Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Kultura wczesnego średniowiecza (1)

Pierwszym stuleciom średniowiecza przydano niechlubną nazwę Wieków Ciemnych. Upadek rzymskiej cywilizacji zachodniej, zniszczenia dokonane przez barbarzyńców — od najaz [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:53 , Wyświetleń: 3968 , Ocena: 348.33, Głosów: 17, Autor: ew.la

Początki renesansu we Włoszech i jego pierwsze echa za Alpami

Nic przebrzmiały jeszcze echa potężnej wizji Dantego, której mistyczny uniwersalizm stał się najpełniejszą synteza kultury mijającego średniowiecza, gdy przedstawicie! na [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:55 , Wyświetleń: 1860 , Ocena: 24.67, Głosów: 71, Autor: ew.la

Półwysep Iberyjski: wiek zloty i katastrofa

Wiek XVI rozpoczął wielką ekspansję języka hiszpańskiego, trwającą aż do końca następnego stulecia. Nie był to jedynie efekt obecności zamorskiej. Portugalczycy, któr [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:57 , Wyświetleń: 1739 , Ocena: 65.67, Głosów: 20, Autor: ew.la

Średniowiecze w tradycji europejskiej

Pojęcie średniowiecza było wynalazkiem humanistów, pragnących podkreślić odmienność własnej epoki od stuleci poprzednich i nawiązać zarazem bezpośrednio do tradycji an [...]

Dodano: 2008-02-10 09:19:58 , Wyświetleń: 2677 , Ocena: 62.14, Głosów: 62, Autor: ew.la

Tendencje integracyjne w świecie zachodnim

Integracja europejska 1949-1962. Od planu Schumana do planów FouchetaZasadniczym celem polityki USA wobec Europy w latach 1945-1947 była pomoc w odbudowie jej gospodarki i pr [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:00 , Wyświetleń: 1721 , Ocena: 28.13, Głosów: 47, Autor: ew.la

POLSKI CZYN LEGIONOWY W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

Polskie formacje zbrojne, zwane Legionami Polskimi utworzone zostały z inicjatywy prezesa Koła Polskiego, prezydenta Krakowa, doktora Juliusza Leo, za zgodą rządu i czynników [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:01 , Wyświetleń: 2679 , Ocena: 210.75, Głosów: 19, Autor: ew.la

OCENA POWSTANIA LISTOPADOWEGO

Na wybuch Powstania Listopadowego w 1830 roku złożyły się dwie główne grupy przyczyn. Do pio pizej z nich należały wydarzenia całegacjaętnastolecia istnienia Królestwa P [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:01 , Wyświetleń: 2128 , Ocena: 25.88, Głosów: 72, Autor: ew.la

WOS - sejm, prezydent, rząd

1. Konstytucje polskie:- artykuły henrykowskie (1573)- Konst. 3-ego Maja (1791 do 1792)- Konst. Marcowa (17 III 1921)- Konst. Kwietniowa (23 IV 1935)- Konst. S [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:02 , Wyświetleń: 2795 , Ocena: 43.91, Głosów: 94, Autor: ew.la

gospodarka polska 45-89

II wojna światowa przyniosła duże straty materialne a także zmianę granic; materialne – ok. 40% wartości majątku narodowego z 1939r. Przemysł – 33%. Rolnictwo & [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:03 , Wyświetleń: 2894 , Ocena: 17.53, Głosów: 133, Autor: ew.la

Integracja europejska 1981-1995. Między odnową a przełomem (2)

W obliczu nowych wyzwań Na początku lat osiemdziesiątych państwa Wspólnot Europejskich przeżywały recesję gospodarczą, spowodowaną m.in. przez ogólnoświatowy spadek kon [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:04 , Wyświetleń: 1713 , Ocena: 27.25, Głosów: 56, Autor: ew.la

Integracja europejska 1962-1968 (1)

W latach 1959-1960 doszło do intensywnych pertraktacji pomiędzy USA i OEEC. Były one zapowiedzią reorientacji polityki europejskiej Waszyngtonu i miały na celu przeciwdziałan [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:07 , Wyświetleń: 2336 , Ocena: 86.97, Głosów: 31, Autor: ew.la

Kryzys gospodarczy Zachodu

Załamanie się światowego systemu walutowego Niebezpieczeństwo wystąpienia globalnego kryzysu dostrzegali ekonomiści już w początkach lat sześćdziesiątych. Po zakońc [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:08 , Wyświetleń: 3322 , Ocena: 45.1, Głosów: 76, Autor: ew.la

