Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Historia Starożytnego Egiptu (2)

Historia starozytnego EgiptuEgipt stal sie krolestwem okolo 3100 r. pne., kiedy to krol Menes zjednoczyl Gorny i Dolny Egipt, zakladajac I dynastie. Jest to wiec jedno z najsta [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:27 , Wyświetleń: 3225 , Ocena: 41.47, Głosów: 82, Autor: ew.la

Starożytny Egipt (2)

Pierwsze, niewielkie organizmy państwowe (tworzone przez ludność pochodzenia chamickiego) zaczęły się kształtować na terenie Egiptu z początkiem III tys. p.n.e. Chodzi o n [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:29 , Wyświetleń: 3514 , Ocena: 32.41, Głosów: 151, Autor: ew.la

Biografia Lenina

Włodzimierz Lenin - właściwe nazwisko Uljanow - urodził się w , 1870 roku , a zmarł w 1924 roku . Założył partię bolszewicką . Lenin był synem inspektora szkolnego . Uk [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:29 , Wyświetleń: 2378 , Ocena: 15.74, Głosów: 140, Autor: ew.la

Spadkobiercy Cesarstwa Rzymskiego

"Spadkobiercy Cesarstwa Rzymskiego"Spadek -ogół cywilnych, majątkowych praw i obowiązków zmarłej osoby fizycznej, czyli spadkodawcy, które z chwilą jej śmierci prz [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:31 , Wyświetleń: 3200 , Ocena: 25.84, Głosów: 60, Autor: ew.la

Religia Rzymu (2)

"Religia Rzymu"Na początku w państwie Rzymskim był religia poligeniczna, którą zapożyczyli od Greków. Dlatego też ich bogowie byli odpowiednikami Greckich bogów np [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:32 , Wyświetleń: 2351 , Ocena: 20.09, Głosów: 103, Autor: ew.la

Hagemonia Francji w Europie

BLOKADA KONTYNENTALNAPo klęsce floty francuskiej w bitwie pod Trafalgarem Napoleon postanowił pokonać Anglię gospodarczo. W rozległym systemie napoleońskim Europy zamkni [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:35 , Wyświetleń: 2084 , Ocena: 26.06, Głosów: 85, Autor: ew.la

Powstanie Listopadowe (6)

NOC LISTOPADOWACar Mikołaj I zamierzał wysłać armię polską do stłumienia rewolucji w Belgii. Na miejsce wojsk polskich do Królestwa miały być wprowadzone siły [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:36 , Wyświetleń: 5148 , Ocena: 27.16, Głosów: 202, Autor: ew.la

Korona Królestwa Polskieg

Korona Królestwa Polskiego, Corona Regni Poloniae, określała od poł. XIV w. państwo polskie powstałe po rozbiciu dzielnicowym, ucieleśniała jego prawa zwierzchnie do poszcz [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:37 , Wyświetleń: 3908 , Ocena: 65.96, Głosów: 77, Autor: ew.la

Stalingradzka bitwa

Stalingradzka bitwa, bitwa nad Wołgą (17 VII 1942-2 II 1943), jedna z decydujących operacji strategicznych II wojny światowej. Zapoczątkowana ofensywą niemieckiej Grupy Armii [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:38 , Wyświetleń: 2942 , Ocena: 28.92, Głosów: 145, Autor: ew.la

Starożtyny Sumer

Starożytny SumerCywilzacja sumeryjska,czy mezopotamska była najstarsza,ugruntowała się ok.3500r.p.n.e.W ciągu pierwszych dziewięciuset lat swej historii Sumerowie ży [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:39 , Wyświetleń: 2000 , Ocena: 13.48, Głosów: 135, Autor: ew.la

Opisz powstanie i działalność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej na emigracji w okresie II wojny światowej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, został powołany we Francji 30 IX 1939 roku, przez zaprzysiężonego w tym samym dniu na prezydenta Władysława Raczkiewicza. Przy m [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:40 , Wyświetleń: 4810 , Ocena: 32.91, Głosów: 162, Autor: ew.la

Łokietek

RZĄDY WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA Czasy rządów Władysława Łokietka przypadały na bardzo trudny okres w naszej historii. Polska była otoczona przez mocarstwa , które posiada [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:41 , Wyświetleń: 2528 , Ocena: 13.22, Głosów: 198, Autor: ew.la

Kryzys i odbudowa państwa Piastów.

