Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Polska ludowa w latach 1970-1989

Rok 1956 był przełomowy dla Polski. XX Zjazd KZPR w Moskwie, zapoczątkował odejście od „rządów stalinowskich”. Po śmierci Bolesława Bieruta system dotychczasow [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:20 , Wyświetleń: 1761 , Ocena: 53.1, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Sytuacja ludności żydowskiej na ziemiach polskich w XIX wieku.

O żydowskim Lublinie zwykło się tradycyjnie mawiać, że był on “Jerozolimą Królestwa Polskiego”. Z pewnością o pozycji religijnej miasta wśród ludności żyd [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:22 , Wyświetleń: 3276 , Ocena: 83.26, Głosów: 61, Autor: Michalk88

Bitwa pod Grunwaldem (2)

Bezpośrednią przyczyną wybuchu wielkiej wojny z Zakonem stały się zatargi o grody pograniczne, Santok i Drezdenko o raz wybuch wielkiego powstania prze [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:16 , Wyświetleń: 2573 , Ocena: 19.32, Głosów: 116, Autor: Michalk88

Gospodarka w latach 1945-1970

Lata 1945-1970 były latami wielu konfliktów, nieporozumień, zakłamania i biedy. Podczas ich trwania wydarzyło się bardzo wiele rzeczy, które miały spory wpływ na gospodark [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:17 , Wyświetleń: 2143 , Ocena: 43.87, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Jan III Sobieski - bografia

Jan III SobieskiJan III Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Olesku w dość dziwnych okolicznościach. Najpierw rozszalała się tak straszliwa burza, jakiej nie [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:18 , Wyświetleń: 7816 , Ocena: 180.49, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Jan III Sobieski - Wódz i król

Jan Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Olesku, w rodzie o dużych tradycjach militarnych (jego pradziadem był Stanisław Żółkiewski, bohater spod Cecory). Ojciec, k [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:20 , Wyświetleń: 6906 , Ocena: 214.31, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Japonia w II – ej wojnie światowej

W dniu 27 września 1940 roku Niemcy, Włochy i Japonia podpisały „Pakt trzech”, który rozgraniczał strefy wpływów tych państw oraz głosił wszechstronną wspó [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:21 , Wyświetleń: 2798 , Ocena: 62.1, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Omów polityczne i społeczno-ekonomiczne konsekwencje wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII w. (1)

W XVII wieku Rzeczpospolita dotychczas szczęśliwie unikająca większych konfliktów politycznych z sąsiadami wkroczyła w wiek wojen. Podłoże większości z nich tkwiło w wy [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:22 , Wyświetleń: 1629 , Ocena: 46.16, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Państwo Osmanów (1)

1. Początki Osmanów.Państwo Osmanów utworzyło się w końcu XIII w. w Anatolii w Azji Mniejszej. Prawdopodobnie ekspansja Mongolska wypędziła je z jego siedzib w Turkies [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:23 , Wyświetleń: 4231 , Ocena: 50.09, Głosów: 102, Autor: Michalk88

Pierwszy rozbiór Polski (1)

Katarzyna zyczyla sobie poslusznego wykonawcy a nie partnera w polityce.Zaczyna wiec intryge.Cel zmuszenie krola do uleglosci.Mniejszosci religijne doskonaly powod do ingerencji po [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:24 , Wyświetleń: 2252 , Ocena: 34.09, Głosów: 55, Autor: Michalk88

powstania XIX

Powstania w XIX w. „Bić się czy nie bić?”W 1795 roku Polska została podzielona między 3 zaborców. Rosję ,Austrię i Prusy. W tym samym czasie we Francji [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:25 , Wyświetleń: 2332 , Ocena: 21.6, Głosów: 94, Autor: Michalk88

Reformacja (1)

Przez całe niemal średniowiecze występowały ruchy heretyckie, których zwolennicy kwestionowali m.in. prawo papieży do władania nad światem chrześcijańskim, ale wkrótce R [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:26 , Wyświetleń: 2455 , Ocena: 13.48, Głosów: 156, Autor: Michalk88

Reformacja (2)

1. Sobór trydencki.Protestantyzm zmusił kościół do przeprowadzenia wielu reform, których rezultaty okazały się bardzo pożyteczne dla tej instytucji. Uchwalił j sobór [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:27 , Wyświetleń: 3023 , Ocena: 23.66, Głosów: 150, Autor: Michalk88

