Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Państwo Mieszka I (3)

1. Hipotezy dotyczące powstania państwa polskiego:- Do centralizacji plemion polskich doszło na skutek najazdu plemion normańskich, stojących na wyższym poziomie cywiliza [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:40 , Wyświetleń: 4604 , Ocena: 83.98, Głosów: 85, Autor: majka100100

Osiągnięcia kultury greckiej i hellenistycznej (2)

Starożytna Grecja i Rzym, ich dokonania kulturowe i cywilizacyjne miały olbrzymi wpływ na rozwój całej Europy. Wiele późniejszych epok korzystało z dorobku tych cywilizacji [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:43 , Wyświetleń: 4209 , Ocena: 795, Głosów: 0, Autor: majka100100

Przebieg i znaczenie Powstania Kościuszkowskiego.

1.Wstęp.W pracy chciałbym przedstawić kolejne etapy przebiegu Powstania Kościuszkowskiego, omówić jego przyczyny i skutki, jakie miało dla dalszych losów kraju. Chronol [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:07 , Wyświetleń: 3439 , Ocena: 182.28, Głosów: 28, Autor: majka100100

Reformacja, kontreformacja

Augustianin Marcin Luter 31.X.1517 r. ogłosił 95 tez skierowanych przeciwko odpustom, które przybił na drzwiach kościoła w Wittemberdze. Zwolennikami Lutra byli elektor s [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:10 , Wyświetleń: 1964 , Ocena: 27.98, Głosów: 59, Autor: majka100100

Osiągnięcia gospodarcze i trudności II Rzeczypospolitej

Na wstępie tej pracy chciałabym rozpocząć od omawiania zagadnienia gospodarki polskiej, bowiem sytuacja w jakiej znalazła się Polska po I wojnie światowej była bardzo nieko [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:11 , Wyświetleń: 3650 , Ocena: 28.28, Głosów: 63, Autor: majka100100

Kierunki i przebieg reformacji w Polsce.

1.WstępW pracy chciałabym ukazać powody przyjęcia się nurtu reformacji w Polsce, główne jej założenia, kierunki w jakich się rozwinęła i skutki jakie miała dla kra [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:12 , Wyświetleń: 2044 , Ocena: 42.33, Głosów: 45, Autor: majka100100

Chrzest Polski i jego znaczenie.

1.WstępW pracy chciałabym ukazać kolejne etapy na drodze do przyjęcia przez Polskę chrztu, omówić przyczyny przyjęcia, skutki oraz znaczenie, jakie miało dla Polski pr [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:12 , Wyświetleń: 2619 , Ocena: 61.77, Głosów: 52, Autor: majka100100

Wiosna Ludów- wszystko w jednej pracy.

Przyczyną ruchów rewolucyjnych, które wstrząsnęły Europą w latach 1848 i 1849, były pragnienia liberalizacji prawa i dążenia narodowe (Niemcy i Włosi walczyli o zjednocz [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:13 , Wyświetleń: 3037 , Ocena: 78.88, Głosów: 50, Autor: majka100100

Znaczenia wielkiej emigracji.

Wielka emigracja jest emigracją polityczno- patryjotyczną po upadku powstania listopadowego (1830 - 1831), do której w późniejszym okresie dołączyli inni uchodźcy, głownie [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:14 , Wyświetleń: 1698 , Ocena: 24.82, Głosów: 55, Autor: majka100100

sztuka w służbie narodowej

Tradycja odgrywała i odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu człowieka. Zasady postępowania oraz obyczaje, przekazywane z pokolenia na pokolenie, ukształtowały polską kultur [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:16 , Wyświetleń: 1988 , Ocena: 20.41, Głosów: 75, Autor: majka100100

Skutki rewolucji francuskiej.

Na samym początku należało by wyjaśnić pojęcie rewolucji. Rewolucja- gwałtowne obalenie istniejącego ustroju politycznego i zastąpienie go innym. Przy poparciu społecznym [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:16 , Wyświetleń: 26506 , Ocena: 1039.89, Głosów: 35, Autor: majka100100

Światynia Ramzesa II

Wielka świątynia z Abu Simbel jest najpiękniejszą i najpotężniejszą budowlą zbudowaną przez Ramzesa II w Nubii. Została wycięta w skale około roku 1260 p.n.e. Fasady ś [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:17 , Wyświetleń: 2461 , Ocena: 39.62, Głosów: 81, Autor: majka100100

Walka o Hegemonię i Wojny Włoskie

Schyłek XVII wieku i początek XVIII przyniosły Europie, nowe prądy umysłowe i kulturalne. Już sama końcówka baroku była zaprzątnięta myślami o świecie i dążeniu do p [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:18 , Wyświetleń: 1743 , Ocena: 58.27, Głosów: 25, Autor: majka100100

Proces norymberski

Alianci już na długo przed zakończeniem II wojny światowej podjęli decyzję o konieczności ukarania winnych rozpętania wojny i masowego ludobójstwa. Zarówno chodziło tu o [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:19 , Wyświetleń: 3702 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Konstytucja 3-GO MAJA

Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, będąca wynikiem [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:20 , Wyświetleń: 4061 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Polityka niemiecka w stosunku do ludności polskiej w czasie okupacji.

