Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Aleksander III Wielki

,Aleksander III Wielki, zwany Macedońskim (356 p.n.e. - 323 p.n.e.), król Macedonii od 336 p.n.e. Syn Filipa II i Olimpias. Wychowanek Arystotelesa. Od wczesnej młodości brał [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:28 , Wyświetleń: 3321 , Ocena: 23.48, Głosów: 153, Autor: Michalk88

Cesarstwo Niemieckie na przełonie XIX i XX wieku.

W czasie uroczystości wersalskich obwoływano powstanie Rzeszy Niemieckiej formalnie od 1 I 1871r.; wybrany 3 marca parlament uchwalił konstytucję, obowiązującą od 4 maja. W [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:29 , Wyświetleń: 2711 , Ocena: 106.6, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Chrześcijaństwo - Historia, doktryna i znaczenie

CHRZEŚCIJAŃSTWO, religia monoteistyczna i uniwersalistyczna, której istotą jest wiara w Jezusa Chrystusa. Historia: Chrześcijaństwo powstało w I w. n.e. w łonie ówcz [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:31 , Wyświetleń: 2876 , Ocena: 108.23, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Demokracja Ateńska a republika Rzymska

Po raz pierwszy byłem w republice Rzymskiej różni się ona bardzo od Aten nie tylko kulturą, architekturą i wierzeniami ale przede wszystkim ustrojem politycznym, który trosz [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:32 , Wyświetleń: 3352 , Ocena: 33.13, Głosów: 93, Autor: Michalk88

Igrzyska Rzymskie a Greckie

Przez ponad 1000 lat odbywały się regularnie co cztery lata (w Rzymie wystawiano je kilkanaście razy do roku) Organizowano je w czerwcu lub lipcu i trwały pięć dni, w przeciw [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:33 , Wyświetleń: 2767 , Ocena: 56.54, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Polskie lotnictwo w Wielkiej Brytanii

Zarys działań polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii 1940 – 1945W drugiej połowi września 1939 większa część polskich lotników znalazła się w Rumunii i na [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:36 , Wyświetleń: 2071 , Ocena: 53.29, Głosów: 34, Autor: Michalk88

Skutki wojen prowadzonych przez Polskę w XVII wieku

Nasz kraj leży w zapalnym miejscu Europy. Jest to spowodowane sąsiedztwem wielkich mocarstw jak i mieszanką wielu kultur. Ludzie odczuli to bardzo dotkliwie w XX wieku. Jedn [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:37 , Wyświetleń: 23306 , Ocena: 1359.08, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Formy ustrojowe XVII i XVIII wiecznej Europy

Schyłek XVII wieku i początek XVIII przyniosły Europie, nowe prądy umysłowe i kulturalne. Już sama końcówka baroku była zaprzątnięta myślami o świecie i dążen [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:57 , Wyświetleń: 2007 , Ocena: 21.58, Głosów: 87, Autor: Michalk88

II Wojna Światowa - kalendarium

Polska (fall weiss)Niemiecka armia północ – Bock południe - RunstedtaNaczelny wódz – E.Rydz-Smigły1 IX 1939 atak na Westerplatte – obrona mr. Su [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:58 , Wyświetleń: 2104 , Ocena: 44.74, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Polskie powstania XIX wieku

W XIX wieku Polska znalazła się pod trzema zaborami: rosyjskim, austriackim i pruskim. Kraj znalazł się w zarówno w trudnej sytuacji ekonomiczniej, gospodarczej jak i politycz [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:59 , Wyświetleń: 1909 , Ocena: 20.56, Głosów: 78, Autor: Michalk88

Rozbicie dzielnicowe: przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturalne

Testament Bolesława Krzywoustego z 1138 roku zapoczątkował trwające 182 lat rozbicie dzielnicowe. Podzielił państwo polskie pomiędzy swoich synów. Jan Długosz napisał w & [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:36 , Wyświetleń: 1712 , Ocena: 58.79, Głosów: 23, Autor: Michalk88

I i II wojna światowa (1)

Bezpośrednią przyczyna wybuchu I wojny światowej było ultimatum rządu Austro-Węgier skierowane do rządu serbskiego w związku z zamachem na austryjackiego następcę tronu, [...]

