Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Historia kalendarzy

Kalendarz rzymski - daty dzienne w kalendarzu rzymskim oznaczano według trzech stałych terminów, w każdym miesiącu: kalendy - przypadały na pierwszy dzień miesiąca, nony - [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:56 , Wyświetleń: 2255 , Ocena: 30.52, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Wynalazki techniczne i naukowe w XVII i XVIII w.

Niektóre z wynalazków wynalezione w XVII i XVIII są do dziś powszechnie stosowane. Co prawda w czasami całkowicie odmienione ale na bazie prototypów z baroku. Dzięki nim mam [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:58 , Wyświetleń: 8701 , Ocena: 17.94, Głosów: 87, Autor: Michalk88

Źródła do poznania dziejów wczesnego średniowiecza.

Historiografia średniowieczna była traktowana jako służebnica teologii, mająca na celu odtworzenie działań opatrzności boskiej. Pod wpływem chrześcijańskiej wizji świat [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:01 , Wyświetleń: 1683 , Ocena: 50.88, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Historia Zakonu Krzyżackiego

Zakon Krzyżacki jest najmłodszym z zakonów rycerskich. Powstał w czasie krucjaty ok.1190r.podczas podczas oblężenia Akkonu.Pierwsza pewna wiadomość o jego istnieniu pochod [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:03 , Wyświetleń: 2607 , Ocena: 3, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Przedstaw proces kształtowania się demokracji szlacheckiej za panowania ostatnich Jagiellonów

1. Wstęp:Za panowania ostatnich Jagiellonów istniało w państwie wyraźne panowanie szlachty w życiu politycznym, kulturalnym, społecznym. Szlachta mając szerokie przywil [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:08 , Wyświetleń: 1776 , Ocena: 37.13, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Czyżby Niemcy ponieśli klęskę?- artykuł prasowy dotyczący wydarzeń w 1917 roku.

Na ten temat ostatnio aż huczy od plotek. My jednak trzymamy się rzeczywistych faktów. Oto one…Od kwietnia 1917 roku, kiedy Stany Zjednoczone przestały być państwem [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:20 , Wyświetleń: 1491 , Ocena: 37.74, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Dlaczego konflikt w latach 1914-1918 jest konfliktem światowym?

Na przełomie XIX/XX wieku w Europie narastały konflikty międzynarodowe dotyczące poszerzenia posiadanych kolonii i sfer wpływów politycznych. Głównym agresorem były Niemcy [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:21 , Wyświetleń: 5673 , Ocena: 125.08, Głosów: 61, Autor: Michalk88

Józef Piłsudski (2)

Zasługi Józefa Piłsudskiego (1867-1935) dla odbudowy niepodległej Polski, bez wątpienia dają mu miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych. Postać twórcy polskiego [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:22 , Wyświetleń: 2179 , Ocena: 25.18, Głosów: 75, Autor: Michalk88

II wojna światowa (4)

Atak na Polskę nastąpił bez wypowiedzenia wojny. Dnia 1 września o godzinie 4 45 lotnictwo niemieckie zbombardowało lotniska, węzły komunikacyjne i poszczególne ośrodki mi [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:18 , Wyświetleń: 2559 , Ocena: 33.57, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Skutki wielkich odkryć geograficznych (1)

Aż od XV w. wyobrażenia mieszkańców Europy o reszcie świata były bardzo powierzchowne i błędne. Znali oni poza swoim kontynentem tylko część Azji i Afryki. Podróżo [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:19 , Wyświetleń: 25431 , Ocena: 2420.43, Głosów: 13, Autor: Michalk88

Świat pogański - światem pełnym zakłamania i obłudy

W okresie największej potęgi starozytnego Rzymu, życie pogan w świecie pełnym dorobków cywilizacyjnych i wzorców kulturowych opierało się w większości na elementach poch [...]

Dodano: 2008-10-19 13:43:00 , Wyświetleń: 1595 , Ocena: 128.27, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Akademia Krakowska za panowania Jagiellonów

Kazimierz Wielki zakładając uniwersytet pragnął – wedle słów wiekopomnego aktu erekcyjnego a dnia 12 maja 1364 roku, – aby ta najwyższa instytucja naukowa Polski [...]

Dodano: 2008-10-19 13:43:02 , Wyświetleń: 2625 , Ocena: 64.92, Głosów: 62, Autor: Michalk88

Naród polski w walce z okupantem.