Okupacja niemiecka 1939-1945, w wyniku klęski w wojnie obronnej 1939 ziemie polskie na zachód od Bugu i Sanu znalazły się pod okupacją niemiecką. Wilno wraz z okręgiem przek [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:24 , Wyświetleń: 1491 , Ocena: 118.73, Głosów: 10, Autor: majka100100

Konstytucja 3-go Maja - opis

Przebieg wydarzeńW 1772 roku dochodzi do I rozbioru Polski, w wyniku, czego sytuacja wewnętrzna kraju pogarsza się. Państwo zacofane i wyniszczone wojnami jest zdominowane [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:42 , Wyświetleń: 2339 , Ocena: 17.84, Głosów: 99, Autor: majka100100

Czy należało wprowadzić stan wojenny?

13 grudnia 1981 r., formalną decyzją Rady Państwa, wprowadzony został na terytorium całej PRL stan wojenny. Jednak rozkaz rozpoczęcia działań związanych z wprowadzeniem st [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:17 , Wyświetleń: 2043 , Ocena: 268.22, Głosów: 8, Autor: majka100100

Moja podróż po starożytnych Atenach- opowiadanie

Po bardzo interesującej lekcji historii na temat starożytnych Aten, bardzo zapragnęłam przenieść się w czasie i zwiedzić to miasto za czasów jego świetności. Położyła [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:18 , Wyświetleń: 2555 , Ocena: 126.97, Głosów: 30, Autor: majka100100

Absolutyzm oświecony i Piotr I Wielki

Absolutyzm oświecony Forma absolutyzmu ukształtowana w drugiej poł. XVIII w, w Europie, opierająca się na filozofii oświecenia. Ideologowie absolutyzmu oświeconego głos [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:20 , Wyświetleń: 4844 , Ocena: 180.65, Głosów: 30, Autor: majka100100

Bitw pod Kircholmem

BITWA POD KIRCHOLMEM 27 IX 1605W 1587 roku królem Polski stał się Zygmunt III Waza. Jego dążenie do odzyskania tronu w Szwecji stało się przyczyną wybuchu wojen polsk [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:21 , Wyświetleń: 2425 , Ocena: 26.47, Głosów: 100, Autor: majka100100

Bolesław Chrobry - pierwszy, koronowany król Polski.

Pierwszy, koronowany król Polski, urodził się ok. 967 roku. Był synem twórcy państwa polskiego, Mieszka I i czeskiej księżniczki Dobrawy. Przez pierwsze lata życia Bolesł [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:21 , Wyświetleń: 1843 , Ocena: 85.24, Głosów: 20, Autor: majka100100

Czy uważasz, że decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna...?

Powstanie warszawskie, trwające od 1. sierpnia do 2. października 1944 roku, było wystąpieniem zbrojnym w okupowanej przez wojska niemieckie Warszawie, zorganizowanym przez Arm [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:23 , Wyświetleń: 2240 , Ocena: 174.5, Głosów: 15, Autor: majka100100

Czy władcy elekcyjni panowali czy sprawowali urząd w Rzeczpospolitej? (1)

Według mnie sytuacja w Polsce w XVI wieku jest zbliżona do systemu rządów w Anglii: monarcha króluje, a państwem rządzi parlament. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów w dobie [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:24 , Wyświetleń: 2467 , Ocena: 85.26, Głosów: 34, Autor: majka100100

Powstyanie warszawskie

Przyczynami ustanowienia powstania na 1 sierpnia 1944 roku były miedzy innymi chęć młodych ludzi do walki i spontaniczne ataki na wycofujące się armie Niemieckie. Mogło to s [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:25 , Wyświetleń: 1784 , Ocena: 20.78, Głosów: 75, Autor: majka100100

Reformacje w Europie (referat)

Reformacja to wielki ciąg zjawisk ideowych, religii, społeczno-politycznych zaistniałych w XVI w. zmierzających do reformy –uzdrowienia stosunków w Kościele, w praktyce [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:26 , Wyświetleń: 2073 , Ocena: 37.94, Głosów: 65, Autor: majka100100

