Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Ważne daty w okresie pierwszych królów elekcyjnych

1. 1605 - Bitwa pod Kircholmem: Polska (J. K. Chodkiewicz) vs. Szwecja2. 1610 - Bitwa pod Kłuszynem: Polska (S. Żółkiewski) vs. Rosja/Szwecja3. 1619 - Rozejm w Dywilini [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:13 , Wyświetleń: 1749 , Ocena: 27.32, Głosów: 62, Autor: elkakida

Rola dziejowa Piastów - skrócone przedstawienie

Od ok. IX-X w. na ziemiach polskich. istniało kilka organizacji terytorialnych, spośród których największe znaczenie osiągnęli Wiślanie (okolice Krakowa) i Polanie (ok.Gnie [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:15 , Wyświetleń: 1822 , Ocena: 18.82, Głosów: 75, Autor: elkakida

Wymień pozytywne i negatywne skutki najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych XX wieku.

Wiek XX zapisał się w historii jako okres niezwykle dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego i technicznego. Radio, telewizja, komputer, telefon komórkowy i poczta elektroniczna - t [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:15 , Wyświetleń: 1553 , Ocena: 27.14, Głosów: 50, Autor: elkakida

Autonomia galicyjska

Autonomia jest to prawo do wydzielonej części terytorium państwa, do stanowienia o sprawach wewnętrznych poprzez własne ustawodawstwo, którego zakres rzeczowy określa ustawa [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:16 , Wyświetleń: 2803 , Ocena: 3.54, Głosów: 100, Autor: elkakida

Czy proces formowania się średniowiecznych społeczeństw stanowych położył fundament pod współczesny model społeczeństwa obywatelskiego?

Zgadzam się z twierdzeniem, że proces formowania się średniowiecznych społeczeństw stanowych położył fundament pod współczesny model społeczeństwa obywatelskiego.A [...]

Dodano: 2009-02-06 11:56:00 , Wyświetleń: 1508 , Ocena: 125.45, Głosów: 10, Autor: elkakida

I wojna światowa- niezłe streszczenie

I wojna światowa1.Przyczyny wybuchu I wojny światowej. Bezpośrednią przyczyną wojny stało się zamordowanie 28 czerwca 1914r. w Sarajewie (stolica Bo [...]

Dodano: 2009-02-06 11:56:01 , Wyświetleń: 1685 , Ocena: 91.33, Głosów: 17, Autor: elkakida

Arabowie do VIIIw.

Arabowie – lud semicki, zamieszkiwali Półwysep Arabski, stworzyli bogatą cywilizację opartą na handlu, pasterstwie i rolnictwie. Najważniejszym miastem ze względow han [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:18 , Wyświetleń: 2262 , Ocena: 31.89, Głosów: 81, Autor: elkakida

Powstanie Warszawskie i plan "Burza"

Powstanie warszawskie - przyczyny, skutki i znaczeniePOWSTANIE - rewolucja, zbrojny ruch przeciw władzy, wdrożony przez nieuznające jej warstwy narodowe lub społeczne celem [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:22 , Wyświetleń: 2799 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Rzeszów w okresie I wojny światowej

Zabójstwo Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca, 1914r., które zapoczątkowało wybuch wojny, nie zostało odebrane w Rzeszowie jako fakt o wyjątkowy znaczeniu. W tej syt [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:24 , Wyświetleń: 1461 , Ocena: 76, Głosów: 15, Autor: elkakida

Wojna trzynastoletnia (1454-1466)

1.Przyczyny:a)Pośrednie: - wysokie cła i podatki nakładane przez Krzyżaków - 1397 – powstał Związek Jaszczurczy (tajny związek szlachty [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:24 , Wyświetleń: 1916 , Ocena: 51.57, Głosów: 36, Autor: elkakida

Absolutyzm we Francji (7)

FRANCJA - JAKO MONARCHIA ABSOLUTNA SYTUACJA PAŃSTWA W II połowie XIV w. i w I poowie XV w. Francja pogrążona była w tzw. wojnie stuletniej. W II poowie XV w. doszło d [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:25 , Wyświetleń: 4304 , Ocena: 51.08, Głosów: 141, Autor: elkakida

Najnowsz historia polski

1.Utworzenie rządu w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego. 10 listopada 1918 r zwolniony z więzienia w Magdeburgu zostaje Józef Piłsudski, który po przybyciu [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:05 , Wyświetleń: 2303 , Ocena: 64.67, Głosów: 41, Autor: elkakida

