Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Rada Nieustająca

Rada NieustającaRada Nieustająca godziła zarówno w prerogatywy królewskie, jak i hamowała samowole magnackich ministrów, zaś wzmacniając administrację odpowiadała po [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:43 , Wyświetleń: 2653 , Ocena: 26.91, Głosów: 119, Autor: ew.la

Sejm Niemy

Sejm niemy z 1717 r. i jego reformyObie strony wywołanej przez Augusta II wojny domowej oglądać się zaczęły za mediacją Rosji. Wojska Piotra I wkroczyły na Litwę, a po [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:44 , Wyświetleń: 3537 , Ocena: 21.84, Głosów: 170, Autor: ew.la

Unia Lubelska (1)

UNIA LUBELSKAUnia lubelska Polski z Litwą była największym i trwałym sukcesem ruchu egzekucyjnego.Jakie przyczyny skłaniały oba kraje do silniejszej unii?· [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:44 , Wyświetleń: 3638 , Ocena: 14.83, Głosów: 213, Autor: ew.la

Oligarchia magnacka w Polsce

Oligarchia magnacka w PolsceOligarchia magnacka – grupa rodów możnowładczych mające decydujący wpływ na władzę państwa i jego politykę.W Polsce ukształtowa [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:45 , Wyświetleń: 1985 , Ocena: 23.66, Głosów: 73, Autor: ew.la

W ajki sposób Polacy walczyli z okupantem

W JAKI SPOSÓB POLACY WALCZYLI Z OKUPANTEM ? (PAŃSTWO PODZIEMNE)Pokonane w kampanii wrześniowej 1939r. przez dwóch nieporównywalnie silniejszych wrogów państwo polskie na [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:46 , Wyświetleń: 2199 , Ocena: 111.18, Głosów: 21, Autor: ew.la

Powstanie Warszawskie (2)

POWSTANIE WARSZAWSKIE (l.VIll-2.X. 1944).Podczas 63 dni bohaterskiej walki Polacy ponieśli ogromne straty: ok. 18 tyś. zabitych i ok. 25 tyś. rannych żołnierzy, ok , 150-2 [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:49 , Wyświetleń: 4968 , Ocena: 45.51, Głosów: 118, Autor: ew.la

GENEZA, PRZEBIEG I SKUTKI ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH (2)

Na początku ery nowożytnej, poważnym problemem gospodarczym był brak dostarczanych metali szlachetnych. Szukano różnych sposobów wyjścia z tej sytuacji. Jednym z rozwiąza [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:50 , Wyświetleń: 2880 , Ocena: 35.05, Głosów: 61, Autor: ew.la

Schyłek średniowiecza

Schyłek Średniowiecza.Zmierzch Średniowiecza to formuła prosta ,ale najpierw należy się zastanowić nad paroma sprawami. Czy chodzi po prostu o takie stwierdzenie, że ka [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:51 , Wyświetleń: 2022 , Ocena: 18.79, Głosów: 89, Autor: ew.la

Pomnik Wojciecha Bogusławskiego

Teatr Narodowy, który słynie ze swojego prestiżu, swojš œwietnoœć przypisuje człowiekowi, który duszš i ciałem czuł jego odwiecznš funkcję. Tym człowiekiem był Wojc [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:52 , Wyświetleń: 2309 , Ocena: 67.3, Głosów: 42, Autor: ew.la

Grecy pomnożyli dorobek cywilizacyjny ludzkoœci w dziedzinie filozofii

Nie zgodzę się w pełni z tym stwierdzeniem - aby coœ pomnożyć muszš być jakieœ podstawy, a przed Grekami filozofia praktycznie nie istniała. To oni stworzyli jej fundamen [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:53 , Wyświetleń: 1956 , Ocena: 29.53, Głosów: 65, Autor: ew.la

reformacja- rzeczpospolita obojga narodów oraz kontrreformacja

Reformacja - Rzeczpospolita Obojga NarodówMianem reformacji określa się ruch religijno-społeczny XVI w. W Europie , który doprowadził do trwałego rozłamu w chrześcija [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:54 , Wyświetleń: 2624 , Ocena: 57.9, Głosów: 67, Autor: ew.la

przewroty w Polsce

Uwarunkowania i rozmieszczenie hodowli zwierząt.Ważnym działem rolnictwa jest chów zwierząt, których początki udomowienia przez człowieka sięgają 10-15 tys. lat. Orga [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:55 , Wyświetleń: 2140 , Ocena: 17.93, Głosów: 104, Autor: ew.la

Egipt (3)

