Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Perykles - jak za jego czasów rozwijała się kultura Aten?

Perykles Był on przywódcą ludu. Przebudował demokrację w Atenach. Przyczynił się do uczestnictwa w rządach uboższych obywateli. Jako zwolennik mocarstwowej pozycji Ate [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:21 , Wyświetleń: 2552 , Ocena: 107.63, Głosów: 37, Autor: Mafej

Przemówienie mobilizujące Polaków do walki o niepodległość.

Rodacy !!!Wielu z nas uważa się za Polaków i patriotów. Nadszedł czas, aby dać tego przykłady. Nasz ukochany naród został bez powodu napadnięty przez naszych sąsiad [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:23 , Wyświetleń: 1683 , Ocena: 58.39, Głosów: 27, Autor: Mafej

Rozwój terytorialny Rzymu (1)

WstępNa początku tego wypracowania nie mogę zapomnieć o założycielach Rzymu, którymi wg. mitologii są dwaj bracia Romulus i Remus bez których Rzym by nie powstał. [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:25 , Wyświetleń: 3355 , Ocena: 59.45, Głosów: 90, Autor: Mafej

Walka o granice i kształt ustrojowy państwa polskiego (1)

Państwo polskie zniknęło z map Europy na ponad 120 lat. Liczne powstania nie doprowadziły do żadnej zmiany w tej sytuacji. Dopiero zakończenie I wojny światowej umożliwiło [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:27 , Wyświetleń: 1597 , Ocena: 62.55, Głosów: 19, Autor: Mafej

Aleksander Macedoński

Informacje ogólneAleksander III Wielki, zwany Macedońskim (356-323 p.n.e.), król Macedonii od 336 p.n.e. Syn Filipa II i Olimpias. Wychowanek Arystotelesa. Brał udział w w [...]

Dodano: 2008-11-13 20:00:54 , Wyświetleń: 2435 , Ocena: 16.13, Głosów: 134, Autor: Mafej

Dlaczego chciałbyś – lub nie – żyć w okresie napoleońskim?

Napoleon I był jednym z największych strategów i wodzów na świecie. Doprowadził on Francję do europejskiej potęgi. Wprowadził on wiele reform, które dały podstawy innym [...]

Dodano: 2008-11-13 20:00:56 , Wyświetleń: 1856 , Ocena: 42.3, Głosów: 43, Autor: Mafej

Front Zachodni

Głównym obszarem działań w tym konflikcie był front zachodni: armie niemieckie, realizując tzw. plan Schlieffena (A. von Schlieffen), po zaciętych walkach we Flandrii dotar [...]

Dodano: 2008-11-13 20:00:57 , Wyświetleń: 2241 , Ocena: 24.77, Głosów: 81, Autor: Mafej

Jak oceniasz fakt zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę? (1)

Między atakiem na Hiroszimę a nalotem na Nagasaki, lotnictwo amerykańskie zrzuciło miliony ulotek z tekstem: „DO MIESZKAŃCÓW JAPONII:Ameryka zwraca się do Was, [...]

Dodano: 2008-11-13 20:00:58 , Wyświetleń: 2448 , Ocena: 168.55, Głosów: 10, Autor: Mafej

Państwa kolonialne

Państwo kolonialne posiadłościWielka BrytaniaKraj przylądkowy, Rodezja, Beczuana, Uganda, Brytyjska Afryka wschodnia, Somali Brytyjskie, Zanzibar, protektorat nad egip [...]

Dodano: 2008-11-13 20:00:58 , Wyświetleń: 2364 , Ocena: 32.76, Głosów: 86, Autor: Mafej

Poczatki cywilzacji Perskiej.

Początki cywilizacji perskiej sięgają VI w. p.n.e. Początek potęgi przypada na panowanie Cyrusa /558-529/ Do szczytu potęgi państwo perskie doszło za czasów Dariusza I /52 [...]

Dodano: 2008-11-13 20:00:59 , Wyświetleń: 1870 , Ocena: 31.14, Głosów: 50, Autor: Mafej

Renesans w polsce-rzeźba i malarstwo

Początki renesansuRenesans zwany inaczej Odrodzeniem trwał od połowy XV do końca XVI wieku. Jego centrum kulturalne znajdowało się we Włoszech skąd rozpowszechniło si [...]

