Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Ruch egzekucyjny skierowany przeciwko magnaterii (1)

Ruch egzekucyjny były to żądania średniej szlachty wobec króla, do egzekwowania praw i przywilejów szlacheckich. Datuje się go na XVI wiek, z tym, że jego powstawanie możn [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:38 , Wyświetleń: 2787 , Ocena: 127.3, Głosów: 26, Autor: tom

Cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej.

Demokracja narodziła się w starożytnych Atenach, gdzie wszyscy wolni obywatele płci męskiej mieli zagwarantowane prawo uczestniczenia w odbywających się na forum zgromadzeni [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:57 , Wyświetleń: 2006 , Ocena: 36.52, Głosów: 53, Autor: tom

Mikołaj Kopernik - życiorys

MIKOŁAJ KOPERNIKMikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473r. Ojciec Mikołaja, kupiec krakowski, przeniósł się do Torunia; po jego śmierci chłopiec był wychowywa [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:58 , Wyświetleń: 2237 , Ocena: 39.87, Głosów: 66, Autor: tom

Przyczyny i skutki unii polsko-litweskiej

Bezpotomna śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. zahamowała wzrost znaczenie państwa polskiego. Tron objął, desygnowany nań już przedtem, król węgierski Ludwik, zwany na [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:59 , Wyświetleń: 2734 , Ocena: 19.84, Głosów: 90, Autor: tom

Przyczyny i skutki unii polsko-litewskiej

Bezpotomna śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. zahamowała wzrost znaczenie państwa polskiego. Tron objął, desygnowany nań już przedtem, król węgierski Ludwik, zwany na [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:14 , Wyświetleń: 3694 , Ocena: 15.18, Głosów: 113, Autor: tom

Jan Zamojski

Jan Saryusz Zamoyski urodził się w kwietniu 1542 roku w Sokołówce. Jego ojciec Stanisław był kasztelanem chełmskim. Matka Anna Herburtówna z Miżyńca. Pierwsze nauki Jan o [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:36 , Wyświetleń: 8888 , Ocena: 92.24, Głosów: 149, Autor: tom

KATYŃ (3)

Zbrodnia w Katyniu, był to jeden z największych i najokrutniejszych aktów przemocy dokonanych przez ZSRR wobec narodu polskiego. W 1939 roku Polska została napadnięta z dw [...]

Dodano: 2008-07-21 23:06:38 , Wyświetleń: 2621 , Ocena: 13.79, Głosów: 169, Autor: tom

Parlamentaryzm Polski do upadku państwa Polskiego w XVIII wieku

Polska startowała jako patrymonium , ale już w dobie piastowskiej obok księcia istniała instytucja wiecu , w skład którego wchodzili urzędnicy centralni jak i terenowi , czy [...]

Dodano: 2008-07-21 23:06:50 , Wyświetleń: 2484 , Ocena: 36.77, Głosów: 52, Autor: tom

Referat - Świat po II Wojnie Światowej

referat spakowany w WinAce 2.xx [...]

Dodano: 2008-07-21 23:07:09 , Wyświetleń: 2331 , Ocena: 74.26, Głosów: 37, Autor: tom

Historia powstania Lęborka do 1454 roku

Osiedle Lębork, położone w dolinie rzeki Łeby, istniało już co najmniej w X wieku. Zamieszkiwała je ludność słowiańska, która zbudowała tu obronne grodzisko zwane Lewi [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:46 , Wyświetleń: 1693 , Ocena: 42.52, Głosów: 32, Autor: GOSIA288

Pytania - odpowiedzi

3. Postanowienia konferencji wersalskiej w sprawie granic Polskich.Sprzymierzeni spierali się o przynależność Warmii i Mazur, które pozostały niemieckie, o Gdańsk, któr [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:48 , Wyświetleń: 1939 , Ocena: 13.42, Głosów: 127, Autor: GOSIA288

Wojny perskie

Przyczyny wojen. Persowie obciążyli greckie państwa Azji Mniejszej daniną i żądali od nich dostarczenia oddziałów zbrojnych i okrętów wojennych. Najważniejszą przyc [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:49 , Wyświetleń: 2422 , Ocena: 16.01, Głosów: 149, Autor: GOSIA288

Okupacja niemiecka w czasie II wojny światowej

1.IX.1939r. Hitler podjął decyzję włączenia Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy. Natomiast ziemie II Rzeczypospolitej zamierzał podzielić w następujący sposób:· [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:58 , Wyświetleń: 2019 , Ocena: 39.76, Głosów: 49, Autor: GOSIA288

Przyczyny wybuchu i początek rewolucji europejskich

Fala wydarzeń rewolucyjnych w latach 1848-1849, nazwana Wiosną Ludów, obejmowała występujące w Europie ruchy o niejednolitym podłożu oraz charakterze. Generalnie były to w [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:59 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 53.73, Głosów: 50, Autor: GOSIA288

