Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Wielka Emigracja(Dlaczego tak wielu Polaków wybrało los emigranta?)

Wiek XIX w historii Polski był bardzo tragiczny. Już w końcu XVII wieku Polska utraciła niepodległość i znalazła się pod zaborami. Zabory jak wiadomo, narzucali swoje praw [...]

Dodano: 2008-04-12 08:53:27 , Wyświetleń: 5720 , Ocena: 76.56, Głosów: 84, Autor: tom

Powstanie i rozwój chrześcijaństwa. Kościół pierwszych wieków

Jak powszechnie wiadomo chrześcijaństwo jest jedną z najstarszych i największych religii świata. Swoje początki, zgodnie z wierzeniami Chrześcijan ma ono przy przyjściu na [...]

Dodano: 2008-04-12 08:53:30 , Wyświetleń: 1746 , Ocena: 21.04, Głosów: 80, Autor: tom

Zjednoczenie Niemiec (RFN+NRD)

Zjednoczenie Niemiec było największym wydarzeniem lat dziewięćdziesiątych. 3 października 1990 r. połączyły się dwa państwa niemieckie – RFN i NRD. Przez ponad 40 [...]

Dodano: 2008-04-12 22:54:56 , Wyświetleń: 2915 , Ocena: 59.75, Głosów: 70, Autor: tom

Budowa socjalizmu w ZSRR (1)

Siła bolszewików tkwiła w ich organizacji, przekonaniu o dziejowej misji i gotowości do ofiar oraz w żelaznej dyscyplinie partyjnej, narzuconej przez Lenina. Zasada centralizm [...]

Dodano: 2008-04-12 22:55:01 , Wyświetleń: 2025 , Ocena: 28.45, Głosów: 65, Autor: tom

Czy słusznie Karolowi nadano przydomek Wielki ?

Przydomek ten został nadany słusznie, gdyż Karol Wielki wprowadził wiele reform. Ujednolicił system miar i wag, dbał o rozwój handlu z północą i wschodem. Zrezygnował z [...]

Dodano: 2008-04-12 22:55:04 , Wyświetleń: 6669 , Ocena: 187.29, Głosów: 41, Autor: tom

Chrzest Mieszka I

Chrzest Mieszka I Wiele wskazuje na to, że nie odbył on się w Polsce.Z ówczesnych sąsiadów Polski w grę wchodziły Czechy i Niemcy, jednak prz [...]

Dodano: 2008-04-12 22:55:05 , Wyświetleń: 2975 , Ocena: 33.14, Głosów: 117, Autor: tom

Przyczyny wybuchu II wojny światowej

Wszystko zaczęło się już w 1936 roku, ośmielony bezczynnością aliantów Hitler zajmuje zdemilitaryzowaną strefę Nadrenii, łamiąc tym samym porozumienie traktatu wersalsk [...]

Dodano: 2008-04-12 22:55:19 , Wyświetleń: 14095 , Ocena: 156.35, Głosów: 127, Autor: tom

Polacy w służbie nauki, kultury i techniki w drugiej połowie XIX wieku

Druga połowa XIX wieku była dla narodu polskiego okresem dalszego pozostawania pod rozbiorami i pozbawienia własnej państwowości. Powodowało to rozbicie narodu jako całości [...]

Dodano: 2008-04-13 09:54:50 , Wyświetleń: 1703 , Ocena: 41.14, Głosów: 34, Autor: tom

Poglądy i prądy filozoficzne oraz polityczne w pierwszej połowie XIX wieku w Europie

Wydaje się, że omawiając wspólnie poglądy filozoficzne i polityczne należy rozpocząć od tych pierwszych. Co prawda polityka jest z oczywistych względów bardziej związana [...]

Dodano: 2008-04-13 09:54:51 , Wyświetleń: 1745 , Ocena: 96.24, Głosów: 16, Autor: tom

absolutyzm

Państwo absolutyzmu oświeconego. Sposób zorganizowania, funkcjonowania. Miejsce wśród europejskich systemów ustrojowych czasów nowożytnych.Oświecony absolu [...]

