Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Cesarstwo Ottonów (4)

Tereny monarchii Karola Wielkiego były najeżdżane przez Wikingów i Madziarów. Dotyczyło to również i monarchii wschodniofrankijskiej.(państwo wschodniofrankijskie, które [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:14 , Wyświetleń: 2343 , Ocena: 19.24, Głosów: 113, Autor: ew.la

PUBLICYSTYKA, TEATR, SZKOLNICTWO.

PUBLICYSTYKA Pierwszy numer "Monitora" ukazał się 21. III. 1765 roku. Od tego czasu - 2 razy w tygodniu, do końca 1785 r. Fundatorem był król Stanisław August Poniatowski [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:15 , Wyświetleń: 1656 , Ocena: 24.74, Głosów: 57, Autor: ew.la

Twórcy.

Stanisław Leszczyński (ur. 20. X. 1676 we Lwowie), człowiek o tragicznej biografii. Główne dzieło wykonane w 1749r. Jet to utwór pt: "Głos wolny, wolność ubezpieczającyc [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:16 , Wyświetleń: 2283 , Ocena: 11.83, Głosów: 196, Autor: ew.la

OCENA POLSKICH POWSTAŃ NARODOWYCH.

Wg. Clauzewitza wojna jest to polityka prowadzona za pomocą środków militarnych. Powstanie jest wojną z tym, że od innych wojen różni je to, że jedna ze stron walczących u [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:17 , Wyświetleń: 1907 , Ocena: 37.76, Głosów: 45, Autor: ew.la

Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII w.

Po pierwszym rozbiorze mimo utraty 30 % terytorium i 35 % ludności Rzeczpospolita Polska nadal była państwem wielkim i stosunkowo ludnym. Szlachty było ok. 700 tys. w tym 0.5 m [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:17 , Wyświetleń: 2823 , Ocena: 93.07, Głosów: 42, Autor: ew.la

POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO. (2)

Na ziemiach polskich na przełomie IX/X w. zamieszkiwały różne plemiona słowiańskie , które tam przybyły w dobie Wędrówki Ludów. Pierwszą organizacją przedpaństwow [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:18 , Wyświetleń: 5548 , Ocena: 41.54, Głosów: 104, Autor: ew.la

WIELKA EMIGRACJA.

Powstania narodowe nie były dobrem samym w sobie lecz instrumentem do wywalczenia niepodległości w formie suwerrennego państwa. DROGI DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI: -b [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:20 , Wyświetleń: 2000 , Ocena: 16.63, Głosów: 106, Autor: ew.la

GENEZA POWSTANIA CHMIELNICKIEGO.

( 1648-57 ) I SPRAWA UKRAINY Na poł.-wsch. kresach RP w zwartej masie żyła ludność prawosławna, ale posiadaczami wielkich majątków było 6 rodów magnackich, częściow [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:21 , Wyświetleń: 2624 , Ocena: 22.69, Głosów: 97, Autor: ew.la

REWOLUCJA 1905 - 1906 W ROSJI.

Na początku XX wieku istniała w Rosji sytuacja rewolucyjna - chłopi żądali ziemi , robotnicy ustawodawstwa pracy, wśród wielu warstw społeczeństwa system samodzierżawia, [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:22 , Wyświetleń: 2907 , Ocena: 51.4, Głosów: 83, Autor: ew.la

REWOLUCJA 1905 - 1906 NA ZIEMIACH POLSKICH.

Kiedy w 1904 r. zaczęła się wojna rosyjsko - japońska, polskie środowiska polityczne nie mogły pozostać obojętne. Społeczeństwo polskie zaboru rosyjskiego, choć pozbawio [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:23 , Wyświetleń: 1695 , Ocena: 33.05, Głosów: 42, Autor: ew.la

GENEZA I KONSEKWENCJE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ W ANGLII XVIII W.

Wszelka polityka musi mieć przełożenie na środki utrzymania, warunki w jakich żyje człowiek oraz na perspektywy w jakich dane środowisko się określa. Wokół tych wartośc [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:24 , Wyświetleń: 2369 , Ocena: 28, Głosów: 59, Autor: ew.la

Rosja.

Rosja była państwem zapóźnionym ustrojowo wobec innych państw, a nawet wobec własnego rozwoju ekonomicznego. Chłopi byli uwłaszczeni ale nadal tkwili we wspólnotach chłop [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:25 , Wyświetleń: 2395 , Ocena: 10.93, Głosów: 210, Autor: ew.la

Gospodarka polska w XIII w.

