Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Rozwój terytorialny Rzymu (2)

Rozwój terytorialny państwa rzymskiego jest wydarzeniem bez precedensu w naszym kręgu kulturowym. Nie zdarzyło się wcześniej, ani później, by jedno państwo opanowało cał [...]

Dodano: 2008-02-10 13:06:49 , Wyświetleń: 2120 , Ocena: 20.27, Głosów: 84, Autor: ew.la

Architektura starożytnej Grecji (2)

ArchitekturaStarożytnej GrecjiKl. I bArchitektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw. Mimo, że świą [...]

Dodano: 2008-02-10 13:06:49 , Wyświetleń: 3433 , Ocena: 72.91, Głosów: 79, Autor: ew.la

Edward Dembowski

Edward DembowskiEdward Dembowski urodził się 25 kwietnia 1822 roku w Klementońcach, koło Puław. Jego ojciec – Leon Dembowski, kontelan i senator Królestwa Polskiego [...]

Dodano: 2008-02-10 13:06:49 , Wyświetleń: 2529 , Ocena: 21.97, Głosów: 104, Autor: ew.la

GROBOWIEC TUTANCHAMONA

C Na wstępie mojej pracy chciałabym poświęcić parę słów samemu Tutanchamonowi, władcy XVIII dynastii. Był on synem Echnatona, heretyka na tronie. O jego rodzicach nie wia [...]

Dodano: 2008-02-10 13:06:51 , Wyświetleń: 2279 , Ocena: 23.58, Głosów: 96, Autor: ew.la

Przewrót na Kubie

Kuba stanowiąca kiedyś kolonię hiszpańską, uzyskała niepodległość w 1898 roku dzięki amerykańskiej pomocy wojskowej. Mimo oficjalnie obowiązującej demokratycznej konst [...]

Dodano: 2008-02-10 13:06:52 , Wyświetleń: 2185 , Ocena: 16.73, Głosów: 114, Autor: ew.la

RFN po drugiej wojnie światowej - historia rozwoju kultury młodzieżowej.

Pięćdziesiąt lat temu powstało zupełnie nowe państwo – Niemiecka Republika Federalna. Chociaż rozpad Niemiec wiąże się bezpośrenio z tragicznym okresem 1939-1945, [...]

Dodano: 2008-02-10 13:06:53 , Wyświetleń: 1686 , Ocena: 33.47, Głosów: 44, Autor: ew.la

Ekspansja Rzymu

EKSPANSJA RZYMU1.Przyczyny podbojów rzymskich-chęć zdobycia nowych ziem pod uprawę-chęć wzbogacenia się-prawo do triumfu-wojny rodzą kolejne wojny2. [...]

Dodano: 2008-02-10 13:06:54 , Wyświetleń: 3084 , Ocena: 19.46, Głosów: 177, Autor: ew.la

Feudalizm (1)

KSZTAŁTOWANIE SIĘ SYSTEMU FEUDALNEGO W EUROPIE1.Feudalizm - ustrój społeczno-polityczny, w którym dominowała własność ziemska, dająca feudałom władzę nad chłopami [...]

Dodano: 2008-02-10 13:06:55 , Wyświetleń: 2513 , Ocena: 14.63, Głosów: 144, Autor: ew.la

Powstanie Chmielnickiego (1)

POWSTANIE CHMIELNICKIEGONa Ukrainie istniało wiele konfliktów: różnice językowo-etniczne pomiędzy polskimi właścicielami dóbr ziemskich a ukraińską ludnością chło [...]

Dodano: 2008-02-10 13:06:56 , Wyświetleń: 4639 , Ocena: 45.08, Głosów: 109, Autor: ew.la

Wyprawy geograficzne

Wyprawy Portugalskie:-Henryk Żeglarz - (1394-1460), syn króla Portugalii. Dla wyłączenia z handlu muzułmańskich kupców z Afryki Północnej organizował w latach 141 [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:11 , Wyświetleń: 2148 , Ocena: 17.91, Głosów: 103, Autor: ew.la

Jak szybko rozkłada się martwe ciało? (1)

Gdy człowiek umiera i zostaje pogrzebany według obrządku chrześcijańskiego, jak to jest przyjęte w naszym kręgu kulturowym, duchowny wypowiada przed spuszczeniem trumny do g [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:11 , Wyświetleń: 3519 , Ocena: 51.88, Głosów: 74, Autor: ew.la

Kalwinizm w świecie

KALWINIZM W ŚWIECIEJan Kalwin urodził się w 1509 roku w Szwajcarii. Był reformatorem religijnym, wybitnym działaczem reformacji i twórcą kalwinizmu. W czasie studiów te [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:11 , Wyświetleń: 2559 , Ocena: 36.17, Głosów: 89, Autor: ew.la