Styl gotycki

Gotyk- słowo pochodzenia niemieckiego; styl w architekturze i sztukach plastycznych dojrzałego i późnego średniowiecza. Ukształtowany we Francji w XII wieku, związany z kult [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:00 , Wyświetleń: 2513 , Ocena: 20.58, Głosów: 130, Autor: GOSIA288

Trzecie powstanie śląskie

Trzecie powstanie (2/3 V-28 VI 1921), o największym zasięgu, zostało poprzedzone strajkiem powszechnym. Związane było z niepomyślnym wynikiem plebiscytu i zamiarem państ [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:33 , Wyświetleń: 1768 , Ocena: 13.9, Głosów: 101, Autor: GOSIA288

Budowa absolutyzmu i umocnienie państwa brandenburskiego – pruskiego

Państwo Hohenzollernów miało trudny start do nowego systemu rządów. Brandenburgia jako tzw. stań państwowy wchodziła w skład Rzeszy Niemieckiej i miała ograniczoną s [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:34 , Wyświetleń: 1610 , Ocena: 32.38, Głosów: 38, Autor: GOSIA288

Geneza, przebieg i skutki powstania Bogdana Chmelnickiego.

Geneza dzieli się na przyczyny pośrednie i bezpośrednie.Pośrednie:-różnice językowe i etniczne miedzy polskimi właścicielami dóbr ziemskich, a podporządkowan [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:35 , Wyświetleń: 2192 , Ocena: 16.39, Głosów: 87, Autor: GOSIA288

Konstytucja 3 maja (7)

W listpadzie 1790 r. przeprowadzono ponowne wybory o sejmu , a nowo obrani posłowie , przystąpli do konfederacji i obradowali razem z dawnymi. Tuż po wyborach w grudniu 1790 dos [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:36 , Wyświetleń: 4148 , Ocena: 68.99, Głosów: 87, Autor: GOSIA288

Kryzys papiestwa i niepokoje religijne w XIV i XV wieku.

Kryzys papiestwa i niepokoje religijne w XIV i XVw.konflikt cesarstwa z papiestwem za panowania Fryderyka Barbarossy i papierza Innocentego III rozpoczął się w 1308-1378niewolą [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:37 , Wyświetleń: 3443 , Ocena: 48.66, Głosów: 76, Autor: GOSIA288

Pierwszy rozbiór Polski (3)

W1768r. w małym miasteczku Bar niedaleko granicy z Turcją została zawiązana rzez J. Pułaskiego oraz M.Krasińskiego konfederacja Barska w imię obrony wiary i wolności.jej zw [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:38 , Wyświetleń: 1892 , Ocena: 33.63, Głosów: 50, Autor: GOSIA288

Początki państwa polskiego (2)

Plemiona słowiańskie na ziemiach polskich.W X wieku teren obecnej Polski zamieszkiwało wiele plemion:  Mazowszanie tereny dzisiejszego Mazowsza Polan [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:39 , Wyświetleń: 2384 , Ocena: 10.96, Głosów: 169, Autor: GOSIA288

Starożytny Egipt- informacje ogólne

1. Informacje ogólneEgipt obejmowal obszar ok. 1 mln km2. Granicą na zachodzie byly wielkie oazy, na wschodzie - Morze Czerwone, na poludniu - I katarakta, na pólnocy - rozl [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:40 , Wyświetleń: 1738 , Ocena: 45.38, Głosów: 31, Autor: GOSIA288

Wybuch powstania kościuszkowskiego – 1794

II rozbiór polski był dla Polaków katastrofą w sensie politycznym i gospodarczym. Rosły ceny żywności. Warszawa – skarb państwa był pusty. Podatki nie docierały. Ni [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:43 , Wyświetleń: 1762 , Ocena: 55.34, Głosów: 28, Autor: GOSIA288

Wojny z Rosją w VI i w VII wieku

Wiele konfliktów była tłumionych przez expansje terytorialną.wyprawy wojenne mobilizowały szlachte polską często odwracając jej uwage, od istotnych problemów politycznych. [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:44 , Wyświetleń: 2610 , Ocena: 89.36, Głosów: 43, Autor: GOSIA288

Wojny ze Szwecją na przelomie XVII wieku.

