Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

POLITYKA RZĄDU WOBEC BEZROBOTNYCH

Restrukturyzacja gospodarki spowodowała zasadnicze zmiany na rynku pracy. Wiele dużych firm państwowych przestało istnieć, część dokonała reorganizacji, powstało wiele mn [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:08 , Wyświetleń: 2471 , Ocena: 78.06, Głosów: 34, Autor: ew.la

Plebiscyty na Warmii, Mazurach, Górnym Śląsku. III Powstanie Śląskie

I. PLEBISCYT NA WARMII I MAZURACHPlebiscyt na Warmii, Mazurach, a także Powiślu miał się odbyć (zgodnie z traktatem wersalskim) 11 lipca 1920r. Plebiscyt obejmował na [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:10 , Wyświetleń: 6097 , Ocena: 104.38, Głosów: 76, Autor: ew.la

Trzech wladców Polski , którzy twoim zdaniem przyczynili się do rozwoju państwa polskiego.

BOLESŁAW CHROBRYPo śmierci Mieszka władzę przejął jego syn z pierwszego małżeństwa - Bolesław (992 - 1025 ). Chrobry zaraz na początku swojej kariery musiał rozpraw [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:11 , Wyświetleń: 2956 , Ocena: 64.12, Głosów: 81, Autor: ew.la

Unia europejska (7)

UNIA EUROPEJSKAPowstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazi [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:13 , Wyświetleń: 2978 , Ocena: 7.92, Głosów: 316, Autor: ew.la

STALINIZM (2)

STALINIZM Można powiedzieć, że stalinizm w Polsce rozpoczął się z chwilą powołania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, ogłoszenia przezeń Manifestu I przejęcia [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:15 , Wyświetleń: 2689 , Ocena: 13.28, Głosów: 178, Autor: ew.la

Wierzenia religijne starożytnych Egipcjan

Temat : Wierzenia religijne starożytnych Egipcjan.Plan :1. Wprowadzenie.a ) położenieb ) warunki naturalne, klimatc ) struktura władzy w państwie2. His [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:16 , Wyświetleń: 3077 , Ocena: 210.48, Głosów: 24, Autor: ew.la

Armia Grecka i Macedońska.

Temat : Armia Grecka i Macedońska.Plan:1. Starożytna Grecja - wprowadzenie.a ) położenieb ) warunki naturalne, klimatc ) okresy w dziejach2. Organizacja [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:17 , Wyświetleń: 36348 , Ocena: 523.21, Głosów: 111, Autor: ew.la

Powstanie i rozwój imperium Mongołów.

Temat : Powstanie i rozwój imperium Mongołów.Plan:1. Kształtowanie się potęgi Mongołów.a ) ustrój społecznyb ) organizacje plemienne2. Państwo Czyngi [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:19 , Wyświetleń: 4297 , Ocena: 38.13, Głosów: 114, Autor: ew.la

Wyprawy krzyżowe (6)

W XI wieku w Europie obok rywalizacji papiestwa z cesarstwem o zwierzchnictwo w świecie chrześcijańskim, zapoczątkował się jeszcze jeden proces, który przeszedł do historii [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:19 , Wyświetleń: 2090 , Ocena: 16.97, Głosów: 97, Autor: ew.la

Przyczyny i Skutki II Wojny Światowej

I. PRZYCZYNYWybuch II wojny światowej był uwarunkowany różnorodnymi czynnikami. Traktaty pokojowe zawarte po I wojnie światowej nie tylko nie usunęły istniejących m [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:21 , Wyświetleń: 36327 , Ocena: 392.31, Głosów: 116, Autor: ew.la

Barok (1)

BAROKBarok to kierunek w kulturze europejskiej który, podobnie jak renesans narodził się we Wło-szech w drugiej połowie XVI w. Trwał od XVII do pierwszej połowy XVIII w. [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:23 , Wyświetleń: 5511 , Ocena: 3.89, Głosów: 209, Autor: ew.la

Powstanie państwa anoglonormandzkiego

Początkowo Brytania była jedną z prowincji rzymskich . Po upadku cesarstwa rzymskiego , na tereny te najeżdżały plemiona barbarzyńskie . Należeli do nich między innymi : A [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:24 , Wyświetleń: 4088 , Ocena: 52.85, Głosów: 87, Autor: ew.la

W CZYM PRZEJAWIAŁY SIĘ RÓŻNICE I ANALOGIE

Frankowie, Słowianie i Germanie były to państwa indoeuropejskie. Najsilniejszym z nich byli Frankowie. Było to państwo powstałe po upadku Cesarstwa Rzymskiego. W 496r. przyj [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:24 , Wyświetleń: 2045 , Ocena: 40.22, Głosów: 40, Autor: ew.la

