Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Walka narodowa wyzwoleńcza - próby odzyskania niepodległości

Walka narodowo – wyzwoleńcza . Próby odzyskania niepodległości Walki narodowo wyzwoleńcze Polaków w XIX w. (powstanie krakowskie, listopadowej, s [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:52 , Wyświetleń: 1551 , Ocena: 43.55, Głosów: 28, Autor: elkakida

Jak ja, patrząc z perspektywy czasu, oceniam rządy Napoleona?

Aby móc w ogóle oceniać rządy Napoleona, krytykować je bądź chwalić należy najpierw nieznacznie wgłębić się w jego zasługi dla historii i oczywiście samo życie Napo [...]

Dodano: 2009-01-18 19:45:47 , Wyświetleń: 1533 , Ocena: 44.55, Głosów: 30, Autor: elkakida

Jasan Góra

Klasztor został ufundowany przez króla węgierskiego i polskiego Ludwika za pośrednictwem Władysława Opolczyka, brata ciotecznego króla Ludwika. Fundacja klasztoru przebiegł [...]

Dodano: 2009-01-18 19:45:48 , Wyświetleń: 2820 , Ocena: 19.61, Głosów: 180, Autor: elkakida

Polska pod zaborami

Drugi Rozbiór Polski Po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 r [...]

Dodano: 2009-01-18 19:45:53 , Wyświetleń: 2010 , Ocena: 41.26, Głosów: 46, Autor: elkakida

Przyczyny rozbiorów polski z bibliografią!

Uważam, że przyczyn rozbiorów można by się doszukiwać od samego początku istnienia państwa Polskiego. Ponieważ jest to bardzo obszerny temat skupię się tylko na dziejach [...]

Dodano: 2009-01-18 19:45:54 , Wyświetleń: 1957 , Ocena: 109.13, Głosów: 15, Autor: elkakida

Powstanie wielkopolskie :

Rozwój sytuacji w Wielkopolsce w połowie listopada 1918 roku. Rewolucja listopadowa 1918 roku ogarnęła całą Rzeszę Niemiecką ,a więc również zamieszkałe prze [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:25 , Wyświetleń: 1912 , Ocena: 25.27, Głosów: 70, Autor: elkakida

Rozbicie dzielnicowe - póba bilansu.

Rozbicie dzielnicowe zapoczątkowało testament Bolesława Krzywoustego z 1138 roku, które trwało blisko 182 lata. Bolesław podzielił państwo pomiedzy swoich synów. JAn Dług [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:27 , Wyświetleń: 2712 , Ocena: 18.43, Głosów: 95, Autor: elkakida

Stalinizm (5)

OKRUCIEŃSTWA KOLEKTYWIZACJIDlatego też, gdy wprowadzono w życie program kolektywizacji, chłopi często stawiali opór, a próby jego przełamania doprowadziły do straszneg [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:27 , Wyświetleń: 2601 , Ocena: 13.85, Głosów: 180, Autor: elkakida

Sztuka wojennna Napoleona Bonaparte : organizacja, uzbrojenie, taktyka i strategia

Spis treści:-organizacja-uzbrojenie-taktyka i strategiaDo reorganizacji swej armii przystąpił Napoleon jako konsul po zakończeniu kampanii z drugą koalicją [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:29 , Wyświetleń: 1792 , Ocena: 31.77, Głosów: 47, Autor: elkakida

Święty Wojciech - męczeństwo, legenda i kult

Święty Wojciech (Adalbert) urodził się około 956 roku. Zmarł śmiercią męczeńską 24. 04. 997 roku. Jego życie nie było pasmem zwycięstw, nie wsławił się wieloma św [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:31 , Wyświetleń: 3969 , Ocena: 27.99, Głosów: 100, Autor: elkakida

Oligarchia magnacka

Oligarchia to forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez niewielka grupę ludzi. Ludzie Ci wywodzili się najczęściej z arystokracji lub warstwy bogatych. W pols [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:31 , Wyświetleń: 2416 , Ocena: 15.88, Głosów: 143, Autor: elkakida