Wojny te dziela się na dwa etapy: I 1600-1611(1621 krótki epizod wojny) II 1617-1635, konfliktem była utrata tronu przez Zygmunta III Wazę, na kożyść stryja karola 9 Suderma [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:45 , Wyświetleń: 1566 , Ocena: 34.33, Głosów: 39, Autor: GOSIA288

Wojna z zakonem krzyżackim (1)

Wojna z zakonem krzyżackim 1385unia polski z litwą(chrystianizacja litwy)zakon krzyżacki starał się sprzeciwić unii, a potem ją rozbić.Krzyzacy po zawarciu unii mięli pret [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:46 , Wyświetleń: 3309 , Ocena: 106.93, Głosów: 58, Autor: GOSIA288

Wojna z Rosją 1831 i upadek powstania listopadowego.

W lutym 1831 do polski wkroczyła armia Rosyjska Dybicza, licząca 15.000 żołnierzy. Polska wystawiła tylko 54.000 żołnierzy. Liczebność Polaków była efektem Chłopickiego [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:47 , Wyświetleń: 1375 , Ocena: 37.87, Głosów: 29, Autor: GOSIA288

Wojna Polsko – Rosyjska , II rozbiór Polski, Upadek powstania

Władze w Warszawie pzejeli przeciwnicy.9maja dochodzi do silnych zaburzeń..Rosjanie mieli utrudnioną kwestie sprowadzenia wojsk do Polski.Dołączyły się też Prusy.Powstańcy [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:48 , Wyświetleń: 1696 , Ocena: 38.76, Głosów: 37, Autor: GOSIA288

Wielka emigracja i powstanie obozów politycznych.

Po upadku powstania wydano amnestię, która nie obowiązywała. Wyroki, które zapadły na 240 uczestników powstania zostały wykonane w zawieszeniu, bo większość ludzi była [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:49 , Wyświetleń: 3490 , Ocena: 153.07, Głosów: 29, Autor: GOSIA288

Sytuacja na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego, zabór rosyjski.

W nagrodę za zajęcie Warszawy car mianuje Paskiewicza księciem Warszawskim i namiestnikiem księstwa. Car zlecił mu wybudowanie cytadeli, która miała strzec miasta i przeciwd [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:50 , Wyświetleń: 2785 , Ocena: 49.21, Głosów: 79, Autor: GOSIA288

Powstanie organizacji konspiracyjnych na ziemiach Polskich po 1831r.

Po 1831r w Polsce były tajne organizacje konspiracyjne. GALICJAWolne miasto Kraków, do którego przybyli emisariusze (wysłannicy, którzy mieli organizować powstanie) n [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:51 , Wyświetleń: 1311 , Ocena: 61.12, Głosów: 16, Autor: GOSIA288

Powstanie Krakowskie (2)

Od 1831 mówiono o wybuchu rewolucji, partie miały różne programy- plany utopijne. W Polsce rozpoczynają się przygotowania do trójzaborowego powstanie (Mierosławski) - była [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:52 , Wyświetleń: 1767 , Ocena: 19.85, Głosów: 67, Autor: GOSIA288

Początki integracji mocarstw ościelnych w wewnętrzne sprawy RP.

Piotr I- car rosyjskiRosja uściła sobie prawo do roli gwarancji postanowienia traktatu w XVII. Istniało wiele umów międzynarodowych, lecz żaden nie wprowadzał traktatu o [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:53 , Wyświetleń: 2308 , Ocena: 48.3, Głosów: 63, Autor: GOSIA288

Sytuacja wielu RP w okresie rządów Augusta III. Projekty ustawy ustroju.

Polska w stanie upadku i kryzysu, a państwa to wykorzystały, aby umocnić swe wpływy o ile mocarstwa te różniły się pomiędzy sobą, ekspansje, o tyle w Polsce były zgodne, [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:54 , Wyświetleń: 2082 , Ocena: 15.13, Głosów: 103, Autor: GOSIA288

Reformy I kadencji, geneza sejmu wielkiego, Sejm konwokacyjny 1764.

Rozbiory polskie zblirzyły 3 państwa rozbiorowe lecz nie trwalo to długo.Najwcześniej rozpadło się porozumienie Prus iAustrii przez sprawę Sląska,następnie rozp. sie poroz [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:55 , Wyświetleń: 2816 , Ocena: 32.08, Głosów: 77, Autor: GOSIA288

Polska w czasch saskich

Polska w czasach saskich 1696-umiera Jan III Sobieski. Szlachta przeprowadza elekcję. 1697 o tron Polski rozegrała się batalia pomiędzy dwoma kondydatami:Condi i.Fryderyk Augu [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:56 , Wyświetleń: 2638 , Ocena: 82.56, Głosów: 47, Autor: GOSIA288

Geneza i przebieg pierwszego rozbioru Polski

Po śmierci Jana III Sobieskiego Rzeczpospolita stopniowo stawała się przedmiotem polityki mocarstw ościennych. W 1732 roku został zawarty układ między Rosją, Austrią i Pru [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:02 , Wyświetleń: 3916 , Ocena: 78.11, Głosów: 70, Autor: GOSIA288

WIOSNA LUDÓW W EUROPIE (2)

W lutym 1848- Fr wybuch rewolucji- katalizator rew. W Europie. Niemcy:Przyczyna wybuchu rew. jest kryzys gospodarczy 1847r. Ruch w 1848 obejmował całe pd. Niemcy, arystok [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:03 , Wyświetleń: 2198 , Ocena: 23.36, Głosów: 65, Autor: GOSIA288

Niemcy po II wojnie Światowej. Zjednoczenie.