Filozofia średniowieczna. Zarys

Filozofia średniowieczna.Krótki zarys.Olsztyn 2000WstępDla wielu Średniowiecze to zapewne jedynie epoka ciemnoty i zabobonu dominacji Kościoła, a ściślej m [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:10 , Wyświetleń: 1800 , Ocena: 31.83, Głosów: 51, Autor: ew.la

Unia europejska (6)

Unia Europejska powołana została do życia na mocy →Traktatu o Unii Europejskiej podpisanego 7 lutego 1992 r., a wprowadzonego w życie l listopada 1993 r. Jej podstawę pr [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:12 , Wyświetleń: 4093 , Ocena: 21.64, Głosów: 118, Autor: ew.la

Gilgamesz i historia literatury babilońskiej

Przyzwyczailiśmy się do tego, że korzenie naszej cywilizacji tkwią w biblijnej Ziemi Obiecanej, może w Grecji i Rzymie. Mało, kto jednak wie, że tak naprawdę, to nasza hist [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:13 , Wyświetleń: 1868 , Ocena: 26.53, Głosów: 59, Autor: ew.la

Sytuacja po zawarciu traktatu brzeskiego

Na wiadomośc o układzie w Brześciu i oderwaniu od Królestwa Chełmszczyzny i części Podlasia społeczeństwo poslkie zareagowało bardzo ostro. W Galicji i w Królestwie wybu [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:14 , Wyświetleń: 2413 , Ocena: 42.17, Głosów: 65, Autor: ew.la

Walki legionów

I Pułk Piechoty Legionów pod dowództwem Piłsudskiego, po walkach w Kieleckiem, brał udział w ofensywie austriackiej w kierunku Dęblina i Warszawy , a po jej zakończeniu zos [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:15 , Wyświetleń: 7867 , Ocena: 69.12, Głosów: 172, Autor: ew.la

Wojsko polskie na Wschodzie

Zaraz po wybuchu wojny zaczęto tworzyć, z inicjatywy Witolda Gorczyńskiego, w Puławach ochotnicze oddziały polskie tzw. Legion Pułaski. Od marca 1915 r. legoin walczył na fr [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:15 , Wyświetleń: 2048 , Ocena: 19.99, Głosów: 103, Autor: ew.la

Główne kierunki polityczne a sprawa niepodległości

Kwestia narodowa była w różny sposób traktowana w ideologii ruchu robotniczego. Część ideologów udowadniała konieczność odbudowy własnego państwa. Program PPS - Frakcj [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:16 , Wyświetleń: 2503 , Ocena: 75.05, Głosów: 40, Autor: ew.la

Następstwa Aktu 5 listopada

Utworzenie tym aktem Królestwa Polskiego stanowiło kres planu rozwiązania "austro-polskiego", tj. rozwiązania kwestii polskiej w oparciu o Austro - Węgry.Plany połączeni [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:17 , Wyświetleń: 2863 , Ocena: 37.29, Głosów: 82, Autor: ew.la

Kwestia Polska w czasie I Wojny Światowej

W początkowym okresie działań wojennych na Zachodzie i na Wschodzie mocarstwa traktowały sprawę polską z dużą rezerwą. Austro-Węgry zezwoliły na tworzenie Legionów Pols [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:18 , Wyświetleń: 9423 , Ocena: 210.57, Głosów: 69, Autor: ew.la

Narodziny ruchu ludowego

Chłopi polscy stanowili tę warstwę, która najpóźniej budziła się do życia społecznego i politycznego. Złożyło się na to szereg przyczyn, między innymi późne zn [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:18 , Wyświetleń: 4079 , Ocena: 69.46, Głosów: 102, Autor: ew.la

Położenie klasy robotniczej

Szybki rozwój przemysłu na ziemiach polskich i związany z tym wzrost liczebny klasy robotniczej spowodował, iż sprawa robotnicza wysunęła się na czoło zagadnień społeczn [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:19 , Wyświetleń: 2106 , Ocena: 19.31, Głosów: 93, Autor: ew.la

Historia imperium rzymskiego

"..., bo ród Juliuszów od samych bogów nieśmiertelnych pochodzi" Gajusz Juliusz Cezar Ze związku Anchizesa i boskiej Wenus narodził się Eneasz, który po upadku Troi [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:20 , Wyświetleń: 3554 , Ocena: 36.21, Głosów: 91, Autor: ew.la

Tajemnicze Hieroglify.

Grecy starożytni byli narodem dociekliwym. Nic też dziwnego, że od bardzo dawna uwagę ich przyciągały gigantyczne egipskie piramidy, ogromny Sfinks, wyciosany w skale, potę [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:22 , Wyświetleń: 2943 , Ocena: 37.36, Głosów: 110, Autor: ew.la

Pierwsze miasta.

