Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Porownaj panstwo radzieckie w okresie Stalinizmu i III Rzesze w okresie Hitleryzmu.Zwroc uwage na ceche totalitaryzmu.

Totalitaryzm.Straszny system organizacji państwa.Kult dyktatora.Państwo ingeruje we wszystkie dziedziny życia politycznego, kulturalnego, społecznego i prywatnego obywateli. Ws [...]

Dodano: 2008-12-14 22:15:02 , Wyświetleń: 1817 , Ocena: 21.44, Głosów: 84, Autor: majka100100

Westerplatte

Są miejsca, których nazwa kojarzy się z jednym wydarzeniem dominującym nad całą ich historią. Takim przykładem jest Westerplatte, niegdyś wyspa, a obecnie półwysep ujśc [...]

Dodano: 2008-12-14 22:15:09 , Wyświetleń: 2717 , Ocena: 21.85, Głosów: 153, Autor: majka100100

Sybiracy "Losy rodziny wywiezionych podczas II wojny światowej"

1 Września 1939 roku Anna Lipińska miała 13 lat i przygotowywała się do rozpoczęcia roku szkolnego. A wspomina to tak...„Pamiętam dokładnie było wcześnie rano w [...]

Dodano: 2008-12-14 22:15:18 , Wyświetleń: 1562 , Ocena: 102.08, Głosów: 12, Autor: majka100100

W jaki sposób Stalin dążył do podporządkowania sobie Polski w czasie drugiej wojny światowej?

Kiedy Polacy w 1918 odzyskali własne państwo, nie przypuszczali iż po zaledwie 20 latach jego istnienia znów je utracą. Wynikało to z poleżenia Polski w Europie, pomiędzy d [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:54 , Wyświetleń: 1505 , Ocena: 227.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Stosunki Polski z sąsiadami za Mieszka I

Państwo Mieszka było niejednolite. Składało się z kilku plemion, które miały podobny język, kulturę, ale nie czuły się powiązane w żaden inny sposób. Zadaniem Mieszka [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:55 , Wyświetleń: 1837 , Ocena: 106.06, Głosów: 15, Autor: majka100100

Którego z królów elekcyjnych darzę największą sympatią?

Królem elekcyjnym, którego darzę największą sympatią jest Stefan Batory. Urodził się on 27 IX 1586 roku w Samlyó a zmarł 12 XII 1586 roku w Grodnie. Był synem Stefana, w [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:56 , Wyświetleń: 2386 , Ocena: 308.17, Głosów: 11, Autor: majka100100

„To są wspaniałe czasy, panowie, wspaniałe czasy!”- czy cesarz Wilhelm II miał rację mówiąc tak o XIX wieku?

Cesarz Wilhelm II miał jak najbardziej powody, żeby nazwać XIX wiek "wspaniałymi czasami", gdyż lata XIX wieku to okres głębokich przemian, obejmujący wszystkie dziedziny d [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:57 , Wyświetleń: 1830 , Ocena: 11.62, Głosów: 170, Autor: majka100100

Herb Wrocławia - omówienie poszczególnych pól..

Oto ta praca... [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:58 , Wyświetleń: 2959 , Ocena: 309.59, Głosów: 16, Autor: majka100100

Proces w Norymberdze.

Alianci już na długo przed zakończeniem II wojny światowej podjęli decyzję o konieczności ukarania winnych rozpętania wojny i masowego ludobójstwa. Zarówno chodziło tu o [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:28 , Wyświetleń: 2171 , Ocena: 22.07, Głosów: 70, Autor: majka100100

Pierwszy rozbiór Polski.

Z pierwszymi projektami reform w Polsce występowano już w pierwszej połowie XVIII wieku, był to Stanisław Leszczyński z utworem ?Głos wolny wolność ubezpieczający?, oraz [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:29 , Wyświetleń: 1979 , Ocena: 29.39, Głosów: 61, Autor: majka100100

Polacy na frontach Europy.

„Strzelcy! Przypada Wam w udziale ten ogromny zaszczyt, że wy pierwsi ruszacie na pole walki i macie ponieść w obce strony honor polskiej armii (...) Strzelcy! Na Was zwr [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:32 , Wyświetleń: 2076 , Ocena: 28.83, Głosów: 65, Autor: majka100100

Stosunki polsko krzyżackie.

W 1226 Książe mazowiecki Konrad zawarł porozumienie z krzyżackim zakonem. W wyniku prowadzonych przez Konrada wojen z plemionami pruskimi ściągnął do Polski Krzyzakow;pozni [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:32 , Wyświetleń: 5598 , Ocena: 3, Głosów: 70, Autor: majka100100

Wojna domowa w Hiszpanii.

