Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Starożytna Grecja

DZIEJE STAROŻYTNEJ GRECJI, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNEPoczątki cywilizacji greckiej datują się od przełomu II i III tysiąclecie p.n.e. Związane są z powstaniem najstar [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:40 , Wyświetleń: 3178 , Ocena: 31.95, Głosów: 111, Autor: ew.la

Europa w Okresie Uniwersalizmu i Krucjat

WALKA PAPIESTWA Z CESARSTWEM O INWESTYTURĘ Na tron niemiecki wybrany został Konrad II. Koronę przyjął w 1027 r. Doprowadził do umocnienia władzy cesarskiej w Niemcze [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:42 , Wyświetleń: 3268 , Ocena: 68.87, Głosów: 38, Autor: ew.la

POLSKA ZA CZASÓW BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

Państwo polskie było podzielone. Na Śląsku rządził Bolesław, w Wielkopolsce - Zbigniew. Duży wpływ na władzę mieli możnowładcy. Prawdopodobnie Zbigniew jako starszy wi [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:43 , Wyświetleń: 1966 , Ocena: 32.9, Głosów: 49, Autor: ew.la

gospodarka europejska w XVII w.

GOSPODARKA EUROPEJSKA W XVIIw.Sytuacja ekonomiczna europy była w XVII w. Pod wieloma względami inna od tej panującej w wieku XVI. Kraje takie jak Hiszpania i Portuga [...]

Dodano: 2008-02-16 01:00:00 , Wyświetleń: 2556 , Ocena: 15.6, Głosów: 114, Autor: ew.la

interwencja polska w rosji w połowie XVII w.

INTERWENCJA POLSKA W ROSJI W I POŁOWIE XVIIw.W latach 1610-1612 polakom udało się prawie przez 2 lata okupować Rosję. Do 1584 carem jej był Iwan IV Groźny prowad [...]

Dodano: 2008-02-16 01:00:02 , Wyświetleń: 1741 , Ocena: 23.17, Głosów: 65, Autor: ew.la

jagielonnowie - polityka dynastyczna

Bezpotomna śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. zahamowała wzrost znaczenie państwa polskiego. Tron objął, dystyngowany nań już przedtem, król węgierski Ludwik, zwany na [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:32 , Wyświetleń: 1770 , Ocena: 27.2, Głosów: 58, Autor: ew.la

Imperializm

Imperializm-polityka zagraniczna, polegająca na podbojach kolonialnych, dążeniu do podporządkowania sobie innych krajów i militaryzmie.¨ Wybuch I wojny światowej 1914-19 [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:40 , Wyświetleń: 2594 , Ocena: 17.42, Głosów: 155, Autor: ew.la

Rodzina Borków

Niedaleko Łobza w naszym pięknym województwie Zachodnio-Pomorskim znajduje się niewielka, zapomniana przez świat wioska o nazwie STRZEMIELE. Mało kto zdaje sobie sprawę [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:49 , Wyświetleń: 2244 , Ocena: 19.11, Głosów: 107, Autor: ew.la

Reformy Klejstenesa

Reformy Klejstenesa508/507 r. pne – stronnictwo reform powierza urząd archonta Klejstenesowi, z zadaniem przeprowadzenia reform w AtenachPRZEWRÓT [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:59 , Wyświetleń: 3322 , Ocena: 22.12, Głosów: 146, Autor: ew.la

Reformy Solona (3)

Reformy Solona594 r. p.n.e. – archont Solon przeprowadził w Atenach reformy.Unieważnił długi, dłużników sprzedanych do niewoli kazał wykupić za państwowe pi [...]

Dodano: 2008-02-16 12:50:00 , Wyświetleń: 4620 , Ocena: 50.12, Głosów: 135, Autor: ew.la

Starożytna Grecja - postacie

Starożytna Grecja - postacieKreta(rozkwit: 2000 r. – 1450 r. p.n.e.)1. Minos – król Krety (żona-Pazyfae, dzieci-Deukalion, Androgenos, Ariadna i Fedra)

Dodano: 2008-02-16 12:50:01 , Wyświetleń: 2216 , Ocena: 19.01, Głosów: 87, Autor: ew.la

G. Narutowicz, E. Kwiatkowski

Gabriel Narutowicz (1865-1922), inżynier hydrotechnik, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Studiował w Zurychu, gdzie ukończył politechnikę i w 1908 został profesor [...]

Dodano: 2008-02-16 12:50:03 , Wyświetleń: 2834 , Ocena: 44.86, Głosów: 76, Autor: ew.la

Przyczyny i skutki wielkich odkryć goegraficznych.

