Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Jak zmieniło się życie ludzi po rewolucji Neolitycznej?

Po rewolucji neolitycznej ludzie zaczęli posługiwać się narzędziami z kamienia. Ludzie w epoce kamienia, bo tak nazywa się ten okres, nauczyli się chodować zwierzęta oraz [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:48 , Wyświetleń: 3135 , Ocena: 369.45, Głosów: 10, Autor: Mafej

Ksztautowanie się obozu polskiej lewicy.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ OBOZU POLSKIEJ LEWICY1. Sytuacja komunistów polskich przed czerwcem 1941r.Kiedy Międzynarodówka Komunistyczna w 1938r. rozwiązała Komunistyczn [...]

Dodano: 2008-11-16 11:19:01 , Wyświetleń: 1801 , Ocena: 99.06, Głosów: 17, Autor: Mafej

POROWNANIE KONSTYTUCJI MARCOWEJ, MAJOWEJ I KWIETNIOWEJ

Temat: Porównanie (analiza)Konstytucji 3 Maja, marcowej i kwietniowej pod kątem *uprawnień władzy ustawodawczej i wykonawczej*okoliczności politycznych*prawa o [...]

Dodano: 2008-11-16 11:19:05 , Wyświetleń: 1872 , Ocena: 78.86, Głosów: 20, Autor: Mafej

Gospodarka folwarczano pańszczyźniana w szesnastowiecznej Polsce

Jednym z wydarzeń w Polsce było rozwiniecie folwarku pańszczyźnianego, który umożliwiał uzyskiwanie bardzo dużych zysków. W Polsce XVI wieku szlachta umacnia się osi [...]

Dodano: 2008-11-16 11:19:10 , Wyświetleń: 1743 , Ocena: 56.04, Głosów: 25, Autor: Mafej

Porownanie cesarstwa i republiki w Rzymie

Który z ustrojów starożytnego Rzymu republika czy cesarstwo było korzystniejsze dla najbiedniejszych? Swojš odpowiedŸ uzasadnij.Rzym został założony wœród siedmiu wz [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:44 , Wyświetleń: 2551 , Ocena: 108.56, Głosów: 15, Autor: Mafej

W XXw. powstały ustroje totalitarne. Państwami tego typu były Niemcy Hitlerowskie i Związek Radziecki za rządów Stalina. Czy ustrój Sparty i sposób wychowania można uznać za prototyp państwa totalitarnego??

Ustrój Sparty jest prototypem państwa totalitarnego. Wyjaśniając tę myśl warto zaznaczyć czym jest totalitaryzm w odniesieniu do całokształtu zasad prawnych określający [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:03 , Wyświetleń: 1627 , Ocena: 53.4, Głosów: 24, Autor: Mafej

Życie codzienne starożytnych Greków i Rzymian

Grecja i Rzym przez wieki fascynowały i nadal fascynują świat. Zachwycano się doskonałością myśli greckiej, która uczyła szukać piękna, zachwycano się doskonałością [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:09 , Wyświetleń: 20906 , Ocena: 900.06, Głosów: 35, Autor: Mafej

Analiza sposobów wyniszczania ludności cywilnej przez okupanta w czasie II wojny światowej

Okres II wojny światowej kojarzy się większości z obozami koncentracyjnymi, łapankami i terrorem. Owszem, te czynniki miały decydujący wpływ na wielkość tragedii, jaką n [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:50 , Wyświetleń: 2842 , Ocena: 165.67, Głosów: 29, Autor: Mafej

Powstanie Meksyku

Po zakończonym panowaniu hiszpańskim w Meksyku w 1823 r władza przeszła w ręce oficerów, którzy w wyniku powstania obalili rządy hiszpańskie, i utworzono republikę federa [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:50 , Wyświetleń: 2157 , Ocena: 22, Głosów: 82, Autor: Mafej

Stonehenge

Najstarsze, liczące ponad 3000 lat słynne kamienne sanktuarium - Stonehenge usytuowane jest ok. 150 kilometrów na północ od Londynu. W jego pobliżu znajduje się znane ze wsp [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:51 , Wyświetleń: 2867 , Ocena: 17.99, Głosów: 201, Autor: Mafej

Wpływ nowych technik na przebieg działań podczas I wojny światowej

Jedna z nowych technik wynalezionych podczas I wojny światowej, była nowa technika walki zwana wojną błyskawiczną (po niemiecku Blitzkrieg). Była to doktryna wojenna wypracow [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:52 , Wyświetleń: 2454 , Ocena: 24.1, Głosów: 76, Autor: Mafej