16 września 1939r. Marszałek Śmigły- Rydz mianował majora Edmunda Galinata komendantem Związku Walki Zbrojnej o Niepodległość i rozkazał mu udać się samolotem do Warsza [...]

Dodano: 2008-10-19 13:43:03 , Wyświetleń: 2472 , Ocena: 75.69, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Emigracja w latach 1831-1846 i Powstanie Krakowskie

Wielka Emigracja po upadku powstania listopadowegoPo upadku powstania listopadowego tysiące jego uczestników opuściło kraj. Emigranci opuszczali kraj z nadzieja na uzyskani [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:18 , Wyświetleń: 3440 , Ocena: 26.59, Głosów: 82, Autor: Michalk88

Kongres Wiedeński (5)

Kongres wiedeński i święte przymierze. 1. Cele Kongresu Wiedeńskiego. Po pokonaniu Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić w Europie równowagę polity [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:19 , Wyświetleń: 2849 , Ocena: 49.69, Głosów: 64, Autor: Michalk88

Królestwo Polskie w latach 1815 – 1830.

Królestwo Polskie w latach 1815 – 1830. 1. Sytuacja gospodarcza królestwa. Większa część ludności w Królestwie Polskim utrzymywało się z pracy na roli. Chł [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:20 , Wyświetleń: 4098 , Ocena: 98.3, Głosów: 62, Autor: Michalk88

Misteria eleuzyńskie i kult dionizosa

W starożytnej Grecji życie religijne było bardzo bogate. Grecy doszukiwali się świętości we wszystkim co ich otaczało. Najprawdopodobniej wynikało to z chęci poznania i z [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:30 , Wyświetleń: 1933 , Ocena: 55.2, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Powstanie Warszawskie (6)

Plan „Burza” i jego następstwaW połowie 1944r. armia radziecka chcąc wyprzeć ze swej ziemi wojska niemieckie dotarła do granicy dawnej Rzeczypospolitej. Wtedy [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:31 , Wyświetleń: 2207 , Ocena: 26.43, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Dziedzictwo epoki starożytnej

Dziedzictwo- prawo do wejścia w posiadanie albo przekazywanie czegoś przez spadek.Starożytność- w historiografii europejskiej okres dziejów najstarszych cywilizacji Europ [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:05 , Wyświetleń: 2049 , Ocena: 61.83, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Przebieg zbrojnych powstań narodowych w XIX w.

Powstanie Kościuszkowskie - 1794r.Bezpośrednim powodem, impulsem pociągającym za sobą powstanie było działanie Antoniego Madalińskiego, który na informację o redukcji [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:06 , Wyświetleń: 1943 , Ocena: 41.38, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej

Francja za czasów Ludwika XVI była nękana przez kryzys gospodarczy spowodowany nieurodzajem i niekorzystnym traktatem handlowym z Anglią , który obniżał cło na towary a [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:07 , Wyświetleń: 3094 , Ocena: 405.62, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Rewolucja przemysłowa w anglii (1)

Rewolucja o której mowa miała miejsce 150 – 200 lat temu. Polegała ona na przemianie społeczności rolniczej w przemysłową. Procesy te nazywano gospodarczo – spo [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:09 , Wyświetleń: 2888 , Ocena: 63.61, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Dzieje Zakonu Najświetszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie od powstania do czasów współczesnych

Początki Zakonu sięgają roku, 1130 kiedy to w Jerozolimie zostało otwarte schronisko dla niemieckich pielgrzymów i kupców. W 1187r. Gdy krzyżowcy utracili Jerozolimę zakła [...]

Dodano: 2008-10-21 11:23:40 , Wyświetleń: 2075 , Ocena: 55.5, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Gdańsk „Złotą Bramą” Rzeczypospolitej

Różne są dowody dynamicznego rozwoju Gdańska po powrocie do Polski, najbardziej jednak wymiernym wyznacznikiem jest wzrost demograficzny miasta. W połowie XV w. Gdańsk zamies [...]

