Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

III Rzesza Niemiecka

Społeczeństwo niemieckie (po 1918 roku)Mamy rok 1919. Niemcy kończą I Wojnę Światową podpisaniem tzw. „traktatu wersalskiego”. Głównymi jego założeniami [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:29 , Wyświetleń: 2400 , Ocena: 22.66, Głosów: 94, Autor: majka100100

Złoty i srebrny wiek kultury poskiej.

Wiek XVI to okres wielkiego rozwoju Polski w dziedzinie kultury i sztuki. Nowe prądy umysłowe, które dotarły do nas z Włoch wprowadziły wiele zmian. Podczas panowania dynasti [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:58 , Wyświetleń: 2563 , Ocena: 56.96, Głosów: 55, Autor: majka100100

Powstanie Stanów Zjednoczonych. (1)

1. geneza wybuchu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonycha) przyczyny pośrednie·USA chce się uniezależnić od Wielkiej Brytanii, politycznie i gospodarczo< [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:59 , Wyświetleń: 2454 , Ocena: 5.71, Głosów: 20, Autor: majka100100

Religia starożytniej Grecji .

Religia starożytnych Greków we wszystkich fazach rozwoju należy do religii określanych mianem naturalnych. Formowała się ona stopniowo; złożyły się na nią kulty wszystki [...]

Dodano: 2008-12-10 00:36:00 , Wyświetleń: 1793 , Ocena: 41.73, Głosów: 40, Autor: majka100100

Postacie

Banach-matematyk, profesor Uniwesyt Lwows.Beck-polityk,szef gabinetu ministra spraw wojskowych,pracownik PiłsudskiegoBeria-szef NKWD,usprawnienie pracy aparatu bezpieczeń [...]

Dodano: 2008-12-10 00:36:01 , Wyświetleń: 2655 , Ocena: 15.62, Głosów: 176, Autor: majka100100

Walka Polaków o tożsamość narodową a polityka mocarstw ościennych w II pol. XIX wieku.

W wyniku traktatów rozbiorowych (1772, 1792, 1795) zakończył się niepodległy byt I Rzeczypospolitej. Reformujące się państwo upadło pod naciskiem okoliczności zewnętrzny [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:35 , Wyświetleń: 1471 , Ocena: 61.33, Głosów: 20, Autor: majka100100

Cywilizacje.

MAJOWIE - grupa ludów indiańskich mówiących językami z rodziny maja, zamieszkujących pd.-wsch. Meksyk (płw. Jukatan i stan Chiapas), Gwatemalę, Belize i zach. Honduras; w w [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:54 , Wyświetleń: 3395 , Ocena: 18.66, Głosów: 138, Autor: majka100100

II wojna światowa bilans i opis.

II wojna światowa zakończyła się kapitulacja Japonii 2 września 1945 rok. Jednak zasady powojennego ładu politycznego i terytorialnego w Europie zostały określone wcześnie [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:55 , Wyświetleń: 1867 , Ocena: 30.4, Głosów: 41, Autor: majka100100

Konstytucja 3 maja (1)

Wśród największych dzieł prawno-politycznych dawnej Rzeczpospolitej, Ustawa Rządowa 3 maja 1791r. Zajmuje miejsce szczególne. Jest ona bezspornie największą spuścizną ide [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:56 , Wyświetleń: 2085 , Ocena: 26.48, Głosów: 66, Autor: majka100100

Kostytucja kwietniowa 23 kwietnia 1935r - opracowanie i analiza

O potrzebie zmiany dotychczasowej konstytucji marcowej mowiło się w kręgach rządowych od momentu przewrotu majowego w 1926 r. Władzę przejęła sanacja; głównym celem tego [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:58 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 128.45, Głosów: 10, Autor: majka100100

Historia polityczna Aten VII - II wiek p.n.e.

