Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Kampania wrześniowa.

Wczesnym świtem 1 IX 1939 roku siły zbrojne hitlerowskich Niemiec rozpoczęły działania wojenne przeciwko Polsce. O godzinie 4.45 na polską placówkę na Westerplatte w porcie [...]

Dodano: 2008-12-18 18:17:40 , Wyświetleń: 2717 , Ocena: 4.66, Głosów: 60, Autor: majka100100

Normanowie - Wikingowie

Normanowie -nazwa nadana w VII-XI w. w zachodniej Europie mieszkańcom Skandynawii, Półwyspu Jutlandzkiego i wysp duńskich , którzy podejmowali szereg wypraw zdobywczych , zak [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:11 , Wyświetleń: 2154 , Ocena: 17.91, Głosów: 110, Autor: majka100100

Kampanie Napoleona

Do najważniejszych kampanii wojennych Napoleona należały te przeprowadzone przeciwko kolejno tworzonym koalicjom w latach 1799 - 1815. W czasie wyprawy Napoleona do Egiptu z [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:12 , Wyświetleń: 2132 , Ocena: 20.43, Głosów: 80, Autor: majka100100

I wojna światowa (3)

PRZYCZYNY I WOJNY ŚWIATOWEJ: 1. Narastanie sprzeczności między mocarstwami w II poł. XIX w.: Rosja-otwarcie cieśnin czanomorskich i wpływy na Bałkanach; WB-utrzymanie mocars [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:14 , Wyświetleń: 1994 , Ocena: 20.47, Głosów: 80, Autor: majka100100

pytania z historii (1)

1.Wyjasnij jakimi motywami kierowali się Europejczycy, wyruszając w dalekie i niebezpieczne podróże?Chęć ominięcia pośrednictwa arabów; zagrazenie drogi lądowej przez [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:26 , Wyświetleń: 2518 , Ocena: 28.92, Głosów: 77, Autor: majka100100

Powstanie Krakowskie (3)

Powstanie krakowskie i Rabacja Chłopska1.Przyczyny powstania - walka o niepodległość-opracowanie trójzaborowego powstania przez centralizację poznań-ską(Mieros [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:27 , Wyświetleń: 3620 , Ocena: 120.24, Głosów: 41, Autor: majka100100

Sprawa polska w czasie I wojny światowej (1)

W czasie I wojny światowej pod pojęciem „sprawa polska” rozumiemy kwestie dotyczącą istnienia Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej trzeciego jej dawnych gr [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:28 , Wyświetleń: 4979 , Ocena: 176.51, Głosów: 38, Autor: majka100100

„Nie wszystek umrę. Sławą będę rósł zaszczytną, póki stąpa z białą westalką kapłan na wyniosły Kapitol...” (1)

Podział Imperium Romanum w IV w. był początkiem końca cesarstwa. W 467r. na skutek najazdów plemion germańskich upada trwające ponad X wieków cesarstwo zachodnie... Jednak [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:29 , Wyświetleń: 1968 , Ocena: 12.4, Głosów: 181, Autor: majka100100

Absolutyzm we Francji (5)

Absolutyzm-forma rządów, skupienie pełni władzy w rękach jednostki i niepodlegającej żądnej kontroli.Rządy Ludwika XIII(dynastia Burbonów)i I ministra Armada Richelie [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:31 , Wyświetleń: 4188 , Ocena: 42.69, Głosów: 137, Autor: majka100100

Cywilizacja Mykeńska i Minojska (1)

Tradycja antycznaEuropejczykami jesteśmy dlatego, że dziedziczymy kulturę wschodu i zachoduCywilizacja minojska GrecjaCywilizacja mykeńskaArgonitTradycja rzym [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:32 , Wyświetleń: 3205 , Ocena: 75.93, Głosów: 56, Autor: majka100100

Dlaczego Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrześcijaństwa w swoim państwie? Jakie, twoim zdaniem, kierowały nim motywy?(jedna strona) (1)

Przyjęcie chrześcijaństwa było warunkiem koniecznym do dalszego rozwoju państwa polskiego. Niosło wzory ustroju państwowego i doświadczenia organizacyjne, dlatego Mieszko I [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:33 , Wyświetleń: 1726 , Ocena: 24.97, Głosów: 65, Autor: majka100100

Faszyzm, nazizm i komunizm. (1)

I Wojna Światowa miała być ostatnią, która swoimi potwornościami i ogromem zniszczeń spowodowała szczerą chęć narodów do pokoju. Po wojnie Liga Narodów wydała Traktat [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:34 , Wyświetleń: 2266 , Ocena: 22.96, Głosów: 82, Autor: majka100100