Dodano: 2008-04-13 09:54:55 , Wyświetleń: 2838 , Ocena: 10.62, Głosów: 313, Autor: tom

Życiorys Stefana Wyszynskiego

1. Kardynał Stefan Wyszyński (1901 – 1981) urodził się 3 sierpnia w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Był drugim dzieckiem państwa Wys [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:05 , Wyświetleń: 2888 , Ocena: 27.95, Głosów: 59, Autor: tom

Organizacja Narodów Zjednoczonych (1)

Na świecie istnieje obecnie ponad 170 państw. Każde z nich ma określone terytorium, naród lub narody i suwerenny rząd, co sprawia, że w sferze politycznej ludzkość repreze [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:10 , Wyświetleń: 1872 , Ocena: 39.43, Głosów: 43, Autor: tom

Bracia Grobu Świętego- Templariusze

Zakon powstał w Jerozolimie w 1118 lub 1119r. Swoją popularna nazwę wziął od łacińskiego słowa templum, co oznacza świątynię, miejsce poświęcone, oznaczone przez augur [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:11 , Wyświetleń: 3073 , Ocena: 2.97, Głosów: 35, Autor: tom

Najazdy Normanów

1. Najeźdźcy z północy- WikingowieWikingami, a także Normanami nazywano śmiałych i okrutnych żeglarzy wojowników. Byli to germanie północni. Wyróżniano Duńczyków [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:28 , Wyświetleń: 2641 , Ocena: 17.84, Głosów: 122, Autor: tom

Słowianie (1)

1. Początki osadnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej.Ludy pierwotne rzadko kiedy zajmowały to samo terytorium przez wiele tysiącleci, Europa była raczej terenem nieustanny [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:29 , Wyświetleń: 3271 , Ocena: 37.41, Głosów: 128, Autor: tom

Powstanie państwa polskiego (1)

1. Plemiona polskie.Na ziemiach polskich między Bałtykiem a Karpatami wyróżnić można następujące plemiona: Wiślanie, plemiona śląskie, Polanie, Mazowszanie, Pomorzan [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:30 , Wyświetleń: 3837 , Ocena: 54.81, Głosów: 98, Autor: tom

Mongołowie - życie i podboje

1. MONGOŁOWIE PRZED CZYNGIS – CHANEMW Starożytności i Średniowieczu na terenach Azji Środkowo – Wschodniej toczyła się rywalizacja pomiędzy koczowniczymi lu [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:34 , Wyświetleń: 2040 , Ocena: 21.67, Głosów: 80, Autor: tom

NArodziny faszyzmu w Europie

Narodziny ruchu faszystowskiego w Europie." (...) Faszyzm to kierunek i ruch polityczny o charakterze totalitarnym, nacjonalistycznym i rasistowskim, który ukształtował [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:35 , Wyświetleń: 1809 , Ocena: 18.41, Głosów: 85, Autor: tom

Legiony i Księstwo Warszawskie

Legiony polskie i udział Polaków w wojnach napoleońskich.Już w czasach powstania kościuszkowskiego działała w Paryżu kierowana przez Franciszka Barssa i Józefa Wybicki [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:47 , Wyświetleń: 2067 , Ocena: 26.98, Głosów: 64, Autor: tom

Bolesław Krzywoustny

Boleslaw Krzywousty (1086-1138)Boleslaw, wsród Piastów trzeci z kolei, chcial dorównac swoim wielkim poprzednikom: Chrobremu i Smialemu. Pomimo iz nie wlozyl korony kró [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:48 , Wyświetleń: 2804 , Ocena: 35.26, Głosów: 96, Autor: tom

Referendum 3 x TAK i wybory do Sejmu Ustawodawczego i Polacy na emigracji.

Zgodnie z postanowieniami Jałty w Polsce miały jak najszybciej odbyć się wybory,a koalicja PPR-PPS-SL-SD zwlekała z nimi. Jednakże sytuacje Polskiej Partii Robotniczej utrudn [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:51 , Wyświetleń: 2911 , Ocena: 111.55, Głosów: 30, Autor: tom

Arabowie

Ze względu na pustynne położenie Arabii (Półwysep Arabski), panujące tam warunki uniemożliwiały uprawę roli. Jedynie na wybrzeżach, gdzie opady deszczowe były obfitsze, [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:54 , Wyświetleń: 3009 , Ocena: 14.52, Głosów: 250, Autor: tom

Austria XVIII, Maria Teresa, Juzfinizm

AustriaPatrząc na ówczesną sytuację Austrii i pomijając szczególny przypadek Czech, to zauważamy, że Habsburgów z innymi krajami łączy jedynie związek unii personal [...]

Dodano: 2008-04-13 21:27:02 , Wyświetleń: 1933 , Ocena: 29.38, Głosów: 49, Autor: tom

Faszyzm na śląsk

II Wojna Światowa 1939-1945 Konflikt między grupą demokratyczną państw Europy zachodniej do których później przyłączyły się USA i ZSRR , występujące w obroni [...]