Dodano: 2008-10-17 19:21:38 , Wyświetleń: 1833 , Ocena: 32.38, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Powstanie Warszawskie- kolebka narodu czy jego grób

OSTATNIE POLSKIE POWSTANIEOpłakujmy godzinękiedy się wszystko zaczęło,kiedy padł pierwszy strzał.Opłakujmy sześćdziesiąt trzy dnii sześćdziesiąt t [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:38 , Wyświetleń: 1825 , Ocena: 37.58, Głosów: 44, Autor: Michalk88

Walka, opór, przetrwanie, czy współpraca społeczeństwa Polskiego wobec zaborców w pierwszej połowie XIX wieku.

Gdy "Polska" znalazła się pod zaborami próbowano za wszelką cenę odzyskać niepodległość i stworzyć suwerenne, silne państwo. ówczesne warunki nie sprzyjały tej koncepc [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:40 , Wyświetleń: 1828 , Ocena: 47.82, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Adolf Hitler - któtka biografia

Adolf Hitler, Żył w latach 1889 do 1945. Był politykiem w nazistowskich Niemieczech. Urodził się w Austrii w miejscowości Braunau. Czynił bezskuteczne wysiłki, aby stud [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:40 , Wyświetleń: 2732 , Ocena: 44.69, Głosów: 92, Autor: Michalk88

Co odziedziczyliśmy po starożytnych kulturach ?

Kultura rzymska i kultura grecka to dwie wielkie kultury po których wiele pozostałości przetrwało do dziś. No właśnie, czy możemy się uważać za potomków kulturowych Gre [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:42 , Wyświetleń: 1976 , Ocena: 29.82, Głosów: 59, Autor: Michalk88

Egipt starożytny

Egipt starożytny (IV tysiąclecie p.n.e. - 641 n.e.), kraj leżący na obu brzegach Nilu od I katarakty po Morze Śródziemne, którego życie skupiało się przede wszystkim tuż [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:43 , Wyświetleń: 2446 , Ocena: 24.17, Głosów: 103, Autor: Michalk88

Konstytucja 3-go maja

Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, będąca wynikiem [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:44 , Wyświetleń: 4061 , Ocena: 62.83, Głosów: 83, Autor: Michalk88

Zabytki w moim regionie

Roman Muszyński „Panorama Lublina”- akwarelaPracę napisał pod kierunkiem mgr Agnieszki HoryńskiejJakub Mróz11 Gimnazjum w Lublinie klasa III Ł [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:46 , Wyświetleń: 1922 , Ocena: 19.77, Głosów: 91, Autor: Michalk88

Monarchia Karola Wielkiego

Monarchia Karola Wielkiego wywodzi się od państwa Franków.W połowie IV wieku pokonani przez cesarza Aureliana Frankowie osiedlili się między dolnym Renem a Menem, zachow [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:47 , Wyświetleń: 7385 , Ocena: 101.66, Głosów: 106, Autor: Michalk88

Okoliczności powstania i działalność Wielkiej Koalicji

Wielka Koalicja to blok państw, które w czasie II wojny światowej mimo wielu różnic systemowychprzeciwstawiły się ekspansyjnej polityce Niemiec i ich sprzymierzeńców. [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:49 , Wyświetleń: 1737 , Ocena: 102.47, Głosów: 14, Autor: Michalk88

Oświecenie

Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili często o swych czasach jako o \"wieku ro [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:50 , Wyświetleń: 3640 , Ocena: 3.75, Głosów: 175, Autor: Michalk88

Państwo Mieszka I (2)

Objęcie władzy przez Mieszka I doprowadziło do scalenia całego organizmu państwa polskiego. Powstało Gniezno i Poznań. Grody te nie miały jeszcze charakteru plemiennego. By [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:51 , Wyświetleń: 3838 , Ocena: 40.3, Głosów: 122, Autor: Michalk88

Piramida Cheopsa

Piramida pierwotnie miała wysokość 146 m (dziś 137 m), długość boków u podstawy wynosiła 230 m (dziś 227 m), zaś kąt nachylenia ścian - 51°50'. Materiał, z jakiego w [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:52 , Wyświetleń: 2538 , Ocena: 18.31, Głosów: 130, Autor: Michalk88