Według ateńskich mitów prawdziwym założycielem Aten był Tezeusz, który doprowadził do zjednoczenia się ze sobą miejscowości leżących w Attyce. Attyka to nazwa półwys [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:18 , Wyświetleń: 1820 , Ocena: 88.81, Głosów: 20, Autor: majka100100

Nowożytne koncepcje państwa i społeczeństwa epoki oświecenia – scharakteryzuj problem, uwzględniając główne postacie, wydarzenia polityczne i kulturalne XVIII – towiecznej Europy.

Państwo jest organizacją polityczną, obejmującą swym zasięgiem określone granicami terytorium wraz z jego społecznością .Z instytucją ta związany jest nierozerwalnie us [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:19 , Wyświetleń: 1790 , Ocena: 142.33, Głosów: 17, Autor: majka100100

Starożytny Rzym.

RZYM - REPUBLIKA W V wieku p.n.e. ludność Rzymu dzieliła się na dwie grupy, mające różne prawa: patrycjuszy i plebejuszy. Nie wiadomo, jak ani dlaczego doszło do takieg [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:21 , Wyświetleń: 3831 , Ocena: 45.95, Głosów: 81, Autor: majka100100

Tworzenie się monarchii stanowej we Francji

Monarchia stanowa to taka monarchia, w której stany społeczne - lub chociażby jeden stan - zdobyły sobie trwały, zinstytucjonalizowany wpływ na władzę i rządy, doprowadzaj [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:22 , Wyświetleń: 2010 , Ocena: 87.79, Głosów: 27, Autor: majka100100

Ojciec bomby atomowej.

PIERWSZY KROK W EPOKĘ ATOMUW trakcie spokojnej pracy w berlińskim laboratorium w 1938 r. chemik Otto Hahn i jego uczeń Fritz Strassman dokonali przypadkiem epokowego odkryci [...]

Dodano: 2008-12-10 12:42:32 , Wyświetleń: 2451 , Ocena: 26.74, Głosów: 67, Autor: majka100100

Znaczenie społeczne i gospodarcze kolonizacji na prawie niemickim.

Kolonizacja na prawie niemieckim odbywała się najczęściej w formie przenoszenia już obecnej wsi polskiej na prawo niemieckie albo lokacji nowych wsi na podstawie przywileju wy [...]

Dodano: 2008-12-10 12:42:33 , Wyświetleń: 2786 , Ocena: 219.29, Głosów: 16, Autor: majka100100

Kiedy i przez kogo i dla jakich celów zastał założony BANK POLSKI w KP?

Po czwartym rozbiorze Polski(1815 r.)na ziemie zaboru pruskiego i austryjackiego zostały wprowadzone stopnio- systemy pieniężne obu zaborców.Królestwo natomiast korzystało z [...]

Dodano: 2008-12-12 00:01:05 , Wyświetleń: 1877 , Ocena: 26.42, Głosów: 65, Autor: majka100100

Pierwotne rolnictwo na ziemiach polskich.

I okres-mieszkańcy naszych ziem utrzymywali się ze zbieractwa i łowiectwa.kopaniecki kultury rolnej).Pracą na roli zajmowały się głównie kobiety.Taki stan utrzymyw [...]

Dodano: 2008-12-12 00:01:18 , Wyświetleń: 1903 , Ocena: 103.5, Głosów: 25, Autor: majka100100

REWOLUCJA AGRARNA W I POŁOWIE XIX w.

REWOLUCJA AGRARNA W I POŁOWIE XIX w.W tym okresie nastąpiła rewolucja argralna i miał miejsce postęp technologiczny: -przekształcenie produkcji rolnej pod wpływem zm [...]

Dodano: 2008-12-12 00:01:21 , Wyświetleń: 2373 , Ocena: 65.14, Głosów: 48, Autor: majka100100

Zmiany ustrojowe i polityczne po przewrocie majowym.