Polska po 1939 a przed powstaniem warszawskim

Początek roku 1944Armia czerwona zwyciężając Niemców przekroczyła przed wojenną wschodnią granicę Polski i zaczęła w szybkim tempie przesuwać się na zachód by w l [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:32 , Wyświetleń: 1697 , Ocena: 32.94, Głosów: 49, Autor: elkakida

Katarzyna II caryca Rosji

Przyszła carowa Rosji Zofia Augusta Anhalt- Zerbst urodziła się 21 kwietnia 1729 roku w Szczecinie na ulicy Farnej jako córka generała pruskiego Chrystiana Augusta, komendanta [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:33 , Wyświetleń: 2085 , Ocena: 22.64, Głosów: 74, Autor: elkakida

Charakterystyka ustroju społeczo - politycznego II Rzeczypospolitej. (2)

Wydarzeniem, które w sposób decydujący przyczyniło się do odzyskania przez Polskę niepodległości była I wojna światowa. Po jej zakończeniu w listopadzie 1918r. wyłonił [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:35 , Wyświetleń: 3041 , Ocena: 2122, Głosów: 0, Autor: elkakida

Obozy koncentracyjne w Polsce podczas II wojny światowej

Obóz koncentracyjny, hitlerowski -miejsce więzienia i odosobnienia, przymusowej i niewolniczej pracy oraz masowej zagłady ludzi, organizowane przez władze hitlerowskie na teren [...]

Dodano: 2009-01-19 14:47:07 , Wyświetleń: 40931 , Ocena: 2257.07, Głosów: 26, Autor: elkakida

Bolesław Chrobry - na podstawie własnych notatek

Mieszko I umiera w roku 992. W tamtym okresie obowiązuje zasada primogenitury (po śmierci władcy na tronie zasiada jego najstarszy syn). Zaczyna się spór o władzę, bo tronu [...]

Dodano: 2009-01-19 15:28:49 , Wyświetleń: 1650 , Ocena: 130.91, Głosów: 10, Autor: elkakida

Wielkie odkrycia geograficzne momentem zwrotnym w dziejach ludzkości

Odkrycia geograficzne były punktem zwrotnym w dziejach Europy i świata. XV i XVI w. to czasy, kiedy wyprawy odkrywcze skierowały uwagę Europejczyków ku nowym kontynentom i ic [...]

Dodano: 2009-01-19 15:28:50 , Wyświetleń: 1493 , Ocena: 54.19, Głosów: 25, Autor: elkakida

Esej Władyswał Sikorski : sylwetka bohatera narodowego. Moja ocena postaci. Kontrowersje wokół osoby generała.

Malinowska MartaTemat:Gen. Władysław Sikorski – sylwetka bohatera narodowego. Moja ocena postaci. Kontrowersje wokół osoby generała. Czy sprawa Polska w II W [...]

Dodano: 2009-01-19 15:28:51 , Wyświetleń: 1955 , Ocena: 60.17, Głosów: 41, Autor: elkakida

Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce

18 marca 1921r. zakończyły się wreszcie wojny i spory z sąsiadami o granice. Odrodzona i niepodległa Rzeczpo- spolita Polska po ponad stuletniej nieobecności znów pojawiła [...]

Dodano: 2009-01-19 15:28:53 , Wyświetleń: 3628 , Ocena: 234.35, Głosów: 19, Autor: elkakida

Wymień najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne Arabów. Wskaż pośród nich te, które zostały przyjęte przez Arabów od sąsiednich bądź podbitych ludów oraz te, które stanowiły ich własny oryginalny twór. Czy wszystkie okazały się trwałe ?

Rozwój cywilizacji arabskiej ma ścisły związek z podbojami Arabów i powstaniem na podbitych terenach imperium arabskiego. Mocarstwo arabskie zostało stworzone na terenach gdz [...]

