Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Średniowiecze - daty:

Monarchia Franków:Vw. – Chlodwig z Merowingów – plemiona496 - Galia, chrzest507 – Akwitania534 – państwo Burgundów511 - †Chlod [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:56 , Wyświetleń: 3344 , Ocena: 3, Głosów: 80, Autor: elkakida

Powstanie nowoczesnych partii politycznych na ziemiach polskich w końcu XIX i na poczatku XX w. i ich wpływ na kształt II Rzeczpospolitej.

Pod koniec XIX w na ziemiach polskich zaczęły kształtować się ruchy polityczne należały do nich m.in.: ruch robotniczy, ruch narodowo- demokratyczny oraz ruch ludowy. N [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:57 , Wyświetleń: 2203 , Ocena: 23.36, Głosów: 66, Autor: elkakida

Autonomia Galicji a sytuacja Polaków w pozostałych zaborach w II połowie XIX i na początku XX wieku – analiza porównawcza.

Wraz z dniem 24 października 1795 roku Polska całkowicie zniknęła z mapy Europy. Zaborcy ostateczny rozbiór Polski uzasadniali tym, iż „Rzeczpospolita Polska zupełnie [...]

Dodano: 2009-03-25 22:01:00 , Wyświetleń: 1778 , Ocena: 77.42, Głosów: 25, Autor: elkakida

Daty - Historia powszechna - dzieje nowożytne

Reformacja i kontrreformacja w Europie: 1517 – Luter – Wittenberga – 95 tez1520 – Exsurge Domine Anabaptyzm – Thomas Münzer, Jan z Leydy, [...]

Dodano: 2009-03-25 22:01:01 , Wyświetleń: 6203 , Ocena: 105.07, Głosów: 26, Autor: elkakida

Pierwsza Rzeczpospolita XVI - XVIII wiek - daty:

Reformacja w Polsce:1562 – 1565 – Trójca Święta  Zbór większy (kalwini), Zbór mniejszy (arianie)1570 – Sandomierz – ugoda religijna

Dodano: 2009-03-25 22:01:02 , Wyświetleń: 1854 , Ocena: 56.58, Głosów: 30, Autor: elkakida

Kazimierzowskie zamki i fortalicja jako przykład średniowiecznego układu obronnego na podstawie kronik Jana Długosza i Janka z Czarnkowa

Charakterystyka źródełRozpoczynając charakterystykę Długoszowskiego dzieła należy wspomnieć, że jest to bodaj jedyna w Europie kronika zawierająca w sposób rozbudow [...]

Dodano: 2009-03-25 22:01:06 , Wyświetleń: 2537 , Ocena: 74.52, Głosów: 57, Autor: elkakida

Jak doszło do uchwalenia edyktu Mediolańskiego czyli historia prześladowań chrześcijan i nie tylko

Religia chrześcijańska jest czymś do czego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni i nie zdajemy sobie sprawy jak wielki wpływ miała ona na rozwój kultury europejskiej przez wszystk [...]

Dodano: 2009-03-25 22:01:08 , Wyświetleń: 1643 , Ocena: 27.68, Głosów: 49, Autor: elkakida

Na czym polegała wolna elekcja? Jak oceniasz taki sposób powoływania władcy na tron?

Elekcja była systemem wyboru władcy.Pierwsza wolna elekcja odbyła się w roku 1573, po śmierci Stanisława II Augusta, który nie zostawił po sobie potomka, mogącego zape [...]

Dodano: 2009-03-25 22:01:09 , Wyświetleń: 1949 , Ocena: 27.83, Głosów: 62, Autor: elkakida

Orientacje polityczne i formacje zbrojne na ziemiach polskich w latach 1914-18. Orientacja prorosyjska, proaustryjacka i rewolucyjna. Odziała polskich formacji zbrojnych w czsie I wojny światowej.

Wybuch działań wojennych w sierpniu 1914 r. tchnął nowe życie w sprawę polską. Po raz pierwszy od 1762r. Berlin był w stanie wojny z Petersburgiem. Solidarność mocarstw r [...]

Dodano: 2009-03-25 22:01:10 , Wyświetleń: 1512 , Ocena: 29, Głosów: 54, Autor: elkakida

Zjednoczenie Włoch i Niemiec w XIX wieku.

Problemem nierozwiązanym przez kongres wiedeński był problem zjednoczenia Niemiec i Włoch. Po kongresie wiedeńskim Niemcy i Włochy były jedynie pojęciami geograficznymi. Ni [...]

Dodano: 2009-03-25 22:01:11 , Wyświetleń: 1981 , Ocena: 29.62, Głosów: 51, Autor: elkakida

Scharakteryzuj myśl polityczną pierwszych Piastów na tle sytuacji w Europie średniowiecznej w X-XII wieku.