Dariusz PodsiadłyPRZYCZYNY I SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCHPrzyczyny1. Polityczne Ambicje poszczególnych państw i ich mieszkańców do zdobycia n [...]

Dodano: 2008-02-16 12:50:05 , Wyświetleń: 14650 , Ocena: 142.72, Głosów: 162, Autor: ew.la

Polityka Rzymu - prowincje

Polityka Rzymu - prowincjeW toku podboju Italii opracował Rzym zasady organizacyjne podbitych obszarów. Nie przypominały one w niczym metod stosowanych przez jakiekolwiek pa [...]

Dodano: 2008-02-16 12:50:07 , Wyświetleń: 27992 , Ocena: 622.12, Głosów: 68, Autor: ew.la

Chronologia Orientalna

CHRONOLOGIA ORIENTALNAPowstanie tzw. egipskiego Nowego Państwa, tj. XVIII dynastii, szacuje się na około 1580 r. p.n.e. Z powiązań chronologicznych Egiptu z krajami Azji P [...]

Dodano: 2008-02-16 12:50:09 , Wyświetleń: 2855 , Ocena: 36.24, Głosów: 90, Autor: ew.la

Rzemiosło w późnośredniowiecznym Wrocławiu

Rzemiosło w późnośredniowiecznym WrocławiuPrzystępując do badania rozwoju rzemiosła we Wrocławiu stwierdzić trzeba, że obfite źródła w tym kierunku pochodzą dopi [...]

Dodano: 2008-02-16 12:50:10 , Wyświetleń: 2290 , Ocena: 169.48, Głosów: 20, Autor: ew.la

FRANCJA W PRZEDEDNIU REWOLUCJI 1789

FRANCJA W PRZEDEDNIU REWOLUCJI 1789 r.I Monarchia Burbonów na tle Europy: Kiedy w 1774 r. Ludwik XVI wstąpił na tron francuski, polityczna sytuacja królestwa wydawała [...]

Dodano: 2008-02-16 12:50:12 , Wyświetleń: 3323 , Ocena: 69.07, Głosów: 69, Autor: ew.la

Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa

„ Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa”USA –1787r.Jeszcze w czasie działań wojennych, a szczególnie po zawarciu pokoju, w [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:10 , Wyświetleń: 3694 , Ocena: 27.5, Głosów: 65, Autor: ew.la

GENEZA I TYPOLOGIA PARTII POLITYCZNYCH W XIX WIEKU

GENEZA I TYPOLOGIA PARTII POLITYCZNYCH W XIX WIEKUXIX wiek to wiek wielkich przyrostów ludzi na świecie. Dokonały się przekształcenia w rolnictwie i przemyśle, dlatego, [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:11 , Wyświetleń: 2465 , Ocena: 24.03, Głosów: 85, Autor: ew.la

Geneza wybuchu pierwszej wojny światowej

GENEZA WYBUCHU I-ej WOJNY ŚWIATOWEJII-ga połowa XIX wieku to okres narastania sprzeczności pomiędzy głównymi mocarstwami świata. Rosja chciała otwarcia cieśnin czarno [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:12 , Wyświetleń: 3380 , Ocena: 69.85, Głosów: 45, Autor: ew.la

major Hubal

Major Henryk Dobrzański „Hubal”W 1939 roku Niemcy najechali na Polskę. Właściwie wynik z góry był przesądzony. 28 września Polska ogłosiła kapitulację. B [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:13 , Wyświetleń: 2340 , Ocena: 14.44, Głosów: 146, Autor: ew.la

sztuka starożytnej grecji - akropol

AkropolW centrum Aten znajduje się najsłynniejsze, moim zdaniem miejsce Grecji – Akropol. Spotykane są dwie nazwy tego miejsca – Akropol ateński lub Akropol [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:18 , Wyświetleń: 1894 , Ocena: 32.4, Głosów: 51, Autor: ew.la

Sprawa Polska w I wojnie swiatowej

Po rewolucji w 1905r. nastąpił w PPS rozłam: większość opowiedziała się za łącznością z rosyjskim ruchem rewolucyjnym, mniejszość pod wodzą Piłsudskiego za kontynuo [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:26 , Wyświetleń: 8740 , Ocena: 154.83, Głosów: 74, Autor: ew.la

Powstanie listopadowe (1830-31)

Pod koniec lat dwudziestych sytuacja polityczna w Królestwie wyglądała na ustabilizowaną. Koronacja Mikołaja I na króla polskiego w 1829 r. jak również sejm z 1830 r. nie w [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:29 , Wyświetleń: 1989 , Ocena: 21.19, Głosów: 78, Autor: ew.la

Rewolucja francuska. (2)

Wielka rewolucja Francuska przyniosła feudalnej Francji i Europie potężne wstrząsy, które rozpoczęły lawinę wydarzeń i przemian zmieniających polityczne i społeczne obl [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:32 , Wyświetleń: 2782 , Ocena: 23.55, Głosów: 90, Autor: ew.la

Stosunki polsko-krzyżackie w dziejach Polski .

