Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Królestwo Polskie 1815-1830

Powstanie Królestwa Polskiego było wyłączną decyzją cara. Car przeciwstawił się tutaj zarówno swojemu dworowi w Petersburgu, który nie chciał się zgodzić na ogłoszeni [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:33 , Wyświetleń: 3482 , Ocena: 82.15, Głosów: 54, Autor: Mafej

Państwo Franków (1)

Państwo Franków stworzyły plemiona germańskie z siedzibami w dolnym Renie. Część z nich przeniosła się w 355r. do Galii, dawnej dzielnicy rzymskiej. Od tej chwili miał po [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:35 , Wyświetleń: 4001 , Ocena: 64.43, Głosów: 75, Autor: Mafej

Historia Wrocławia - Daty

Historia WrocławiaDataWydarzenie1000 r.Utworzenie biskupstwa wrocławskiego (najstarsza pisana wiadomość o Wrocławiu).1214 r.W dokumencie Henryka Brodatego pojawia [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:36 , Wyświetleń: 2795 , Ocena: 55.42, Głosów: 64, Autor: Mafej

Niemiecka polityka w stotusnku do terenów okupowanych.

Pod okupacją niemiecką znalazło się 188 tysięcy kilometrów Polski i 22 mln jej mieszkańców. Tereny okupowane to: Wielkopolska, Górny Śląsk, Zagłebie Dąbrowskie oraz po [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:37 , Wyświetleń: 1707 , Ocena: 95.5, Głosów: 15, Autor: Mafej

„Król tyranem być nie mógł.” Rozwiń myśl zawartą w cytacie, przedstawiającym bilans rządów Jagiellonów w XVIw.

Po śmierci Jana Olbrachta w 1501r tron objął Aleksander Jagiellończyk(1501-1506). W 1501 roku podpisał przywilej mielnicki, który oddawał władzę w państwie senatowi. Akt [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:38 , Wyświetleń: 1893 , Ocena: 12.41, Głosów: 181, Autor: Mafej

O Mikołaju Koperniku

Kiedy w roku 1456 przybył do Torunia kupiec z Krakowa Mikołaj Kopernik, syn Jana, miasto to wyglądało zapewne wspaniale. Toruń był okalany potężnymi murami, basztami i bram [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:39 , Wyświetleń: 2149 , Ocena: 21.69, Głosów: 76, Autor: Mafej

NRD i RFN

Republika Federalna NiemiecPowstała 7 września 1949 roku. Została utworzona z połączenia stref okupacyjnych Francji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i zajmowała [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:40 , Wyświetleń: 2448 , Ocena: 14.98, Głosów: 155, Autor: Mafej

Od starożytności do średniowiecza

STAROŻYTNOŚĆStarożytność to okres najstarszych cywilizacji. Okres, w którym rozwinęły się cywilizacje Europy i Bliskiego Wschodu od około 4000 roku p.n.e. W tym okre [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:41 , Wyświetleń: 2362 , Ocena: 71.28, Głosów: 42, Autor: Mafej

Macedonia i Grecja za panowania Filipa II I Aleksandra Macedońskiego

Północno-wschodnie części półwyspu Bałkańskiego zamieszkiwali Macedończycy, blisko spokrewnieni etnicznie z Grekami (mówili podobnym językiem, posiadali podobną kultur [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:42 , Wyświetleń: 2151 , Ocena: 21, Głosów: 87, Autor: Mafej

Jesień narodów ( Polska i inne kraje )

Jesień Ludów w Europie 1989-1992GENEZA: ·Liberalizacja systemu socjalistycznego po 1956 roku·Kryzys gospodarki socjalistycznej·Reformy Go [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:43 , Wyświetleń: 1746 , Ocena: 84.89, Głosów: 18, Autor: Mafej

Plan „Burza” i Powstanie Warszawskie.

Jesienią roku 1943 doszło do załamania linii niemieckich wojsk na froncie wschodnim i w konsekwencji do ofensywy Armii Czerwonej na Zachód. Już od dawna polskie organizacje po [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:44 , Wyświetleń: 2360 , Ocena: 60.09, Głosów: 42, Autor: Mafej

Polacy w I wojnie światowej

Po trzecim rozbiorze Polski w sercach Polaków dalej pozostała świadomość narodowa i chęć odzyskania niepodległości. Po rozdzieleniu Rzeczypospolitej pomiędzy trzech zabor [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:45 , Wyświetleń: 3146 , Ocena: 59.67, Głosów: 75, Autor: Mafej

