Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Ważne daty w okresie pierwszych królów elekcyjnych

1. 1605 - Bitwa pod Kircholmem: Polska (J. K. Chodkiewicz) vs. Szwecja2. 1610 - Bitwa pod Kłuszynem: Polska (S. Żółkiewski) vs. Rosja/Szwecja3. 1619 - Rozejm w Dywilini [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:13 , Wyświetleń: 1851 , Ocena: 30.06, Głosów: 62, Autor: elkakida

Rola dziejowa Piastów - skrócone przedstawienie

Od ok. IX-X w. na ziemiach polskich. istniało kilka organizacji terytorialnych, spośród których największe znaczenie osiągnęli Wiślanie (okolice Krakowa) i Polanie (ok.Gnie [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:15 , Wyświetleń: 1929 , Ocena: 21, Głosów: 75, Autor: elkakida

Wymień pozytywne i negatywne skutki najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych XX wieku.

Wiek XX zapisał się w historii jako okres niezwykle dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego i technicznego. Radio, telewizja, komputer, telefon komórkowy i poczta elektroniczna - t [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:15 , Wyświetleń: 1640 , Ocena: 29.27, Głosów: 50, Autor: elkakida

Autonomia galicyjska

Autonomia jest to prawo do wydzielonej części terytorium państwa, do stanowienia o sprawach wewnętrznych poprzez własne ustawodawstwo, którego zakres rzeczowy określa ustawa [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:16 , Wyświetleń: 2891 , Ocena: 3.54, Głosów: 100, Autor: elkakida

Czy proces formowania się średniowiecznych społeczeństw stanowych położył fundament pod współczesny model społeczeństwa obywatelskiego?

Zgadzam się z twierdzeniem, że proces formowania się średniowiecznych społeczeństw stanowych położył fundament pod współczesny model społeczeństwa obywatelskiego.A [...]

Dodano: 2009-02-06 11:56:00 , Wyświetleń: 1569 , Ocena: 132.91, Głosów: 10, Autor: elkakida

I wojna światowa- niezłe streszczenie

I wojna światowa1.Przyczyny wybuchu I wojny światowej. Bezpośrednią przyczyną wojny stało się zamordowanie 28 czerwca 1914r. w Sarajewie (stolica Bo [...]

Dodano: 2009-02-06 11:56:01 , Wyświetleń: 1776 , Ocena: 99.22, Głosów: 17, Autor: elkakida

Arabowie do VIIIw.

Arabowie – lud semicki, zamieszkiwali Półwysep Arabski, stworzyli bogatą cywilizację opartą na handlu, pasterstwie i rolnictwie. Najważniejszym miastem ze względow han [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:18 , Wyświetleń: 2378 , Ocena: 34.04, Głosów: 81, Autor: elkakida

Powstanie Warszawskie i plan "Burza"

Powstanie warszawskie - przyczyny, skutki i znaczeniePOWSTANIE - rewolucja, zbrojny ruch przeciw władzy, wdrożony przez nieuznające jej warstwy narodowe lub społeczne celem [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:22 , Wyświetleń: 2920 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Rzeszów w okresie I wojny światowej

Zabójstwo Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca, 1914r., które zapoczątkowało wybuch wojny, nie zostało odebrane w Rzeszowie jako fakt o wyjątkowy znaczeniu. W tej syt [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:24 , Wyświetleń: 1574 , Ocena: 85.63, Głosów: 15, Autor: elkakida

Wojna trzynastoletnia (1454-1466)

1.Przyczyny:a)Pośrednie: - wysokie cła i podatki nakładane przez Krzyżaków - 1397 – powstał Związek Jaszczurczy (tajny związek szlachty [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:24 , Wyświetleń: 2018 , Ocena: 56.35, Głosów: 36, Autor: elkakida

Absolutyzm we Francji (7)

FRANCJA - JAKO MONARCHIA ABSOLUTNA SYTUACJA PAŃSTWA W II połowie XIV w. i w I poowie XV w. Francja pogrążona była w tzw. wojnie stuletniej. W II poowie XV w. doszło d [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:25 , Wyświetleń: 4392 , Ocena: 51.73, Głosów: 141, Autor: elkakida

Najnowsz historia polski

1.Utworzenie rządu w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego. 10 listopada 1918 r zwolniony z więzienia w Magdeburgu zostaje Józef Piłsudski, który po przybyciu [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:05 , Wyświetleń: 2410 , Ocena: 68.69, Głosów: 41, Autor: elkakida