WOJNA KOLUMNOWA I BITWA O MADRYTAby przeciwdziałać zamachowi stanu, rząd, do którego docierały wiadomości o spisku w armii, przeniósł przewodzących mu generałów na s [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:33 , Wyświetleń: 2909 , Ocena: 106.91, Głosów: 46, Autor: majka100100

Stan wojenny.

W niedziele rano 13 grudnia 1981r miliony Polakow dowiedzialy sie o wprowadzeniu stanu wojennego. Po ogloszeniu stanu wojennego internowano prawie 7 tys. dzialaczy zwiazkowych i po [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:35 , Wyświetleń: 3108 , Ocena: 30.82, Głosów: 140, Autor: majka100100

Mezopotamia.

MEZOPOTAMIANajstarsze cywilizacje rozwinęły się na Bliskim Wschodzie, na terenach obejmujących Mezopotamię i Egipt. Rozwinęły się one w dorzeczach dużych rzek, i rzeko [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:37 , Wyświetleń: 3102 , Ocena: 32.93, Głosów: 145, Autor: majka100100

Lotnictwo Polskie w latach I oraz II Wojny Światowej

Ponad 80 lat temu, w listopadzie 1918, wraz z odrodzeniem się państwa polskiego, zaczely powstawac pierwsze eskadry polskiego lotnictwa wojskowego. Po I wojnie swiatowej organizo [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:07 , Wyświetleń: 1681 , Ocena: 39.36, Głosów: 35, Autor: majka100100

Stanisław August Poniatowski mecenas, wódz polityk. Czy zrobił wszystko aby ocalić Polskę?

Stanisław August Poniatowski urodził się 17 stycznia 1732 roku w Wołczynie, jako szóste dziecko Stanisława Poniatowskiego i Konstancji Czartoryskiej. Choć jego ojciec był z [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:10 , Wyświetleń: 1718 , Ocena: 45.41, Głosów: 31, Autor: majka100100

Bolesław Chrobry.

Bolesław urodził się już w kraju chrześcijańskim . Gdy miał sześć lub siedem lat , jego ojciec , Mieszko I , został zmuszony oddać go jako zakładnika na dwór cesarski [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:11 , Wyświetleń: 3366 , Ocena: 4.33, Głosów: 96, Autor: majka100100

Historia demokracji w skrócie

Na początku była agora- rynek, na którym gromadzili się Ateńczycy, aby dyskutować o sprawach politycznych i poprzez głosowanie podejmować decyzje. Działo się to w VI, V i [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:12 , Wyświetleń: 1809 , Ocena: 46.36, Głosów: 32, Autor: majka100100

Interwencja w Rosji, bunt chmielnickiego, absolutyzm we Francji i Angli - ściaga

Interwencja w Rosji – po smierci Iwana Grożnego w 1584r w Rosji pogłębił się kryzys. Sytuacje tą wykorzystałi kilku magnatow (J. Mniszek) i wojewoda sandomierski. Popi [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:13 , Wyświetleń: 1698 , Ocena: 34.67, Głosów: 42, Autor: majka100100

Kazimierz Odnowiciel (2)

Kazimierz urodził się w 1016 roku , jako syn Mieszka II i Rychezy . W 1026 roku został oddany przez rodziców na naukę do szkoły klasztornej . Informacja ta stała się podsta [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:14 , Wyświetleń: 2346 , Ocena: 53.22, Głosów: 53, Autor: majka100100

Okres napoleoński i kongres wiedeński

- Na mocy konstytucji z 1795 rządy we Francji objął Dyrektoriat.- 1799-Napoleon przeprowadza zamach stanu i zmusza członków rządu do rozwiązania Dyrektoriatu.- 18 [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:15 , Wyświetleń: 2441 , Ocena: 104.54, Głosów: 25, Autor: majka100100

Słownik pojęć

anarchia feudalna - osłabienie władzy państwowej polegające na przejęciu jej uprawnień przez feudałówdrabina feudalna - wielostopniowa hierarhia zależności wasalnych, [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:16 , Wyświetleń: 3405 , Ocena: 19.22, Głosów: 166, Autor: majka100100

Różnice i podobieństwa w polityce zaborców

vide załącznikos... [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:17 , Wyświetleń: 2001 , Ocena: 85.15, Głosów: 19, Autor: majka100100

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej.

W 1795 roku państwo Polskie zniknęło z mapy Europy. Dlaczego tak się stało nie wiadomo do dziś. Wielu historyków uważa, że wpływ na rozpad Polski miały różne przyczyny [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:18 , Wyświetleń: 1705 , Ocena: 57.54, Głosów: 25, Autor: majka100100

Poznański czerwiec i zmiany w Polsce w 1956.

