Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Od Władysława Wygnańca do Łokietka

Seniorzy:1138 – 1146 Władysław Wygnaniec - wygnanyPo śmierci Bolesława Krzywoustego on został seniorem. Obok niego dzielnice objęli dwaj młodsi bracia: Bolesł [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:03 , Wyświetleń: 3153 , Ocena: 247.14, Głosów: 20, Autor: ew.la

Od Mieszka I do Krzywoustego

960 – 992 Mieszko IWszystko to się dzieje kiedy zostaje przywrócone Cesarstwo Niemieckie (962r.) – Cesarstwo Ottona. Z polityką ekspansjonistyczną – zmier [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:04 , Wyświetleń: 2568 , Ocena: 167.13, Głosów: 22, Autor: ew.la

Reformacja i kontrreformacja (1)

Przez prawie całe średniowiecze ruchy heretyckie kwestionowały prawo papieży do władania nad światem. Rzymowi udało się je pokonać – prócz Czech, tam husytyzm. [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:05 , Wyświetleń: 2549 , Ocena: 21.7, Głosów: 147, Autor: ew.la

Słowianie (2)

Słowianie zaliczają się do ludów indoeuropejskich. W II wieku n.e. opanowali oni ziemie w dorzeczu Wisły, Warty i środkowego Dniepru. W czasie dalszych wędrówek opanowali c [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:06 , Wyświetleń: 2344 , Ocena: 11.69, Głosów: 168, Autor: ew.la

Spór o inwestyturę

Walka o reformę Kościoła.X wiek był stuleciem pełnym niepokoju, wojen domowych, najazdów. Niektóre środowiska duchowne krytykowały uwikłanie się Kościoła w sprawy [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:07 , Wyświetleń: 2437 , Ocena: 13.24, Głosów: 151, Autor: ew.la

Unia polsko - litewska

Rządy Andegawenów w Polsce.Po śmierci Kazimierza Wielkiego, zgodnie z zawartą wcześniej umową , tron polski przeszedł w ręce która Węgier Ludwika. Choć Ludwik obiec [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:08 , Wyświetleń: 2524 , Ocena: 25.23, Głosów: 85, Autor: ew.la

Wszystko o żółwiach

Ogólne wiadomościŻółwie w mitach i kulturzeŻółwie w mitach i legendach stanowiły ważną dla tamtych ludów rzecz . Żółwiom przypisywano kiedyś wiele cech taki [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:14 , Wyświetleń: 2515 , Ocena: 23.03, Głosów: 99, Autor: ew.la

Jak powstał grobowiec kapucynów w Palermo?

Kapucyni to odłam zakonu franciszkanów o surowszej regule, który powstał krótko przed rokiem 1534. W tym roku kapucyni zbudowali przed bramami miasta Palermo swój pierws [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:36 , Wyświetleń: 3320 , Ocena: 123.83, Głosów: 29, Autor: ew.la

Jak rozbudowano z czasem grobowiec kapucynów W Palermo?

Nowy grobowiec kapucynów służył do roku 1670 przede wszystkim jako miejsce pochówku zmarłych zakonników. Jednakże w miarę upływu czasu wierni wywierali coraz więk [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:37 , Wyświetleń: 3904 , Ocena: 144, Głosów: 36, Autor: ew.la

Konrreformacja

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC REFORMACJIProtestantyzm wstrząsnął całym kościołem, zmuszając go do przeprowadzenia wielu reform. Uchwalił je sobór trydencki w 1545 – [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:39 , Wyświetleń: 3154 , Ocena: 38.49, Głosów: 93, Autor: ew.la

Wyprawy krzyżowe (1)

Wyprawy krzyżowe – przejaw ekspansji Europy Zachodniej. Chrześcijaństwo u progu drugiego tysiąclecia rozszerzyło swoje granice w Europie, obejmując kr. skandynawskie. W [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:39 , Wyświetleń: 3064 , Ocena: 48.18, Głosów: 86, Autor: ew.la

Prawo rzymskie (1)

Kultura rzymska w ciągu stuleci uległa wielu przemianom. Rzymianie byli początkowo mieszkańcami niewielkiego miasta-państwa. W miarę upływu czasu ich państwo bardzo się po [...]

Dodano: 2008-02-11 23:52:47 , Wyświetleń: 2878 , Ocena: 29.81, Głosów: 113, Autor: ew.la

Rzym Cesarstwo, Republika

Siły zbrojne Rzymu okresu republiki. Istotnym elementem armii rzymskiej był powszechny obowiązek służby wojskowej spoczywający na każdym obywatelu zdolnym do noszenia broni [...]