Dodano: 2008-04-13 21:27:09 , Wyświetleń: 4718 , Ocena: 31.71, Głosów: 120, Autor: tom

Odezwa do narodu polskiego (2)

Drodzy Rodacy„Świat w którym przyszło Nam żyć nie jest dla Nas łaskawym, choćby ze względu na obce nacje, które w Naszych szeregach poczęły wić swe gniazda. T [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:21 , Wyświetleń: 2189 , Ocena: 36.19, Głosów: 53, Autor: tom

Odezwa do narodu polskiego (1)

Drodzy Rodacy„Świat w którym przyszło Nam żyć nie jest dla Nas łaskawym, choćby ze względu na obce nacje, które w Naszych szeregach poczęły wić swe gniazda. T [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:22 , Wyświetleń: 2213 , Ocena: 29.62, Głosów: 64, Autor: tom

Hitleryzm i Stalinizm (2)

Hitleryzm i stalinizm.Analiza porównawcza.I. W potocznym rozumieniu słowo demokracja oznacza rządy większości i jest jednocześnie synonimem wolności istnieją [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:25 , Wyświetleń: 3238 , Ocena: 19.86, Głosów: 115, Autor: tom

Stalinizm w Polsce (1)

Po zakończeniu II wojny światowej Polska znalazła się w trudnej sytuacji politycznej. Tak długo oczekiwana i okupiona krwią wielu osób wolność okazała się fikcją - cał [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:30 , Wyświetleń: 3746 , Ocena: 9.67, Głosów: 218, Autor: tom

Postawy Polaków wobec utraty niepodległości w latach 1795 - 1864

Postawy Polaków wobec utraty niepodległości w latach 1795 - 1864 Na rok 1795 datowany jest III rozbiór Polski, oznaczający ostateczną utratę niepodległości przez nas [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:28 , Wyświetleń: 1657 , Ocena: 70.55, Głosów: 21, Autor: tom

Arsenał Stargardzki.

Historia tego średniowiecznego obiektu nie jest dokładnie znana, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty z czasów budowy. Okres powstania budynku – XV w. –określ [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:28 , Wyświetleń: 2542 , Ocena: 25.77, Głosów: 132, Autor: tom

Ceausescu

Nicolae Ceausescu (26.01.1918 – 25.12.1989)Dwudziestoczteroletnia dyktatura Ceausescu była oparta na kulcie jednostki, kumoterstwie i ucisku. Mimo poważnego naruszenia [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:29 , Wyświetleń: 2561 , Ocena: 16.91, Głosów: 161, Autor: tom

Chiny i Japonia w drugiej połowie wieku XIX i na początku wieku XX

1. Chiny - „kolos na glinianych nogach”W XIX wieku w Chinach panował ustrój feudalny, a głową państwa był cesarz (z dynastii mandżurskiej). Należało mu pł [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:30 , Wyświetleń: 2347 , Ocena: 49.7, Głosów: 52, Autor: tom

Cywilizacje Starożytnego Wschodu

CYWILIZACJE STAROZYTNEGO WSCHODU1. Cechy charakterystyczne cywilizacji starożytnego Wschodua) położenie w dolinach wielkich rzek ( komunikacja, ryboustwo, rozwój rol [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:31 , Wyświetleń: 2239 , Ocena: 34.7, Głosów: 68, Autor: tom

Czasy Saskie

Polska w czasach SaskichW wyniku prowadzonych wojen Rzeczpospolita w XVII wieku pogrążyła się w stan bliski anarchii, nastąpił kryzys polityczny, ustrojowy i gospodarczy [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:32 , Wyświetleń: 4620 , Ocena: 48.93, Głosów: 137, Autor: tom

Daty na ściągawce z okresu 1618-69

1618-1648r.- wojna trzydziestoletnia18.05.1618r.- powstanie czeskie1619r.- protestanci oblegają Wiedeń1620r.- bitwa pod Białą Górą1620-1629r.- duński okres w [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:33 , Wyświetleń: 2929 , Ocena: 46.69, Głosów: 71, Autor: tom

Demokracja Ateńska (1)

Obydwa te miasta jak i Ateny i Rzym to potęga w tamtych czasach. Bardzo szybko się rozwinęli. Oba te miast mają wiele podobieństw jak i różnic ,do jednych z różnic można [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:34 , Wyświetleń: 3114 , Ocena: 64.69, Głosów: 66, Autor: tom

Proces kształtowania się demokracji szlacheckiej za panowania Jagiellonów (1385-1572) (1)

Plan pracy1. Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego w procesie kształtowania się stanu szlacheckiego2. Przywileje nadawane szlachcie przez Ludwika Węgierskiego i Władysław [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:36 , Wyświetleń: 1715 , Ocena: 16.43, Głosów: 85, Autor: tom