Operacja "Market Garden"

17 września 1944 roku o godz.9.45 około 4 tysiące samolotów i szybowców uniosło się w powietrze nad Anglią.Tak rozpoczęła się operacja "MARKET-GARDEN". Aby zrozumieć pr [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:27 , Wyświetleń: 2256 , Ocena: 38.1, Głosów: 60, Autor: majka100100

Okupacja niemiecka w Generalnej Guberni

Podwójna okupacja Polski stworzyła, jedno obok drugiego, dwa laboratoria totalitaryzmu. Przez dwa lata hitlerowskie i sowieckie sępy spokojnie żerowały na powalonym ciele Pols [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:28 , Wyświetleń: 2135 , Ocena: 71.86, Głosów: 35, Autor: majka100100

Osadnictwo na prawie polskim a niemieckim

Podczas zakładania osady na prawie polskim właściciel ziemski sam musiał zakładać osasdę. W lokacji na prawie niemieckim występował zasadźca (organizator osady) stanowią [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:29 , Wyświetleń: 1723 , Ocena: 66.52, Głosów: 20, Autor: majka100100

Polska za pierwszych Piastów (5)

Państwo Polasn na przestrzeni X wieku było zlepkiem kilku plemion. Na początku składało się z ziemi łęczycko-sieradzkiej, Mazowsza, ziemi między Wisłą a Bugiem. Mieszko [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:31 , Wyświetleń: 2503 , Ocena: 634.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Rozwój w niewoli czyli społeczeństwo polski wobec polityki zaborców w drugiej połowie XIX wieku.

U progu XIX wieku Europa liczyła ok. 190 milionów mieszkańców, u jego schyłku – ok. 400 milionów.W 1815 r. na terytorium mniej więcej sprzed drugiego rozbioru mies [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:31 , Wyświetleń: 2486 , Ocena: 124.77, Głosów: 30, Autor: majka100100

Czy władcy elekcyjni panowali czy sprawowali urząd w Rzeczpospolitej? (2)

Według mnie sytuacja w Polsce w XVI wieku jest zbliżona do systemu rządów w Anglii: monarcha króluje, a państwem rządzi parlament. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów w dobie [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:32 , Wyświetleń: 1887 , Ocena: 707, Głosów: 0, Autor: majka100100

Faszyzm i Stalinizm (jak powstały i jak funkcjonowały dwa systemy totalitarne)

Jak powstały i funkcjonowały dwa systemy totalitarne faszyzm i stalinizmFaszyzm kierunek polityczny który powstał po I wojnie światowej zwany też hitleryzmem, nazizmem, n [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:34 , Wyświetleń: 3839 , Ocena: 37.93, Głosów: 81, Autor: majka100100

Gotyk i Romanizm w architekturze Krakowa i okolic

GOTYKW potocznym rozumieniu słowo gotyk uchodzi za nazwę stylu w sztukach plastycznych podobnie jak romanizm, renesans czy barok.W XIX wieku kiedy rozwijała się histor [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:35 , Wyświetleń: 2128 , Ocena: 123.14, Głosów: 20, Autor: majka100100

Sprawa Polski w czasie II wojny światowej

Sprawa polska w czasie II wojny św.Na klęskę wrześniową złożyło się wiele czynników, z których przyczyny politycznej natury leżały w polityce zagranicznej rządu s [...]

Dodano: 2009-01-04 19:21:46 , Wyświetleń: 5599 , Ocena: 373.88, Głosów: 23, Autor: majka100100

Stosunki polsko - niemieckie za I piastów (Praca oceniona na 6)

W powszechnym pojęciu społeczeństwa polskiego problem zagrożenia ze strony Niemiec występuje nieomal od zarania dziejów. Czynnikiem tym tłumaczy się nieraz nawet konieczno [...]

Dodano: 2009-01-04 19:21:47 , Wyświetleń: 2870 , Ocena: 242.19, Głosów: 20, Autor: majka100100

Stosunki posko-Rosyjskie w XVIIwieku

STOSUNKI POLSKO-ROSYJSKIE W XVII W.XVII w. był bardzo trudnym okresem w dziejach Rzeczpospolitej. Chociaż czasy pierwszych Wazów- Zygmunta III i Władysława IV są określa [...]

Dodano: 2009-01-04 19:21:50 , Wyświetleń: 2011 , Ocena: 99.23, Głosów: 25, Autor: majka100100

Sztuka Rzymska

Sztuka rzymska rozwijała się pod tak silnym wpływem sztuki greckiej, iż przez wiele wieków – aż do końca XIX w. – była uważana za jej schyłkową fazę. Badani [...]

