Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Polityka międzywojenna Polski (2)

Rządy Józefa Piłsudskiego Wojna celna Niemiec z Polską w 1925r. doprowadziła do kryzysu gospodarczego. Wzrosło bezrobocie, ceny żywności i artykułów przemysłowych. Rozpo [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:02 , Wyświetleń: 1834 , Ocena: 45.25, Głosów: 35, Autor: Mafej

Polityka wielkich mocarstw stosunku do Niemiec 1919-1933 - część 1

Konferencja w Wersalu:Jednym z ważniejszych wydarzeń po I wojnie światowej była Konferencja Wersalska. Na historię Europy po pierwszej wojnie światowej w decydujący spo [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:04 , Wyświetleń: 5881 , Ocena: 148.81, Głosów: 25, Autor: Mafej

Polityka wielkich mocarstw w stosunku do Niemiec 1919-1933 - część 2

18 stycznia 1919 r. nastąpiło otwarcie konferencji pokojowej w Paryżu. Uczestniczyło w niej 27 państw sprzymierzonych i stowarzyszonych. Pokonanych Niemiec i ich sojuszników [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:05 , Wyświetleń: 1896 , Ocena: 81.13, Głosów: 31, Autor: Mafej

Najważniejsze przemiany polityczno – gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku

Rewolucja przemysłowaW latach 1815 - 1870 w Europie Zachodniej i w krajach Ameryki Północnej nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu i gospodarki. Było to głównie związ [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:07 , Wyświetleń: 2420 , Ocena: 145.92, Głosów: 25, Autor: Mafej

Reformacja i inne

Przyczyny Reformacji: świetopietrze,dziesiecina, nepotyzm papieski-obssadzanie stanowisk wlasna rodzina, symonia- sprzedaz st. koscielnych , sprzedaz odpustow Skutki Reformacji: p [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:08 , Wyświetleń: 2357 , Ocena: 20.81, Głosów: 94, Autor: Mafej

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski.

Rozbicie dzielnicowe. Przyczyna wielu problemów, kłopotów i niepowodzeń państwa Piastów. Na mocy testamentu Krzywoustego z 1138 roku Polska została podzielona na dzielnice. [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:09 , Wyświetleń: 1832 , Ocena: 37.93, Głosów: 42, Autor: Mafej

Średniowiecze (7)

Półwysep Arabski zamieszkiwały plemiona należące to semickiej grupy jęz. Ze wzgl. na pustynne warunki na Płw. Arab. walczyły między sobą o pastwiska, wody, łupy. Hodowal [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:10 , Wyświetleń: 3096 , Ocena: 30.82, Głosów: 101, Autor: Mafej

Wszystko o I wojnie światowej

Przyczyny wybuch Iwojny światowej:wyścig zbrojeń,kolonie,rynki zbytu, granice, Bałkany,Trójprzymierz(Niemcy,Austro-Węgry,Włochy)Tróporozumienie(Francja, Anglia< rosja), zam [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:11 , Wyświetleń: 1940 , Ocena: 63.19, Głosów: 25, Autor: Mafej

Bogowie (2)

Bogowie Egiptu:Amon-bóg stwórca pod postacią ludzkąRe-bóg słońcaIzyda-bogini księżycaBogowie Mezopotami: Sin-bog księżyca, który wyznaczał miesiąc [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:46 , Wyświetleń: 2994 , Ocena: 14.37, Głosów: 225, Autor: Mafej

Święto Niepodległości (2)

Pierwsza wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918 r. z chwilą podpisania przez Niemcy rozejmu w lasku Compiégne pod Paryżem. Był to przełomowy moment nie tylko w dz [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:47 , Wyświetleń: 1899 , Ocena: 21.62, Głosów: 75, Autor: Mafej

Polacy na frontach II wojny światowej (1)

Dnia 1 września 1939 r. o godzinie 445, hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę, dając tym samym początek największej i najbardziej wyniszczającej wojnie w dziejach ludzkośc [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:11 , Wyświetleń: 2246 , Ocena: 96.44, Głosów: 15, Autor: Mafej

Przyczyny wybuchu I wojny swiatowej.