1. Poznański czerwiec (1956, powstanie robotników) – przyczyny, przebieg, skutki.2. Zmiany w Polsce w 1956 (dojście Gomułki do władzy).Ad.1Poznański Czerwie [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:19 , Wyświetleń: 1773 , Ocena: 41.06, Głosów: 35, Autor: majka100100

Lata Władysław Gomułki czyli jego rzady 1956-1970r.

Rehabilitacja GomułkiKryzys gospodarczy- wypadki poznańskieGomułka znowu u władzyPrzemówienie Gomułki podczas VIII Plenum KC PZPRUmacnianie władzyWybory [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:22 , Wyświetleń: 1758 , Ocena: 90.82, Głosów: 16, Autor: majka100100

Agrafka wynalazek końca XIX wieku

AgrafkaHISTORIAPrzed pojawieniem się zamków błyskawicznych guzików i innych zapięć nasi przodkowie spinali ubrania dużymi szpilami. Było to jednak dość kłopotliw [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:25 , Wyświetleń: 1982 , Ocena: 21.64, Głosów: 87, Autor: majka100100

Bilans XIX wieku: wydarzenia polityczne, gospodarcze, kulturalne.

Wiek XIX to epoka wielkich przeobrażeń, a jednocześnie wielkich konfliktów i antynomii, nieodłącznie związanych z przyśpieszeniami w historii.Wydarzenia biegły w tej e [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:48 , Wyświetleń: 2255 , Ocena: 48.16, Głosów: 54, Autor: majka100100

Brzóza Królewska w Średniowieczu.

Moja rodzinna miejscowość- Brzóza Królewska, jest dużą wsią leżącą w gminie Leżajsk przy drodze do Sokołowa Małopolskiego , malowniczo położoną w dolinie rzeki Tarl [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:49 , Wyświetleń: 1730 , Ocena: 21.29, Głosów: 68, Autor: majka100100

Starsza i młodsza Europa - podobieństwa i różnice.

Aż po X wiek przemieszczenia ludów gwałtownie zmieniały oblicze całej Europy. Złożyły się na to migracje, w których brali udział Germanie (375r.), wypierani przez pochod [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:50 , Wyświetleń: 3359 , Ocena: 365.38, Głosów: 15, Autor: majka100100

Rumunia po II wojnie światowej

Po II wojnie światowej prawie cała Europa Środkowo- Wschodnia znalazła się w granicach bloku radzieckiego. Stało się jasne, iż idea wolności narodów była trudna do urzec [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:51 , Wyświetleń: 1897 , Ocena: 37.4, Głosów: 49, Autor: majka100100

Powstania śląskie

16/17-26 sierpnia 1919 - I Powstanie śląskieLudności była niezadowolona wynikami Konferencji Pokojowej w Paryżu. Postanowiono, że na terenie Górnego Śląska zorganizowa [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:18 , Wyświetleń: 3728 , Ocena: 57.18, Głosów: 70, Autor: majka100100

Realny socjalizm

Czym był system do 1989r.? Jak wyglądało wtedy życie?Socjalizm to styl myślenia politycznego, który na gruncie krytyki ustroju kapitalistycznego głosił program stosunk [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:20 , Wyświetleń: 2150 , Ocena: 23.56, Głosów: 86, Autor: majka100100

Koronowanie Karola Wielkiego przemowa

„Karolowi, najpobożniejszemu Augustowi, ukoronowanemu przez Boga, wielkiemu, pokojowemu cesarzowi, życie i zwycięstwo”Leon IIIJego ekscelencjo Drodzy zgromad [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:21 , Wyświetleń: 7911 , Ocena: 491.94, Głosów: 31, Autor: majka100100

Koalicja antyhitlerowska.

Z dniem 1 września 1939r, rozpoczął się atak Niemiec hitlerowskich na Polskę. Pociągnęło to za sobą ogromne konsekwencje, min. to, że od stycznia 1942r, do 7 maja 1945 (k [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:22 , Wyświetleń: 1919 , Ocena: 29.36, Głosów: 55, Autor: majka100100

Wojna Trzydziestoletnia - Portfolio

Spis Treści:1. Arkusz oceny portfolio2. Wstęp3. Sytuacja w Niemczech4. Układ sił w Europie5. Defenestracja w Pradze6. Powstanie czeskie7. Okres duń [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:23 , Wyświetleń: 2939 , Ocena: 51.58, Głosów: 25, Autor: majka100100

Upadek Polski w XVIII w.

Już w XVI w. zaczęły się uwidaczniać wewnętrzne słabości państwa, które z biegiem czasu nasilały się coraz bardziej, prowadząc ostatecznie do upadku Rzeczpospolitej. J [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:25 , Wyświetleń: 2002 , Ocena: 28.66, Głosów: 61, Autor: majka100100

Trzy powody upadku pierwszej rzeczpospolitej.