Powstanie zakonu krzyżackiego . Zakon Szpital Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie założony został w Palestynie w 1190 r. (w zakon rycerski przekształcon [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:33 , Wyświetleń: 2989 , Ocena: 56.51, Głosów: 62, Autor: ew.la

Konstytucja 3 maja (3)

Konstytucja 3 maja (1791)Konstytucja 3 Maja to ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:37 , Wyświetleń: 3554 , Ocena: 31.6, Głosów: 127, Autor: ew.la

Sejm czteroletni (1)

Sejm Czteroletni (1788 - 1792)Sejm Czteroletni, obradujący w Warszawie od 6 X 1788 do 29 V 1792. Zwołany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, za zgodą Katarzyny II, dla [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:38 , Wyświetleń: 3566 , Ocena: 37.57, Głosów: 124, Autor: ew.la

Powstanie kościuszkowskie (2)

Powstanie Kościuszkowskie (1714)Powstanie kościuszkowskie to powstanie narodowe przeciw Rosji, a następnie także przeciw Prusom, trwające od 24 III do 16 XI 1794. Objęło [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:39 , Wyświetleń: 2026 , Ocena: 39.37, Głosów: 40, Autor: ew.la

Agencja

Agencja (1794-1802)Agencja to przedstawicielstwo władz powstania kościuszkowskiego, utworzone w Paryżu 1794 przez F. Barssa. Po upadku powstania wznowiła 1796 działalnoś [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:42 , Wyświetleń: 2776 , Ocena: 10.96, Głosów: 257, Autor: ew.la

Wybicki Józef

Wybicki Józef (1747-1822)Publicysta, pisarz i poeta, działacz polityczny. Jako poseł na sejm 1767 ostro występował przeciwko ambasadorowi rosyjskiemu N.W. Repninowi. Uczes [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:43 , Wyświetleń: 2965 , Ocena: 30.64, Głosów: 120, Autor: ew.la

Konfederacja Barska

Konfederacja Barska (1768 - 1772)Barska konfederacja 1768-1772 to zbrojny związek szlachty zawiązany 29.02.1768 w Barze na Podolu. Objęła swym zasięgiem ziemie całej Rzec [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:43 , Wyświetleń: 2256 , Ocena: 23.44, Głosów: 80, Autor: ew.la

Uwłaszczenie Chłopów

Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskichUwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich, przekazanie chłopom użytkowanej przez nich ziemi na własność, przeprowadzone w XI [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:44 , Wyświetleń: 2762 , Ocena: 26.59, Głosów: 120, Autor: ew.la

Ustrój demokracji szlacheckiej na tle systemów ustrojowych Europy

Europa wieku XVI i XVII to przed wszystkim zlepek rozwijających się i prężnie funkcjonujących państw. Trudno jest porównywać jedno państwo do drugiego, pod względem jego [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:47 , Wyświetleń: 2794 , Ocena: 122.51, Głosów: 38, Autor: ew.la

Działa Samobieżne (Niemieckie)

Samobieżne działa przeciwpancerne:Panzerjäger I Marder I; II; IIINashorn (Hornisse) Sd.Kfz. 164 Panzerjäger ITo samobieżna lekko opancerzona armata [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:51 , Wyświetleń: 1951 , Ocena: 30.5, Głosów: 55, Autor: ew.la

Czołgi (Niemieckie)

Na stronie tej pragniemy opisać broń pancerną użytą w II Wojnie Światowej, której egzemplarze mogły się znajdować na terenie polski. Powyższe zestawienie ma pomóc w [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:52 , Wyświetleń: 4477 , Ocena: 76.28, Głosów: 91, Autor: ew.la

Wielkie odkrycia geograficzne (1)

Wielkie odkrycia geograficzne1.Przyczyny odkryć geograficznycha)Około 1430 r. Portugalczycy opanowali żeglugę na Wyspy Azorskie. Był to punkt zwrotny w docieraniu drog [...]

Dodano: 2008-02-18 11:01:34 , Wyświetleń: 5310 , Ocena: 60.75, Głosów: 74, Autor: ew.la

Powstanie kościuszkowskie (1)

Powstanie kościuszkowskie, powstanie narodowe przeciw Rosji, a następnie także przeciw Prusom, trwające od 24 III do 16 XI 1794. Objęło swym zasięgiem prawie wszystkie dziel [...]