Dodano: 2009-01-04 19:21:51 , Wyświetleń: 2317 , Ocena: 16.29, Głosów: 118, Autor: majka100100

Wojny Polski z Rosją, Szwecją, Turcją i Kozakami w XVIIw

WOJNY POLSKI W XVIIwXVII wiek w dziejach Rzeczypospolitej to czas ciągłych wojen. W początkach stulecia były one raczej korzystne dla Polski . Jednak w miarę upływu c [...]

Dodano: 2009-01-04 19:21:53 , Wyświetleń: 2403 , Ocena: 626.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

Polacy na frontach II Wojny Światowej [MiSi3eK]

Polacy byli dotknięci wojną najdłużej ze wszystkich krajów europejskich. Pierwsi podjęliśmy walkę w obronie honoru i uczciwie wywiązaliśmy się z sojuszniczych zobowiąza [...]

Dodano: 2009-01-04 19:21:56 , Wyświetleń: 1821 , Ocena: 99.71, Głosów: 16, Autor: majka100100

Zagadnienia z historii stosunków międzynarodowych.

1)DEFINICJA HISTORII STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH:Relacja między państwami i narodami oraz zmienny w czasie proces kształtowania się określonego stopnia ładu w skali regi [...]

Dodano: 2009-01-04 19:21:56 , Wyświetleń: 2889 , Ocena: 170.23, Głosów: 30, Autor: majka100100

Kazimierz Jagiellończyk

Jedną z najwybitniejszych postaci historycznych średniowiecza był Kazimierz Jagiellończyk, król Polski, który rządził krajem bardzo długo, bo aż 46 lat. Jego rządy przyp [...]

Dodano: 2009-01-04 19:21:58 , Wyświetleń: 2093 , Ocena: 23.12, Głosów: 84, Autor: majka100100

Obozy Koncentracyjne

1.WSTĘPW rozbudowanym systemie obozów hitlerowskich podstawową rolę odgrywały obozy koncentracyjne. Ogółem na terenie Polski w latach 1939 - 1945 hitlerowcy zorganizowal [...]

Dodano: 2009-01-04 19:21:59 , Wyświetleń: 34988 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Kultura polska w latach 1945-90

Kultura Polski w latach 1945-90 odniosła wielki sukces w literaturze ,teatrze, polityce, sporcie czy też w sprawach kościoła. Początki odrodzenia kultury były bardzo ciężki [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:00 , Wyświetleń: 1931 , Ocena: 46.89, Głosów: 27, Autor: majka100100

Klęska Polski we Wrześniu 1939 roku – wynik własnej słabości, czy przemocy wrogów?

1 Września 1939 roku, o godzinie 4.45 wojska niemieckie zaatakowały Polskę. Był to początek końca istnienia II Rzeczpospolitej i jeden z przełomowych momentów przekreślaj [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:02 , Wyświetleń: 1427 , Ocena: 425.67, Głosów: 2, Autor: majka100100

Kultura polska w latach 1945- 1990

I. TEATR Odrodzenie życia teatralnego po II wojnie światowej następowało nadzwyczaj szybko. Już na przełomie 1944/45 zaczęły działać teatry we wszystkich większych m [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:04 , Wyświetleń: 1681 , Ocena: 32.63, Głosów: 40, Autor: majka100100

Historia Afganistanu 1994-2003

Na rok 1994 datuje się rozpoczęcie działalności talibów w Afganistanie. Byli oni słuchaczami w pakistańskich szkołach koranicznych, a reprezentowali skrajny fundamentalizm [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:04 , Wyświetleń: 2386 , Ocena: 69.8, Głosów: 45, Autor: majka100100

60 lat po Powstaniu Warszawskim

Dnia pierwszego sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 rozpoczęła się wielka bitwa należąca do akcji pod kryptonimem „burza” – powstanie warszawskie. 36 tysięc [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:05 , Wyświetleń: 2429 , Ocena: 37.1, Głosów: 87, Autor: majka100100

Polska w latach 1926-1939 (2)

Sanacja był to obóz polityczny który rządził Polską od przewrotu majowego (1926) do 1939r. Utworzyli go dawni legioniści i członkowie POW, działający przed 1926 w stowarz [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:07 , Wyświetleń: 2114 , Ocena: 720, Głosów: 0, Autor: majka100100

Daty XIIIw. -XXw.

to mam w postaci tabeli [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:28 , Wyświetleń: 16833 , Ocena: 36.28, Głosów: 98, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?