Dodano: 2009-01-19 15:28:53 , Wyświetleń: 1651 , Ocena: 35.55, Głosów: 48, Autor: elkakida

Faszyzm i powstanie III Rzeszy Niemieckiej

Cechą charakterystyczną wielu państw Europy po I Wojnie Światowej było pojawienie się dyktatury jako formy rządów. Na fakt ten złożyło się wiele przyczyn, należy wymie [...]

Dodano: 2009-01-19 15:28:55 , Wyświetleń: 1962 , Ocena: 30.37, Głosów: 51, Autor: elkakida

Armia rzymska: historia, organizacja, taktyka i uzbrojenie armii rzymskiej

Czy to w czasie pokoju, czy podczas wojny armia odgrywała w społeczeństwie rzymskim niezwykle istotną rolę. Wielu uboższych ludzi wybierało karierę wojskową, gdyż zapewni [...]

Dodano: 2009-01-19 15:28:56 , Wyświetleń: 121043 , Ocena: 1549.32, Głosów: 36, Autor: elkakida

Inkowie (3)

Lud Inków założył małe państwo w rejonie Cuzco, budując stopniowo lokalną potęgę. Sama historia pierwszych pięciu królów nie jest dokładnie znana. Rzeczywiste wydarze [...]

Dodano: 2009-01-19 15:28:57 , Wyświetleń: 2618 , Ocena: 16.59, Głosów: 160, Autor: elkakida

II wojna -Przyczyny

Przyczyny pośrednie1)Dążenie grupy państw europejskich, szczególnie Niemiec, do rewizji traktatu wersalskiego. Chęć powrotu do dawnego znaczenia i wielkości. ”Odr [...]

Dodano: 2009-01-19 15:28:58 , Wyświetleń: 1905 , Ocena: 19.12, Głosów: 89, Autor: elkakida

Ksiaze Józef Poniatowski

Ksiaze Józef Poniatowski urodzil sie 7.V.1763 roku. Wychowywal sie pod opieka matki, Teresy Heruli z Klimskich, na przemian w Wiedniu i w Pradze. Po smierci ojca, Andrzeja Pon [...]

Dodano: 2009-01-19 15:28:59 , Wyświetleń: 1891 , Ocena: 22, Głosów: 65, Autor: elkakida

Zbrodnia Katyńska

Las Katyński jest zalesionym terenem niedaleko Gniezdowa, wioski położonej w Rosji, niedaleko Smoleńska, gdzie w 1940 na rozkaz Stalina NKVD zastrzeliło i pochowało ponad 400 [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:00 , Wyświetleń: 3478 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Państwo podziemne czy ruch oporu? Charakterystyka i ocena działalności okupacyjnej Polaków w latach 1939 – 45.

Po agresji niemieckiej i radzieckiej we wrześniu 1939 roku Państwo Polskie nie przestało istnieć. Trwało ono jako Polskie Państwo Podziemne. Mimo bezwzględnego terroru funkc [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:01 , Wyświetleń: 3990 , Ocena: 161.59, Głosów: 38, Autor: elkakida

Wskaż zależności między warunkami naturalnymi a rozwojem starożytnych cywilizacji.

Najstarsze starożytne cywilizacje powstawały przeważnie w rejonach o sprzyjających warunkach klimatycznych i geograficznych. Najlepsze warunki do rozwoju osadnictwa i rolnictwa [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:03 , Wyświetleń: 1551 , Ocena: 84.41, Głosów: 16, Autor: elkakida

Czy Powstanie Warszawskie powinno wybuchnąć?

Spór o ocenę Powstania Warszawskiego trwa od jego pamiętnych czasów, aż po dziś dzień.Z jednej strony podczas powstania zginęło ponad 20 tysięcy akowców, oraz kości [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:15 , Wyświetleń: 1733 , Ocena: 85.06, Głosów: 15, Autor: elkakida

Jak oceniam postac Stanisława Augiusta Poniatowskiego? pozytywnie czy negatywnie?

