Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Dlaczego Egipcjanie mumifikowali swoich zmarłych? (1)

Zwyczaj ten był konsekwencją egipskich wierzeń dotyczących życia pozagrobowego, które rozwinęły się w epoce Starego Państwa. W tych czasach kraj nad Nilem stał się defi [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:49 , Wyświetleń: 5495 , Ocena: 165.63, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Austria wiosna ludów

Wiosna ludów w Austrii wybuchła na wieść o wydarzeniach w Paryżu, gdzie abdykował król Francji- Ludwik Filip. Główną przyczyną powstań w Austrii były konserwat [...]

Dodano: 2008-10-02 17:07:13 , Wyświetleń: 2288 , Ocena: 12.07, Głosów: 166, Autor: Michalk88

Inkowie (2)

Inkowie jest to lud indyjski, który w okresie przedkolumbijskim stworzył państwo ze stolicą w Cusco. Pierwszym władcą był Manco Capac. Państwo Inków było wieloetniczne, [...]

Dodano: 2008-10-02 17:07:13 , Wyświetleń: 2919 , Ocena: 15.28, Głosów: 183, Autor: Michalk88

Konferencja w Teheranie, Jalcie - sciaga

Konferencja w Teheranie 28.11-01.12.1943 Churchill, Rooswelt, Stalin.-udzielenie pomocy partyzantce jugosłowiańskiej-udział Turcji w wojnie po stronie aliantów-goto [...]

Dodano: 2008-10-02 17:07:14 , Wyświetleń: 2180 , Ocena: 22.37, Głosów: 83, Autor: Michalk88

Początki Polski - Słowianie

Pogląd, że dzieje Polski zaczynają się dopiero od r. 963 panował przez pewien czas w naszej historiografii, a i dotąd znajduje niekiedy zwolenników: J. Widajewicz, P [...]

Dodano: 2008-10-02 17:07:15 , Wyświetleń: 2304 , Ocena: 23.51, Głosów: 91, Autor: Michalk88

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej (2)

Na upadek Rzeczypospolitej złożyło się wiele przyczyn. Aby je omówić muszę cofnąć się do drugiej połowy siedemnastego wieku, kiedy to nasze państwo przeżywało kry [...]

Dodano: 2008-10-02 17:07:17 , Wyświetleń: 2136 , Ocena: 25.21, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Zakon jezuitów

Męski zakon założony przez Hiszpana Ignacego Loyle w 1534r i zatwierdzony przez Pawła III w 1540r. Główny cel został określony jako wspieranie kościoła, a zwłaszcza Papi [...]

Dodano: 2008-10-02 17:07:18 , Wyświetleń: 3176 , Ocena: 11.18, Głosów: 206, Autor: Michalk88

Decyzje traktatu wersalskiego w sprawie Polski a ich realizacja.

I.Wprowadzenie.W dniu 11 listopada 1918 roku Polska po 123-letniej niewoli odzyskała niepodległość. Fakt powstania pierwszych polskich organów państwowych notyfikowany zo [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:18 , Wyświetleń: 2590 , Ocena: 191.95, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Królestwo polskie w XIV i XV wieku

POLSKA KAZIMIERZA WIELKIEGO (1333-1370)1.polityka zagraniczna miala na celu odzyskanie utraconych ziem, powiekszenie terytorium i zabezpieczenie granic panstw.a)konflikt z [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:21 , Wyświetleń: 3841 , Ocena: 64.93, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Roman Dmowski (2)

Urodził się 9 sierpnia 1864 roku w Kamionku, wsi położonej pod Pragą, która obecnie jest częścią Warszawy, Ojciec jego, Walenty, wywodził się z drobnej szlachty podlaski [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:33 , Wyświetleń: 2266 , Ocena: 19.26, Głosów: 101, Autor: Michalk88

Przemysł i skutki rewolucji przemysłowej na świecie w XIX wieku

Zagadnienie historyczne określane w słownikach i encyklopediach mianem rewolucji przemysłowej ma swoje chronologiczne korzenie w końcu XVIII wieku, a cały proces trwał do ko [...]

Dodano: 2008-10-06 17:47:37 , Wyświetleń: 2172 , Ocena: 100.81, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Udowodnij, że dzisiejsza kultura europejska jest dzieckiem starożytnych Greków i Rzymian.

Zadaniem mojego referatu jest znalezienie argumentów uzasadniających prawdziwość tezy , że dzisiejsza cywilizacja europejska jest dzieckiem starożytnych Greków i Rzymian . < [...]

