Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Konfederacja targowicka (1)

Konfederacja TargowickaPrzywódcy stronnictwa hetmańskiego:Seweryn RzewuskiKsawery BranickiSczęsny Potockizawiedzeni w swych rachubach [...]

Dodano: 2008-11-23 15:16:55 , Wyświetleń: 1940 , Ocena: 42.54, Głosów: 40, Autor: Mafej

Daty z historii od 476r. do 1997r.

476r. upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego800r. koronacja Karola Wielkiego na cesarza843r. traktat w Verdun, na którym doszło do podziału monarchii pomiędzy Karola Łys [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:28 , Wyświetleń: 2510 , Ocena: 77.75, Głosów: 35, Autor: Mafej

Napoleon (2)

Napoleon I (1769-1821), cesarz Francuzów 1804-1814 i przejściowo 1815, król Włoch 1805-1814. Syn korsykańskiego adwokata.W 1786 ukończył w stopniu podporucznika artyleri [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:29 , Wyświetleń: 2680 , Ocena: 17.17, Głosów: 152, Autor: Mafej

Oceń skutki odkryć geograficznych dla Europy i dla krajów odkrytych.

W wielu podręcznikach odkrycia geograficzne są uważane za wstęp do epoki nowożytnej, za świt renesansu. W XV wieku znane były Europejczykom jedynie takie tereny jak kontynen [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:33 , Wyświetleń: 8248 , Ocena: 223.77, Głosów: 30, Autor: Mafej

Barok. (7)

Kierunek w kulturze europejskiej XVII i pierwszej połowy XVIII w., zapoczątkowany we Włoszech w drugiej połowie XVI w., objął także niektóre kraje Ameryki Łacińskiej; kul [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:38 , Wyświetleń: 3053 , Ocena: 17.23, Głosów: 190, Autor: Mafej

"Chłopi" Reymonta.

Glownym bohaterem powiesci Wladyslawa Stanislawa Reymonta pt. ‘chłopi’ była społeczność wsi Lipce. Zycie tych ludzi toczyło się między dwoma biegunami – s [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:39 , Wyświetleń: 2168 , Ocena: 26.76, Głosów: 79, Autor: Mafej

Rolnictwo i przemysła na ziemiach polskich.

Rolnictwo stanowi jeden z podstawowych działów gospodarki. obejmuje uprawę roślin i hodowle zwierząt domowych oraz wstępną obróbkę uzyskiwanych wytworów. Głównym ce [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:40 , Wyświetleń: 1643 , Ocena: 113.36, Głosów: 13, Autor: Mafej

Autonomia galicyjska.

Autonomia galicyjska: Ograniczony samorząd krajowy, będący rezultatem zmian zachodzących w monarchii Habsburgów między 1861 a 1873r.; w utworzonej w 1867 monarchii austro-wę [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:56 , Wyświetleń: 2891 , Ocena: 26.62, Głosów: 89, Autor: Mafej

Kongres Wiedeński (7)

Kongres wiedeński trwał od XI 1814- VI 1815 r. o najważniejszych sprawach decydowali przedstawiciele państw: Austrii Wielkiej Brytanii Prus i Rosji i Francji. Wszystkie państw [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:57 , Wyświetleń: 2581 , Ocena: 25.7, Głosów: 85, Autor: Mafej

I wojna światowa (6)

I wojna światowaUtworzenie się dwóch autogonistycznych bloków państw -trójprzymierze – Niemcy, Włoch i Austro-Węgry -trójporozumienie – Francja, Ro [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:26 , Wyświetleń: 4674 , Ocena: 45.75, Głosów: 98, Autor: Mafej

II wojna światowa. (1)

Niemieckie przygotowania do wojny z Polską W początkowym okresie wysuwania żądań terytorialnych i politycznych Hitler liczył ze uda mu się uczynić z Polski państwo satelic [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:27 , Wyświetleń: 2546 , Ocena: 26.79, Głosów: 80, Autor: Mafej

Państwo radzieckie.

Państwo radzieckie 7 11 1917 – władzę w Rosji przejęli bolszewicy 1917 – utworzenie Ludowego Komisariatu Spraw Wew. (NKWD) 8 03 1917 – wybuch rewolucji lut [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:28 , Wyświetleń: 5189 , Ocena: 110.89, Głosów: 80, Autor: Mafej

31 lipca 1944r.

31 lipca 1944r. po konsultacji między komendantem AK gen.Tadeuszem Komorowskim-Borem i delegatem rządu na kraj Janem.S Jankowskim, ustalono termin wybuchu powstanie Warszawskiego [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:30 , Wyświetleń: 2143 , Ocena: 19.85, Głosów: 98, Autor: Mafej

II wojana światowa.

