Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Geneza, przebieg i skutki wydarzeń marcowych 1968 r.

Geneza, przebieg i skutki wydarzeń marcowych 1968 r.1)Geneza wydarzeń marcowychKolejna agresja Izraela na kraje arabskie rozpoczęła się 5 czerwca 1967 r. Pomimo iż tr [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:37 , Wyświetleń: 3176 , Ocena: 31.54, Głosów: 113, Autor: ew.la

Kontrreformacja

Kontrreformacja Rozwój haseł reformacji w Polsce przypadł na okres ,gdy kościół katolicki na zachodzie Europy zaczął odbudowę i odnowę kościoła. Podtrzy [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:38 , Wyświetleń: 2918 , Ocena: 20.2, Głosów: 120, Autor: ew.la

Co to były obiady czwartkowe ?

Co to były obiady czwartkowe ?Obiady czwartkowe były to obiady , które odbywały się w każdy czwartek .Organizował je Stanisław August . Uczestniczyli w nich główn [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:39 , Wyświetleń: 2935 , Ocena: 34.15, Głosów: 81, Autor: ew.la

Konstytucja U.S.A.

Temat : Konstytucja U.S.A.Konstytucja - inaczej ustawa zasadnicza - jest to najważniejszy dokument w państwie, muszą być z nim zgodne wszystkie inne ustawy. Określa ona u [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:39 , Wyświetleń: 3387 , Ocena: 46.44, Głosów: 85, Autor: ew.la

Wojna o niepodległość koloni angielskich w Ameryce Północnej.

Temat : Wojna o niepodległość koloni angielskich w Ameryce Północnej.Konflikt między Anglią i jej koloniami amerykańskimi.1.Pierwsi osadnicy przybywali od XVI2. [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:39 , Wyświetleń: 1515 , Ocena: 30.07, Głosów: 42, Autor: ew.la

Polska Złotego Wieku na tle europejskim

Polska Złotego Wiekuna tle europejskim1.Pozycja polityczna Polski XVI w.Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów.Umocnienie pozycji Polski nad Bałtykiem.W [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:40 , Wyświetleń: 9089 , Ocena: 242.3, Głosów: 60, Autor: ew.la

Rzeczpospolita w XVII w.

Rzeczpospolita w XVII w.1.Rzeczpospolita szlachecka za pierwszych WazówNowa dynastia.Po śmierci Stefana Batorego królem został królewicz szwedzki Zygmunt [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:41 , Wyświetleń: 2519 , Ocena: 21.86, Głosów: 131, Autor: ew.la

KONFERENCJA PARYSKA I TRAKTATY POKOJOWE.

TEMAT: KONFERENCJA PARYSKA I TRAKTATY POKOJOWE.1.Polityczne skutki I Wojny Światoweja)Przestały istnieć mocarstwa (Niemcy, Rosja, i Austro-Węgry)b)Powstały nowe pa [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:43 , Wyświetleń: 2365 , Ocena: 31.33, Głosów: 53, Autor: ew.la

OSTATECZNE USTALENIE GRANIC POLSKICH.

TEMAT: OSTATECZNE USTALENIE GRANIC POLSKICH.1. SPARWA POLSKA NA KONFERENCJI POKOJOWEJ W WARSZAWIE.A) Przyłączenie do Polski Wlkpolski i Pomorza Wschodniego (bez Gdańs [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:43 , Wyświetleń: 1992 , Ocena: 31.76, Głosów: 53, Autor: ew.la

SPRAWA POLSKA NA POCZĄTKU I WOJNY ŚWIATOWEJ.

B. SPRAWA POLSKA NA POCZĄTKU I WOJNY ŚWIATOWEJ.sprawa polska - odpowieć na pytanie czy polska jako państwo ma istnieć, jeśli tak, to w jakich granicach oraz jaki ustr [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:44 , Wyświetleń: 1848 , Ocena: 33.04, Głosów: 47, Autor: ew.la

SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA W LATACH

TEMAT: SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA W LATACH 20-TYCH.1. SYSTEM WERSALSKI W EUROPIE.Tj. sytuacja jaka zaistniała na naszym kontynencie po podpisaniu traktatu wersalsk [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:45 , Wyświetleń: 2883 , Ocena: 29.66, Głosów: 112, Autor: ew.la

Ocena Piłsudskiego

Ocena roli Marszałka Piłsudskiego w dziejach PolskiOsoba Józefa Piłsudskiego zajmuje w historii Polski szczególne miejsce. Trudno nie docenić jego czynnej roli w czas [...]

