Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Rozbicie państwa polskiego

Druga połowa XII i cały wiek XIII określany jest w dziejach Polski jako czas rozbicia dzielnicowego lub rozdrobnienia feudalnego. Okres ten zapoczątkowany został wraz ze śmie [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:33 , Wyświetleń: 2045 , Ocena: 25, Głosów: 61, Autor: ew.la

Ocena klęski wrześniowej 1939r.

OCENA KLĘSKI WRZESNIOWEJ 1939PLAN AGRESJI“FALL WEISS”Słowa wypowiedziane przez Hitlera na odprawie z dowódcami Wehrmachtu 23 maja 1939r.,że ”Gdań [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:34 , Wyświetleń: 2107 , Ocena: 45.66, Głosów: 40, Autor: ew.la

Poczet cesarzy rzymskich

Poczet cesarzy rzymskich:Gajusz Juliusz Cezar ( Gaius Iulius Caesar ) ur. 13 lipca 103r. p.n.e. zm.15 marca 44r. p.n.e.- pięciokrotny konsul w latach: 59, 48, 46, 45, [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:37 , Wyświetleń: 2599 , Ocena: 36.8, Głosów: 73, Autor: ew.la

Kongres Wiedeński (1)

Kongres Wiedeński - wszelkie decyzje miały kierować się zasadą legitymizmu - nienaruszalność :praw historycznych" dynastii do ziem lub tronu - w praktyce dążenie do przywr [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:38 , Wyświetleń: 2366 , Ocena: 29.15, Głosów: 65, Autor: ew.la

Królestwo Polskie

Królestwo Polskie.Podział ziem Rz. Po 1815r. I status prawny zaborów.Podział terytorium Rz. Po Kong.Wied. przetrwał 100 lat. Z ziem byłego Ks. Warsz. utworzono: Królestw [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:38 , Wyświetleń: 4008 , Ocena: 38.12, Głosów: 115, Autor: ew.la

Powstanie Listopadowe (7)

Powstanie Listopadowe: przyczyny wybuchu: a)dążenia powstańcze tkwiące w Kr. Polskim, związane z łamaniem zasad konstytucji i ograniczeniem autonomii Królestwa przez carat, [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:39 , Wyświetleń: 6133 , Ocena: 72.39, Głosów: 95, Autor: ew.la

Wiosna Ludów – narodów 1848-1849r.

Wiosna Ludów – narodów 1848-1849r. Wyróżniamy 3 nurty w Wiośnie Ludów: a)nurt rewolucji ustrojowej. b)nurt społeczny chłopstwa i proletariatu. c)nurt narodowy. Ruchy [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:40 , Wyświetleń: 2068 , Ocena: 25.24, Głosów: 70, Autor: ew.la

Kultura Polski na przestrzeni średniowiecza

Rozwój kultury tej epoki był bardzo nierównomierny w różnych warstwach społecznych. Ludność wieśniacza, zarówno w sferze swego materialnego bytu, jak też obyczajów i wy [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:43 , Wyświetleń: 2475 , Ocena: 42.18, Głosów: 55, Autor: ew.la

Polityka Wielkiej Brytanii wobec problemów europejskich i światowych w XIXw.

Z okresu wojen napoleońskich Wielka Brytania wyszła jako zwycięskie mocarstwo, które najdłużej i najwytrwalej mobili-zowało siły koalicji europejskich do walki z Bonapartem [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:44 , Wyświetleń: 23385 , Ocena: 650.13, Głosów: 54, Autor: ew.la

ONZ - powstanie

Organizacja Narodów ZjednoczonychWojna ogarnęła wszystkie kontynenty. Spoœród 78 istniejšcych w tym czasie państw tylko 6 nie przystšpiło do wojny. Wydatki wojenne [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:45 , Wyświetleń: 4623 , Ocena: 22.93, Głosów: 220, Autor: ew.la

Demokracja-politologia

-1- Demokracja to słowo pochodzšce z języka greckie-go.Posługiwano się nim już na poczštku V w.p.n.e., cha-rakteryzujšc przemiany w systemie sprawowania władzy [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:46 , Wyświetleń: 2488 , Ocena: 32.53, Głosów: 99, Autor: ew.la

dzieje pisma i druku na przestrzeni wieków

Dzieje pisma Czytając gazety, prospekty i katalogi, patrząc na plakaty nie zastanawiamy się , jak kształtowało się pismo na przestrzeni wieków . Zmieniało się bardzo p [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:47 , Wyświetleń: 4253 , Ocena: 53.79, Głosów: 71, Autor: ew.la

I wojna światowa (4)

PRZYCZYNY WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ.Na początku XX wieku przeciwieństwa pomiędzy wielkimi europejskimi mocarstwami coraz bardziej się nasilały i wiodły prostą drog [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:48 , Wyświetleń: 3866 , Ocena: 17.29, Głosów: 111, Autor: ew.la