Oświecenie i rewolucja francuska streszczenie na sprawdzian

Pojęcia:Oświecenie-prąd umysłowy, który narodził się we FrancjiRacjonalizm-posługiwanie się rozumem i wiara w nieograniczone możliwości człowiekaUmowa społ [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:07 , Wyświetleń: 2594 , Ocena: 194.43, Głosów: 20, Autor: elkakida

Początek Rewolucji Francuskiej - II Rzesza Niemiecka

1789-14-06-Zdobycie Bastylii. Początek Rew. we Francji1791-Francja monarchiąKonstytucyjną1792-10-OblężenieMonarchii.FrancjaRep.1793-KonstytucjaJakobinów1794-P [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:07 , Wyświetleń: 1559 , Ocena: 46.77, Głosów: 25, Autor: elkakida

Faszyzm w Niemczech jako ustroj totalitarny

Totalitaryzm to system organizacji państwa zmierzający do rozciągnięcia kontroli nad całością życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Państwo totalitarne odrzuca [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:51 , Wyświetleń: 1835 , Ocena: 40.68, Głosów: 37, Autor: elkakida

Odzyskanie niepodległości

Wybuch I wojny światowej 1914r., w której państwa zaborcze walczyły po przeciwnych stronach, wzmógł nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Najżywiej zareagowali z [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:52 , Wyświetleń: 2411 , Ocena: 60.09, Głosów: 46, Autor: elkakida

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej (3)

W 1795 roku państwo Polskie zniknęło z mapy Europy. Dlaczego tak się stało nie wiadomo do dziś. Wielu historyków uważa, że wpływ na rozpad Polski miały różne przyczyny [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:53 , Wyświetleń: 1988 , Ocena: 45.94, Głosów: 31, Autor: elkakida

Sukcesy II Rzeczpospolitej

Był to czas bardzo trudny, ponieważ przez ponad wiek trzy części państwa polskiego rozwijały się całkowicie odmiennie i w ramach zupełnie różnych organizmów gospodarczy [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:54 , Wyświetleń: 1732 , Ocena: 22.25, Głosów: 64, Autor: elkakida

Jan III Sobieski (5)

„Jan III był znakomitym wodzem.Tron polski od dawna już nie gościł polityka takiej miary.” [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:55 , Wyświetleń: 2595 , Ocena: 40.42, Głosów: 82, Autor: elkakida

Czy słusznie wiek XVI w Polsce nazwano "złotym wiekiem"?

Uważam, że XVI wiek był okresem świetności dla Polski.W tym, oto wieku Polska była pod panowaniem wielu władców. Jednym z nich był Zygmunt August. To właśnie za jego [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:57 , Wyświetleń: 2240 , Ocena: 87.16, Głosów: 36, Autor: elkakida

PRL (3)

Przedstawiciele najwyższych władz państwowych PRLPrezydent Krajowej Rady Narodowej XII 1944 - II 1947 Bolesław Bierut Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej II 194 [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:07 , Wyświetleń: 2301 , Ocena: 11.37, Głosów: 170, Autor: elkakida

Kształtowanie się państwowości polskiej w czasach piastowskich. MIESZKO I – KAZIMIERZ WIELKI.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ W CZASACH PIASTOWSKICH. MIESZKO I – KAZIMIERZ WIELKI.Dzieje Polski sięgają korzeniami w głąb średniowiecza. Do nie potwie [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:08 , Wyświetleń: 2431 , Ocena: 489, Głosów: 7, Autor: elkakida

Argumenty przeciwko Aleksandrowi Wielopolskiemu

•jednym z czynników niepopularności Wielopolskiego były jego decyzje o publicznych egzekucjach . Warszawa patrzyła jak ich młodzi , piękni synowie ginęli za sprawą Ma [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:52 , Wyświetleń: 2215 , Ocena: 103.43, Głosów: 27, Autor: elkakida

Dziedzictwo starożytnej Grecji

W mózgu, i tylko w mózgu, rodzą się nasze przyjemności, radości, śmiech i żarty, podobnie jak nasz smutek, ból, rozpacz i łzy...Mózg jest także siedliskiem szaleńs [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:53 , Wyświetleń: 4073 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Gospodarka polski w okresie rozbicia dzielncowego

Testament Bolesława Krzywoustego z 1138 roku zapoczątkował trwające 182 lat rozbicie dzielnicowe. Podzielił państwo polskie pomiędzy swoich synów. Jan Długosz napisał w & [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:54 , Wyświetleń: 1824 , Ocena: 68.86, Głosów: 21, Autor: elkakida

Konflikt arabsko-izraelski. Zarys Historyczny

KRÓTKI ZARYS HISTORYCZNYChociaż Żydzi zawsze mieszkali na Ziemi Świętej, to pod koniec epoki średniowiecza ich liczba spadła do prawie całkowicie nieznaczącej. Jednak [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:57 , Wyświetleń: 3459 , Ocena: 300, Głosów: 5, Autor: elkakida

Kraków pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej.