Poglądy pedagogiczne Henryka Wernica

Rozwój myśli pedagogicznej w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku dokonał się na podłożu gwałtownych przeobrażeń w stosunkach ekonomicznych, [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:53 , Wyświetleń: 2088 , Ocena: 43.7, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Powstanie Krakowskie (1)

Mimo niepowodzenia planów wywołania powstania trójzaborowego ,w lutym 1846 doszło do jego wybuchu na terenie Wolnego Miasta Krakowa. Pierwsze utarczki w mieście miały miejsc [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:54 , Wyświetleń: 2057 , Ocena: 38.59, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce dzielnicowej (1)

TEKSTY ŹRÓDŁOWE Tekst A Dokument lokacyjny dla wsi Radlina z 1291 r. [...} my, komes Jan [...] razem z bratem naszym Wojciechem chcemy, aby do każdego ze współcze [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:55 , Wyświetleń: 2247 , Ocena: 47.84, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej (1)

Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej miały miejsce już ponad sto lat przed jej rozbiorem, tak więc rozbiór Polski nie był spowodowany jedynie chwilową słabością, którą wy [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:56 , Wyświetleń: 2194 , Ocena: 45.65, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Reformacja (3)

Reformacja europejska XVI w. była logiczną konsekwencją kultury renesansowej, jej głębokiego zainteresowania sprawami i potrzebami codziennego życia, ostrego krytycyzmu wobec [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:58 , Wyświetleń: 3358 , Ocena: 44.38, Głosów: 112, Autor: Michalk88

Renesans we Włoszech

kolumny), elementów architektonicznych (porządki klasyczne, kompozycja wzorowana na łuku triumfalnym i ornamenty: groteski; liście akantu; rozety; wieńce). Obok budowli sakral [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:00 , Wyświetleń: 2647 , Ocena: 29.79, Głosów: 85, Autor: Michalk88

Rewolucja lipcowa (II Republika, II Cesarstwo)

Rządy Karola X ·Król Ultras przeciwnik konstytucji i liberalizmu·Uchwala ordonans przewidujący odszkodowania pieniężne dla emigrantów za utracone podcza [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:01 , Wyświetleń: 3225 , Ocena: 120.49, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Rozbicie dzielnicowe: bilans polityczny, społeczno-gospodarczy i kulturalny

Testament Bolesława Krzywoustego z 1138 roku zapoczątkował trwające 182 lat rozbicie dzielnicowe. Podzielił państwo polskie pomiędzy swoich synów. Jan Długosz napisał w & [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:02 , Wyświetleń: 3066 , Ocena: 18.81, Głosów: 85, Autor: Michalk88

Ruch Ludowy- w skrocie przejzyscie dobre na sciage!!

RUCH LUDOWY·Galicja- kolebką ruchu chłopskiegoPRZYCZYNY:·sytuacja gospodarcza (zacofanie, głód, przeludnienieŕ „BIEDA GALICYJSKA”)&mi [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:03 , Wyświetleń: 3067 , Ocena: 204.54, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Rzeczpospolita Krakowska - powstanie i ustrój polityczny

Decyzja o utworzeniu Wolnego Miasta Krakowa (ok 1150km) z części ziem Księstwa Warszawskiego ,znalazła odzwierciedlenie w traktacie dodatkowym Austrii,Prus i Rosji (3 maja 1815 [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:03 , Wyświetleń: 1881 , Ocena: 39.27, Głosów: 44, Autor: Michalk88

Rzeczpospolita Polski i Litwy została unicestwiona nie z powodu anarchii wewnętrznej,

Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej, który nastąpił w 1772 roku, Polska odczuła, że nie jest już potęgą gospodarczo – kulturalną w Europie, i że nigdy nią [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:05 , Wyświetleń: 1511 , Ocena: 46.34, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Partie polityczne na ziemiach Polskich w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku - ściaga

W ZAŁACZNIKACH ZNAJDUJE SIE SCIAGA Z PARTII POLITYCZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W DRUGIEJ POLOWIE XIX I POCZATKACH XX WIEKU. [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:06 , Wyświetleń: 1647 , Ocena: 40.89, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem

Rzeczpospolita Obojga Narodów to państwo polsko-litewskie połączone uniom lubelską w 1569 r.Społeczeństwo Rzeczpospolitej składało się ze stanów R [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:07 , Wyświetleń: 1825 , Ocena: 36.66, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Polityka średniowieczna

476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki))W Polsce początek to rok 966.W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotny [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:07 , Wyświetleń: 2696 , Ocena: 37.01, Głosów: 71, Autor: Michalk88

Sumerowie - życie codzienne

W miastach skupiało się życie kultarlane. Centrum miasta stanowiła świątynia. Z niej rzemieślnik otrzymywał surowiec, do świątyni oddawał gotowy produkt, tutaj składał [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:08 , Wyświetleń: 1759 , Ocena: 19.09, Głosów: 79, Autor: Michalk88

Sytuacja Polski we wrześniu 1939r.

