Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Układ sił w powojennym świecie

Druga wojna światowa trwała ok. 6 lat. Udział brało w niej ponad 90% państw i ok. 80% ludności. Działania wojenne toczyły się na wielu kontynentach: Europa, Azja, [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:05 , Wyświetleń: 1966 , Ocena: 33.88, Głosów: 50, Autor: tom

Unie Polski z Litwą

Unie Polski z Litwą 1.LITWINILitwini byli ludem pochodzenia bałtyckiego. Organizatorem ich państwa był książę Mendog, rządzący w XIII w. W 1253r zawarł on sojusz [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:07 , Wyświetleń: 2283 , Ocena: 18.7, Głosów: 110, Autor: tom

Unie polsko - litewskie i ich charakter, ewolucja i następstwa.

Unia w Krewie 1385W XIV wieku Liwie i Polsce zagrażał wspólny wroga - Zakon Krzyżacki. Mimo wcześniejszych wojen pomiędzy tymi dwoma krajami (o Ruś Halicką), a także w [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:07 , Wyświetleń: 1552 , Ocena: 31.62, Głosów: 38, Autor: tom

Upadek cesarstwa rzymskiego. Przyczyny i skutki.

„Pewnej letniej nocy w 410 r. p.n.e. Wizygoci zaatakowali Rzym. Przez 3 dni bezlitośni barbarzyńcy grabili najbogatsze domy w mieście. Była to pierwsza napaść na Rzym o [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:08 , Wyświetleń: 3063 , Ocena: 63.34, Głosów: 72, Autor: tom

Uwłaszczenie chłopow w XIXw.

PRUSY1807 - Zniesienie poddaństwa chłopow1811 - Edykt regulacyjny (umożliwiał chłopom korzystanie z dobr prywatnych, nabycie własności i pozbycie się pańsz [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:09 , Wyświetleń: 3015 , Ocena: 59.53, Głosów: 88, Autor: tom

Walka narodu polskiego o utrzymanie tożsamości narodowej.

Na początku mojej pracy chcę zwrócić uwagę na sytuacje polityczną, która miała miejsce w Europie na początku XVIII w. Początek XVIII w. cechuje się zmianą w układzie s [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:11 , Wyświetleń: 1940 , Ocena: 31.44, Głosów: 44, Autor: tom

Walka o zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą

Już w X Wieku rozpoczął się kryzys kościoła w Europie. Ponieważ od czasów Karolingów cesarz miał zwierzchnictwo nad całym ludem, w tym także nad klerem, mógł więc in [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:12 , Wyświetleń: 2281 , Ocena: 148.37, Głosów: 18, Autor: tom

Walka Polakow o niepodleglosc w 18 i 19 wieku

XVIII wiek był trudnym okresem w dziejach Polski. Był to okres silnych przemian ustrojowo- gospodarczych. Czas wzlotów i upadków. W Polsce na tron wstąpiła dzięki elekcji no [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:14 , Wyświetleń: 3172 , Ocena: 79.02, Głosów: 52, Autor: tom

Wielka Emigracja (3)

Emigracja jest świadomym opószczeniem kraju. Podczas wielkiej emigracji najczęściej wyjeżdżano do Francji: od 9 do 10 tysięcy ludności polskiej. To, że Polacy wybrali Fran [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:14 , Wyświetleń: 4546 , Ocena: 52.87, Głosów: 100, Autor: tom

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku.TEATR REALISTYCZNY I NATURALISTYCZNY

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku.Przełom wieku XIX i XX to jeden z najważniejszych okresów dla teatru. Współczesne prądy teatralne są wynikiem zmian jakie zostały w [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:16 , Wyświetleń: 3670 , Ocena: 102.4, Głosów: 41, Autor: tom

Wierzenia starożytnych Rzymian (1)

Religia starożytnego Rzymu. Pierwotna religia Rzymian nie miała wiele wspólnego z antropomorficznymi mitami Greków czy głęboką wiarą ludów Wschodu. Religi [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:17 , Wyświetleń: 2485 , Ocena: 118.29, Głosów: 30, Autor: tom

Wojna koreańska.