1. Mieszko II Lambert - syn Bolesława Chrobrego i Emmildy, córki księcia Dobromira; król polski 1025 - 1033, książe polski 1033 - 1034. W 1013 r. poślubił siostrzenicę ces [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:42 , Wyświetleń: 3295 , Ocena: 95.27, Głosów: 40, Autor: ew.la

Wiosna Ludów

Wiosna Ludów w Europie 1848 – 49 To liczne wystąpienia rewolucyjne mające na celu walkę o : wolność ; swobody obywatelskie a także o niepodległość. główne [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:43 , Wyświetleń: 6369 , Ocena: 14.03, Głosów: 259, Autor: ew.la

Obrona Warszawy na poczštku II wojny œwiatowej

I.- Przebieg obrony Naloty na Warszawę rozpoczęły się o œwicie I.IX.1939 roku i trwały aż do końca obrony; celem ich były domy mieszkalne, obiekty kulturalne, szpitale [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:44 , Wyświetleń: 2697 , Ocena: 64.93, Głosów: 57, Autor: ew.la

Walki Kazimierza Pułaskiego o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Referat na temat walk Kazimierza Pułaskiego w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych Jednym ze słynnych polskich ochotników, który pospieszył do Ameryki Północne [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:45 , Wyświetleń: 25111 , Ocena: 403.27, Głosów: 51, Autor: ew.la

System sprawowania władzy - Anglia

Na przełomie 19 i 20w. w Wielkiej Brytanii panowała i panuje dziedziczna monarchia o systemie parlamentarno – gabinetowym, Wielka Brytania nie ma konstytucji pisanej, podst [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:45 , Wyświetleń: 1684 , Ocena: 23.03, Głosów: 60, Autor: ew.la

Konstytucja kweitniowa

Konstytucja kwietniowa, ustawa zasadnicza z 23 III 1935 uchwalona przez sanacyjną większość sejmową z naruszeniem przepisów Konstytucji marcowej: przy nieobecności posłów [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:46 , Wyświetleń: 3883 , Ocena: 50.81, Głosów: 106, Autor: ew.la

Konstytucja marcowa

Konstytucja marcowa, ustawa zasadnicza uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 17 III 1921 większością zaledwie 12 głosów. Jej założenia miały charakter burżuazyjno-demokratyczn [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:47 , Wyświetleń: 3544 , Ocena: 58.2, Głosów: 70, Autor: ew.la

Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w.

Łukasz Górski Klasa II D „Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w.” Reformacja to ruch religijny, kulturalny i społeczny, zapoczątkowany ogłoszenie [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:48 , Wyświetleń: 2858 , Ocena: 90.35, Głosów: 54, Autor: ew.la

Feudalizm (2)

Feudalizm Feudalizm- (z łaciny feudum - prawo do rzeczy cudzej), ustrój społeczno-polityczny, ukształtowany w średniowieczu, w klasycznej postaci występujący w Europie Z [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:49 , Wyświetleń: 3024 , Ocena: 14.7, Głosów: 175, Autor: ew.la

Starożytny Rzym + Sentencje Rzymskie

Słowa ,,starożytna Italia" każdemu z nas kojarzą się przede wszystkim z obrazem Rzymu - miasta i państwa. Jest to usprawiedliwione jego rolą historyczną: z małego osiedla [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:51 , Wyświetleń: 1914 , Ocena: 54.24, Głosów: 24, Autor: ew.la

Wersalski traktat pokojowy (1919)

Wersalski traktat pokojowy (1919) Wersalski traktat pokojowy 1919, właściwie traktat pokoju z Niemcami, kończący I wojnęświatową, podpisany 28 czerwca 1919 przez [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:52 , Wyświetleń: 2083 , Ocena: 25.57, Głosów: 66, Autor: ew.la

Buddyzm (4)

BUDDYZM,jedna z wielkich religii światowych, która rozwinęła się z systemu etyczno-soteriologicznego, stworzonego przez Buddę w V w. p.n.e. i głoszonego przezeń na [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:52 , Wyświetleń: 3060 , Ocena: 8.47, Głosów: 366, Autor: ew.la

Starożytny Egipt (1)

Egipt był kolebką jednej z wielkich cywilizacji świata starożytnego. Dzieje Egiptu starożytnego zaczynają się ok. roku 3000 p. n. e., kiedy król Górnego Egiptu Menes podbi [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:53 , Wyświetleń: 2890 , Ocena: 24.87, Głosów: 130, Autor: ew.la