Dynastia Jagiellonów

Królowie dynastii Jagiellonów:Jadwiga Andegaweńska(1374-1399)Córka Ludwika Węgierskiego. W 1384 r. Możnowładcy polscy zażądali jej przybycia do Polski z Węgier i [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:06 , Wyświetleń: 2889 , Ocena: 42.47, Głosów: 100, Autor: Mafej

Historia Konina

Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś okolice miasta są ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym północ kraju z południem i wschodnią część z [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:20 , Wyświetleń: 2466 , Ocena: 28.13, Głosów: 86, Autor: Mafej

Historia Polski od jej poczatków do wieku XVII

POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGOTEMAT: POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO- PLEMIONA POLSKIE.1. Tezy na temat powstania państwa: [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:24 , Wyświetleń: 1875 , Ocena: 46.68, Głosów: 30, Autor: Mafej

Humanizm i Odrodzenie

Humanizm pojawił się i rozpowszechnił w Europie w XV i XVI w. Humanizm to zainteresowanie człowiekiem, życiem, światem otaczającym i doczesnością. W średniowieczu życie [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:25 , Wyświetleń: 2087 , Ocena: 24.97, Głosów: 74, Autor: Mafej

Józef Piłsudski na tle II Rzeczpospolitej 1918 - 1939

Tuż po zakończeniu I wojny światowej na arenie wydarzeń znowu pojawiła się Polska. Ale samo wywalczenie niepodległości przez Polaków było dopiero początkiem. Po 123 lata [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:26 , Wyświetleń: 2146 , Ocena: 142.62, Głosów: 20, Autor: Mafej

Opracowane tematy z historii ze starożytności i średniowiecza

SRAROŻYTNOŚĆTEMAT: HISTORIA JAKO NAUKA I PRZEDMIOT.1.Historia jako nauka bada życie społeczeństw z przeszłości.2.Źródło jest to ślad po celowej działaln [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:30 , Wyświetleń: 2105 , Ocena: 173.63, Głosów: 15, Autor: Mafej

Pomnik Pległych Stoczniowców

Pomnik Poległych Stoczniowców. Lokalizacja: Plac Solidarności.Protest społeczeństwa z 1970 r. przeciw oderwanej od rzeczywistości władzy komunistycznej zakończył się [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:31 , Wyświetleń: 2082 , Ocena: 25.47, Głosów: 63, Autor: Mafej

Postacie histryczne epoki starożytnej i średniowiecza

POSTACIE:AGRYPA, AGRYPPA, MAREK WIPSANIUSZ AGRYPA, MARCUS VIPSANIUS AGRIPPA - (ok. 63-12 p.n.e.), wódz rzymski, przyjaciel i zięć Oktawiana Augusta. Konsul w latach: 37, 28 [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:31 , Wyświetleń: 2741 , Ocena: 132.72, Głosów: 31, Autor: Mafej

Powstanie Styczniowe (12)

22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim wybuchło powstanie, zwane powszechnie powstaniem styczniowym. Po przegranej przez Rosję wojnie krymskiej (1853-1856) na jej tere [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:32 , Wyświetleń: 3484 , Ocena: 30.51, Głosów: 139, Autor: Mafej

Powstanie kościuszkowskie i listopadowe

POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIEJest to powstanie narodowe przeciw Rosji, a następnie także przeciw Prusom. Trwały od 24 marca do 16 listopada 1794 roku. Objęło swym zasięgiem [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:34 , Wyświetleń: 2027 , Ocena: 237, Głosów: 10, Autor: Mafej

Siedem cudów świata (2)

Siedem cudów świata, nazwa obejmująca w czasach starożytnych (okres hellenistyczny) 7 słynnych budowli i dzieł sztuki, które Grecy wyróżnili ze względu na wyjątkowe walo [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:34 , Wyświetleń: 2570 , Ocena: 31.79, Głosów: 98, Autor: Mafej

Słownik terminów związanych ze starozytnością i średniowieczem

APOKRYF - (z greckiego "apokryphos" - ukryty), tekst niepewnego pochodzenia lub nieautentyczny, często o charakterze religijnym - może zawierać elementy wiedzy tajemnej, ezoter [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:36 , Wyświetleń: 2726 , Ocena: 114.27, Głosów: 32, Autor: Mafej

Życie ludzi w średniowiecznym mieście

Średniowieczna zabudowa miejska sprzyjała i ułatwiała życie dzielnicy. W miastach, często wieloośrodkowych, dawne grody zachowywały odrębność, a czasem nawet i własne o [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:37 , Wyświetleń: 20939 , Ocena: 1539.05, Głosów: 20, Autor: Mafej