Dodano: 2008-11-13 20:00:59 , Wyświetleń: 2846 , Ocena: 85.76, Głosów: 37, Autor: Mafej

Wersal 30 czerwca (upokorzenie niemców)

Wersal 28 czerwcaPięć lat po śmierci arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie, śmierci, która doprowadziła do wybuchu wojny światowej, przedstawiciele Niemiec podp [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:00 , Wyświetleń: 1786 , Ocena: 21.45, Głosów: 66, Autor: Mafej

Gajusz Juliusz Cezar (1)

Urodził się 12 lipca 102 lub 100 roku p.n.e. Rodzina Cezarów wywodziła się od rodu Juliuszów, którego mitycznym założycielem był Eneasz. Była to zamożna patrycjuszowska [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:59 , Wyświetleń: 2136 , Ocena: 31.67, Głosów: 60, Autor: Mafej

Konstytucja Kwietniowa

Formalny wniosek klubu BBWR w sprawie zmiany Konstytucji wpłynął do sejmu 31 X 1928 roku. W VII 1930 roku prezydent Ignacy Mościki rozwiązał parlament; w wyborach z 1930 sana [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:59 , Wyświetleń: 3161 , Ocena: 49.25, Głosów: 72, Autor: Mafej

Pokuj w Toruniu, paweł Włodkowic

1 lutego 1411 roku w Toruniu zawarto pokój polsko-krzyżacki. Krzyżacy zrezygnowali ze Żmudzi na okres życia Jagiełły i Witolda, ziemia dobrzyńska miała pozostać przy Pols [...]

Dodano: 2008-11-13 20:02:00 , Wyświetleń: 1825 , Ocena: 34.1, Głosów: 48, Autor: Mafej

WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY 1929-33

Panująca w drugiej połowie lat dwudziestych korzystna koniunktura w gospodarce światowej, uległa drastycznemu załamaniu jesienią 1929 roku.W latach 1925 – 1929 kraj [...]

Dodano: 2008-11-13 20:02:01 , Wyświetleń: 1859 , Ocena: 77.12, Głosów: 16, Autor: Mafej

Bilans II Rzeczpospolitej

Po obaleniu caratu przez rewolucje lutową a następnie rewolucja październikowa w Rosji, rozpad Austro-Węgier i załamanie potęgi Niemiec, a przede wszystkim wysiłek samych Po [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:04 , Wyświetleń: 3391 , Ocena: 72.24, Głosów: 70, Autor: Mafej

II wojna światowa - najważniejsze postacie i miejsca

1)kim byli?Józef Beck- polityk, jeden z najwybitniejszych współpracowników Piłsudskiego. 1932-39 minister spraw zagranicznych.Edward Śmigły-Rydz- po śmierci Piłsud [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:05 , Wyświetleń: 2930 , Ocena: 56.05, Głosów: 36, Autor: Mafej

Architektura i urbanistyka miast Greckich okresu hellenistycznego

O rozwiązaniach architektonicznych w miastach greckich dowiadujemy się przede wszystkim ze sztuk literackich oraz odkryć archeologicznych. W urbanistyce miast hellenistyczny [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:29 , Wyświetleń: 2266 , Ocena: 77.79, Głosów: 38, Autor: Mafej

Konstytucja Mała, Marcowa, Kwietniowa

W wyniku pierwszej wojny światowej i rewolucji w Rosji naród polski odzyskał niepodległość. Mógł sam kształtować swoją strukturę państwową.W dniu 7 listopada 1918 [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:30 , Wyświetleń: 2574 , Ocena: 74.4, Głosów: 41, Autor: Mafej

Wojna obronna polski w 1939

28 kwietnia 1939 r. Hitler zerwał polsko-niemiecki układ o nieagresji z 1934 r. Formalnym powodem konfliktu były bezpodstawne roszczenia terytorialne Niemiec dotyczące Wolnego [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:31 , Wyświetleń: 1829 , Ocena: 30.71, Głosów: 57, Autor: Mafej

Pozycja szlachty w życiu politycznym i gospodarczym Polski w XV i XVI wieku

W wieku piętnastym, gdy Europa zbliżała się już do końca epoki średniowiecza, upowszechniło się samo pojęcie stanu szlacheckiego, wypierając określenie stanu rycerskieg [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:17 , Wyświetleń: 2414 , Ocena: 142.48, Głosów: 26, Autor: Mafej

"Porównaj dorobek cywilizacyjny grecki i rzymski pod względem nauki, gospodarki i kutury"

Porównaj dorobek cywilizacyjny grecki i rzymski pod względem nauki, gospodarki i kultury.Wynotuj podobieństwa i różnice.Starożytne cywilizacje Greków i Rzymian pozo [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:35 , Wyświetleń: 2596 , Ocena: 22.38, Głosów: 75, Autor: Mafej

Tolerancja religijna w czasach ostatnich Jagiellonów- rozprawka

Nie ulega wątpliwości, iż tolerancja to poszanowanie odmienności innego człowieka, bez konieczności akceptacji. Postaram się udowodnić jak wielką rolę odgrywała religia [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:36 , Wyświetleń: 2786 , Ocena: 19.67, Głosów: 95, Autor: Mafej

Wynalazki naukowo techniczne XIXw.