Dyskusja wokół szans powstania listopadowego

Powstanie listopadowe było jednym z pierwszych i największych zrywów narodowych XIX wieku. Przyczyny wybuchu były bardzo złożone i nie wyjaśnione jednoznacznie do dzisia [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:37 , Wyświetleń: 1929 , Ocena: 77.08, Głosów: 25, Autor: tom

EGIPT FARAONÓW

Egipt faraonów Dzieje Egiptu starożytnego zaczynają się ok. roku 3000 p.n.e., kiedy król Górnego Egiptu, Menes podbił Dolny Egipt. Powstałe w wyniku tego podboju, zjedn [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:38 , Wyświetleń: 3194 , Ocena: 4.51, Głosów: 125, Autor: tom

Ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej

Tematem pracy jest ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej. Będzie ona obejmowała następujące zagadnienia: kształtowanie się państwa Merowing [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:40 , Wyświetleń: 2032 , Ocena: 63.43, Głosów: 34, Autor: tom

Formy ustrojowe XVIII wieku, na wybranych przykładach Europy i Ameryki.

Wraz z XVIII w do europy wkroczyły nowe poglądy filozoficzne, całkowicie różniące się od barokowych i odradzające antyczne myśli filozofii platońskiej. XVIII wiek kojarzy [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:41 , Wyświetleń: 1726 , Ocena: 59.32, Głosów: 30, Autor: tom

Główne pytania dotyczące powstania warszawskiego

Oceny powstania warszawskiego zmieniały się przez ostatnich 50 lat i bywały skrajnie różne. Przeciwnicy zarzucali dowództwu AK lekkomyślność, a nawet głupotę, zacietrzew [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:42 , Wyświetleń: 1879 , Ocena: 46.73, Głosów: 36, Autor: tom

Historia Rzymu

Historia - RzymStarożytny Rzym dol. Padańska, r. Rubikon, ludy: Italiowie, Etruskowie. Ustrój zbliżony do Grecji (masa państewek). W trakcie podbojów Rzym podbija pozosta [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:43 , Wyświetleń: 3330 , Ocena: 31.5, Głosów: 114, Autor: tom

II Rzeczpospolita -daty

Odrodzenie państwa polskiego (1918-1919)Lokalne ośrodki 3.III.1918- rokowania brzeskie12.IX.1917- Rada Regencyjna Lubomirski, premier rządu- Kucharzewski)19.X.19 [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:45 , Wyświetleń: 2934 , Ocena: 51.73, Głosów: 80, Autor: tom

II Wojna Światowa 1939-1945

Globalny konflikt zbrojny wywołany 1. IX. 1939 roku napaścią Niemiec na Polskę (Kampania wrześniowa 1939 r.); do wojny doprowadziła ekspansjonistyczna polityka podjęta w lat [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:46 , Wyświetleń: 2167 , Ocena: 50.93, Głosów: 41, Autor: tom

Impresjonalizm

PAUL GAUGUIN (1848 - 1903)Malarz francuski, jeden z gł. przedstawicieli postimpresjonalizmu. Dzieciństwo spędził w Peru, w młodości służył w marynarce handlowej, do 3 [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:47 , Wyświetleń: 2614 , Ocena: 20.52, Głosów: 105, Autor: tom

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w.

I.WstępCelem niniejszej pracy jest przedstawienie ingerencji państw ościennych w Sprawy Polskie. Zakres pracy obejmie lata 1700 – 1795. Daty te wyznaczają rozpoczęci [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:48 , Wyświetleń: 1712 , Ocena: 25.25, Głosów: 58, Autor: tom

Jak ocenia sposób sprawowania władzy przez sanację Władysław Pobóg-Malinowski w

W swojej książce Władysław Pobóg-Malinowski ocenia sposób sprawowania władzy przez sanację pozytywnie. Świadczy o tym stosunek autora do Piłsudskiego i jego zwolenników [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:49 , Wyświetleń: 3138 , Ocena: 122.29, Głosów: 30, Autor: tom

Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem w zaborach pruskich i rosyjskich.

Powstanie Styczniowe podobnie jak Listopadowe zakończyłą się klęską narodu polskiego. Jest jedna między nimi różnica. Po powstaniu z 1831r układ sił społecznych nie ule [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:50 , Wyświetleń: 3478 , Ocena: 129.03, Głosów: 38, Autor: tom

JAPONIA (1)

Od połowy XVII do połowy XIXwieku kraj był w izolacji od swiata.Obcym statkom nie wolno było przybijac do brzegu (zwłaszcza z Europy), a Japończykom opuczszac kraju.Rządcy k [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:51 , Wyświetleń: 3855 , Ocena: 34.3, Głosów: 173, Autor: tom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?