Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

I i II wojna światowa dla Krakowa.

I wojna SwiatowaWybuch I wojny światowej i wymarsz 6 VIII 1914 I Kompanii Kadrowej z ul. Oleandry, a później utworzenie Legionów Polskich sprawiły, że Kraków stał się [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:32 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 72.5, Głosów: 15, Autor: GOSIA288

Lajkonik

Inaczej Konik zwierzyniecki - zabawa ludowa urządzana w oktawę Bożego Ciała na ulicach Krakowa. Treścią nawiązuje do tatarskiego napadu na Kraków w 1281. Zabawa jest pozost [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:37 , Wyświetleń: 2828 , Ocena: 18.9, Głosów: 194, Autor: GOSIA288

Legendy Krakowa

Wanda, legendarna władczyni Krakowa.Prawdopodobnie postać wymyślona przez Wincentego KadłubkaWg Kroniki polskiej tegoż autora, Wanda po śmierci swego ojca Kraka objęła rzą [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:38 , Wyświetleń: 2241 , Ocena: 16.4, Głosów: 111, Autor: GOSIA288

Okres zaborów w Krakowie

Okres zaborówPo okresie reorganizacji nowy magistrat, pochodzący w całości z nominacji cesarskiej, rozpoczął urzędowanie 1 IX 1802. Powierzchnia Krakowa wynosiła wtedy [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:40 , Wyświetleń: 2909 , Ocena: 53.49, Głosów: 70, Autor: GOSIA288

Poczatki osadnictwa i wzrost znaczenia politycznego w Krakowie

Rozwój osadnictwa na obszarze dzisiejszego Krakowa sięga epoki paleolitu i rozpoczął się ok. 50 tys. lat temu. Tak archeolodzy interpretują znaleziska narzędzi krzemiennych [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:41 , Wyświetleń: 2928 , Ocena: 308.63, Głosów: 15, Autor: GOSIA288

Samorząd w Krakowie

Samorzad Reforma samorządowa udała się najlepiej. Taką opinię wygłaszają nawet przeciwnicy obecnego rządu i [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:42 , Wyświetleń: 2449 , Ocena: 33.84, Głosów: 87, Autor: GOSIA288

Sejm czteroletni w Krakowie

Jesienią 1792 wkraczają do Krakowa wojska rosyjskie, a miasto musi na własny koszt utrzymać garnizon, stacjonujący do marca 1794. 24 III tego roku na rynku w Krakowie przysię [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:43 , Wyświetleń: 2648 , Ocena: 34.26, Głosów: 86, Autor: GOSIA288

Napoleon wobec Polaków i Polacy wobec Napoleona

Rok 1795 położył kres istnieniu państwa polskiego. Faktyczną władzę na ziemiach polskich przejęli komendanci wojsk okupacyjnych. Wielu Polaków zostało aresztowanych. W wi [...]

Dodano: 2008-08-01 16:39:09 , Wyświetleń: 2590 , Ocena: 56.24, Głosów: 45, Autor: GOSIA288

Unia Europejska a zjednoczenie Europy (2)

W dziejach Europy mamy wiele prób zjednoczenia Europy. Najpierw Aleksander Macedoński próbował podbić Europę, następnie cesarz Otton III (ok990r), później papież Grzegorz [...]

Dodano: 2008-08-01 16:39:44 , Wyświetleń: 4029 , Ocena: 307.57, Głosów: 20, Autor: GOSIA288

Dwie okupacje - polityka Niemiec i ZSRR wobec społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowej

Niemcy i ZSRR - państwa, które zdawałoby się różni wszystko. Jednakże były to również państwa, które łączył jeden cel, a mianowicie oba te narody chciały ja [...]

Dodano: 2008-08-01 16:40:09 , Wyświetleń: 3085 , Ocena: 36.46, Głosów: 111, Autor: GOSIA288

Husaria

Początki husarii sięgają przełomu wieków XV i XVI. Jazda ta nie była jednak pochodzenia polskiego lecz... serbskiego. Świadczą o tym: nazwiska pierwszych wymienionych w [...]

