Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Interesy mocarstw prowadzące do powstania Trójprzymierza.

W wyniku kongresu berlińskiego (data..) sojusz trzech cesarzy został unicestwiony. Austro-Węgry przeciwne dążeniom rosyjskim na Bałkanach, zabiegały o życzliwość Anglii i [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:31 , Wyświetleń: 2421 , Ocena: 231.35, Głosów: 16, Autor: majka100100

KWESTIA WSCHODNIA W POLITYCE EUROPEJSKIEJ

Kwestia wschodnia, w której głęboko zaangażowane były mocarstwa europejskie, wstrząsnęła podstawami ładu wiedeńskiego i sojuszu świętego przymierza. Dwa kryzysy w latac [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:32 , Wyświetleń: 1757 , Ocena: 37.15, Głosów: 40, Autor: majka100100

Lata 1942-1943 i powstanie warszawskie - sciaga ze skrótami.

01.09 atak w West.Przerwanie obr PL. Pod T.Maz kleska armii Lodz. Obrona Wizmy pod d Ramigisa. Kutrzeba- bitwa nad bzura. Wladze PL uciekaja do Rumunii. 17.09 atak ZSRR. Walka z ru [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:33 , Wyświetleń: 1601 , Ocena: 35.09, Głosów: 42, Autor: majka100100

Wewnętrzny nieład, czy agresywna polityka sąsiadów. Przedstaw i oceń przyczyny upadku rzeczypospolitej.

Celem powyższej pracy jest przedstawienie stopniowej destrukcji Rzeczypospolitej na przełomie prawie trzech wieków. Na upadek Rzeczypospolitej założyło się wiele przyczyn. A [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:35 , Wyświetleń: 1854 , Ocena: 34.4, Głosów: 49, Autor: majka100100

Zwiazek Radziecki.

Po zwycięstwie bolszew w Rosji rozpoczęto bud państ komun. By utrwalić ustrój utworzono Ludowy Komisariat Spraw Wew NKWD, kontrolował on milicję, wojsko ”Czeka” [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:36 , Wyświetleń: 2770 , Ocena: 39.66, Głosów: 100, Autor: majka100100

Zygmunt Stary i rys rozwoju kultury, za czasów jego panowania.

Zygmunt Stary był jednym z królów Polski, żył w latach 1467 do 1548r. Był najmłodszym synem Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Był wielkim księciem lite [...]

Dodano: 2008-12-07 10:39:52 , Wyświetleń: 1919 , Ocena: 126.33, Głosów: 20, Autor: majka100100

Znaczenie wojny krymskiej dla układu sił w Europie.

W skutek wojny krymskiej zacieśniły się stosunki francusko-brytyjskie. Państwa te przezwyciężyły wzajemne uprzedzenia. Silniejsza okazała się obawa przed ekspansją rosyjs [...]

Dodano: 2008-12-07 10:39:53 , Wyświetleń: 3009 , Ocena: 69.71, Głosów: 55, Autor: majka100100

Przywódcy polskiego państwa podziemnego przed sądami sowickimi - praca z olimpiady.

Plan pracy:1. Wstęp- wybuch II wojny światowej- powstanie i struktury polskiego państwa podziemnego- sytuacja polityczna pod koniec wojny2. Rozwinięcie [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:01 , Wyświetleń: 1539 , Ocena: 68.05, Głosów: 20, Autor: majka100100

Śląsk - histroia.

Ślężanie (grupowali się oni koło góry Ślęży, Kluczborka, Namysłowa, Brzegu i Nysy) - od których powstała nazwa całej dzielnicy. Ślężanie swą nazwę zaciągnęli od [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:16 , Wyświetleń: 2528 , Ocena: 22.48, Głosów: 146, Autor: majka100100

Blaski i cienie demokracji szlacheckiej w Polsce.

Po pierwsze demokracja : prawo wyborcze dla wszystkich… Demokracja to ustrój, w którym władze - bezpośrednio lub przez wybranych przedstawicieli – sprawuje lud. Pow [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:24 , Wyświetleń: 1780 , Ocena: 124.86, Głosów: 13, Autor: majka100100

II Wojna Światowa. Od kampanii wrześniowej do karty atlantyckiej. (Najważniejsze informacje w skrucie.)