Pierwsze większe osiedla miejskie powstaly na Bliskim i Środkowym Wschodzie - w Mezopotamii i w dolinie Indusu. Stanowiły one centrum rozwoju wspaniałej cywilizacji, która si [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:22 , Wyświetleń: 2288 , Ocena: 26.69, Głosów: 82, Autor: ew.la

Państwo Mieszka

Mieszko był pierwszym historycznie poświadczonym władcą Polski. Wiarygodna jednak tradycja , przekazana w kronice Galla Anonima mówi o jego przodkach : Siemowicie synu Piasta [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:23 , Wyświetleń: 4191 , Ocena: 39.77, Głosów: 135, Autor: ew.la

Ostatnie przygotowania do powstania

a. Ostatnie przygotowania do powstania. Tymczasem Komitet Centralny zaczął przygotowywać powstanie i uwłaszczenie chłopów. We wrześniu zarządał od społeczeństwa [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:24 , Wyświetleń: 1906 , Ocena: 38.08, Głosów: 36, Autor: ew.la

Ugrupowania polityczne na Emigracji

Już w końcu 1831 r. skupieni w Paryżu emigranci utworzyli Komitet Narodowy Polski z Joachimem Lelewelem na czele. Komitet przyjął program walki o niepodległość w ścisłym [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:25 , Wyświetleń: 2153 , Ocena: 37, Głosów: 58, Autor: ew.la

Problemy Królestwa Polskiego przed wybuchem powstania styczniowego

Wśród uczącej się młodzieży wyraźny był pęd do nauki i pracy społecznej. Część jej czołowych działaczy z Edwardem Jurgensem na czele, reprezentowała pogląd, że re [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:25 , Wyświetleń: 3528 , Ocena: 61.49, Głosów: 69, Autor: ew.la

Rabacja

Przygotowując powstanie zbrojne, szlacheccy spiskowcy chcieli je utrzymać w tajemnicy, obawiając się przedwczesnej dekonspiracji. Uważali, że w chwili wybuchu walk ogłosi si [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:25 , Wyświetleń: 2500 , Ocena: 11.27, Głosów: 214, Autor: ew.la

Manifest rządu i pierwsze walki (w powstaniu styczniowym)

W połowie stycznia 1863 r. władze carskie przeprowadziły w Warszawie pobór młodzieży męskiej do wojska. Większość zagrożonych zdołałą uciec do Puszczy Kampinowskiej i [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:26 , Wyświetleń: 1851 , Ocena: 40.38, Głosów: 44, Autor: ew.la

Upadek powstania styczniowego

Nawet energiczna działalność Traugutta nie mogła zapobiec klęsce. Rosjanie rozbili kolejno oddziały Borelowskiego i Czachowskiego, Mackiewicza na Żmudzi i Kalinowskiego na B [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:27 , Wyświetleń: 2351 , Ocena: 39.47, Głosów: 57, Autor: ew.la

Egipt Faraonów.

Z pozoru niezmienna cywilizacja starożytnego Egiptu przetrwala prawie 3000 lat. Pozostaly po niej imponujące zabytki, które wciąż wzbudzają zachwyt, takie jak piramidy, Sfink [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:28 , Wyświetleń: 3194 , Ocena: 26.59, Głosów: 108, Autor: ew.la

Babilonia

W trakcie swojej 2000-letniej historii Babilon dwukrotnie byl stolicą wielkiego imperium, slawng ze swojej świetności. Babilończycy mieli także duży wkład w intelektualny i [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:29 , Wyświetleń: 3053 , Ocena: 21.41, Głosów: 178, Autor: ew.la

Kultra odrodzenia w Polsce z uwzględnieniem nauk i ich przedstawicieli.

Odrodzenie, inaczej renesans, to okres w historii kultury europejskiej, kiedy w nauce i sztuce zaczęto twórczo nawiązywać do starożytnmości, w opozycji do światopoglądu śr [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:30 , Wyświetleń: 1726 , Ocena: 27.7, Głosów: 59, Autor: ew.la

Myśl filiozoficzna, społeczna i polityczna europejskiego odrodzenia.

Odrodzenie to okres w historii kultury europejskiej, kiedy w nauce i sztuce zaczęto twórczo nawiązywać do starożytnmości, w opozycji do światopoglądu średniowiecznego. Odr [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:31 , Wyświetleń: 1715 , Ocena: 67.67, Głosów: 26, Autor: ew.la

Reformacja. Reforma kościoła katolickiego w Polsce na tle walk religijnych w Europie Zachodniej.

