , Wyświetleń: 2766 , Ocena: 18.8, Głosów: 205, Autor: tom

Na drodze ku zjednoczeniu monarchii - koncepcje i etapy walki z rozdrobnieniem dzielnicowym ziem Polski

NIE UŻYWAĆ W IX LO W GDAŃSKUDruga połowa XII i cały wiek XIII określany jest w dziejach Polski jako czas rozbicia dzielnicowego. Został on zapoczątkowany po śmierci Bo [...]

Dodano: 2008-04-12 08:53:04 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 55, Głosów: 21, Autor: tom

Romantyczni twórczy Wielkiej Emigracji

Po upadku powstania listopadowego (1830-1831) rozopoczeła się Wielka Emigracja. Odegrała dużą rolę w historii Polski XIX w. Należała do największych ruchów emigracyjnych [...]

Dodano: 2008-04-12 08:53:22 , Wyświetleń: 4770 , Ocena: 134.09, Głosów: 57, Autor: tom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?