Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Rewolucja francuska - WSZYSTKO

Rewolucja francuska•Stan 3 stanowił 97% ludności francuskiej (chłopi, mieszczanie, inteligencja), ale nie miał praw politycznych. 3% - szlachta i duchowieństwo (+kr [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:14 , Wyświetleń: 1985 , Ocena: 29.02, Głosów: 57, Autor: Mafej

Opowieść

Prolog Historia ta jest niezwykła. Nie wiele brakowało a zmieniłaby historie Imperium Rzymskiego. Działo się to w czasach kiedy główni spadkobiercy Cezara [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:57 , Wyświetleń: 2265 , Ocena: 11.78, Głosów: 177, Autor: Mafej

Armia rzymska

ROZDZIAŁ ILEGIONISTAWielkie imperium rzymskie powstało dzięki legionom, formacjom wojskowym, mającym chyba najwięcej zwycięstw w historii. Każdy legion liczył okoł [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:16 , Wyświetleń: 37568 , Ocena: 385.82, Głosów: 145, Autor: Mafej

II wojna cześć 2

Groza wojennych lat wywarła ogromny wpływ na psychikę ówczesnych ludzi .Wielu z nich walczyło nie tylko z karabinem w ręku, ale i piórem. Uczucia , jakie im wtedy to [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:39 , Wyświetleń: 2663 , Ocena: 18.81, Głosów: 111, Autor: Mafej

Polskie ośrodki pracy

Jesienią 1918 roku klęska państw centralnych była ewidentna. Niemcy przegrywali kolejne bitwy na froncie zachodnim, następował rozpad Austro-Węgier. Na ziemiach polskich zos [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:39 , Wyświetleń: 2156 , Ocena: 19.76, Głosów: 102, Autor: Mafej

Powstanie listapodowe

1822 r. w Warszawskiej Szkole Podchorążych zostało założone tajne sprzysiężenie na czele, którego stanął podporucznik Piotr Wysocki. Byli w nim ludzie młodzi i zapalczyw [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:40 , Wyświetleń: 2526 , Ocena: 42.08, Głosów: 74, Autor: Mafej

Powstanie Listopadowe (przyczyny, przebieg, skutki)

POWSTANIE LISTOPADOWEPRZYCZYNY: - nieprzestrzeganie konstytucji, wprowadzenie cenzury; -nie zwoływano sejmów; -zaczęły się tworzyć (jeszcze w sejmie) grupy op [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:41 , Wyświetleń: 2584 , Ocena: 190.86, Głosów: 20, Autor: Mafej

Tomasz Alva edison

Przedsiębiorczy wynalazca Tomasz Alva Edison Urodził się w 1847r. w Milan w stanie Ohio . Spędził w szkole zaledwie trzy miesiące , a jego nauczyciel uznał , że Edison jest [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:42 , Wyświetleń: 2271 , Ocena: 14.48, Głosów: 109, Autor: Mafej

Wielkie odkrycia geograficzne (3)

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE:PRZYCZYNY:-zainteresowanie handlem ze Wschodem – z Chinami i Indiami,-ciekawość innych cywilizacji wynikająca z intelektualnej r [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:43 , Wyświetleń: 1856 , Ocena: 40.19, Głosów: 36, Autor: Mafej

„Tragedia rodzin katyńskich zesłanych na nieludzką ziemię po 17 września 1939.”

„Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek, już tego dowieść nie zdąży ”. Miał być lepszy ale faktem jest, że nie był. Stulecie to przyniosło wiele bólu, c [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:50 , Wyświetleń: 1578 , Ocena: 21.32, Głosów: 71, Autor: Mafej

Hitler i nazizm w Niemczech

Obiecując odbudowę potęgi państwa, naziści wprowadzili w Niemczech dyktatorskie rządy silnej ręki. Bezkompromisowa i agresywna polityka Hitlera przyniosła mu wiele sukcesó [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:13 , Wyświetleń: 2663 , Ocena: 85.53, Głosów: 46, Autor: Mafej

Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej

1795 r. był rokiem w którym dokonano III rozbioru Polski. Polska znikła wówczas z map Europy i świata. Przez 123 lata Polacy podejmowali liczne próby odzyskania niepodległo [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:14 , Wyświetleń: 3423 , Ocena: 20.76, Głosów: 104, Autor: Mafej

Trudności odbudowy i integracji państwa polskiego

Wolność zawitała na ziemie polskie z końcem października i początkiem listopada. W wojskach okupacyjnych- zwłaszcza austro-węgierskich – wzmagało się rozprzężenie [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:16 , Wyświetleń: 1647 , Ocena: 22.79, Głosów: 57, Autor: Mafej

Dlaczego nie doszło w Polce do rewolucji typu bolszewickiego

W Polce nie doszło do rewolucji typu bolszewickiego, poniewać sytuacja tak wewnętrza jak i zewnętrzna w obu krajach była zupełnie różna. W przypadku Polski nawet nie można [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:28 , Wyświetleń: 5241 , Ocena: 272.38, Głosów: 25, Autor: Mafej

Polska doby stansisławowskiej. Czas upadku czy postępu?

