Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Przebieg I wojny światowej

Front ZachodniGłównym obszarem działań w tym konflikcie był front zachodni: armie niemieckie, realizujšc tzw. plan Schlieffena (A. von Schlieffen), po zaciętych walkach [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:54 , Wyświetleń: 3551 , Ocena: 12.26, Głosów: 187, Autor: Mafej

Przebieg i zakończenie powstania styczniowego - skutki tego powstania dotyczące życia Polaków

Po przegranej przez Rosję wojnie krymskiej (1853-1856) na jej terenach nastąpiła tak zwana wiosna "posewastopolska". Car zezwolił na przeprowadzenie reform sądownictwa i ekono [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:55 , Wyświetleń: 1801 , Ocena: 56.5, Głosów: 29, Autor: Mafej

Przebieg i znaczenie rewolucji we Francji

Rewolucja francuska (1789–99) była to rewolucja społeczna, która obaliła monarchię absolutną i ustrój stanowy we Francji. Dokonując demokratycznej transformacji syste [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:56 , Wyświetleń: 2053 , Ocena: 83.15, Głosów: 19, Autor: Mafej

Przyczyny i przebieg I wojny światowej

I wojna światowa (1914–18) był to światowy konflikt zbrojny. Jej ośrodek znajdował się w Europie, a wynikła ze splotu antagonizmów między mocarstwami, rywalizacji o [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:58 , Wyświetleń: 1727 , Ocena: 36.49, Głosów: 42, Autor: Mafej

RAMZES II WIELKI

Żył mniej więcej w latach 1320-1237r.p.n.e.. Był synem Faraona Setiego I. W roku 1304p.n.e. Ramzes po śmierci ojca dochodzi do władzy a dla Egipcjan staje się nie tylko [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:59 , Wyświetleń: 3231 , Ocena: 33.77, Głosów: 133, Autor: Mafej

Religia Mezopotamii

Mezopotamia Najważniejsi bogowieDużą rolę w życiu mieszkańców Mezopotamii odgrywała religia. Każde miasto czciło s [...]

Dodano: 2008-11-03 10:06:55 , Wyświetleń: 2443 , Ocena: 18.59, Głosów: 118, Autor: Mafej

Religia Rzymu (1)

Rzym Najważniejsi bogowie Mity starożytnych Rzymian nie powstały tak, jak mity Greków. Nie były pro [...]

Dodano: 2008-11-03 10:06:56 , Wyświetleń: 2625 , Ocena: 24.35, Głosów: 139, Autor: Mafej

Republika weimarska

Republika weimarska to okres dziejów Niemiec trwający między 1919–33 gdy po zniesieniu monarchii i uchwaleniu przez Zgromadzenie Narodowe w Weimarze nowej konstytucji (VII [...]

Dodano: 2008-11-03 10:06:57 , Wyświetleń: 2211 , Ocena: 18.3, Głosów: 100, Autor: Mafej

Rewolucja Październikowa, Ludowa i I wojna światowa

Rewolucja październikowa 17.11.1917r. Bolszewicy obalili w Piotrogradzie Rząd Tymczasowy. Proklamowano przejęcie władzy przez Rady, uchwalono dekrety o pokoju i ziemi. Powołan [...]

Dodano: 2008-11-03 10:06:58 , Wyświetleń: 2391 , Ocena: 51.46, Głosów: 36, Autor: Mafej

Rewolucje rosyjskie (lutowa i paździewnikowa)

REWOLUCJA LUTOWA  22 luty 1917 (08 marca czasu europejskiego) rozpoczęcie w Piotrogrodzie strajków głodowych, których nie potrafiła stłumić policja. Demonstranci [...]

Dodano: 2008-11-03 10:06:59 , Wyświetleń: 1958 , Ocena: 38.45, Głosów: 46, Autor: Mafej

Rola Jagiellonów w umacnianiu Państwa Polskiego.

Unia polsko-litewska, następuje zwycięstwo nad Krzyżakami,najpierw pod Grunwaldem a później w wojnie 13-letnie były wydarzeniami bardzo doniosłymi nie tylko dla Polski i Lit [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:00 , Wyświetleń: 22656 , Ocena: 1861.26, Głosów: 18, Autor: Mafej

Rola myślicieli i pisarzy oświecenia w kreowaniu nowoczesnego społeczństwa

„Oświecenie to wyjście człowieka z małoletności w którym być zatrzymany z własnej winy, rozumem bez kierunku nadanego przez inna osobę. Powiemy, iż człowiek pozsta [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:01 , Wyświetleń: 20396 , Ocena: 1047.55, Głosów: 30, Autor: Mafej

Rola Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości państwa polskiego

Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 w dworku w Zulowie na Litwie. Był on drugim synem starej polsko-litewskiej rodziny szlacheckiej żyjącej w zniewoleniu, kt [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:03 , Wyświetleń: 15150 , Ocena: 517.83, Głosów: 46, Autor: Mafej

Rozwój biologii i medycyny w XIX wieku.

