Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Ludwik XV zycie erotyczne

Takie ujęcie historii, które pomija zagadnienia związane z seksem, czyni ją nie tylko okaleczoną, ale także niezrozumiałą.G. R. TaylorTrzeba powiedzieć, że poniew [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:11 , Wyświetleń: 2591 , Ocena: 27.23, Głosów: 59, Autor: GOSIA288

Opozycja polityczna i społeczna w Polsce 1945-89

OPOZYCJA POLITYCZNA I SPOŁECZNA W POLSCE 1945–89, partie polit., organizacje, grupy i środowiska społ. dążące do obalenia lub zreformowania totalitarnego systemu władz [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:13 , Wyświetleń: 1796 , Ocena: 44.43, Głosów: 39, Autor: GOSIA288

Początki państwa polskiego (1)

Około VIII wieku na Wielkopolsce powstało państwo Polan , które jednoczyło kilka mniejszych plemion osiadłych wokół grodów : Gniezna , Poznania , Kruszwicy i Kalisza . Leg [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:14 , Wyświetleń: 2513 , Ocena: 36.22, Głosów: 50, Autor: GOSIA288

Przyczyny upadku rzeczpospolitej w XVII I XVIII w.

I.WSTĘP Celem powyższej pracy jest przedstawienie stopniowej destrukcji Rzeczpospolitej na przełomie prawie trzech wieków. Już w XVI w. zaczęły się uwidaczniać sła [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:17 , Wyświetleń: 1933 , Ocena: 24.44, Głosów: 61, Autor: GOSIA288

Armia krajowa

W obliczu zarysowującej się klęski wojsk niemieckich na froncie wschodnim 14 II 1942 r. ZWZ został przemianowany na Armię Krajową, której celem było jednoczenie podziemnyc [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:36 , Wyświetleń: 152716 , Ocena: 1212.27, Głosów: 156, Autor: Michalk88

Generał Władysław Eugeniusz Sikorski.

Urodził się w 1881 r. w Tuszowie Narodowym pod Mielcem. Jego ojciec Tomasz był wiejskim organistą. W 1898 r. Sikorki rozpoczął naukę w seminarium nauczycielskim w Rzeszowie, [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:37 , Wyświetleń: 177656 , Ocena: 4440.61, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Generał Kazimierz Sosnkowski

Urodził się 19 XI 1885 r. w Warszawie, w rodzinie o dużych tradycjach patriotycznych, wywodzących się z udziału w walkach narodowowyzwoleńczych. Już czacie nauki gimnazjaln [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:38 , Wyświetleń: 197181 , Ocena: 2776.75, Głosów: 101, Autor: Michalk88

Obozy hitlerowskie

Obozy hitlerowskie, miejsca więzienia i odosobnienia, przymusowej i niewolniczej pracy oraz masowej zagłady ludzi, organizowane przez władze hitlerowskie na terenie oraz krajów [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:39 , Wyświetleń: 144257 , Ocena: 2448, Głosów: 79, Autor: Michalk88

III Rzesza

Destabilizacja polityczna i trudności gospodarcze sprzyjały nasilaniu się ruchów nacjonalistycznych. Prawicę zdominowała utworzona w 1919 faszystowska partia NSDAP. Popie [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:57 , Wyświetleń: 2384 , Ocena: 11.58, Głosów: 174, Autor: Michalk88

Historia średniowiecznej Islandii

Od zamierzchłych czasów mieszkańcy Skandynawii byli nieustraszonymi żeglarzami, orientującymi się na bezkresnych oceanach według im tylko znanych map i kompasu. Używając i [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:14 , Wyświetleń: 2355 , Ocena: 84.88, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Konflikty w Afganistanie w 2 połowie XX wieku (1)

Afganistan jako odrębne państwo we współczesnym tego słowa znaczeniu zaczął kształtować się w XVIII wieku, kiedy zamordowany został szach Iranu Nadir. Wkrótce po jego [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:15 , Wyświetleń: 1754 , Ocena: 51.19, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Misja świętego Wojciecha i Zjazd Gnieźnieński oraz ich rola w umacnianiu państwowości polskiej

O korzeniach państwowości polskiej możemy mówić z chwilą zjednoczenia plemion pogańskich pod wodzą Mieszka I. Jednak wtedy jeszcze państwo było rozbite dawnymi podziałam [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:16 , Wyświetleń: 2472 , Ocena: 24.81, Głosów: 67, Autor: Michalk88

Przyczyny i skutki stworzenia Europejskich potęg kolonialnych przełomu XV – XVII wieku.