Ruch egzekucyjny skierowany przeciwko magnaterii (2)

Ruch egzekucyjny były to żądania średniej szlachty wobec króla, do egzekwowania praw i przywilejów szlacheckich. Datuje się go na XVI wiek, z tym, że jego powstawanie możn [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:12 , Wyświetleń: 1968 , Ocena: 42.77, Głosów: 38, Autor: ew.la

Bitwa o Anglię (1)

Po zwycięstwie nad Francją Hitler zaoferował Wielkiej Brytanii pokój;uważał zresztą Anglików za rasę nordyckich panów i od dawna był pod wrażeniem wielkości i trwało [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:14 , Wyświetleń: 2985 , Ocena: 27.66, Głosów: 126, Autor: ew.la

Skutki wojen polskich w XVII wieku

Skutki wojen polskich w XVII wiekuNastępstwa wojen polsko-szwedzkich ,polsko-rosyjskich i polsko-tureckich były do siebie podobne. Różnice są jednak bardziej widoczne na t [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:15 , Wyświetleń: 26220 , Ocena: 337.1, Głosów: 103, Autor: ew.la

Wojny polsko-szwedzkie w I poł. XVII wieku

PRZYCZYNY Główną przyczyną wybuchu wojny był spór między dwoma gałęziami rodu Wazów. Powodem tego sporu była korona szwedzka, o którą konkurowali Zygmunt III i [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:16 , Wyświetleń: 1961 , Ocena: 53.96, Głosów: 27, Autor: ew.la

Wzrost znaczenia sąsiadów Polski w XVII wieku

ROSJA, PRUSY, AUSTRIA w PIERWSZEJ POŁOWIE XVIII w.Rosja. Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem w życiu państwa rosyjskiego w XVII w. było stopniowe obumieranie, a nawet [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:18 , Wyświetleń: 2140 , Ocena: 25.24, Głosów: 71, Autor: ew.la

PO - pierwsza pomoc

to jest praca z PO (przysposobienie obronne)może dodasz to kategorię do prac!Pierwsza pomoc - jak najszybsze wyk. poszkodowanemu podst. zabiegów w razie uszkodzenia cia [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:19 , Wyświetleń: 2061 , Ocena: 19.09, Głosów: 105, Autor: ew.la

PO - ranni i rany

to jest praca z PO (przysposobienie obronne)może dodasz to kategorię do prac!Temat: Opatrywanie ran. 1.Zasady wykonywania opatrunków należy stale obserwować twarz posz [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:20 , Wyświetleń: 2227 , Ocena: 21.56, Głosów: 95, Autor: ew.la

PO - Terenoznawstwo

to jest praca z PO (przysposobienie obronne)może dodasz to kategorię do prac!Terenoznawstwo – dziedzina topografii obejmująca ogół wiadomości o terenie, mapach [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:21 , Wyświetleń: 1909 , Ocena: 18.37, Głosów: 85, Autor: ew.la

PO - Łączność

to jest praca z PO (przysposobienie obronne)może dodasz tą kategorię do prac!Łączność - dziedzina działalności ludzkiej, dotycząca przekazywania informacji, komun [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:22 , Wyświetleń: 2162 , Ocena: 10.96, Głosów: 170, Autor: ew.la

PO - Azymut, marsz na azymut, określanie azymutu

to jest praca z PO (przysposobienie obronne)może dodasz tą kategorię do prac!Określenie azymutu mag. na dany przedmiot. Należy: 1.stanąć twarzą do przedmiotu; przez [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:22 , Wyświetleń: 2585 , Ocena: 105.86, Głosów: 36, Autor: ew.la

Układy z Habsburgami i pokój wieczysty z Turcją

Układy z Habsburgami i pokój wieczysty z TurcjąRządy Jag. w Czechach i na Węgrzech napotykały stałe przeciwdziałanie Hab. aust. W 1514 Maksymilian I Habs. zawarł przym [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:23 , Wyświetleń: 2339 , Ocena: 37.12, Głosów: 75, Autor: ew.la

Polityka zamorska Zygmunta Augusta

Polityka zamorska Zygmunta Augusta W okresie wojny o Inf. Z.A. próbował stworzyć flotę król. Zatrudniał kaprów (kapitanów okrętów) którzy uzyskiwali pozw. Na rabunek [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:24 , Wyświetleń: 27112 , Ocena: 671.46, Głosów: 58, Autor: ew.la

nazwiska XV-XVIw.