Obóz lewicowy w latach 1939 - 1943.Powsatnie PKWN - manifest Lipcowy Tworzenie drobnych organizacji na ziemiach Polskich Polska Ludowa - Stowarzyszenie przyjaciół ZSRR -sierp i [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:31 , Wyświetleń: 2166 , Ocena: 19.78, Głosów: 90, Autor: Mafej

Utworzenie się dwóch autogonistycznych bloków państw - I wojna światowa.

Utworzenie się dwóch autogonistycznych bloków państw -trójprzymierze – Niemcy, Włoch i Austro-Węgry -trójporozumienie – Francja, Rosja i Wielka Brytania wojna [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:31 , Wyświetleń: 1675 , Ocena: 22.76, Głosów: 70, Autor: Mafej

Wielkie Księstwo Poznańskie.

Ziemie polskie pozostające pod panowaniem pruskim składały się po roku 1815 z trzech heterogenicznych terytoriów; stosownie to tego miały one różnoraki stan prawny i społe [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:36 , Wyświetleń: 2326 , Ocena: 14.47, Głosów: 105, Autor: Mafej

Rządy ostatnich Jagiellonów.

Aleksander Jagiellończyk, który panował na Litwie od śmierci swego ojca Kazimierza Jagiellończyka (1492), w 1501 r., po śmierci swego brata Jana Olbrachta, objął władzę r [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:30 , Wyświetleń: 2220 , Ocena: 53.1, Głosów: 48, Autor: Mafej

Rola i znaczenie wielkiej emigracji.

Przegrana 1831 r. przekonał ogół patriotów o nieskuteczności dotychczasowych metod obrony niepodległości. W kraju, pod uciskiem Paskiewicza, nie była możliwa publiczna dys [...]

Dodano: 2008-12-04 21:43:00 , Wyświetleń: 77403 , Ocena: 1984.96, Głosów: 47, Autor: majka100100

Polityka dynstyczna Jagiellonów w XVII w.

Polityka dynastyczna to pojęcie, którym obecnie nazywa się działania rodów zmierzające do osiągnięcia jak największych wpływów na arenie międzynarodowej przez przedstaw [...]

Dodano: 2008-12-04 21:42:43 , Wyświetleń: 80809 , Ocena: 2535.21, Głosów: 42, Autor: majka100100

Iwan IV Groźny- życiorys na podstawie książki.

W nocy z 3 na 4 grudnia 1533 roku umarł Wasyl III, władca moskiewski, przekazując tron swojemu najstarszemu synowi, Iwanowi IV Wasylewiczowi mającemu w chwili śmierci ojca nie [...]

Dodano: 2008-12-04 21:40:06 , Wyświetleń: 94252 , Ocena: 10502.4, Głosów: 14, Autor: majka100100

Skutki Unii Lubelskiej.

Pozytywne : - powoli wzrasta znaczenie polskiego języka i obyczajów- do Polski przyłączono Podlasie , Wołyń oraz Ukrainę- unia podźwignęła Litwę kulturalnie [...]

Dodano: 2008-12-04 21:44:09 , Wyświetleń: 89698 , Ocena: 1671.48, Głosów: 64, Autor: majka100100

Życie codzienne Greków.

ŻYCIE CODZIENNE GREKÓW:Jak mieszkali?Ubogi Grek żył w warunkach ,,spartańskich”. Jego dom był zbudowany z bardzo nietrwałych materiałów. Nie miał on ani oki [...]

Dodano: 2008-12-04 21:45:49 , Wyświetleń: 81360 , Ocena: 2147.5, Głosów: 45, Autor: majka100100

Dorobek kulturalny Rzymian.

1.Starozytni Rzymianie polozyli ogromny wklad w dziedzinie budownictwa komunalnego:-zapoczatkowali roboty melioracyjne zmierzajace do osuszenia bagien-brukowanie drug i uli [...]

Dodano: 2008-12-04 21:52:42 , Wyświetleń: 2411 , Ocena: 25.6, Głosów: 80, Autor: majka100100

Obozy koncentracyjne, pracy i obozy jenieckie na Śląsku.

15.09.1935 To data, która na zawsze odmieniła losy świata a ustawy, które zapadły w tym czasie zadecydowały o życiu milionów osób i rozpoczęły okrutną i niesprawiedliw [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:16 , Wyświetleń: 49722 , Ocena: 2229.52, Głosów: 32, Autor: majka100100

Religie ludów starożytnych a religie średniowiecza; ich wpływ na kulturę życia Europy i Polski.