Najważniejszym procesem w dziejach świata po 1490 roku była ekspansja Europejczyków i rozpowszechnianie się cywilizacji europejskiej na całej kuli ziemskiej. Do tego czas [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:18 , Wyświetleń: 1519 , Ocena: 40.73, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Przyczyny Wielkich Odkryć Geograficznych

Od czasów starożytnych żegluga była jednym z podstawowych sposobów komunikacji i transportowania towarów. Jednak były to zwykle podróże po wodach dobrze znanych (Morze Śr [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:19 , Wyświetleń: 1761 , Ocena: 20.87, Głosów: 60, Autor: Michalk88

ruch husycki (2)

Za czasów Karola IV dopraszano się o reformę duchowieństwa, jednak wszelkie próby w większości kończyły się śmiercią śmiałków. Jedną z osób która śmiało krytyko [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:20 , Wyświetleń: 2800 , Ocena: 23.65, Głosów: 132, Autor: Michalk88

Skutki wielkich odkryć geograficznych (2)

W XV i na początku XVI wieku, wielkie odkrycia geograficzne dokonane przez Hiszpanów i Portugalczyków, były obok rozwoju humanizmu, reformy religii oraz wynalazku druku, jednym [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:21 , Wyświetleń: 25001 , Ocena: 1353.39, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Skutki wielkich odkryć geograficznych (3)

Wydarzenia te pozostawiły trwałe piętno w dziejach historii i wpłynęły na jej losy. Skutki odkryć geograficznych i kolonizacji przyczyniły się do zmiany życia wielu ludzi [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:22 , Wyświetleń: 22723 , Ocena: 1036.45, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Historia miasta Krakowa w latach 1800 - 1830 r.

W 1795 roku, gdy nastąpił III rozbiór ziem polskich Kraków dostał się w ręce austriackie. Najbliższe lata związane są z nadzieją na odrodzenie państwa polskiego za spra [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:31 , Wyświetleń: 3251 , Ocena: 194.47, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Kamikadze - japońscy lotnicy

KAMIKADZE - Japońscy piloci – samobójcy, (dosł. „Boski wiatr”), nazwa bombowych samolotów japońskich, w których piloci dokonywali samobójczych ataków w cz [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:32 , Wyświetleń: 1817 , Ocena: 21.73, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Kleopatra

Kleopatra VII Ostatnia z Ptolemeuszy i ostatnia królowa Egiptu, jest chyba najbardziej znaną kobietą starożytności. Sądząc ze wszystkich późniejszych przekazów, by [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:33 , Wyświetleń: 2688 , Ocena: 20.74, Głosów: 155, Autor: Michalk88

Odziały wojsk polskich w I Wojnie Światowej

W okresie I Wojny Światowej ziemie polskie okupowane były przez trzech zaborców, Rosję, Niemcy i Austro–Węgry. Polscy żołnierze nie chcieli walczyć między sobą, bę [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:34 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 26.63, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Oktawian

Oktawian August lub Caius Octavius (63 p.n.e.-14 n.e.), pierwszy cesarz rzymski, używający tytułu princeps (pierwszy). Syn siostrzenicy Juliusza Cezara. Cezar usynowił osie [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:35 , Wyświetleń: 4184 , Ocena: 44.89, Głosów: 175, Autor: Michalk88

Polska w Uniach

Polska jest jednym z krajów europejskich, który w swojej historii wchodził zarówno w unię personalną, jak i unię realną. Najsłynniejszymi uniami, ogólnie znanymi są uni [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:36 , Wyświetleń: 2309 , Ocena: 20.74, Głosów: 96, Autor: Michalk88

Praska Wiosna

Dojście komunistów w Czechosłowacji do władzy w 1948 r. rozpoczęło w tym kraju czas terroru i bezwzględnego zwalczania opozycji. Tysiące ludzi znalazło się w więzieniach [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:38 , Wyświetleń: 4730 , Ocena: 25.85, Głosów: 176, Autor: Michalk88

Upadek Rzeczpospolitej

Upadek Rzeczpospolitej. Czyja to wina królów, narodu, szlachty i magnaterii, państw ościennych, a może tak było nam pisane od początku dziejów? Otóż nie. Upadek nie wzią [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:39 , Wyświetleń: 3228 , Ocena: 79.95, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Koloseum (3)