Kryzys szlacheckiego parlamentaryzmu, jego przejawy i konsekwencje w życiu politycznym Polski XVII i XVIII wieku

KRYZYS SZLACHECKIEGO PARLAMENTARYZMU, JEGO PRZEJAWY I KONSEKWENCJE W ŻYCIU POLITYCZNYM POLSKI W XVII I XVIII WIEKU.Od XV w. gdy do władzy doszła szlachta, Polska przeżyła [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:49 , Wyświetleń: 2754 , Ocena: 71.78, Głosów: 44, Autor: ew.la

geneza II wojny światowej

1 września 1939 r. Wybuchła największa wojna w dziejach świata – II wojna światowa- która trwała niemal 6 lat. Uczestniczyło w niej 61 państw, liczba zmobilizow [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:50 , Wyświetleń: 4235 , Ocena: 24.01, Głosów: 125, Autor: ew.la

Krzyżacy

KRZYŻACY, właśc. Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, przyjęta w Polsce nazwa niem. zakonu rycerskiego, w Niemczech zw. Zakonem Niem.; za [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:52 , Wyświetleń: 2573 , Ocena: 14.23, Głosów: 182, Autor: ew.la

Naród Europejczyków, czy europa narodów?

Europa narodów, czy naród Europejczyków.Oba te zwroty wydają się na pierwszy rzut oka bardzo proste i jasne. Niestety po głębszym przemyśleniu ich sensu dochodzę d [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:52 , Wyświetleń: 2662 , Ocena: 57.51, Głosów: 52, Autor: ew.la

Przejscie od mitologii do nauki (1)

Przejście od mitologii do nauki.W czasach starożytnych nie było nauki. Świat objaśniano jedynie mitologicznie- Bóg tak chce- tak musi być. To Bóg i nic więcej , był p [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:53 , Wyświetleń: 1889 , Ocena: 45.84, Głosów: 31, Autor: ew.la

Racjonalne i pozaracjonalne sposoby wyjasniania swiata.

Racjonalne i pozaracjonalne sposoby wyjaśniania świata.Cóż to takiego? Czy w ogóle jest jakiś podział na racjonalne i pozaracjonalne sposoby objaśniania otaczającego n [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:54 , Wyświetleń: 2598 , Ocena: 2.91, Głosów: 11, Autor: ew.la

PKWN

OKOLICZNOŚCI POWSTANIA PKWNZAŁOŻENIA PROGRAMU MANIFESTU PKWNArmia Czerwona wyzwoliła spod okupacji hitlerowskiej w 1944 roku w czerwcu: Białoruś, część Litwy i Ło [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:55 , Wyświetleń: 2601 , Ocena: 12.3, Głosów: 220, Autor: ew.la

rozne (1)

Polityka niemiecka. Plany niemieckie przewidywały odmienne potraktowanie ziem włączonych do Rzeszy oraz obszaru Generalnego Gubernatorstwa. Tereny przyłączone miały być germ [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:57 , Wyświetleń: 2364 , Ocena: 10.9, Głosów: 200, Autor: ew.la

Przyczyny polityczne , wojskowe i gospodarcze klęski wrześniowej.

Na klęskę wrześniową złożyło się wiele czynników , z których przyczyny politycznej natury leżały w polityce zagranicznej rządu sanacyjnego , powodującej faktyczni [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:58 , Wyświetleń: 13751 , Ocena: 254.91, Głosów: 78, Autor: ew.la

rozne (2)

KAMPANIA WRZEŚNIOWA NAJAZD HITLEROWSKI NA POLSKĘ. BÓJ GRANICZNY. ANGLIA I FRANCJA W WOJNIE Z NIEMCAMI. PRZELAMANIE OBRONY POLSKIEJ. WOJNA A PAŃSTWA ZACHODNIE I ZSRR. ZACISKANIE [...]

Dodano: 2008-02-09 18:27:01 , Wyświetleń: 2846 , Ocena: 15.86, Głosów: 181, Autor: ew.la

Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim

WstępOpracowując temat dotyczący rywalizacji Sparty i Aten w świecie starożytnym nie sposób przedstawić krótkiego rysu historycznego każdego z tych państw – mia [...]

Dodano: 2008-02-09 18:27:02 , Wyświetleń: 2820 , Ocena: 49.9, Głosów: 49, Autor: ew.la

Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku”.

Tematem mojej pracy jest : „Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku”.W pracy tej ukaże przede wszystkim wzrost hegemonii Niemiec w Euro-pie [...]

Dodano: 2008-02-09 18:27:03 , Wyświetleń: 168451 , Ocena: 1170.11, Głosów: 37, Autor: ew.la

Odbudowa niepodległej Polski

Odbudowa niepodległej PolskiW różnych momentach epoki porozbiorowej łączono na-dzieje polskie na odzyskanie niepodległości z dwiema okolicz-nościami : z możliwością [...]