Zjednoczenie Niemiec było największym wydarzeniem lat dziewięćdziesiątych. 3 października 1990 r. połączyły się dwa państwa niemieckie – RFN i NRD. Przez ponad 40 [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:40 , Wyświetleń: 2004 , Ocena: 24.89, Głosów: 64, Autor: GOSIA288

Dlaczego przemiany w nauce i technice na przełomie XIX i XX wieku nazywamy rewolucją

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA, przewrót przemysłowy, całokształt przemian technicznych, ekonomicznych oraz społecznych związanych z powstawaniem przemysłu fabrycznego i nowoczesnej [...]

Dodano: 2008-07-30 23:14:47 , Wyświetleń: 7949 , Ocena: 165.38, Głosów: 38, Autor: GOSIA288

Odkrywcy

Europejczycy, Arabowie i Chińczycy żyli w krajach o zbliżonym klimacie. Inne obszary były, ich zdaniem, niemożliwe do zamieszkania. Na północy rozpościerały się pustynne [...]

Dodano: 2008-07-30 23:14:48 , Wyświetleń: 2411 , Ocena: 13.82, Głosów: 179, Autor: GOSIA288

Zamoyski Jan

W czasie drugiej elekcji (1575) kandydaturę Stefana Batorego poparł Jan Syriusz Zamoyski, który za panowania tego władcy stał się drugą osobą w państwie. Urodził się w k [...]

Dodano: 2008-07-30 23:14:59 , Wyświetleń: 11613 , Ocena: 125.64, Głosów: 163, Autor: GOSIA288

Janusz Korczak – mój autorytet

Janusz Korczak to pseudonim Henryka Goldszmita. Został on zapożyczony z powieści Kraszewskiego. Goldszmit urodził się 22 lipca roku 1878 lub 1879 (jego ojciec po narodzinach c [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:03 , Wyświetleń: 9391 , Ocena: 359.33, Głosów: 45, Autor: GOSIA288

Królestwo Polskie w przededniu powstania styczniowego.

Królestwo Polskie w przededniu powstania styczniowego.1.Wiosna posewastopolska w królestwie Polskim.2.polityka szlachty.3.polityka burżuazji4.polityka kół rewo [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:13 , Wyświetleń: 2673 , Ocena: 87.05, Głosów: 36, Autor: GOSIA288

Porównanie sytuacji w trzech zaborach

W zaborze rosyjskim i Kongresówce władze carskie nasiliły system represji po powstaniu styczniowym. Wprowadzony w 1861 roku stan wojenny utrzymano aż do początków XX wieku. P [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:14 , Wyświetleń: 3001 , Ocena: 45.07, Głosów: 56, Autor: GOSIA288

Wiosna ludów w Polsce.

Wiosna ludów w Polsce.W Polsce wiosna ludów rozpoczęła się na wieść o ucieczce Metternicha z Wiednia do Anglii. Polacy myśleli, że uda się wytargować od cesarza Aust [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:15 , Wyświetleń: 2338 , Ocena: 17.07, Głosów: 95, Autor: GOSIA288

Wybuch powstania styczniowego- początek walk powstańczych.

Przeciw powstaniu występował Wielkopolski- uważał, że przyniesie ono niepotrzebne ofiary, że Polska nie jest do niego przygotowana i zaprzepaści tylko jego politykę. Pozysk [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:16 , Wyświetleń: 2010 , Ocena: 64.43, Głosów: 34, Autor: GOSIA288

Upadek Powstania Styczniowego. (2)

Powstanie styczniowe odbiło się echem po całej Europie. Nowy prezydent Austriacki- Napoleon III i premier ziem brytyjskich Palmerston wystąpili przeciw powstaniu. W pewnym mome [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:14 , Wyświetleń: 1965 , Ocena: 16.55, Głosów: 84, Autor: GOSIA288

Upadek Powstania Styczniowego. (1)

Powstanie styczniowe odbiło się echem po całej Europie. Nowy prezydent Austriacki- Napoleon III i premier ziem brytyjskich Palmerston wystąpili przeciw powstaniu. W pewnym mome [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:08 , Wyświetleń: 2078 , Ocena: 32.63, Głosów: 53, Autor: GOSIA288

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?