Kultura Średniowiecza (2)

Motto:„Nie muszę mówić, że wszystkie problemy współczesnej Europy ukształtowały się, tak jak pojmujemy je dzisiaj w Wiekach Średnich... Średniowiecze jest nasz [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:25 , Wyświetleń: 5194 , Ocena: 19.2, Głosów: 278, Autor: ew.la

Oświecenie - Charakterystyka

Oświecenie było pierwszą w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swojego istnienia . Życie społeczne i kulturalne nacechowane było krytycyzme [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:26 , Wyświetleń: 2006 , Ocena: 23.69, Głosów: 77, Autor: ew.la

Polskie Powstania w XIX wieku

Polska w XIX wieku przeszła trzy najważniejsze powstania , a były to  Powstanie Listopadowe  Powstanie Krakowskie ( Rewolucja Krakowska ) ᠐ [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:27 , Wyświetleń: 3240 , Ocena: 70.21, Głosów: 56, Autor: ew.la

Kampania wrześniowa (5)

Kampania wrześniowaWybuch wojny . Noc z 31 sierpnia na 1 września 1939r.była ostatnią nocą pokoju w Europie . Nad granicą polską nie było jednak spokoju . Niemiecki Weh [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:28 , Wyświetleń: 4038 , Ocena: 80.76, Głosów: 81, Autor: ew.la

Mikołaj Kopernik (1)

Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu, zmarł 70 lat później w roku 1543. Był astronomem, matematykiem, ekonomistą oraz lekarzem. W 1510 roku osiedlił się [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:29 , Wyświetleń: 3566 , Ocena: 18.9, Głosów: 135, Autor: ew.la

Kazimierz Jagiellończyk - życie

URODZONY POD ZŁĄ GWIAZDĄKazimierz Jagiellończyk urodził się 29 listopada 1427 r. Był trzecim synem Władysława Jagiełły i królowej Zofii córki kniazia ruskiego Andr [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:31 , Wyświetleń: 13831 , Ocena: 317.1, Głosów: 71, Autor: ew.la

Kongres Wiedeński (2)

Kongres wiedeński 1814-1815Cel kongresu:-ostatecznie zatwierdzić postanowienia dotyczące nowego europejskiego porządku naszkicowanego w traktacie pokojowym sił sprzymi [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:32 , Wyświetleń: 2403 , Ocena: 13.89, Głosów: 141, Autor: ew.la

Stosunki polsko-tureckie w XVII w.

Stosunki polsko-tureckie w XVII w.1.Wojny polsko-tureckie w I połowie XVII w. Trzecim obok Inflant i Rosji kierunkiem zaangażowania sił Rzeczypospolitej była Ukraina i [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:33 , Wyświetleń: 5066 , Ocena: 124.98, Głosów: 61, Autor: ew.la

Teorie ekonomiczne w XIX w.

Teorie ekonomiczne w XIX w.LiberalizmWraz z industrializacyjnym przełomem nabrały aktualności XVIII-wieczne teorie ekonomiczne Adama Smitha („Badania nad naturą i [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:34 , Wyświetleń: 1740 , Ocena: 15.73, Głosów: 94, Autor: ew.la

Cichociemni i ich znaczenie dla Armii Krajowej.

Cichociemni i ich znaczenie dla Armii Krajowej."Cichociemni" - nazwa specjalnego oddziału Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (W. Brytania), przeznaczonego do szkolenia i prz [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:35 , Wyświetleń: 2402 , Ocena: 55.2, Głosów: 55, Autor: ew.la

Wielka Emigracja (1)

Dlaczego emigrację po powstaniu listopadowym nazywamy Wielką Emigracją?Emigrację po powstaniu listopadowym poprzedzały 3 fale emigracji politycznej Polaków: po konfederac [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:36 , Wyświetleń: 5611 , Ocena: 59.09, Głosów: 140, Autor: ew.la

Konsekwencje społeczno polityczne rewolucji naukowo-technicznej XIX wieku

Konsekwencje społeczno polityczne rewolucji naukowo-technicznej XIX wieku.Rola nauki, a zwłaszcza nauk ścisłych wzrosła znacznie w XIX w. Prestiż uczonych i naukowców wz [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:37 , Wyświetleń: 1549 , Ocena: 169.57, Głosów: 6, Autor: ew.la