6.09.1939 Kraków został zajęty przez wojska niemieckie. Od początku okupanci narzucili miastu surowe rygory stanu wojennego. Wprowadzono godzinę policyjną, wszelkie działani [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:38 , Wyświetleń: 2597 , Ocena: 116.86, Głosów: 36, Autor: elkakida

Faraon i dynastie faraonow

OKRES WCZESNODYNASTYCZNY I STARE PANSTWOOKRES WCZESNODYNASTYCZNY I DynastiaMENES - panowal 62 lata; zginal uniesiony przez hipopotama. Wedlug Herodota zalozyl miasto Me [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:36 , Wyświetleń: 2172 , Ocena: 34.95, Głosów: 60, Autor: elkakida

Templariusze (2)

TAJEMNICE HISTORI- TEMPLARIUSZENazywa się ich dziś szarlatanami, sługami diabła. Dociekliwi poszukiwacze skarbów, dogłębnie przeszukują ich siedziby, wymyślając setki [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:38 , Wyświetleń: 3011 , Ocena: 873, Głosów: 0, Autor: elkakida

Przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Przyczyny upadku Rzeczypospolitej mają miejsce nie w tragicznym dla tego kraju XVIII wieku,lecz już dużo wcześniej. Słabość Polski nie uajwniła się nagle, a proces jej des [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:39 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 3, Głosów: 5, Autor: elkakida

Konstytucja RP

KONSTYTUCJA, skład, ustalenie, rozporządzenie; w języku prawniczym statut, ustawodactwo. W życiu państwowym konstytucja oznacz ustrój lub akt, normujący sprawy ustrojowe. W [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:44 , Wyświetleń: 2321 , Ocena: 19.53, Głosów: 115, Autor: elkakida

Wojna w Korei 1950 - 1953

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna (KRL – D) (Korea Północna)Stolica: PhenianUtworzona: 09.09.1948r. Prezydent: Kim Ir SenRepublika Korei (K [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:44 , Wyświetleń: 2167 , Ocena: 32.49, Głosów: 64, Autor: elkakida

Wpływ konfliktów polsko-krzyżackich na związki Litwy z Polską w XIV-XV wieku.

Wiek XIV to okres rozkwitu państwa krzyżackiego. Zakon coraz bardziej pozwalał sobie na łamanie praw nadanych przez Konrada Mazowieckiego i otwarcie występował już przeciwko [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:45 , Wyświetleń: 2156 , Ocena: 19.36, Głosów: 90, Autor: elkakida

Walka papiestwa z cesarstwem o inwstyturę.

Na tron niemiecki wybrany został Konrad II. Koronę przyjął w 1027 r. Doprowadził do umocnienia władzy cesarskiej w Niemczech i we Włoszech, a następnie zaatakował Polskę. [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:46 , Wyświetleń: 1700 , Ocena: 38.97, Głosów: 36, Autor: elkakida

Wielka Rewolucjia Francuska.

Przyczyny Wielkiej Rewolucji Francuskiej:•nieudolna polityka Ludwika XV, a potem Ludwika XVI•kryzys gospodarczy i głód•wzrost podatków, które obci [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:49 , Wyświetleń: 1612 , Ocena: 29.32, Głosów: 46, Autor: elkakida

Co to jest Unia Europejska ? (2)

Unia Europejska to nie są Stany Zjednoczone Europy ani superpaństwo ze stolicą w Brukseli.Jest to polityczne i gospodarcze ugrupowanie piętnastu demokratycznych pa [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:50 , Wyświetleń: 3286 , Ocena: 1114, Głosów: 0, Autor: elkakida

Imperium Karola Wielkiego i jego rozpad - notatka

1.)Dynastia Karolingów panowała w państwie Franków od 751 r. (Pepin Mały)2.)Największym władcą z tej dynastii był Karol Wielki (syn Pepina)-w ciągu 30 lat(772-804 [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:32 , Wyświetleń: 5390 , Ocena: 207.27, Głosów: 40, Autor: elkakida

Emigracja ludności polskiej na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw jej przyczyny, kierunki oraz oceń skutki emigracji zarobkowej.