Dodano: 2008-02-09 18:27:04 , Wyświetleń: 2230 , Ocena: 25.13, Głosów: 76, Autor: ew.la

Akt 5 listopada (2)

AKT 5 LISTOPADA„ Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani , by ziemie polskie , przez waleczne ich wojska ciężkimi of [...]

Dodano: 2008-02-09 18:27:05 , Wyświetleń: 2369 , Ocena: 20.81, Głosów: 101, Autor: ew.la

ROLA I ZNACZENIE CHRZESCIJANSTWA W PROCESIE KSZTALTOWANIA SIE I UMACNIANIA POLSKIEJ PANSTWOWOSCI W OKRESIE PANOWANIA PIERWSZYCH PIASTOW

Problem genezy chrześcijaństwa od dawna znajduje się w centrum uwagi historyków religii i kultury oraz wielu wyznawców tej, dotąd jeszcze najliczniejszej grupy wyznaniowej. B [...]

Dodano: 2008-02-10 09:15:56 , Wyświetleń: 3050 , Ocena: 66.11, Głosów: 78, Autor: ew.la

Siedem cudów świata (1)

Siedem cudów świata1.Piramidy w Gizie Wybudowano je około 4500 lat temu i są to najstarsze budowle wśród siedmiu códów świata(inne zbudowano 2500 do 2000 lat [...]

Dodano: 2008-02-10 09:15:57 , Wyświetleń: 2530 , Ocena: 27.01, Głosów: 110, Autor: ew.la

Kryterium człowieczeństwa

Kryterium człowieczeństwaPowstanie człowieka,czyli antropogeneza było efektem długiego ciągu przemian ewolucyjnych,które w efekcie doprowadziły do „uczłowieczeni [...]

Dodano: 2008-02-10 09:15:58 , Wyświetleń: 2047 , Ocena: 21.94, Głosów: 93, Autor: ew.la

II Wojna Punicka

II Wojna PunickaRozpoczęła się w 218 roku przed nasza erą.Obie strony czyli Rzym i Kartagina obciążyły się wzajemnie odpowiedzialnością za jej wybuch.Armia Hannib [...]

Dodano: 2008-02-10 09:15:58 , Wyświetleń: 4143 , Ocena: 13.77, Głosów: 270, Autor: ew.la

Starożytny Rzym (1)

Siły zbrojne Rzymu okresu republiki.Istotnym elementem armii rzymskiej był powszechny obowiązek służby wojskowej spoczywający na każdym obywatelu zdolnym do noszenia [...]

Dodano: 2008-02-10 09:16:00 , Wyświetleń: 3166 , Ocena: 21.24, Głosów: 160, Autor: ew.la

Klaudiusz

Klaudiusz, Tiberius Claudius Nero Germanicus (10 p.n.e.-54 n.e.),Był cesarzem rzymskim od 41 n.e. Bratanek cesarza Tyberiusza. Nie był brany pod uwagę jako kandydat do tronu [...]

Dodano: 2008-02-10 09:16:00 , Wyświetleń: 2738 , Ocena: 14.68, Głosów: 153, Autor: ew.la

Nato (4)

NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki,To sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Ka [...]

Dodano: 2008-02-10 09:16:01 , Wyświetleń: 3407 , Ocena: 19.85, Głosów: 212, Autor: ew.la

Wojna peloponeska

PrzyczynyW roku 466 p.n.e. Ateny i Sparta zawarły pokój, ale mimo to w Grecji cały czas panował stan napięcia. Dawniej obciążano winą Ateny i ich politykę wobec państ [...]

Dodano: 2008-02-10 09:16:03 , Wyświetleń: 2719 , Ocena: 16.26, Głosów: 127, Autor: ew.la

porównanie ludzi pierwotnych

AUSTRALOPITEKHOMO HABILISHOMO ERECTUSHOMO SAPIENSHOMO SAPIENS SAPIENSKiedy się pojawił?4 mln. lat temu2 mln. Lat temu1 mln. Lat temu200 tyś. Lat temu40 tyś. Lat temuFor [...]

Dodano: 2008-02-10 09:16:03 , Wyświetleń: 3944 , Ocena: 121.04, Głosów: 50, Autor: ew.la

kilka piojęć, klasa 1 l.o. [ściaga

Epoki: E. Kamienia(młodsza i starsza), brązu, żelaza. Antropogeneza- nauka o narodzeniu człowieka. Naczelne-człowiek, małpy(post. 2-nożna, pow. puszka mózg.) Australopi [...]