Reformacja. Reforma kościoła katolickiego w Polsce na tle walk religijnych w Europie Zachodniej. W 1500 r. wszyscy chrześcijanie w Europie Zachodniej należeli do kościoła [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:32 , Wyświetleń: 1741 , Ocena: 64.21, Głosów: 27, Autor: ew.la

REWOLUCJA FRANCUSKA 1789 - 1799

REWOLUCJA FRANCUSKA 1789 - 1799. Rewolucję francuską cechuje uniwersalizm, jakiego brakowało wszystkim innym licznym wstrząsom Europy. Było to rzeczywiście w [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:32 , Wyświetleń: 2871 , Ocena: 28.19, Głosów: 88, Autor: ew.la

Związki Polski z Litwą.

Związki Polski z Litwą. Do przymierza Polski i Litwy dążył już Władysław Łokietek, który w 1325 roku nawiązał z Litwą przyjazne stosunki potwierdzone małżeństwe [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:33 , Wyświetleń: 1728 , Ocena: 16.1, Głosów: 103, Autor: ew.la

Konflikty zobrojne w Rzeczypospolitej w XVI wieku.- wstęp

Państwo polskie na początku XVI wieku przedstawiało się okazale. Wraz z Litwą było trezcim albo czwartym co do obszaru państwem w Europie, przewyższając swą wielkością [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:34 , Wyświetleń: 2325 , Ocena: 62.73, Głosów: 48, Autor: ew.la

Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVII wieku.- wstęp

Pierwsza połowa XVII wieku to okres, kiedy Rzeczypospolita jeszcze była siłą liczącą się w Europie, to równocześni okres końcowy powodzenia gospodarczego państwa. Już w [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:35 , Wyświetleń: 2316 , Ocena: 22.34, Głosów: 78, Autor: ew.la

Rewolucja w Rosji 1905-1907

"Rewolucja 1905-1907 roku w Rosji i na ziemiach polskich." Rywalizacja Rosji z Japonią o wpływy na dalekim wschodzie (Chiny, Mandżuria, Korea) doprowadziła do wybuchu wojny [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:36 , Wyświetleń: 2032 , Ocena: 24.18, Głosów: 60, Autor: ew.la

Gajusz Juliusz Cezar – geniusz czy uzurpator?

Postać Gajusza Juliusza Cezara to jedna z najbardziej znaczących osobowości w historii ludzkości.Urodził się 12 lipca 102 lub 100 roku p.n.e. Rodzina Cezarów wywodziła [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:37 , Wyświetleń: 1814 , Ocena: 43.74, Głosów: 37, Autor: ew.la

Piotr I Wielki

Piotr Wielki Piotr Sliż klasa Ie1Piotr I Wielki., urodził się w 1672 roku, zmarł w1725 roku. Był carem rosyjski od 1682 , cesarz od 1721, pochodził z dynastii Romanowów. [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:38 , Wyświetleń: 3239 , Ocena: 29.95, Głosów: 147, Autor: ew.la

Kryzys i odbudowa monarchi Piastów

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW1. Polityka Mieszka IIa) ZagranicznaMieszko II prowadził aktywną politykę międzynarodową. Dwukrotnie wyprawiał się do Saksoni [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:39 , Wyświetleń: 3613 , Ocena: 113.45, Głosów: 41, Autor: ew.la

Przemiany religijne w Europie w XVI wieku. Postawy władców i Kościoła.

TEMAT: PRZEMIANY RELIGIJNE W EUROPIE W XVI WIEKU. POSTAWYWŁADCÓW I KOŚCIOŁA.W drugiej połowie XV wieku nastąpił wzrost zamożności społeczeństwa, zaczęły upowsz [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:40 , Wyświetleń: 1751 , Ocena: 25.97, Głosów: 57, Autor: ew.la

Kopernik

Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu, zmarł 70 lat później w roku 1543. Był astronomem, matematykiem, ekonomistą oraz lekarzem. W 1510 roku osiedlił się [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:41 , Wyświetleń: 2649 , Ocena: 13.45, Głosów: 189, Autor: ew.la

Grecka polis

Najstarsze dzieje świata greckiego przypadają na epokę brązu (3000-1200 p.n.e.). Obszar, na którym powstała cywilizacja grecka, czyli Grecja właściwa, to niewielki region n [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:42 , Wyświetleń: 2811 , Ocena: 26.86, Głosów: 132, Autor: ew.la

Osadnictwo na prawie polskim

Osadnictwo na prawie polskim (wolnych gości)- zwolnienie od świadczeń(kilka-kilkanaście lat)- daniny na rzecz księcia- uprawa gruntów za czynsz- możliwość [...]

Dodano: 2008-02-10 09:20:43 , Wyświetleń: 2419 , Ocena: 32.75, Głosów: 91, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?