II wojna światowa (1)

II wojna światowa 1939-1945. Konflikt między grupą demokratyczną państw Europy zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własn [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:36 , Wyświetleń: 2546 , Ocena: 3.22, Głosów: 59, Autor: majka100100

Jak oceniasz politykę wielkich mocarstw wobec III Rzeszy w okresie międzywojennym? (1)

W okresie międzywojennym relacja pomiędzy wielkimi mocarstwami a III Rzeszą zmieniały się w miarę zmiany sytuacji politycznej, a także zmian geopolitycznych na mapie Europy. [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:37 , Wyświetleń: 3031 , Ocena: 134.35, Głosów: 25, Autor: majka100100

Jan III Sobieski - biografia (1)

Jan III Sobieski (1629-1696). Król polski od 1674 roku. Był drugim synem Jakuba Sobieskiego, wojewody ruskiego, poźniejszego kasztelana krakowskiego, i Zofii Teofilii, z dom [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:38 , Wyświetleń: 2196 , Ocena: 15.11, Głosów: 104, Autor: majka100100

Kielce w latach okupacji 1939-1945 (1)

KIELCE W LATACH okupacji (1939-1945) 1.WrzesieńGarnizon kielecki opuścił miasto 27 sierpnia 1939 r.; 4 pp. leg. udał się na swoje wyznaczone pozycje w składzie 10 [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:41 , Wyświetleń: 3730 , Ocena: 151.56, Głosów: 35, Autor: majka100100

Kongres Wiedeński (6)

Kongres wiedeński – układ polityczny ustalony na 100 lat1.Zwołanie kongresu wiedeńskiego- decyzja o zwołaniu zapadłą 30.05.1814 r po pierwszym pokonaniu Napole [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:42 , Wyświetleń: 3919 , Ocena: 112.79, Głosów: 60, Autor: majka100100

Powstanie krakowskie i Rabacja Chłopska (1)

1.Przyczyny powstania - walka o niepodległość-opracowanie trójzaborowego powstania przez centralizację poznań-ską(Mierosławski,Libelt)-plan regularnej wojny pokonan [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:43 , Wyświetleń: 1906 , Ocena: 61.19, Głosów: 20, Autor: majka100100

Ogólna charakterystyka pierwszych cywilizacji. (1)

Cywilizacja jest to poziom rozwoju społecznego osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej, będące [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:45 , Wyświetleń: 1722 , Ocena: 78.47, Głosów: 18, Autor: majka100100

Stan wojenny w Polsce (1)

Stan wojenny w Polsce, ograniczenie praw obywatelskich wprowadzone w nocy z 12 na 13 XII 1981 w celu zahamowania aktywności społeczeństwa dążącego do gruntownej reformy ustro [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:48 , Wyświetleń: 3870 , Ocena: 43.77, Głosów: 128, Autor: majka100100

Rzymianie i ich Bogowie (1)

Rzymianie, jak inne ludy wierzyli w istnienie wielu bogów Religia rzymska była podobna do religii Greckiej, Rzymianie wierzyli również w bogów Egipskich, Gawilejskich i Grecki [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:49 , Wyświetleń: 2432 , Ocena: 21.94, Głosów: 88, Autor: majka100100

Rewolucja burżuazyjna w Anglii w XVII wieku (1)

Przyczyny rewolucji:-konflikt między dynastią Stuartów(Jakub I, Karol I) i parlamentem. Władcy dą-żyli do zachowania rządów absolutycznych, rozwiązywali i niepowoływa [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:50 , Wyświetleń: 2522 , Ocena: 51.82, Głosów: 55, Autor: majka100100

Przemiany społeczne i gospodarcze w XIX wieku. (1)

XIX wiek był wiekiem wielkich przemian gospodarczych, przemysłowych i społecznych. Poniżej opisze szczegółowo podstawowe państwa od których to wszystko się zaczęło a nas [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:52 , Wyświetleń: 4642 , Ocena: 21.63, Głosów: 103, Autor: majka100100

Przebieg powstania styczniwego + ziemia sandomierska :) (1)

Powstanie styczniowe jest to powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22 I 1863 r do wiosny 1864 r. i obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś Bia [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:53 , Wyświetleń: 2940 , Ocena: 59.87, Głosów: 66, Autor: majka100100

Rola kościoła w średniowiecznej Europie (1)

Wybierając ten temat, postawiłem sobie jasne i ściśle sprecyzowane cele-ukazanie prawdziwego oblicza Kościoła i Jego roli w okresie Średniowiecza. Wbrew pozorom, moja praca [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:55 , Wyświetleń: 4087 , Ocena: 25.32, Głosów: 131, Autor: majka100100

