Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Francja w latach 1815-1871

Francja w latach 1815 -1871 zmieniła formę rządów od monarchii konstytucyjnej w roku 1815 i 1852, przez Republikę w roku 1848 i IX 1870 do monarchii parlamentarnej w roku 1878 [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:53 , Wyświetleń: 2357 , Ocena: 20.49, Głosów: 80, Autor: Mafej

Powstania na ziemiach polskich w XIX wieku

Celem mojej pracy jest scharakteryzowanie powstań na ziemiach polskich na przestrzeni XIX w.,czyli wyzwoleńczą walkę zbrojną. Cezurą początkową mojej pracy będzie 29 XI 1 [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:54 , Wyświetleń: 1722 , Ocena: 66, Głosów: 20, Autor: Mafej

OD MIESZKA II DO WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

RZĄDY MIESZKA II I JEGO NASTĘPCY KAZIMIERZA ODNOWICIELA.Po śmierci ojca Bolesława Chrobrego władcą zostaje jego syn Mieszko II , który natychmiast się koronuje podkreś [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:13 , Wyświetleń: 1800 , Ocena: 32.5, Głosów: 45, Autor: Mafej

Architektura Starożytnej Grecji.

Grecy ukształtowali formy trzech podstawowych porządków: doryckiego, jońskiego i korynckiego o odmiennych i ściśle ustalonych cechach.Zasadniczy kształt świątyń g [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:30 , Wyświetleń: 2232 , Ocena: 44.67, Głosów: 45, Autor: Mafej

Rycerstwo - kanon rycerski w okresie wypraw krzyzowych

Rycerstwo w średniowieczu, była to warstwa wojowników głównie wasali stanowiąca elitę społeczeństwa feudalnego. Za wynagrodzenie, głównie ziemię lub majątek przyjmowa [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:45 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 34.67, Głosów: 32, Autor: Mafej

Schizma zachodnia

Następca Grzegorza XI, neapolitańczyk Prignano, który wstąpił na tron jako Urban VII, w rezultacie burzliwej elekcji (8 kwietnia 1378r.), był człowiekiem pełnym cnót, ale [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:46 , Wyświetleń: 2159 , Ocena: 17.71, Głosów: 94, Autor: Mafej

Wyprawy krzyżowe (5)

Wyprawy krzyżowe (krucjaty) – są to wojny z muzułmanami i poganami prowadzone w średniowieczu w imię obrony wiary katolickiej lub jej świętych miejsc. W 1095 roku na s [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:47 , Wyświetleń: 2019 , Ocena: 17.09, Głosów: 86, Autor: Mafej

Świat po I wojnie światowej. Geneza systemu wersalskiego jego słabe i mocne strony.

Przedstawię postanowienia traktatu wersalskiego, cele Ligi Narodów, jej idee, a rzeczywistość. Ramy czasowe obejmują lata od roku 1918 do roku 1946, natomiast ramy terytorialn [...]

Dodano: 2008-11-03 13:23:45 , Wyświetleń: 1612 , Ocena: 47.04, Głosów: 25, Autor: Mafej

„Źródła siły i potęgi państwa polsko-litewskiego na przełomie XVI i XVII wieków”

Ruch egzekucyjny1 nie podjął problemu pełnego zjednoczenia ziem polskich, natomiast główny wysiłek obrócił na scalenie z Polską państwa litewskiego. Dążenia te wychodzi [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:04 , Wyświetleń: 1662 , Ocena: 11.02, Głosów: 167, Autor: Mafej

Herb Trzebiatowa (1)

Uczeni zajmujący się heraldyką mają różne poglądy na temat powstania herbu miejskiego, genezy oraz jego ewolucji. M. Gumowski uważał za godło herbowe wizerunek z najdłu [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:15 , Wyświetleń: 2573 , Ocena: 21.46, Głosów: 108, Autor: Mafej

Zjednoczenie Włoch (4)