Porównaj sztukę starożytnej Grecji i Rzymu. Omów podobieństwa i różnice

Sztuka państwa rzymskiego rozwijała się od VI w. p.n.e. do V w. n.e. Najważniejszym jej ośrodkiem był Rzym, lecz najpełniejszy jej obraz dały m.in.: Pompeje i Herkulanum. W [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:46 , Wyświetleń: 1901 , Ocena: 100.63, Głosów: 15, Autor: Mafej

Porównanie sarożytnej Grecji i Rzymu

Sztuka starożytnego Rzymu znajdowała się pod silnym wpływem cywilizacji Greckiej , w okresie republiki (504-30 r. p.n.e.). Wcześniej sztukę Romańską zdominowała kultura E [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:48 , Wyświetleń: 2084 , Ocena: 56.3, Głosów: 26, Autor: Mafej

Postanowienia kongresu wiedeńskiego

We wrześniu 1814r. po pierwszej kapitulacji Napoleona, zwycięscy monarchowie zebrali się na kongresie pokojowym w Wiedniu. Zaproszono nań większość panujących książąt i [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:49 , Wyświetleń: 1956 , Ocena: 33, Głosów: 43, Autor: Mafej

Powstanie i pakt Ligi Narodów

Jednym z głównych zadań jakie stawiała przed sobą konferencja paryska było utworzenie międzynarodowej organizacji, która miała zabezpieczyć suwerenność poszczególnych [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:50 , Wyświetleń: 1766 , Ocena: 32.27, Głosów: 50, Autor: Mafej

Faszyzm Włoski

WSTĘPW XX wieku zaistniały dwa nowe systemy polityczne, oba wywodzące się ze skrajnych odłamów - odpowiednio prawicy dla faszyzmu i lewicy dla komunizmu. Można śmiało [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:16 , Wyświetleń: 2277 , Ocena: 16.3, Głosów: 118, Autor: Mafej

GENEZA, PRZEBIEG I SKUTKI ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH (1)

Na początku ery nowożytnej, poważnym problemem gospodarczym był brak dostarczanych metali szlachetnych. Szukano różnych sposobów wyjścia z tej sytuacji. Jednym z rozwiąza [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:17 , Wyświetleń: 2158 , Ocena: 66.85, Głosów: 25, Autor: Mafej

I i II wojna światowa (2)

Wojna jest okresem, gdzie państwa w niej uczestniczące sięgają po najróżniejsze sposoby aby zwyciężyć!Wiemy, że zarówno I jak i II wojna światowa przyczyniły się [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:18 , Wyświetleń: 2057 , Ocena: 28.15, Głosów: 70, Autor: Mafej

II Wojna na ściągę

Wojna niemiecko- radziecka 1941-19441.Polityka wewnętrzna Stalina i sytuacja w Rosji przed II wojną światową:- polityka Stalina w sprawach gospodarki 1929- 41- ter [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:20 , Wyświetleń: 3229 , Ocena: 23.71, Głosów: 100, Autor: Mafej

II wojna światowa (5)

I: 1 września 1939 r.O świcie 1 września 1939 r. III Rzesza bez oficjalnego wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Pierwsze strzały padły u wejścia do portu gdańskieg [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:22 , Wyświetleń: 2186 , Ocena: 22.86, Głosów: 78, Autor: Mafej

Jak uczcić odzyskanie przez Polske niepodległości

Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę jest najważniejszym świętem państwowym. Niestety dla wielu Polaków dzień 11 listopada, kojarzy się raczej z dniem wolnym o [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:23 , Wyświetleń: 1768 , Ocena: 48.81, Głosów: 30, Autor: Mafej

JAKIE ZMIANY USTROJOWE W POLSCE PRZYNIOSŁA KONSTYTUCJA KWIETNIOWA 1935r. I JAK JE OCENIAM W STOSUNKU DO PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ USTROJU DEMOKRATYCZNEGO ?

Działalność ustawodawcza rządów sanacyjnych szła w kierunku umacniania władzy i ograniczania wpływów opozycji. Gdy po zamachu majowym J. Piłsudskiego w 1926r. Władzę pr [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:24 , Wyświetleń: 2155 , Ocena: 98.22, Głosów: 35, Autor: Mafej

Józef Pilsudski

Pierwszy marszałek Polski,zwierzchnik sił zbrojnych urodził się w 1867r. w Żułowie,pod Wilnem w rodzinie zaangażowanej czynnie w powstaniu styczniowym.Marszałkiem Polsk [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:25 , Wyświetleń: 2212 , Ocena: 14.99, Głosów: 131, Autor: Mafej

