Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

„Życie codzienne w czasach Joanny d’Arc”

„Życie codzienne w czasach Joanny d’Arc” to książka opowiadająca o życiu w średniowiecza. Jest to książka badawcza o obyczajach ludzi, opierająca się na [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:08 , Wyświetleń: 45634 , Ocena: 597.67, Głosów: 128, Autor: Michalk88

Daty od 476 do 1138

306 (476) – 1450 (1453) – Okres trwania Średniowiecza 476- Upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego 496- Chrzest władcy Franków- Klodwiga 534- Frankowie pod [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:09 , Wyświetleń: 3916 , Ocena: 46.85, Głosów: 103, Autor: Michalk88

Dzieje dynastii Piastów w wielkim skrócie (mini ściąga)

VII-658-upadek Samona960-upada Wielkomorawskie( Świętopełek podbija Wiślan w IX w Głagolica (Cyryl i Metody)Geograf bawarski i żywot świętego Metodego ̵ [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:10 , Wyświetleń: 1915 , Ocena: 61.85, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Gotyk

W dziedzinie architektury styl gotycki wieńczy ciągłość rozwoju konstrukcji i systemu dekoracji architektonicznej. Dotychczasowe sklepienia romańskie (kolebkowe i krzyżowe) [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:11 , Wyświetleń: 2701 , Ocena: 13.53, Głosów: 205, Autor: Michalk88

Michał Korybut Wiśniowiecki

Michał Korybut Wiśniowiecki urodził się 31 lipca 1640 r.,a zmarł 10 listopada 1673 r.,król polski od 1669, syn księcia Jeremiego Wiśniowieckiego i Gryzeldy Konstancji z Zam [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:12 , Wyświetleń: 2319 , Ocena: 27.2, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Napoleon Bonaparte a sprawa polska.

Wśród ważnych spraw epoki napoleońskiej wybitne miejsce, choć nie naczelne, zajmowała bez wątpienia sprawa polska. Stanowiła jeden z najbardziej aktualnych i specyficznych [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:13 , Wyświetleń: 4883 , Ocena: 158.53, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Postawy Polaków wobec problemu niewoli narodowej w latach 1815 - 1914.

Okres, opiewający lata tuż po kongresie wiedeńskim, którego akt końcowy podpisano 9 VI 1815 roku, aż do początku pierwszej wojny światowej ( rok 1914), był okresem niezwyk [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:15 , Wyświetleń: 1651 , Ocena: 254.17, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Opowiedz o powstaniu koalicji antyhitlerowskiej i konferrencji w Teheranie, Jałciu i Poczdamie (Karta Atlantycka, decyzje konferencji - drugi front)

Wielka Koalicja to blok panstw, które w czasie II wojny swiatowej mimo wielu róznic systemowych przeciwstawily sie ekspansyjnej polityce Niemiec i ich sprzymierzenców. Wspólne [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:17 , Wyświetleń: 1996 , Ocena: 56.64, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Plan 3 letni (1947-1949)

Trzyletni plan odbudowy (1947 – 1949) :Opracowany przez KRN, a następnie przyjęty przez Sejm Ustawodawczy Plan Odbudowy Gospodarczej na lata 1947 – 1949 po raz pi [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:17 , Wyświetleń: 3225 , Ocena: 38.43, Głosów: 103, Autor: Michalk88

Polska za pierwszych Piastów (3)

Państwo polskie za pierwszych PiastówRozwój terytorialny tworzącego się państwa polskiego jest główną treścią tej mapki. Możemy domyślać się, że trzon państwa [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:18 , Wyświetleń: 2011 , Ocena: 31.55, Głosów: 41, Autor: Michalk88

Postawa społeczeństwa polskiego na pod koniec XIX i na pocz XX w.

Plan pracy:1.Wstęp. Przedstawienie sytuacji na ziemiach polskich.2.Rozwinięcie. Stosunek społeczeństwa na ziemiach polskich (1864-1914):a)zaboru austriackiego: [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:20 , Wyświetleń: 1578 , Ocena: 55.29, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Stosunek papiestwa do powstania listopadowego

Watykan wobec polskich zrywów narodowościowych— to jeden z najbardziej fascynujących, tajemniczych i edukacyjnie zaniedbanych tematów w historii politycznej Polski. Czy d [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:21 , Wyświetleń: 2080 , Ocena: 64.14, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Przebieg Wojny na Balkanach. Wojna niemiecko-radziecka.

Pakt Trzech. Wojna na Bałkanach. Pod koniec września 1940r państwa osi Berlin-Tokio-Rzym zawarły porozumienie, tzw.Pakt Trzech, będące faktycznym podziałem stref wpływów. [...]