Dodano: 2008-02-11 23:52:50 , Wyświetleń: 2940 , Ocena: 33.6, Głosów: 87, Autor: ew.la

Zjazd Gnieźnieński (2)

Zjazd Gnieźnieński “GNIEZNO MATER ECCLESIARUM POLONI [...]

Dodano: 2008-02-12 08:05:19 , Wyświetleń: 2956 , Ocena: 43.59, Głosów: 100, Autor: ew.la

Zjazd Gnieźnieński (1)

Zjazd Gnieźnieński “GNIEZNO MATER ECCLESIARUM POLONI [...]

Dodano: 2008-02-12 08:05:26 , Wyświetleń: 2274 , Ocena: 20.93, Głosów: 95, Autor: ew.la

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej, uwarunkowania, cele, konsekwencje społeczne, znaczenie.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej, uwarunkowania, cele, konsekwencje społeczne, znaczenie.Rewolucja burżuazyjna – typ antyfeudalnej rewolucji społecznej kie [...]

Dodano: 2008-02-12 19:50:21 , Wyświetleń: 1888 , Ocena: 48.44, Głosów: 35, Autor: ew.la

KOLONIE I KOLONIALIZM NA KONTYNENCIE AMERYKAŃSKIM - RYWALIZACJA MIĘDZYNARODOWA

KOLONIE I KOLONIALIZM NA KONTYNENCIE AMERYKAŃSKIM - RYWALIZACJA MIĘDZYNARODOWAW 1550 roku Londyn liczył 60.000 mieszkańców . W 1650 roku - 350.000 mieszkańców , więks [...]

Dodano: 2008-02-12 19:50:22 , Wyświetleń: 3333 , Ocena: 59.76, Głosów: 69, Autor: ew.la

Początki nowożytnego świata

Początki nowożytnego świata1. Epoka wielkich odkryćRok 1492, w którym genueńczyk Krzysztof Kolumb dotarł do wybrzeży wysp Ameryki Środkowej przekonany, że odkrył [...]

Dodano: 2008-02-13 18:49:54 , Wyświetleń: 2723 , Ocena: 20.37, Głosów: 104, Autor: ew.la

Wojna Trzynastoletnia (2)

Związek Pruski.Po wielkiej wojnie zaostrzyły się konflikty wewnętrzne w państwie krzyżackim:a)zwiększenie podatków – niezadowoleni chłopi jaki i mieszcanie,< [...]

Dodano: 2008-02-13 18:49:54 , Wyświetleń: 1885 , Ocena: 16.59, Głosów: 93, Autor: ew.la

Wielka wojna z Krzyżakami (bez przebiegu wojny)

Chrzest Litwy dokonany bez pośrednictwa Zakonu, stanowił dla niego wielką klęskę polityczną, ponieważ stawiał pod znakiem zapytania obecność Krzyżaków nad Bałtykiem. D [...]

Dodano: 2008-02-13 18:49:56 , Wyświetleń: 4423 , Ocena: 55.96, Głosów: 93, Autor: ew.la

Polityka zagraniczna Jagiellonów.

Polityka zagraniczna Jagiellonów w latach 1447-1572W 1447r., po trwającym 3 lata bezkrólewiu, na tron polski wstąpił dotychczasowy wielki książę litewski Kazimierz. Pol [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:05 , Wyświetleń: 24603 , Ocena: 845.54, Głosów: 45, Autor: ew.la

Wywiad z Ottonem z Bambergu.

Wywiad z ottonemZ Bambergu.GeeP: Powiedz mi drogi Ottonie, zawsze zastanawiało mnie twoje pochodzenie. Powiedz gdzie leży Bamberg ?Otton: Bamberg to miasto w Niemczec [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:12 , Wyświetleń: 2273 , Ocena: 44.92, Głosów: 64, Autor: ew.la

Mitologia Słowian

Mitologia słowiańska BogowieMożemy dziś przyjąć, że w skład panteonu słowiańskiego wchodziło czterech głównych bogów. Bogowi ci znani byli na całym terenie z [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:17 , Wyświetleń: 2247 , Ocena: 23.63, Głosów: 85, Autor: ew.la

Jak doszło do zjednoczenia Niemiec

Jak doszło do zjednoczenia Niemiec ?II wojna światowa podzieliła Niemcy na dwa kraje: NRD i RFN. Był to podział sztuczny ponieważ dzielił jeden naród na dwa „oboz [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:18 , Wyświetleń: 3730 , Ocena: 108.78, Głosów: 36, Autor: ew.la

Mowa obronna Aleksandra Wielkiego.