Oświecenie i rewolucja francuska streszczenie na sprawdzian

Pojęcia:Oświecenie-prąd umysłowy, który narodził się we FrancjiRacjonalizm-posługiwanie się rozumem i wiara w nieograniczone możliwości człowiekaUmowa społ [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:07 , Wyświetleń: 2472 , Ocena: 184.86, Głosów: 20, Autor: elkakida

Początek Rewolucji Francuskiej - II Rzesza Niemiecka

1789-14-06-Zdobycie Bastylii. Początek Rew. we Francji1791-Francja monarchiąKonstytucyjną1792-10-OblężenieMonarchii.FrancjaRep.1793-KonstytucjaJakobinów1794-P [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:07 , Wyświetleń: 1458 , Ocena: 42, Głosów: 25, Autor: elkakida

Faszyzm w Niemczech jako ustroj totalitarny

Totalitaryzm to system organizacji państwa zmierzający do rozciągnięcia kontroli nad całością życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Państwo totalitarne odrzuca [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:51 , Wyświetleń: 1751 , Ocena: 37.97, Głosów: 37, Autor: elkakida

Odzyskanie niepodległości

Wybuch I wojny światowej 1914r., w której państwa zaborcze walczyły po przeciwnych stronach, wzmógł nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Najżywiej zareagowali z [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:52 , Wyświetleń: 2293 , Ocena: 56.23, Głosów: 46, Autor: elkakida

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej (3)

W 1795 roku państwo Polskie zniknęło z mapy Europy. Dlaczego tak się stało nie wiadomo do dziś. Wielu historyków uważa, że wpływ na rozpad Polski miały różne przyczyny [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:53 , Wyświetleń: 1850 , Ocena: 39.28, Głosów: 31, Autor: elkakida

Sukcesy II Rzeczpospolitej

Był to czas bardzo trudny, ponieważ przez ponad wiek trzy części państwa polskiego rozwijały się całkowicie odmiennie i w ramach zupełnie różnych organizmów gospodarczy [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:54 , Wyświetleń: 1631 , Ocena: 19.68, Głosów: 64, Autor: elkakida

Jan III Sobieski (5)

„Jan III był znakomitym wodzem.Tron polski od dawna już nie gościł polityka takiej miary.” [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:55 , Wyświetleń: 2519 , Ocena: 39.22, Głosów: 82, Autor: elkakida

Czy słusznie wiek XVI w Polsce nazwano "złotym wiekiem"?

Uważam, że XVI wiek był okresem świetności dla Polski.W tym, oto wieku Polska była pod panowaniem wielu władców. Jednym z nich był Zygmunt August. To właśnie za jego [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:57 , Wyświetleń: 2163 , Ocena: 84.32, Głosów: 36, Autor: elkakida

PRL (3)

Przedstawiciele najwyższych władz państwowych PRLPrezydent Krajowej Rady Narodowej XII 1944 - II 1947 Bolesław Bierut Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej II 194 [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:07 , Wyświetleń: 2168 , Ocena: 10.16, Głosów: 170, Autor: elkakida

Kształtowanie się państwowości polskiej w czasach piastowskich. MIESZKO I – KAZIMIERZ WIELKI.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ W CZASACH PIASTOWSKICH. MIESZKO I – KAZIMIERZ WIELKI.Dzieje Polski sięgają korzeniami w głąb średniowiecza. Do nie potwie [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:08 , Wyświetleń: 2278 , Ocena: 460.5, Głosów: 7, Autor: elkakida

Argumenty przeciwko Aleksandrowi Wielopolskiemu

•jednym z czynników niepopularności Wielopolskiego były jego decyzje o publicznych egzekucjach . Warszawa patrzyła jak ich młodzi , piękni synowie ginęli za sprawą Ma [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:52 , Wyświetleń: 2059 , Ocena: 95.11, Głosów: 27, Autor: elkakida

Dziedzictwo starożytnej Grecji

W mózgu, i tylko w mózgu, rodzą się nasze przyjemności, radości, śmiech i żarty, podobnie jak nasz smutek, ból, rozpacz i łzy...Mózg jest także siedliskiem szaleńs [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:53 , Wyświetleń: 3913 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Gospodarka polski w okresie rozbicia dzielncowego

Testament Bolesława Krzywoustego z 1138 roku zapoczątkował trwające 182 lat rozbicie dzielnicowe. Podzielił państwo polskie pomiędzy swoich synów. Jan Długosz napisał w & [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:54 , Wyświetleń: 1751 , Ocena: 64.41, Głosów: 21, Autor: elkakida

Konflikt arabsko-izraelski. Zarys Historyczny

KRÓTKI ZARYS HISTORYCZNYChociaż Żydzi zawsze mieszkali na Ziemi Świętej, to pod koniec epoki średniowiecza ich liczba spadła do prawie całkowicie nieznaczącej. Jednak [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:57 , Wyświetleń: 3367 , Ocena: 279.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

Kraków pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej.