O polityce pierwszych Piastów decydowały zarówno sytuacja międzynarodowa, jak i osobiste uzdolnienia władcy. Był to okres kształtowania się młodego państwa, którego ambi [...]

Dodano: 2009-03-25 22:01:13 , Wyświetleń: 1505 , Ocena: 31.74, Głosów: 49, Autor: elkakida

Bizancjum (4)

bizantyjskie cesarstwo, cesarstwo bizantyńskie, Bizancjum, cesarstwo wschodniorzymskie, określenie używane w stosunku do wschodniej części cesarstwa rzymskiego, która po upad [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:33 , Wyświetleń: 2461 , Ocena: 14.35, Głosów: 152, Autor: elkakida

Konstytucja 1935

bizantyjskie cesarstwo, cesarstwo bizantyńskie, Bizancjum, cesarstwo wschodniorzymskie, określenie używane w stosunku do wschodniej części cesarstwa rzymskiego, która po upad [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:33 , Wyświetleń: 2120 , Ocena: 17.63, Głosów: 116, Autor: elkakida

Polityka okupantow wobec narodu polskiego 1939

POLITYKA OKUPANTÓW28 września 1939- podpisano układ o przyjaźni między ZSRR a III Rzeszą. Zgodnie z tajnym protokołem dołączonym do tego dokumentu, granicę pomiędzy [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:34 , Wyświetleń: 1520 , Ocena: 1274, Głosów: 0, Autor: elkakida

Polskie państwo podziemne.

Początek- marszałek Rydz- Śmigły wysłał do kraju emisariusza (mjr Galinat), by ten przekazał rozkaz do rozpoczęcia tworzenia państwa podziemnego. 27 września 1939 r.- [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:36 , Wyświetleń: 1767 , Ocena: 36.49, Głosów: 40, Autor: elkakida

Reformy Grabskiego

Mocny Złoty 14 kwietnia 1924 r. ukazuje się rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zmianie ustroju pieniężnego, mocą którego z dniem 1 lipca 1924 r. marka polska p [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:38 , Wyświetleń: 2972 , Ocena: 30.45, Głosów: 110, Autor: elkakida

Ustrój II RP

Dwudziestolecie międzywojenneW listopadowych dniach 1918 r., w pierwszych chwilach wolności, zostały określone tymczasowe zasady organizacji władzy, przez funkcjonujący o [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:38 , Wyświetleń: 3081 , Ocena: 39.77, Głosów: 110, Autor: elkakida

Wojna obronna 1939 roku.

Noc z 31 sierpnia na 1 września 1939- wybuch wojny. Godzina 4.45 Niemcy przystąpili do realizacji planu ataku na Polskę- ‘Fall Weiss’, który rozpoczął II Wojnę [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:39 , Wyświetleń: 2973 , Ocena: 103.9, Głosów: 50, Autor: elkakida

Wojny polsko - szwedzkie.

Główną przyczyną wybuchu wojen polsko-szwedzkich była rywalizacja obu państw o dominację na wybrzeżach Bałtyku i przejęcie kontroli nad handlem morskim. Dodatkowym powode [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:40 , Wyświetleń: 1832 , Ocena: 23.37, Głosów: 66, Autor: elkakida

Wiek XXI- nadzieje i zagrożenia

Jakże niedługo, bo dopiero 3 lata żyjemy w XXI wieku. Przez ten bardo krótki czas dużo się zmieniło. Ciągle toczone są walki, z których najgłośniejsza jest wojna w Irak [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:18 , Wyświetleń: 1766 , Ocena: 29.87, Głosów: 53, Autor: elkakida

Katyń (5)

Echa zbrodni katyńskiej w Polsce i świecieMianem zbrodni katyńskiej- najokrutniejszego mordu II wojny światowej, określa się zamordowanie strzałami w tył głowy w Lesie [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:28 , Wyświetleń: 2457 , Ocena: 13.43, Głosów: 165, Autor: elkakida

Władza świecka i duchowa - spór o dominację w średniowiecznej Europie.

Średniowiecze (koniec V w.- XV w.) stało się areną walk o dominację w Europie pomiędzy tzw. krzyżem i mieczem, czyli władzą świecką (królem lub cesarzem) i duchową (p [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:29 , Wyświetleń: 2435 , Ocena: 380.27, Głosów: 10, Autor: elkakida

Wszystkie daty z historii - schemat

WSZYSTKIE DATY Z HISTORII patrz: załącznik [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:53 , Wyświetleń: 1990 , Ocena: 78.55, Głosów: 30, Autor: elkakida

Życie codzienne w średniowiecznym klasztorze. (2)

W średniowiecznym zakonie. Cóż oznacza ten tytuł? Życie codzienne w klasztorze. A życie codzienne to zwykłe, powtarzające się czynności. Temat mojej pracy odnosi się, wi [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:54 , Wyświetleń: 2419 , Ocena: 1939, Głosów: 0, Autor: elkakida

Polskie ekspedycje archeologiczne na bliskim wschodzie.