Wojna totalna

WOJNA TOTALNA jest to wojna, w której dla osiągnięcia celów stosuje się wszelkie środki i metody, a jej zwolennicy nie uznają ograniczeń prawnych i moralnych, odrzucają uk [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:09 , Wyświetleń: 2219 , Ocena: 13.49, Głosów: 155, Autor: Mafej

Sztuka w Atenach (Starozytnosc)

Związek MorskiMimo zwycięstwa Greków nad Persami pod Salamina i Platejami wiele miast jońskich na wybrzeżu Azji Mniejszej wciąż znajdowało się pod perskim panowaniem. [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:30 , Wyświetleń: 1930 , Ocena: 38.57, Głosów: 46, Autor: Mafej

Wady i zalety demokracji ateńskiej

Początki demokracji sięgają aż starożytnych Aten. To właśnie w tym greckim polis narodziła się tak zwana \"demokracja idealna\". Ale czy na pewno idealna? Już w czasach a [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:31 , Wyświetleń: 2052 , Ocena: 53.61, Głosów: 30, Autor: Mafej

Wojny Grecko -> Perskie

Wojna PeloponeskaDo 431 roku p.n.e. panował spokój w Atenach. Lecz w 431 roku p.n.e. Sparta rozpoczęła wojnę z Atenami oraz sojusznikami obu polis. Sparta miała przewagę [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:33 , Wyświetleń: 3808 , Ocena: 2.99, Głosów: 86, Autor: Mafej

Wojny Persko -> Greckie

Państwo PerskieW VI wieku p.n.e. państwo Perskie stało się największa potęgą w całym Bliskim Wschodzie. Persowie pochodzili z Iranu. Dużą ilość żołnierzy w w [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:33 , Wyświetleń: 2624 , Ocena: 3.54, Głosów: 105, Autor: Mafej

Okres trwania I wojny światowej i później.

1. Przyczyny, przebieg i skutki I wojny światowej.Przyczyny wybuchu:Podstawową przyczyną było powstanie trójprzymierza w roku 1879-1882 i trójporozumienia (1892 Franc [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:34 , Wyświetleń: 2113 , Ocena: 65.27, Głosów: 32, Autor: Mafej

II wojna światowa w skrócie

SKRÓTY:-PSZ – Polskie Siły Zbrojne-GG – Generalne Gubernatorstwo (Niemcy)-AK – Armia Krajowa (Polskie państwo podziemne)-ZWZ – Związek W [...]

Dodano: 2008-11-16 12:45:05 , Wyświetleń: 4104 , Ocena: 22.42, Głosów: 77, Autor: Mafej

Przemiany społeczne i gospodarcze Polski w okresie dzielnicowym

Podobnie jak w innych regionach środkowej Europy, ziemie piastowskie przeżywały od początku XIII wieku szybki rozwój gospodarczy i społeczny.Za czasów Krzywoustego wła [...]

Dodano: 2008-11-16 12:45:05 , Wyświetleń: 2123 , Ocena: 66.31, Głosów: 38, Autor: Mafej

Czy bunt ma sens? (2)

Bunt jest nieodłącznym elementem wszystkich społeczności na świecie. Buntują się ludzie pracy, politycy, młodzież i celem każdego z nich jest sprzeciwienie się rzeczom, [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:11 , Wyświetleń: 2393 , Ocena: 22.82, Głosów: 97, Autor: Mafej

Królowie Polscy od piastów do wolnej elekcji

Królowie polscy i rodziny królewskieOd Piastów do Wolnej ElekcjiBogusław KuraszTh – 14/ W4Każdy kto interesuje się historią swojego kraju, chciałby wi [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:16 , Wyświetleń: 1771 , Ocena: 32.44, Głosów: 53, Autor: Mafej

Król Artur

„ Nie wiedzieć o tym, co wydarzyło się przed twoim urodzeniem, znaczy pozostać dzieckiem na zawsze ”.- Cyceron -Kogóż to nie oczarował bajkowy świat wok [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:18 , Wyświetleń: 6758 , Ocena: 20.26, Głosów: 110, Autor: Mafej

Cuda świata - przewodnik Filona

Treść zamieściłem w załączniku, jest to praca z fotkami oraz przypisami, wiec polecam. [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:53 , Wyświetleń: 2013 , Ocena: 34.77, Głosów: 55, Autor: Mafej

Prasłowianie

Praca w załączniku, jest ona bardzo obszerna wynosi on czystego tekstu 113 storn + kilka bibliografi. [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:53 , Wyświetleń: 2428 , Ocena: 16.34, Głosów: 140, Autor: Mafej

Przeworsk zabytki

Zabytki PrzeworskaWPROWADZENIEPoprzez to opracowanie pragnąłbym zainteresować Czytelnika zabytkami dawnej sztuki miasta Przeworska. Ponadto chcę zwrócić uwagę na cz [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:54 , Wyświetleń: 2142 , Ocena: 25.07, Głosów: 80, Autor: Mafej