6.09.1939 Kraków został zajęty przez wojska niemieckie. Od początku okupanci narzucili miastu surowe rygory stanu wojennego. Wprowadzono godzinę policyjną, wszelkie działani [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:38 , Wyświetleń: 2481 , Ocena: 112.14, Głosów: 36, Autor: elkakida

Faraon i dynastie faraonow

OKRES WCZESNODYNASTYCZNY I STARE PANSTWOOKRES WCZESNODYNASTYCZNY I DynastiaMENES - panowal 62 lata; zginal uniesiony przez hipopotama. Wedlug Herodota zalozyl miasto Me [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:36 , Wyświetleń: 2071 , Ocena: 33.07, Głosów: 60, Autor: elkakida

Templariusze (2)

TAJEMNICE HISTORI- TEMPLARIUSZENazywa się ich dziś szarlatanami, sługami diabła. Dociekliwi poszukiwacze skarbów, dogłębnie przeszukują ich siedziby, wymyślając setki [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:38 , Wyświetleń: 2893 , Ocena: 696, Głosów: 0, Autor: elkakida

Przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Przyczyny upadku Rzeczypospolitej mają miejsce nie w tragicznym dla tego kraju XVIII wieku,lecz już dużo wcześniej. Słabość Polski nie uajwniła się nagle, a proces jej des [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:39 , Wyświetleń: 2213 , Ocena: 3, Głosów: 5, Autor: elkakida

Konstytucja RP

KONSTYTUCJA, skład, ustalenie, rozporządzenie; w języku prawniczym statut, ustawodactwo. W życiu państwowym konstytucja oznacz ustrój lub akt, normujący sprawy ustrojowe. W [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:44 , Wyświetleń: 2176 , Ocena: 17.65, Głosów: 115, Autor: elkakida

Wojna w Korei 1950 - 1953

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna (KRL – D) (Korea Północna)Stolica: PhenianUtworzona: 09.09.1948r. Prezydent: Kim Ir SenRepublika Korei (K [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:44 , Wyświetleń: 2041 , Ocena: 29.45, Głosów: 64, Autor: elkakida

Wpływ konfliktów polsko-krzyżackich na związki Litwy z Polską w XIV-XV wieku.

Wiek XIV to okres rozkwitu państwa krzyżackiego. Zakon coraz bardziej pozwalał sobie na łamanie praw nadanych przez Konrada Mazowieckiego i otwarcie występował już przeciwko [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:45 , Wyświetleń: 2027 , Ocena: 17.31, Głosów: 90, Autor: elkakida

Walka papiestwa z cesarstwem o inwstyturę.

Na tron niemiecki wybrany został Konrad II. Koronę przyjął w 1027 r. Doprowadził do umocnienia władzy cesarskiej w Niemczech i we Włoszech, a następnie zaatakował Polskę. [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:46 , Wyświetleń: 1585 , Ocena: 34.89, Głosów: 36, Autor: elkakida

Wielka Rewolucjia Francuska.

Przyczyny Wielkiej Rewolucji Francuskiej:•nieudolna polityka Ludwika XV, a potem Ludwika XVI•kryzys gospodarczy i głód•wzrost podatków, które obci [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:49 , Wyświetleń: 1474 , Ocena: 25.06, Głosów: 46, Autor: elkakida

Co to jest Unia Europejska ? (2)

Unia Europejska to nie są Stany Zjednoczone Europy ani superpaństwo ze stolicą w Brukseli.Jest to polityczne i gospodarcze ugrupowanie piętnastu demokratycznych pa [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:50 , Wyświetleń: 3181 , Ocena: 1000, Głosów: 0, Autor: elkakida

Imperium Karola Wielkiego i jego rozpad - notatka

1.)Dynastia Karolingów panowała w państwie Franków od 751 r. (Pepin Mały)2.)Największym władcą z tej dynastii był Karol Wielki (syn Pepina)-w ciągu 30 lat(772-804 [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:32 , Wyświetleń: 5178 , Ocena: 197.8, Głosów: 40, Autor: elkakida

Emigracja ludności polskiej na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw jej przyczyny, kierunki oraz oceń skutki emigracji zarobkowej.