Dodano: 2008-10-21 11:23:41 , Wyświetleń: 2355 , Ocena: 52.94, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Bilans II wojny światowej

II wojna światowa zakończyła się kapitulacja Japonii 2 września 1945 rok. Jednak zasady powojennego ładu politycznego i terytorialnego w Europie zostały określone wcześnie [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:44 , Wyświetleń: 5181 , Ocena: 24.79, Głosów: 158, Autor: Michalk88

Ciekawostki historyczne

SPOSOBY TORTUR W ŚREDNIOWIECZUTortur nie stosowano na dzieciach poniżej 14 roku życia i starcach powyżej 60, kobietach ciężarnych i chorych psychicznie. Zazwyczaj nie tor [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:45 , Wyświetleń: 3616 , Ocena: 67.15, Głosów: 90, Autor: Michalk88

Europa wszesnośredniowieczna między uniwersalizmem a partykularyzmem

Nazwę średniowiecza jako epoki historycznej wprowadzili humaniści włoscy wyodrębniając w dziejach świata okres między starożytnością a odrodzeniem. Oni właśnie w XV-XV [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:46 , Wyświetleń: 2644 , Ocena: 132.35, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Czy twoim zdaniem jest uzasadnione określenie państw faszystowskich i komunistycznych wspólnym mianem „totalitaryzmu”?

Faszyzm jest to totalitarna forma rządów wprowadzona we Włoszech przez B. Mussoliniego w 1922r.( potem w Niemczech, Austrii, Estonii, Anglii i Francji) W państwach faszystowski [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:47 , Wyświetleń: 1522 , Ocena: 31.77, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Koloseum (2)

KOLOSEUM . Największy amfiteatr w Rzymie , symbol antycznego Rzymu , został wzniesiony za czasów dynastii Flawiuszy, stąd jego nazwa Amphiteatrum Flavium . Nazwy Koloseum [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:48 , Wyświetleń: 3409 , Ocena: 19.81, Głosów: 129, Autor: Michalk88

Kryzys Rzeczpospolitej w XVII wieku.

W roku 1587, po śmierci Stefana Batorego na tronie Polskim zasiadł Zygmunt III Waza (1587-1632). Był to syn króla Szwecji, który odziedziczył tron szwedzki po swoim zmarłym [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:49 , Wyświetleń: 5217 , Ocena: 66.44, Głosów: 74, Autor: Michalk88

Misje pokojowe z udziałem Polaków

MISJE POKOJOWE Sumaryczny udział personelu ON (Wojsko Polskie oraz MSWIA (GROM i Policja)) w międzynarodowych misjach pokojowych (poza OBWE) w okresie 1953 - 1997 (stan na 15 [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:50 , Wyświetleń: 3224 , Ocena: 62.31, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Naizm i Komunizm to ideologie godne pogardy

Nazizm -Twórcą nazizmu był A. Hitler, który główne zasady swojej ideologii wyłożył w książce Mein Kampf (Moja walka). Podstawy nazizmu w sensie doktrynalnym stworzył A. [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:51 , Wyświetleń: 1965 , Ocena: 77.29, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Ocena września 1939 roku

W 1939 roku Niemcy zaczęły zagrażać Polsce. Napięcie w stosunku z III Rzeszą zmusiło Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego do podjęcia konkretnych przygotowań obronnych. Do [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:52 , Wyświetleń: 3049 , Ocena: 22.95, Głosów: 82, Autor: Michalk88

Polityka Zagraniczna Iwana Groźnego oraz okres Wielkiej Smuty

Niemniej ważną niż problemy polityki wewnętrznej dziedziną działalności Iwana IV była polityka zagraniczna. Skoncentrowane w pobliżu granic rosyjskich wojska litewskie i t [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:54 , Wyświetleń: 34785 , Ocena: 1556.31, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Powstanie Chmielnickiego (2)

Przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego: -Kozacy byli siła społeczną Ukrainy naddnieprzańskiej(wywodzili się ze zbiegłych chłopów polskich i rosyjskich, ludności ukrai [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:55 , Wyświetleń: 1966 , Ocena: 28.85, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Przemiany ustrojowe w starożytnym Rzymie na tle zmian terytorialnych

Na przestrzeni wielu lat Rzym stale zmieniał zasięg swojego terytorium. Cesarstwo rzymskie swoimi granicami objęło cały basen Morza Śródziemnego i znaczną część ziem eu [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:57 , Wyświetleń: 1783 , Ocena: 45.24, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Stosunki Polsko - Niemieckie za panowania trzech Bolesławów.

Po śmierci Mieszka I nastąpił chwilowy podział kraju, ponieważ oprócz Bolesława Chrobrego, zgodnie z ówczesnym prawem zwyczajowym, uzyskali dzielnice jego przyrodni bracia. [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:58 , Wyświetleń: 3539 , Ocena: 34.81, Głosów: 117, Autor: Michalk88

Tolerancja i ekumenizm - czy możliwy jest dialog i porozumienie między chrześcijanami?

