Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Starożytność - Egipt, Mezopotamia, Chiny, Indie, Izrael - ich osiągnięcia, ważne postacie, pojęcia

Wspólne cechy tych państw: cywilizacje ukształtowały się ok. 3 tyś. p. n. e. Położone są nad wielkimi rzekami (Izrael – Jordan, Indie – [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:40 , Wyświetleń: 3001 , Ocena: 89.15, Głosów: 25, Autor: elkakida

Terrozywanie społeczeństwa polskiego pod okupacja niemiecką i sowiecką na terenie Polski w czasie II wojny swiatowej

WSTĘPKonflikt Związku Radzieckiego i Niemiec z Polską, podczas II wojny światowej, postrzegamy dokładnie, w szerokich kontekstach, w drobnych szczegółach i zmaganiach po [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:42 , Wyświetleń: 1545 , Ocena: 63, Głosów: 20, Autor: elkakida

Niemcy pod okupacją czterech mocarstw

O podziale Niemiec, w o wiele bardziej znaczący sposób niż celowe zamierzenia mocarstw zadecydowała konkretna sytuacja. Pod czas wojny rozpatrywano różne warianty. Zachodni a [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:43 , Wyświetleń: 1919 , Ocena: 264.17, Głosów: 5, Autor: elkakida

Przebieg i konsekwencje procesu stalinizacji Europy Środkowo-Wschodniej

1.)w 1945r. ziściły się plany Stalina realizowane od 23 VIII 1939r.(pakt Ribbentrop - Molotov)- Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia znalazły się w strefie(wskutek ukła [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:45 , Wyświetleń: 2042 , Ocena: 85.52, Głosów: 20, Autor: elkakida

Wiosna ludów w Austrii (2)

Cesarstwo austriackie nie było tworem jednonarodowym. W skład państwa wchodziły Czechy, Słowacja, Węgry, Siedmiogród, niektóre państwa włoskie jak Wenecja, Chorwacja. Tak [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:46 , Wyświetleń: 4510 , Ocena: 705, Głosów: 0, Autor: elkakida

Upadek komunizmu w Polsce

Może zacznę od tego, czym jest komunizm wg Słownika. „Komunizm - ruch społeczno-polityczny wywodzący się z ideologii marksistowsko –leninowskiej. Komunizm jako id [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:47 , Wyświetleń: 2587 , Ocena: 73.49, Głosów: 52, Autor: elkakida

Rozwój terytorialny Polski od X do XII w (1138r)

Plemiona polskie jako zorganizowana struktura polityczna pojawiły się stosunkowo późno. Wyłoniły się dwa ośrodki władzy: ziemie Wiślan oraz Polan i właśnie temu ostatni [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:47 , Wyświetleń: 2475 , Ocena: 257.64, Głosów: 10, Autor: elkakida

Stosunki polityczne RFN – ZSRR i państw Europy Środkowo – Wschodniej w latach 60 i na początku 70

16 października 1963 r., w miejsce Konrada Adenauer na stanowisku kanclerza zajął Ludwig Erhard (CDU). Wicekanclerzem i ministrem do spraw ogólnoniemieckich został Erach Mende [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:48 , Wyświetleń: 1912 , Ocena: 71.56, Głosów: 35, Autor: elkakida

Udział polskich sił zbrojnych w misjach pokojowych ONZ

W roku 1953 Polska weszła w skład komisji nadzorującej rozbrojenie Półwyspu Koreańskiego. Była to pierwsza misja powołana do przywrócenia pokoju, w której wzięli udział [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:50 , Wyświetleń: 4365 , Ocena: 60.7, Głosów: 42, Autor: elkakida

Starożytny Rzym (2)

Religia starożytnego RzymuRzymianie byli politeistami, ich wierzenia wywodziły się z kultów indoeuropejskich (kult nieba i zjawisk atmosferycznych - Jupiter, kult ogniska d [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:50 , Wyświetleń: 4059 , Ocena: 875, Głosów: 0, Autor: elkakida

Powstanie listopadowe (9)

W spłeczeństwie Polskim po klęsce Napoleona i zajęciu Księstwa Warszawskiego przez wojska Rosyjskie obudziły się sympatiedo Aleksandra I. Manifestował on przyjaźń dla [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:51 , Wyświetleń: 2038 , Ocena: 26.69, Głosów: 73, Autor: elkakida

Powstanie ludowo-pogańskie w latach 1022 – 1034

Jak twierdzą uczeni w XI w. doszło w Polsce do jednego tylko powstania ludowo-pogańskiego. Bazując się na dokumentach i przekazach z tamtego okresu, stwierdzić można że prz [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:52 , Wyświetleń: 1679 , Ocena: 79.09, Głosów: 21, Autor: elkakida

Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym

Po zakończeniu wojny, gdy przyszedł czas na politykę, obie strony usztywniły swoje stanowiska. Polacy zgadzali się na powstanie niepodległej Litwy, ale tylko w jej ścisłych [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:53 , Wyświetleń: 1696 , Ocena: 31.03, Głosów: 36, Autor: elkakida

Kazimierz Wielki - polityka i reformy

Kim był Kazimierz Wielki ?Kazimierz III Wielki żył w latach 1310 – 1370. Był ostatnim królem polskim z dynastii Piastów. Rządził od 1333 roku. Jego ojcem był Wł [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:55 , Wyświetleń: 1625 , Ocena: 56.73, Głosów: 25, Autor: elkakida

Historia - daty - XVw

1400 odnowienie uniwersytetu w Krakowie 1401 unia z Litwą w Wilnie i Radomiu 29 VIII 1403- ksi??? s?upski Bogus?aw VIII sk?ada ho?d Jagielle- zobo-wi?za? si? wystawi? 100 [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:56 , Wyświetleń: 1996 , Ocena: 16.77, Głosów: 109, Autor: elkakida

Historia - daty - XXw.

1900r. powstanie SDKPiL1904- Wybuch wojny między japonią a rosją o wpływy na dalekim wschodzie 1904 ? poroz Francji z W.Brytania1905- rosyjska flota zniszczona prze [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:57 , Wyświetleń: 1787 , Ocena: 15.58, Głosów: 90, Autor: elkakida

Historia - daty - od 476 - do końca X w

306-1450 - średniowiecze; 476-1453 - średniowiecze 476 - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego 496 - chrzest władcy Franków - Klodwiga 507 - Choldwig pokonuje Wizyg [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:57 , Wyświetleń: 1866 , Ocena: 51.84, Głosów: 37, Autor: elkakida

Wielkie odkrycia geograficzne XV i XVI wieku

1. WstępOdkrycia geograficzne były punktem zwrotnym w dziejach Europy i świata. XV i XVI w. to czasy, kiedy wyprawy odkrywcze skierowały uwagę Europejczyków ku nowym kont [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:59 , Wyświetleń: 2550 , Ocena: 158.96, Głosów: 23, Autor: elkakida

Św. Wojciech- męczeństwo, legenda i kult

Święty Wojciech (Adalbert) urodził się około 956 roku. Zmarł śmiercią męczeńską 24. 04. 997 roku. Jego życie nie było pasmem zwycięstw, nie wsławił się wieloma św [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:10 , Wyświetleń: 2487 , Ocena: 73.86, Głosów: 50, Autor: elkakida

Porównanie systemów totalitarnych i autorytarnych w dwudziestoleciu międzywojennym (Faszyzm, Stalinizm, Rządy Autorytarne)

FASZYZM (III Rzesza, Włochy)Ideologia: silne państwo, powrót do granic imperium rzymskiego, przestrzeń życiowa dla rasy aryjskiej; Na czele: Fuhler- Hitler, Dece- Muss [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:12 , Wyświetleń: 2635 , Ocena: 89.03, Głosów: 36, Autor: elkakida

Epoka Wiktoriańska

W 1873 na tron Wielkiej Brytanii wstąpiła 18-letnia królowa Wiktoria, która panowała przez następne 64 lata, najdłużej w całym 1000-letnich dziejach Anglii. Jej panowanie [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:13 , Wyświetleń: 2289 , Ocena: 22.22, Głosów: 89, Autor: elkakida

Scharakteryzuj przekształcenia gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II poł. XIX wieku oraz wykaż ich związki z przemianami gospodarczo-społecznymi w Europie.

Likwidacja utrzymującej się od kongresu wiedeńskiego odrębności Królestwa, przeprowadzona po stłumieniu powstania styczniowego, pozostawała w ścisłym związku z procesem [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:14 , Wyświetleń: 1444 , Ocena: 51.83, Głosów: 28, Autor: elkakida

Religia starożytnego Rzymu (2)

ReligiaRzymianie byli politeistami, ich wierzenia wywodziły się kultów indoeuropejskich (kult nieba i zjawisk atmosferycznych - Jupiter, kult ogniska domowego - Westa). Wier [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:15 , Wyświetleń: 3153 , Ocena: 3273, Głosów: 0, Autor: elkakida

Od Kazimierza Wielkiego do Bolesława Krzywoustego -ściaga na sprawdzian :D

Karol WielkiPoczątki państwa FrankówW okresie wędrówki ludów tereny Galii zostaly zajęte przez plemiona granków, które w 5 w zjednoczył Chlodwig z rodu Merowingó [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:16 , Wyświetleń: 1661 , Ocena: 92.65, Głosów: 16, Autor: elkakida

Historia - daty - XVIw.