W 1848r. w wielu częściach Europy miały miejsce protesty i bunty zwane Wiosną Ludów. Pokazały one, że ludzie nie byli zadowoleni z rządów, że chcieli i powinni mieć wpł [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:16 , Wyświetleń: 2514 , Ocena: 22.54, Głosów: 89, Autor: Mafej

Dziedzictwo kulturowe antyku

Antyk, kultura starożytnego świata, od II tysiąclecia p.n.e. do 476 roku n.e. (upadek Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego), rozwijająca się głównie w Grecji i w basenie Morza Śr [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:31 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 38.35, Głosów: 50, Autor: Mafej

"Jak być Polakiem pod zaborami?"- postawy narodu wobec zaborców

„Jak być Polakiem pod zaborami?” Większa część Polaków nie zadawała sobie tego pytania co najmniej do 1831 a nawet do 1864 r. Wtedy ważniejsze było „ Ja [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:38 , Wyświetleń: 1780 , Ocena: 71.46, Głosów: 23, Autor: Mafej

Ci niewiarygodni inkowie (życie codzienne Inków, grupy społeczne i wiekowe w imperium Inków, wierzenia Inków)

Wczesne kalendarium Inków11 tysięcy lat p.n.e. Na terenie dzisiejszego Peru osiedlili się pierwsi ludzie.1250 p.n.e. Mieszkańcy Andów zaczynają łączyć się w plemi [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:40 , Wyświetleń: 7068 , Ocena: 117.83, Głosów: 35, Autor: Mafej

Otton III

Syn Ottona II i cesarzowej bizantyjskiej Teofano – Otton III – urodził się pod koniec czerwca lub na początku lipca 980 r. Było to w Kessel ( Ketil) koło Kelwe nad [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:43 , Wyświetleń: 2352 , Ocena: 11.23, Głosów: 184, Autor: Mafej

Droga Napoleona Bonaparte do godności Cesarza

Lata dziecięce i szkolneKiedy republika genueńska przekazała Korsykę Francji, król Ludwik XV próbował uczynić mieszkańców wyspy swoimi poddanymi. Wtedy Pasquale Paoli [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:52 , Wyświetleń: 1590 , Ocena: 55.52, Głosów: 20, Autor: Mafej

Wydarzenia sierpniowe i wprowadzenie stanu wojennego w Gdańsku

Lata 1980 – 1982 na długo utkwiły w pamięci ludzi, którzy te czasy przeżyli. Wszystko zaczęło się w lipcu osiemdziesiątego roku, gdy rząd zapowiedział podwyżkę c [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:54 , Wyświetleń: 2197 , Ocena: 83.71, Głosów: 30, Autor: Mafej

Mitologia Grecka - Bogowie

DzeusImię najwyższego boga Grecji jest spokrewnione z łacińskim Jupiter (od: Diovus pater), a natomiast w tym brzmi indoeuropejski pierwiastek div (rzucać, strzelać, bły [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:55 , Wyświetleń: 3679 , Ocena: 109.93, Głosów: 60, Autor: Mafej

Rządy autorytarne w Europie i na świecie

Autorytaryzm – anty demokratyczny system rządów. Władza w państwie autorytarnym jest skupiona w ręku jednego człowieka lub nielicznej grupy, odrzuca: równość między [...]

Dodano: 2008-11-03 13:25:00 , Wyświetleń: 1811 , Ocena: 79.19, Głosów: 15, Autor: Mafej

Bitwa pod Oleszycami

(...) J. Kustroń ur. Się 16.10.1892r. w Stryju. Mając 12 lat zaciągną się do kółka konspiracyjnego „PETU”. Już w VI klasie gimnazjum (1908) został członkiem, [...]

Dodano: 2008-11-03 13:25:15 , Wyświetleń: 2212 , Ocena: 21.46, Głosów: 89, Autor: Mafej

Bogowie egiptu

To wybrani bogowie, których kult promieniował na wiele miast, dynastii i koncepcji teologicznych (lista nie jest oczywiście wyczerpująca). Praktycznie każdy z niżej wymienion [...]

