Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

UDOWODNIJ, ŻE POLITYKA ZABORCÓW - ROSYJSKIEGO I PRUSKIEGO WOBEC POLAKÓW STANOWIŁA REALNĄ GROŹBĘ WYNARODOWIENIA.

Ostateczna konwencja, dotycząca trzeciego rozbioru ziem polskich została podpisana 26 stycznia 1797 roku. Wtedy to właśnie duże i liczące się państwo, o wielowiekowej h [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:30 , Wyświetleń: 1693 , Ocena: 86.63, Głosów: 18, Autor: Michalk88

„Trzecie powstanie ślaskie”

1) Przyczyny wybuchu III powstania śląskiego III powstanie śląskie nastąpiło w sytuacji uwarunkowanej niepomyślnym wynikiem plebiscytu górnośląskiego, przeprowadz [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:35 , Wyświetleń: 3437 , Ocena: 36.19, Głosów: 162, Autor: Michalk88

Wędrówki czarnej śmierci - dżuma

W weneckim archiwum znajduje się niezwykły dokument: Wenecja, 7 sierpnia 1348r: „Uchwałą Wielkiej Rady Republiki Wenecji zabrania się od zaraz do noszenia odzieży żał [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:49 , Wyświetleń: 1787 , Ocena: 38.72, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Rola polityczna i militarna USA i ZSRR po II wojnie światowej.

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił nowy podział świata, który w założeniu miał zażegnać powstawanie konfliktów zbrojnych i utrwalenie pokoju na świecie. < [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:06 , Wyświetleń: 79650 , Ocena: 295.6, Głosów: 113, Autor: Michalk88

Bitwa o Atlantyk

Niemcy od początku wojny na Zachodzie próbowali przerwać dostawy morskie do Wielkiej Brytanii. To właśnie drogą morska zaopatrywany był przemysł brytyjski w niezbędne suro [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:38 , Wyświetleń: 2621 , Ocena: 17.76, Głosów: 134, Autor: Michalk88

Konferencje : Jałta, Teheran, Pocztam oraz Okupacja ziem polskich [ŚCIĄGA]

Treść książki \"Notatki z lekcji\" - Zalecana wielkość czcionki - Verdana 3pt. Oryginał dla I-LO w Tarnowie :) PozdrowieniaW załączniku gotowa wersja do wydrukowan [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:40 , Wyświetleń: 4003 , Ocena: 41.76, Głosów: 83, Autor: Michalk88

August II Mocny (1)

August II Mocny (1670-1733), z dynastii Wettinów, od 1694 elektor saski (jako Fryderyk August I), król polski 1697-1706 i od 1709. W rok po objęciu tronu elektorskiego mianowany [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:18 , Wyświetleń: 2525 , Ocena: 22.96, Głosów: 103, Autor: Michalk88

Bizancjum (2)

Położenie geograficzne i gospodarka.Upadek cesarstwa zachodniego nie oznaczał całkowitego rozpadu Imperium Rzymskiego. Przetrwała wschodnia część tego cesarstwa, zwana [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:19 , Wyświetleń: 3024 , Ocena: 21.64, Głosów: 167, Autor: Michalk88

Dokonaj charakterystyki gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej w Polsce

Wielkie odkrycia geograficzne oraz gospodarczy podział Europy na dwie części – zachodnią i wschodnią, wpłynęły na zmianę stosunków gospodarczych w Polsce w XV wieku [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:20 , Wyświetleń: 2819 , Ocena: 81.59, Głosów: 50, Autor: Michalk88

I wojna światowa (1)

Europa w przededniu wojny Początek XX wieku zastał Europę podzieloną na dwa wrogie obozy. Jednym z nich było tak zwane „trójprzymierze” z Niemcami, Austro-Wę [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:21 , Wyświetleń: 3783 , Ocena: 23.07, Głosów: 88, Autor: Michalk88

Indianie

Krzysztof Kolumb, odkrywając Nowy Świat, uznał, iż dotarł do wschodniego krańca Indii. Ludzi, których napotkał, nazwał więc Indianami.W 1492 roku Ameryka, gdy Kolumb [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:22 , Wyświetleń: 3601 , Ocena: 24.83, Głosów: 207, Autor: Michalk88

Kultura starożytnych Greków

Świat wierzeń greckich zapełniony był bogami i półboskimi herosami, a także nimfami i driadami, czyli boginkami żyjącymi w rzekach i drzewach. Najważniejsi bogowie spośr [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:23 , Wyświetleń: 2660 , Ocena: 125, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Polityka zagraniczna Zygmunta Starego i Jagiellonów