Cechą charakteryzującą stopień ogólnego poziomu kultury, jaki posiada dane społeczeństwo jest jego zainteresowanie sztuką i kulturą kolebki naszej cywilizacji, jaką jest [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:55 , Wyświetleń: 3227 , Ocena: 364.53, Głosów: 16, Autor: elkakida

Kontrreformacja na terenach Europy.

Olbrzymie straty, jakie zadała reformacja katolicyzmowi i autorytetowi papiestwa, postawiły Kościół katolicki przed koniecznością podjęcia kontrofensywy, gdyż w przeciwnym [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:03 , Wyświetleń: 1832 , Ocena: 45.79, Głosów: 33, Autor: elkakida

Reformacja w Anglii.

Dość specyficzny przebieg miała reformacja w Anglii. Do zupełnie przestarzałych poglądów należy twierdzenie, jakoby Anglię na drogę zmian religijnych pchnęła wyłączni [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:04 , Wyświetleń: 2293 , Ocena: 20.64, Głosów: 103, Autor: elkakida

Reformacja w Niemczech

Reformacja, obok przemian gospodarczo-społecznych, odkryć geograficznych i przełomu kulturalnego, należy do najważniejszych wydarzeń XVI w., wydarzeń tworzących nową epok [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:07 , Wyświetleń: 2281 , Ocena: 23.64, Głosów: 79, Autor: elkakida

Reformacja we Francji

Wkrótce po śmierci Zwingliego pojawił się w Szwajcarii inny wybitny reformator, którego nauka zdobyła sobie największe uznanie spośród wszystkich odłamów protestantyzmu. [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:08 , Wyświetleń: 2757 , Ocena: 42.63, Głosów: 93, Autor: elkakida

Złote wieki

Dynastyczna polityka władców Polski i zaborcza polityka pozostającej w unii Litwy doprowadziły do wojny z Turcją (1497) i wojny o Inflanty (1557-1572). Zawarcie unii realnej z [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:39 , Wyświetleń: 2379 , Ocena: 15.22, Głosów: 155, Autor: elkakida

Wojna stuletnia.

Wojna stuletnia, okres wojen toczonych między Anglią a Francją w latach 1337-1453, których główną przyczyną było dążenie Walezjuszów do przejęcia kontynentalnych posia [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:40 , Wyświetleń: 1879 , Ocena: 16.9, Głosów: 100, Autor: elkakida

Subkultury - filozofja punka.

FILOZOFIA PUNKAPodobno współcześni filozofowie skarżą się, że nie mają nic do roboty; po z górą 2500 lat rozwoju filozofii nic nowego wymyśleć już nie można, a ws [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:42 , Wyświetleń: 3133 , Ocena: 71.22, Głosów: 62, Autor: elkakida

Monarchia (2)

Monarchia, forma rządów z monarchą (królem, cesarzem, sułtanem) jako reprezentantem władzy suwerennej. Monarcha pełnił władzę dożywotnio, samodzielnie lub wspólnie z or [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:42 , Wyświetleń: 5834 , Ocena: 5560, Głosów: 0, Autor: elkakida

Mieszko I (4)

Wg Galla Anonima Mieszko I był czwartym władcą państwa Polan, z dynastii Piastów, istniejącego co najmniej od początku IX w. Jego przodkami - wg tego samego źródła - miel [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:43 , Wyświetleń: 2404 , Ocena: 12.96, Głosów: 173, Autor: elkakida

Mieszko II

Od czasów Bolesława I Chrobrego zaczęto używać nazwy Królestwo Polskie na określenie państwa polskiego. Królewskie tradycje ojca starał się podtrzymać syn Bolesława I [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:44 , Wyświetleń: 2232 , Ocena: 14.44, Głosów: 138, Autor: elkakida

Krucjaty (1096-1292)

Informacje ogólneKrucjaty, wyprawy krzyżowe, wojny ogłaszane przez papieży i prowadzone w imię Jezusa Chrystusa w celu odzyskania chrześcijańskiego dziedzictwa lub w obr [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:45 , Wyświetleń: 2103 , Ocena: 25.03, Głosów: 77, Autor: elkakida

Kazimierz III Wielki (2)

Ostatni z Piastów na tronie położył ogromne zasługi dla zespolenia ziem polskich poprzez stworzenie nowego systemu administrowania państwem, ujednolicenie ustawodawstwa i są [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:46 , Wyświetleń: 6416 , Ocena: 846, Głosów: 0, Autor: elkakida

Historia Polski do złotych wieków.

