Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Kalendarium rządów Pepina Krótkiego i Karola Wielkiego (751-814r.)

751 r.- faktycznie władający państwem Pepin usuwa z tronu ostatniego władcę z dynastii Merowingów, Childeryka III i zamyka go w klasztorze. Akt ten zaakceptował papież Stef [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:11 , Wyświetleń: 5267 , Ocena: 127, Głosów: 51, Autor: Mafej

Konflikt Anglia-Francja – skutki wojny stuletniej.

Trwające ponad sto lat walki angielsko-francuskie (1337-1453) były najpoważniejszym konfliktem militarnym i politycznym w Europie Zachodniej. Spór wynikał z faktu, iż lennik [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:12 , Wyświetleń: 3130 , Ocena: 28.97, Głosów: 99, Autor: Mafej

Kultura arabska w VII-X wieku.

W ciągu kilku wieków podbojów wykształciła się na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce i w Hiszpanii specyficzna kultura, przesiąknięta wpływami islamu. Główne jej o [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:13 , Wyświetleń: 2527 , Ocena: 54.2, Głosów: 55, Autor: Mafej

Pierwsze państwa słowiańskie.

Po upadku państwa Samona w II poł. VII wieku brakuje wiedzy by odpowiedzieć na pytanie o rozwój państwowości słowiańskich na tym obszarze. Ani źródła frankijskie , ani b [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:14 , Wyświetleń: 2344 , Ocena: 50.54, Głosów: 45, Autor: Mafej

Polska wobec Czech, Węgier i ekspansji tureckiej w XV-XVI wieku.

Początki rządów dynastii Jagiellonów na ziemiach polskich są najczęściej postrzegane przez pryzmat problemu krzyżackiego. Jest to pogląd nie tyle niesłuszny , co zbyt za [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:15 , Wyświetleń: 1671 , Ocena: 37.73, Głosów: 40, Autor: Mafej

Chrzest Polski, Testament Krzywoustego.

Przyczyny chrztu Polski:a) początek chrystianizacji b) ustanowienie biskupstwa c) niezależność od niemieckich metropolii d) wejście do wspólnoty władców chrześcijańsk [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:16 , Wyświetleń: 2208 , Ocena: 33.74, Głosów: 65, Autor: Mafej

Tezy Lutra, anababtyzm, źródła odkryć geograficznych. ŚCIĄGA w załączniku.

Źródła wypraw: a) dążenie do odkrycia nowych szlaków handlowych do Indii, Japonii, i Chin, co pozwoliłoby pominąć trasę lądową, uniknąć wysokich opłat narzucanych pr [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:17 , Wyświetleń: 1809 , Ocena: 31.44, Głosów: 40, Autor: Mafej

Urzędnicy rzymscy, warstwy społeczne, status niewolników, Triumwiraty, ludność przedrzymska.

I. Urzędnicy rzymscy:1. Zgromadzenie ludowe – początkowo zgromadzenie zwoływane przez króla które zajmowało się problemami takimi jak: sprawy kultu religijnego, wo [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:18 , Wyświetleń: 1624 , Ocena: 34.77, Głosów: 42, Autor: Mafej

Wojna stuletnia ( 1337 – 1453 ) – geneza , przebieg i skutki.

Czternasty wiek był pod każdym względem najciemniejszym okresem ery średniowiecza .Gwałtowne wstrząsy społeczne , gospodarcze , wyniszczające epidemie i głęboki kryzys m [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:19 , Wyświetleń: 2250 , Ocena: 140.27, Głosów: 25, Autor: Mafej

Wojny Starożytnego Rzymu ( cz. I , 509 – 264 r.p.n.e. )

Pierwsze wojny w dziejach Rzymu , a które odnotowały kroniki historyczne wiążą się z wydarzeniem z 509 r. p.n.e. ( ? ). Wygnanie Tarkwiniusza Pysznego , ostatniego króla rzy [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:20 , Wyświetleń: 1694 , Ocena: 51.19, Głosów: 31, Autor: Mafej

Kazimierz III Wielki (1)

Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodzony w 1310 roku w miasteczku Kowal na Kujawach. Otrzymał bardzo surowe wycho [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:24 , Wyświetleń: 13543 , Ocena: 298.94, Głosów: 76, Autor: Mafej

List do króla Władysława króla polski od chłopów

D o Jaśnie Panującego Władysława króla Polski, Wielkiego Księcia Litewskiego i Żmudzi, Księcia Ruskiego, zwierzchnika Prus Królewskich, Inflant, Kurlandii, Mazowsza, Podla [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:29 , Wyświetleń: 2274 , Ocena: 76.81, Głosów: 20, Autor: Mafej