EGIPT (od ok. 3100-332 r. p.n.e.)Nauka: -obliczanie wylewów Nilu -ustalenie roku słonecznego na 365 dnii podziału go na 12 miesięcy -obliczanie zaćmienia s [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:56 , Wyświetleń: 2712 , Ocena: 11.57, Głosów: 218, Autor: ew.la

Chiny (2)

CHINYDynastie: Szang-In (1526-1027 p.n.e.)Czou (1027-256 r. p.n.e.)Ts-In (221-207 p.n.e.) Han (206 p.n.e. – 220 n.e.)Nauka:-poznanie właściwości ig [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:56 , Wyświetleń: 3424 , Ocena: 14.41, Głosów: 273, Autor: ew.la

Władysław IV

WŁADYSŁAW IVCelem poniżej zamieszczonej pracy, jest przybliżenie czasów i wydarzeń oraz osoby króla Polski Władysława IV-ego. Nie ma najmniejszej wątpliwości , że W [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:58 , Wyświetleń: 2508 , Ocena: 15.58, Głosów: 140, Autor: ew.la

Dyktatorzy powstania listopadowego.

Powstanie listopadowe było jednym z pierwszych i największych zrywów narodowych XIX wieku. Przyczyny wybuchu były bardzo złożone i nie wyjaśnione jednoznacznie do dzisia [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:59 , Wyświetleń: 1795 , Ocena: 31.3, Głosów: 45, Autor: ew.la

PRACA ORGANICZNA

Praca organicznaSytuacja panująca na ziemiach polskich w okresie między klęską powstania listopadonej. a Wiosną Ludów nie sprzyjała tworzeniu programów ugody politycz L [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:00 , Wyświetleń: 2220 , Ocena: 17.74, Głosów: 111, Autor: ew.la

Demokracja szlachecka XV-XVIII

DEMOKRACJA SZLACHECKA.POCZATEK:Pod koniec XV w. w Europie zaszły poważne zmiany ustrojowe. Ujawnił się kryzys monarchii stanowej, coraz częściej pojawiały się głos [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:01 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 42.5, Głosów: 37, Autor: ew.la

powstania Chmielnickiego

Szukanie jednej, kardynalnej przyczyny powstania, jakie rozpoczęło się na Ukrainie w 1648 roku, jest pozbawione sensu. Wydarzenia tak wielkie i doniosłe, które potrafiły wzru [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:03 , Wyświetleń: 1915 , Ocena: 20.44, Głosów: 80, Autor: ew.la

Państwo Franków (2)

Frankowie różnili się od innych plemion germańskich, które wtargnęły tak licznie na przełomie IV i V w. w granice Cesarstwa rzymskiego, tym że:* osiedlili się w Galii [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:04 , Wyświetleń: 4599 , Ocena: 50.03, Głosów: 130, Autor: ew.la

Wielkie odkrycia geograficzne - droga do nowego swiata i nowej europy

Do początku XV w. Europejczycy rzadko wypływali poza basen M.Śródziemnego, czasem wypływali poza, ale ograniczali się tylko do żeglugi przybrzeżnej po O. Atlantyckim. H [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:05 , Wyświetleń: 4145 , Ocena: 42.66, Głosów: 110, Autor: ew.la

Funkcje Zamku Królewskiego w Warszawie w okresie międzywojennym

Zamek Królewski jest niewštpliwie jednym z najbardziej imponujšcych zabytków w Warszawie. Został wzniesiony w latach 1598-1619, zaprojektowany przez włoskich architektów Gio [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:05 , Wyświetleń: 1782 , Ocena: 36.76, Głosów: 40, Autor: ew.la

Historia Placu Teatralnego w Warszawie

Plac rozcišgajšcy się między ulicami Wierzbowš i Moliera powstawał w dwóch etapach. Pierwszy miał miejsce około 1808 r., budowa zaczęta była na terenie zlikwidowanego ta [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:06 , Wyświetleń: 4045 , Ocena: 121.59, Głosów: 43, Autor: ew.la

Życiorys Józefa Wybickiego

Józef Wybicki urodził się 29 września 1747 r. w Będominie koło Kościerzyny. Był działaczem politycznym, publicystą, dramatopisarzem i poetą. W latach 1755-63 uczył się [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:07 , Wyświetleń: 3528 , Ocena: 60.33, Głosów: 72, Autor: ew.la

HEGEMONIA FRANCJI W EUROPIE

Kolejne koalicje zawiązywane przeciw Francji przez państwa europy w latach 1793-1799 i 1805 kończyły się ich militarną klęską. 2 grudnia 1805 doszło do bitwy pod Austerlit [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:08 , Wyświetleń: 2180 , Ocena: 21.09, Głosów: 97, Autor: ew.la