Chrześcijaństwo w 16 w. Uległo podziałom na kościół katolicki, który uznawał władzę Papieża i kościół prawosławny, który ją odrzucił. W wyniku ruchów reformacji [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:59 , Wyświetleń: 1631 , Ocena: 50.87, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Wojna Północna, panowanie Augusta

WOJNA PÓŁNOCNA 1700-17211700-duńczycy atakują. Konflikt w Inflantach + August I chciał je odzyskać1703- teren działań Polska1704- król Szwecji Karol XII obali [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:00 , Wyświetleń: 1806 , Ocena: 30.84, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Powstanie Muzeum. Historia i stan obecny.

Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka zostało utworzone 2 lipca 1947 roku ustawą polskiego Sejmu i obejmuje obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I i Auschwitz II-B [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:23 , Wyświetleń: 1833 , Ocena: 47.58, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Folwark.

Od końca XV w. w życiu gospodarczym Polski ugruntowuje się instytucja, która przez następne trzy wieki miała zostawić ślad na jej strukturze. Był nią folwark pańszczyźn [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:35 , Wyświetleń: 2816 , Ocena: 22.59, Głosów: 162, Autor: Michalk88

Plebiscyt i trzy rozbiory polskie.

W dziejach Górnego Śląska miały miejsce trzy zbrojne wystąpienia przeciwko panowaniu niemieckiemu, które przypadały na lata 1919 – 1921. Droga do uzyskania niepodległ [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:37 , Wyświetleń: 1814 , Ocena: 51.94, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Analiza porównawcza sotsunków polsko - żydowskich

Analiza porównawcza stosunków polsko – żydowskich;Polacy wobec Żydów w „Rysie” i „Polskich drogach”Żydzi i Polacy – temat ten był [...]

Dodano: 2008-10-21 11:33:04 , Wyświetleń: 2606 , Ocena: 81.15, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Kronika wrzesnia 2002

2 września 2002 Chcąc opowiedzieć o Weneckim festiwalu Filmowym, należy zaznaczyć, iż sensacją festiwalu i pierwszym kandydatem do nagrody Złotego Lwa okrzyknięto od p [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:08 , Wyświetleń: 5104 , Ocena: 215.88, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Konferencja w Teheranie (2)

Po zerwaniu stosunków z rządem londyńskim Stalin miała wolne ręce w sprawach polskich. W maju 1943 roku została ogłoszony nabór do polskiej 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:27 , Wyświetleń: 3145 , Ocena: 46.63, Głosów: 90, Autor: Michalk88

Nauka w dwudziestoleciu międzywojennym

ASTRONOMIAPod koniec lat 20. Edwin Hubble odkrył, że im dalej znajdują się galaktyki od Ziemi tym szybciej się od niej oddalają. Tym samym wykazał, że Galaktyka jest wi [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:28 , Wyświetleń: 2310 , Ocena: 186.69, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Ogólnie o Powstaniu Warszawskim

Informacje ogólne Powstanie warszawskie, walka zbrojna przeciw okupantowi niemieckiemu podjęta w Warszawie przez oddziały AK w ramach planu Burza. 21 VII 1944 w obliczu zbli [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:29 , Wyświetleń: 1750 , Ocena: 25.75, Głosów: 54, Autor: Michalk88

Średniowiecze (6)

I.Średniowieczna wizja człowieka, Boga i świataPoczątek średniowiecza: 476 r. – upadek RzymuKoniec: 1453 r. – upadek Konstantynopola 1492 r. – o [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:30 , Wyświetleń: 2275 , Ocena: 14.73, Głosów: 120, Autor: Michalk88

Wkład ostatnich piastów w rozwuj Polski

Władca Polski Książe Bolesław Krzywousty zmarł w 1138 roku.Przed śmiercią dokonał podziału kraju między synów,ustanawiając zasade senioratu.Nastał dla Polski okres roz [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:31 , Wyświetleń: 1644 , Ocena: 72.52, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Wybuch I Wojny Światowej

28 czerwca 1914zabójstwo, w Sarajewie, arcyksięcia Franciszka - Ferdnynanda (następcę tronu Austro -Węgier)Zabójcą był Bośniak, działający z inspiracji serbskiego w [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:32 , Wyświetleń: 2992 , Ocena: 91.51, Głosów: 50, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?