1501 przywilej mielnicki ALEKSANDER-elekcja na tron polski senat-najwyższym organem władzy 1503- 6 letni rozejm z Moskw? 1504 Przywilej piotrkowski ALEKSANDER-walka z mag [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:11 , Wyświetleń: 2036 , Ocena: 23.24, Głosów: 90, Autor: elkakida

Komisja Edukacji Narodowej

W 18 wieku był coraz silniejszy obóz postępowy w Polsce, który zmierzał do gruntownej reformy ustaw (ustroju RP). Zmierzał do przeciwdziałania anarchii magnackiej, zniesieni [...]

Dodano: 2009-03-25 21:58:44 , Wyświetleń: 1981 , Ocena: 54.97, Głosów: 30, Autor: elkakida

Królowie Finlandii

1150-1160 Erik den Helige 1160-1167 Karl Sverkersson 1167-1195 Knut Eriksson 1195-1208 Sverker Karlsson 1208-1216 Erik Knutsson 1216-1222 Johan Sverker [...]

Dodano: 2009-03-25 21:58:58 , Wyświetleń: 2187 , Ocena: 18.71, Głosów: 96, Autor: elkakida

Granice państwa Mieszka I

Zachodnia Granica Polski Państwo Mieszka I prawdopodobnie obejmowało już wszystkie ziemie plemion lechickich. Ziemie te ku zachodowi sięgały znacznie dalej, niż dzisiejsz [...]

Dodano: 2009-03-25 21:58:59 , Wyświetleń: 1741 , Ocena: 22.93, Głosów: 60, Autor: elkakida

Krótka historia pieniądza.

Dwa tysiące lat p. n. e. Ludzie nie tylko nie wiedzieli, czym są papierowe pieniądze, ale w ogóle nie znali pieniędzy w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Pieniądzem było w [...]

Dodano: 2009-03-25 21:58:59 , Wyświetleń: 1878 , Ocena: 37.24, Głosów: 45, Autor: elkakida

Podboje Aleksandra Wielkiego

Aleksander Wielki byl niewatpliwie geniuszem, lecz wiele zawdzieczal on temu, co zostawil po sobie jego ojciec, Filip II Macedonski. Filip zbudowal, bowiem dobra armie zalozona z c [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:00 , Wyświetleń: 2384 , Ocena: 72.85, Głosów: 40, Autor: elkakida

Dominat jako jedna z form ustrojowych w Rzymie

WstępOktawian August tworząc imperium postanowił oprzeć jego granice na naturalnych rubieżach, stanowiły je dwie rzeki: Dunaj i Ren. Taka sytuacja przetrwała przez niema [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:02 , Wyświetleń: 2744 , Ocena: 107.38, Głosów: 38, Autor: elkakida

Rycerze średniowieczni

Rycerstwo jako stan ukształtowało się w epoce średniowiecza. Była to elitarna warstwa społeczeństwa feudalnego , która wytworzyła swoisty styl życia, etykę i ceremoniał [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:31 , Wyświetleń: 2154 , Ocena: 22.09, Głosów: 86, Autor: elkakida

Sybiracy

SPIS TREŚCI:Operacje deportacyjneLiczba deportowanychPrzebieg DeportacjiGułag WARUNKIMieszkaniaUbrania WyżywienieOperacje deportacyjneRez [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:33 , Wyświetleń: 2447 , Ocena: 11.65, Głosów: 195, Autor: elkakida

Dlaczego emigracja popowstańcza nosi przydomek ”Wielka”?

Po upadku powstania wydano amnestię, która nie obowiązywała. Wyroki, które zapadły na 240 uczestników powstania zostały wykonane w zawieszeniu, bo większość ludzi była [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:33 , Wyświetleń: 1945 , Ocena: 167.63, Głosów: 15, Autor: elkakida

Porównanie kultury rzymskiej z bizantyjską, ottońską oraz karolińską.

Jeden z wielkich poetów łacińskich, Horacy, napisał: „Zdobyta Grecja podbiła dzikich zwycięzców”. Rzeczywiście, Rzymianie górowali siłą nad państwami grecki [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:34 , Wyświetleń: 2726 , Ocena: 118.61, Głosów: 35, Autor: elkakida

Rewolucja Francuska, Przyczyny rewolucji,

„Człowiek rodzi się wolny, ale wszędzie żyje w okowach”Myśli podobne do tej rozważane przez myślicieli w Europie w ciągu XVIII w. To było interesujące - [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:37 , Wyświetleń: 1611 , Ocena: 232.67, Głosów: 5, Autor: elkakida

Państwa plemienne przed powstaniem państwa polskiego

W czasach, o których mowa ludy słowiańskie żyły w grupach społecznych określanych mianem rodu. Ród stanowił zespół rodzin połączonych węzłami pokrewieństwa i tworzy [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:39 , Wyświetleń: 1709 , Ocena: 98.38, Głosów: 15, Autor: elkakida