POLITYKA ZAGRANICZNA NAPOLEONA

Polityka zagraniczna w okresie konsulatu była prowadzona pod znakiem wojen. W 1800r terenem walki stały się płn Włochy. W krwawej bitwie pod Marengo Francuzi pokonali Austriak [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:08 , Wyświetleń: 4702 , Ocena: 31.83, Głosów: 145, Autor: ew.la

Powstanie Styczniowe (7)

POWSTANIE STYCZNIOWE . PLAN: 1. Wprowadzenie. WŻNIEJSZE DATY : 2. Wiara w zwycięstwo . a) obuz białych b) obuz czerwonych 1, 15/16 - I - 1863 ~ Branka. < [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:10 , Wyświetleń: 5544 , Ocena: 32.23, Głosów: 193, Autor: ew.la

ZSRR w czsach Stalina

Już przed śmiercią pierwszego przywódcy radzieckiego imperium Włodzimie-rza Lenina, szefowie partii komunistycznej zaczęli rywalizować ze sobą o władzę.Bowiem kon [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:11 , Wyświetleń: 2059 , Ocena: 18.24, Głosów: 95, Autor: ew.la

Demokracja (2)

DEMOKRACJADwudziestowieczne rozumienie demokracji.Demokracja to ustrój polityczny, w którym władza państwowa spoczywa w rękach wszystkich obywateli. Obywatele ci mają [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:12 , Wyświetleń: 2585 , Ocena: 17.72, Głosów: 130, Autor: ew.la

Kształtowane się sejmu walnego.

W czasie panowania Zygmunta I utrwaliła się zgodnie z konstytucją Nihil novi pozycja sejmu walnego i ustaliła jego organizacja. Sejm walny składał się z trzech " stanów [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:13 , Wyświetleń: 1734 , Ocena: 34.2, Głosów: 44, Autor: ew.la

ZWIĄZEK RADZIECKI W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) , państwo , obejmujące północną część Azji i część Europy Wschodniej ; od 1936 do 1991 r. składające się z [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:14 , Wyświetleń: 2142 , Ocena: 34.18, Głosów: 43, Autor: ew.la

Upadek Cesarstwa Rzymskiego (3)

Wraz ze śmiercią Kommodusa cesarstwo weszło w stadium kryzysu , który trwał przez cały wiek trzeci . Źródeł jego należy szukać zarówno w układzie stosunków wewnę [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:14 , Wyświetleń: 2238 , Ocena: 20.24, Głosów: 97, Autor: ew.la

Źródło historyczne Pradzieje powstania pisma Egipt: Chiny Izrael Persja Starożytna Grecja Demokracja Rzym

Historia to nauka o ludziach i wydarzeniach z przeszłości. Chronologia jest to nauka pomocnicza historii zajmująca się porządkowaniem wydarzeń w czasieŹródło historycz [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:15 , Wyświetleń: 3573 , Ocena: 50.93, Głosów: 81, Autor: ew.la

Klasa 8 wrzesień-listopad

Żołnierze Polscy odmówili złożenia przysięgi wierności państwom centralnym. Internowano ich w obozach jenieckich. Aresztowano J. Piłsudskiego i Sosnowskiego, których umie [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:16 , Wyświetleń: 2001 , Ocena: 24.64, Głosów: 71, Autor: ew.la

Walka Polaków z rusyfikacją i germanizacją

1. Walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją.1. Kulturkampf.2. Hakata – Komisja Kolonizacyjna.3. Trójlojalizm. Na mocy traktatu wiedeńskiego z 1815 [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:17 , Wyświetleń: 2289 , Ocena: 74.18, Głosów: 21, Autor: ew.la

dziedzictwo starozytnej Grecji

Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu. Zainteresowania spuścizną starożytnych Greków, które zostały rozbudzone we Włoszech szczególnie w okresie renesansu, przyniosły [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:18 , Wyświetleń: 4073 , Ocena: 73.03, Głosów: 67, Autor: ew.la

Reformacja itp.

Unia polsko-litewska Ludwik Andegaweński (1370-1382), unieważnienie testamentu Kazimierza, pozbawienie praw Kaźka Słupskiego 1374-przywilej w Koszycach, ulgi dla szlachty, pier [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:19 , Wyświetleń: 2228 , Ocena: 18.19, Głosów: 109, Autor: ew.la

Romuald Traugutt

Romuald TrauguttUrodzil sie w Szostakowie 16 stycznia 1826 roku. W 1845 wstapil do armii rosyjskiej. Bral udzial w walkach na Wegrzech i w wojnie krymskiej w 1854. W 1862, beda [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:20 , Wyświetleń: 2401 , Ocena: 17.35, Głosów: 112, Autor: ew.la

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim - bitwa pod Grunwaldem - 1410.