Społeczeństwo stanowe

Monarchia stanowa trwała w Polsce przez XIV i XV w. W społeczeństwie wykształciły się 4 stany: duchowieństwo, rycerstwo-szlachta, mieszczaństwo, chłopi, a niektóre z nich [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:28 , Wyświetleń: 2209 , Ocena: 29.02, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Udział Polaków na frontach II wojny światowej

Wojsko polskie jako naród bez niepodległego kraju było bardzo aktywne na frontach II wojny światowej. Po klęsce wrześniowej armii polskiej w 1939r. wielu żołnierzy przedost [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:29 , Wyświetleń: 3827 , Ocena: 18.6, Głosów: 90, Autor: Michalk88

Zmiany społeczno - ekonomiczne w Polsce w latach 1944 - 1955

Gospodarka ziem, które weszły w skład nowej Polski, została w ogromnym stopniu zniszczona w czasie wojny. Według szacunku Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium RM wielko [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:31 , Wyświetleń: 1957 , Ocena: 163.13, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Adolf Hitler (4)

Adolf Hitler urodził się w 1889 r. W Braunau w Austrii. Jako młody człowiek był artystą, nie zyskał jednak powodzenia. W pewnym okresie swej młodości stał się zagorzały [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:38 , Wyświetleń: 2772 , Ocena: 16.86, Głosów: 147, Autor: Michalk88

Daleki Wschód po II wojnie światowej

Warunki kapitulacji Japonii nie były tak ciężkie, jak w wypadku Niemiec hitlerowskich. Wyspy Japońskie okupowane były przez armię amerykańską. Okupacja miała zapobiec odro [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:39 , Wyświetleń: 2701 , Ocena: 95.49, Głosów: 34, Autor: Michalk88

Działania wojenne w latach 1943-1945.

Przełom w działaniach wojennych przeciwko państwo „osi”. Rok 1943 stanowił przełom w dziejach drugiej wojny światowej. Jasne się stało, że wobec miażdżącej [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:40 , Wyświetleń: 3160 , Ocena: 94.34, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Holocaust (2)

W chwili wybuchu wojny w Polsce mieszkało 3,5 miliona Żydów, stanowiąc około 10% ludności. Tak wysoki odsetek był wynikiem długiego procesu historycznego. W 1264 roku k [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:41 , Wyświetleń: 2552 , Ocena: 14.86, Głosów: 180, Autor: Michalk88

Inkwizycja- polowanie na czarownice

Herezje są tak stare jak niemal sam Kościół. W Biblii , heretyk jawi się jako „błądzący brat” ,którego, w duchu Przykazania miłości należy upominać. Najwi [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:43 , Wyświetleń: 1750 , Ocena: 77.24, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Dlaczego Konstantynopol był najważniejszym miastem średniowiecznej Europy ?

Pod naporem barbarzyńskich plemion Germanów , cesarstwo zachodnio- rzymskie upadło w roku 476 n.e. Jednak cesarstwo wschodnio-rzymskie nadal trwało....Konstantynopol, n [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:44 , Wyświetleń: 5294 , Ocena: 123.57, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Konstytucja 3 maja (6)

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791r. Przez sejm czteroletni i w toku poufnych narad stronnictwa patriotycznego, przede wszystkim przez Stanisława Augusta [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:45 , Wyświetleń: 3451 , Ocena: 46.78, Głosów: 82, Autor: Michalk88

Bilans wojen polskich w XVI i XVII wieku

Celem mojej pracy jest przedstawienie bilansu wojen polskich w XVI i XVII wieku.Wojny te przedstawię w kolejności rzeczowej. Polska w tym czasie była zaangażowana głównie [...]

Dodano: 2008-09-17 10:57:54 , Wyświetleń: 3714 , Ocena: 66.07, Głosów: 82, Autor: Michalk88

Czy Wojna Amerykanska byla powstaniem czy rewolucja?

Na wstępie należałoby rozwiać kwestie tego, czym rożni się rewolucja od powstania. Granica miedzy tymi dwoma pojęciami jest bardzo płynna i z łatwością może się zatrze [...]

Dodano: 2008-09-17 10:57:55 , Wyświetleń: 4397 , Ocena: 130.76, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Dlaczego wiek XVI został nazwany

Plan pracy:Wstęp:1 Ramy chronologiczne2 Wzrost znaczenia Polski w Europie w XVI wieku.Rozwinięcie:1 Polska jako potęga polityczna. a) Utworzenie Księst [...]