Dodano: 2008-02-18 11:01:36 , Wyświetleń: 2278 , Ocena: 46.95, Głosów: 40, Autor: ew.la

Kształtowanie sie lewicy na ziemiach polskich.

Komuniści polscy znaleźli się po klęsce Polski we wrześniu 1939 w wyjątkowo trudnej sytuacji. KPP (Komunistyczna Partia Polski) zostało rozwiązane. Zostali pozbawieni tworz [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:04 , Wyświetleń: 1896 , Ocena: 46.56, Głosów: 33, Autor: ew.la

Sprawa polska w okresie napoleońskim.

Wśród ważnych spraw epoki napoleońskiej miejsce wybitne, chociaż nie naczelne zajmowała bez wątpienia kwestia polska. Od 1794 działała w Paryżu kierowana przez Franci [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:08 , Wyświetleń: 5408 , Ocena: 85.54, Głosów: 93, Autor: ew.la

Czołgi Polskie

Polskie tankietki serii TKW 1928 , angielska spółka Vickers Armstrong wyprodukowała dwa modele czołgu Vickers Carden Loyd Mark VI ich projekt przyciągnął uwagę krę [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:14 , Wyświetleń: 6765 , Ocena: 58.44, Głosów: 126, Autor: ew.la

Kształtowanie się granic Rzeczypospolitej - 1918

Kształtowanie się granic RzeczypospolitejGranica z NiemcamiPowstanie Wielkopolskie - 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybywa Ignacy Paderewski, gorące przyjęcie przez [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:17 , Wyświetleń: 2872 , Ocena: 62.44, Głosów: 62, Autor: ew.la

Biografia Erwina Rommla

Erwin Rommel (1891-1944) Autor: RykuErwin Rommel (1891-1944), feldmarszałek i najbradziej lubiany dowódca armii niemieckiej, zwany "lisem pustyni" za doskonałe opanowani [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:34 , Wyświetleń: 2599 , Ocena: 34.08, Głosów: 91, Autor: ew.la

Wikingowie (Normanowie)

Staro skandynawskie słowo vikingr ,oznaczające pierwotnie członków rozbójniczych załóg okrętów wojennych zostało w historiografii rozciągnięte na określenie wszystkich [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:45 , Wyświetleń: 1949 , Ocena: 16.29, Głosów: 84, Autor: ew.la

Powstanie Styczniowe - wybuch, przebieg i skutki

WYBUCH POWSTANIAWybuch powstania został przyspieszony na skutek ogłoszenia przymusowego poboru do wojska rosyjskiego (tzw. branki), obejmującego szczególnie zaangażowaną [...]

Dodano: 2008-02-19 09:26:24 , Wyświetleń: 10362 , Ocena: 15, Głosów: 142, Autor: ew.la

Udział Polaków w europejskiej Wiośnie Ludów

Pod koniec pierwszej połowy XIX stulecia, na terenie Starego Kontynentu miały miejsce rewolucyjne wydarzenia, wyraźnie rysujące się na tle historycznym. Określamy je wspólny [...]

Dodano: 2008-02-19 09:27:33 , Wyświetleń: 1957 , Ocena: 27.55, Głosów: 55, Autor: ew.la

Ołtarz Wita Stwosza

Najcenniejszym zabytkiem Kościoła Mariackiego jest trzyczęściowy ołtarz główny, tzw. tryptyk. Wykonany został on przez niemieckiego rzeźbiarza o nazwisku Veit Stoss, spols [...]

Dodano: 2008-02-19 09:27:33 , Wyświetleń: 3561 , Ocena: 42.64, Głosów: 134, Autor: ew.la

ZSRR wobec innych państw komunistycznych po II wojnie światowej.

ZSRR wobec innych państw komunistycznych.Wydarzenia 1956r. (polski Październik, wypadki poznańskie oraz powstanie węgierskie) spowodowały rozwój destalinizacji przez wła [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:30 , Wyświetleń: 1521 , Ocena: 29.64, Głosów: 43, Autor: ew.la

Reformy Grabskiego - 1923r

Reformy Grabskiego.1. Przedstaw zasady reformy skarbowej W. Grabskiego.2. Jakie działania rządu miały zrównoważyć i doprowadzić do naprawy skarbu państwa?3. Kog [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:31 , Wyświetleń: 2544 , Ocena: 30.98, Głosów: 87, Autor: ew.la

Okragly stół - próba oceny

„Okrągły stół” - próba oceny29 marca. Toczyły się obrady zespołów tematycznych „okrągłego stołu”. Mówiło się, że stół podzielony z [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:36 , Wyświetleń: 1756 , Ocena: 25.02, Głosów: 65, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?