Dodano: 2008-10-21 18:07:42 , Wyświetleń: 2892 , Ocena: 78.39, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej (1)

Przyczyny wewnętrzne Powolny upadek Rzeczypospolitej zaczął się już za panowania dynastii saskiej. Wojny toczące się od połowy XVII wieku przyniosły poważne zniszcze [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:41 , Wyświetleń: 1939 , Ocena: 53.03, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Cud nad Wisłą (Bitwa Warszawska)

Rok 1918 przyniósł zakończenie I wojny światowej. Pokonana w wojnie armia niemiecka zmuszona została do opuszczenia zajętych wcześniej ziem polskich. Na te tereny, leżące [...]

Dodano: 2008-10-22 19:57:56 , Wyświetleń: 2311 , Ocena: 32.94, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Moja ocena rządów ostatniego polskiego elekta, St. Augusta Poniatowskiego.

Moim zdaniem August Poniatowski był dobrym królem i nie przyczynił się do rozbiorów i zniknięcia Polski z mapy Europy. Poniższe przykłady będą na to dowodem.Stanisła [...]

Dodano: 2008-10-22 19:58:10 , Wyświetleń: 2693 , Ocena: 26.83, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Oddziały polskie walczące podczas II wojny swiatowej - Pierwszy i Drugi Korpus Polski

Pierwszy Korpus Polski Pierwszy Korpus Polski, PKP, związek taktyczny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, utworzony rozkazem Naczelnego Wodza W. Sikorskiego z dnia 2 [...]

Dodano: 2008-10-22 19:58:30 , Wyświetleń: 1676 , Ocena: 36.49, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Przewrót praski 1948

Czechosłowacja, powołana do życia 28 X 1918. Jesienią 1938 na skutek żądań niemieckich na konferencji monachijskiej pozbawiona przez Niemcy granicznych Sudetów, potem przez [...]

Dodano: 2008-10-22 19:58:32 , Wyświetleń: 2016 , Ocena: 20.47, Głosów: 96, Autor: Michalk88

Wojna domowa w Nigerii- secesja Biafry

W 1960 r. kolonia brytyjska Nigeria uzyskała niepodległość. Państwo to stało się największym pod względem liczby ludności oraz jednym z największych pod względe [...]

Dodano: 2008-10-22 19:58:38 , Wyświetleń: 3324 , Ocena: 116.38, Głosów: 44, Autor: Michalk88

Wojna polsko-bolszewicka (1919-1921)

Wojna polsko-bolszewicka (1919-1921), walki toczone przez Polskę przeciw Rosji Radzieckiej o kształt granicy wschodniej i utrzymanie niepodległości. Po kapitulacji Niemiec rzą [...]

Dodano: 2008-10-22 19:58:52 , Wyświetleń: 1707 , Ocena: 35.71, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Sejm czteroletni i konstytucja 3 maja

Sejm czteroletni zwany sejmem wielkim obradował w Warszawie od 6 X 1788 roku do 29 V 1792 roku. Został zwołany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, za zgodą Katarzyny II, [...]

Dodano: 2008-10-22 19:58:54 , Wyświetleń: 3825 , Ocena: 93.87, Głosów: 62, Autor: Michalk88

Jak ocenisz panowoanie Napoleona we Francji i Europie?

Napoleon Bonaparte z włoskiego rodu Buonapartów urodził się w 1769r. na Korsyce, która już od trzech miesięcy należała do Francji, co miało bardzo istotne znaczenie dla d [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:50 , Wyświetleń: 3013 , Ocena: 62.02, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Okres stalinowski w Polsce

1. Kształtowanie ustroju politycznego, początek stalinizmu w Polsce,2. Opis przebiegu okresu stalinowskiego,3. Przebieg zakończenia stalinizmua) ciekawostki4. Po [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:52 , Wyświetleń: 3079 , Ocena: 35.15, Głosów: 90, Autor: Michalk88

Porównaj totalitaryzm hitlerowski i stalinowski

U podłoża totalitaryzmów hitlerowskiego i stalinowskiego leży coś, co w ogóle charakteryzowało okres międzywojenny XX wieku. Większość Europy uległa, bądź skłaniała [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:53 , Wyświetleń: 3140 , Ocena: 21.37, Głosów: 101, Autor: Michalk88

