Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Traktat wersalski (3)

Zwycięstwo w I wojnie światowej przypadło państwom ententy. Spory wkład w to miał udział w walce Stanów Zjednoczonych, które chcąc bronić swoich europejskich interesów [...]

Dodano: 2008-11-06 11:19:29 , Wyświetleń: 2728 , Ocena: 40.93, Głosów: 80, Autor: Mafej

Świat przed wybuchem I wojny światowej

W 1871 r w Europie pojawiła się potęga niemiecka, która górowała militarnie i gospodarczo nad większością państw europejskich. Spoza Europy: USA i Japonia startowały [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:20 , Wyświetleń: 2039 , Ocena: 89.52, Głosów: 26, Autor: Mafej

Absolutyzm europejski (XVI – XVIII wiek)

Pod koniec XVI wieku w Europie wykształciła się nowa forma władzy będąca zarówno ostatnią formą państwa feudalnego – absolutyzm . Charakterystyczne dla tego ustroj [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:28 , Wyświetleń: 3556 , Ocena: 28.04, Głosów: 148, Autor: Mafej

Sprawa polska w okresie napoleońskim (2)

Kiedy w 1795 roku na skutek rozbiorów tracimy niepodległość , a co za tym idzie zlikwidowane zostało wojsko polskie, likwidacji uległ sejm i sejmiki ziemskie. Skonfiskowano d [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:29 , Wyświetleń: 6612 , Ocena: 386.17, Głosów: 22, Autor: Mafej

Czy wojna jest sposobem na rozwiązanie problemów gospodarczych?

Woja towarzyszyła ludziom już od najdawniejszych zamierzchłych czasów, gdy tworzyły się plemiona. Ówczesne walki plemienne miały na celu poprawienie bytu jednych kosztem in [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:46 , Wyświetleń: 1593 , Ocena: 65.95, Głosów: 20, Autor: Mafej

Walka o prawa człowieka w USA i Francji w XVIII wieku

Z potrzeby ułożenia, wdrożenia i przestrzegania praw człowieka zdawano sobie sprawę już w starożytności. Prawa człowieka, jakie zna i uważa za jak najbardziej oczywiste w [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:48 , Wyświetleń: 2271 , Ocena: 105.42, Głosów: 25, Autor: Mafej

Dojście Hitlera do władzy

Adolf Hitler urodził się w 1889 r. w Braunau w Austrii, syn urzędnika celnego. Formalnie był wyznania katolickiego. Nie ukończył gimnazjum, ponieważ uczył się źle. Gdy mi [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:17 , Wyświetleń: 3185 , Ocena: 3.02, Głosów: 64, Autor: Mafej

Wojna w Europie zachodniej w latach 1944-1945

Wśród aliantów nie było jednomyślności na temat koncepcji rozstrzygnięcia wojny. Ideą brytyjskiego premiera Winstona Churchilla było uderzenie od Afryki na Bałkany, któr [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:18 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 67.57, Głosów: 20, Autor: Mafej

Życie codzienne w średniowiecznej Europie

Średniowiecze - terminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Początek średniowiecza wiąże się z 476 r. n. e [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:20 , Wyświetleń: 36002 , Ocena: 2054.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Życie codzienne Wikingów

PochodzenieNazwa wikingowie prawdopodobnie wywodzi się od skandynawskiego słowa vik oznaczającego zatokę (Oslofjord), zaś używano jej bez specjalnego rozróżnienia jako [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:21 , Wyświetleń: 22868 , Ocena: 641.29, Głosów: 55, Autor: Mafej

Polska za panowania Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego

Zarówno Władysław Łokietek jak i jego syn Kazimierz Wielki na trwałe zapisali się w pamięć polskiej historiografii. Byli to ludzie, dzięki którym polska na nowo stała si [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:22 , Wyświetleń: 1740 , Ocena: 366.5, Głosów: 3, Autor: Mafej

Podstawowe daty z klasy 1 gim (z całego roku)

XVIII w p.n.e.-Kodeks Hammurabiego776 r.p.n.e- pierwsze igrzyska w Olimpii490 r.p.n.e- pierwsza wojna greków z Persami753 r.p.n.e- założenie Rzymu73 r.p.n.e- [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:23 , Wyświetleń: 1912 , Ocena: 47.75, Głosów: 43, Autor: Mafej

Rewolucja przemysłowa w anglii (2)

Rewolucja przemysłowa najwcześniej wystąpiła w Anglii. Już w drugiej połowie XVII w. istniały tam wszelkie warunki do powstania wielkiej produkcji kapitalistycznej. Kupcy i [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:24 , Wyświetleń: 2278 , Ocena: 96.33, Głosów: 26, Autor: Mafej

I wojna światowa (2)

Trójporozumienie- sojusz Francji, Rosji, Wielkiej Brytani (ententa)Trójprzymierze (1879)- sojusz Niemiec, Austro-Węgier i Włoch (1882)►Rywalizacja głównych pot [...]