Polska za dwóch pierwszych i za dwóch ostatnich Piastów

Porównanie Polski za dwóch pierwszych i za dwóch ostatnich Piastów.Polska za Bolesława Chrobrego Bolesław Chrobry rozpoczął wyprawy na teren pogańskich Prusów, pa [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:38 , Wyświetleń: 7820 , Ocena: 189.72, Głosów: 60, Autor: ew.la

Insurekcja kościuszkowska przebieg

. Ponieważ powstanie nie było za dobrze zorganizowane należało przełożyć je na okres późniejszy niż jesień 1793 roku. Opracowany plan powstania zakładał opanowanie [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:39 , Wyświetleń: 2237 , Ocena: 45.82, Głosów: 38, Autor: ew.la

BITWA WARSZAWSKA - Wojna 1920 r. polsko – bolszewicka i jej znaczenie dla POLSKI i EUROPY

AUTOR: Tomasz MikołajczakEdgar Vincent wicehrabia D’Abernon pisał o Bitwie Warszawskiej jako o osiemnastej decydującej bitwie w dziejach świata. Czy miał rację ? Ni [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:40 , Wyświetleń: 3037 , Ocena: 33.74, Głosów: 88, Autor: ew.la

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE Znaczenie czynu zbrojnego Wielkopolan dla II RP odradzającej się w latach 1918 – 1921

Wstęp.Urodziłem się 19 lat temu w Śremie, tradycyjnie w szpitalu. Mieścił się on wówczas na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Rodzice przez długi czas mieszkali ze mn [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:06 , Wyświetleń: 5856 , Ocena: 36.66, Głosów: 109, Autor: ew.la

Rola Warszawy jako ośrodka polityczno-kulturalnego w XVIIIw.

Rola Warszawy jako ośrodka polityczno-kulturalnego w XVIIIw. Tereny obecnej Warszawy były zamieszkiwane przez ludzi od niepamiętnych czasów. Dobre warunki geograficzne [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:06 , Wyświetleń: 19223 , Ocena: 416.6, Głosów: 71, Autor: ew.la

Przyczyny i okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przyczyny i okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę. Mołotow nazwał ją "potwornym bękartem traktatu wersalskiego". Stalin mówił o niej jako o "przepr [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:07 , Wyświetleń: 15071 , Ocena: 196.35, Głosów: 113, Autor: ew.la

Rola kościoła w średniowieczu (1)

Rola kościoła w średniowieczu.Średniowiecze trwało w Europie od IV/V w. n.e. do XV w., a w Polsce od X do XV wieku. W hierarchii średniowiecznego społeczeństwa najważn [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:08 , Wyświetleń: 25755 , Ocena: 266.61, Głosów: 137, Autor: ew.la

Stanislaw Stazsic - biografia

BOBIŃSKI Mikołaj kl. III ASTANISŁAW STASZICStanisław Staszic urodzony 6 listopada 1755 roku w Pile . Pochodził z szanowanej w tych okolicach rodzinie mieszczański [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:09 , Wyświetleń: 1968 , Ocena: 17.83, Głosów: 92, Autor: ew.la

Jagielonowie & Elekcyjni

JAGIELONOWIE:Władysław Jagiełło (1351-1434) Ks. litewski 1377 król polski 1386Władysław Warneńczyk (1424-1444) król polski 1434, węgierski 1440Kazimierz Jagie [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:10 , Wyświetleń: 2055 , Ocena: 23.81, Głosów: 83, Autor: ew.la

Kultura wczesnego średniowiecza (2)

Kultura wczesnego średniowiecza.Za sprawą wzajemnego przenikania się kultury późnego antyku, chrze-ścijaństwa z wpływami pogańskimi, w Europie pomiędzy V a X wiekiem [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:11 , Wyświetleń: 2998 , Ocena: 53.73, Głosów: 66, Autor: ew.la

Korpusy polskie na wschodzie

W historie polskich sił zbrojnych lat 1917-1918 wpisane sa krótkie dzieje trzech Korpusów: I, II, III, utworzonych w Rosji w 1917r. Po obaleniu caratu i utworzeniu Rządu Ty [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:13 , Wyświetleń: 1896 , Ocena: 24.59, Głosów: 72, Autor: ew.la

Powstanie rady regencyjnej

We wrześniu 1917r. utworzona została trzyosobowa Rada Regencyjna w składzie: arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski i hrabia Józef Ostrowski. [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:14 , Wyświetleń: 4060 , Ocena: 47.14, Głosów: 90, Autor: ew.la

Życie codzienne średniowiecznego rycerza.