Zjawiskiem towarzyszącym rozwojowi cywilizacji, było pojawienie się wierzeń religijnych, świątyń i kultu w postaci ofiar. Pojawili się też ludzie, specjalizujący się w p [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:17 , Wyświetleń: 1993 , Ocena: 24.1, Głosów: 60, Autor: majka100100

Gnoza w średniowieczu.

WSTĘPWspółczesna nauka terminem „gnoza” określa głównie niechrześcijańską religię późnego antyku manifestującą się w różnorodnych i rozproszonych n [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:19 , Wyświetleń: 1812 , Ocena: 50.13, Głosów: 30, Autor: majka100100

Powstania Śląskie. (1)

Powstania Śląskie, czyli zbrojne wystąpienia ludności polskiej przeciw niemieckiemu panowaniu na Górnym Śląsku, miały na celu przyłączenie tych ziem do państwa polskiego [...]

Dodano: 2008-12-04 21:40:18 , Wyświetleń: 2710 , Ocena: 22.68, Głosów: 95, Autor: majka100100

Oświecenie za czasów St. Augusta.

Oświecenie to epoka rozwijającego się nowoczesnego narodu, zainteresowania sprawami reformy ustrojowej, wzrostu kręgu osób, które myślały kategoriami całego państwa. To e [...]

Dodano: 2008-12-04 21:42:26 , Wyświetleń: 1713 , Ocena: 42.74, Głosów: 30, Autor: majka100100

Szkolnictwo w Anglii w XVIII i XIX wieku.

Działalność Józefa LancastraW drugiej połowie wieku XVIII Anglia przechodziła bardzo głębokie zmiany w życiu ekonomicznym i społecznym. Wprowadzenie do przemysłu mas [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:55 , Wyświetleń: 2262 , Ocena: 139.38, Głosów: 20, Autor: majka100100

Geneza ruchu panamerykańskiego.

Historia stosunków międzynarodowychW latach 80 wieku XIX USA stały się jednym z najwyżej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Potrzeba znalezienia rynków zbytu dla [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:56 , Wyświetleń: 3132 , Ocena: 105.63, Głosów: 48, Autor: majka100100

Główne kierunki rozwoju terytorialnego USA do 1867 r.

Pod koniec XVIII i na początku XIX w. dla młodego państwa amerykańskiego najważniejsze były problemy wewnętrzne, związane z kształtowaniem struktur politycznych, gospodarc [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:53 , Wyświetleń: 1869 , Ocena: 59.82, Głosów: 33, Autor: majka100100

Żydowskie święto Chanuka.

1. Nazwa i data obchodzeniaIstnieją dwie wersje pochodzenia słowa „chanuka”:· dla upamiętnienia faktu, że żydowscy wojownicy odpoczęli - hebr. "cha [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:54 , Wyświetleń: 1992 , Ocena: 24.35, Głosów: 71, Autor: majka100100

Początki Polski.

Państwo polan : obszar : Wielkopolska, stolica : Gniezno, pierwszy władca : Mieszko I. 972 Cedynia : M I vs. Margrabiowie niemieccy. Bierzemy Pom. Zach., przyłączenie Śląska [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:55 , Wyświetleń: 2745 , Ocena: 21.49, Głosów: 111, Autor: majka100100

notatka o gladiatorach

GladiatorzyGladiatorzy (z łaciny gladius = miecz), w starożytnym Rzymie zawodnicy staczający walki na arenie cyrkowej lub w amfiteatrze, zarówno pomiędzy sobą, jak i z dz [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:56 , Wyświetleń: 2029 , Ocena: 26.83, Głosów: 59, Autor: majka100100

Kultura Średniowiecza (3)

Kultura średniowiecza dzieli się na 2 okresy: romański i gotycki Okres romański W okresie tym zachodzą wielkie zmiany w kulturze i sztuce - chrześcijański Zachód po [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:58 , Wyświetleń: 1911 , Ocena: 26.25, Głosów: 74, Autor: majka100100

Blaski i cienie sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie piastowskim.

Epoka feudalna to okres, w którym wyłaniały się w Europie pierwsze granice państwowe, narodowe i religijne. Obecna granica zachodnia jest rezultatem trwających od wielu wiek [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:59 , Wyświetleń: 1839 , Ocena: 82.26, Głosów: 26, Autor: majka100100

Wstęp do kulturoznawstwa, UAM wykłady dr Zaporowskiego.

Wstęp do kulturoznawstwaKult – na samym początku obyczajowość, religijność itp. U Kmity zbiór sądów normatywnych i dyrektywnych (proces mentalny albo abstrakcyjn [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:01 , Wyświetleń: 2119 , Ocena: 72.48, Głosów: 20, Autor: majka100100

Wywiad ze Stanisławem Augustem Poniatowskim

Ja :- Witam.Stanisław August Poniatowski :- Witam.Ja :- Cieszę się że znalazł Pan chwile na wywiad.Stanisław August Poniatowski :- Ja również.