Polska doby stanisławowskiej jest dla mnie okresem bardzo kontrowersyjnym. Nie znalazłem w literaturze informacji, które potraktowałyby te wydarzenia w sposób jednoznaczny [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:30 , Wyświetleń: 1660 , Ocena: 60.58, Głosów: 25, Autor: Mafej

Procesy zjednoczeniowe w Europie XIX wieku. Analiza przyczyn i skutków.

Wiek XIX w Europie to 100 lat historii opisującej wiele państw i wiele narodów walczących o granice, terytorium czy niepodległość... A zacznę od Polaków... Od 1 [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:31 , Wyświetleń: 2341 , Ocena: 79.89, Głosów: 36, Autor: Mafej

Scharakteryzuj rozbicie dzielnicowe w Polscce Piastowskiej i omów jego przyzwyciężenie

Na kilka lat przed śmiercią Bolesława Krzywoustego została sporządzona ustawa sukcesyjna powszechnie nazywana testamentem. Nie była ona jednak aktem ostatniej woli Bolesława [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:33 , Wyświetleń: 1706 , Ocena: 57.56, Głosów: 26, Autor: Mafej

Transformacja ustrojowa w Polsce – moja ocena przemian

„Upadając komunizm nie zakończył bynajmniej problemów świata, ale je otworzył. Porządek świata przez te pięćdziesiąt lat od wojny oparty był na dwubiegunowym ukł [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:35 , Wyświetleń: 2200 , Ocena: 161.5, Głosów: 15, Autor: Mafej

Drugi obieg prasy w Polsce w latach 1976-1989

Po II wojnie światowej, mimo deklaracji sejmu z 1947 i konstytucji z VII 1952 gwarantujących wolność słowa i druku, na mocy dekretu z 1946 wprowadzono daleko idącą cenzurę [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:03 , Wyświetleń: 2762 , Ocena: 72.24, Głosów: 58, Autor: Mafej

Obyczje i obowiązki rycerskie

Rycerz miał obowiązek stawać zbrojnie na każde wezwanie swojego pana feudalnego w zamian za nadania mu ziemi (lenna). Rycerz posiadał własny zamek (w okresie wczesnego średn [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:04 , Wyświetleń: 2237 , Ocena: 22.5, Głosów: 85, Autor: Mafej

Kampania wrześniowa (1)

Z politycznego punktu widzenia taki plan był jednak do pewnego stopnia koniecznością. Chodziło po prostu o to, że w razie odsunięcia polskiego ugrupowania daleko od granicy i [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:10 , Wyświetleń: 2535 , Ocena: 28.33, Głosów: 75, Autor: Mafej

Proces szesnastu

Proces szesnastu- pokazowy proces politycznych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego przeprowadzony 18-21 czerwca 1945 w Moskwie. W lutym 1945 politycy polscy otrzymali zapr [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:19 , Wyświetleń: 3156 , Ocena: 34.61, Głosów: 131, Autor: Mafej

"Zaraz skoczę szefie" Tadeusz Różewicz - analiza i interpretacja

Utwór Tadeusza Różewicza pt. „Zaraz skoczę szefie” jest liryką pośrednią, narracyjną, w której podmiot liryczny relacjonuje pewną sytuację tu rozmowę pracow [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:08 , Wyświetleń: 1651 , Ocena: 28.59, Głosów: 45, Autor: Mafej

Agresja Niemiec na Polskę – 1.IX.1939r

II wojna światowaPakt Ribbentrop-Mołotow - 23.VIII.1939rPakt o nieagresji między Niemcami a ZSRR i jego tajny protokół dotyczący podziału wpływów w Europie na wypa [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:09 , Wyświetleń: 1830 , Ocena: 17.02, Głosów: 97, Autor: Mafej

Agresja Niemiec na ZSRR w II wojnie światowej

Agresja Niemiec na ZSRRPlan ataku Niemiec na ZSRR opatrzony był kryptonimem „Fall Barbarossa” (rudobrody). Powodem napaści na Związek Sowiecki była chęć uzysk [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:10 , Wyświetleń: 2813 , Ocena: 40.64, Głosów: 85, Autor: Mafej