Bitwa pod Grunwaldem - 1410Krzyżacy przybyli do Polski na zaproszenie księcia Konrada Mazowieckiego w 1226 roku. Pod pozorem chrystianizacji chcieli podbić ostatnie pogańsk [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:21 , Wyświetleń: 4265 , Ocena: 57.29, Głosów: 103, Autor: ew.la

Walki narodowo-wyzwoleńcze na tereni Lubaczowa w 1918r.

Każdy wiek wpisuje się w charakterystyczny sposób w dzieje państw, narodów oraz społeczeństw. Komplikująca się w latach 1912 – 1914 sytuacja polityczna w Europie [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:23 , Wyświetleń: 6817 , Ocena: 243.79, Głosów: 38, Autor: ew.la

Co stanowiło o sile i potędze państwa Polsko - Literwskiego na przełomie XVI i XVII wieku?

CO STANOWIŁO O SILE I POTĘDZE PAŃSTWA POLSKO - LITEWSKIEGO NA PRZEŁOMIE XVI I XVII w.Po 200 latach zabiegów politycznych i militarnych, narodziło się wielonarodowościow [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:24 , Wyświetleń: 3143 , Ocena: 97.41, Głosów: 55, Autor: ew.la

Kaligula

31 sierpnia 12 roku w Ancjum, w pobliżu Rzymu urodził się Kaligula. Jego ojciec Germanik był wnukiem Liwii, natomiast matka, Agrypina Starsza, była córką Julii Starszej (pł [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:25 , Wyświetleń: 2663 , Ocena: 13.59, Głosów: 189, Autor: ew.la

ROZWÓJ GOSPODARCZY ŚWIATA W KOŃCU XIX WIEKU

I ROZWÓJ GOSPODARCZY ŚWIATA W KOŃCU XIX WIEKU1.Moim zdaniem szczególne znaczenie dla rozwoju różnych dziedzin kultury miała żarówka, jak i kamera. Gdy Thomas Ediso [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:26 , Wyświetleń: 3210 , Ocena: 33.6, Głosów: 47, Autor: ew.la

Romuald Traugutt – Ostatni dyktator

Romuald Traugutt – Ostatni dyktatorRomuald Traugutt jest osobą, która odegrała wybitną rolę w Powstaniu Styczniowym. Dowodził on jednym z oddziałów partyzanckich [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:26 , Wyświetleń: 2311 , Ocena: 221.23, Głosów: 12, Autor: ew.la

„Odzyskanie niepodległości”

„Odzyskanie niepodległości”Wybuch I wojny światowej dał Polakom szansę na odzyskanie niepodległości. Zarówno państwa centralne jak i Państwa Ententy stara [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:27 , Wyświetleń: 2873 , Ocena: 184.26, Głosów: 18, Autor: ew.la

Hitler i Mussolini

Hitler Adolf (1889-1945)Hitler Adolf (1889-1945), polityk nazistowskich Niemiec, führer (wódz) III Rzeszy. Urodził się w Austrii w miejscowości Braunau. Czynił bezskutecz [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:29 , Wyświetleń: 2142 , Ocena: 20.89, Głosów: 86, Autor: ew.la

List z frontu zachodniego

5. IX. 1914 r.Marie !Piszę do Ciebie z pod Paryża. Generał Joseph Joffre skoncentrował tu swoje wszystkie wojska i siły. Jutro mamy zamiar uderzyć na nieosłonięte p [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:29 , Wyświetleń: 5716 , Ocena: 109.54, Głosów: 78, Autor: ew.la

Trwa bitwa o ziemie polskie z krzyżakami

Trwa bitwa o ziemie polskie z krzyżakami. Ja Jędrzej z Brochocic wraz z moim kompanem Ciołkiem z Zelechowa wymachujemy mieczami przed oczami wroga niszcząc złowrogą armię, p [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:30 , Wyświetleń: 2062 , Ocena: 18.45, Głosów: 101, Autor: ew.la

Sytuacja m-wojenna w Polsce

Polsko !Straciliśmy wiele ... Poprzez trzy czarne orły oraz wojnę poległo ponad pięćset tysięcy Polaków, blisko dwa miliony budynków zostało zrównanych z ziemią [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:31 , Wyświetleń: 2121 , Ocena: 13.7, Głosów: 125, Autor: ew.la

ZALUDNIENIE – OSADNICTWO W POLSCE WCZESNOPIASTOWSKIEJ

W epoce wczesnego feudalizmu zwiększona wymiana handlowa , napływ nowinek technicznych , zmiany w sposobie upraw ziemi , rozwój rzemiosła miały znaczny wpływ na integracj [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:32 , Wyświetleń: 1680 , Ocena: 27.63, Głosów: 55, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?