Przyczyny :a) zjednoczenie Niemiec (1871-II Rzesza) zjednoczenie Włoch.b) utworzenie trójprzymierza : Niemcy , Włochy, Austro- Węgry (państwa centralne)c) [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:11 , Wyświetleń: 4317 , Ocena: 2170, Głosów: 0, Autor: Mafej

Droga Aten do demokracji

1. Perykles i jego reformyProces demokratyzacji ustroju ateńskiego zapoczątkował Klejstenes, a jego dzieło kontynuowali przedstawiciele obozu demokratycznego, który uformo [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:43 , Wyświetleń: 3438 , Ocena: 62.68, Głosów: 80, Autor: Mafej

Polska w 16 wieku

Jest wiek XVl, Polska jest za panowania ostatnich królów z dynastii Jagiellonów: Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Oprócz króla w kraju ważną [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:45 , Wyświetleń: 2150 , Ocena: 22.86, Głosów: 89, Autor: Mafej

Powstanie styczniowe (22.01.1863r.)

Powstanie styczniowe - powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22 I 1863r. o wiosny 1864r. i obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś, w mniejszym [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:46 , Wyświetleń: 1932 , Ocena: 55.8, Głosów: 29, Autor: Mafej

Magellan

Człowiek, który otworzył wrota świataCofnijmy się do roku 1480- epoki wielkich okryć, lęku, chwały i tragedii, boga i pieniędzy. W tym, że okresie urodził się w Por [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:09 , Wyświetleń: 2260 , Ocena: 12.2, Głosów: 179, Autor: Mafej

Polacy pod zaborami

Tabelka - ściąga [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:10 , Wyświetleń: 2467 , Ocena: 23.75, Głosów: 94, Autor: Mafej

Powstanie Warszawskie (3)

W lutym 1944r. Emigracyjny rząd R.P. ostatecznie zatwierdził plan burza, który przewidywał odtworzenie regularnych sił zbrojnych w kraju poprzez wprowadzenie do walk wszystkic [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:12 , Wyświetleń: 2899 , Ocena: 61.45, Głosów: 65, Autor: Mafej

Ruch Narodowy i Ruch Ludowy w Polsce - ściąga

Tabelka w formie ściagi [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:12 , Wyświetleń: 2270 , Ocena: 48.86, Głosów: 55, Autor: Mafej

Silnik parowy (1)

Do dziś różnorakie silniki parowe wytwarzają znaczną część zużywanej przez nas energii. Nawet najbardziej zaawansowane technologie reaktory jądrowe są zaledwie źródła [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:13 , Wyświetleń: 3227 , Ocena: 13.04, Głosów: 189, Autor: Mafej

Stanisław August Poniatowski, bohater czy zdrajca?

Urodzony 17 stycznia 1732 roku w Wołczynie, jako szóste dziecko Stanisława Poniatowskiego i Konstancji Czartoryskiej. Ojciec jego, choć był zaledwie szlachcicem klasy średnie [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:16 , Wyświetleń: 1885 , Ocena: 50.27, Głosów: 25, Autor: Mafej

Starożytna Hellada

Macedonia graniczyła z Grecją od północy, była większa zarówno obszarowo /40 tysięcy km2/ jak i pod względem ludności /600 do 800 tysięcy/ od każdego państewka greckie [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:17 , Wyświetleń: 2398 , Ocena: 21.07, Głosów: 106, Autor: Mafej

Upadek Rzeczpospolitej w XIX wieku

Ostatnim z polskich królów elekcyjnych był Stanisław August Poniatowski (1732-1798). Został on wybrany na króla w 1764 jako kandydat Familii, przy zdecydowanym poparciu cesar [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:18 , Wyświetleń: 2434 , Ocena: 109.88, Głosów: 23, Autor: Mafej

Walki o granice po I wojnie światowej

I wojna światowa zakończyła się klęską wszystkich trzech państw zaborczych, co umożliwiło wyzwolenie Polski. Wobec klęski państw centralnych, 7 X 1918 Rada Regencyjna wy [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:20 , Wyświetleń: 6878 , Ocena: 670.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Absolutyzm europejski na przykładzie monarchii Ludwika XIV

Monarchia absolutnaMonarchia absolutna była niewątpliwie kolejnym, po monarchii stanowo-przedstawicielskiej, etapem rozwoju formy państwa. Charakteryzuje się ona praktyczni [...]

Dodano: 2008-11-12 19:38:43 , Wyświetleń: 3416 , Ocena: 34.82, Głosów: 122, Autor: Mafej

O Stalinie można różnie

O Stalinie można różnie- O Stalinie można tak............. Encyklopedia multimedialna- O Stalinie można też tak ............Notki biograficzne -Ale najlepiej tak [...]

Dodano: 2008-11-12 19:38:48 , Wyświetleń: 3281 , Ocena: 101.37, Głosów: 50, Autor: Mafej

Okres stanisławowski w Polsce

Stanisław August Poniatowski (1732-98); ostatni król polski (1764-95); rzecznik reform i wzmocnienia państwa, główny autor Konstytucji 3 maja; zwolennik sojuszu z Rosją, [...]