Dodano: 2008-10-06 17:47:39 , Wyświetleń: 2293 , Ocena: 72.83, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Osiągnięcia mieszkańców Mezopotamii, Egiptu, Indii i Chin

Starożytność to okres dziejów najstarszej cywilizacji dotyczącej krajów Europy i Bliskiego Wschodu od około 4000 p.n.e. do IV / V w. n. e do 476 ( upadek cesarstwa zachodnio [...]

Dodano: 2008-10-06 17:47:40 , Wyświetleń: 2193 , Ocena: 22.09, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Wojny

WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE 1563-1721, spowodowane konfliktami terytorialnymi i dynastycznymi; 1563-70 północna wojna siedmioletnia; długotrwałe wojny polsko-szwedzkie od 1600; [...]

Dodano: 2008-10-06 17:47:41 , Wyświetleń: 2791 , Ocena: 12.31, Głosów: 225, Autor: Michalk88

Nacjonalizm polski na przełomie XIX i XXw.

W przeddniu rewolucji 1905 r. zamyka się pierwsza faza działalności ligi Narodowej, będąca też wstępną fazą rozwoju nacjonalizmu polskiego. Inicjatywa niepodległościowa [...]

Dodano: 2008-10-06 17:47:52 , Wyświetleń: 2645 , Ocena: 146.36, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Miejsce władcy w życiu społeczeństwa i państwa starożytnego wschodu

Miejsce władcy w państwach starożytnego wschodu było zupełnie inne niż dzieje się to teraz w jakimkolwiek państwie. Wynika to z niemożliwości informowania na bieżąco ob [...]

Dodano: 2008-10-09 12:34:56 , Wyświetleń: 10583 , Ocena: 747.5, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Odrodzenie się niepodległego państwa polskiego.

1.Sytuacja na ziemiach polskich w przeddzień odzyskania niepodległości. a)królestwo PolskiePaństwa centralne przegrały wojnę. Kanclerz Niemiec zwrócił się do prez [...]

Dodano: 2008-10-09 12:34:57 , Wyświetleń: 1707 , Ocena: 40.18, Głosów: 33, Autor: Michalk88

ŚMIERĆ NAPOLEONA

TAJEMNICE HISTORIIZAGADKA ŚMIERCINAPOLEONA I ROZWIĄZANAO żadnej postaci historycznej nie napisano tylu książek co o Napoleonie. Encyklopedia Britanica podaje 2,5 t [...]

Dodano: 2008-10-09 12:34:58 , Wyświetleń: 5000 , Ocena: 19.14, Głosów: 95, Autor: Michalk88

Tradycje regionalne, działalność na rzecz środowiska lokalnego Kołobrzeg

Historia Kołobrzegu obejmuje ponad tysiąc lat. Splatając się w niej w trzy główne wątki, które są obrazem trzech ważnych funkcji jakie miasto pełniło przez wieki. Pierw [...]

Dodano: 2008-10-09 12:34:59 , Wyświetleń: 1551 , Ocena: 53.89, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Tworzenie struktur władzy.Komunizm wojenny,Wojna domowa (1917-1920)

Tworzenie struktur władzy.7.11.1917 władzę w Rosji przejęli bolszewicy i powstało pierwsze komunistyczne państwo rządzone przez "dyktaturę proletariatu". W 1917 utworzo [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:00 , Wyświetleń: 1769 , Ocena: 53.94, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Umiędzynarodowienie sprawy polskiej podczas I Wojny Światowej na zachodzie 1916-1918. (2)

1.Akt 5 ListopadaNa skutek przedłużenia wojny antanty wyczerpania rezerw. Państwa centralne chciały pozyskać Polskę obietnicą stworzenia pod opieką Niemiec. 5 listopada [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:01 , Wyświetleń: 1679 , Ocena: 64.14, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Walka o granice zachodnią, północną i południową.

1. Powstanie wielkopolskie. Klęska Niemiec na froncie zachodnim. Na ziemiach polskich zaboru pruskiego trwały akcje antypolskie. Ruch narodowy się rozwijał. Działały Pols [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:02 , Wyświetleń: 1792 , Ocena: 36.82, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Wielka emigracja po powstaniu listopadowym i główne ośrodki i obozy na emigracji.

Wielka Emigracja, mająca miejsce po klęsce powstanie listopadowego, nie była planowana, zrodziła się nagle i to już w niecały rok po powstaniu. Początkowo emigrowali głów [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:03 , Wyświetleń: 4664 , Ocena: 127.49, Głosów: 48, Autor: Michalk88

Wojny w Polsce w XVII w.