1. Kampania wrześniowaNad rankiem 1 września 1939r. Niemcy rozpoczęły działania zbrojne przeciw Polsce. Niemiecki pancernik „Schleswig Holstein” wpłynął do [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:13 , Wyświetleń: 2216 , Ocena: 516.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Jak oceniasz fakt zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę? (2)

Między atakiem na Hiroszimę a nalotem na Nagasaki, lotnictwo amerykańskie zrzuciło miliony ulotek z tekstem: „DO MIESZKAŃCÓW JAPONII:Ameryka zwraca się do Was, [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:54 , Wyświetleń: 1884 , Ocena: 77.35, Głosów: 16, Autor: majka100100

Powstanie USA - notatka z historii.

POWSTANIE USA1607 – osada Jamestown1620 - purytanie angielscy (Pilgrim Fathers) przybyli do wybrzeży amerykańskich na statku Mayflower (1sza kolonia Massachusetts) [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:55 , Wyświetleń: 1937 , Ocena: 40, Głosów: 33, Autor: majka100100

Rewolucja francuska - notatka z historii.

REWOLUCJA FRANCUSKA1.GENEZA:-kryzys ustroju państwa (monarchia absolutna) – Ludwik XIV, XV, XVI (1774-1792 z żoną Marią Antoniną z rodu Habsburgów)-kryzys [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:56 , Wyświetleń: 1736 , Ocena: 128.82, Głosów: 10, Autor: majka100100

Zagadnienia maturalne - Arabowie.

1. Warunki naturalne i historyczne Półwyspu ArabskiegoW starożytności był szczególna krainą. Większość jego powierzchni zajmowały pustynie i pół pustynne: rolnictw [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:21 , Wyświetleń: 1710 , Ocena: 23.05, Głosów: 55, Autor: majka100100

Na przykładzie przywódców faszystowskich oceń rolę jednostki w historii.

Wiele systemów i poglądów politycznych istniejących w ostatnich stuleciach wpłynęło na kształt dzisiejszej rzeczywistości. Celem owej pracy jest pokazanie jak wielki udzia [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:24 , Wyświetleń: 1697 , Ocena: 54.56, Głosów: 31, Autor: majka100100

Udowodnij, że faszyzm w Niemczech był ustrojem totalitarnym.

Totalitaryzm to system organizacji państwa zmierzający do rozciągnięcia kontroli nad całością życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Państwo totalitarne odrzuca [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:51 , Wyświetleń: 2285 , Ocena: 206.38, Głosów: 12, Autor: majka100100

Gospodarka, nauka i kultura w 1 połowie XVII wieku.

Do połowy XVII w. gospodarka Polska pomimo licznych wojen nadal się rozwijała. Wyglądała ona mniej więcej tak: od drugiej połowy XV w. szlachta zaczęła inwestować w r [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:53 , Wyświetleń: 2417 , Ocena: 78.02, Głosów: 40, Autor: majka100100

Bogowie.

Zeus, Dzeús (mitologia grecka), najwyższy bóg grecki, wywodzący się od indoeuropejskiego bóstwa o imieniu Diausz Pitar, ojciec bogów i ludzi, bóg wszelkich zjawisk atmosfer [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:54 , Wyświetleń: 2551 , Ocena: 17.15, Głosów: 161, Autor: majka100100

I wojna światowa.

Wojna światowa I 1914-1918, do 1939 zwana wielką wojną 1914-1918, pierwszy konflikt zbrojny w skali światowej, burzący układ stosunków politycznych po kongresie wiedeńskim [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:55 , Wyświetleń: 2977 , Ocena: 24.29, Głosów: 103, Autor: majka100100

II wojna światowa. (2)

Westerplatte- obrona Westerplatte stała się symbolem silnego polskiego oporu w pierwszych dniach wojny. Licząca 182 żołnierzy polska placówka wartownicza w Gdańsku przez 7 d [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:41 , Wyświetleń: 2896 , Ocena: 3, Głosów: 60, Autor: majka100100

Powstanie styczniowe. (2)

Ożywienie nastrojów patriotycznych na ziemiach polskichKryzys państwa rosyjskiego w połowie XIX w. sprawił, że wśród Polaków obudziły się nadzieje na poprawę poło [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:42 , Wyświetleń: 3504 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Przemiany cywilizacyjne i społeczne na ziemiach polskich.

Przemiany na wsi i w mieścieZniesienie poddaństwa, likwidacja pańszczyzny oraz uwłaszczenie chłopów spowodowały, że chłopi stawali się właścicielami uprawianej prze [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:43 , Wyświetleń: 1875 , Ocena: 205.29, Głosów: 6, Autor: majka100100

Sprawa polska w I wojnie swiatowej.