Półwysep Koreański od 1910r. Był we władaniu Japonii. Po kapitulacji Japonii tereny Korei na południe od 38 równoleżnika zarządzane były przez Amerykanów, ziemie na pó [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:18 , Wyświetleń: 3953 , Ocena: 4.45, Głosów: 121, Autor: tom

Wojna polsko rosyjska 1831r

W celu stłumienia powstania car skierował 115-tysięczną armię pod dowództwem Iwana Dybicza, która 5 lutego przekroczyła granicę Królestwa Polskiego. Do pierwszego starcia [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:19 , Wyświetleń: 1932 , Ocena: 24.27, Głosów: 76, Autor: tom

Wojna Polsko - Radziecka

Naczelnik państwa-Piłsudski uważał za najważniejsze swe zadanie polityczne odbudowę państwowości polskiej w jej granicach historycznych sprzed roku 1772, na zasadach federa [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:20 , Wyświetleń: 2219 , Ocena: 32.68, Głosów: 87, Autor: tom

Zarys dziejów Łodzi

Przed założeniem miasta istniał tutaj , w dawnym Łęczyckiem wśród rozległych terenów puszczańskich , często błotnistych , blisko traktu Toruń- Krak [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:21 , Wyświetleń: 3013 , Ocena: 52.95, Głosów: 81, Autor: tom

Zjednoczenie Włoch (2)

W 1848r. w wielu częściach Europy miały miejsce protesty i bunty zwane Wiosną Ludów. Pokazały one, że ludzie nie byli zadowoleni z rządów, że chcieli i powinni mieć wpł [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:22 , Wyświetleń: 2798 , Ocena: 17.76, Głosów: 115, Autor: tom

Przebieg rewolucji francuskiej

1.W XVIII w. między mieszczaństwem francuskim narastało niezadowolenie z powodów rządów absolutnych.2.Przedstawiciele trzeciego stanu zażądali od króla wspólnego licz [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:25 , Wyświetleń: 2934 , Ocena: 37.33, Głosów: 78, Autor: tom

Udział Polaków w II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Polacy pomimo znacznej przewagi wroga walczyli bohatersko do końca II wojny światowej i dlatego za swoją odwagę i wytrwanie zwyciężyli. Pierwszą walką, w której [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:26 , Wyświetleń: 2038 , Ocena: 28.36, Głosów: 52, Autor: tom

Legenda o powstaniu miasta Białystok.

Pewnego dnia książę litewski Gedymin polując w Puszczy Bielskiej zapędził się za turem czy też jeleniem na jej pólnocno-zachodni skraj, aż hen w pobliże granicy z Mazows [...]

Dodano: 2008-07-08 11:53:53 , Wyświetleń: 1817 , Ocena: 35.55, Głosów: 43, Autor: tom

Unia Europejska, zasady działania i wszelkie akty prawne.

UNIA EUROPEJSKAANTECEDENCJE.Myśl o zjednoczeniu Europy ma wiekową tradycję, a jej początek można umieścić w późnym średniowieczu, kiedy to nastąpił upadek [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:07 , Wyświetleń: 2318 , Ocena: 76.81, Głosów: 41, Autor: tom

Współczesne ataki terrorystyczne na USA .Wrzesień 2001

Był 11 września 2001. Nowojorczycy szykowali się do prawyborów na burmistrza, dzieci szły do szkoły. Pierwszy atak terrorystów nastąpił o godz. 8:45 czasu Nowojorskiego. L [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:18 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 47.68, Głosów: 36, Autor: tom

Powstanie i rozwój faszyzmu (Niemcy i Włochy)

Współcześni ludzie niezwykle dziwią się jak było możliwe powstanie tak zbrodniczego systemu władzy, który w konsekwencji wywołał największą wojnę w historii ludzkośc [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:20 , Wyświetleń: 1861 , Ocena: 26.02, Głosów: 55, Autor: tom

Okres napoleoński

RZĄDY DYREKTORIATUPo oddaleniu dyktatury jakobińskiej Francja stała się pod rządami Burżuazji. Nad interesami czuwała konstytucja z 1759 r, która zastrzegła prawa wybo [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:29 , Wyświetleń: 4118 , Ocena: 53.92, Głosów: 118, Autor: tom

Komunizm (1)

Ta ideologia w odróznieniu od faszyzm powstala na gruncie duzego rozczarowanie proletariatu z panujacego porzadku spolecznego. Geneza powstania komunizmu wywodzi sie z XIX - wiecz [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:33 , Wyświetleń: 2487 , Ocena: 12.14, Głosów: 186, Autor: tom

OPISZ PROCES JEDNOCZENIA WŁOCH

Bezpośrednio przed rokiem 1861 Włochy były tylko pojęciem geograficznym. Jako pojęcie polityczne Włochy istnieją bez przerwy dopiero od 1861 r, ale to nie znaczy że powsta [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:34 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 13.86, Głosów: 128, Autor: tom

Powstanie Stanów Zjednoczonych (3)