Dodano: 2008-11-08 00:29:01 , Wyświetleń: 4067 , Ocena: 50.09, Głosów: 56, Autor: Mafej

Inkowie, Majowie, Aztekowie

Temat: Inkowie, Majowie, AztekowieINKOWIE był to lud andyjski, który w okresie prekolumbijskim stworzył państwo ze stolicą w Cuzco (® Tahuantinsuyu). Według tradycji pier [...]

Dodano: 2008-11-08 00:29:02 , Wyświetleń: 4463 , Ocena: 20.76, Głosów: 93, Autor: Mafej

Powstanie Solidarności

Bezpośrednim impulsem do fali strajków w lecie 1980 roku było wprowadzenie 1 sierpnia podwyżki cen niektórych gatunków mięsa i wędlin. Reakcja robotników była natychmiast [...]

Dodano: 2008-11-08 00:29:03 , Wyświetleń: 4256 , Ocena: 15.81, Głosów: 146, Autor: Mafej

Udzial polaków w zwycieństwie aliantów w II Wojnie Światowej

Polacy byli piątą co do wielkości armią walczącą w 2 wojnie światowej, co miało istotny wpływ na zwycięstwo aliantów. Działania oddziałów sojuszniczych w obronie [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:18 , Wyświetleń: 2112 , Ocena: 120.29, Głosów: 23, Autor: Mafej

Azteccy Wojownicy

Aztekowie byli wojownikami. Do roku 1500 zostali panami dużej części Meksyku. Ludność z podbitych terenów musiała zaopatrywać aztecką stolicę Tenochtitlan w żywność, u [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:31 , Wyświetleń: 2361 , Ocena: 13.98, Głosów: 125, Autor: Mafej

Dlaczego chciałbym mieszkać w Atenach?

Wybrałem zadanie polegające na wskazaniu miasta, w którym chciałbym mieszkać. Do wyboru mieliśmy Ateny i Spartę. Ja zdecydowałbym się na mieszkanie w Atenach, chociaż i w [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:32 , Wyświetleń: 5542 , Ocena: 284.46, Głosów: 25, Autor: Mafej

Europa powojenna - zmiany obyczajowe i powojenne

Być może ogrom cierpienia, jakie spadło na świat podczas Drugiej Wojny Światowej, a może sam fakt znudzenia starym porządkiem, doprowadził do tworzenia nowych trendów, tak [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:33 , Wyświetleń: 10151 , Ocena: 89.93, Głosów: 26, Autor: Mafej

Wedrówka ludow, państwo Karola Wielkiego, Bizancjum, Islam - podsumowanie

Wędrówka ludów, wielka wędrówka ludów, masowe migracje ludności występujące od najwcześniejszego okresu istnienia społeczeństw ludzkich, w starożytności (m.in. wędr [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:35 , Wyświetleń: 5939 , Ocena: 78.32, Głosów: 99, Autor: Mafej

Polacy na frontach II wojny światowej (2)

II wojna światowa była niewątpliwie jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w losach świata. Straty materialne, kulturowe, moralne oraz ofiary śmiertelne są nie do oszacowania [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:47 , Wyświetleń: 2989 , Ocena: 97.95, Głosów: 40, Autor: Mafej

Problem przeludnienia Starozytnej Grecji

Grecy rozwiązali problem przeludnienia za pomocą tzw. Kolonii. Kolonia, w starożytności termin określający formę osadnictwa. W starożytnej Grecji koloniami nazywano osa [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:14 , Wyświetleń: 1934 , Ocena: 57.44, Głosów: 26, Autor: Mafej

Stosunki Polsko Krzyżackie

Krzyżacy to powszechnie przyjęta w Polsce nazwa niemieckiego zakonu rycerskiego. Powstał on w toku walk krzyżowych w 1190 roku ze zorganizowanego w Króleswie Jerozolimskim,bra [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:15 , Wyświetleń: 5598 , Ocena: 3, Głosów: 56, Autor: Mafej

Ustroje polityczne w państwach starozytnej Grecji

Starożytni Grecy posiadali specyficzny sposób organizacji państwowej zwanej polis. Zwykle państwo greckie miało niewielkie rozmiary, wyjątkiem były Ateny i Sparta. Polis ró [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:16 , Wyświetleń: 1980 , Ocena: 160.88, Głosów: 15, Autor: Mafej