POCZATKI OLIGARCHII MAGNACKIEJ W POLSCE NA PRZELOMIE XVI/XVII W.1.oligarchia-system wladzy,gdzie rzadza magnaci2.przemiany spoleczno-gospodarcze pod koniec 16w.a)spadek [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:05 , Wyświetleń: 3215 , Ocena: 57.74, Głosów: 72, Autor: Michalk88

W jaki sposób próbowano rusyfikować naród polski?

Rusyfikacja to polityka władz rosyjskich zmierzająca do wynarodowienia ludności polskiej zamieszkującej tereny, które w następstwie rozbiorów Polski i traktatu Wiedeńskiego [...]

Dodano: 2008-10-09 12:37:29 , Wyświetleń: 1883 , Ocena: 33.8, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Czy dorobek starożytnych Greków jest nadal aktualny?

Starożytna Grecja (Hellada) to niewielka kraina odizolowanych od siebie ustrojem panstw-miast. Państwa te rządziły się własnymi prawami, rywalizowały i toczyły ze sobą woj [...]

Dodano: 2008-10-09 12:37:55 , Wyświetleń: 4849 , Ocena: 195.69, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Korzenie kapitalizmu

Korzenie kapitalizmu1. Średniowieczne miasta Rady miasta, w których zasiadali najbogatsi kupcy – przedstawiciele patrycjatu Pospólstwo – [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:04 , Wyświetleń: 2271 , Ocena: 19.6, Głosów: 100, Autor: Michalk88

Konstytucja 3 maja (5)

Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, będąca wynikiem [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:27 , Wyświetleń: 3430 , Ocena: 43.2, Głosów: 86, Autor: Michalk88

Łomża podczas 2 wojny światowej

Dnia 29 sierpnia o wojnie nic konkretnego nie wiedziano. Krążyły jedynie rożne wersje tego tematu. 30 sierpnia wśród żołnierzy krążyła wiadomość o wojnie, cywile ze sw [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:28 , Wyświetleń: 1910 , Ocena: 39.48, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Czy Polacy stracili wiek XIX?

Wiek XIX jest w historii Polski okresem bardzo wielu walk i bojów o niepodległość, przemian politycznych, społecznych i gospodarczych oraz rozwoju kultural [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:48 , Wyświetleń: 4576 , Ocena: 91.32, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Kasyno Gostyńskie

Praca organiczna - praca mająca za cel zachowanie tożsamości narodowej bez powstań. Opierała się na wspieraniu rozwoju kultury i oświaty, dbaniu o rozwój świadomości naro [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:49 , Wyświetleń: 2339 , Ocena: 18.37, Głosów: 105, Autor: Michalk88

Wielka Emigracja (4)

Ruch, który ujawnił się po powstaniu nazwano WIELKA EMIGRACJĄ, ponieważ wielu ludzi emigrowało, jak na rozkaz z miasta wyjechało ok. 30-50.000 ludzi jednocześnie, ziemie po [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:50 , Wyświetleń: 4516 , Ocena: 54.22, Głosów: 99, Autor: Michalk88

Zabór austriacki i pruski po powstaniu listopadowym

Zabór PruskiWielkie Księstwo Poznańskie : reformy społeczno-gospodarcze (pruska droga do kapitalizmu) - chłopi mogli otrzymać ziemię na własność (1823) za wysokim [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:51 , Wyświetleń: 2024 , Ocena: 30.84, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Rola kultury w utrzymaniu tożsamości narodowej w II poł XIX i na początku XX

W 1795 r. Polska oficjalnie przestała istnieć na mapie Europy. Trzy wielkie mocarstwa: Niemcy, Austria i Rosja podzieliły nasz kraj na trzy części włączając je w skład wł [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:23 , Wyświetleń: 22044 , Ocena: 386.6, Głosów: 85, Autor: Michalk88

Barok w Polsce

Barok - jest to epoka kulturowa obejmująca okres między renesansem a oświeceniem. Jej nazwa pochodzi od portugalskiego wyrazu barocco, który oznacza perłę o dziwnym, nieregul [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:38 , Wyświetleń: 3315 , Ocena: 21.34, Głosów: 120, Autor: Michalk88

Czyngis-chan

Chronologia początków wielkiego imperium, którego twórcą był Czyngis-chan, natrafia do dzisiejszego dnia na wiele trudności, które wydają się nie do przezwyciężenia. Ju [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:40 , Wyświetleń: 5296 , Ocena: 53.41, Głosów: 137, Autor: Michalk88

Dlaczego 11 listopada jest dla Polaków Świętem Odzyskania Niepodległości?