Jan Paweł II (5)

WadowiceW chwili porodu matka poprosiła akuszerkę,By ta otworzyła okno. Z pobliskiego kościołaDobiegały dźwięki odprawianego właśnie Nabożeństwa majoweg [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:39 , Wyświetleń: 2068 , Ocena: 18.54, Głosów: 99, Autor: elkakida

Wielkie odkrycia geograficzne (6)

Poglądy na przyczyny odkryć geograficznych są często skrajnie rożne lecz ich początek wyznaczają te same postawy i zagadnienia które spróbuje w jak najbardziej jasny i prz [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:40 , Wyświetleń: 1778 , Ocena: 57.12, Głosów: 25, Autor: elkakida

Pojęcie i typ monarchii stanowej w Europie i struktura stanowa na przykładzie wybranego państwa

WstępZanim rozpocznę swoje rozważania na temat monarchii stanowej, wyjaśnię znaczenie słowa ?monarchia?. Podam definicje z Encyklopedii Wiedzy Powszechnej. MONARCHIA [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:42 , Wyświetleń: 2397 , Ocena: 119.89, Głosów: 27, Autor: elkakida

Bolesław III Krzywousty

Młodszy syn Władysława Hermana i jego drugiej żony Judyty, księżniczki czeskiej. Urodził się w r. 1086. Pierwszą jego żoną była Zbysława, córka księcia kijowskiego [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:42 , Wyświetleń: 2604 , Ocena: 48.12, Głosów: 80, Autor: elkakida

Faszyzm we Włoszech

Rok 1918 zastał Włochy pogrążone w ogólnie pojętym kryzysie. W społeczeństwie, zawiedzionym postawą sprzymierzeńców lat wojny, coraz powszechniejsze stało się przekon [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:43 , Wyświetleń: 4579 , Ocena: 64.85, Głosów: 73, Autor: elkakida

Walki o granice Polski po I wojnie światowej

I wojna światowa zakończyła się klęską wszystkich trzech państw zaborczych, co umożliwiło wyzwolenie Polski. Wobec klęski państw centralnych, 7 X 1918 Rada Regencyjna wy [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:46 , Wyświetleń: 6239 , Ocena: 322.23, Głosów: 30, Autor: elkakida

Polsko pomorskie związki dynastyczne.

Pomorze Zachodnie jako samodzielne księstwo przeszło długą ponad 500 letnią drogę dziejową. Było bowiem odrębnym organizmem państwowym znaj-dującym się w trudnym poło [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:46 , Wyświetleń: 1931 , Ocena: 158.8, Głosów: 14, Autor: elkakida

Powstania Ślązkie

1. Wstęp Powstania śląskie ( 1919 – 1921 ) były to zbrojne wystąpienia ludności polskiej przeciw niemieckiemu panowaniu na Górnym Śląsku , mające na celu prz [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:48 , Wyświetleń: 3008 , Ocena: 60.42, Głosów: 76, Autor: elkakida

Przyczyny i skutki chrztu Polski

Pierwszy historyczny władca Polski – Mieszko I. Kiedy jego państwo pojawiło się na arenie międzynarodowej w Europie były już rozwinięte struktury władzy. Cesarstwo N [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:50 , Wyświetleń: 2141 , Ocena: 115.44, Głosów: 15, Autor: elkakida

W jakim celu USA i ZSRR wykorzystywały konflikty lokalne

Współpraca sojusznicza Związku Radzieckiego i mocarstw zachodnich mimo wspaniałych założeń bardzo szybko się skończyła w zasadzie już po zakończeniu działań wojennych [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:51 , Wyświetleń: 2861 , Ocena: 162.5, Głosów: 25, Autor: elkakida

"Rewolucja pożera własne dzieci" - referat

Sytuacja we Francji w drugiej połowie XVIII wiekuFrancja w drugiej połowie XVIII wieku była jednym z najsilniejszych i najludniejszych państw Europy . Społeczeństwo Franc [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:52 , Wyświetleń: 1769 , Ocena: 1738, Głosów: 0, Autor: elkakida

Turcy osmańscy w natarciu na Europę w XV w.

W 1354 r. wojsko sułtana tureckiego przeprawiło się przez Dardanele i umocniło na półwyspie Gallipoli. Był to początek podboju Europy Południowo-Wschodniej przez państwo [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:52 , Wyświetleń: 1595 , Ocena: 121.18, Głosów: 10, Autor: elkakida

Najnowsza historia Polski

1.Utworzenie rządu w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego. 10 listopada 1918 r zwolniony z więzienia w Magdeburgu zostaje Józef Piłsudski, który po przybyciu do Wa [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:56 , Wyświetleń: 2485 , Ocena: 79.19, Głosów: 41, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?