Dodano: 2008-11-04 19:29:38 , Wyświetleń: 2592 , Ocena: 23.44, Głosów: 106, Autor: Mafej

Wierzenia Egipcjan

Długa jest lista egiptologów, którzy uważają, że Egipcjanie byli monoteistami, czyli czcili jednego tylko boga, uniwersalnego, który objawiał się w różnych postaciach. T [...]

Dodano: 2008-11-04 19:29:41 , Wyświetleń: 4624 , Ocena: 44.64, Głosów: 163, Autor: Mafej

Liga Narodów (3)

Liga Narodów jest to organizacja międzynarodowa utworzona w 1919r. w Paryżu, podczas konferencji pokojowej, jaka odbyła się po zakończeniu I wojny światowej. Pakt L.N. zosta [...]

Dodano: 2008-11-04 19:31:23 , Wyświetleń: 2296 , Ocena: 22.36, Głosów: 93, Autor: Mafej

Najazd Szwedów na Polskę

W 1564 r. Szwecja opanowała północną część Inflant – Estonię.Od tego czasu sprawa Inflant odgrywała w jej polityce ważną rolę.Szwecji nie chodziło zreszt [...]

Dodano: 2008-11-04 19:31:33 , Wyświetleń: 1977 , Ocena: 38.88, Głosów: 40, Autor: Mafej

Dzieci w obozach koncentracyjnych i obozach aglady

W całym, jakże ogromnym i cennym powojennym dorobku wydawniczym istnieje oddzielny nurt, oddzielny dział, obejmujący książki, które dotyczą spraw dziecka, lecz jakże niesp [...]

Dodano: 2008-11-04 19:35:04 , Wyświetleń: 1798 , Ocena: 72.95, Głosów: 20, Autor: Mafej

Królestwo polskie w latach 1815-1830 (2)

„ Królestwo Polskie 1815-1830” jest tematem mojej pracy i dlatego pragnę w większym lub mniejszym stopniu przybliżyć jak doszło do jego powstania, jak wyglądały [...]

Dodano: 2008-11-04 19:35:06 , Wyświetleń: 3503 , Ocena: 114.03, Głosów: 31, Autor: Mafej

Okres miedzy I a II wojna światowa - sciaga dla gimnazjum

Światowy Kryzys GospodarczyKoniunktura- całokształt wskaźników charakteryzujących stan gospodarki.Kryzys- załamanie, często gwałtowne, dotychczasowej linii rozwoju [...]

Dodano: 2008-11-04 19:35:09 , Wyświetleń: 3301 , Ocena: 70.64, Głosów: 60, Autor: Mafej

Średniowiecze (8)

W historii średniowiecze to okres między schyłkiem Starożytności ( ok. IV-V w.), a początkiem okresu nowożytnego ( XVw.), a więc średniowiecze trwało od 476 r. (upadek ce [...]

Dodano: 2008-11-04 19:38:07 , Wyświetleń: 2331 , Ocena: 20.5, Głosów: 100, Autor: Mafej

Wielka Emigracja (2)

1. Geneza i początki wielkiej emigracji. Przez pierwsze lata po powstaniu listopadowym polskiemu życiu politycznemu nadawała ton wielka emigracja. U genezy jej nie tylko [...]

Dodano: 2008-11-04 19:38:09 , Wyświetleń: 4052 , Ocena: 52.19, Głosów: 89, Autor: Mafej

Adolf Hitler - ocena postepowania

Hitler nienawidził żydów z tego powodu ze wychował się w mieście w którym panowały antysemickie nastroje, od małego mu wpajano ze Żyd jest jego wrogiem. W późniejszych [...]