3 powody upadku I RzeczypospolitejO upadku i rozbiorze I Rzeczypospolitej w XVIII w. zadecydowało wiele przyczyn, z pośród których można wyróżnić co najmniej trzy głó [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:27 , Wyświetleń: 1655 , Ocena: 115.08, Głosów: 11, Autor: majka100100

Powstanie Warszawskie (1)

POWSTANIE WARSZAWSKIEUtworzenie PKWN. 23 VI 1944 r. Armia Czerwona przystąpiła do operacji białoruskiej przesuwając linie frontu o ponad 250 km na zachód, 17 VII wojska 1 [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:15 , Wyświetleń: 1857 , Ocena: 44.95, Głosów: 36, Autor: majka100100

Filozofia średniowieczna

Święty Anzelm z Canterbury (1033-1109) urodzony w Aosta w Piemoncie, był przeorem klasztoru, potem opatem. Z natury był pełen słodyczy i spokoju, następca Augustyna. -Na [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:17 , Wyświetleń: 4951 , Ocena: 3, Głosów: 70, Autor: majka100100

II Wojna Swiatowa, nazwiska, miejsca, daty, postacie

Westerplatte → 1.IX 1939 Niemcy bez wypowiedzenia wojny dokonały agresji na Polskę. Nad ranem na polską placówkę na Wetreplatte w porcie gdańskim spadły pierwsze pocis [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:18 , Wyświetleń: 3216 , Ocena: 167.31, Głosów: 15, Autor: majka100100

Moja ocena września 1939

Do przygotowania planów wojny przeciwko Polsce strona niemiecka przystąpiła w kwietniu 1939 roku, gdy Józef Beck udał się do Londynu, aby gwarancje Wielkiej Brytanii zamieni [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:19 , Wyświetleń: 2455 , Ocena: 71.5, Głosów: 45, Autor: majka100100

Normanowie

PRZYCZYNY PODBOJÓW NORMANÓW:-surowy klimat, nieurodzajne gleby i nadmiar ludności, -rozpad systemu plemiennego i walki o nowe tereny i bogactwa, -Znajomość technik [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:20 , Wyświetleń: 2382 , Ocena: 14.44, Głosów: 150, Autor: majka100100

Thomas Woodrow Wilson

Thomas Woodrow Wilson (28 grudnia 1856 - 3 lutego 1924) - dwudziesty ósmy prezydent USA (1913 - 1921). Wilson, urodzony w rodzinie prezbiteriańskiego pastora i wykładowcy un [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:22 , Wyświetleń: 2158 , Ocena: 20.52, Głosów: 95, Autor: majka100100

Warren Gamaliel Harding

Warren Gamaliel Harding (2 listopada 1866 - 2 sierpnia 1923) - 29. prezydent USA (1921 - 1923). Harding urodził się w stanie Ohio. Karierę publiczną rozpoczął jako wydawc [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:22 , Wyświetleń: 3554 , Ocena: 66.01, Głosów: 100, Autor: majka100100

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej w XVIII wieku

Słabość wewnętrzna Rzeczpospolitej nie ujawniła sie nagle. Tradycje kultywowane od wieków oraz niejasne rozwiazania prawne w XVIII wieku byly zbyt silnie nawarstwione. Od po [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:24 , Wyświetleń: 2693 , Ocena: 198.71, Głosów: 20, Autor: majka100100

Wielkie Księstwp Poznańskie w latach 1815 - 1848 - krótka charakterystyka.

Wielkie Księstwo Poznańskie ustanowiono na kongresie wiedeńskim. W jego skład weszły departamenty Księstwa Warszawskiego - poznański i bydgoski (prawie w całości), oraz cz [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:25 , Wyświetleń: 2166 , Ocena: 84.04, Głosów: 26, Autor: majka100100

Przyczyny upadku rzeczpospolitej w XVIII

Już w XVI w. zaczęły się uwidaczniać wewnętrzne słabości państwa, które z biegiem czasu nasilały się coraz bardziej, prowadząc ostatecznie do upadku Rzeczpospolitej. J [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:51 , Wyświetleń: 2544 , Ocena: 121.54, Głosów: 25, Autor: majka100100

Bóg Mars

Mars (gr.Ares) Rzymski Bóg wojny, opiekun władzy rzymskiej. Mars jest synem Jupitera oraz jego żony Junony. Gdy dla Greków bóg Ares nie był bogiem najważniejszym, to dla Rzy [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:43 , Wyświetleń: 3017 , Ocena: 14.11, Głosów: 241, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?