W wieku XI wzrastała wartość ziemi i pracy. Od czasów K . Odnowiciela obserwujemy zjawisko nadawania ziemi książęcej w zamian za zobowiązanie do służby wojskowej.. W wiek [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:26 , Wyświetleń: 2826 , Ocena: 21.89, Głosów: 115, Autor: ew.la

ETAPY ZJEDNOCZENIA NIEMIEC W 1871R.

1. Sytuacja krajów niemieckich w okresie poprzedzającym zjednoczenie Niemiec. Niemcy miały poczucie jedności narodowej, poprzez świadomość wspólnego języka. tradycji, kult [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:27 , Wyświetleń: 1958 , Ocena: 29.02, Głosów: 59, Autor: ew.la

PAŃSTWO POLSKIE ZA BOLESŁAWA CHROBREGO ( 992 -1025 )

Po śmierci Mieszka władzę przejął jego syn z pierwszego małżeństwa - Bolesław (992 - 1025 ). Chrobry zaraz na początku swojej kariery musiał rozprawić się ze swoimi pr [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:28 , Wyświetleń: 1858 , Ocena: 31.51, Głosów: 54, Autor: ew.la

KONFLIKT CESARSTWA Z PAPIESTWEM (SPÓR O INWESTYTURĘ)

INWESTYTURA- uroczyste nadanie lenna w zamian za lojalność i posłuszeństwo . W skład inwestytury wchodziło prawo do zarządzania określonym obszarem z władzą sądzenia, ka [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:29 , Wyświetleń: 2270 , Ocena: 47.47, Głosów: 31, Autor: ew.la

STANOWISKO POLSKI WOBEC WALKI CESARSTWA Z PAPIESTWEM (POLITYKA BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO (1058-1079))

Kraj zgodnie z zasadą patrymonialną został podzielony między młodszego brata Hermana, który objął Mazowsze oraz jeszcze młodszego brata Mieszka. który niczego nie objął [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:30 , Wyświetleń: 1882 , Ocena: 30.68, Głosów: 55, Autor: ew.la

POLSKA W DOBIE PANOWANIA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO (1106-1138 ).

Zgoda między braćmi i względna równowaga sił trwała do 1102 r. póżniej nastąpił konflikt między braćmi , Zbigniewem, króry był panem Wielkopolski, Kujaw i Bolesławem [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:31 , Wyświetleń: 1770 , Ocena: 19.94, Głosów: 80, Autor: ew.la

NAJAZD SZWEDZKI (1655 - 1660).

W takiej sytuacji spada na Polskę najazd szwedzki 1655-60. Wobec najzdu szwedzkiego Rosjanie zawiesili działania wojenne przeciw Polsce, a nawet obiecali pomoc wojskową prze [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:32 , Wyświetleń: 2667 , Ocena: 48.3, Głosów: 86, Autor: ew.la

DZIAŁANIA WOJENNE W EUROPIE W LATACH 1939-1941.

Dziwna wojna na Zachodzie. Dziwnš wojnš na Zachodzie nazwano czas, jaki upłynšł od wypowiedzenia przez Francję i Wielkš Brytanię wojny Niemcom, do niemieckich działań [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:33 , Wyświetleń: 1944 , Ocena: 34.98, Głosów: 50, Autor: ew.la

POLSKA, historia XXw do 1945.

Przed I wojną światową w polityce polskiej dominowały dwie orientacje. Zwolennicy orientacji rosyjskiej, gł. narodowi demokraci, uważali, że w przypadku zwycięstwa państw [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:34 , Wyświetleń: 2034 , Ocena: 15.58, Głosów: 117, Autor: ew.la

Droga ku demokracji szlacheckiej - w Polsce w XV i XVI w.

SEJMY WALNE: 1501 - Mielnik Ustanowiono akt mówišcy o tym że władza nad państwem leży w rękach szlachty a król może jedynie przewodzić sejmowi 1504 - Piotrków Us [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:35 , Wyświetleń: 1558 , Ocena: 97.08, Głosów: 11, Autor: ew.la

Zanalizuj konsekwencje społeczno- gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich.

Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej stro [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:36 , Wyświetleń: 1553 , Ocena: 67.64, Głosów: 21, Autor: ew.la

Wielka Brytania.