Żony Mieszka I

Mieszko I był pierwszym historycznym władcą Polski. Był synem Siemomysła, natomiast imię jego matki jest nieznane. Prawdopodobnie Mieszko urodził się niewidomy. Jednak [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:30 , Wyświetleń: 2296 , Ocena: 15.06, Głosów: 141, Autor: Mafej

Faszyzm, komunizm, nazizm - porównanie

KOMUNIZM ROSYJSKI, FASZYZM WŁOSKI I NAZIZM NIEMIECKISTUDIUM PORÓWNAWCZEKOMUNIZM(ZSRR)FASZYZM(Włochy)NAZIZM(Niemcy)Znaczenie słownikoweTotalitarny ustrój społeczno [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:55 , Wyświetleń: 3394 , Ocena: 33.91, Głosów: 67, Autor: Mafej

Greckie zabytki

Zbudowany na fundamentach starszej światynie Erechtejon był miejscem, w którym rzeczywista historia miasta spotykała się z jej mityczną alternatywą. Dość niekonwencjonalny [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:56 , Wyświetleń: 2439 , Ocena: 20.1, Głosów: 125, Autor: Mafej

Od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej. Ewolucja ustroju Polski między X a XIV wiekiem.

Tematem mojej pracy jest ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej w Polsce. W pracy opiszę ewolucje ustroju w państwie między X a XIV wiekiem.Monar [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:58 , Wyświetleń: 2372 , Ocena: 230.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Praludzie

Najstarszą znaną nam dzisiaj formą człowieka ,jest Australopitek inaczej zwany również małpą południową. Pojawił się on ok. czterech milionów lat temu. Najstarszy jego [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:59 , Wyświetleń: 2637 , Ocena: 12.15, Głosów: 210, Autor: Mafej

Stanisław August Poniatowski (2)

Urodzony w roku 1732, a zmarł w 1798. Królem Polski w latach 1764-95. Syn Stanisława Poniatowskiego i Konstancji z Czartoryskich. Został królem w wieku 32 lat.Był człowi [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:00 , Wyświetleń: 2073 , Ocena: 29.3, Głosów: 56, Autor: Mafej

Ustalenia Koalicji Antyhitlerowskiej w sprawie powojennej organizacji świata

Wielka Koalicja, popularna nazwa sojuszu państw antyhitlerowskich w II wojnie światowej, w którym główną rolę odgrywały USA, Wielka Brytania, oraz ZSRR. U podstaw Wielkiej [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:01 , Wyświetleń: 1674 , Ocena: 43.45, Głosów: 32, Autor: Mafej

Wiszące Ogrody Semiramidy (2)

Wiszące Ogrody Babilonu nazwane zostały przez greckiego historyka i podróżnika, Herodota (około 484-425 r. p.n.e.) jednym z Siedmiu Cudów Starożytnego Świata.Grecka tra [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:02 , Wyświetleń: 2354 , Ocena: 47.07, Głosów: 60, Autor: Mafej

Udział Polaków w walkach na Zachodzie Europy w latach 1940-45

Po przegranej kampanii wrześniowej na Węgrzech Rumunii znalazło się ponad 70 tysięcy żołnierzy polskich. Ponieważ decydenci nie mogli się porozumieć co do sposobu ich wyk [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:16 , Wyświetleń: 1770 , Ocena: 25.62, Głosów: 49, Autor: Mafej

Mój region w dobie wielkich wojen XVII

Okres pomyślności miasta i księstwa zakończyła śmierć Karola II.Wkrótce potem wybuchła wojna 30-letnia. Jej wybuch dotknął miasto, które stało się widownią walk [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:45 , Wyświetleń: 1863 , Ocena: 33.83, Głosów: 45, Autor: Mafej

Agresja Niemiec na Francję 1940r.

Atak na Danię i Norwegię okazał się wstępem do przygotowywanej operacji przeciwko Francji. Niemcy zamierzali zniszczyć siły sprzymierzonych na kontynencie i zdobyć dogodne [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:46 , Wyświetleń: 2057 , Ocena: 20.56, Głosów: 94, Autor: Mafej

Atak Niemiec na Norwegię i Danię 1940r.

W okresie wojny radziecko-fińskiej Anglicy przystąpili do opracowywania lądowania w płn. Norwegii i opanowania portu w Narwiku, z którego wysyłano rudę szwedzką do Rzeszy. [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:47 , Wyświetleń: 3530 , Ocena: 32.98, Głosów: 62, Autor: Mafej

Bitwa o Wielką Brytanię (1)

22 czerwca 1940 r. zostało podpisane francusko- niemieckie zawieszenie broni. Tym samym Europa Zachodnia była zajęta przez wojska III Rzeszy i ich siły sprzymierzone. Jedynym z [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:48 , Wyświetleń: 3852 , Ocena: 3.05, Głosów: 65, Autor: Mafej

Główne przczyny wiosny ludów

Główne przyczyny wiosny ludów to: - wzrost znaczenia burżuazji, która ograniczana przez system feudalny dążyła do zmiany istniejących stosunków politycznych i społecznyc [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:49 , Wyświetleń: 2168 , Ocena: 32.13, Głosów: 67, Autor: Mafej

Kampania wrześniowa 1939r.