Islam

ISLAM[arabskie 'poddanie się woli Boga'], monoteistyczna religia, wyznawana przez ok. 20% ludności świata (gł. Azji i Afryki); jej twórcą był w VII w. Mahomet, uznawany [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:54 , Wyświetleń: 2848 , Ocena: 14.24, Głosów: 198, Autor: ew.la

Średniowieczna idea jedności Europy

„Średniowieczna idea jedności Europy”Na średniowieczną ideę wolności Europy wpływ miało bardzo wiele rzeczy. Władcy nawiązywali do tradycji cesarstwa Biza [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:56 , Wyświetleń: 1703 , Ocena: 72.68, Głosów: 21, Autor: ew.la

Bizancjum - ogólna historia

Ze wschodniej części imperium rzymskiego wykształciło się państwo zwane cesarstwem bizantyjskim, w którym powstała religia prawosławna. Jego stolica, Konstantynopol, p [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:23 , Wyświetleń: 2040 , Ocena: 19.47, Głosów: 92, Autor: ew.la

Europa feudalna

Pomimo ciągłych najazdów z zewnątrz, na początku XI w. średniowieczna Europa zaczęła nabierać coraz wyraźniejszych kształtów , a feudalizm stal się dominującym na [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:24 , Wyświetleń: 2633 , Ocena: 24.12, Głosów: 104, Autor: ew.la

Tworzenie się Francji

Królowie Francji, których znaczenie było z początku niewielkie, stopniowo zdołali stworzyć silną monarchię. Główną przeszkodą na drodze do dalszej ekspansji stały [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:24 , Wyświetleń: 14627 , Ocena: 49.98, Głosów: 105, Autor: ew.la

Kultura średniowiecznej Europy

Kultura średniowiecza dzieli się na 2 okresy: romański i gotyckiOkres romańskiW okresie tym zachodzą wielkie zmiany w kulturze i sztuce - chrześcijański Zachód powo [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:25 , Wyświetleń: 2844 , Ocena: 89.73, Głosów: 29, Autor: ew.la

Papiestwo i cesarstwo

W okresie średniowiecza na czele świata chrześcijańskiego stali równocześnie papież i cesarz. Konflikty pomiędzy instytucjami papiestwa i cesarstwa w istotny sposób w [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:26 , Wyświetleń: 2308 , Ocena: 19.44, Głosów: 113, Autor: ew.la

Konstytucje Polski (2)

KONSTYTUCJE POLSKIKONSTYTUCJA 3 MAJA, Pierwsza w Europie nowoczesna ustawa zasadnicza uchwalona 1791 na Sejmie Czteroletnim; pozostawiła ustrój stanowy, osłabiając pozy [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:27 , Wyświetleń: 3185 , Ocena: 44.83, Głosów: 98, Autor: ew.la

w polityce piastów

POMORZE W POLITYCE PIASTÓWMieszko I i Bolesław Chrobry rozpoczęli realizowanie polityki mor-skiej Polski przez włączenie w skład nowego państwa całego Pomorza, od ujśc [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:28 , Wyświetleń: 2230 , Ocena: 31.82, Głosów: 65, Autor: ew.la

Kazimierz Odnowiciel (1)

Kazimierz Odnowiciel Urodził się 26 lipca 1016 roku, jako syn ówczesnego następcy tronu, późniejsze-go króla Mieszka II i jego żony Rychezy, wnuczki cesarza Ottona [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:29 , Wyświetleń: 13731 , Ocena: 164.58, Głosów: 134, Autor: ew.la

Stefan Batory (1)

Stefan Batory – objął tron po Henryku Walezym. Pod wieloma względami był jego przeciwieństwem. Na tron Batorego wyniosły głosy szlachty. 15 grudnia 1575 r. okrzyknęł [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:30 , Wyświetleń: 2168 , Ocena: 16.13, Głosów: 116, Autor: ew.la

Konfederacja targowicka, przywódcy, program i znaczenie

Konfederacja targowicja, targowica był to spisek magnacki zawiązany w celu obalenia reform Sejmu Czteroletniego i unieważnienia Konstytucji 3 Maja 1791. Formalnie ogłoszona 14 [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:31 , Wyświetleń: 1828 , Ocena: 35.68, Głosów: 39, Autor: ew.la

Konstytucja 3 maja - postanowienia i znaczenie

Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, będąca wynikiem [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:32 , Wyświetleń: 3892 , Ocena: 153.85, Głosów: 38, Autor: ew.la