Holocaust (1)

Tragiczne doświadczenia XX wieku zadecydowały o tym, że jednym z głównych tematów współczesnej prozy stał się świat nieludzki. Dla wielu ludzi wojna była najstraszniejs [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:04 , Wyświetleń: 2678 , Ocena: 16.1, Głosów: 160, Autor: Mafej

Schliemann Heinrich (1822-1890)

Niemiecki archeolog amator, miłośnik antyku, kupiec. Swój ogromny majątek przeznaczył na badania archeologiczne. Wbrew panującemu przekonaniu dowiódł, że świat Homera, op [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:19 , Wyświetleń: 2749 , Ocena: 63.55, Głosów: 65, Autor: Mafej

Konferencja w Jałcie (1)

Dnia 4 lutego 1945 roku w Jałcie na Krymie rozpoczęła się konferencja z udziałem F.D. Roosevelta, W. Churchilla i J. Stalina. Spotkanie to odbywało się już w zupełnie odmi [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:20 , Wyświetleń: 4742 , Ocena: 23.25, Głosów: 165, Autor: Mafej

Przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku

Jedną z najważniejszych i najistotniejszych powodów upadku naszego państwa w XVIII wieku były rządy dynastii Sasów. Wszystko zaczęło się od Augusta II Mocnego (1670 ̵ [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:21 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 56.45, Głosów: 30, Autor: Mafej

Koloniści Amerykańscy w walce o niepodległość

1. kolonie angielskie w Ameryce Północnej:- 1607 – Jamestown w Wirginii ; - Nowa Anglia ; północ – zaczęli osiedlać się Anglicy, głównie prześladowani [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:44 , Wyświetleń: 1671 , Ocena: 35.44, Głosów: 47, Autor: Mafej

Przyczyny i wybuch rewolucji Francuskiej

1. Sytuacja gospodarcza Francji w końcu XVIII w. :- przed 1774 w miarę ustabilizowana, szybka urbanizacja miast, rozwój techniczny- nierównomierny rozwój, a co za tym [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:45 , Wyświetleń: 1957 , Ocena: 65.5, Głosów: 25, Autor: Mafej

Przywileje szlacheckie (3)

PRZYWILEJE: Statut piotrkowski (1496) - został nadany przez Jana I Olbrachta; był to przywilej gospodarczy:- zwalniał szalchtę od ceł za przywożone towary [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:46 , Wyświetleń: 26339 , Ocena: 630.57, Głosów: 60, Autor: Mafej

Rewolucja Francuska - przyczyny, przebieg, znaczenie

Przyczyny Wielkiej Rewolucji Francuskiej:- nieudolna polityka Ludwika XV, a potem Ludwika XVI- kryzys gospodarczy i głód- wzrost podatków, które obciążały stan t [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:47 , Wyświetleń: 2014 , Ocena: 64.57, Głosów: 41, Autor: Mafej

Rola sejmu walnego w system demokracji szlacheckiej

Demokracja szlachecka – system ustrojowy Rzeczpospolitej Polskiej gwarantujący stanowi szlacheckiemu prawo decydowania o sprawach państwa – polityka zewnętrzna i wew [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:48 , Wyświetleń: 1495 , Ocena: 29.28, Głosów: 35, Autor: Mafej

Ruch egzekucyjny (1)

PROGRAM NAPRAWY USTROJU POLSKI – RUCH EGZEKUCYJNY1. Przyczyny ruchu egzekucyjnego:- 1506-1548 – chęć umocnienia władzy przez Zygmunta I Starego i Bonę- [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:49 , Wyświetleń: 2400 , Ocena: 27.73, Głosów: 80, Autor: Mafej

Schyłek rewolucji francuskiej

1. Przewrót 9 thermidora 1794. Sukcesom Francji na froncie towarzyszył kryzys wewnętrzny. Ożywiła się antyjakobińska opozycja, wśród rewolucyjnych działaczy, skomprom [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:50 , Wyświetleń: 2278 , Ocena: 35.15, Głosów: 60, Autor: Mafej

Upadek monarchii i dyktatura Jakobinów

1. Obrady Zgromadzenia Prawodawczego:VIII.1791 – wybory do Zgromadzenia Prawodawczego. Miało ono doprowadzić do końca dzieło przebudowy ustroju Francji bez utraty dot [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:51 , Wyświetleń: 2421 , Ocena: 19.22, Głosów: 73, Autor: Mafej

Wielki kryzys gospodarczy 1929-33 r., ZSRR w czasach Stalina i Powstanie III Rzeszy Niemieckiej.