Przyczyny upadku polski w XVII - XVIII wieku (1)

Załamanie się ekspansji Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku i kryzys polityczny zarówno w polityce wewnętrznej jak i zewnętrznej doprowadziły do upadku Polski. W wieku XVI [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:56 , Wyświetleń: 5439 , Ocena: 24.75, Głosów: 135, Autor: majka100100

Państwo Mieszka I (1)

1. Hipotezy dotyczące powstania państwa polskiego:- Do centralizacji plemion polskich doszło na skutek najazdu plemion normańskich, stojących na wyższym poziomie cywiliza [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:57 , Wyświetleń: 4488 , Ocena: 104.47, Głosów: 59, Autor: majka100100

Osiągnięcia kultury greckiej i hellenistycznej (1)

Starożytna Grecja i Rzym, ich dokonania kulturowe i cywilizacyjne miały olbrzymi wpływ na rozwój całej Europy. Wiele późniejszych epok korzystało z dorobku tych cywilizacji [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:59 , Wyświetleń: 4302 , Ocena: 25.37, Głosów: 93, Autor: majka100100

pytania z historii (2)

1.Wyjasnij jakimi motywami kierowali się Europejczycy, wyruszając w dalekie i niebezpieczne podróże?Chęć ominięcia pośrednictwa arabów; zagrazenie drogi lądowej przez [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:12 , Wyświetleń: 3353 , Ocena: 3202, Głosów: 0, Autor: majka100100

Powstanie Krakowskie (4)

Powstanie krakowskie i Rabacja Chłopska1.Przyczyny powstania - walka o niepodległość-opracowanie trójzaborowego powstania przez centralizację poznań-ską(Mieros [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:13 , Wyświetleń: 1904 , Ocena: 30.58, Głosów: 56, Autor: majka100100

Sprawa polska w czasie I wojny światowej (2)

W czasie I wojny światowej pod pojęciem „sprawa polska” rozumiemy kwestie dotyczącą istnienia Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej trzeciego jej dawnych gr [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:15 , Wyświetleń: 4868 , Ocena: 4314, Głosów: 0, Autor: majka100100

„Nie wszystek umrę. Sławą będę rósł zaszczytną, póki stąpa z białą westalką kapłan na wyniosły Kapitol...” (2)

Podział Imperium Romanum w IV w. był początkiem końca cesarstwa. W 467r. na skutek najazdów plemion germańskich upada trwające ponad X wieków cesarstwo zachodnie... Jednak [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:15 , Wyświetleń: 2037 , Ocena: 889, Głosów: 0, Autor: majka100100

Absolutyzm we Francji (6)

Absolutyzm-forma rządów, skupienie pełni władzy w rękach jednostki i niepodlegającej żądnej kontroli.Rządy Ludwika XIII(dynastia Burbonów)i I ministra Armada Richelie [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:16 , Wyświetleń: 4634 , Ocena: 46.63, Głosów: 121, Autor: majka100100

Cywilizacja Mykeńska i Minojska (2)

Tradycja antycznaEuropejczykami jesteśmy dlatego, że dziedziczymy kulturę wschodu i zachoduCywilizacja minojska GrecjaCywilizacja mykeńskaArgonitTradycja rzym [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:17 , Wyświetleń: 2357 , Ocena: 739, Głosów: 0, Autor: majka100100

Dlaczego Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrześcijaństwa w swoim państwie? Jakie, twoim zdaniem, kierowały nim motywy?(jedna strona) (2)

Przyjęcie chrześcijaństwa było warunkiem koniecznym do dalszego rozwoju państwa polskiego. Niosło wzory ustroju państwowego i doświadczenia organizacyjne, dlatego Mieszko I [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:19 , Wyświetleń: 1813 , Ocena: 902, Głosów: 0, Autor: majka100100

Faszyzm, nazizm i komunizm. (2)

I Wojna Światowa miała być ostatnią, która swoimi potwornościami i ogromem zniszczeń spowodowała szczerą chęć narodów do pokoju. Po wojnie Liga Narodów wydała Traktat [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:19 , Wyświetleń: 2263 , Ocena: 889, Głosów: 0, Autor: majka100100

II wojna światowa (9)

II wojna światowa 1939-1945. Konflikt między grupą demokratyczną państw Europy zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własn [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:21 , Wyświetleń: 3401 , Ocena: 23.91, Głosów: 86, Autor: majka100100

Jak oceniasz politykę wielkich mocarstw wobec III Rzeszy w okresie międzywojennym? (2)