Bodin Jean – „Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej (1576) Erazm z Rotterdamu (1467-1536); najwybitniejszy humanista w Europie poza Włochami, wielki miłośnik antyku i [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:25 , Wyświetleń: 2275 , Ocena: 20.23, Głosów: 94, Autor: ew.la

daty

1430 – Portugalczycy opanowali żeglugę na Azory1492 – odkrycie „Indii zach” przez Kolumba1492-1559 – między Francją a Habsburgami toczy si [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:25 , Wyświetleń: 3386 , Ocena: 26.45, Głosów: 185, Autor: ew.la

Absolutyzm we Francji (1)

Absolutyzm we FrancjiPróby wzmocnienia państwa pod wzgl. pol. i gosp. przypadły na lata rządów Henryka IV Burbona (1595-1610); wzmocnienie władzy król. miało miejsce w [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:26 , Wyświetleń: 22825 , Ocena: 32.12, Głosów: 145, Autor: ew.la

Wojna domowa w Anglii

Wojna domowa w AngliiMonarchia ang. XVI/XVIIw. przeżywała okres rozkwitu gosp., kulturalnego i politycznego. Szczególnie w gospod. ang. nastąpił gwałtowny rozwój związa [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:27 , Wyświetleń: 2634 , Ocena: 24.49, Głosów: 85, Autor: ew.la

daty - XVII wiek

1598 - detronizacja Zygmunta III Wazy z tronu Szw.1600 - włączenie Szw. Inflant(Estonia) do Rz.1603 – unia personalna Anglii i Szkocji1604 – I dymitriada< [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:28 , Wyświetleń: 2877 , Ocena: 11.4, Głosów: 193, Autor: ew.la

Rola igrzysk olimpijskich w starożytnej gercji

NIE UŻYWAĆ W VII L.O. W KATOWICACH.Igrzyska Olimpijskie goszczš w kulturze Grecji od 776 roku p.n.e. , kiedy to po raz pierwszy odbyły się one w Olimpii ( inne Ÿródła p [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:29 , Wyświetleń: 22504 , Ocena: 736, Głosów: 46, Autor: ew.la

Reformy Solona (2)

NIE UŻYWAĆ W VII L.O. W KATOWICACH.Walki wewnętrzne w Atenach w VII w.Bezwzględna polityka arystokracji ateńskiej doprowadziła do zaostrzenia stosunków wewnętrznych [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:30 , Wyświetleń: 3677 , Ocena: 37.09, Głosów: 122, Autor: ew.la

Podtsawy wladzy cesarskiej w starożytnym Rzymie

NIE UŻYWAĆ W VII L.O. W KATOWICACH.Kiedy Cezar rozpoczynał wojnę domowš, nie miał jeszcze okreœlonych dšżeń. Lecz kiedy z wojny wyszedł cało i zwycięsko został pa [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:31 , Wyświetleń: 2164 , Ocena: 75.33, Głosów: 35, Autor: ew.la

Marek Aureliusz Probus - boigrafia

NIE UŻYWAĆ W VII L.O. W KATOWICACH.Marek Aureliusz Probus pochodził, jak przed nim Aurelian i Klaudiusz II, z prowincji naddunajskich, należał tak, więc do tzw. Iliryjczy [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:32 , Wyświetleń: 2135 , Ocena: 53.49, Głosów: 54, Autor: ew.la

Królestwo polskie w przeddzień i w trakcie powstania styczniowego

KRÓLESTWO POLSKIE W PRZEDDZIEŃ POWSTANIA STYCZNIOWEGOWojna krymska - obserwowano sytuację w Rosji po wojnie krymskiej (wschodniej) w 1853, konflikt nie miał się rozszerzy [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:33 , Wyświetleń: 2945 , Ocena: 76.6, Głosów: 47, Autor: ew.la

Powstanie kościuszkowskie (3)

POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE – „wolność, całość, niepodległość”.Sytuacja w jakiej doszło do insurekcji kościuszkowskiej – pozostawione nawet moc [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:34 , Wyświetleń: 4591 , Ocena: 52.16, Głosów: 115, Autor: ew.la

Królestwo polskie w latach 1815-1830 (1)

KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 – 1830Obszar Królestwa Polskiego – 127.000 kmLiczba ludności niecałe – 3.000.000 mieszkańców – po 5 latach zwi [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:35 , Wyświetleń: 4329 , Ocena: 129.92, Głosów: 48, Autor: ew.la

Powstanie Listopadowe (3)

POWSTANIE LISTOPADOWEPodchorąży Piotr Wysocki postanowił przygotować powstanie narodowe. Takie same powstania trwały na zachodzie, Święta Liga miała się zajmować tłu [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:36 , Wyświetleń: 4615 , Ocena: 97.18, Głosów: 49, Autor: ew.la