W połowie 1926 r. Józef Piłsudski był niewątpliwie najpopularniejszym politykiem w kraju. Poparcie dla Marszałka i przewrotu, którego dokonał, wyraziły liczne grupy społe [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:28 , Wyświetleń: 1695 , Ocena: 67.05, Głosów: 21, Autor: majka100100

Geneza II wojny światowej.

1 września 1939 r. wybuchła największa wojna w dziejach świata – II wojna światowa- która trwała niemal 6 lat. Uczestniczyło w niej 61 państw, liczba zmobilizowanego [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:00 , Wyświetleń: 4235 , Ocena: 3, Głosów: 40, Autor: majka100100

Życie codzienne na dworach magnackich i Królewskich w XVII w.

Na temat stanu zdrowia magnaterii rozgorzała się dyskusja między dwoma współczesnymi historykami. Jeden z nich twierdził z przekonaniem, że warstwa ta ulegała powoli, ale k [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:46 , Wyświetleń: 2256 , Ocena: 121.08, Głosów: 25, Autor: majka100100

Grecja (3)

Temat: Starożytna Grecja – kultura Grecji a kultury innych narodów.Grecja leży na półwyspie bałkańskim. Kultura grecka istnieje od około3000 r. p.n.e. Wiąże si [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:47 , Wyświetleń: 3211 , Ocena: 23.93, Głosów: 179, Autor: majka100100

„ Próby ratowania Rzeczpospolitej Szlacheckiej za Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli reformy jako antidotum na upadające państwo.”

Praca ta ma charakter problemowy i przedstawia reformy przeprowadzone za czasów panowania ostatniego króla-elekta, Stanisława Augusta Poniatowskiego, i obejmuje lata 1764 (elekc [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:49 , Wyświetleń: 2793 , Ocena: 16.45, Głosów: 230, Autor: majka100100

Rodzina i rola kobiety w starożytnej Grecji i Rzymie.

GrecjaNiezależnie od okresu, ustroju czy zwyczajów we wszystkich państwach Grecji podstawowymi zasadami na, których opierała się instytucja rodziny, były monogamia i pat [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:51 , Wyświetleń: 1424 , Ocena: 32.18, Głosów: 37, Autor: majka100100

Małżeństwa i rozwody w starożytnej Grecji i Rzymie.

Grecja.Małżeństwo.Formy zawieranie małżeństw i podstawy prawne z tym związane znane są dopiero w okresie od VIII do VI wieku. Wtedy to ojciec wybierał córce mał [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:52 , Wyświetleń: 2320 , Ocena: 124.1, Głosów: 28, Autor: majka100100

Odziaływanie kultury halsztackiej na ziemie polskie. Młodsze fazy kultury łużyckiej.

Halsztacka kultura, nazwa kultury obejmującej obszar od wschodniej Francji, przez kraje nad górnym i środkowym Dunajem, po Morze Adriatyckie, pochodząca od miejscowości Hallst [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:59 , Wyświetleń: 1574 , Ocena: 79.06, Głosów: 17, Autor: majka100100

Regencja Stylichona wg. Zosimosa

Cała faktyczna władza na Zachodzie Cesarstwa należała do Stylichona . Przeprowadził on „czystki” i obsadził urzędy zaufanymi ludźmi . Było to możliwe dzięki [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:00 , Wyświetleń: 1937 , Ocena: 32.38, Głosów: 59, Autor: majka100100

Według niektórych starszych podręczników historii w 1308 miała miejsce "Rzeź Gdańska". Co naprawdę wydarzyło się 1308 w Gdańsku? Czy słusznie to wydarzenie nazywane jest "rzezią Gdańska"?

Po pierwsze trzeba wspomnieć, iż w tamtych czasach istniały dwie jednostki administracyjne: miasto Gdańsk i gród gdański. Miasto było w większości zamieszkane przez Niemc [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:00 , Wyświetleń: 2146 , Ocena: 211.85, Głosów: 12, Autor: majka100100

Wynalazki XIX wieku.