Dodano: 2008-11-12 19:38:55 , Wyświetleń: 2868 , Ocena: 48.69, Głosów: 76, Autor: Mafej

Ustrój państwa polskiego w XVII wieku

Demokracja szlachecka – nie spotykana poza Polską forma ustroju państwa w którym równy wobec prawa, chociaż zróżnicowany wewnętrznie stan szlachecki sprawował władz [...]

Dodano: 2008-11-12 19:39:01 , Wyświetleń: 1738 , Ocena: 28.15, Głosów: 51, Autor: Mafej

Walka społeczeństwa polskiego o tożsamość narodową

Walka Polaków o niezależność i utrzymanie tożsamości narodowej zaczęła się od wzmocnienia Austrii, Rosji i Prus pod koniec XVIII wieku i trzech rozbiorach przeprowadzonych [...]

Dodano: 2008-11-12 19:39:12 , Wyświetleń: 2418 , Ocena: 106.31, Głosów: 35, Autor: Mafej

Wielka Koalicja

PLAN WYDARZEŃ1.Sytuacja polityczno – militarna w Europie po wrześniu 1939r.1.1. Dziwna wojna1.2. Polityka Związku Radzieckiego2.Agresja niemiecka na zachod [...]

Dodano: 2008-11-12 19:39:24 , Wyświetleń: 4675 , Ocena: 42.68, Głosów: 147, Autor: Mafej

Udowodnij że po I wojnie światowej, ZSRR, Włochy i Niemcy były państwami totalitarnymi

Totalitaryzm jest to doktryna polityczna i system rządów zakładające konieczność skrajnego centralizmu ustrojowego i ingerencji państwa życie społeczności lokalnych i je [...]

Dodano: 2008-11-13 09:34:49 , Wyświetleń: 2234 , Ocena: 181.6, Głosów: 14, Autor: Mafej

Hannibal Barkas

Hannibal Barkas (246-183 p.n.e.), wódz kartagiński i mąż stanu, syn Hamilkara Barkasa. W 221 p.n.e. objął dowództwo wojsk kartagińskich.W 220 p.n.e. rozpoczął pod [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:05 , Wyświetleń: 2180 , Ocena: 20.86, Głosów: 99, Autor: Mafej

Konfederacja targowicka (2)

Uchwalenie Konstytucji 3 maja zaniepokoiło przeciwników reform, zwłaszcza zaś wielu magnatów polskich. Postanowili oni uczynić wszystko, byle tylko nie utracić swej dotychcz [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:05 , Wyświetleń: 2905 , Ocena: 91.27, Głosów: 47, Autor: Mafej

Reformy Juliusza Cezara

Cezar w celu uzyskania poparcia wprowadził szereg reform, przyznających prowincjom większe prawa. Najważniejszą reformą było wprowadzenie ustawy o zdzierstwach oraz rozpocz [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:06 , Wyświetleń: 3174 , Ocena: 49.33, Głosów: 81, Autor: Mafej

II wojna światowa (3)

Państwo niemieckie będące już w pełni przygotowane do wojny z Polską, którą precyzował plan "Weiss", potrzebowało jedynie pretekstu. Wysuwane żądania wobec Polski oddan [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:30 , Wyświetleń: 3030 , Ocena: 51.47, Głosów: 75, Autor: Mafej

Faszyzm

Współcześni ludzie niezwykle dziwią się jak było możliwe powstanie tak zbrodniczego systemu władzy, który w konsekwencji wywołał największą wojnę w historii ludzkośc [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:52 , Wyświetleń: 2678 , Ocena: 13.99, Głosów: 185, Autor: Mafej

Komunizm (3)

Ta ideologia w odróżnieniu od faszyzm powstała na gruncie dużego rozczarowanie proletariatu z panującego porządku społecznego. Geneza powstania komunizmu wywodzi się z XIX [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:54 , Wyświetleń: 2681 , Ocena: 14.59, Głosów: 155, Autor: Mafej

Jaką rolę odegrał Piłsudski w odzyskaniu przez Polskę niepodległości?