“Fall Weiss”, niemiecki plan działań przeciwko Polsce, zakładał wojnę błyskawiczną “blietzkrieg”, w której zespolone działania zagonów pancern [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:50 , Wyświetleń: 1958 , Ocena: 19.51, Głosów: 78, Autor: Mafej

Ocena Kampanii Wrześniowej

Kampania Wrześniowa, czyli walki obronne wojsk polskichtoczone od pierwszego września do piątego października 1939 roku przeciwko wojskom hitlerowskim i rosyjskim rozpoczęła [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:51 , Wyświetleń: 4268 , Ocena: 19.47, Głosów: 119, Autor: Mafej

Osiągnięcia Mezopotamii

Sumerowie wynaleźli: koło od wozu, koło garncarskie, ceramikę. Budowali wodociągi i domy z cegieł. Budowali oni również kompleksy militarno-spichlerzowe-świątynne (mogły [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:51 , Wyświetleń: 4338 , Ocena: 47.13, Głosów: 148, Autor: Mafej

Polityka w Atenach a dziś

W VI wieku p.n.e. polityka w Atenach była domeną arystokracji. Szukali oni dla siebie nieśmiertelnej sławy i uznania rodaków. Reforma Klejstenesa dopuściła do sprawowania w [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:52 , Wyświetleń: 1868 , Ocena: 23.18, Głosów: 75, Autor: Mafej

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej

Odrodzone w listopadzie 1918 r. państwo polskie musiało określić swe stanowisko wobec Rosji i Niemiec. Położenie między tymi państwami wpływało na stosunki z innymi kraja [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:54 , Wyświetleń: 1878 , Ocena: 37.54, Głosów: 40, Autor: Mafej

Stany Zjednoczone

Stany zjednoczone : Pierwsza połowa XIX wieku przyniosła Stanom Zjednoczonym Ameryki niezwykle szybki rozwój terytorialny. Wyszły one poza skromne obszary trzynastu kolonii za [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:55 , Wyświetleń: 2292 , Ocena: 16.44, Głosów: 134, Autor: Mafej

Stosunki polsko-rosyjskie w XVII w.

XVII-wieczna Rzeczpospolita i XVII-wieczna Rosja były państwami zupełnie różnymi. Panował w nich odmienny ustrój, różne były religie i stosunki społeczne. W ówczesnej R [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:22 , Wyświetleń: 2518 , Ocena: 75.58, Głosów: 52, Autor: Mafej

Wojna na Bałkanach 1940r.

Klęska aliantów we Francji w 1940r. osłabiła pozycję Wielkiej Brytanii na Bałkanach. Konsekwencją wzrostu wpływów niemieckich i włoskich na Bałkanach było przystąpieni [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:23 , Wyświetleń: 2491 , Ocena: 65.53, Głosów: 58, Autor: Mafej

Zjednoczenie Niemiec (6)

Zjednoczenie niemiec Tendencje zjednoczeniowe w Niemczech nasiliły się w połowie XIX wieku, o czym świadczą wydarzenia Wiosny Ludów. Wówczas to pojawiły się dwie koncepcje [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:24 , Wyświetleń: 1952 , Ocena: 26.03, Głosów: 66, Autor: Mafej

Kryzysy polityczne za panowania pierwszych piastów

Słabości wewnętrzne1.) Państwo pierwszych Piastów, jak wszystkie monarchie wczesno feudalne, było bardzo słabo powiązane wewnętrznie. Przyczyny:- przeszkody ntural [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:49 , Wyświetleń: 4450 , Ocena: 119.02, Głosów: 52, Autor: Mafej

Kształtowanie się systemu feudalnego

Społeczeństwo w średniowieczu dzieliło się na:- duchowieństwo- rycerstwo (urzędnicy)- mieszczanie- chłopiPostępująca w IX w. anarchia polityczna, [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:49 , Wyświetleń: 2200 , Ocena: 38.22, Głosów: 44, Autor: Mafej

Kultura i obyczje średniowiecznego rycerstwa

1.) Rycerstwoa.)Warstwa zróżnicowana-społecznie-majątkowo-prawnie. Powszechnie uważano, że każdy szlachetnie urodzony mógł zostać pasowany na rycerza, [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:50 , Wyświetleń: 1659 , Ocena: 41.06, Głosów: 35, Autor: Mafej