Przez pierwsze lata po powstaniu listopadowym polskiemu życiu politycznemu nadawała ton wielka emigracja. U genezy jej nie tylko legł wzmożony terror i ucisk narodowy we wszyst [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:32 , Wyświetleń: 2330 , Ocena: 86.22, Głosów: 31, Autor: elkakida

Podobieństwa i różnice między polityką merkantylistyczną a polityką ekonomiczną polskiej szlachty - notatka

1.)MERKANTYLIZM- patrz def. przy poprzednim temacie2.)RÓŻNICE:-w Polsce to szlachta a nie państwo(czy też władca) była podmiotem gospodarczym-skarb państwa traci [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:34 , Wyświetleń: 1813 , Ocena: 149.81, Głosów: 15, Autor: elkakida

Polityka zagraniczna dwóch ostatnich Piastów - notatka

1.)Władysław Łokietek (1320-1333)-celem jego panowania było jednoczenie ziem polskich-głównym przeciwnikiem był Jan Luksemburski(król czeski), który rościł prete [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:35 , Wyświetleń: 2037 , Ocena: 87.97, Głosów: 28, Autor: elkakida

Powstanie imperiów kolonialnych w XIX i XX wieku

Do połowy XIX wieku europejskie przyczółki w Afryce i Azji ograniczały się do składów handlowych i posterunków wojskowych. Aktywność europejska i w konsekwencji kolon [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:36 , Wyświetleń: 2060 , Ocena: 107.44, Głosów: 15, Autor: elkakida

Ideologie końca XIX wieku - konspekt

1.)Po Kongresie Wiedeńskim, w Europie dominował konserwatyzm oraz liberalizm:-konserwatyści- zwolennicy „starego porządku”(monarchia absolutna, silna władza, s [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:05 , Wyświetleń: 1842 , Ocena: 58.65, Głosów: 25, Autor: elkakida

Eksterminacja ludności polskiej na terenach okupowanych przez ZSRR w lat. 1939-41 - notatka

1.)17 IX 39r. ZSRR zaatakował Polskę. 28 IX miał miejsce drugi pakt Ribbentrop - Molotov, który korygował granice strefy wpływów z pierwszego układu. -w zamian za Litw [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:06 , Wyświetleń: 2449 , Ocena: 151.42, Głosów: 25, Autor: elkakida

Patrymonialny charakter państwa wczesnopiastowskiego. Ustrój polit.-społ.-gosp.- notatka

1.)Państwo patrymonialne to forma państwa, w której władca uważa za swoją własność terytorium i ludność. -na czele państwa stał władca(król, książę)-obok [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:08 , Wyświetleń: 1629 , Ocena: 85.13, Głosów: 15, Autor: elkakida

Główne zasady ustrojowe II R.P. wg konstytucji marcowej i kwietniowej - notatka

1.)Konstytucja Marcowa – 17 III 1921r. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. ustalono(J. Piłsudski, J. Moraczewski- dekret), że Polska będzie republiką.

Dodano: 2009-03-06 10:01:10 , Wyświetleń: 2150 , Ocena: 92.52, Głosów: 30, Autor: elkakida

Najważniejsze osiągnięcia kultury Baroku - notatka

-Dominowała specjalna rola drugiej kondygnacji w budowli-Dużo elementów monumentalnych, przestronne wnętrza, dużo dekoracji-Rzeźbiono w drewnie i kamieniu; powstawał [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:11 , Wyświetleń: 2305 , Ocena: 170.53, Głosów: 16, Autor: elkakida

Księstwo Warszawskie, czyli od pokoju tylżyckiego, aż po wyprawę moskiewską.

Gdy w 1806 roku wojska napoleońskie dotarły do ziem polskich zagarniętych przez Królestwo Prus, społeczność poznańska nie zważając na tragedię Legionów we Włoszech, wy [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:11 , Wyświetleń: 1540 , Ocena: 112.82, Głosów: 10, Autor: elkakida

Konstytucja Księstwa Warszawskiego

Konstytucja Księstwa Warszawskiego była oparta na zasadach, które armia francuska szerzyła wielu innych krajach Europy, czyli równość wobec prawa i gwarancjach własności p [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:45 , Wyświetleń: 1668 , Ocena: 67.75, Głosów: 19, Autor: elkakida

Konflikt bliskowschodni XX wieku (izraelsko-arabski)

1.)Pod koniec XIX wieku narodził się syjonizm(żydowski ruch narodowy), którego celem było utworzenie państwa żydowskiego; po wielu sporach gdzie je umiejscowić(Uganda, Cypr [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:46 , Wyświetleń: 2735 , Ocena: 253.13, Głosów: 15, Autor: elkakida

August III Sas

August III Sas (1696 - 1763)August, urodzony 7 X 1696 r. w Dreźnie, tron polski objął w sposób - delikatnie mówiąc - nie do końca prawny. Po śmierci Augusta II w 1733 r [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:46 , Wyświetleń: 2933 , Ocena: 26.27, Głosów: 130, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?