W XIX wieku nastąpił gwałtowny rozwój całej myśli naukowej. Rola, zwłaszcza nauk ścisłych znacznie wzrosła. Podniósł się także prestiż uczonych i naukowców. Wyrazem [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:38 , Wyświetleń: 5843 , Ocena: 21.94, Głosów: 136, Autor: Mafej

Rola kultury w Polsce Ludowej w walce o zachowanie tożsamości narodowej.

Kultura w Polsce Ludowej miała wielkie znaczenie w walce o zachowanie tożsamości narodowe. Początek lat powojennych, począwszy od roku 1945 przyniósł głębokie zmiany w poz [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:11 , Wyświetleń: 1847 , Ocena: 45.51, Głosów: 54, Autor: Mafej

Wojna z Turcją

Wojna z Turcją1.Przyczyny:a)Rozkwit Imperium Osmańskiego które w XVI wieku zajęło teren Węgier i zaczęło zagrażać Habsburgom, uzależnienie przez Turcje Mołdawii [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:26 , Wyświetleń: 2286 , Ocena: 23.04, Głosów: 91, Autor: Mafej

Na czym polegało wychowanie spartańskie?

Wychowanie spartańskie polegoało na tym, aby wychować dzieci na świetnych wojowników. Nie uczono ich liczyć ani specjalnie pisać, ponieważ uważano te umiejętności za zbe [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:38 , Wyświetleń: 2162 , Ocena: 37.59, Głosów: 40, Autor: Mafej

Dlaczego faszyzm wywołał trwogę społeczeństwa w Europie ?

Faszyzm to ruch polityczny o charakterze totalitarnym, nacjonalistycznym i rasistowskim, który ukształtował się po I wojnie światowej we Włoszech (Benito Mussolini), późnie [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:51 , Wyświetleń: 1616 , Ocena: 42.77, Głosów: 30, Autor: Mafej

BILANS II RZECZYPOSPOLITEJ

Okres po zakończeniu I Wojny światowej i przed rozpoczęciem II Wojny to okres pewnych osiągnięć w wielu dziedzinach życia(polityka, gospodarka, szkolnictwo, kultura) , ale t [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:01 , Wyświetleń: 2322 , Ocena: 24.01, Głosów: 100, Autor: Mafej

Czy chcialbym żyć w starożytnej Sparcie?

Nie chciałbym żyć w starożytnej Sparcie, dlatego bo:• Spartanie zabijali słabe i upośledzone dzieci, porzucając je w górach• Całe państwo było podpor [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:15 , Wyświetleń: 2009 , Ocena: 46.89, Głosów: 35, Autor: Mafej

Odrodzenie (3)

Z powodu załamania gospodarki i kultury w XVI w. ludzie starali się przezwyciężyć kryzys; szukali nowych źródeł dochodu, nowych form pobożności, zaczęto krytycznie czyta [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:17 , Wyświetleń: 2292 , Ocena: 16.71, Głosów: 110, Autor: Mafej

Europa ku wojnie

Benito Mussolini- (1883-1945) duce; przywódca faszystów włoskich, a następnie Włoch. Założyciel NPF w 1921. Od 1922 faktyczny dyktator Włoch. Gabriel Narutowicz- profes [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:22 , Wyświetleń: 2699 , Ocena: 26.82, Głosów: 97, Autor: Mafej

Grecja Starożytna (1)

GRECJA STAROŻYTNAIndoeuropejscy przodkowie Greków przybyli na teren południowych Bałkanów na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. Kultura materialna przybyszów była b [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:39 , Wyświetleń: 2337 , Ocena: 28.88, Głosów: 65, Autor: Mafej

II wojna światowa (2)

Wojna rozpoczęta 1 IX 1939 agresją Niemiec na Polskę, zakończona 2 IX 1945 kapitulacją Japonii.Największy konflikt zbrojny XX w. pod względem zasięgu terytorialnego, ud [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:40 , Wyświetleń: 2896 , Ocena: 30.12, Głosów: 81, Autor: Mafej

Mezopotamia (3)

Mezopotamia nie miała wyraźnie wyodrębnionych granic, stąd też była w ciągu dziejów wielokrotnie najeżdżana przez różne ludy. Dlatego, w odróżnieniu od Egiptu, histor [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:54 , Wyświetleń: 2901 , Ocena: 22.17, Głosów: 165, Autor: Mafej

Odkrycia Wikingów

Ameryka, historia odkryć i podróży geograficznych, pierwsze odkrycia na ob-szarze Ameryki w X w. należą do Normanów. 981-982 Eryk Rudy dopłynął do Gre-nlandii, ok. 1000 je [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:55 , Wyświetleń: 2233 , Ocena: 27.67, Głosów: 75, Autor: Mafej