Dodano: 2008-08-01 16:40:10 , Wyświetleń: 2438 , Ocena: 15.18, Głosów: 173, Autor: GOSIA288

Inwestytura

Inwestytura - uroczyste nadanie lenna w zamian za lojalność i posłuszeństwo. W skład inwestytury wchodziło prawo do zarządzania określonym obszarem z władzą sądz [...]

Dodano: 2008-08-01 16:40:12 , Wyświetleń: 2424 , Ocena: 13.95, Głosów: 153, Autor: GOSIA288

“Polska Jagiellonów” od rozdziału Władysław Jagiełło do rozdziału Kazimierz Jagielończyk.

1386r. - koronacja Władysława Jagiełły, najazd Krzyżaków na Litwę.Unia Polski z Litwą zadecydowała o odwróceniu polityki polskiej od spraw czysto polskich (odzyskanie [...]

Dodano: 2008-08-01 16:40:13 , Wyświetleń: 18088 , Ocena: 171.05, Głosów: 191, Autor: GOSIA288

Sytuacja społeczeństwa polskiego po wojnie krymskiej

1. Sytuacja społeczeństwa polskiego po wojnie krymskiej. W owym czasie społeczeństwo polskie składało się z grup : -chłopstwo -mieszczaństwo i drobnomieszczań [...]

Dodano: 2008-08-01 16:40:14 , Wyświetleń: 3697 , Ocena: 8.36, Głosów: 415, Autor: GOSIA288

Wojna obronna Polski

W nocy z 31 sierpnia na 1.09.39 trwały niemieckie przygotowania do agresji na Polskę. Wehrmacht wkraczał z Prus Wsch. do Gdańska, kolumny wojskowe zbliżały się do gr [...]

Dodano: 2008-08-01 16:40:15 , Wyświetleń: 4187 , Ocena: 15.28, Głosów: 265, Autor: GOSIA288

Ziemie polskie XIX w.

Zabór rosyjski - Po upadku powstanie listopadowego nastąpił okres represji. Namiestnikiem został Iwan Paskiewicz . Noc Paskiewiczowska - okres panowania Paskiewicza . 1832 r. c [...]

Dodano: 2008-08-01 16:40:16 , Wyświetleń: 2588 , Ocena: 38.16, Głosów: 106, Autor: GOSIA288

Isurekcja Kościuszkowska

Sytuacja w jakiej doszło do insurekcji kościuszkowskiej.Pozostawienie nawet mocno okrojonego państwa i nie w pełni suwerennego państwa w dalszym ciągu budziło niepokój [...]

Dodano: 2008-08-01 16:40:18 , Wyświetleń: 1818 , Ocena: 16.5, Głosów: 100, Autor: GOSIA288

Ruch socjalistyczny

Z ideami socjalizmu spotykała się polska młodzież studiując na uniwersytetach rosyjskich. Poznawała tam ruch narodnicki, a także czytywała pierwsze broszury socjalistyczne, [...]

Dodano: 2008-08-01 16:40:23 , Wyświetleń: 2832 , Ocena: 21.89, Głosów: 112, Autor: GOSIA288

Historia życia Anny Boleyn, na podstawie książki pod tytułem „Mistress Anne”, autorstwa Carolly Erickson.