Mowa obronna Aleksandra WielkiegoMacedońskiego.Nie twierdzę, że nie popełniłem zarzucanych mi zbrodni. Sądzę jednak, że widzicie je w złym świetle. Co do pozbawie [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:18 , Wyświetleń: 4492 , Ocena: 55.85, Głosów: 112, Autor: ew.la

Zygmunt II AUgust

Zygmunt II August, ur. 1520, zm. 1572, wielki książę litewski od 1522, król Polski od 1529, faktycznie objął rządy w 1548; ostatni z dynastii Jagiellonów, syn Zygmunta I St [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:24 , Wyświetleń: 2227 , Ocena: 28.19, Głosów: 66, Autor: ew.la

Zygmunt Stary

Zygmunt Stary, ur. 1467, zm. 1548, król Polski i wielki książę litewski od 1506, z dynastii Jagiellonów, syn Kazimierza i IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakusza [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:25 , Wyświetleń: 4352 , Ocena: 65.93, Głosów: 120, Autor: ew.la

WOJNA 30-sto letnia

jedyny autor Piotr SlizData Wydarzenie 1618 - 1648 Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1621 Etap Czeski 1622 - 1629 Wojna o PalatynatWojna duńska 1625 - 1629 Wojna polsko - szwedzk [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:26 , Wyświetleń: 8763 , Ocena: 17.54, Głosów: 141, Autor: ew.la

Starożytny Rzym- ściąga

753 p.n.e.- założenie Rzymu przez Romulusa475 p.n.e.- Upadek królestwa i początek ustroju republiki.264 p.n.e.- zakończenie podboju Italii, początek I wojny punickiej [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:29 , Wyświetleń: 2708 , Ocena: 15.02, Głosów: 138, Autor: ew.la

„Sprawa chłopska w powstaniach narodowych”

W Polsce przez wieki, jeżeli nie od początku jej istnienia, najbardziej wyzyskiwaną i wykorzystywaną klasą społeczną byli niewątpliwie chłopi. Nikt przez ten okres [...]

Dodano: 2008-02-14 14:13:24 , Wyświetleń: 7322 , Ocena: 216.96, Głosów: 52, Autor: ew.la

Wielki kryzys w latach 30-stych

Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił widoczny rozwój gospodarki światowej. Spo-wodowane było to głownie zapotrzebowaniem militarnym wielkich mocarstw (czyli Niemiec, Anglii [...]

Dodano: 2008-02-14 14:13:27 , Wyświetleń: 1949 , Ocena: 18.36, Głosów: 79, Autor: ew.la

KATYŃ (1)

REFERATKATYŃ jest to miejscowość w Federacji Rosyjskiej położona 12 km Na zachód od Smoleńska. W pobliżu Katynia, w lasach nad Dnieprem usytuowany był ośrodek NKWD, w [...]

Dodano: 2008-02-14 14:13:29 , Wyświetleń: 2665 , Ocena: 12.52, Głosów: 195, Autor: ew.la

JULIUSZ CEZAR (1)

Cezar Juliusz , Caius lulius caesar –(ok.100-44 p.n.e.) , jeden z najwybitniejszych wodzów rzymskich , mąż stanu. Przez wiele lat piastował ważne stanowiska państwowe , [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:16 , Wyświetleń: 2461 , Ocena: 31.11, Głosów: 83, Autor: ew.la

SPOŁECZENSTWO

Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo aktywne, zdolne do organizowania się w celu określenia i realizacji swych celów politycznych, społecznych i ekonomicznych w któ [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:16 , Wyświetleń: 3629 , Ocena: 13.97, Głosów: 212, Autor: ew.la

Wojna siedemnastowieczna z Turcją

Przyczyny wojny z Turcją:a)w 1618 wybuchła wojna 30-letnia. Brały w niej udział wszystkie państwa. Polska stanęła po stronie obozu katolickiego, a Turcja protestancka &# [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:28 , Wyświetleń: 1837 , Ocena: 32.14, Głosów: 48, Autor: ew.la

Sanacja po śmierci Piłsudskiego

Umiera Piłsudski. Obóz sanacyjny nie jest stabilny. Chcą przeprowadzić zmiany, co doprowadza do kryzysu. Uaktywnia się opozycja – Narodowa Demokracja – miała nadz [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:29 , Wyświetleń: 2035 , Ocena: 25.08, Głosów: 76, Autor: ew.la

Wojna siedemnastowieczna ze Szwecją

Przyczyny wojny ze Szwecją:a)sejm szwedzki zaniepokoił się możliwością przeprowadzenia rekatolicyzmu przez Zygmunta III Wazę i zdetronizował go z tronu szwedzkiego, kr [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:31 , Wyświetleń: 1867 , Ocena: 27.52, Głosów: 55, Autor: ew.la

Wielka wojna północna 1700-1721

Reformy Piotra I:a)chce wprowadzić absolutyzm,b)zawodowa armia – służba 25 lat, nowoczesna broń, piechota, artyleria, 180 tys. żołnierzy,c)1725 – Akad [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:32 , Wyświetleń: 4493 , Ocena: 52.7, Głosów: 93, Autor: ew.la

Wielki kryzys ekonomiczny.