Pierwsze Wolne Elekcje i ich znaczenie dla Rzeczypospolitej

Pierwsze Wolne Elekcje i ich znaczenie dla Rzeczypospolitej Tron polski, dziedziczny w czasach piastowskich w XIV w. Stał się elekcyjny. Zmiana nastąpiła w chwili, gdy prze [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:56 , Wyświetleń: 1883 , Ocena: 80.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Powstanie i Rozwój Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Ludzie zamieszkujący Amerykę Północną pragnęli mieć własne niepodległe nikomu państwo, w którym mieli by niezależność wobec Wielkiej Brytanii. Dlatego to 4 lipca 1776 [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:57 , Wyświetleń: 2670 , Ocena: 644.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Religia starożytnego Rzymu (1)

Pierwotna religia rzymska była w przeciwieństwie do religii greckiej mistyczna i abstrakcyjna. Podobnie jak i w greckiej, zachowały się w niej pewne przeżytki totemizmu czyli [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:58 , Wyświetleń: 2281 , Ocena: 26.71, Głosów: 75, Autor: Mafej

Ruch oporu. II Wojna światowa

Ruch opou. II Wojna ŚwiatowaRuch oporu to walka społeczeństw państw totalitarnych lub krajów okupowanych skierowana przeciwko władzom państw lub administracji okupacyjne [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:59 , Wyświetleń: 2057 , Ocena: 36.39, Głosów: 48, Autor: Mafej

Starożytny Egipt (3)

Egipt, warunki naturalneEgipt jest położony w północnej Afryce, w dolinie rzeki Nil. W starożytności za terytorium egipskie uchodził obszar rozciągający się od delty [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:00 , Wyświetleń: 2459 , Ocena: 18.57, Głosów: 112, Autor: Mafej

Wielka Emigracja (6)

Emigrację po powstaniu listopadowym poprzedzały 3 fale emigracji politycznej Polaków: po konfederacji barskiej, po wojnie w obronie konstytucji 3 maja i po powstaniu kościuszko [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:01 , Wyświetleń: 4604 , Ocena: 52.78, Głosów: 104, Autor: Mafej

Konstytucje Polski (1)

Pojecie konstytucjiTermin konstytucja wywodzi się z łacińskiego constituere oznaczającego ustanowienie urządzenie uporządkowanie, nadawanie określonej formy. Dzisiaj prz [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:06 , Wyświetleń: 2719 , Ocena: 36.1, Głosów: 60, Autor: Mafej

Biblioteka braci Załuskich

Biblioteka Braci ZałuskichZbieractwo, zamiłowanie do czytania, a zwłaszcza do gromadzenia ksiąg, zakorzenione w polskiej tradycji było bodaj najsilniejszym [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:17 , Wyświetleń: 3005 , Ocena: 54.14, Głosów: 90, Autor: Mafej

Prawodawstwo Kazimierz Wielkiego

Prawodawstwo Kazimierza III WielkiegoStatuty kazimierzowskie Kazimierz Wielki wprowadził wiele potrzebnych praw. Niewątpliwie jego zasługi co do kodyfikacji prawa (choci [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:18 , Wyświetleń: 1880 , Ocena: 65.77, Głosów: 25, Autor: Mafej

Sejm Walny

Za początek ostatecznego ukształtowania się struktur Sejmu Walnego uchodzi początek panowania Jana Olbrachta (1492 r.), który chciał w oparciu o szlachtę zreformować państ [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:19 , Wyświetleń: 3392 , Ocena: 24.42, Głosów: 174, Autor: Mafej

Polska w XVIIw - wojny

Celem mojej pracy jest przedstawienie bilansu wojen polskich w XVI i XVII wieku.Wojny te przedstawię w kolejności rzeczowej. Polska w tym czasie była zaangażowana głównie [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:22 , Wyświetleń: 1994 , Ocena: 21.46, Głosów: 90, Autor: Mafej

Kultura Indian Ameryki północnej i południowej

Kto swą wiedzę o Indianach czerpie jedynie z książek Karola Maya i filmów o Dzikim Zachodzie, ten nie zna ich naprawdę. Przed przybyciem białych w Ameryce żyło kilkaset pl [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:38 , Wyświetleń: 2103 , Ocena: 255.64, Głosów: 10, Autor: Mafej

Konstytucja 3 maja (2)

Pierwsza w Europie nowoczesna ustawa zasadnicza uchwalona w 1791r. na Sejmie Czteroletnim; pozostawiła ustrój stanowy, osłabiając pozycję magnaterii; zmniejszyła role senatu, [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:47 , Wyświetleń: 2519 , Ocena: 40.14, Głosów: 75, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?