Polityka zagraniczna Zygmunta Starego i genezę Hołdu Pruskiego. Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów. Na przeł. XV i XVI przedstawiciele dynastii Jagiellonów zas [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:24 , Wyświetleń: 3284 , Ocena: 84.19, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Potop Szwedzki

Na przyczyny ataku Szwedów na złożył się w wyjątkowy wzrost ekspansywności Szwecji po wojnie 30 letniej z lat 1618-1648. Pozatym Szwecja obawiała się wzrostu Rosji na Bał [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:25 , Wyświetleń: 3642 , Ocena: 13.51, Głosów: 260, Autor: Michalk88

Wielkie odkrycia geograficzne (2)

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przyczyny odkryć geograficznych: Postęp w żegludze, rozwój kartografii. Wynaleziono kompas i busolę – określenie kierunku. Wynaleziono log [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:26 , Wyświetleń: 5611 , Ocena: 5.67, Głosów: 173, Autor: Michalk88

Zcy powstania były w Polsce potrzebne?

1794 r - powstanie kościuszkowskie1830 r - powstanie listopadowe1846 r - powstanie krakowskie1863 r - powstanie styczniowe1943 r - powstanie w Gettcie warszawskim< [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:27 , Wyświetleń: 2340 , Ocena: 172.67, Głosów: 11, Autor: Michalk88

POWSTANIA NARODOWE – PIĘKNE KARTY POLSKIEGO ORĘŻA CZY NIEODPOWIEDZIALNE ZRYWY NIEPODLEGŁOŚCIOWE

Rzeczpospolita, kraj żyjący od początku XVIII w, w gęstym mroku zależności, państwo będące bezwolną i bezrządną igraszką w rękach władców ościennych mocarstw, pozo [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:28 , Wyświetleń: 2140 , Ocena: 133.6, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Rewolucja przemysłowa

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA, przewrót przemysłowy, całokształt przemian technicznych, ekonomicznych oraz społecznych związanych z powstawaniem przemysłu fabrycznego i nowoczesnej [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:33 , Wyświetleń: 4555 , Ocena: 31.76, Głosów: 104, Autor: Michalk88

Kongres Wiedeński (3)

Geneza. 1813 - wielka bitwa pod Lipskiem zakończona klęską Napoleona, który nie był w stanie uchronić Francji przed inwazją; 31 marca 1814 - zajęto Paryż; 6 kw [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:27 , Wyświetleń: 3657 , Ocena: 60.31, Głosów: 94, Autor: Michalk88

Auschwitz (2)

Są ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj w poszukiwaniu atrakcji turystycznych tej miary co Akropol czy Wieża Eiffla. Często fotografują się przed bramą z napisem "Arbeit mac [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:44 , Wyświetleń: 10329 , Ocena: 16.21, Głosów: 148, Autor: Michalk88

Wojny prowadzone przez carów rosyjskich

Do niedawna w Rosji panowały tyrania lub autokracja.Dyktatorskie rządy sprawowali carowie - z "bożej łaski". Rosja zawsze fascynowała i zaskakiwała.To ogromne państwo zarów [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:45 , Wyświetleń: 2153 , Ocena: 57.88, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Józef Piłsudski – postać pozytywna czy negatywna

Józef Piłsudski urodził się w 1867 roku na Wileńszczyźnie. Pochodził z niezamożnej rodziny ziemiańskiej o starych tradycjach niepodległościowych. W październiku 1914 ro [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:50 , Wyświetleń: 1788 , Ocena: 38.3, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Stosunek carów do kwestii europejskiej

Na początku mojej pracy chcę zwrócić uwagę na sytuacje polityczną, która miała miejsce w Europie na początku XVIII w. Początek XVIII w cechuje się zmianą w układzie si [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:51 , Wyświetleń: 1715 , Ocena: 38.17, Głosów: 41, Autor: Michalk88

Grecja by ludwik, czyli wszystko od życia codziennego po wojny

PLEMIONA GRECKIE na początku I tysiąclecia p.n.e. Obszar Grecji został zasiedlony w końcu III lub na początku II tysiąclecia p.n.e. Pierwszymi plemionami byli Jonowie, mniej [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:06 , Wyświetleń: 1684 , Ocena: 42.1, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Hitleryzm - nazizm

Adolf Hitler (1889-1945), to fanatyczny dyktator, który odpowiedzialny był za wybuch II wojny światowej i masowe ludobójstwo. Urodzony w Wiedniu, w młodości pragnął zostać [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:54 , Wyświetleń: 2460 , Ocena: 15.36, Głosów: 139, Autor: Michalk88

Jeden dzień w kartaginie

Był piąty dzień stycznia roku pańskiego 2003, jak się później okazało był to dzień naprawdę niezwykły, chociaż wcale się na taki nie zapowiadał. Jak zwykle za spraw [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:55 , Wyświetleń: 1855 , Ocena: 18.29, Głosów: 82, Autor: Michalk88

Napisz list z Oświęcimia do przyjaciela.