Postęp techniczny w uzbrojeniu podczas II wojny światowej

Wojna, jak nic innego, jest motorem postępu. To właśnie na potrzeby armii opracowuje się nowe technologie a na wojnie się je testuje. Proces ten rozpoczął się już po I woj [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:55 , Wyświetleń: 2924 , Ocena: 168.29, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Ramzes II Wielki władca starożytnego Egiptu - jego życie i dokonania

Ramzes IIFaraon nazwany później przez historię „Ramzesem Wielkim” wprowadził Egipt w okres niesłychanej prosperity, jakiej ten kraj nie zaznał od czasów Totm [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:56 , Wyświetleń: 2220 , Ocena: 66.8, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Tuenchamon - jego życie i śmierć, Haward Carter - odkrywca grobu Tutenchamona

Tutenchamon„Na podstawie tego, co dziś wiemy, można by rzec bez wątpliwości, że najbardziej znanym wydarzeniem jego życia było to, że umarł i został pochowany&# [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:58 , Wyświetleń: 1586 , Ocena: 28.53, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Zjednoczenie i odbudowa Polski w XIII i XIV w.

Skutki rozbicia dzielnicowego były katastrofalne dla polskie gospodarki ,gdyż występowały bardzo duże utrudnienia w handlu, które wyglądały w ten sposób ,że książęta d [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:59 , Wyświetleń: 2397 , Ocena: 19.35, Głosów: 85, Autor: Michalk88

Konferencje Wielkiej Trójka

Uchwalenie przez kongres USA ustawy Lend-lease Act z marca 1941r., która zezwalala na dostarczanie broni tym państwom, których bezpieczeństwo wiązałoby się z bezpiecze [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:21 , Wyświetleń: 3683 , Ocena: 70.42, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Osiagnięcia Kazimierza Wielkiego

Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się w 1310 roku. Od dzieciństwa ojciec przygotowywał go do objęcia wł [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:22 , Wyświetleń: 17571 , Ocena: 684.65, Głosów: 48, Autor: Michalk88

Powstanie nowoczesnych partii politycznych na ziemiach polskich

Rozwój przemysłu i kapitalistycznych stosunków na ziemiach polskich powodowały szybki wzrost klasy robotniczej. Robotnicy skupieni w dużych ośrodkach przemysłowych żyli i [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:23 , Wyświetleń: 1436 , Ocena: 207.33, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Pozytywne i negatywne skutki industrializacji.

W XIX wieku w Europie, a zwłaszcza w zachodniej Europie, nastąpił ostateczny triumf industrializacji jako podstawy stylu życia. Formy nowoczesnego przemysłu, zapoczątkowane w [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:24 , Wyświetleń: 1868 , Ocena: 33.59, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Przyczyny wybuchu I wojny światowej. (1)

ŘKonflikty kolonialne, głównie Niemcy i Włochy chciały nowego podziału kolonialnego świata.ŘAustro-Węgry i Niemcy pragnęły rozszerzyć swe wpływy na Bałkanach, gdz [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:25 , Wyświetleń: 1709 , Ocena: 45.37, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Uzbrojenie oddziałów okręgu warszawskiego AK przed godziną „W”.

Najważniejszym źródłem dopływu broni i amunicji w sierpniu i wrześniu 1944 r. były zrzuty z powietrza. Lotnictwo brytyjskie dokonało zrzutów nad Warszawą w czasie powstan [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:59 , Wyświetleń: 2224 , Ocena: 80.75, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Sprawa polska za czasów Napoleona.

"Stara Francja opluła się i zhańbiła, przypatrując się z podłą bezczynnością zagładzie takiego królestwa, jak Polska. Polacy byli zawsze przyjaciółmi Francji i ja wzi [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:00 , Wyświetleń: 6359 , Ocena: 349.95, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Daleki Wschód po zakończeniu II wojny światowej

Powojenne odprężenie i widma nowych konfliktówZakończenie II wojny światowej przyniosło prócz olbrzymich tragedii całych narodów, zupełnie nową sytuację geopolitycz [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:36 , Wyświetleń: 2259 , Ocena: 84.64, Głosów: 32, Autor: Mafej

Joanici

Joannici (1099 - )Joannici, od 1310 Kawalerowie Rodyjscy, od 1530 Kawalerowie Maltańscy, szpitalny zakon rycerski nazywany pierwotnie Zgromadzeniem czy też Wspólnotą Świet [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:37 , Wyświetleń: 3928 , Ocena: 28.97, Głosów: 165, Autor: Mafej

Polska 1968

System komunistyczny przeszedł po 1945 roku kilka faz rozwojowych. Za życia Stalina widoczne było dążenie Moskwy do uniformizacji krajów bloku wschodniego i narzucenia im rad [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:37 , Wyświetleń: 3290 , Ocena: 26.89, Głosów: 172, Autor: Mafej