Z początkiem XIX wieku zaczyna się nowy okres w dziejach rozwoju nauk. Niektóre z nich sięgają początkami starożytności, głównie greckiej. W nowy etap rozwoju weszły [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:04 , Wyświetleń: 2465 , Ocena: 32.57, Głosów: 43, Autor: Mafej

Rozwój terytorialny Rzymu (3)

Rozwój terytorialny państwa rzymskiego jest wydarzeniem bez precedensu w naszym kręgu kulturowym. Nie zdarzyło się wcześniej, ani później, by jedno państwo opanowało cał [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:05 , Wyświetleń: 2154 , Ocena: 29.28, Głosów: 60, Autor: Mafej

Ruch kolonialny

Ieta KOLONIALNA EKSPANSJA W XV I XVIwGENEZA: 1) postęp wiedzy i tech żegl (rozwój nawigacji, busola, pomag w orientacji na pełnym morzu), dokładn mapy (siatka kartograficz [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:06 , Wyświetleń: 3030 , Ocena: 33.57, Głosów: 125, Autor: Mafej

Rządy demokracji parlamentarnej; Przewrót majowy – początki rządów sanacji

Rządy demokracji parlamentarnej.1.Reforma rolna.- uchwała o reformie rolnej została przegłosowana w sejmie w lipcu 1920 roku. Maksimum posiadanej ziemi wynosiło 180 he [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:07 , Wyświetleń: 1716 , Ocena: 33.65, Głosów: 45, Autor: Mafej

SCIAGA 4 KLASA

Mała ściąga z historii klasa 4 [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:08 , Wyświetleń: 2261 , Ocena: 16.54, Głosów: 120, Autor: Mafej

Skutki wojen rzeczpospolitej w XVII wieku.

W XVII Rzeczpospolita prowadziła wiele wojen min. z Rosją, Turcją i Szwecją, które przyniosły duże straty terytorialne. Wojny spowodowały wyludnienie znacznych terenów i s [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:09 , Wyświetleń: 25046 , Ocena: 497.59, Głosów: 69, Autor: Mafej

Sprawa Niemiec po II wojnie światowej (do 1989r.)

Zjednoczenie Niemiec było największym wydarzeniem lat dziewięćdziesiątych. 3 października 1990 r. połączyły się dwa państwa niemieckie – RFN i NRD. Przez [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:11 , Wyświetleń: 4770 , Ocena: 148.98, Głosów: 45, Autor: Mafej

Starożytne Indie

Pierwsi ludzie pojawili się na subkontynencie indyjskim w dolnym paleolicie, mniej więcej około 400 tysięcy lat temu. przez większość badaczy uważani za twórców najstarsz [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:13 , Wyświetleń: 2284 , Ocena: 15.85, Głosów: 124, Autor: Mafej

Stosunki Polsko - radzieckie w latach 1921-1939

Spis treści:1.Wstęp2.Znaczenie Bitwy Warszawskiej dla Polski I Europy3.Traktat Ryski4.Stosunki polityczne miedzy Polską i Rosja Radziecką po traktacie5.Pakt [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:14 , Wyświetleń: 2845 , Ocena: 104.03, Głosów: 31, Autor: Mafej

Szare Szeregi na terenie obecnego województwa kuj-pom

“Teraz dopiero zrozumiałem,co to jest harcerstwo;gdy patrzę na ich służbę w tragicznej sytuacji miasta i kraju”słowa prezydenta Torunia na [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:16 , Wyświetleń: 1874 , Ocena: 57.38, Głosów: 31, Autor: Mafej

Szkoła rycerska

15 marca 1765 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego została założona w Warszawie Szkoła Rycerska, zwana także Szkołą Kadetów. W planach założyciela [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:17 , Wyświetleń: 2433 , Ocena: 21.84, Głosów: 111, Autor: Mafej

Tajemnica Muru Berlińskiego.

16 stycznia 1945 roku, Adolf Hitler zszedł do schronu pod ogrodem Kancelarii Rzeszy. 5-metrowy, betonowy strop dobrze chronił ostatnią siedzibę Führera, którego Rzesza rozsyp [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:18 , Wyświetleń: 2159 , Ocena: 45.16, Głosów: 60, Autor: Mafej

Skutki społeczne, gospodarcze i polityczne II wojny światowej.