NAZWISKO WYNALAZEK DATA TECHNIKAMarc BrunelProdukcja z zastosowaniem części wymiennych1808Edmund B [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:02 , Wyświetleń: 6383 , Ocena: 5.49, Głosów: 71, Autor: majka100100

Agresja Niemiec na Polskę poczatkiem II wojny światowej.

Okres międzywojenny był okresem nastawionym na obronę kraju, nie na agresję wojskową na inne kraje. Opracowano w tym czasie plany obronne "Wschód" i "Zachód". Hitler wyznawa [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:03 , Wyświetleń: 1718 , Ocena: 33.35, Głosów: 50, Autor: majka100100

„Demokracja nie jest ustrojem idealnym, ale jest najlepszy, jaki dotychczas istnieje” W. Churchill

W słowniku wyraz „demokracja” jest zdefiniowany jako rządy ludu. Więc, czy nie możemy za idealny uznać ustroju, na który mamy osobisty wpływ? Nie. Dlaczego? Po [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:21 , Wyświetleń: 2733 , Ocena: 15.51, Głosów: 242, Autor: majka100100

Plemiona Indiańskie w Ameryce Północnej.

12 pazdziernika 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrywając Nowy Świat, uznał iż dotarł do wschodniego końca Indii. Ludzi, których tam napotkał, nazwał Indianami. Rdzenni miesz [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:23 , Wyświetleń: 2034 , Ocena: 45.65, Głosów: 30, Autor: majka100100

Wojny polsko-niemieckie.

Wojny polsko-niemieckie - 1002-1018Piękne plany zjednoczenia Europy cesarza Rzeszy przekreśliła na zawsze jego śmierć. Otto zmarł na malarię w Italii w dwa lata po zjeź [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:24 , Wyświetleń: 1705 , Ocena: 22.7, Głosów: 65, Autor: majka100100

Załamanie się państwowości imperium Zachodniorzymskiego w V wieku.

*W III-IV w.W Rzymie toczono ciągłe walki o tron, co doprowadziło do kryzysu władzy cesarskiej.*Edyktem mediolańskim w 313r. wprowadzono w cesarstwie swobodę religijną.< [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:24 , Wyświetleń: 1982 , Ocena: 47.97, Głosów: 37, Autor: majka100100

Szlachta w baroku

W czasach gdy zapanował na świecie okres baroku w Polsce ( a było to w 17 w. ) bardzo wzrosła pobożność. Również nastąpiły zmiany w kulturze i obyczajach szlachty. Sz [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:00 , Wyświetleń: 2981 , Ocena: 31.51, Głosów: 135, Autor: majka100100

List do Jana Kazimierza wychwalający osobę i czyny Stefana Czarnieckiego „On nie z soli, ani z roli, ale z tego, co go boli.”

Wielce Wielebny Królu! Ja, Twój uniżony sługa pragnę przedstawić Ci postać, osobowość oraz czyny człowieka niezwykłego, jakim jest 59-letni Stefan Czarniecki. Pragn [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:30 , Wyświetleń: 1770 , Ocena: 67.42, Głosów: 25, Autor: majka100100

Mezopotamia (1)

Najstarsze cywilizacje rozwinęły się na Bliskim Wschodzie, na terenach obejmujących Mezopotamię i Egipt. Rozwinęły się one w dorzeczach dużych rzek, i rzekomo tym zawdzię [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:34 , Wyświetleń: 2326 , Ocena: 18.47, Głosów: 115, Autor: majka100100

Średniowiecze jako epoka odrodzenia cywilizacji

Temat, który postaram się rozwinąć dotyczy epoki średniowiecza - jej kultury, sfery gospodarczej, politycznej oraz religijnej.Średniowiecze (jak się oficjalnie uważ [...]

Dodano: 2008-12-13 00:19:08 , Wyświetleń: 2497 , Ocena: 68.7, Głosów: 36, Autor: majka100100

Wiosna ludów.

sciaga, ma wiele skrotow ale jezeli ktos jakiekolwiek rozeznanie w temacie skapnie si eo co biega:) [...]