Drogi Przyjacielu, ...Szczerze mówiąc nie wiem w jakim celu to pisze... Chyba po to, aby podzielić się z kimś tym co czuje. Tu - w obozie (jak ja nienawidzę tego słowa), [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:56 , Wyświetleń: 1690 , Ocena: 53.26, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Partie lat 80 i 90 - geneza i programy

Ciekawym sposobem przedstawienia celów i organizacji partii na ziemiach polskich w latach 80 i 90 XIX wieku jest przedstawienie ich w ujęciu trójzaborowym. Generalnie rzecz bior [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:57 , Wyświetleń: 1762 , Ocena: 46.89, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Przemiany polityczne, gospodarcze, społeczne oraz przekształcenia terytorialne państwa polskiego w okresie Piastowskim.

Polska jest państwem o olbrzymich tradycjach i kulturze, o długiej i pięknej historii, której początki sięgają II połowy X wieku. Na jej kształt miały wpływ różne dyna [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:59 , Wyświetleń: 2165 , Ocena: 94.06, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Rola i miejsce kościoła w średniowiecznej Europie

Średniowiecze jest to epoka ,której ramy czasowe przypadają na lata 476-1453 n.e. Kultura, polityka, oświata czy ideologia tego okresu zdominowana jest przez wiarę i Kośció [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:00 , Wyświetleń: 26084 , Ocena: 950.9, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Sytuacja na Dalekim Wschodzie po II wojnie światowej

JaponiaJaponia została poddana demokratyzacji. Karta Praw już w 1945r przywracała wszystkie prawa i wolności obywatelskie. Zbrodniarze wojenni stanęli przed Międzynarodow [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:01 , Wyświetleń: 6748 , Ocena: 7.23, Głosów: 430, Autor: Michalk88

Wiosna ludów w Monarchii Habsburskiej

Rewolucja lutowa w Paryżu, spośród wielu państw europejskich zapoczątkowała również Wiosnę Ludów w monarchii austriackiej. Marcowe zamieszki w Wiedniu zmusiły wspó [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:02 , Wyświetleń: 3687 , Ocena: 44.25, Głosów: 96, Autor: Michalk88

Wojny Persko - Greckie

Przyczyny wojenPersowie obciążyli greckie państwa Azji Mniejszej daniną i żądali od nich dostarczenia oddziałów zbrojnych i okrętów wojennych. Obowiązki te ciążył [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:03 , Wyświetleń: 2624 , Ocena: 28.97, Głosów: 72, Autor: Michalk88

Wojny Polsko - Rosyjskie

W załączniku w formie tabeli. [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:04 , Wyświetleń: 2062 , Ocena: 19.61, Głosów: 102, Autor: Michalk88

Wpływ antyku na rozwój cywilizacji europejskiej

Starożytna Grecja i Rzym, ich dokonania kulturowe i cywilizacyjne miały olbrzymi wpływ na rozwój całej Europy. Wiele późniejszych epok korzystało z dorobku tych cywilizacji [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:05 , Wyświetleń: 2839 , Ocena: 31.68, Głosów: 97, Autor: Michalk88

Kalendarium II wojny światowej (1)

1) DATY I WYDARZENIAWOJNA OBRONNA POLSKI 1939RBitwa graniczna 01-06.09.1939r 01.09.1939rAtak pancernika „Schleswig-Holstein” na Westerplatte o godzinie 4.45 [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:26 , Wyświetleń: 3798 , Ocena: 60.36, Głosów: 80, Autor: Michalk88

Wojna trojańska (1)

Wojna trojańska i powrót Odysa były przedmiotem wielu epickich poematów, do naszych czasów najsłynniejsze pozostały dwa: "Iliada" i "Odyseja". W "Iliadzie" Homer opowiada na [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:45 , Wyświetleń: 2369 , Ocena: 26.23, Głosów: 79, Autor: Michalk88

Wielka Emigracja (5)