Dodano: 2008-11-04 19:38:59 , Wyświetleń: 1995 , Ocena: 17.06, Głosów: 95, Autor: Mafej

Piotr Dunin z Prawkowic

Piotr Dunin z Prawkowic (1415? – 1484), syn Krystyna herbu Łabędź, ożenił się z Wincentyną z Leżenic. Wojewoda brzesko - kujawski, dowódca wojskowy. Był właścicie [...]

Dodano: 2008-11-04 19:39:52 , Wyświetleń: 2216 , Ocena: 21.36, Głosów: 94, Autor: Mafej

I wojna światowa – opis ogólny

Wybuch wojny w wielu krajach przyjęto entuzjastycznie. Tłumy wiwatowały na cześć żołnierzy idących na front. Nie pamiętano już o okropnościach tamtych wojen. Od czasów [...]

Dodano: 2008-11-04 19:40:09 , Wyświetleń: 2591 , Ocena: 141.89, Głosów: 26, Autor: Mafej

Sejm Czteroletni i Uchwały

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W DOBIE SEJMUSchyłek lat osiemdziesiątych przyniósł nowy układ sił politycznych i gospodarczych w Europie. W 1787r. wybuchła wojna między R [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:37 , Wyświetleń: 2407 , Ocena: 30.62, Głosów: 77, Autor: Mafej

Kusza i łuk

Kusza została wynaleziona przez Chińczyków ponad 2500 lat temu. Przez wiele wieków udoskonalano jej budowę,aby zwiększyć m.in. szybkość strzelania. Pierwsze szybkostr [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:46 , Wyświetleń: 2615 , Ocena: 20, Głosów: 166, Autor: Mafej

Jak świat zmienił się po I wojnie światowej

Podczas I wojny światowej doszło do wielu zmian, również takich, które są odczuwalne do dzisiejszego dnia.Są to zmiany zarówno pozytywne jak i negatywne. Ważną [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:26 , Wyświetleń: 1742 , Ocena: 42, Głosów: 33, Autor: Mafej

Kryzys Bałkański 1875 to wszystko jest z książki do histori

KRYZYS BAŁKAŃSKIAustria wykorzystała wybuch antytureckiego powstania w Bośni i Hercegowinie w połowie 1875 r., by okupować te obszary .Formalnie Bośnia i Hercegowina poz [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:27 , Wyświetleń: 3088 , Ocena: 117.07, Głosów: 28, Autor: Mafej

Polska za czasów Piastów

MIESZKO I (960-992)W X wieku doszło do zjednoczenia ludów z terenów Wielkopolski. Zamieszkujące ją plemię Polan podbiło następnie Kujawy i Mazowsze. W około 960 na cze [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:29 , Wyświetleń: 1989 , Ocena: 31.98, Głosów: 55, Autor: Mafej

Powstanie warszawskie. Przyczyny, przebieg, ocena.

Wkroczenie Armii Czerwonej na ziemie polskie w czerwcu 1944 roku oraz powołanie 21 lipca 1944 w Moskwie PKWN-u, wytworzyło nową sytuację polityczną, w której wyraźnie zmniej [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:30 , Wyświetleń: 3330 , Ocena: 22.19, Głosów: 212, Autor: Mafej

Prekursorzy sztuki Impresjonizmu. Dlaczego Vincenta Van Gogh’a, Paula Gauguin’a i Paula Cezanne’a uważa się za prekursorów sztuki współczesnej ? Wskaż elementy, które świadczą o ich nowatorstwie.