Skutki I wojny światowej

Skutki I wojny światowejW obecnych czasach I wojna światowa traktowana jest jako kataklizm. Uważa się, iż politycy i dyplomaci oszukiwali się nawzajem, co w następstwie [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:33 , Wyświetleń: 26112 , Ocena: 673.24, Głosów: 54, Autor: ew.la

Państwa słowiańskie

Pierwsze Państewka SłowiańskiePierwsze państewka Słowian powstały na obrzeżach osadnictwa słowiańskiego. Były to obszary szczególnie narażone na najazdy obcych, gdz [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:34 , Wyświetleń: 2256 , Ocena: 34.92, Głosów: 62, Autor: ew.la

Napoleon Bonaparte - dojście do władzy,sprawa polska,wojny (ściąga!)

DOJŚCIE NAPOLEONA DO WŁADZY:Pod naporem wojsk Napoleona dyrektoriat i parlament złożyli władzę. Rządy w kraju przejęło 3 konsulów. Została uchwalona konstytu [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:35 , Wyświetleń: 8119 , Ocena: 43.94, Głosów: 134, Autor: ew.la

Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I + Habsburgowie-wybrani władcy i wudarzenia(ściąga!)

RosjaPiotr I Wielki - gruntownie zreformował państwo; w sferze obyczajowej - /na bojarów/ golenie brud, noszenie stroju europejskiego, palenie tytoniu,kobiety miały [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:35 , Wyświetleń: 1721 , Ocena: 28.74, Głosów: 49, Autor: ew.la

Wiosna Ludów w Europie, Wojna secesyjna w USA, Kongres wiedeński (ściąga!)

Wiosna ludów -FRANCJA:przyczyny-burżuazja dążyła do władzy, ro- botnicy chcieli reform i pracy, kryzys ekonomiczny kraju=podstawa do rewolucji; przebieg-rewolucja lut [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:36 , Wyświetleń: 3377 , Ocena: 22.69, Głosów: 138, Autor: ew.la

Sejm konwokacyjny

Sejm konwokacyjnyPod koniec panowania Augusta III Sasa nastąpił rozkład wew. państwa. Wobec bezwolności władcy władzę sprawowali karierowicze i miernoty, z wszechw [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:37 , Wyświetleń: 3052 , Ocena: 28.23, Głosów: 114, Autor: ew.la

konferencja monachijska

konferencja monachijska.III Rzesza prowadziła politykę ekspansji. Po aneksji Austrii w marcu 1938r. Niemcy zdecydowały się na zajęcie Czechosłowacji. Wynikało to z dąż [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:38 , Wyświetleń: 2937 , Ocena: 73.45, Głosów: 48, Autor: ew.la

Walka o tron Rzeczpospolitej- 1764

Walka o tron Rzeczpospolitej- 1764Familia w ostatnich latach panowania Augusta III znalazła się w opozycji nie tylko do stronnictwa ”republikańskiego”(hetman wie [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:39 , Wyświetleń: 2024 , Ocena: 28.02, Głosów: 62, Autor: ew.la

Sejm czteroletni (2)

Okres sejmu Czteroletniego był nazywany okresem królewsko-ambasadorskim i przypadł akurat na rządy S.A.Poniatowskiego wspólnie z ambasadorem rosyjskim w Warszawie Otto von Sta [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:39 , Wyświetleń: 3046 , Ocena: 34.51, Głosów: 88, Autor: ew.la

Jak król czeski Władysław komunikował się ze swoją rodziną ...

Aby obiektywnie rozpatrzyć problem zawarty w temacie, należy najpierw przedstawić nieco historii dotyczącej dynastii Jagiellonów, gdyż tytułowy władca wywodził się z [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:40 , Wyświetleń: 4272 , Ocena: 135.24, Głosów: 54, Autor: ew.la

Następstwa II wojny światowej.powstanie NATO

NASTĘPSTWA II WOJNY ŚWIATOWEJWojna ogarnęła wszystkie kontynenty. Spośród 78 istniejących w tym czasie państw tylko 6 nie przystąpiło do wojny. Wydatki wojenne pochł [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:41 , Wyświetleń: 3436 , Ocena: 25.91, Głosów: 120, Autor: ew.la

Wolna elekcja

Wolna elekcja w Polsce.elekcja (łac. electio)- wybór na jakieś stanowisko lub urząd; powoływane w drodzeobioru dostojników świeckich lub duchownych oraz monarchów.W [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:42 , Wyświetleń: 2243 , Ocena: 12.22, Głosów: 145, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?