Na przełomie XVII i XVIII wieku w Ameryce powstało z inicjatywy różnych kampanii handlowych, także emigrantów (religijnych i politycznych)13 kolonii angielskich. Koloniści o [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:07 , Wyświetleń: 3962 , Ocena: 98.41, Głosów: 45, Autor: tom

Powstanie styczniowe w okolicach radomia

Po klęsce powstania listopadowego samopoczucie społeczeństwa znacznie się pogorszyło. Polacy nie porzucili jednak idei narodowowyzwoleńczych. Powstanie Krakowskie, ich aktywy [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:25 , Wyświetleń: 1999 , Ocena: 54.97, Głosów: 31, Autor: tom

Wojna trzydziestoletnia (1)

Zmagania wojenne w latach 1618-1648 można podzielić na cztery okresy:1.Powstanie czeskie i podbój Palatynatu 1618-16282.Okres duński 1624-16293.Okres szwedzki 1630- [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:36 , Wyświetleń: 5969 , Ocena: 15.74, Głosów: 109, Autor: tom

Czy powstania były potrzebne? - rozprawka

W XIX w. nasza ojczyzna znalazła się pod zaborami : rosyjskim, pruskim i niemieckim. Polska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej i politycznej. T [...]

Dodano: 2008-07-16 11:04:45 , Wyświetleń: 4332 , Ocena: 147.39, Głosów: 35, Autor: tom

Polityka władców polskich po zjednoczeniu

Plan wydarzeń przedstawionych w książce Pawła Jasienicy "Polska Piastów"( od rozdziału "Próby zjednoczenia").Próby zjednoczeniaI1.1278r. – śmierć Bo [...]

Dodano: 2008-07-16 11:04:46 , Wyświetleń: 17128 , Ocena: 747.47, Głosów: 37, Autor: tom

Historia hejnału z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie

Pierwsza informacja o hejnale granym z wieży kościoła Mariackiego pojawiła się w zapiskach kronikarskich już w 1392 roku. Był on odgrywany na wyższej wieży, która służy [...]

Dodano: 2008-07-16 11:04:47 , Wyświetleń: 2561 , Ocena: 89.16, Głosów: 30, Autor: tom

Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych europy środkowei i zachodniej doby Średniowiecza

Średniowiecze – jest to nazwa zawierająca w sobie kilkuwiekową tradycje, traktowana przez późniejszy świat jako wieki przejściowego upadku kultury. Okres ten zawiera s [...]

Dodano: 2008-07-16 11:04:53 , Wyświetleń: 2165 , Ocena: 42.69, Głosów: 66, Autor: tom

Krzysztof Kolumb - Największa osobowość epoki Odrodzenia w Europie

Krzysztof Kolumb O urodzeniu i pierwszych latach życia Krzysztofa Kolumba istnieją sprzeczne dane. Pewne jest tylko to, że urodził się w połowie XV wieku w genue [...]

Dodano: 2008-07-16 11:04:55 , Wyświetleń: 2137 , Ocena: 53.19, Głosów: 30, Autor: tom

kampania wrzesniowa i holoaust-sciąga

KAMPANIA WRZEŚNIOWA - 1.IX.1939 o 4.45 pancernik SCHLESWIG-HOLSTEIN zaczął ostrzeliwać Westerplatte. Niemcy mieli plany wobec Polski-wojna błyskawiczna, ale Polacy stawili op [...]

Dodano: 2008-07-16 11:04:58 , Wyświetleń: 2273 , Ocena: 74.44, Głosów: 35, Autor: tom

Ewolucja gospodarcza Europy w średniowieczu.

Termin średniowiecze pierwotnie nie oznaczał okresu historycznego, którym dzisiaj jest określany. Po raz pierwszy został zastosowany przez włoskiego humanistę Wawrzyńca Val [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:04 , Wyświetleń: 1960 , Ocena: 54.94, Głosów: 35, Autor: tom

Czasy powstań śląskich

GRANICA POLSKO-NIEMIECKA 1.Pomorze –decyzję o przyłączeniu Pomorza Gdańskiego do Polski podjęto 28 czerwca 1919 w Wersalu. Gdańsk został przekształcony w „w [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:24 , Wyświetleń: 4069 , Ocena: 55.6, Głosów: 99, Autor: tom

Napoleon (1)

1.Koalicja- związek , porozumienie, sojusz państw zawarty w celu prowadzenia wspólnej wojny2.Austria, Prusy i Anglia oraz wiele mniejszych państw zawiązało koalicję prze [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:26 , Wyświetleń: 3408 , Ocena: 24.3, Głosów: 144, Autor: tom