Już w 1939r. III Rzesza była w posiadaniu ogromnej floty morskiej i powietrznej (2000 samolotów), a także innego sprzętu wojskowego (11000 dział artyleryjskich i moździerzy; [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:09 , Wyświetleń: 1933 , Ocena: 30.04, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Śląsk i Pomorze w okresie Piastów

Głównymi plemionami zamieszkującymi ziemie polskie w połowie X wieku były Polanie, Wiślanie, Mazowszanie, Lędzianie, Pomorzanie i Ślężanie. Mieszko I podjął trud zjedno [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:10 , Wyświetleń: 2896 , Ocena: 73.26, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Tajny protokół dodatkowy z 23 VIII 1939

Przy okazji podpisania Paktu o Nieagresji pomiędzy Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisani pełnomocnicy obu stron przedyskutowali w najściślej [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:11 , Wyświetleń: 2207 , Ocena: 26.78, Głosów: 71, Autor: Michalk88

Udział wojsk polskich na frontach II wojny światowej.

Polacy byli piątą co do wielkości armią walczącą w 2 wojnie światowej. W maju 1940 roku armia polska we Francji liczyła już 84 tys. żołnierzy. Po utworzeniu rządu polsk [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:12 , Wyświetleń: 2592 , Ocena: 19.46, Głosów: 78, Autor: Michalk88

Zmiany terytorialne na początku istnienia panstwa piastowskiego

Kształt terytorialny państwa polskiego zmieniał się w trakcie panowania dynastii piastowskiej wielokrotnie.Zmiany te były powodowanie przez dwa procesy historyczne - w pie [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:13 , Wyświetleń: 1709 , Ocena: 84.94, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Życie codzienne Ateńczyków

Ateńczycy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, norm postępowania uczyli się nie w szkole, lecz w domu, obserwując codzienne życie swoich rodziców. Sformalizowana edukacja we [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:14 , Wyświetleń: 29370 , Ocena: 621.17, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Życie codzienne Rzymian

- Życie miasta Od wczesnych godzin rannych ulice i place wypełniał gęsty tłum. W Rzymie obowiązywał zakaz używania wozów i koni. Wyjątki od niego były bardzo rzadkie [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:15 , Wyświetleń: 25139 , Ocena: 248.64, Głosów: 146, Autor: Michalk88

Życie codzienne Spartan

Całe życie Spartiatów podporządkowane było jednemu nadrzędnemu celowi - utrzymaniu armii w jak najlepszym stanie. Chłopiec pozostawał w domu rodzinnym tylko do siódmego ro [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:16 , Wyświetleń: 27657 , Ocena: 440.3, Głosów: 91, Autor: Michalk88

Osiągnięcia starożytnych cywilizacji Wschodu

Początki dziejów ludzkości toną w mrokach przeszłości. Pierwsi przedstawiciele gatunku Homo sapiens sapiens, zdolni jak my do mówienia i myślenia, pojawił się dopiero prz [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:34 , Wyświetleń: 2543 , Ocena: 43.96, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Legiony Dąbrowskiego 1797-1807

Wymazanie Polski z mapy Europy nie załamało polskich patriotów. Ci, którzy pozostali w kraju, poczęli myśleć o podjęciu na nowo walki z zaborcami. Organizowane przez nich s [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:35 , Wyświetleń: 1899 , Ocena: 22.43, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Rządy jakobinów w okresie Rewolucji Francuskiej

Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji czyli jakobini było jednym z klubów politycznych które zwyciężyły w wyborach do Konwentu Narodowego we wrześniu 1792 r. Tworzyli oni, pr [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:41 , Wyświetleń: 1770 , Ocena: 132.73, Głosów: 10, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?