Stanisław August Poniatowski był człowiekiem wykształconym i miał ambicje aby uczynić Polskę lepszą i mocniejszą. Wierzył w dobro Katarzyny II i poparcie Rosji, gdyż wł [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:53 , Wyświetleń: 1632 , Ocena: 83.63, Głosów: 18, Autor: elkakida

Leonardo da Vinci - życiorys

Leonardo da Vinci urodził się dokładnie w sobotę, 15 kwietnia 1452 roku, o godzinie 22.30 w miejscowości Vinci, która znajdowała się niedaleko Florencji. Był on dzieckiem [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:54 , Wyświetleń: 3592 , Ocena: 135, Głosów: 49, Autor: elkakida

Święty Wojciech- męczeństwo, legenda i kult (1)

Święty Wojciech (Adalbert) urodził się około 956 roku. Zmarł śmiercią męczeńską 24. 04. 997 roku. Jego życie nie było pasmem zwycięstw, nie wsławił się wieloma św [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:55 , Wyświetleń: 3047 , Ocena: 744, Głosów: 0, Autor: elkakida

Bitwa o Wielką Brytanię. (3)

22 czerwca 1940 roku zostało podpisane francusko- niemieckie zawieszenie broni. Tym samym Europa Zachodnia była zajęta przez wojska III Rzeszy i ich siły sprzymierzone. Jedynym [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:55 , Wyświetleń: 2070 , Ocena: 27.02, Głosów: 84, Autor: elkakida

Historia Polski

Ludy na terenach Polski na przestrzeni wiekówMoglibyśmy poszukiwać długo śladów ludzi na terenach dzisiejszej Polski. Najprawdopodobniej pierwsze ludy zawitały na naszyc [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:54 , Wyświetleń: 2196 , Ocena: 14.56, Głosów: 125, Autor: elkakida

Pokojowa Nagroda Nobla

Jest to krutki referat na tema P N N NAGRODA NOBLA Nagroda Nobla jest pierwszą międzynarodową nagrodą wręczana od 1901 roku za osiągnięcia w dziedzinac [...]

Dodano: 2009-01-20 18:45:36 , Wyświetleń: 10809 , Ocena: 18, Głosów: 115, Autor: elkakida

Kraków jako ośrodek sztuki i kultury renesansu

Pochodzenie terminu „Renesans”Renesans (odrodzenie) jest to epoka w dziejach kultury europejskiej. Pierwszy raz termin ten został użyty w XVI w. Przez G. Vasarieg [...]

Dodano: 2009-01-20 18:45:37 , Wyświetleń: 3097 , Ocena: 21.86, Głosów: 114, Autor: elkakida

Islam i życie arabów

ISLAM Islam oznacza dla muzułmanina całe życie. Jest całkowitym posłuszeństwem Allahowi. Z ropą naftową, która daje mu moc, wyruszył na podbój świa [...]

Dodano: 2009-01-20 18:45:38 , Wyświetleń: 2934 , Ocena: 15.49, Głosów: 141, Autor: elkakida

Ukształtowanie koalicji antyhitlerowskiej

Rozmowy wstępneZ dniem 1 września 1939r, rozpoczął się atak Niemiec hitlerowskich na Polskę. Pociągnęło to za sobą ogromne konsekwencje, min. to, że od stycznia 1942 [...]

Dodano: 2009-01-20 18:45:39 , Wyświetleń: 3094 , Ocena: 14.37, Głosów: 150, Autor: elkakida

konflikt kubański

Po załamaniu się akcji amerykańskiej w Zatoce Świń Fidel Castro porzucił resztę wątpliwości i otwarcie wszedł na drogę współpracy z ZSRR. Sam Castro określił się ja [...]