Przez pierwsze lata po powstaniu listopadowym polskiemu życiu politycznemu nadawała ton wielka emigracja. U genezy jej nie tylko legł wzmożony terror i ucisk narodowy we wszyst [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:32 , Wyświetleń: 2192 , Ocena: 79.75, Głosów: 31, Autor: elkakida

Podobieństwa i różnice między polityką merkantylistyczną a polityką ekonomiczną polskiej szlachty - notatka

1.)MERKANTYLIZM- patrz def. przy poprzednim temacie2.)RÓŻNICE:-w Polsce to szlachta a nie państwo(czy też władca) była podmiotem gospodarczym-skarb państwa traci [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:34 , Wyświetleń: 1707 , Ocena: 140.31, Głosów: 15, Autor: elkakida

Polityka zagraniczna dwóch ostatnich Piastów - notatka

1.)Władysław Łokietek (1320-1333)-celem jego panowania było jednoczenie ziem polskich-głównym przeciwnikiem był Jan Luksemburski(król czeski), który rościł prete [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:35 , Wyświetleń: 1946 , Ocena: 84.28, Głosów: 28, Autor: elkakida

Powstanie imperiów kolonialnych w XIX i XX wieku

Do połowy XIX wieku europejskie przyczółki w Afryce i Azji ograniczały się do składów handlowych i posterunków wojskowych. Aktywność europejska i w konsekwencji kolon [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:36 , Wyświetleń: 1976 , Ocena: 99.63, Głosów: 15, Autor: elkakida

Ideologie końca XIX wieku - konspekt

1.)Po Kongresie Wiedeńskim, w Europie dominował konserwatyzm oraz liberalizm:-konserwatyści- zwolennicy „starego porządku”(monarchia absolutna, silna władza, s [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:05 , Wyświetleń: 1771 , Ocena: 55.96, Głosów: 25, Autor: elkakida

Eksterminacja ludności polskiej na terenach okupowanych przez ZSRR w lat. 1939-41 - notatka

1.)17 IX 39r. ZSRR zaatakował Polskę. 28 IX miał miejsce drugi pakt Ribbentrop - Molotov, który korygował granice strefy wpływów z pierwszego układu. -w zamian za Litw [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:06 , Wyświetleń: 2386 , Ocena: 148.85, Głosów: 25, Autor: elkakida

Patrymonialny charakter państwa wczesnopiastowskiego. Ustrój polit.-społ.-gosp.- notatka

1.)Państwo patrymonialne to forma państwa, w której władca uważa za swoją własność terytorium i ludność. -na czele państwa stał władca(król, książę)-obok [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:08 , Wyświetleń: 1556 , Ocena: 79.13, Głosów: 15, Autor: elkakida

Główne zasady ustrojowe II R.P. wg konstytucji marcowej i kwietniowej - notatka

1.)Konstytucja Marcowa – 17 III 1921r. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. ustalono(J. Piłsudski, J. Moraczewski- dekret), że Polska będzie republiką.

Dodano: 2009-03-06 10:01:10 , Wyświetleń: 2112 , Ocena: 91.87, Głosów: 30, Autor: elkakida

Najważniejsze osiągnięcia kultury Baroku - notatka

-Dominowała specjalna rola drugiej kondygnacji w budowli-Dużo elementów monumentalnych, przestronne wnętrza, dużo dekoracji-Rzeźbiono w drewnie i kamieniu; powstawał [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:11 , Wyświetleń: 2201 , Ocena: 160.53, Głosów: 16, Autor: elkakida

Księstwo Warszawskie, czyli od pokoju tylżyckiego, aż po wyprawę moskiewską.

Gdy w 1806 roku wojska napoleońskie dotarły do ziem polskich zagarniętych przez Królestwo Prus, społeczność poznańska nie zważając na tragedię Legionów we Włoszech, wy [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:11 , Wyświetleń: 1412 , Ocena: 94.82, Głosów: 10, Autor: elkakida

Konstytucja Księstwa Warszawskiego

Konstytucja Księstwa Warszawskiego była oparta na zasadach, które armia francuska szerzyła wielu innych krajach Europy, czyli równość wobec prawa i gwarancjach własności p [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:45 , Wyświetleń: 1569 , Ocena: 60, Głosów: 19, Autor: elkakida

Konflikt bliskowschodni XX wieku (izraelsko-arabski)

1.)Pod koniec XIX wieku narodził się syjonizm(żydowski ruch narodowy), którego celem było utworzenie państwa żydowskiego; po wielu sporach gdzie je umiejscowić(Uganda, Cypr [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:46 , Wyświetleń: 2631 , Ocena: 242.44, Głosów: 15, Autor: elkakida

August III Sas

August III Sas (1696 - 1763)August, urodzony 7 X 1696 r. w Dreźnie, tron polski objął w sposób - delikatnie mówiąc - nie do końca prawny. Po śmierci Augusta II w 1733 r [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:46 , Wyświetleń: 2851 , Ocena: 25.43, Głosów: 130, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?