Jaką rolę odegrał Piłsudski w odzyskaniu przez Polskę niepodległości?Józef Piłsudski jest jedną z najznamienitszych postaci na kartach naszej historii. Mimo wielu kon [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:07 , Wyświetleń: 2689 , Ocena: 149.05, Głosów: 21, Autor: Mafej

Mussolini Benito (1883-1945) (2)

Mussolini Benito (1883-1945), dyktator włoski. Po burzliwej karierze szkolnego nauczyciela, Mussolini stał się czołowym dziennikarzem socjalistycznym. Podczas I wojny światowe [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:08 , Wyświetleń: 2872 , Ocena: 90.53, Głosów: 48, Autor: Mafej

Czy króla S.A. Poniatowskiego zaliczymy w poczet władców przegranych czy zwycięzców.

Stanisław August Poniatowski był człowiekiem wykształconym i miał ambicje aby uczynić Polskę lepszą i mocniejszą. Wierzył w dobro Katarzyny II i poparcie Rosji, gdyż w [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:20 , Wyświetleń: 1677 , Ocena: 147.18, Głosów: 10, Autor: Mafej

Historia schronu kolejowego Stepina Cieszyna

Wiosną 1940r. Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych hitlerowskiego Wermachtu wybrało Podkarpacie na lokalizację jednej z wysuniętych kwater dowodzenia, przygotowanych dla kierowa [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:21 , Wyświetleń: 1743 , Ocena: 139.36, Głosów: 10, Autor: Mafej

I wojna światowa (5)

Wojna światowa I 1914-1918, do 1939 zwana wielką wojną 1914-1918, pierwszy konflikt zbrojny w skali światowej, burzący układ stosunków politycznych po kongresie wiedeńskim [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:22 , Wyświetleń: 4852 , Ocena: 75.66, Głosów: 69, Autor: Mafej

Faszyzm we Włoszech (narodziny faszyzmu 1919 r. ,,utworzenie partii, dojście do władzy, sposób prowadzenia władzy”)

W latach 20. i 30. dwudziestego wieku nowego typu ruch pojawił się na europejskiej scenie politycznej. Dla wielu ludzi faszyzm, wraz ze swoją ideologią agresji i nacjonalizmu, [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:45 , Wyświetleń: 2442 , Ocena: 31.78, Głosów: 50, Autor: Mafej

Hitleryzm

Adolf Hitler (1889-1945), to fanatyczny dyktator, który odpowiedzialny był za wybuch II wojny światowej i masowe ludobójstwo. Urodzony w Wiedniu, w młodości pragnął zostać [...]

Dodano: 2008-11-13 16:43:10 , Wyświetleń: 2381 , Ocena: 12.5, Głosów: 182, Autor: Mafej

Gandhi

CZĘŚĆ 1 - ŻYCIE GANDHIEGO Mohandas Karamczand Gandhi urodził się 2 października 1869 roku w Radżkot w rodzinie należącej do kasty kupców, jednak jego rodzina nie za [...]

Dodano: 2008-11-13 16:43:56 , Wyświetleń: 2552 , Ocena: 13.96, Głosów: 195, Autor: Mafej

Piastowie na tronie Polski

Piastowie, dynastia panująca w Polsce od czasów legendarnych do 1370 roku. Pierwszy polski kronikarz, Gall Anonim, wymienia protoplaste rodu – Piasta jako chłopa polskiego [...]

Dodano: 2008-11-13 16:43:57 , Wyświetleń: 2396 , Ocena: 43.8, Głosów: 70, Autor: Mafej

Jak funkcjonowało imperium w Asyrii?

Przez prawie półtora tysiąca lat swego istnienia Asyria przechodziła różne koleje losu. Jednak jej władcy na krótko przed upadkiem państwa zdołali stworzyć wielkie imper [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:11 , Wyświetleń: 2233 , Ocena: 57.27, Głosów: 32, Autor: Mafej

Honore Daumier „Czy to zaćmienie będzie całkowite”

Uważam, że litografia Honorėa Daumiera pt. „Czy to zaćmienie będzie całkowite” ukazywała pytanie zadawane przez wielu Europejczyków.Początkowe rządy B [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:13 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 34.11, Głosów: 35, Autor: Mafej

Europejczycy spadkobiercami starożytnego Rzymu

Rzym początkowo był zespołem wsi położonych nad dolnym Tybrem. Dziś możemy odnaleźć rzymskie dzieła na wrzosowiskach Brytanii, na rozgrzanych pograniczach Sahary i pi [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:15 , Wyświetleń: 1888 , Ocena: 48.31, Głosów: 34, Autor: Mafej

Główne postanowienia Deklaracji Schumana

"Europa nie powstanie od razu, ani w całości: będzie powstawa a poprzez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność" ł ♦ odwieczna [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:19 , Wyświetleń: 2312 , Ocena: 144, Głosów: 19, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?