Dodano: 2009-02-03 21:27:47 , Wyświetleń: 2592 , Ocena: 31.96, Głosów: 99, Autor: elkakida

Konferencja w Jałcie (2)

4 lutego 1945 roku. W Jałcie na Krymie rozpoczęła się konferencja z udziałem F. D. Roosevelta, W. Churchilla i Józefa Stalina. Zważywszy, że zwycięstwo w Europie stawało [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:57 , Wyświetleń: 4261 , Ocena: 628, Głosów: 0, Autor: elkakida

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci - rozprawka (2)

Nazizm panował w Niemczech za czasów Hitlera, komunizm m.in. w ZSRR za czasów Stalina, czyli w czasach gdy nie liczono się z prawami obywatela, niszczono własność prywatną [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:58 , Wyświetleń: 2483 , Ocena: 640, Głosów: 0, Autor: elkakida

Podaj różnice w poglądach Lutra i Münzera w kwestii problemów i ruchów społecznych w Niemczech (Krótka notatka)

Zarówno Tomasz Münzer jak i Marcin Luter byli wielkimi reformatorami. Wydaję mi się, że wszelkie różnice w poglądach wynikały z różnic ich wyobrażeń wiary. Luter b [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:01 , Wyświetleń: 1668 , Ocena: 106.94, Głosów: 15, Autor: elkakida

Polskie Państwo Podziemne (3)

Aby móc zacząć pisać o Państwie Podziemnym w Polsce, należałoby najpierw przedstawić ogólną definicję Państwa Podziemnego. Państwo Podziemne jest to państwo posiadaj [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:03 , Wyświetleń: 2705 , Ocena: 64.81, Głosów: 36, Autor: elkakida

Porównaj drogę Włoch i Niemiec do zjednoczenia.

Zarówno Niemcy jak i Włochy zostały zjednoczone już przez Napoleona. Jednak na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego przywrócone zostało ich rozbicie. Powołany został ty [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:04 , Wyświetleń: 2563 , Ocena: 27.32, Głosów: 70, Autor: elkakida

Rewolucja Francuska 1789-1799

U schyłku XVIII w. Francja była jednym z największych państw europejskich. Liczyła około 23 mln mieszkańców. Miała dobrze rozwinięty przemysł i handel, a jej władcy byl [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:04 , Wyświetleń: 2871 , Ocena: 4.77, Głosów: 34, Autor: elkakida

Egipt-warunki geograficzne

Egiptem nazywa sie kraj położony w Afryce Północnej w dolinie Nilu, jednej z najwiekszych rzek świata(ok. 6500 km dłudości). Egipt zajmuje jednakże tylko północną częś [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:06 , Wyświetleń: 2337 , Ocena: 31.56, Głosów: 90, Autor: elkakida

Działalność rządu polskiego na emigracji i jego rola w polityce mocarstw.

Gdy 17.09.1939 roku wojska armii radzieckiej zaatakowały wschodnie tereny Rzeczypospolitej, prezydent Ignacy Mościcki w specjalnym orędziu do narodu ogłosił, iż konieczne bę [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:07 , Wyświetleń: 1955 , Ocena: 60.48, Głosów: 41, Autor: elkakida

Demokracja szlachecka 16/17 wiek

W Europie system, który dawał szlachcie prawo do rządzenia państwem jest fenomenem, ponieważ większość ustrojów w tym okresie dążyła do absolutyzmu. Szlachta stanowisł [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:08 , Wyświetleń: 2043 , Ocena: 25.06, Głosów: 84, Autor: elkakida

Słowniczek kilku pojęć dotyczących XVIIIw

SEJM NIEMY –Był to jednodniowy sejm obradujący 1 II 1717, na którym nie dopuszczono posłów do głosu w obawie przed zerwaniem obrad. Zakończył okres wojny północ [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:09 , Wyświetleń: 1761 , Ocena: 28.64, Głosów: 55, Autor: elkakida

Wojna "dwóch róż"

Tocząca się w Anglii w latach 1455-85 Wojna Dwóch Róż między rodami Lancastrów i Yorków, doprowadziła do upadku władzy centralnej i prawa. Zbrojnych dostarczały "kompani [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:11 , Wyświetleń: 2240 , Ocena: 15.74, Głosów: 127, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?