W okresie międzywojennym relacja pomiędzy wielkimi mocarstwami a III Rzeszą zmieniały się w miarę zmiany sytuacji politycznej, a także zmian geopolitycznych na mapie Europy. [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:23 , Wyświetleń: 2587 , Ocena: 674, Głosów: 0, Autor: majka100100

Jan III Sobieski - biografia (2)

Jan III Sobieski (1629-1696). Król polski od 1674 roku. Był drugim synem Jakuba Sobieskiego, wojewody ruskiego, poźniejszego kasztelana krakowskiego, i Zofii Teofilii, z dom [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:24 , Wyświetleń: 2320 , Ocena: 822, Głosów: 0, Autor: majka100100

Kielce w latach okupacji 1939-1945 (2)

KIELCE W LATACH okupacji (1939-1945) 1.WrzesieńGarnizon kielecki opuścił miasto 27 sierpnia 1939 r.; 4 pp. leg. udał się na swoje wyznaczone pozycje w składzie 10 [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:26 , Wyświetleń: 3014 , Ocena: 1195, Głosów: 0, Autor: majka100100

Kongres Wiedeński (8)

Kongres wiedeński – układ polityczny ustalony na 100 lat1.Zwołanie kongresu wiedeńskiego- decyzja o zwołaniu zapadłą 30.05.1814 r po pierwszym pokonaniu Napole [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:27 , Wyświetleń: 2671 , Ocena: 31.86, Głosów: 65, Autor: majka100100

Powstanie krakowskie i Rabacja Chłopska (2)

1.Przyczyny powstania - walka o niepodległość-opracowanie trójzaborowego powstania przez centralizację poznań-ską(Mierosławski,Libelt)-plan regularnej wojny pokonan [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:28 , Wyświetleń: 1892 , Ocena: 681, Głosów: 0, Autor: majka100100

Ogólna charakterystyka pierwszych cywilizacji. (2)

Cywilizacja jest to poziom rozwoju społecznego osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej, będące [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:29 , Wyświetleń: 2645 , Ocena: 3021, Głosów: 0, Autor: majka100100

Stan wojenny w Polsce (2)

Stan wojenny w Polsce, ograniczenie praw obywatelskich wprowadzone w nocy z 12 na 13 XII 1981 w celu zahamowania aktywności społeczeństwa dążącego do gruntownej reformy ustro [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:32 , Wyświetleń: 3100 , Ocena: 2119, Głosów: 0, Autor: majka100100

Rzymianie i ich Bogowie (2)

Rzymianie, jak inne ludy wierzyli w istnienie wielu bogów Religia rzymska była podobna do religii Greckiej, Rzymianie wierzyli również w bogów Egipskich, Gawilejskich i Grecki [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:33 , Wyświetleń: 2379 , Ocena: 883, Głosów: 0, Autor: majka100100

Rewolucja burżuazyjna w Anglii w XVII wieku (2)

Przyczyny rewolucji:-konflikt między dynastią Stuartów(Jakub I, Karol I) i parlamentem. Władcy dą-żyli do zachowania rządów absolutycznych, rozwiązywali i niepowoływa [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:34 , Wyświetleń: 2084 , Ocena: 649, Głosów: 0, Autor: majka100100

Przemiany społeczne i gospodarcze w XIX wieku. (2)

XIX wiek był wiekiem wielkich przemian gospodarczych, przemysłowych i społecznych. Poniżej opisze szczegółowo podstawowe państwa od których to wszystko się zaczęło a nas [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:36 , Wyświetleń: 4829 , Ocena: 1976, Głosów: 0, Autor: majka100100

Przebieg powstania styczniwego + ziemia sandomierska :) (2)

Powstanie styczniowe jest to powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22 I 1863 r do wiosny 1864 r. i obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś Bia [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:37 , Wyświetleń: 2324 , Ocena: 898, Głosów: 0, Autor: majka100100

Rola kościoła w średniowiecznej Europie (2)

Wybierając ten temat, postawiłem sobie jasne i ściśle sprecyzowane cele-ukazanie prawdziwego oblicza Kościoła i Jego roli w okresie Średniowiecza. Wbrew pozorom, moja praca [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:39 , Wyświetleń: 3664 , Ocena: 710, Głosów: 0, Autor: majka100100

Przyczyny upadku polski w XVII - XVIII wieku (2)

Załamanie się ekspansji Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku i kryzys polityczny zarówno w polityce wewnętrznej jak i zewnętrznej doprowadziły do upadku Polski. W wieku XVI [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:40 , Wyświetleń: 6196 , Ocena: 4393, Głosów: 0, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?