Historia PolskiZiemie polskie od czasów najdawniejszych aż do początku wieków średnich były terenami migracji ludności należącej do różnych kultur. Twórcami państw [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:47 , Wyświetleń: 2530 , Ocena: 96.46, Głosów: 40, Autor: elkakida

Mezopotamia (4)

Położenie Mezopotamii Mezopotamia, czyli Międzyrzecze położona była pomiędzy dwiema wielkimi rzekami: Eufratem i Tygrysem, obecnie są to terytoria państwa irackiego. W [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:59 , Wyświetleń: 2404 , Ocena: 16.6, Głosów: 127, Autor: elkakida

Powstania Śląskie. (2)

Powstanie niepodległej Polski i rewolucja w Niemczech- oto wydarzenia, które dotarły do świadomości każdego Ślązaka, wyzwalając w nim od lat pielęgnowane pragnienie poł [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:00 , Wyświetleń: 2565 , Ocena: 711, Głosów: 0, Autor: elkakida

Faszyzm włoski i niemiecki. Podobieństwa i różnice.

Współcześni ludzie niezwykle dziwią się jak było możliwe powstanie tak zbrodniczego systemu władzy, który w konsekwencji wywołał największą wojnę w historii ludzkośc [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:20 , Wyświetleń: 1886 , Ocena: 47.03, Głosów: 35, Autor: elkakida

Holokaust - droga do ludobojstwa.

Ludnośc żydowska napływała do Polski od końca Xl wieku, a fale jej migracji miały związek z prześladowaniami w Europie Zachodniej w dobie krucjat, z wygnaniem z Anglii, Fra [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:40 , Wyświetleń: 3304 , Ocena: 118.81, Głosów: 53, Autor: elkakida

Jan III Sobieski jako wybitny wódz, polityk i mecenas sztuki.

Jan III Sobieski, żyjący w XVII wieku, był z całą pewnością wybitnym wodzem i politykiem. Osiągnął wiele sukcesów na polach bitewnych i na scenach politycznych całej Eu [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:42 , Wyświetleń: 1577 , Ocena: 96.47, Głosów: 16, Autor: elkakida

Kultura Halaf

HALAF KULTURA, archeol. kultura neolitu ceram. rozwijająca się w pn. Mezopotamii i pn. Syrii od 2 poł. VI do poł. V tysiącl. p.n.e.; osadnictwo znane z rozległych, wielowarst [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:43 , Wyświetleń: 2300 , Ocena: 17.19, Głosów: 114, Autor: elkakida

Ukaż konsekwencje polityczno-społeczne I wojny światowej.

Plan pracy:1.Wstęp2.Europa2a. Polska2b. Włochy2c. Hiszpania2d. Niemcy3.Azja 3a. Chiny 3b. Japonia 3c. [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:44 , Wyświetleń: 2408 , Ocena: 221, Głosów: 16, Autor: elkakida

Ocena postaci Józefa Piłsudskiego w odbudowie państwa polskiego.

Józefa Piłsudskiego oceniam pozytywnie, ponieważ bardzo dużo zrobił dla Polski. Może nie wszystkie jego decyzje były dobre, ale podejmował je kierując się dobrem narodu. [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:46 , Wyświetleń: 2530 , Ocena: 2007.5, Głosów: 1, Autor: elkakida

Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne odbudowy państwa polskiego

Celem mojej pracy jest przedstawienie Polaków jako narodu walczącego o odzyskanie niepodległości w XX wieku.Podobnie jak w XIX w., stan sprawy polskiej w państwach zaborcz [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:48 , Wyświetleń: 2103 , Ocena: 416.67, Głosów: 5, Autor: elkakida

Rewolucja przemysłowa.

Pierwsza połowa XIX wieku przyniosła wiele doniosłych odkryć naukowych w zakresie chemii, fizyki i biologii. W ślad za tymi odkryciami rozwijała się także technika. Zaczęt [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:04 , Wyświetleń: 4555 , Ocena: 3.7, Głosów: 76, Autor: elkakida

Rozwój przemysłu fabrycznego w Wielkiej Brytanii w latach 1760-1880

Aby we właściwy sposób zrealizować powyższy temat, trzeba zwrócić uwagę na sytuację w Wielkiej Brytanii na przestrzeni wieków. Można przy tej okazji zadać sobie kilka, [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:04 , Wyświetleń: 2817 , Ocena: 316.31, Głosów: 15, Autor: elkakida

Wojny w dziejach średniowiecza.

Termin średniowiecze oznacza okres w dziejach Europy, między starożytnością a nowożytnością. Termin „średniowiecze” wprowadził i spopularyzował w XVII wieku [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:06 , Wyświetleń: 1621 , Ocena: 49.42, Głosów: 30, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?