Malarstwo realistyczne oparte było na dokładnym obserwowaniu natury i możliwie dokładnym jej odtworzeniu, nie wymagało zerwania z pracownią. Artysta malował swe obrazy w ate [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:31 , Wyświetleń: 5877 , Ocena: 665.56, Głosów: 15, Autor: Mafej

Przewrót majowy (2)

Przebieg zamachu majowego w nocyz 11 na 12 V 1926r.gen.Żeligowski oddał Pił. dowódstwo nad zgrupowaniem zebranym w Rembertowie,pułki z Garwolina,Pułtuska i Ciechanowa,po [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:32 , Wyświetleń: 1981 , Ocena: 21.18, Głosów: 79, Autor: Mafej

Architektura starożytnej Grecji (1)

Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw. Mimo, że były one rozległe i okazałe, to jednak celli, czyli pomie [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:00 , Wyświetleń: 2439 , Ocena: 55.67, Głosów: 35, Autor: Mafej

EWOLUCJA USTROJU II RZECZYPOSPOLITEJ

Prowizorium ustrojowe – ustrój stworzony przez dekret z 22 XI 1918 o Najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej i Małą Konstytucję z 20 II 1919 r. Okr [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:02 , Wyświetleń: 2162 , Ocena: 49.08, Głosów: 25, Autor: Mafej

O Księstwie Warszawskim

Jak to się wszystko zaczęło?Po trzecim rozbiorze Polskim Polacy wciąż głowili się co zrobić by odzyskać niepodległość. Nadzieje Polaków na odbudowę państwa splot [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:29 , Wyświetleń: 1831 , Ocena: 21.31, Głosów: 77, Autor: Mafej

II Wojna Światowa - ściąga (2)

III36-zajęcie Nadreni przez NiemcyJesień36-pakt Antykominternowski N+Japonia+37rWłIII38-N zajęły Austrię29IX38-konferencja w Monachium24VII39-Zw Radz +Wlk B ( [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:33 , Wyświetleń: 3825 , Ocena: 32.67, Głosów: 50, Autor: Mafej

Powstanie Warszawskie. Przyczyny wybuchu powstania można podzielić na dwie kategorie polityczne i wojskowe.

Przyczyny polityczne a. Potrzeba zademonstrowania oporu politycznego przeciwko ZSRR, ·b. potrzeba przeciwstawienia się PKWN-owi,(który powstał 22 lipca 1944 i był pr [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:43 , Wyświetleń: 2055 , Ocena: 96.03, Głosów: 35, Autor: Mafej

Awarowie i Słowianie w Europie.

1. Etnogeneza Awarów i ich przybycie do Europy.Awarowie był to lud pochodzenia tureckiego, którego siedziby znajdowały się na zachód od Muru Chińskiego i na północ od [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:06 , Wyświetleń: 1985 , Ocena: 26.03, Głosów: 62, Autor: Mafej

Czasy Karola Wielkiego, feudalizm, itd. Regułki.

Karol Wielki przez ponad 30 lat prowadził krwawe wojny z Sasami na północnym wschodzie. Chciał włączyć ich ziemie do swojej monarchii i prowadzić wcześniej już rozpoczęt [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:07 , Wyświetleń: 5944 , Ocena: 102.76, Głosów: 97, Autor: Mafej

Dictatus Papae - Grzegorz VII

1. Kościół Rzymski przez samego Boga został założony.2. Tylko sam biskup rzymski może być prawnie nazwany biskupem powszechnym.3. Tylko on sam może biskupów skła [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:08 , Wyświetleń: 2309 , Ocena: 30.41, Głosów: 96, Autor: Mafej

Ekspansja islamu w VII – IX wieku n.e. – kalendarium.

622 r.- Mahomet ucieka z Mekki do Medyny przed arystokracją wyznającą politeizm.624 – 630 r. – trwa proces scalania plemion arabskich przez Mahometa, zakończony [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:09 , Wyświetleń: 1691 , Ocena: 21.6, Głosów: 54, Autor: Mafej

Kalendarium rozbicia dzielnicowego.

1138 r. – śmierć Bolesława III Krzywoustego 1142 r. – wybuch walk między princepsem a juniorami .1144 r. – Władysław pokonuje braci w bitwie nad Pil [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:10 , Wyświetleń: 3229 , Ocena: 144.7, Głosów: 26, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?