- Łapać złodzieja! - krzyczy gospodarz karczmy.W pogoń za mną ruszyło około dziesięciu chłopa. Wiedziałem, że nie mam zbyt dużych szans na ucieczkę przed konny [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:15 , Wyświetleń: 22013 , Ocena: 760.23, Głosów: 43, Autor: ew.la

CHRONOLOGIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

Chronologia II wojny światowej’391. Kampania wrześniowa 1 IX – 6X2. Wojna radziecko-fińska 30 XI –12 III 40’401. Agresja niemiecka na [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:16 , Wyświetleń: 3776 , Ocena: 49.11, Głosów: 96, Autor: ew.la

Prawo miejskie- lokacja

NA PODSTAWIE:- Mały słownik historii polski- W naszej ojczyźnie (A. Klubówna, J. Stępieniowa)- Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej- Zarys historii [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:17 , Wyświetleń: 2033 , Ocena: 20.69, Głosów: 92, Autor: ew.la

TEST Z KONKURSU HISTORYCZNEGO 98/99

1. Pierwsze arcybiskupstwo w Polsce utworzono w :a) Krakowieb) Poznaniuc) Gnieźnied) Kołobrzegu2. Traktat w Verdun w 843r. dotyczył :a) oddzielenia K [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:18 , Wyświetleń: 1701 , Ocena: 32.48, Głosów: 43, Autor: ew.la

Czy historia jest potrzebna ludziom ?

Historia jest bardzo ważną dziedziną nauki, świadczącą o naszej przeszłości, procesach rozwoju życia społecznego ... itd. Dzięki niej możemy dopatrzyć się np. jakie b [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:19 , Wyświetleń: 4768 , Ocena: 73.36, Głosów: 74, Autor: ew.la

Konsulat i cesarstwo we Francji

ZAMACH STANU NAPOLEONA BONAPARTEGORządy Dyrektoriatu zostały zachwiane. Trudności gospodarczne, rosnąca korupcja, chaos w administracji wywołały powszechne niezado [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:20 , Wyświetleń: 2062 , Ocena: 26.86, Głosów: 76, Autor: ew.la

Znaczenie Wielkiej Emigracji w życiu Narodu Polskiego

Wielka Emigracja, mająca miejsce po klęsce powstanie listopadowego, nie była planowana, zrodziła się nagle i to już w niecały rok po powstaniu. Początkowo emigrowali głów [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:20 , Wyświetleń: 6000 , Ocena: 48.82, Głosów: 114, Autor: ew.la

Stanisław Hieronim Konarski

Stanisław Hieronim Konarski urodził się w 1700 roku we wsi Żarczyce koło Małogoszczy. Pochodził ze starego rodu szlacheckiego. W Piotrkowie u ojców Pijarów pobierał pierw [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:21 , Wyświetleń: 2118 , Ocena: 28.86, Głosów: 70, Autor: ew.la

II Wojna Swiatowa - front Afryki Polnocnej

WOJNA W AFRYCE POŁNOCNEJNa początku II wojny swiatowej ogromny kontynent afrykanski nalezal do kilku europejskich mocarstw kolonialnych . W Afryce rozgrywała sie walka miedz [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:23 , Wyświetleń: 3916 , Ocena: 60.23, Głosów: 86, Autor: ew.la

Ruchy heretyckie

Ruchy heretyckieW Kościele katolickim herezje to poglądy sprzeczne z dogmatami wiary. Heretycy podlegali karze śmierci przez spalenie na stosie. Ruchy heretyckie były jedn [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:24 , Wyświetleń: 2535 , Ocena: 16.85, Głosów: 136, Autor: ew.la

Kryzys papiestwa

Kryzys papiestwaNiewola awiniońskaOd pontyfikatu Klemensa V (1305 - 1314) siedzibą papieży przez 70 lat był Awinion, więc ich politycznymi opiekunami stali się królo [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:24 , Wyświetleń: 5504 , Ocena: 52.8, Głosów: 152, Autor: ew.la

Czarna śmierć

Czarna śmierćNa przełomie XIII i XIV wieku większość regionów Zachodniej Europy cechowało przeludnienie, a co za tym idzie, malały możliwości wyżywienia takiej ilo [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:25 , Wyświetleń: 2951 , Ocena: 22.05, Głosów: 160, Autor: ew.la

Kryzys w Europie Zachodniej w XIV wieku - Wojna stulenia 1337 - 1453

Kryzys w Europie Zachodniej w XIV wiekuWojna stulenia 1337 - 1453Była to wojna pomiędzy Anglią a Francją. Francja dążyła do opanowania leżących na jej terenie resz [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:26 , Wyświetleń: 3789 , Ocena: 100.9, Głosów: 47, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?