Birwa o Anglię

Agresja Niemiec na Wlk. BrytanięHitler wysunął wobec Anglii propozycję pokojową. Oferował gwarancję nienaruszalności Anglii w czasie wojny w zamian za uznanie statusu & [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:11 , Wyświetleń: 2357 , Ocena: 13.71, Głosów: 142, Autor: Mafej

Działania na Bałkanach w II wojnie światowej

W X.1940r wojska włoskie zaatakowały z terytorium Albanii Grecję. Mussolini nie uzgodnił tego posunięcia z Hitlerem. Klęska Włoch oznaczała kompromitację na arenie międz [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:11 , Wyświetleń: 2156 , Ocena: 49.15, Głosów: 39, Autor: Mafej

Działania wojenne w Europie w latach 1939-40

Po zakończeniu ataku na Polskę Hitler wystąpił do rządów Francji i Anglii z propozycja rokowań pokojowych, ale ta została odrzucona.Polityka ZSRR w latach 1939-40:W [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:12 , Wyświetleń: 4549 , Ocena: 80.18, Głosów: 55, Autor: Mafej

Islam (opis religii), Arabia (historia)

Arabia przed MahometemArabia była prawdopodobnie kolebką ludów semickich, które wyruszyły z niej w początku IV tysiąclecia p.n.e. na podbój Mezopotamii i Palestyny. W o [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:13 , Wyświetleń: 2210 , Ocena: 66.9, Głosów: 38, Autor: Mafej

Okupacja niemiecka na ziemiach polskich podczas II wojny swiatowej

Adolf Hitler, genialny polityk i strateg wojskowy, już przed napadem na Polskę chciał się upewnić, iż nic i nikt nie stanie mu ani na tej drodze, ani w podboju Europy. 23 sie [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:14 , Wyświetleń: 2566 , Ocena: 52.94, Głosów: 30, Autor: Mafej

Poczatek ery atomowej

Poszukiwanie metod rozszczepiania atomów zajęło 20 lat. W pracach tych najbardziej zaawansowanymi zespołami były zespoły: Francuski (zespół Fryderyka Joliot-Curie), Niemiec [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:15 , Wyświetleń: 2443 , Ocena: 23.35, Głosów: 67, Autor: Mafej

Wpływ myśli oświeceniowej na przemiany społeczno- polityczne we Francji i wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Wiek XVIII to okres wielkich zmian zarówno w sposobie myślenia ludzi, jak i wprowadzania nowych idei w życie. Idee te upowszechniano różnymi nowymi metodami, co sprawiło, że [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:16 , Wyświetleń: 2049 , Ocena: 26.31, Głosów: 67, Autor: Mafej

Wyrywanie sie z rak faszystow i wpadanie do paszczy komunistow czyli przeobrazenia na arenie politycznej po zakonczeniu II wojny swiatowej

Po zakończeniu II wojny światowej komuniści dochodzili do władzy niemal w większości krajów europy środkowej i wschodniej. We wrześniu 1947 roku w Szklarskiej Porębie odb [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:17 , Wyświetleń: 1601 , Ocena: 44.39, Głosów: 35, Autor: Mafej

Związek Radziecki w okresie międzywojennym.

Zwyciestwo rewolucji październikowej zrodziło pytania dotyczące polityki gospodarczej bolszewików. Jedynymi z pierwszych rozporządzeń Rady Komisarzy Ludowych były dekrety o [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:18 , Wyświetleń: 2142 , Ocena: 4.08, Głosów: 37, Autor: Mafej

Architektura starożytnej Grecji (3)

Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw. Mimo, że świątynie były rozległe i okazałe to jednak Celli , czy [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:13 , Wyświetleń: 2298 , Ocena: 56.22, Głosów: 36, Autor: Mafej

Czy cesarstwo Rzymskie musiało upaść?

Od III w społeczeństwo rzymskie zaczęło przeżywać kryzys gospodarczo-społeczny. Panujący od kilku stuleci pokuj został naruszony. Na wschodzie toczyły się walki z Pańs [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:13 , Wyświetleń: 2137 , Ocena: 36.76, Głosów: 50, Autor: Mafej

Dlaczego działania konspiracyjne Polaków podczas II wojny światowej zasługuje na miano Polskiego Państwa Podziemnego?