Dodano: 2008-02-10 09:16:04 , Wyświetleń: 1837 , Ocena: 44.69, Głosów: 38, Autor: ew.la

NAPOLEON-MÓJ IDOL

15 sierpnia 1769 r. w miescie Ajaccio na Korsyce Letycja Bonaparte, dziewietnastoletnia zona pewnego miejscowego szlachcica zajmujacego sie praktyka adwokacka, urodzila dziecko. W [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:36 , Wyświetleń: 2932 , Ocena: 33.6, Głosów: 125, Autor: ew.la

Kronika życia Karola Wielkiego

Kronika życia króla Karola WielkiegoRozdział o dzieciństwieSyn Pepina Krótkiego, Karol zwany Wielkim był młodym zręcznym chłopcem .W wieku młodzieńczym poczo [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:37 , Wyświetleń: 5467 , Ocena: 82.85, Głosów: 92, Autor: ew.la

Esej na temat 2 wojny światowej

Esej na temat drugiej wojny światowejO II wojnie światowej można by mówić wiele. Powstaje wiele interesujących filmów, felietonów na ten temat. II wojna światowa była [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:37 , Wyświetleń: 2774 , Ocena: 92.2, Głosów: 45, Autor: ew.la

co to jest faszyzm

CO TO JEST FASZYZM?Obserwując z żywym zainteresowaniem to, co dzieje się na łamach anarchistycznej prasy stwierdzam, że dosyć popularne stało się obrzucanie ludzi miane [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:38 , Wyświetleń: 3379 , Ocena: 30.42, Głosów: 101, Autor: ew.la

Powstanie Listopadowe (8)

Powstanie listopadowe1) W powstaniu listopadowym udział wzięli między innymi: Józef Chłopicki, Michał Radziwiłł, Jan Skrzynecki, Henryk Dembiński, Jan Krukowiecki [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:39 , Wyświetleń: 4913 , Ocena: 43.98, Głosów: 110, Autor: ew.la

FORMY USTROJOWE PAŃSTW

FORMY USTROJOWE PAŃSTW STAROŻYTNYCHPragnąć zrozumieć powyższy temat i móc go w pełni wyczerpać musimy zapoznać się z następującymi pojęciami: Pierwszy [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:40 , Wyświetleń: 2112 , Ocena: 27.63, Głosów: 66, Autor: ew.la

Okres Międzywojenny w Polsce i Na świecie

Uchwalenie konstytucji marcowej: 17.03.1921r. Traktat Wersalski zawarto 28.06.1919r. Niemcy nie mogli utrzymywać w terenie Nadrenii wojska ,pozwolono im na posiadanie 100 tysięcz [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:41 , Wyświetleń: 2790 , Ocena: 42.24, Głosów: 70, Autor: ew.la

ruchy narodowo wyzwolencze na ziemiach polskich

RUCH NARODOWO WYZWOLEŃCZY NA ZIEMIACH POLSKICH Ruch narodowo-wyzwoleńczy to masowe i powszechne dšżenie danej narodowoœci do uzyskania suwerennego, niepodległego bytu pa [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:42 , Wyświetleń: 2017 , Ocena: 47.08, Głosów: 36, Autor: ew.la

Porównanie Konstytucji marcowej i kwietniowej

Konstytucja marcowa została ogłoszona 17 marca 1921 roku.-źródłem władzy jest naród -najważniejsze organy w państwie to parlament(sejm i senat),rząd z premierem, [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:43 , Wyświetleń: 5656 , Ocena: 49.45, Głosów: 99, Autor: ew.la

Cezar Juliusz

Cezar Juliusz , Caius lulius caesar –(ok.100-44 p.n.e.) , jeden z najwybitniejszych wodzów rzymskich , mąż stanu. Przez wiele lat piastował ważne stanowiska państwowe , [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:44 , Wyświetleń: 2439 , Ocena: 11.84, Głosów: 186, Autor: ew.la

Kultura odrodzenia w Europie

Pod koniec XV w. renesans włoski przekroczył granice, poza które nie można już było iść dalej w tym samym kierunku. Paradoksalna próba pogodzenia młodzieńczego buntu prz [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:48 , Wyświetleń: 3383 , Ocena: 57.37, Głosów: 69, Autor: ew.la

Kultura oświecenia (1)

Oświecenie. Rokoko. Sentymentalizm. Klasycyzm i pseudoklasycyzm. Preromantyzm... Im bliżej naszych czasów, tym większa mnogość terminów, im bliżej drzew, tym trudniej dostr [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:50 , Wyświetleń: 3238 , Ocena: 37.08, Głosów: 107, Autor: ew.la

Kultura pełnego średniowiecza

Jedność w różnorodności — to zdawałoby się główna cecha kultury średniowiecznej Europy. Jedność, co prawda, rozdarta pogłębiającą się przepaścią między pr [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:52 , Wyświetleń: 2828 , Ocena: 70.72, Głosów: 35, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?