Druga Wojna światowa to zdecydowanie największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945. Stronami konfliktu był blok państ [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:19 , Wyświetleń: 32317 , Ocena: 472.72, Głosów: 77, Autor: Mafej

Udział polski w bitwie o Monte Cassino

Podczas II wojny światowej miało miejsce wiele krwawych bitew. Niemieckie wojska plądrowały prawie każdy zakątek świata. Jedną z nich była bitwa o Monte Cassino – [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:20 , Wyświetleń: 1978 , Ocena: 64, Głosów: 25, Autor: Mafej

Walka o granice i niepodległość Polski w XX w. – orężem i dyplomacją

Walka o granicePo odzyskaniu niepodległości przez Polskę pojawił się problem granic państwa.W Wielkopolsce ludność Polska stanowiła większość, Niemcy nie chciel [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:23 , Wyświetleń: 2188 , Ocena: 132.14, Głosów: 20, Autor: Mafej

Władysław Laskonogi

Lata życia 1161-66-1231Lata panowania: ks. wielkopolski 1202-1231,ks. krakowski. 1202 - przed 1206 i 1228-1231Władysław Laskonogi był synem Mieszka Starego. W 1202 [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:24 , Wyświetleń: 2034 , Ocena: 16.62, Głosów: 108, Autor: Mafej

W jaki sposób uniwersalizm polityczny znalazł odbicie w stosunkach cesarastwa z papiestwem?

W XV wieku we Włoszech pisarze i myśliciele zachwycali się światem starożytnej Hellady i Rzymu. Na nowo odkrywali wielkość kultury antycznej. Cały okres w dziejach, który [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:25 , Wyświetleń: 1965 , Ocena: 41.64, Głosów: 32, Autor: Mafej

Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939

Mianem „wojny domowej” nazwać możemy działania wojenne na terenie jednego państwa pomiędzy obywatelami tego samego kraju z różnych partii politycznych, lub wyzna [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:26 , Wyświetleń: 5742 , Ocena: 34.27, Głosów: 40, Autor: Mafej

Wojna polsko bolszewicka

Tuż po zakończeniu I Wojny Światowej Churchill stwierdził, że Wojna olbrzymów skończyła się, rozpoczęły się utarczki karzełków. Rychło okazało się, że miał racj [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:28 , Wyświetleń: 2551 , Ocena: 36.85, Głosów: 45, Autor: Mafej

Wojna polsko rosyjska w 1792r. - od Targowicy do II rozbioru Polski

Rzeczpospolita po Konstytucji 3 Maja. Reakcje mocarstw.Reakcje na uchwalenie Konstytucji 3 Maja w Europie były różne. Od entuzjastycznego jej przyjęcia przez opinię public [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:29 , Wyświetleń: 1452 , Ocena: 207.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Wojna w Wietnamie

W 1954 Wietnam został podzielony na dwa niezalezne panstwa: komunistyczny W. Polnocny i W. Poludniowy. W 1961 USA i W. Poludniowy podpisaly uklad o wzajemnej wspolpracy gospodarcz [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:30 , Wyświetleń: 4846 , Ocena: 13.24, Głosów: 142, Autor: Mafej

Wychowanie obronne w Polsce w aspekcie historycznym.

Wychowanie obronne jest systemem działalności szkoły, instytucji pozamilitarnych oraz samych wychowanków, którego celem jest przygotowanie młodzieży szkolnej i akademickiej [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:31 , Wyświetleń: 2202 , Ocena: 190.31, Głosów: 15, Autor: Mafej

Wynalazki gospodarstwa domowego

1990 rok – Zelazko zwane krawieckim; Zeliwne zelazko z drewniana raczka i pokrywka. Rozgrzewano je na zarze, a wazylo okolo trzech kilogramów.1900 rok – Zelazko wi [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:32 , Wyświetleń: 2197 , Ocena: 24.49, Głosów: 67, Autor: Mafej

Wynalazki od 1901

Wynalazki n.e.Od radia do szklanego wlókna1901 –nawiazanie lacznosci radiowej poprzez Atlantyk (Marconi, Wlochy), grupa krwi (Landsteiner, Austria), detektor kryszta [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:33 , Wyświetleń: 2710 , Ocena: 21.15, Głosów: 116, Autor: Mafej

Wynalazki XIX wieku

Od silnika do sterowca1801 –interferencja światła (Young, Anglia), lokomotywa drogowa (samochód parowy) (R. Trevithck, Anglia), patent na silnik gazowy z zapłonem [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:35 , Wyświetleń: 6383 , Ocena: 24.12, Głosów: 153, Autor: Mafej