Stosunki Kościół-Państwo w latach 1945-1956

Stosunki Kościół-Państwo w latach 1945-1956.Ustalenia Jałty, potwierdzone w Poczdamie w 1945 r., utrwaliły na dziesięciolecia sowiecką dominację w Polsce, której str [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:56 , Wyświetleń: 3232 , Ocena: 267.88, Głosów: 15, Autor: Mafej

Józef Piłsudski (1)

Pośród słynnych mężów stanu, którzy odegrali wybitną rolę w dziejach Europy pierwszej polowy XX wieku , w porównaniu z Leninem , Stalinem i Hitlerem , Piłsudski pozostaj [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:10 , Wyświetleń: 2412 , Ocena: 310.33, Głosów: 5, Autor: Mafej

DWIE OKUPACJE

DWIE OKUPACJE:28 września 1939r podpisano niemiecko-radziecki traktat o granicach i przyjaźni zmieniający granice miedzy Niemcami i ZSRR uzgodniona w pakcie Ribbentrop-Molot [...]

Dodano: 2008-11-17 18:52:16 , Wyświetleń: 2583 , Ocena: 19.6, Głosów: 129, Autor: Mafej

Podziemie polskie.

Jeszcze w trakcie kampanii wrześniowej rozpoczęto organizowanie podziemnego wojska i władz politycznych. Jedna z inicjatyw wyszła od gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. [...]

Dodano: 2008-11-17 18:52:27 , Wyświetleń: 1923 , Ocena: 20.12, Głosów: 85, Autor: Mafej

test......

Test w załączniku [...]

Dodano: 2008-11-17 18:52:33 , Wyświetleń: 3696 , Ocena: 28.9, Głosów: 171, Autor: Mafej

Kalendarium: Podstawowe daty 1054-1886 ( Szkoła podstawowa, kl. 6 )

1054 - Podział kościoła na Prawosławny i Katolicki1086 - 1138 - Okres życia bolesława Krzywoustego1138 - Śmierć Bolesława Krzywoustego, jego testamen [...]

Dodano: 2008-11-17 18:55:30 , Wyświetleń: 4296 , Ocena: 373.42, Głosów: 18, Autor: Mafej

Kryzys wewnętrzny Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku

Rzeczpospolita Polska w drugiej połowie XVII w., była bez przerwy atakowana przez wrogie narody. Byli to między innymi: Tatarzy, Szwedzi, Kozacy, Rosjanie i inni. Najazdy i wojn [...]

Dodano: 2008-11-17 18:55:42 , Wyświetleń: 2879 , Ocena: 133.62, Głosów: 25, Autor: Mafej

Meandry polityki zagranicznej Jana III Sobieskiego

Panowanie króla Jana III okryło Polskę na długie lata ostatnim blaskiem chwały wojennej. Nawet koronację król odłożył na później, a pośpieszył się kończyć wojnę z [...]

Dodano: 2008-11-17 18:55:53 , Wyświetleń: 1640 , Ocena: 130.27, Głosów: 10, Autor: Mafej

Plan "Burza" i przyczyny i okoliczności wybuchu powstania warszawskiego (opracowanie lekcji)

1. Plan "burza" i jego realizacja2. Przyczyny i okoliczności wybuchu powstania warszawskiegoad.Plan "Burza" został opracowany przez Armie Krajową miał on na celu po [...]

Dodano: 2008-11-17 18:55:55 , Wyświetleń: 3922 , Ocena: 43.08, Głosów: 63, Autor: Mafej

Inkowie - Geneza

Inkowie, Inka, plemię zamieszkujące południowo-zachodnią część Ameryki Południowej, które prawdopodobnie w połowie XII w. stworzyło doskonale zorganizowane państwo o na [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:04 , Wyświetleń: 2419 , Ocena: 23.13, Głosów: 108, Autor: Mafej

Życie codzienne w Starożytnej Grecji i Rzymie.

Kultura i życie codzienne starożytnej GrecjiStarożytna Grecja zawsze budziła i budzi zainteresowania ludzi. Takie zainteresowania były i są spowodowane dokonaniami kultu [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:33 , Wyświetleń: 20717 , Ocena: 1069.77, Głosów: 29, Autor: Mafej

Wojny Poski z sąsiadami w XVII w.

W XVII wieku Rzeczpospolita dotychczas szczęśliwie unikająca większych konfliktów politycznych z sąsiadami, wkroczyła w wiek wojen. Walczyła jednocześnie z trzema wrogami [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:18 , Wyświetleń: 1820 , Ocena: 58.23, Głosów: 25, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?