Wielki kryzys gospodarczy 1929-33 r.Czarny czwartek – 24 październik 1929 r. – nastąpiło załamanie na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych wskutek po [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:52 , Wyświetleń: 2361 , Ocena: 27.24, Głosów: 49, Autor: Mafej

Wojna secesyjna w Usa

- konstytucja Stanów Zjednoczonych nie wypowiadała się w kwestii niewolnictwa i sprawę tę pozostawiono do samodzielnego rozstrzygnięcia każdemu ze stanów - w efekcie ustali [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:53 , Wyświetleń: 2474 , Ocena: 26.41, Głosów: 82, Autor: Mafej

Kodeks Hammurabiego

Od około 1792 do 1750 roku przed naszą erą Babilonem władał jeden z najwybitniejszych władców tego państwa – Hammurabi. Był on doskonałym strategiem, zręcznym poli [...]

Dodano: 2008-11-09 09:16:12 , Wyświetleń: 2568 , Ocena: 35.98, Głosów: 87, Autor: Mafej

Totalitaryzm czyli o nadużywaniu niektórych pojęć

"W krainie schorowanej wyobraźni" (ZNAK, Kraków 1997) to jedna z ostatnich książek Księdza Józefa Tischnera. Składa się na nią zbiór esejów publikowanych głównie w "Ty [...]

Dodano: 2008-11-09 09:16:13 , Wyświetleń: 1597 , Ocena: 74.95, Głosów: 19, Autor: Mafej

Rola gen. Lucjana Żeligowskiego w życiu politycznym J. Piłsudskiego

Lucjan Żeligowski był jednym z szesnastu Generałów Broni Polski Niepodległej. Urodził się 17 października 1865 r. na Wileńszczyźnie. Jako organizator i dowódca kresowych [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:39 , Wyświetleń: 1580 , Ocena: 99.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Titanic

29 lipca 1908r. do stoczni Harland and Wolff w Belfaście przybyli przedstawiciele White star Line z Bursen Ismayem na czele i przedstawili wstępną koncepcję i plany budowy trze [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:07 , Wyświetleń: 2919 , Ocena: 19.41, Głosów: 186, Autor: Mafej

Architektura renesansu w Polsce

W architekturze renesansu sięgano do wzorów starożytnych- poszukiwano idealnych Proporcji i przejrzystych podziałów. Ukształtowały się nowe układy przestrzenne budowl [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:18 , Wyświetleń: 2090 , Ocena: 28.67, Głosów: 65, Autor: Mafej

Edward Jenner

Jenner Edward (1749-1823), lekarz brytyjski. Wynalazca szczepień ochronnych przeciw ospie prawdziwej, które doprowadziły do wygaśnięcia tej choroby (Poxvirus).Prowadząc p [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:19 , Wyświetleń: 2546 , Ocena: 19.97, Głosów: 115, Autor: Mafej

Konstytucja 3 maja (4)

Prace nad konstytucją nabrały tempa wiosną 1791r. Pośpiech podyktowany był obawą przed pokrzyżowaniem reform przez stronnictwo hetmańskie. W marcu i kwietniu sejm uchwalił [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:20 , Wyświetleń: 3358 , Ocena: 53, Głosów: 69, Autor: Mafej

Powstanie Stanów Zjednoczonych (1)

W latach 1619 – 1732 w Ameryce Północnej powstało 13 nowych kolonii angielskich, były to skupiska wielu narodowości, różniących się pod względem społecznym, religi [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:21 , Wyświetleń: 2454 , Ocena: 55.14, Głosów: 35, Autor: Mafej

Uniwersytety jako ośrodki kultury średniowiecznej Europy

W drugiej połowie średniowiecza wzrosło zapotrzebowanie na ludzi wykształconych. Szczególnie potrzebna była kadra administracji kościelnej i państwowej. Nic więc dziwnego, [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:22 , Wyświetleń: 2562 , Ocena: 381.18, Głosów: 10, Autor: Mafej

Wybrane bitwy z okresu wojen XVII wieku

Przez wiek XVII, z niedługimi latami pokoju, Polska Odpierała najazdy sąsiadów- Szwecji, Rosji i Turcji. Wszystkie te konflikty wymagały ogromnego wysiłku państwa. Wojny te [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:23 , Wyświetleń: 1819 , Ocena: 38.67, Głosów: 45, Autor: Mafej

Transformacja systemu podatkowego w Polsce w latach 90.

Realizowana od początku lat 90. transformacja systemowa wymusiła zmiany we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego. Przejście od gospodarki realnego socjalizmu do gospodarki [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:57 , Wyświetleń: 2493 , Ocena: 104.13, Głosów: 37, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?