Pełna nazwa tego państwa brzmi : Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej . Jest to państwo "wyspiarskie" , które znajduje się w Północno - Zachodniej [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:37 , Wyświetleń: 5659 , Ocena: 50.13, Głosów: 128, Autor: ew.la

Karok Darwin

Rewolucja naukowa i techniczna zmieniła relacje między człowiekiem a przyrodą, wpływając na wszystkie dziedziny wiedzy i światopogląd człowieka. W drugiej połowie XIX w. [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:38 , Wyświetleń: 3949 , Ocena: 20.9, Głosów: 122, Autor: ew.la

Przyczyny wybuchu,przebieg i skutki pierwszej wojny światowej.

Pierwsza wojna światowa była całkowicie odmiennym konfliktem zbrojnym od wcześniej spotykanych w historii świata.Różniła się na przykład pod względem rozmiarów pola wal [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:40 , Wyświetleń: 14266 , Ocena: 169.18, Głosów: 112, Autor: ew.la

Działania na Bałkanach.

Niemcy dążyli do zagarnięcia Bałkanów,by odciąć tę część Europy od swoich przeciwników,zyskać bazy wypadowe do działań na morzu śródziemnym,oraz by zaopatrywać si [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:40 , Wyświetleń: 2601 , Ocena: 36.87, Głosów: 86, Autor: ew.la

Wojna Rosyjsko - Fińska.

Z końcem 1939 roku III Rzesza coraz bardziej powiększała swoje zdobycze terytorialne.Kwestią czasu było tylko zaatakowanie ZSRR. Rozumiał doskonale to sztab Stalina.Rosjanie [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:41 , Wyświetleń: 2474 , Ocena: 15.51, Głosów: 116, Autor: ew.la

Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej.

Państwo polskie po wielu latach przebywania pod zaborami odrodziło się po pierwszej wojnie światowej jako wolny i niepodległy kraj. Jego mieszkańcy nie cieszyli się jednak o [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:42 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 27.48, Głosów: 59, Autor: ew.la

Prawo cywilne (2)

1. Zobowiązanie: Stosunek prawny, w którym jedna ze stron (wierzyciel) może domagać się od 2-iej str. (dłużnik) określonego zachowania, czyli świadczenia. 2. Źródła [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:44 , Wyświetleń: 3686 , Ocena: 39.83, Głosów: 145, Autor: ew.la

PRAWO ADMINISTRACYJNE (1)

Administracja: 1. Organizacja składająca się z różnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących za [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:45 , Wyświetleń: 2605 , Ocena: 25.25, Głosów: 102, Autor: ew.la

Prawo spadkowe (2)

Prawo spadkowe - zespół przepisów regulujących losy majątku pozostawionego przez zmarłą osobę fizyczną. Spadek - ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego w ch [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:46 , Wyświetleń: 2460 , Ocena: 17.49, Głosów: 130, Autor: ew.la

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne - obejmuje system norm odnoszących się do stosunków pomiędzy małżonkami oraz stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi. Jest to sfera zagadnień dotycząca spr [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:47 , Wyświetleń: 2668 , Ocena: 29.35, Głosów: 110, Autor: ew.la

SĄDOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE

Należy ono w Polsce do sądów powszechnych. Rozstrzygane są w nim sprawy z zakresu prawa cywilnego, a także p. rodz. i opiekuńczego oraz p. pracy (art. 1 k.p.c.). Są to w wi [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:48 , Wyświetleń: 2139 , Ocena: 24.39, Głosów: 78, Autor: ew.la

"Złoty wiek"

Wiek XVI w Polsce nazwany został "złotym wiekiem" ponieważ, przyniósł on ogromny wzrost znaczenia Polski w różnych dziedzinach życia na arenie międzynarodowej.Wśród [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:49 , Wyświetleń: 4172 , Ocena: 32.92, Głosów: 181, Autor: ew.la

Ekspansja kolonialna w II połowie XIX i początkach XX wieku.

Choć ekspansja zamorska Europejczyków trwała już od średniowiecza (w postaci krucjat), a kwitła przez około 150 lat od końca XV do połowy XVII wieku, to początkiem koloni [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:50 , Wyświetleń: 3863 , Ocena: 50.92, Głosów: 88, Autor: ew.la

Najwybitniejsze postacie polskie okresu II Rzeczpospolitej

Wojskowe1.Józef Piłsudski 1867 - 1935. Naczelnik państwa. Premier.2.Kazimierz Sosnkowski 1885 - 1969. Generał WP. Minister Wojny.3.Józef Haller 1873 - 1960. Genera [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:51 , Wyświetleń: 4003 , Ocena: 86.83, Głosów: 77, Autor: ew.la