Amfiteatr był rzymskim wynalazkiem. Arena w kształcie elipsy, otoczona kilkoma kondygnacjami miejsc dla widzów, pozwalała tłumom bezpiecznie spoglądać w dół i obserwować [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:55 , Wyświetleń: 2245 , Ocena: 12.38, Głosów: 165, Autor: Michalk88

Polityka międzywojenna Polski (1)

Rządy Józefa Piłsudskiego Wojna celna Niemiec z Polską w 1925r. doprowadziła do kryzysu gospodarczego. Wzrosło bezrobocie, ceny żywności i artykułów przemysłowych. Rozpo [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:56 , Wyświetleń: 1782 , Ocena: 40.85, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Powstanie listopadowe –Walczyć ,czy nie walczyć?

Po drugim rozbiorze Polski w roku 1792 nastąpił szereg powstań narodowo – wyzwoleńczych. Od lat między historykami trwa spór o to czy warto było walczyć?Uważam że [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:58 , Wyświetleń: 2729 , Ocena: 281.12, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831-1848

ZABÓR ROSYJSKI : Po upadku powstania listopadowego car przystąpił do polityki represji : książę Iwan Paskiewicz został mianowany księciem warszawskim i przyznano mu sta [...]

Dodano: 2008-08-22 12:42:00 , Wyświetleń: 3595 , Ocena: 3.07, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Akcje Kedywu

KIEROWNICTWO DYWERSJI (KEDYW)1. WSTĘPKierownictwo Dywersji (Kedyw) pion Armii Krajowej przeznaczony do prowadzenia akcji bojowych i dywersyjnych, powołany do życia rozka [...]

Dodano: 2008-08-22 12:51:55 , Wyświetleń: 2380 , Ocena: 11.44, Głosów: 174, Autor: Michalk88

Mao Zedong

Mao Zedong, Mao Tse-tung (1893-1976), polityk, dyktator komunistycznych Chin. Urodził się w zamożnej rodzinie chłopskiej. W 1911 brał udział w rewolucji w Chinach. W latach 1 [...]

Dodano: 2008-08-22 12:51:56 , Wyświetleń: 4913 , Ocena: 11.9, Głosów: 200, Autor: Michalk88

Rewolucja we Francji w 1848.

Rewolucja wiosny ludów wzięły się od rewolucji lutowej we Francji. Od 1830- na tronie zasiadł Ludwik Filip Orleański, ponieważ odbyła się rewolucja lutowa. Wybrali go mies [...]

Dodano: 2008-08-22 12:51:57 , Wyświetleń: 1965 , Ocena: 20.46, Głosów: 90, Autor: Michalk88

Rozbicie dzielnicowe (4)

Na kilka lat przed śmiercią Bolesława Krzywoustego została sporządzona ustawa sukcesyjna powszechnie nazywana testamentem. Nie była ona jednak aktem ostatniej woli Bolesława [...]

Dodano: 2008-08-22 12:51:59 , Wyświetleń: 1991 , Ocena: 20.8, Głosów: 90, Autor: Michalk88

Rozwój sarmatyzmu i kultura baroku w Rzeczypospolitej

Zwyczajowo przyjęło się uważać XVII wiek i pierwszą połowę wieku XVII jako czas epoki Baroku oraz czas rozwoju i największego przenikania do świadomości szlacheckiej sar [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:01 , Wyświetleń: 1798 , Ocena: 49.23, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Trzeci rozbiór Polski

Wojska Rosji i Prus połączyły się i wkrótce przekroczyły granice Rzeczpospolitej. Na początku czerwca 1794r. pod Szczekocinami przeważające siły rosyjsko-pruskie pokona [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:02 , Wyświetleń: 2713 , Ocena: 3.54, Głosów: 105, Autor: Michalk88

Zjednoczenie Niemiec.

1848- Rewolucja Wiosny ludów w Niemczech i Europie była klęską. W Niemczech był powrót rządów konserwatystów- reakcja polityczna- rządy reakcji. Przegranymi w rewolucji b [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:03 , Wyświetleń: 2170 , Ocena: 22.77, Głosów: 87, Autor: Michalk88

Zjednoczenie Włoch 1860- 1861.