Odzyskanie niepodległości Polski w XXw

Jakie zmiany państwa zaborcze wprowadziły w polityce w stosunku do Polaków:-rozpoczęto tworzenie polskich instytucji państwowych-w zaborze ros utworzono Radę Regency [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:26 , Wyświetleń: 3659 , Ocena: 95.64, Głosów: 55, Autor: tom

Polska po traktacie wersalskim

1.Polityczna stabilizacja w Europie w II p XIX w nie sprzyjała realizacji dążeń niepodległościowych Polaków . Nie mogli oni samodzielnie przeciwstawiać się potęgom zaborc [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:27 , Wyświetleń: 2006 , Ocena: 48.78, Głosów: 49, Autor: tom

Powstanie Listopadowe (5)

26. Powstanie listopadowe -powstanie nar. przeciw Rosji, rozpoczęte 29 XI 1830, zakończone X 1831;27.Przyczyny powstania listopadowego: rewolucja we Francji i Belgii [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:28 , Wyświetleń: 3568 , Ocena: 76.36, Głosów: 55, Autor: tom

Przemiany XIX i XX w

1.Kolonie – zamorskie posiadłości danego państwa .2.Korzyści z posiadania kolonii:a.rynek zbytu dla towarów niższej jakościb.eksploatacja bogactw c.nab [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:29 , Wyświetleń: 2483 , Ocena: 20.63, Głosów: 97, Autor: tom

Rok, który wstrząsnął Rosją- 1917

22.Przyczyny narastającego niezadowolenia wśród ludności rosyjskiej: słabość rządów Austriacy i Niemcy zajęli ziemie polskie zaboru rosyjskiego, część Ukrainy, [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:30 , Wyświetleń: 2311 , Ocena: 60.04, Głosów: 50, Autor: tom

Sytuacja Chin

Sierpień 1914 rok japonia wykorzystując , że większość państw zaabsorwowana była w europie próbuje zdobyć tereny w Chinach.cDomaga sie aby Niemcy wycofały swoje siły z [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:31 , Wyświetleń: 5047 , Ocena: 9.43, Głosów: 525, Autor: tom

Traktat wersalski (2)

1.Przyczyny włączenia się USA w wojnę . Niemcy dotkliwie odczuwające skutki wojny rozpoczęły ( 1.02.1917) nieograniczoną wojnę podwodną . Zaczęto atakować wszystki [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:32 , Wyświetleń: 1977 , Ocena: 17.4, Głosów: 97, Autor: tom

W okopach I wojny

12.I wojna światowa ( 1914 – 1918) .Przyczyny jej wybuchu: rywalizacja państw o kolonie, kontrolę nad handlem dążenia Niemiec do rozszerzenia granic o rosyjskie [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:33 , Wyświetleń: 2874 , Ocena: 58.89, Głosów: 71, Autor: tom

Zwiastuny burzy wojnnej (I wojna światowa)

1.Kolonia – zamorska posiadłość danego państwa .2.Korzyści z posiadania kolonii: rynek zbytu dla towarów niskiej jakości eksploatacja bogactw nabywanie [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:34 , Wyświetleń: 1796 , Ocena: 55.93, Głosów: 26, Autor: tom

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się 30.IV. 1310 roku w miasteczku Kowal na Kujawach, wyrósł na wysokieg [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:51 , Wyświetleń: 13319 , Ocena: 492.16, Głosów: 44, Autor: tom

Stosunki w Polsce XVI-XVII wieku

Moim zadaniem w niniejszej pracy jest opisanie(w myśl definicji kultury politycznej) stosunków panujących w państwie polskim na przełomie XVI/XVII w.Należy wspomnieć o [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:52 , Wyświetleń: 4415 , Ocena: 53.71, Głosów: 114, Autor: tom

Polityka zagraniczna Jagiellonów (2)

Mieszko I ok.960-992 (1025-koronacja) a)Niemcy-962najazd Wichmana 972-najazd margrabiego Podona (bitwa pod Cedynią), pokój z cesarzem Ottonem w Fredynburgu, małżeństwo Mie [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:36 , Wyświetleń: 2881 , Ocena: 102.13, Głosów: 38, Autor: tom

Reformacja i Kontrreformacja w Polsce (2)

Reformacja i Kontrreformacja w PolsceReformacja w Niemczech, Anglii, we Francji pokazała, że poza problemami religijnymi jakie w tym czasie istniały u podłoża reformacji l [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:37 , Wyświetleń: 2035 , Ocena: 23.38, Głosów: 62, Autor: tom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?