Dodano: 2008-12-06 07:20:02 , Wyświetleń: 2468 , Ocena: 54.06, Głosów: 50, Autor: majka100100

Wybuch wojny radziecko-niemieckiej a kwestia polska Okres kontaktów między ZSRR a rządem polskim w Londynie

Wejście Związku Radzieckiego w skład państw walczących z Niemcami (22 VI 1941 uderzenie III Rzeszy na ZSRR) otwierało przed polskim ruchem narodowowyzwoleńczym całkiem nowe [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:18 , Wyświetleń: 2249 , Ocena: 223.09, Głosów: 10, Autor: majka100100

Legenda o założycielach Rzymu.

Legenda głosi, że założyciele Rzymu, bliźniacy Romulus i Remus, byli synami boga wojny Marsa i Rei Sylwii, dziewczyny z królewskiego rodu. Jej przodkiem był Eneasz – b [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:18 , Wyświetleń: 3393 , Ocena: 156.88, Głosów: 40, Autor: majka100100

Podobieństwa i różnice między państwami faszystowskimi (Niemcy, Włochy) a państwem komunistycznym.

Znaczenie słownikowe Totalitarny ustrój społeczno-polityczno- ekonomiczny, realizowany w ZSRR, narzucony krajom Europy Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej, oparty na [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:19 , Wyświetleń: 2165 , Ocena: 187.38, Głosów: 15, Autor: majka100100

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to obecnie największa potęga zarówno ekonomiczna, polityczna, jak i militarna świata. W ciągu zaledwie dwustu kilkudziesięciu lat swej h [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:21 , Wyświetleń: 2532 , Ocena: 3, Głosów: 10, Autor: majka100100

Polityka zagraniczna III Rzeszy.

HIST. STOS. MIĘDZ.39. POLITYKA ZAGRANICZNA III RZESZYHitler od początku z powodzeniem stosował metodę Stresemanna zapewniania świata o swoich wyłącznie pokojowych ce [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:22 , Wyświetleń: 2368 , Ocena: 137.52, Głosów: 20, Autor: majka100100

Wielka rewolucja francuska.

Wielka rewolucja Francuska przyniosła feudalnej Francji i Europie potężne wstrząsy, które rozpoczęły lawinę wydarzeń i przemian zmieniających polityczne i społeczne obli [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:23 , Wyświetleń: 1747 , Ocena: 25.73, Głosów: 65, Autor: majka100100

Bogowie Greccy.

Artemis (Artemida) - córka Zeusa i Latony, siostra Apollina, dziewica, bogini łowów, mściwa, niedostępna dla ludzi, zsyłała nagłą śmierć na kobiety w połogu.Afrodyt [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:24 , Wyświetleń: 2379 , Ocena: 19.17, Głosów: 125, Autor: majka100100

Aushwitz-Birkenau.

Miliony zabitych, ogrom zniszczeń, wzajemna nienawiść, nieludzki strach i głód – to piekło człowiek sam stworzył drugiemu człowiekowi. Mimo, że wojna to czas bohate [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:25 , Wyświetleń: 3323 , Ocena: 53.79, Głosów: 106, Autor: majka100100

Druga wojna swiatowa - polityka mocarstw wobec Polski.

Temat: Druga wojna swiatowa - polityka mocarstw wobec PolskiPierwsza wojna światowa była okresem ogromnych strat gospodarczych oraz złamania wszystkich reguł moralnych, na [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:26 , Wyświetleń: 3666 , Ocena: 3.06, Głosów: 51, Autor: majka100100

Fazy antropogonezy.

driopitek (n.łc. z gr. drýs, dryós ‘drzewo’ + píthekos ‘małpa’) zool. Dryopithecus, kopalna małpa człekokształtna z miocenu w trzeciorzędzie, wyst [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:27 , Wyświetleń: 3598 , Ocena: 64.17, Głosów: 104, Autor: majka100100

Geneza i okoliczności przystąpienia USA do działań wojennych.

Wybuch europejskiego konfliktu zbrojnego zaskoczył amerykański rząd. Mimo wzrastającego w Europie napięcia i zbrojeń, przeważała w USA opinia, że nic groźnego się nie st [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:28 , Wyświetleń: 1699 , Ocena: 41.35, Głosów: 33, Autor: majka100100

II Wojna światowa - informacje ogólne.

Informacje ogólneWojna światowa II 1939-1945, największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945. Stronami konfliktu by [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:30 , Wyświetleń: 1688 , Ocena: 53.17, Głosów: 28, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?