Kolonizacja w XIX w

Powstanie Sipajów 1857–1858, ogólnonarodowe powstanie w Indiach przeciw Anglikom wszczęte przez tubylczych żołnierzy; po zajęciu Delhi cesarzem ogłoszono Bahadura Szah [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:26 , Wyświetleń: 2333 , Ocena: 20.28, Głosów: 104, Autor: Mafej

Konferencje Wielkiej Trójki (1)

Szydłowiec 2002Ogłoszenie przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone zasad Karty Atlantyckiej można uznać za początek formowania Wielkiej Koalicji antyfaszystowskiej, bę [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:27 , Wyświetleń: 6096 , Ocena: 219.32, Głosów: 37, Autor: Mafej

Kultura grecka

Grecy od najdawniejszych czasów mieli zamiłowanie do filozofowania. To przecież w Grecji pojawili się pierwsi fizozofowie, którzy wypracowali teorię sztuki, bardzo logiczną [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:28 , Wyświetleń: 554730 , Ocena: 15051.2, Głosów: 85, Autor: Mafej

Kultura i sztuka grecka jako wzór do naśladowania w innych państwach

W okresie wieków ciemnych, które nastąpiły po erze świetności Myken, cywilizacja grecka mocno podupadła. Jednak począwszy od VIII w. p.n.e., w czasie nowych przemian wyłon [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:30 , Wyświetleń: 2984 , Ocena: 67.04, Głosów: 44, Autor: Mafej

List ze starożytnej Sparty.

Sparta, 15 październik 2002r.Droga Kasiu!Przepraszam, że pisze dopiero teraz. Wcześniej nie miałam za bardzo czasu. Byłam bardzo zajęta zwiedzaniem starożytnej Spart [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:31 , Wyświetleń: 1930 , Ocena: 37.96, Głosów: 45, Autor: Mafej

Neron

Neron, Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus, właściwie Lucius Domitius Ahenobarbus (37-68), cesarz rzymski od 54. Syn Agrypiny Młodszej i Gnejusza Domicjusza Ahenobarba, w [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:32 , Wyświetleń: 2364 , Ocena: 13.34, Głosów: 175, Autor: Mafej

OCEŃ POSTAWĘ ŻOŁNIERZY AK W POWSTANIU WARSZAWSKIM

Trudno mi ocenić żołnierzy AK walczących w powstaniu inaczej nazwać ich bohaterami. Przecież kiedy 1 sierpnia 1944 roku chwycili za broń widzieli, że mogą zginąć w walce [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:33 , Wyświetleń: 1734 , Ocena: 41.55, Głosów: 32, Autor: Mafej

Okres pryncypatu

RYS HISTORYCZNYUzyskawszy dzięki zwycięstwu odniesionemu pod Akcjum (2 września 31 r. przed n. e.) nad swym współzawodnikiem Antoniuszem faktyczne panowanie nad całym pa [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:34 , Wyświetleń: 2769 , Ocena: 31.26, Głosów: 85, Autor: Mafej

Plan Burza i Powstanie Warszawskie

Jesienią roku 1943 doszło do załamania linii niemieckich wojsk na froncie wschodnim i w konsekwencji do ofensywy Armii Czerwonej na Zachód. Już od dawna polskie organizacje po [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:35 , Wyświetleń: 2525 , Ocena: 85.68, Głosów: 30, Autor: Mafej

Początek faszyzmu we Włoszech i ruchy nazistów w Niemczech

W latach 20. i 30. dwudziestego wieku na europejskiej scenie politycznej pojawił się nowego typu ruch. Dla wielu ludzi faszyzm, wraz ze swoja ideologia agresji i nacjonalizmu, pr [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:37 , Wyświetleń: 1649 , Ocena: 84.5, Głosów: 15, Autor: Mafej

Pojęcia na mature

PROWINCJA KOŚCIELNA-metropolia, jednostka organizacji kościelnej, obejmująca obszar kilku diecezji podległych metropolicie lub kilka klasztorów podległych prowincjałowi. [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:38 , Wyświetleń: 2638 , Ocena: 33.54, Głosów: 100, Autor: Mafej

Polska piastów (2)

POWSTANIE PANSTWA PIASTOW W europie najpóżniej sposrod slowian pojawily się plemiona polskie. Zamieszkiwali tereny 3ech rzek i Karpaty i pomorze. Ale panstwo uformowalo się [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:39 , Wyświetleń: 3416 , Ocena: 48.38, Głosów: 76, Autor: Mafej

Polska w latach 1900-1918

Sytuacja Polski w latach 1900-1918Rok 1900 był rokiem ważnym – nie często kończy się wiek, nie często zaczyna się nowy. Dla Polski jednak rok ten był rokiem utrap [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:40 , Wyświetleń: 1902 , Ocena: 25.5, Głosów: 59, Autor: Mafej

POLSKA W LATACH 1989-1999 r.