Carolly Erickson, jest angielską pisarka, autorką czterech książek dotyczących rodziny królewskiej z okresu panowania dynastii Tudorów. Oprócz „Mistress Anne”, [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:16 , Wyświetleń: 3019 , Ocena: 95.62, Głosów: 25, Autor: GOSIA288

Królowe polskie. – części I. Na podstawie książki autorstwa Edwarda Rudzkiego

Jadwiga KaliskaUrodziła się około 1266 roku, jako córka Jolenty i Bolesława Pobożnego Kaliskiego. Jej matka była jedną z córek, króla węgierskiego Beli IV i Marii La [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:17 , Wyświetleń: 1570 , Ocena: 54.6, Głosów: 29, Autor: GOSIA288

Monarchia (1)

Monarchia- forma państwa w której władzę dożywotnią sprawuje monarchiaM. Absolutna- forma rządów w której monarcha pełni władzę wykonawczą, jest najwyższym sędzią, [...]

Dodano: 2008-08-02 17:39:53 , Wyświetleń: 5309 , Ocena: 33.45, Głosów: 230, Autor: GOSIA288

Podział ziemi Rzeczypospolitej po 1815 r.

Podział ziem RP dokonany podczas kongresu wiedeńskiego (1815) przetrwał prawie 100 lat. Akt końcowy kongresu dzielił byle terytoria Księstwa Warszawskiego na: Królestwo Pols [...]

Dodano: 2008-08-02 17:40:11 , Wyświetleń: 1482 , Ocena: 22.78, Głosów: 57, Autor: GOSIA288

Reformacja w Polsce i na świecie

Kościół Ewangelicko-ReformowanyReformacja luterańska nie była jedynym ruchem reformacyjnym w XVI wieku. Prawie równolegle z nią rozwijała się tzw. reformacja szwaj [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:16 , Wyświetleń: 2280 , Ocena: 38.6, Głosów: 71, Autor: GOSIA288

Renesans w Polsce i na świecie

Renesans - koniec XIVw., XVw. - XVIw. - w Polsce koniec XVw pocz. XVI Architektura Dominuje układ poziomy podkreślany m.in. zwielokrotnieniem liczby gzymsu, niedokań [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:17 , Wyświetleń: 2790 , Ocena: 42.68, Głosów: 58, Autor: GOSIA288

Stalin (2)

STALIN JÓZEF WISSARIONOWICZ, właśc. Iosif Dżugaszwili (1878–1953), działacz komunist. i dyktator ZSRR, Gruzin; od 1943 marszałek, a od 1945 generalissimus Związku Radz [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:18 , Wyświetleń: 3214 , Ocena: 20.28, Głosów: 217, Autor: GOSIA288

Subkultura

SUBKULTURA [łac.], podkultura, zespół symbol. i aksjologicznych odniesień określających odrębność danej grupy względem innych grup społecznych. Położenie grupy w relac [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:19 , Wyświetleń: 2222 , Ocena: 9.9, Głosów: 198, Autor: GOSIA288

Druga wojna swiatowa - polityka mocarstw wobec Polski

Pierwsza wojna światowa była okresem ogromnych strat gospodarczych oraz złamania wszystkich reguł moralnych, na których do tej pory opierały się społeczeństwa Europejskie. [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:24 , Wyświetleń: 3493 , Ocena: 248.88, Głosów: 24, Autor: GOSIA288

Pierwsza wojna swiatowa - polityka mocarstw wobec Polski

Pierwsza wojna światowa była okresem ogromnych strat gospodarczych oraz złamania wszystkich reguł moralnych, na których do tej pory opierały się społeczeństwa Europejskie. [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:25 , Wyświetleń: 1706 , Ocena: 24.71, Głosów: 47, Autor: GOSIA288

Księstwo Warszawskie

Polacy u schyłku XVIII wieku utracili niepodległość i znaleźli się pod zaborem Trzech Orłów. Sytuacja wydawała się beznadziejna, ale wielu ludzi nie rezygnowało i stara [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:40 , Wyświetleń: 2078 , Ocena: 25.05, Głosów: 76, Autor: GOSIA288

Polityka zagraniczna Jagiellonów (1)

Gdy Władysław Jagiełło wstąpił na tron polski nastąpiła zmiana głównego kierunku polityki Polski. Związane to było z przesunięciem się punktu ciężkości państwa na [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:41 , Wyświetleń: 1958 , Ocena: 92.8, Głosów: 19, Autor: GOSIA288

Filozofowie przyrody, cz. 1.