Panowanie Bolesława Krzywoustego

- polityka zagraniczna- polityka wewnętrzna- geneza rozbicia dzielnicowego1.) Śmierć Władysława Hermana – 1102r.a.)początkowo trwa podział kraju pomię [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:51 , Wyświetleń: 2659 , Ocena: 40.29, Głosów: 75, Autor: Mafej

Państwo Karola Wielkiego

Za czasów panowania Karola Wielkiego państwo franków zostało powiększone o:- Saksonie- Bawarie- Północną część Hiszpanii.Narzucił zwierzchność słowia [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:52 , Wyświetleń: 5029 , Ocena: 87.62, Głosów: 78, Autor: Mafej

Pierwsze państwa słowiańskie

Pierwsze państwa słowiańskie, zalążek państw współczesnych powstały dzięki stopniowo tworzącym się większym, trwałym wspólnotom obejmującym po kilka wielkim plemion [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:53 , Wyświetleń: 2344 , Ocena: 3, Głosów: 35, Autor: Mafej

Powstanie państwa polskiego (2)

Plemiona polskieNa ziemiach polskich między Bałtykiem a Karpatami wyróznić można następujące terytoria wielkich plemion:- Wiślanie – nad górną Wisłą

Dodano: 2008-11-06 10:59:54 , Wyświetleń: 5548 , Ocena: 3.83, Głosów: 63, Autor: Mafej

Wojny polsko – szwedzkie w XVII wieku

W XVI wieku Szwecja była państwem dopiero co wyzwolonym spod pa-nowania Duńczyków. Wtedy zanosiło się, że stosunki Szwedów z Polakami bę-dą bardzo dobre. Te dwa państwa [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:55 , Wyświetleń: 3496 , Ocena: 4.21, Głosów: 46, Autor: Mafej

Wyprawy krzyżowe (3)

W roku 1095 ‘święta wojna’ z Turkami:-Turcy doszli, aż do morza Śródziemnego-Uniemożliwiali pielgrzymowanie do Grobu ŚwiętegoPIERWSZA WYPRAWA KR [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:56 , Wyświetleń: 2755 , Ocena: 33.74, Głosów: 97, Autor: Mafej

Osadnictwo w Europie X-XIII wiek.

Stulecia między przełomem X i XI wieku, a końcem XIII nazywamy pełnym średniowieczem. Wtedy to gospodarkę średniowieczną zachodu cechował najszybszy rozwój, narodziły si [...]

Dodano: 2008-11-06 11:00:05 , Wyświetleń: 1776 , Ocena: 44.38, Głosów: 36, Autor: Mafej

Wielkie odkrycia geograficzne i ich skutki

Pod koniec XV wieku sytuacja na Półwyspie Iberyjskim nie przedstawiała się różowo. Od początku XIV wieku Hiszpania i Portugalia pogrążone były w kryzysie gospodarczym. Br [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:15 , Wyświetleń: 2027 , Ocena: 62.5, Głosów: 37, Autor: Mafej

Reformacja i kontrreformacja w Europie (1)

„Każdy chrześcijanin, jeśli tylko ma prawdziwy żal i skruchę za swoje grzech, otrzymuje zupełne przebaczenie grzechów i win, co należy mu się bez listów odpustowych [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:28 , Wyświetleń: 1845 , Ocena: 50.96, Głosów: 25, Autor: Mafej

Ewolucja ustroju starożytnego Rzymu

Starożytny Rzym przechodził w czasie swojego istnienia wiele zmian ustrojowych, począwszy od monarchii, przez republikę, po cesarstwo. Towarzyszyły im także zmiany społeczne [...]

Dodano: 2008-11-06 11:19:26 , Wyświetleń: 2249 , Ocena: 69.39, Głosów: 27, Autor: Mafej

I wojna światowa - daty

1815 – KONGRES WIEDEŃSKI, klęska Napoleona pod Waterloo, Pl podzielona pomiędzy Prusy, Austrię i Rosję-przywrócono legitymizm (prawa hist. Dynastii są nienaruszaln [...]

Dodano: 2008-11-06 11:19:27 , Wyświetleń: 2182 , Ocena: 24.93, Głosów: 80, Autor: Mafej

Znaczenie korony w średniowieczu i koronacji królewskich w dziejach Polski wczesnopiastowskiej.

Korona jest pierwszą rzeczą, jaka kojarzy nam się z królem. To nieodłączny symbol władzy. Zwykle w postaci złotej obręczy ze sterczynami, ozdobiona klejnotami, zwieńczona [...]

Dodano: 2008-11-06 11:19:28 , Wyświetleń: 3290 , Ocena: 193.57, Głosów: 20, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?