Po burzliwych latach 80 – tych tj. fali strajków, legalizacji i delegalizacji związków zawodowych i „Solidarności”, wprowadzenia na 1,5 roku stanu wojennego; [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:41 , Wyświetleń: 2149 , Ocena: 146.11, Głosów: 17, Autor: Mafej

Polska za panowania Sasów

Tuż po koronacji August II rozpoczął realizację powziętego pierwotnie planu zdobycia Mołdawii na Turkach. Moment ataku był dobrze obrany, jako że słabł właśnie opór Tu [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:42 , Wyświetleń: 1752 , Ocena: 19.04, Głosów: 75, Autor: Mafej

Polska za pierwszych Piastów (1)

Źródła Pisane dot ziem pol. 1) JORDANES – histor Gotów w VI w. opisał plemiona słowiańsk nad Wisłą. 2) „Geograf Bawarski” anonim źródło z IX w. opis [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:43 , Wyświetleń: 1983 , Ocena: 32.22, Głosów: 45, Autor: Mafej

Polska za pierwszych Piastów (2)

Treść w załączniku w postaci tabeli [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:44 , Wyświetleń: 2502 , Ocena: 32.23, Głosów: 74, Autor: Mafej

Powstanie listopadowe - w punktach

Powstanie listopadowe:Przyczyny:-represje ze strony carskiej-osobiste zachowanie sę księcia Konstantego-potajemne związki i nielegalne organizacje-pogorszeni [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:45 , Wyświetleń: 1593 , Ocena: 28.15, Głosów: 47, Autor: Mafej

POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO. (1)

PLEMIONA POLSKIE: Wiślanie nad górną Wisłą, plemiona śląskie nad górną Odrą, Polanie nad Wartą, Mazowszanie nad środkową Wisłą, Pomorzanie.PAŃSTWO MIESZKA: był [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:45 , Wyświetleń: 3837 , Ocena: 4.31, Głosów: 57, Autor: Mafej

Powstanie państwa polskiego. Monarchia wczesnofeudalna w Polsce (X - XII w.)

Plemiona polskie, należące do Słowian zachodnich w VI - VII w. n. e. zajęły tereny pomiędzy Odrą a Wisłą: Dziadoszanie na Śląsku wokół Głogowa, Trzebowianie pod Legni [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:46 , Wyświetleń: 4040 , Ocena: 76.95, Głosów: 60, Autor: Mafej

Powstanie Styczniowe (8)

Wstąpienie Aleksandra II na tron cesarstwa rosyjskiego, zapowiadało złagodzenie polityki rosyjskiej w stosunku do Królestwa. Aleksander II nie był liberałem i przeciwny był [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:48 , Wyświetleń: 3159 , Ocena: 46.71, Głosów: 68, Autor: Mafej

Powstanie styczniowe - w punktach

Powstanie styczniowe 1863Przyczyny:-represje ze strony carskiej (car chciał wysłac wosjko polskie przeciw powstańcom belgijskim)branki inicjowane przez Wielopolskieg [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:48 , Wyświetleń: 2861 , Ocena: 28.7, Głosów: 100, Autor: Mafej

Powstanie Warszawskie (5)

Powstanie warszawskie, walka zbrojna przeciw okupantowi niemieckiemu podjęta w Warszawie przez oddziały AK w ramach planu Burza. 21 VII 1944 w obliczu zbliżania się do Warszawy [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:50 , Wyświetleń: 3209 , Ocena: 101.31, Głosów: 50, Autor: Mafej

Problem krzyżacki w XIV i XV w.

W dobie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki znalazł się w uciążliwym sąsiedztwie Prusów. Ze względu na to, że nie mógł dać sobie z nimi rady, poradzono mu [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:51 , Wyświetleń: 1862 , Ocena: 48.74, Głosów: 33, Autor: Mafej

Proces jednoczenia się, i utworzenia cesarstwa niemieckiego

1. Sytuacja krajów niemieckich w okresie poprzedzającym zjednoczenie Niemiec. Niemcy miały poczucie jedności narodowej, poprzez świadomość wspólnego języka. tradycji, [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:52 , Wyświetleń: 1884 , Ocena: 42.78, Głosów: 31, Autor: Mafej

PROCES NORYMBERSKI

Alianci już na długo przed zakończeniem II wojny światowej podjęli decyzję o konieczności ukarania winnych rozpętania wojny i masowego ludobójstwa. Zarówno chodziło tu o [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:53 , Wyświetleń: 3702 , Ocena: 23.69, Głosów: 143, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?