Polacy w obliczu narastania konfliktówNa przełomie XIX i XX w. państwa zaborcze- Rosja, Niemcy i Austro- Węgry znalazły się we wrogich do siebie blokach polityczno- wojsk [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:44 , Wyświetleń: 8740 , Ocena: 3.03, Głosów: 31, Autor: majka100100

Sytuacja polityczna ziem polskich po powstaniu styczniowym.

Zabór rosyjskiNazwę „Królestwo Polskie” zmieniono na „Kraj Nadwiślański”, zrusyfikowano administrację oraz szkolnictwo. W miejsce Szkoły Główne [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:45 , Wyświetleń: 1466 , Ocena: 36.69, Głosów: 35, Autor: majka100100

Gospodarka II Rzeczypospolitej.

1. Zniszczenia wojenne:- działania wojenne toczyły się na ok. 90% terytorium powojennego państwa polskiego,- zniszczenia w przemyśle, wywożenie maszyn przez zaborców [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:47 , Wyświetleń: 3823 , Ocena: 4, Głosów: 38, Autor: majka100100

wojny polsko- tureckie w XVII wieku

treść (tabelka) w załączniku [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:07 , Wyświetleń: 1961 , Ocena: 30.34, Głosów: 52, Autor: majka100100

wojny polsko- szwedzkie w XVII wieku

treść (tabelka) w załączniku [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:08 , Wyświetleń: 1644 , Ocena: 55.57, Głosów: 20, Autor: majka100100

wojny polsko- rosyjskie w XVII wieku

treść w załączniku [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:08 , Wyświetleń: 1994 , Ocena: 75.77, Głosów: 34, Autor: majka100100

Rosja za panowania Piotra I Wielkiego

zawartość w załączniku [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:09 , Wyświetleń: 3207 , Ocena: 168.68, Głosów: 30, Autor: majka100100

Czy Napoleona Bonaparte da się polubić?

Z PAMIĘTNIKA FRANCUSKIEGO ŻOŁNIERZAJest dzień 5 maja 1982r. Parę godzin temu dotarła do mnie wiadomość o śmierci Największego z Największych cesarzy Francji. Dziś c [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:11 , Wyświetleń: 3797 , Ocena: 110.7, Głosów: 26, Autor: majka100100

Stalin (1)

Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili - tak brzmiało prawdziwe nazwisko, od 1902 r. był związany z ruchem bolszewickim. Wielokrotnie aresztowany (po raz pierwszy w 1902 r.), w 1913 [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:29 , Wyświetleń: 2584 , Ocena: 11.8, Głosów: 195, Autor: majka100100

Wiadomości na szóstkę.

vivente rege - elekcja następcy za życia królaviritim - mąż w męża pacta conventa - osobiste zobowiązania królaoligarchia - rządy nielicznych1573r. - akt [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:35 , Wyświetleń: 2598 , Ocena: 47.22, Głosów: 80, Autor: majka100100

Kultura Średniowiecza.

Jedność w różnorodności — to zdawałoby się główna cecha kultury średniowiecznej Europy. Jedność ta była co prawda rozdarta między cywilizacją Zachodu a świate [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:55 , Wyświetleń: 1818 , Ocena: 30.85, Głosów: 40, Autor: majka100100

Porównanie demokracji ateńskiej i ustroju Rzymskiego.

Solon, wybrany na archonta w 594 r.p.n.e. umorzył długi drobnych właścicieli ziemskich i zakazał niewoli za długi, podzielił obywateli na 4 grupy wg uzyskiwanego dochodu roc [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:57 , Wyświetleń: 1873 , Ocena: 94.94, Głosów: 15, Autor: majka100100

Ważne pojęcia dotyczące Aten.

Polis- Polis, miasto-państwo. Typowa dla starożytności forma państwowości. Polis ukształtowały się prawdopodobnie ok. IX w. p.n.e. w greckich koloniach.Achajowie- staro [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:58 , Wyświetleń: 1992 , Ocena: 43.86, Głosów: 56, Autor: majka100100

Ważne pojęcia dotyczące Rzymu

LEGION, największy związek taktyczny w armii rzymskiej, którego liczebność była zmienna w różnych okresach historycznych. W okresach najwcześniejszych legion liczył 3000 [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:59 , Wyświetleń: 2672 , Ocena: 27.21, Głosów: 61, Autor: majka100100

Dążenia Polaków do odzyskania niepodległości w latach 1914-1921.