Czy faktycznie nasze działania podczas II wojny światowej zasłużyły na miano Polskiego Państwa Podziemnego? Postaram się to udowodnić.Jak podaje „Słownik współ [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:14 , Wyświetleń: 5867 , Ocena: 112.57, Głosów: 66, Autor: Mafej

Ekspansja Japoni na dalekim wschodzie

W latach trzydziestych pokój zagrożony był na Dalekim Wschodzie. Było to skutkiem dążeń wojskowych kół Japonii do rozszerzania strefy wpływów na obszar Chin.Na pocz [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:15 , Wyświetleń: 2254 , Ocena: 53.26, Głosów: 30, Autor: Mafej

Hitleryzm i Stalinizm (1)

W potocznym rozumieniu słowo demokracja oznacza rządy większości i jest jednocześnie synonimem wolności istnieją jednak w historii przypadki, iż większość społeczeństw [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:17 , Wyświetleń: 3466 , Ocena: 20.69, Głosów: 100, Autor: Mafej

Lokalizacja miast i wsi na prawie niemieckim oraz rożnice między lokalizacja na prawie polskim i niemieckim

W okresie rozbicia dzielnicowego książęta zaczęli sprowadzać osadników w celu zagospo-darowania pustych terenów. W największych miastach Polski już w XI i XII wieku istnia [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:18 , Wyświetleń: 2060 , Ocena: 174.31, Głosów: 15, Autor: Mafej

Monarchia Franków.

Frankowie to plemię germańskie, które osiedliło się w Galii już w 355 roku n.e. Było to plemię rozdrobnione, w okresie IV - V wieku mówi się o Frankach Salickich i Franka [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:19 , Wyświetleń: 3961 , Ocena: 46.67, Głosów: 109, Autor: Mafej

Niemcy do zjednocznia

Po zakończeniu wojny Niemcy dotknęły poważne straty terytorialne i ludnościowe oraz zniszczenia wojenne. III Rzesza utraciła wszystkie obszary okupowane, prawie 1/3 terytoriu [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:20 , Wyświetleń: 3347 , Ocena: 59.16, Głosów: 91, Autor: Mafej

Oddziały partyzanckie na Suwalszczyźnie w czasie II wojny światowej

Podczas II wojny światowej pod okupacją hitlerowską znalazła się cała Polska – w tym także Suwalszczyzna. Bardzo wcześnie włączono się tam do walki z wrogiem. Już [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:21 , Wyświetleń: 1710 , Ocena: 64.92, Głosów: 25, Autor: Mafej

Państwo Ottonów.

Wschodnia część państwa karolińskiego, coraz częściej zwana Niemcami coraz bardziej odcinała się od kontaktów z zachodnią częścią byłego imperium. Na prawym brzegu r [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:22 , Wyświetleń: 3922 , Ocena: 50.73, Głosów: 100, Autor: Mafej

Polska doby stanisławowskiej. Czas upadku czy postępu?

Polska doby stanisławowskiej jest dla mnie okresem bardzo kontrowersyjnym. Nie znalazłem w literaturze informacji, które potraktowałyby te wydarzenia w sposób jednoznaczny [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:24 , Wyświetleń: 1662 , Ocena: 43.56, Głosów: 31, Autor: Mafej

Rada Komisarzy Ludowych - program i realizacja

Zwołany 7.11.1917r. II Ogólnorosyjski Zjazd Rad Delegatów , całkowicie kontrolowany przez bolszewików przedstawił do rozpatrzenia następującą sprawę: "W celu krajem aż [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:25 , Wyświetleń: 1541 , Ocena: 41.57, Głosów: 29, Autor: Mafej

Wyprawy krzyżowe. (1)

Chronologia:- XI w. zajęcie Bliskiego Wschodu przez Turków Seldżuckich- 1063 r. apel papieża Aleksandra II do narodów chrześcijańskich o pomoc dla Hiszpanii- 109 [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:26 , Wyświetleń: 2454 , Ocena: 29.67, Głosów: 80, Autor: Mafej

Adolf Hitler (1)

Obiecując odbudowę potęgi państwa, naziści wprowadzili w Niemczech dyktatorskie rządy silnej ręki. bezkompromisowa i agresywna potęga Hitlera przyniosła mu wiele sukce [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:26 , Wyświetleń: 2697 , Ocena: 16.91, Głosów: 151, Autor: Mafej

Chrzest Polski – geneza, okoliczności i konsekwencje.

Materiał faktograficzny:1.Plemiona zamieszkujące ziemie polskie w IX – X w.:Polanie – dolina Warty,Kujawianie – nad Gopłem,Pięć plemion ślą [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:27 , Wyświetleń: 4217 , Ocena: 68.6, Głosów: 80, Autor: Mafej

Kongres Wiedeński (4)

Po upadku Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić w Europie równowagę polityczną – tzn. uporządkować granice i stworzyć nowy ład. W tym celu w Wie [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:29 , Wyświetleń: 2324 , Ocena: 39.21, Głosów: 47, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?