Przyjmuje się, że początkiem kryzysu był „czarny czwartek” – 24.10. 1929 – krach na giełdzie w USA. System wersalski oraz konfederacja pokojowa po pier [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:33 , Wyświetleń: 1930 , Ocena: 19.87, Głosów: 85, Autor: ew.la

Kryzys ekonomiczny w Polsce.

Pierwsze oznaki chaosu w 1928 – rząd zezwolił na swobodny, niekontrolowany wywóz kapitału z Polski. 1929 – krach gospodarczy – spadek produkcji przemysłowej, [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:34 , Wyświetleń: 3230 , Ocena: 82.33, Głosów: 50, Autor: ew.la

Dlaczego Egipcjanie mumifikowali swoich zmarłych? (2)

Zwyczaj ten był konsekwencją egipskich wierzeń dotyczących życia pozagrobowego, które rozwinęły się w epoce Starego Państwa. W tych czasach kraj nad Nilem stał [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:46 , Wyświetleń: 5350 , Ocena: 142.55, Głosów: 50, Autor: ew.la

Co działo się ze zmarłym po mumifikacji?

Wielce prawdopodobne jest, że uroczystości religijne, które rozpoczynały się już w namiocie, gdzie oczyszczano zwłoki, kontynuowane były w czasie właściwych prac mumifiku [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:47 , Wyświetleń: 3540 , Ocena: 50.84, Głosów: 67, Autor: ew.la

Jak powstały piramidy?

Drugim typowym grobowcem starożytnego Egiptu była piramida. Była to budowla stricte królewska, ponieważ pod nią (a później także w niej) chowano tylko mumie farao [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:47 , Wyświetleń: 4007 , Ocena: 63.87, Głosów: 81, Autor: ew.la

Polityka wewnetrzna Piastów

POLITYKA WEWNĘTRZNA PIASTÓW Mieszko I :- Mieszko I stał na czele państwa dobrze zorganizowanego, z silna drużyną i licznymi grodami- o [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:50 , Wyświetleń: 27460 , Ocena: 352.37, Głosów: 109, Autor: ew.la

Prusy - XVIII wiek

Prusy były państwem drugorzędnym: aż do 1657 (podpisanie traktatu welawskiego) pozostawała pod lenną zwierzchnością Korony Polskiej, brandenburska część monarchii wchodz [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:51 , Wyświetleń: 2492 , Ocena: 10.07, Głosów: 202, Autor: ew.la

Austria - XVIII wiek - absolutyzm

Dynastia Habsburgów była jedyną dynastią, która posiadała tak wiele terytoriów (ziemie zróżnicowane pod względem gospodarczym, językowym, kulturowym – Austria, Sty [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:52 , Wyświetleń: 2417 , Ocena: 31.24, Głosów: 97, Autor: ew.la

Germanizacja, rusyfikacja, autonomia Galicji

Rusyfikacja.Po upadku powstania styczniowego, władze rosyjskie całkowicie zlikwidowały autonomię Królestwa Polskiego:a)zlikwidowano instytucje polskie w Warszawie (Rad [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:53 , Wyświetleń: 1861 , Ocena: 29.2, Głosów: 44, Autor: ew.la

Postawa polskiego społeczeństwa wobec polityki zaborców

Polityka ugody z zaborcami.Młodzi konserwatyści krakowscy – „Stańczycy” - (Walerian Kalinka, Józef Szujski – historycy, Stanisław Tarnowski – [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:54 , Wyświetleń: 1688 , Ocena: 41.5, Głosów: 35, Autor: ew.la

Historia cesarstwa rzymskiego i jego ustroju

753 r. p.n.e. Tradycyjna data założenia Rzymu. Rzym został założony wśród siedmiu wzgórz, w krainie nazwanej w starożytności Lacjum, zamieszkiwanej przez mówiących po [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:56 , Wyświetleń: 2884 , Ocena: 81.11, Głosów: 36, Autor: ew.la

Jak dzielą się epoki historyczne w Egipcie?

W starożytnym Egipcie, o którym będzie mowa w tym rozdziale, sztuka mumif Skowania zwłok rozwijała się przez długie stulecia. Dla właściwej orientacji przy opisywaniu [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:33 , Wyświetleń: 4565 , Ocena: 70.67, Głosów: 72, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?