Dodano: 2008-12-13 00:19:09 , Wyświetleń: 6369 , Ocena: 3.79, Głosów: 135, Autor: majka100100

Szlachta polska XVII wieku patrioci czy zdrajcy? - rozprawka

Patriota – ten kto kocha swoją ojczyznę i swój naród, kto jest dbały o dobro ojczyzny. Jest to wyjaśnienie ze słownika Języka Polskiego odwzorowujące znaczenie tego [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:12 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 38.58, Głosów: 32, Autor: majka100100

Pokojowa ślepota

Całkiem niedawno Niemcy, teraz już III Rzesza, wzbogaciły się o Czeskie Sudety. Nie uszło to z pewnością uwadze władz Francji czy Wielkiej Brytanii, za których to mocarstw [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:13 , Wyświetleń: 3114 , Ocena: 39.27, Głosów: 114, Autor: majka100100

Kalendarze basenu Morza Śródziemnego do reformy juliańskiej kalendarza.

Historia kalendarzy, jako sposobu na szeregowanie czasu, rozpoczyna się wraz z rozwojem pierwszych cywilizacji osiedlających się wzdłuż basenu Morza Śródziemnego oraz na ter [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:49 , Wyświetleń: 1549 , Ocena: 44.35, Głosów: 30, Autor: majka100100

Kultura Przeworska.

Rozwój kultury celtyckiej i jej oddziaływanie na tereny Środkowo-Wschodniej Europy, spowodowało, iż na tym terenie rozpoczęło się kształtowanie kultury przeworskiej. Kszta [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:50 , Wyświetleń: 1900 , Ocena: 22.55, Głosów: 75, Autor: majka100100

Marcin Luter. (2)

1 Marcin Luter1.1 WstępMarcin Luter urodził się w Eisleben 10 listopada 1483 roku a zmarł 18 lu-tego 1546 roku. Pochodził z prostego ludu, wychował się w bardzo suro [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:51 , Wyświetleń: 3715 , Ocena: 71.25, Głosów: 95, Autor: majka100100

Zamek w Malborku.

Budowę największego na świecie gotyckiego zamku, z uwagi na materiał zwanego też przewrotnie największą kupą błota, rozpoczęto około roku 1275 z inicjatywy mistrza krajo [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:53 , Wyświetleń: 1905 , Ocena: 18.81, Głosów: 95, Autor: majka100100

Kazimierz Wielki (4)

Potomni docenili zasługi ostatniego władcy Polski z dynastii Piastów, nadając mu przydomek ,,Wielki’’. W ciągu swych długich, bez mało 40-letnich rządów Kazimi [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:54 , Wyświetleń: 2612 , Ocena: 46.73, Głosów: 65, Autor: majka100100

Przyczyny i skutki zmian w uprawnieniach władzy na przykładzie wybranych krajów Europejskich.

Francja:Francja zmierzała do ustanowienia władzy absolutnej. Po zakończeniu wojny stuletniej, czyli po roku 1453 Francja zaczęła przeobrażać się w silną monarchie. Od [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:55 , Wyświetleń: 1486 , Ocena: 92.69, Głosów: 15, Autor: majka100100

Moja ocena demokracji szlacheckiej

Europa wieku XVI i XVII to przed wszystkim zlepek rozwijających się i prężnie funkcjonujących państw. Trudno jest porównywać jedno państwo do drugiego, pod względem jego [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:56 , Wyświetleń: 1823 , Ocena: 28.83, Głosów: 45, Autor: majka100100

Historia gospodarcza Polski 1819-2000.

Przemiany ekonomiczne 1815-18701.Władze państwa oraz część ziemiaństwa wykazywały zainteresowanie uprzemysłowieniem kraju i związanej z nim urbanizacji.a)Polityka [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:58 , Wyświetleń: 1589 , Ocena: 41.58, Głosów: 30, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?