Przyczyny emigracji :Po upadku powstania listopadowego wielu jego uczestników z obawy przed represjami cara i w nadziei na kontynuowanie walki udało się na emigracje. Na emi [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:46 , Wyświetleń: 4452 , Ocena: 50.1, Głosów: 104, Autor: Michalk88

Upadek Cesarstwa Rzymskiego (1)

Cesarstwo przetrwało VII wieków, wykazując stabilność nieporównywalną z jakimkolwiek wielkim państwem archaicznym. Zawdzięczało tę trwałość znakomitej, systematycznie [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:47 , Wyświetleń: 1978 , Ocena: 37.22, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Oceń wkład kultury polskiej w rozwój świadomości narodowej

SYTUACJA POD ZABORAMI Niezmiernie trudne lata dla narodu polskiego nastąpiły po upadku powstania styczniowego. Ciężka klęska, wyniszczenie kraju wojną i późniejsze repr [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:50 , Wyświetleń: 3424 , Ocena: 87.28, Głosów: 52, Autor: Michalk88

Czy Europejczycy w XVI w. żyli w ciekawych czasach?

Po mrocznym i ascetycznym średniowieczu przyszedł czas na odrodzenie – można by powiedzieć „odrodzenie w umyśle człowieka”, co pociągnęło za sobą wiele [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:52 , Wyświetleń: 4667 , Ocena: 176.5, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Absolutyzm we Francji (4)

Ludwik XIII powierzył kardynałowi de Richelieu stanowisko pierwszego ministra, usuwając się na drugi plan. Kardynał ograniczył rolę hugenockiej arystokracji, odbierając im [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:50 , Wyświetleń: 4215 , Ocena: 48.35, Głosów: 124, Autor: Michalk88

Egipt i Mezopotamia.

Dendrochronologia – nauka która ustala wiek drewnianych przedmiotów na podstawie badania rocznych przyrostów słojów drzewnych. Metoda radiowęglowa – (metoda C [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:51 , Wyświetleń: 3701 , Ocena: 52.08, Głosów: 74, Autor: Michalk88

Ekspansja światowa państw europejskich.

Nowe kolonie w pierwszej połowie XIX w. zdobywali już tylko Rosjanie, Amery-kanie ze Stanów Zjednoczonych, Anglicy i Francuzi. Hiszpania i Holandia spośród państw kolonialnyc [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:52 , Wyświetleń: 2174 , Ocena: 147.16, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Europa po 1930 roku

Austria – rządy Dollfussa. Rozpadowi monarchii austro-węgierskiej po I wojnie światowej towarzyszyła w Austrii atmosfera zagrożenia ze strony bolszewizmu. O [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:54 , Wyświetleń: 3411 , Ocena: 46.01, Głosów: 88, Autor: Michalk88

Kampania wrześniowa (2)

Kampania wrześniowa czyli walki obronne wojsk polskich toczone od 1 września do 5 października 1939 przeciwko wojskom niemieckim i od 17 września przeciwko wojskom ZSRR. Kampan [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:55 , Wyświetleń: 2618 , Ocena: 28.11, Głosów: 74, Autor: Michalk88

Faszyzm i Komunizm - charakterystyka

WSTĘPW XX wieku zaistniały dwa nowe systemy polityczne, oba wywodzące się ze skrajnych odłamów - odpowiednio prawicy dla faszyzmu i lewicy dla komunizmu. Można śmiało [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:58 , Wyświetleń: 1992 , Ocena: 39.88, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Kontrreformacja.

Kontrreformacja- walka prowadzona przez Kościół katolicki z postępami reformacji Postanowienia soboru trydenckiego (1545-1563)- określenie katolickiego wyznania wiary, tylko d [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:58 , Wyświetleń: 2918 , Ocena: 4.19, Głosów: 101, Autor: Michalk88

Polska w latach 1926-1939 (1)

Sanacja był to obóz polityczny który rządził Polską od przewrotu majowego (1926) do 1939r. Utworzyli go dawni legioniści i członkowie POW, działający przed 1926 w stowarz [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:00 , Wyświetleń: 2151 , Ocena: 30.86, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Przemiany gospodarcze na ziemiach polskich w wieku XIX z rozgraniczeniem na trzy zabory

WstępW XIX wieku mamy do czynienia z zachodzącymi na ogromną skalę zmianami w gospodarce a tym samym i społeczeństwie wielu państw. Przemiany nastąpiły przede wszystk [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:01 , Wyświetleń: 1705 , Ocena: 55.63, Głosów: 23, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?