Polski październik 1956

Przeobrażenia zachodzące w Polsce po II Zjeździe PZPR przebiegały zbyt wolno, aby zmienić nastroje społeczeństwa. Niezadowolenie budził brak zasadniczych zmian w zarządza- [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:39 , Wyświetleń: 2086 , Ocena: 33.33, Głosów: 57, Autor: Mafej

Templariusze (1119 – 1307)

Templariusze, Fratres Militiae Templi, Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis, zakon rycerski założony w 1119 przez rycerza z Szampanii Huguesa de Payensa. Począt [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:41 , Wyświetleń: 3426 , Ocena: 55.18, Głosów: 70, Autor: Mafej

Opisz pozytywne i negatywne strony gospodarki pańszczyźnianej w Polsce.

Folwarki pańszczyźniane, który wrósł w krajobraz gospodarczy centralnej i wsczodniej Europy, to gospodarstwo rolnicze lub rolniczo – hodowlane pierwotnie prowadzone prze [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:55 , Wyświetleń: 3220 , Ocena: 75.57, Głosów: 50, Autor: Mafej

Osada w Biskupinie

Osada w Biskupinie była wzniesiona na wyspie. Aby zabezpieczyć brzegi wyspy przed wodą i krą wbijano w dno pale dębowe. Przed pożarem wyspą chronił wał obronny, który by [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:00 , Wyświetleń: 2132 , Ocena: 17.59, Głosów: 104, Autor: Mafej

Absolutyzm oświecony

Austria,Rosja i Prusy były panstwami w ktorych panowal absolutyzm. W 18 wieku te forme ustroju okreslalo sie jako absolutyzm oswiecony,tzn. taki w ktorym wladzca uznaje zasady umo [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:04 , Wyświetleń: 4286 , Ocena: 36.12, Głosów: 161, Autor: Mafej

Działalność spiskowa przed wybuchem powstania listopadowego.

Królestwo Polskie po Kongresie Wiedeńskim posiadało obszar 128, 500 km i liczyło 3,2 mln. ludności, z czego znaczącą większość stanowili Polacy. Zostało połączone z Ro [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:06 , Wyświetleń: 1969 , Ocena: 78.94, Głosów: 32, Autor: Mafej

Działanie wielkiej koalicji antyhitlerowskiej.

Pączątki wielkiej koalicji.W czerwcu 1941 r. skończył się etap wojny, w którym osamotniona Wielka Brytania ponosiła cały jej ciężar. Churchill jednak nie zapomnia [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:07 , Wyświetleń: 1963 , Ocena: 80.93, Głosów: 27, Autor: Mafej

Francuski okres wojny trzydziestoletniej (1635-1648)

W maju 1635 r. zawarty został pokój pomiędzy cesarzem a elektorem saskim. Saksonia była głównym landem protestanckim, stąd pojednanie się cesarza z elektorem saskim było o [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:08 , Wyświetleń: 1672 , Ocena: 46.39, Głosów: 30, Autor: Mafej

Inkowie (1)

Inkowie – lud andyjski, który w okresie prekolumbijskim stworzył państwo ze stolicą w Cuzco (Tahantinsuyu).Według tradycji pierwszym władcą był Manco Capac. Za pa [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:09 , Wyświetleń: 2736 , Ocena: 16.12, Głosów: 160, Autor: Mafej

Komunizm. Rola Jana Pawła II, Ronalda Regana i Lecha Wałęsy w obaleniu komunizmu.

Geneza powstania komunizmuTa ideologia w odróżnieniu od faszyzmu powstała na gruncie dużego rozczarowania proletariatu z panującego porządku społecznego. Geneza powstani [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:11 , Wyświetleń: 34047 , Ocena: 2268.68, Głosów: 24, Autor: Mafej

Krótka historia 1789-1815 dla OPTYMISTÓW

Właściwie każde wydarzenie historyczne można interpretować dosyć dowolnie, toteż owa ‘krótka’ historia dla optymistów, krótką by być przestała. Dlatego wyb [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:12 , Wyświetleń: 2719 , Ocena: 181.04, Głosów: 22, Autor: Mafej

Proces podziału Afryki na kolonie i strefy wpływów.

Kolonializm – system politycznego i gospodarczego podporządkowania obszarów mniej roz-winiętych państwom znajdującym się na wyższm etapie rozwoju.Rywalizacja o pod [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:13 , Wyświetleń: 1925 , Ocena: 35.14, Głosów: 42, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?