TANNENBERG

W początkowej fazie pierwszej wojny światowej niemieckie siły w prusach wschodnich były dość nieliczne. Gdy większość wojsk cesarza Wilhelma 2 szturmowały Francje i Belgi [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:52 , Wyświetleń: 2353 , Ocena: 12.82, Głosów: 169, Autor: ew.la

Napoleon wobec sprawy polskiej

Wśród ważnych spraw epoki napoleońskiej miejsce wybitne, chociaż nie naczelne, zajmowała bez wątpienia kwestia polska. Stanowiła trudny, jeden z najbardziej aktualnych i sp [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:53 , Wyświetleń: 3121 , Ocena: 37.36, Głosów: 85, Autor: ew.la

Początki chrześcijaństwa w Polsce (Bogusław Gierlach)

Autor: Bogusław GierlachTytuł: Początki chrześcijaństwa w PolscePolska zetknęła się po raz pierwszy z chrześcijaństwem w IV w. Kiedy to rzymscy kupcy, którzy byl [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:54 , Wyświetleń: 2047 , Ocena: 24.1, Głosów: 66, Autor: ew.la

Pochodzenie Etrusków

POCHODZENIE ETRUSKÓWW czasie rozwoju Italii nastąpiły dwa ważne wydarzenia: w 750 r. p.n.e. przybycie pierwszych Greków na południe Italii i Sycylii oraz w 700 r. p.n.e. [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:55 , Wyświetleń: 2443 , Ocena: 24.13, Głosów: 107, Autor: ew.la

Karol Wojtyła Jan Paweł II (2)

Karol Wojtyła Jan Paweł II18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Józef , syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Karol był jednym z trójki dzieci : stars [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:57 , Wyświetleń: 10565 , Ocena: 123.34, Głosów: 145, Autor: ew.la

P R L

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA P R LPolska odzyskała niepodległość w listopadzie 1918 r. Dążeniom Polaków do odbudowy swego państwa pomogło zwycięstwo Wielkiej Socjalis [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:58 , Wyświetleń: 2999 , Ocena: 15.48, Głosów: 195, Autor: ew.la

Stosunki Polsko-Krzyżackie

Kontakty między Polską a Krzyżakami zaczęły się kiedy to w 1225 roku Konrad Mazowiecki zwrócił się do Krzyżaków proponując im, by w zamian za nadanie im ziemi chełmiń [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:00 , Wyświetleń: 5598 , Ocena: 74.09, Głosów: 102, Autor: ew.la

Lądowanie w Normandii

Lądowanie wojsk alianckich w Normandii było długo i rzetelnie planowanąakcją militarną, największą tego typu w II WŚ, zarówno pod względemskali przygotowań ja i [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:01 , Wyświetleń: 4042 , Ocena: 12.65, Głosów: 208, Autor: ew.la

Przyczyny powstania LISTOPADOWEGO (1830)

Powstanie listopadowe mialo na celu uwolnic polske od zaborcow...Przyczyny:Posrednie:- lamanie konstytucji przez panstwa zaborcze tj. Rosja, Austria, Prusy.- przesl [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:01 , Wyświetleń: 14868 , Ocena: 141.91, Głosów: 140, Autor: ew.la

Czy sytuacja Polski moim zdaniem spełnia oczekiwania?

Polska, choć od 1989 roku przeszła długą drogę reform, stoi przez całyczas przed wielkimi zmianami, które każdy rząd boji się przeprowadzićze względu na wielki [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:02 , Wyświetleń: 4434 , Ocena: 99.38, Głosów: 55, Autor: ew.la

Papież Jan Paweł II.

Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Chłopiec otrzymał imiona Karol i Józef. Ojciec dzieck [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:03 , Wyświetleń: 11435 , Ocena: 131.87, Głosów: 141, Autor: ew.la

GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM

I.WSTĘPW okresie XX-lecia międzywojennego Polska znajdowała się w bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej, gdyż był to czas odżywania kraju, który po tylu latach był r [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:06 , Wyświetleń: 2039 , Ocena: 32.23, Głosów: 55, Autor: ew.la

POLITYKA FISKALNA W POLSCE

PYTANIA:1. Czy podatki są potrzebne ?2. Rodzaje podatków w Polsce.3. Jakie podatki płacą twoi rodzice ?4. Kto i w jaki sposób ustala wysokość podatków w Pol [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:07 , Wyświetleń: 1998 , Ocena: 23.06, Głosów: 71, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?