Wynalazki XIX wieku - AGRAFKA

AgrafkaHISTORIAPrzed pojawieniem się zamków błyskawicznych guzików i innych zapięć nasi przodkowie spinali ubrania dużymi szpilami. Było to jednak dość kłopotliw [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:36 , Wyświetleń: 3561 , Ocena: 13.29, Głosów: 118, Autor: Mafej

Wyprawa Napoleona do Egiptu

W karierze Napoleona Bonapartego kampania egipska, – czyli druga wielka kampania przez niego prowadzona – miała szczególne znaczenie zarówno dla niego samego jak i d [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:37 , Wyświetleń: 2264 , Ocena: 21.8, Głosów: 95, Autor: Mafej

Wyprawy krzyżowe (4)

WYPRAWY KRZYŻOWE W XI wieku w Europie obok rywalizacji papiestwa z cesarstwem o zwierzchnictwo w świecie chrześcijańskim, zapoczątkował się jeszcze jeden proces, który [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:38 , Wyświetleń: 2294 , Ocena: 15.15, Głosów: 129, Autor: Mafej

Wywiad z postacią religijną - Mojżesz

WYWIAD Z MOJŻESZEM- Dzień dobry!- Dzień dobry! Jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu udało mi się spotkać z Tobą i przeprowadzić wywiad.- Dziękuję bardzo.< [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:39 , Wyświetleń: 1991 , Ocena: 32.75, Głosów: 54, Autor: Mafej

Zagrożenia cywilizacyjne świata na przełomie XX XXI wieku i drogi ich eliminacji.

Temat zagrożeń cywilizacyjnych świata był poruszany już wielokrotnie przez twórców sztuki, chociażby przez Ignacego Stanisława Witkiewicza, wszechstronnie uzdolnionego, po [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:40 , Wyświetleń: 2637 , Ocena: 181.24, Głosów: 20, Autor: Mafej

Zimna wojna - daty (only)

III 46- Fulton- W.Churchil12 III 1947 Truman w Kongresie (containment doctrine)5 VI 1947 Plan Marshalla- 16 panstw 24 VI 1948 blokada Berlina Zach.4 IV 1949 NATO

Dodano: 2008-11-03 10:07:41 , Wyświetleń: 3818 , Ocena: 21.12, Głosów: 76, Autor: Mafej

Zjednoczenie Niemiec 1871

Niemcy po Wiośnie Ludów. Wzrost znaczenia Prus - wojna z Austrią. „Wielkie zagadnienia ludzkości rozwiązuje się nie mowami i uchwałami większości, jak to błędn [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:42 , Wyświetleń: 1935 , Ocena: 25.73, Głosów: 65, Autor: Mafej

ZJEDNOCZENIE NIEMIEC 1990

Zjednoczenie Niemiec było największym wydarzeniem lat dziewięćdziesiątych. 3 października 1990 r. połączyły się dwa państwa niemieckie – RFN i NRD. Przez ponad 40 [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:43 , Wyświetleń: 2015 , Ocena: 28.55, Głosów: 68, Autor: Mafej

Zjednoczenie Włoch i Niemiec

Granice państw Europejskich w II poł XIX wieku były bardzo niestabilne. Część państw chciała wyzwolić się z niewoli (jak np. Polska), inne pragnęły się zjednoczyć (W [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:44 , Wyświetleń: 3416 , Ocena: 55.41, Głosów: 55, Autor: Mafej

Zjednoczenie Włoch i Niemiec - analiza porównawcza.

Zjednoczenie Włoch i zjednoczenie Niemiec. Dwa wielkie i nieuniknione procesy dzięki którym utworzone zostały potężnie i wpływowe państwa, mające wpływ na losy Europy zar [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:46 , Wyświetleń: 2299 , Ocena: 119.48, Głosów: 20, Autor: Mafej

Znaczenie Wiosny Ludów.

Wiosna Ludów Wiosna Ludów bardzo wiele znaczyła w Europie. Okres rozkwitania państw, dążenia do niepodległości. Wzrost świadomości narodowościowej pośród ch [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:47 , Wyświetleń: 3599 , Ocena: 31.19, Głosów: 119, Autor: Mafej

Życie prywatne Napoleona Bonapartego

Żyjemy krótko i chcielibyśmy, aby nasze życie miało sens. Jednak tylko nieliczni mogą zrealizować swoje pragnienia. Są to nasi wielcy bohaterowie, których podziwiamy [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:48 , Wyświetleń: 26363 , Ocena: 869.46, Głosów: 38, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?