Dodano: 2008-09-17 10:57:56 , Wyświetleń: 5729 , Ocena: 137.69, Głosów: 54, Autor: Michalk88

Dzieje Polski w latach 1956 - 1989

W latach pięćdziesiątych pojawiła się nadzieja na zbudowanie świata dużo bardziej przyjaznego człowiekowi. Społeczeństo ciągle oczekiwało bardziej zdecydowanych zmian w [...]

Dodano: 2008-09-17 10:57:57 , Wyświetleń: 1996 , Ocena: 33.59, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Dzieje Polski w latach 1956 - 1989 (III klasa gim.)

W latach pięćdziesiątych pojawiła się nadzieja na zbudowanie świata dużo bardziej przyjaznego człowiekowi. Społeczeństo ciągle oczekiwało bardziej zdecydowanych zmian w [...]

Dodano: 2008-09-17 10:57:58 , Wyświetleń: 1991 , Ocena: 41.85, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Próby reform w Polsce w okresie saskim

Program reform FamiliiCzęścią prowadzonej przez Czartoryskich akcji propagandowej było ogłoszenie dzieła Stanisława Koniarskiegi O skutecznym rad sposobie. Osobno oprac [...]

Dodano: 2008-09-17 10:57:59 , Wyświetleń: 3816 , Ocena: 130.55, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Przyczyny rozbioru pierwszej Rzeczypospolitej

Przyczyn rozbiorów można by się doszukiwać już od samych początków, kiedy to poraz pierwszy królestwo polskie pojawiło się na mapach. Jest to jednak zbyt duży pr [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:00 , Wyświetleń: 1626 , Ocena: 55.5, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Rozbicie dzielnicowe (3)

Bolesław Krzywousty miał pięciu synów. Najstarszym był Władysław z pierwszego małżeństwa Krzywoustego. Z drugiego zaś małżeństwa pochodzili Bolesław Kędzierzawy, Mi [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:01 , Wyświetleń: 2273 , Ocena: 22.94, Głosów: 76, Autor: Michalk88

Układ paryski traktat wersalski.

Na konferencję paryską miało wpływ wystąpienie prezydenta USA- Wilsona. 18.1.1918 Na kongresie zebrali się przywódcy państw. Wilsona wydał 14 punktów pokojowych. Wewnętr [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:02 , Wyświetleń: 1931 , Ocena: 25.82, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Udział Polaków w I wojnie swiatowej.

Wybuch I wojny światowej, kładący kres względnie pokojowemu rozwojowi stosunków społeczno-politycznych w skali międzynarodowej, oznaczał doniosły przełom w skutkach, rów [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:03 , Wyświetleń: 1519 , Ocena: 71.93, Głosów: 13, Autor: Michalk88

Wikingowie (2)

Codzienne życie i niecodzienne podbojeWIKINGÓW„Krwiożerczy, gniewny, całkowicie pogański lud”- tymi słowami opisał wikingów irlandzki mnich praw [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:05 , Wyświetleń: 2343 , Ocena: 14.13, Głosów: 161, Autor: Michalk88

Wojna domowa w Stanach Zjednoczonych, Wojna Secesyjna.

KRAJ PRZED WOJNĄ - OGOLNY ZARYS PRZYCZYN KONFLIKTU.Każde wydarzenie w historii, każda wojna ma swoja genezę. Wojna secesyjna nie jest wyjątkiem. Wiele nieporozumień, konf [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:07 , Wyświetleń: 1778 , Ocena: 53.81, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Zyciorys Jozefa Pilsudskiego

Pseudonim Wiktor, Mieczysław, urodził się 1867, a zmarł w 1935 polityk, mąż stanu , Marszałek Polski. Urodzony w rodzinie ziemiańskiej na Wileńczyźnie, w trakcie studiów [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:08 , Wyświetleń: 1759 , Ocena: 19.66, Głosów: 81, Autor: Michalk88

Omów polityczne i społeczno-ekonomiczne konsekwencje wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII w. (2)

W XVII wieku Rzeczpospolita dotychczas szczęśliwie unikająca większych konfliktów politycznych z sąsiadami wkroczyła w wiek wojen. Podłoże większości z nich tkwiło w wy [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:55 , Wyświetleń: 1570 , Ocena: 40.66, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Świat i ziemie polskie w okresie II wojny światowej

Pierwsza wojna światowa, która zaczęła się na pozór niespodzianie w sierpniu 1914 r., była w gruncie rzeczy wynikiem narastających od dłuższego czasu sprzeczności i anta [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:57 , Wyświetleń: 1617 , Ocena: 34.24, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Normandia