Na początku XIX wieku zawiązywało się wiele organizacji politycznych, paramilitarnych i wojskowych, których celem działania było odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Dodano: 2008-12-08 15:28:06 , Wyświetleń: 1814 , Ocena: 150.8, Głosów: 9, Autor: majka100100

Walka o granice państwa polskiego.

1) WIELKOPOLSKA.26 grudnia do Wielkopolski przybył Ignacy Jan Paderewski. Wojska niemieckie stały się agresywne, zaczęły atakować Polaków. Reakcja Polaków na działania [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:07 , Wyświetleń: 1667 , Ocena: 70.33, Głosów: 20, Autor: majka100100

Mount Everest (1)

Mount Everest 8848 m n.p.m., najwyższy szczyt świata, położony w środkowej części Himalajów na granicy Nepalu i Tybetu ( Chiny).Zbudowany z granitów, gnejsów oraz z w [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:28 , Wyświetleń: 3483 , Ocena: 17.66, Głosów: 150, Autor: majka100100

Okres stalinizmu w Polsce

Komunista to „człowiek bezwzględnie wierzący partii. Bezwzględnie, czyli wierzący jej bezkrytycznie na każdym etapie, niezależnie od tego co ta partia [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:32 , Wyświetleń: 3503 , Ocena: 43.14, Głosów: 55, Autor: majka100100

Faszyzm i komunizm - porównanie.

Pod koniec XX wieku my współcześni staramy się sobie odpowiedzieć czym było dla ludzkości te mijające sto lat. Jesteśmy zatem świadkami ogromnego postępu i rozwoju cywil [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:34 , Wyświetleń: 2061 , Ocena: 22.25, Głosów: 79, Autor: majka100100

Jagiellonowie (1)

Jagiellonowie - to dynastia królewska wywodząca się od Władysława Jagiełły , panująca na Litwie w latach 1377-1434 i 1440 - 1572 , a w Polsce od 1386 do 1582 , do śmie [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:53 , Wyświetleń: 3294 , Ocena: 25.15, Głosów: 145, Autor: majka100100

List wychwalający osobę i czyny Stefana Czarnieckiego.

„On nie z soli, ani z roli, ale z tego, co go boli.”Wielce Wielebny Królu! Ja, Twój uniżony sługa pragnę przedstawić Ci postać, osobowość oraz czyny cz [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:54 , Wyświetleń: 2506 , Ocena: 91.76, Głosów: 40, Autor: majka100100

Bank Polski w Królestwie Polskim.

Po rozbiorze Polski na ziemie zaboru pruskiego i austriackiego zostały wprowadzone stopniowo systemy pieniężne obu zaborców. Królestwo natomiast korzystało z autonomii finans [...]

Dodano: 2008-12-10 00:34:33 , Wyświetleń: 2287 , Ocena: 66.54, Głosów: 45, Autor: majka100100

Konsekwencje Uni Lubelski

Unia lubelska zawarta została 1. lipca 1569 roku na wspólnym sejmie polsko – litewskim. Po wyjeździe z Lublina magnaterii litewskiej, która przerwała toczone tam rokowan [...]

Dodano: 2008-12-10 00:34:34 , Wyświetleń: 1960 , Ocena: 39.83, Głosów: 41, Autor: majka100100

Powstanie i działalność Wielkiej Koalicji 1941 – 1945 r.

W II wojnie światowej udział brało wiele państw, przy czym znakomita ich większość jednoczyła się w koalicję antyfaszystowską. Inicjatorami sformalizowania idei wsp [...]

Dodano: 2008-12-10 00:34:36 , Wyświetleń: 2438 , Ocena: 167.43, Głosów: 22, Autor: majka100100

Wywiad z krzyżowcem (humorystyczny)

R: Dzień dobry państwu mam zaszczyt przedstawić wam zasłużonego rycerza krzyżowego Ulricha von Giertycha.U: Wieso śmiał pan ne wspomnec über meine Zakon. Über sogenna [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:26 , Wyświetleń: 2493 , Ocena: 70.39, Głosów: 40, Autor: majka100100

Polska podczas II wojny światowej

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJPodział ziem polskich: - traktat o granicach i przyjaźni między ZSRR a Niemcami - korekta ustaleń z układu Ribbentro [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:27 , Wyświetleń: 1802 , Ocena: 142.18, Głosów: 10, Autor: majka100100

Krótko o bitwie pod Grunwaldem.

W dniu 15 lipca 1410 na polu pod Grunwaldem miała miejsce jedna z największych bitew między Krzyżakami pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena a połączonymi [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:28 , Wyświetleń: 1827 , Ocena: 39.48, Głosów: 39, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?