Powstanie Stanów Zjednoczonych (4)

POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH.W latach 1619 – 1732 w Ameryce Północnej powstało 13 nowych kolonii angielskich, były to skupiska wielu narodowości, różniących si [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:37 , Wyświetleń: 5046 , Ocena: 316.12, Głosów: 24, Autor: ew.la

znaczenie epoki napoleonskiej

ZNACZENIE EPOKI NAPOLEOŃSKIEJ W KSZTAŁTOWANIU NOWOCZESNEJ EUROPY W Paryżu, w katedrze Notre Dame, papież Pius VII koronuje, 2 grudnia 1804 r., cesarską koroną Napoleona B [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:38 , Wyświetleń: 4173 , Ocena: 14.82, Głosów: 145, Autor: ew.la

Konferencja w Teheranie (1)

Konferencja w Teheranie odbyła się w dniach od 28 listopada do 1 grudnia 1943 roku. Zasadniczym jej tematem było uzgodnienie współdziałania w dalszym prowadzeniu wojny. Churc [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:39 , Wyświetleń: 2622 , Ocena: 52.22, Głosów: 59, Autor: ew.la

Polska pierwszych Piastów (1)

PAŃSTWO MIESZKA IHistorycznie pierwszym królem Polski był Mieszko I. Jednak w kronice Galla Anonima jest zapisane, że Mieszko miał poprzedników, którzy panowali w Gnieź [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:39 , Wyświetleń: 8670 , Ocena: 135.62, Głosów: 102, Autor: ew.la

HISTORIA ZAKONU KRZYZACKIEGO

HISTORIA ZAKONU KRZYZACKIEGO I KONTAKTY Z POLSKA [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:40 , Wyświetleń: 2607 , Ocena: 26.45, Głosów: 93, Autor: ew.la

Demokracja parlamentarna w Polsce

DEMOKRACJA PARLAMENTARNA W POLSCE.Sejm ustawodawczy – zebrał się w lutym 1919, Piłsudskiego powołano jako naczelnika państwa. Wybrani posłowie rozpoczęli pracę na [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:41 , Wyświetleń: 2804 , Ocena: 31.9, Głosów: 76, Autor: ew.la

Przed w trakcie i po zamachu majowym

PRZED, W TRAKCIE I PO ZAMACHU MAJOWYM.Sytuacja międzynarodowa w Polsce w przededniu zamachu – Niemcy nie przejmowano się postanowieniami konferencji w Wersalu. Porozumi [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:42 , Wyświetleń: 2270 , Ocena: 55.8, Głosów: 50, Autor: ew.la

Ustalenie zachodniej granicy

USTALENIE ZACHODNIEJ GRANICY.Przyczyny powstania wielkopolskiego – 26.12.1918 do Poznania przybywa Paderewski, na którego cześć zorganizowano manifest. Dowiedzieli si [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:43 , Wyświetleń: 1919 , Ocena: 16.71, Głosów: 111, Autor: ew.la

Królestwo Polskie przed powstaniem styczniowym

Wojna krymska - obserwowano sytuację w Rosji po wojnie krymskiej (wschodniej) w 1853, konflikt nie miał się rozszerzyć – Rosja i Turcja – Rosjanie zażądali zw [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:44 , Wyświetleń: 3593 , Ocena: 66.13, Głosów: 63, Autor: ew.la

Powstanie Styczniowe (3)

POWSTANIE STYCZNIOWEWalki rozpoczęły się 22.01.1863 roku, było dobrze przygotowane w sensie organizacyjnym, jeśli Polacy wygrają, przejmują władzę w Polsce. Cel: a [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:44 , Wyświetleń: 4050 , Ocena: 72.98, Głosów: 60, Autor: ew.la

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?Warszawa... U progu trzeciego tysiąclecia ma ponad 2 mln mieszkańców, jest wielki [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:46 , Wyświetleń: 1643 , Ocena: 44.75, Głosów: 35, Autor: ew.la

Cesarstwo Ottonów (2)

Dziedzictwo Lotara rozpadło się na kilka niezależnych organizmów państwowych (nigdy nie doszło do zjednoczenia). W dawnym państwie Karola Łysego, władzę sprawowały fakty [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:01 , Wyświetleń: 2442 , Ocena: 26.2, Głosów: 75, Autor: ew.la

Kazimierz Wielki (1)

Kazimierz Wielki1333 – tron, musiał uregulować stosunki z Janem Luksemburczykiem i Krzyżakami. Na dwóch kolejnych zjazdach w Wyszehradzie w 1335 i 1339 doszło do kom [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:02 , Wyświetleń: 14314 , Ocena: 148.96, Głosów: 153, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?