W 1795r. Upadła Rzeczpospolita szlachecka; w 1918 powstało znowu niepodległe państwo polskie. Dzieli te dwie daty okres 123 lat niewoli, w ciągu których cztery pokolenia Pola [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:41 , Wyświetleń: 6197 , Ocena: 217.26, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Gdy rosja przejeła władze w 1917

Tworzenie struktur władzy.7.11.1917 władzę w Rosji przejęli bolszewicy i powstało pierwsze komunistyczne państwo rządzone przez "dyktaturę proletariatu". W 1917 utworzo [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:42 , Wyświetleń: 1841 , Ocena: 33.35, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Gospodarka II Rzeczypospolitej

W czasie pierwszej wojny światowej upadła całkowicie (i tak nie do końca rozwinięta) gospodarka państwa polskiego. Ucierpiały przede wszystkim gospodarstwa chłopskie. Obok [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:44 , Wyświetleń: 3823 , Ocena: 28.07, Głosów: 82, Autor: Michalk88

II Wojna Światowa - referat "Polowanie na Bismarca"

W końcu maja 1941 r. flota brytyjska w ramach obrony żeglugi przeprowadziła głośną operację przeciwko „Bismarckowi” i towarzyszącemu mu ciężkiemu krą [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:46 , Wyświetleń: 1537 , Ocena: 25.75, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Konferencja w Wersalu

Obrady rozpoczęto 18.01.1919 r w Paryżu, zakończono 28.6.1919 r podpisaniem traktatu wersalskiego.Uczestnicy: 27 państw, uczestników zwycięskiej koalicji. Decyzje pod [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:47 , Wyświetleń: 2653 , Ocena: 33.07, Głosów: 93, Autor: Michalk88

Liga Narodów (1)

Pakt Ligi Narodów dołączono do wszystkich traktatów pokojowych. Określał on zadania Ligi- czuwać nad narodami, nad ich bezpieczeństwem i ogólnie nad pokojem światowym. Tr [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:48 , Wyświetleń: 2769 , Ocena: 32.01, Głosów: 106, Autor: Michalk88

Najważniejsze informacje o W. Jagielle!!!

1386r. - koronacja Władysława Jagiełły, najazd Krzyżaków na Litwę. Unia Polski z Litwą zadecydowała o odwróceniu polityki polskiej od spraw czysto polskich (odzyskani [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:49 , Wyświetleń: 1755 , Ocena: 49.84, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Okres Wielkiego kryzysu w II RP

WstępZałamanie gospodarki światowejOd 1924 roku do początków 1929 świat znajdował się w stanie gwałtownego rozwoju gospodarczego. Okres koniunktury cechował, zar [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:51 , Wyświetleń: 3013 , Ocena: 70.11, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Polska piastów (1)

Historia piastów, od piasta kołodzieja do Kazimierza Wlk. bardzo dobry, obszerny konspekt. [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:52 , Wyświetleń: 2946 , Ocena: 27.98, Głosów: 87, Autor: Michalk88

Powstanie faszyzmu - przyjęcie władzy Mussoliniego.

Po I wojnie światowej Włochy wychodzą jako kraj zrujnowany gospodarczo i są niezadowoleni, że nie osiągnęli zamierzonego celu. Włochy obejmuje fala niezadowolenia panują n [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:53 , Wyświetleń: 1607 , Ocena: 37.66, Głosów: 34, Autor: Michalk88

Przebieg wojny polsko-bolszewickiej

Ofensywa Tuchaczewskiego i Budionny była tak silna, że wojska polskie musiały wycofać się z Kijowa 10.06.1920r. W sierpniu Tuchaczewski osiągnął przedpola Warszawy. Strona [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:53 , Wyświetleń: 3362 , Ocena: 34.73, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Rewolucja w Rosji i na ziemiach polskich 1905-1907r.

REWOLUCJA W ROSJI I NA ZIEMIACH POLSKICH 1905-1907rPrzegrana Rosji w wojnie z Japonią i jej konsekwencje!Przegrana Rosji w wojnie z Japonią w roku 1905 o panowanie na dal [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:54 , Wyświetleń: 1756 , Ocena: 60.9, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Sławni polacy

Sławienie narodu , jest to reprezentowanie go z dobrej strony , demonstrowanie osiągnięć danego kraju , chwalebnych czynów , które będą wpisane do światłych dziejów his [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:55 , Wyświetleń: 2274 , Ocena: 12.28, Głosów: 149, Autor: Michalk88

Słowniczek Historyczny

Słowniczek Historyczny z książki Grzegorza Wojciechowskiego Historia i Społeczeństwo - Człowiek i Jego Cywilizacja. Poznaję cię historio 6! Wydawnictwo ARKA Poznań 2002.

Dodano: 2008-10-09 13:20:57 , Wyświetleń: 2194 , Ocena: 33.24, Głosów: 77, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?