TALESPierwszym filozofem, jakiego znamy, był Tales z Miletu, greckiej kolonii w Azji Mniejszej. Wiele podróżował po świecie. Mówi się, że podał wysokość jednej z pir [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:24 , Wyświetleń: 1741 , Ocena: 26.08, Głosów: 58, Autor: GOSIA288

Formy sprawowania władzy w starożytności

Starożytność wykształciła wiele form sprawowania władzy państwem: od monarchii absolutnej rządzonej metodami despotycznymi, przez greckie wspólnoty obywatelskie, w kt [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:25 , Wyświetleń: 2012 , Ocena: 79.88, Głosów: 25, Autor: GOSIA288

Komuna Paryska

KOMUNA PARYSKA:Wydarzenia poprzedzajace Komune Paryska:Proklamacja III Republiki we Francji na wiesc o klesce pod Sedanem (cesraz Napoleon III w pruskiej niewoli) 4 wrzesni [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:26 , Wyświetleń: 2089 , Ocena: 14.5, Głosów: 132, Autor: GOSIA288

Nauka, oświata i kultura w II Rzeczpospolitej

Nauka.Głównymi ośrodkami nauki polskiej przed rokiem 1914 były Uniwersytet Jagielloński i Akademia Umiejętności w Krakowie oraz Uniwersytet Jana Kazimierza i Politechnik [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:27 , Wyświetleń: 1532 , Ocena: 31.24, Głosów: 36, Autor: GOSIA288

Plan - Proces kształtowania państwa polskiego

1. Wstęp. Okoliczności i przyczyny powstawania pierwszych słowiańskich organizacji państwowych w IX i X w.2. Powstanie pierwszych państw plemiennych na ziemiach p [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:28 , Wyświetleń: 3319 , Ocena: 94.94, Głosów: 49, Autor: GOSIA288

Plan Przyczyny i przebieg procesu jednoczenia się odbudowy państwa polskiego

Plan1. Sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna w kraju pod koniec rozbicia dzielnicowego.2. Nastroje zjednoczeniowe w końcu XIII w. i rola Kościoła.3. Pierwsze [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:28 , Wyświetleń: 4111 , Ocena: 36.33, Głosów: 115, Autor: GOSIA288

Powstanie Styczniowe (11)

POWSTANIE STYCZNIOWE:Przyczyny:chęć odzyskania niepodległosci ; nowe pokolenie ; zmiany społeczno-gospodarcze. Potrzebne były reformy i Polacy chcieli je przeprowadzi [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:30 , Wyświetleń: 3543 , Ocena: 24.42, Głosów: 78, Autor: GOSIA288

Zjednoczenie Niemiec (3)

ZJEDNOCZENIE NIEMIEC:Koncepcje zjednoczenia Niemiec w XIX w:Proba tzw. Oddolnego zjednoczenia - realizowan przez ogolnoniemiecki parlament we Frankfurcie podczas Wiosny Lud [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:30 , Wyświetleń: 2189 , Ocena: 17.48, Głosów: 98, Autor: GOSIA288

Zjednoczenie Włoch (3)

ZJEDNOCZENIE WLOCHWlochy po kongresie wiedenskim:Rozbicie na 6 odrebnych panstw: panstwo Lombardzko-Weneckie → Lombardia, Wenecja (cesarz austriacki) ; Parma (austria [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:32 , Wyświetleń: 2757 , Ocena: 18.36, Głosów: 96, Autor: GOSIA288

Uniwersytet i teart w dobie autonomi galicji.