Na mocy pokoju Willa Francja postanowiono, ze Austria odda Francji Lombardię, która potem odda Piemontowi. Napoleon III chciał upokorzyć Włochy, aby wzrosła jego pozycja w ic [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:03 , Wyświetleń: 18880 , Ocena: 236.98, Głosów: 90, Autor: Michalk88

Czteroletni plan inwestycyjny Eugeniusza Kwiatkowskiego

Istnieje wiele odrębnych przekonań na temat polityki gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego. Człowiek ten włożył niewątpliwie wiele wysiłku w odbudowę państwa polskiego p [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:16 , Wyświetleń: 2141 , Ocena: 31.7, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Marcin Luter (1)

MARCIN LUTER Marcin Luter urodził się w Eisleben 10 listopada 1483 roku a zmarł 18 lu-tego 1546 roku. Pochodził z prostego ludu, wychował się w bardzo surowych warunkach, [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:17 , Wyświetleń: 2175 , Ocena: 18.31, Głosów: 136, Autor: Michalk88

Męczennicy Międzyrzeccy

Św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn - pięciu braci męczenników. "Przebici mieczem oddali duchaWzywając łaski dla swoich zabójców, A śmierć ich bardzie [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:18 , Wyświetleń: 1807 , Ocena: 18.81, Głosów: 80, Autor: Michalk88

Podboje Arabów

W 570 r., w Mekce urodził się prorok Mahomet ( Muhammag Ibn Abd Allah ). Pewnego dnia, chcąc medytować wszedł na górę, gdzie miał wizję zstępującego z nieba archanioła [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:18 , Wyświetleń: 2802 , Ocena: 17.42, Głosów: 139, Autor: Michalk88

Powstanie Listopadowe (1)

W lutym do Królestwa Polskiego pod wodzą marszałka Dybicza wkroczyły ogromne siły rosyjskie w sile 115 tyś żołnierzy z 348 działami. Polacy dysponowali doborową 56-tysię [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:19 , Wyświetleń: 2426 , Ocena: 18.31, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Próby podźwignięcia gospodarki polskiej w drugiej połowie XVIII w.

Wskutek różnorakich czynników politycznych i społecznych gospodarka Polska znalazła się na skraju zapaści, zarówno gospodarczej jak i politycznej. Wojny polsko – rosy [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:21 , Wyświetleń: 3236 , Ocena: 32.56, Głosów: 94, Autor: Michalk88

Realizacja budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego 1936 – 1939.

Wykazujący co prawda tendencję zwyżkową, ale nadal niski poziom produkcji przemysłowej i rolnej, brak wyraźnie zarysowanych perspektyw wyjścia z depresji gospodarczej, trwaj [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:22 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 51.33, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Wojna Rosyjsko - Japońska (1904-1905)

Był to konflikt zbrojny wywołany aspiracjami ekonomicznymi rosji, dotyczącymi terytoriów Korei i Mandżurii, kolidującymi z interesami Japonii na tych terenach.W 1896 Rosj [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:23 , Wyświetleń: 1991 , Ocena: 40.88, Głosów: 63, Autor: Michalk88

George Washington

Washington George, Jerzy Waszyngton ( 1732 – 1799 ), amerykański mąż stanu, generał; uczestnik wojny- siedmioletniej 1756-1762; 1774- 1775 członek Kongresu Kontynentalne [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:23 , Wyświetleń: 2965 , Ocena: 17.59, Głosów: 124, Autor: Michalk88

Kultura Drugiej Rzeczpospolitej

Data 11 listopada 1918 roku określa nam moment odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 letniej niewoli naród polski odzyskał upragnione granice swojego państwa. Do P [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:24 , Wyświetleń: 3056 , Ocena: 171, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Zamach na Hitlera 20 lipca 1944 roku

1.Wstęp.Po dojściu Hitlera do władzy w roku 1933 i utworzeniu dyktatury nazistowskiej wielu Niemców zdawało sobie sprawę z tego, że jeśli się, go nie zatrzyma, doprowa [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:26 , Wyświetleń: 3401 , Ocena: 154.07, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Wojny polsko – szwedzkie w XVII wieku.

W XVII w. Polska kilkakrotnie prowadziła wojny ze Szwecją, która rozwijała ekspansję na całe niemal wschodnie i południowe wybrzeże bałtyckie. W czasie tych wojen oprócz [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:34 , Wyświetleń: 3382 , Ocena: 264.8, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Hitler Adolf (1889-1945)

Hitler Adolf (1889-1945), polityk nazistowskich Niemiec, führer (wódz) III Rzeszy. Urodził się w Austrii w miejscowości Braunau. Czynił bezskuteczne wysiłki, aby studiować [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:38 , Wyświetleń: 2544 , Ocena: 62.2, Głosów: 50, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?