Potęga Niemiec rosła w bardzo szybkim tempie. Oprócz Polski i kilku mniejszych państw, odczuły to przede wszystkim Francja, Anglia i Belgia. Sprzymierzenie tych krajów – [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:21 , Wyświetleń: 3010 , Ocena: 18.93, Głosów: 190, Autor: Michalk88

Wojna w Afryce (Niemcy)

Podczas gdy wojska Niemiec zaangażowane były w wojnę z Wielką Brytanią, Mussolini postanowił skorzystać z okazji i podjął próbę przejęcia kontroli nad Morzem Śródziem [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:21 , Wyświetleń: 2528 , Ocena: 36.7, Głosów: 88, Autor: Michalk88

Wojna w Azji

W styczniu 1942 Japończycy zaatakowali Birmę. Z racji zaistniałej sytuacji jedyna zaopatrzeniowa droga lądowa, zwana Drogą Birmańską, została zamknięta. Alianci zmuszeni b [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:22 , Wyświetleń: 3068 , Ocena: 25.79, Głosów: 122, Autor: Michalk88

Bitwa nad Bzurą

8 września 1939 r. Niezwykłym trafem uwagi niemieckiego rozpoznania uszedł fakt, że największa obecnie koncentracja polskich sił nastąpiła na tyłach Gru [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:25 , Wyświetleń: 2746 , Ocena: 15.77, Głosów: 145, Autor: Michalk88

Które z osiągnięć odrodzonej Polski uważasz za najważniejsze ?

Za najważniejsze uważam budowę Gdyni. Utworzenie Wolnego Miasta Gdańsk i nieprzychylna Polsce polityka władz niemieckich w mieście, odcięły Polskę po pierwszej wojnie świ [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:38 , Wyświetleń: 1650 , Ocena: 31.82, Głosów: 44, Autor: Michalk88

Bilans polityki Napoleona

Urodzony na Korsyce Napoleon Bonaparte, genialny strateg i dowódca , który podporządkował sobie większa cześć Europy został cesarzem wkrótce po Rewolucji Francuskiej. W cz [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:41 , Wyświetleń: 3378 , Ocena: 42.53, Głosów: 103, Autor: Michalk88

Holocaust (3)

Rewizjonizm Holocaustu DARIUSZ RATAJCZAK Od połowy lat 70. Holocaust, traktowany jako religia, jako coś wyjątkowego, nie mającego precedensu w dziejach świata, zaczyna spo [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:43 , Wyświetleń: 3153 , Ocena: 34.14, Głosów: 137, Autor: Michalk88

Bilans września 1939 r.

Bilans dodatni:+działanie armii „Poznań” przerwały mars z Niemiec na Warszawę,+25 gotowych dywizjonów zostało za linia brzegu Wisły i Bugu,+stawiano [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:50 , Wyświetleń: 2492 , Ocena: 27.99, Głosów: 95, Autor: Michalk88

Wystąpienie Marcina Lutera

W roku 1517r. miało miejsce wielkie wydarzenie , które jeszcze bardziej wzmocniło niechęć ludności do Kościoła i do duchowieństwa. W związku z budowa kościoła Św. Pio [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:51 , Wyświetleń: 2172 , Ocena: 40.83, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Początki demokracji szlacheckiej za panowania Jagiellonów (1)

Już od drugiej połowy XV wieku szlachta i magnateria polska zaczynały odgrywać dużą rolę w państwie polskim. Dysponowanie ogromnymi środkami finansowymi, które po częśc [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:11 , Wyświetleń: 3880 , Ocena: 40.3, Głosów: 118, Autor: Michalk88

Początki państwa polskiego (3)

Państwo polan : obszar : Wielkopolska, stolica : Gniezno, pierwszy władca : Mieszko I. 972 Cedynia : M I vs. Margrabiowie niemieccy. Bierzemy Pom. Zach., przyłączenie Śląska [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:12 , Wyświetleń: 2554 , Ocena: 24.04, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Porównanie sytuacji w trzech zaborach polskich (1)

W zaborze rosyjskim i Kongresówce władze carskie nasiliły system represji po powstaniu styczniowym. Wprowadzony w 1861 roku stan wojenny utrzymano aż do początków XX wieku. P [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:13 , Wyświetleń: 4569 , Ocena: 29.19, Głosów: 134, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?