Praca w załączniku (zdjęcia, tabelki). [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:32 , Wyświetleń: 2091 , Ocena: 108.15, Głosów: 25, Autor: GOSIA288

Dzieje pancernika Bismarck

Niemiecki pancernik, zamówiony w 1935 r., w hamburskiej stoczni, oficjalnie miał wyporność 35 000 t. W rzeczywistości wyporność okrętu przekroczyła 40 000 t. Zaletami [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:52 , Wyświetleń: 2424 , Ocena: 37.25, Głosów: 75, Autor: GOSIA288

Ściąga od genezy I wojny światowej do Faszyzmu w Niemczech

GENEZA I WOJNY ŚWIATOWEJ – Spory terytorialne między państwami imperialistycznymi na przełomie XIX i XX wieku: Japonia – Rosja ( Mandżuria, Korea i Chiny), Niemcy- [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:57 , Wyświetleń: 2039 , Ocena: 76.23, Głosów: 30, Autor: GOSIA288

Adolf Hitler (2)

Hitler Adolf (1889-1945), polityk nazistowskich Niemiec, führer (wódz). Urodził się w Austrii w miejscowości Braunau. Czynił bezskuteczne wysiłki, aby studiować malarstwo w [...]

Dodano: 2008-08-04 20:18:17 , Wyświetleń: 3279 , Ocena: 38.03, Głosów: 118, Autor: GOSIA288

„Kształtowanie się wczesnośredniowiecznej Europy pod względem politycznym i gospodarczym”

Moja praca będzie poświęcona kształtowaniu się państwowości na terenach przyszłych Niemiec, Francji, Włoch i Anglii, a obejmować będzie okres historyczny od V to XI [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:32 , Wyświetleń: 2882 , Ocena: 22.08, Głosów: 184, Autor: GOSIA288

Ateny jako centrum życia kulturalnego Grecji.

Pod wpływem przemian dokonujących się w społeczeństwie greckim, uświadomieniu sobie roli jednostki i rozwojowi jej zainteresowań, Grecy zaczęli zauważać procesy zacho [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:33 , Wyświetleń: 1796 , Ocena: 79.5, Głosów: 25, Autor: GOSIA288

Ewolucja ustroju w antycznym Rzymie

Najstarsze dzieje Rzymu nie są do końca jasne z powodu licznych zapożyczeń z kultury greckiej i legend. Jako pierwotne położenie Rzymu wskazywana jest osada położona u [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:36 , Wyświetleń: 1753 , Ocena: 49.1, Głosów: 30, Autor: GOSIA288

Kształtowanie się demokracji w starożytnej Grecji

Tematem tej pracy jest kształtowanie się demokracji w starożytnej Grecji. Obejmować będzie ona głównie okres od VIII w. p.n.e. do V w. naszej ery. Praca będzie poświę [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:38 , Wyświetleń: 1831 , Ocena: 91.88, Głosów: 15, Autor: GOSIA288

Wojny starożytnego świata

Nie da się umniejszyć wkładu, jaki wniosły w światową kulturę i naukę kraje rejonu śródziemnomorskiego w okresie swego największego rozkwitu. Niewątpliwie do popula [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:40 , Wyświetleń: 1893 , Ocena: 22.46, Głosów: 64, Autor: GOSIA288

Azja w dobie ekspansji kolonialnych krajów europejskich XIX i początek XX wieku

INDIE Po wyparciu Francuzów z Indii wyłączne prawo handlu z Indiami miała angielska Kompania Wschodnio-indyjska. Kompania ta rządziła w Indiach [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:08 , Wyświetleń: 2929 , Ocena: 112.58, Głosów: 30, Autor: GOSIA288

Kultura w utrzymaniu tożsamości narodowej (XIX/XX)

SYTUACJA POD ZABORAMI (wstępik)Niezmiernie trudne lata dla narodu polskiego nastąpiły po upadku powstania styczniowego. Ciężka klęska, wyniszczenie kraju wojną i późni [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:10 , Wyświetleń: 2495 , Ocena: 108.3, Głosów: 29, Autor: GOSIA288

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?