Dodano: 2008-02-20 12:27:05 , Wyświetleń: 3399 , Ocena: 16.5, Głosów: 122, Autor: ew.la

Powstanie Stanów Zjednoczonych. (2)

POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH. W latach 1619 – 1732 w Ameryce Północnej powstało 13 nowych kolonii angielskich, były to skupiska wielu narodowości, różniących s [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:05 , Wyświetleń: 5220 , Ocena: 4.03, Głosów: 58, Autor: ew.la

Konferencje Wielkiej Trójki (2)

Uchwalenie przez kongres USA ustawy Lend-lease Act z marca 1941r., która zezwalała na dostarczanie broni tym państwom, których bezpieczeństwo wiązałoby się z bezpiecze [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:17 , Wyświetleń: 5872 , Ocena: 58.82, Głosów: 86, Autor: ew.la

O USA po angielsku

THE WAR FOUGHT BY THE AMERICANS FOR THEIR INDEPENDENCE IS CALLED THE AMERICAN REVOLUTION OR THE REVOLUTIONARY WAR WHILE THE BRITISH OFTEN REFER TO IT AS THE AMERICAN WAR OF INDEPEN [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:26 , Wyświetleń: 37171 , Ocena: 36.34, Głosów: 97, Autor: ew.la

Walka o granice i kształt ustrojowy państwa polskiego (2)

Praca ta została napisana przy pomocy różnego rodzaju źródeł, między innymi różnych książek, czasopism, innych stron internetowych, itp. Sam jej nie napisałem, tak wię [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:41 , Wyświetleń: 2001 , Ocena: 76, Głosów: 23, Autor: ew.la

Konferencja - II Wojna Światowa

Konferencja w Teheranie 28.11.-1.12.1943Roosevelt, Churchill, Stalin – Wielka Trójka-otwarcie drugiego frontu w Europie-atak na Niemcy ze strony Francji-rozb [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:34 , Wyświetleń: 2119 , Ocena: 22.66, Głosów: 76, Autor: ew.la

Miejsce państwa Kazimierza Wielkiego w Europie w XIV w.

Kazimierz Wielki, według informacji podawanych przez Jana Długosza, urodził się 30 kwietnia 1310r. w dość znacznym wówczas grodzie Kowal, położonym na Kujawach. Był szós [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:40 , Wyświetleń: 17331 , Ocena: 576.46, Głosów: 56, Autor: ew.la

Obrzędy pogrzebowe i tradycje pochówków w Polsce i w Rosji

Zarówno Polacy jak i Rosjanie wywodzą się z plemion słowiańskich. Wiele wieków później nastąpiło zróżnicowanie tych obydwu kultur, ale początkowe tradycje chowania by [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:41 , Wyświetleń: 2971 , Ocena: 50.73, Głosów: 55, Autor: ew.la

Renesans karoliński (1)

Słowo renesans kojarzymy zazwyczaj z wielkim nurtem kulturowym w XV-XVI w., w którym odnalazł odbicie kryzys średniowieczne-go poglądu na świat i kształtowanie się nowej mi [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:41 , Wyświetleń: 2336 , Ocena: 20.02, Głosów: 109, Autor: ew.la

Stanisław August

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI PRZED SĄDEM HISTORII: SPÓR O OCENĘ PANOWANIA OSTATNIEGO KRÓLA POLSKI.Ponad 200 lat trwa spór o ostatniego polskiego władcę i nic nie ws [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:48 , Wyświetleń: 2608 , Ocena: 18.58, Głosów: 114, Autor: ew.la

Porównanie Demokracji Ateńskiej i Republiki Rzymskiej

ATENY (demokracja)1. Zgromadzenie wszystkich obywateli ( kworum 6 tyś. obywateli ).2. Publiczne dyskusje nad ustawami.3. Każdy obywatel miał władzę i miał pra [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:50 , Wyświetleń: 3753 , Ocena: 90.98, Głosów: 39, Autor: ew.la

Bitwa warszawska

Tomasz Dzwonkowski XXXV LO im. Bolesława Prusa przy ul. Zwycięzców7/9 w Warszawie OSIEMNASTA D [...]

Dodano: 2008-02-21 22:05:00 , Wyświetleń: 2988 , Ocena: 19.43, Głosów: 146, Autor: ew.la

Polskie Państwo Podziemne (2)

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 17 września 1939r. Rząd polski przekracza granicę i udaje się na emigrację. Zostaje jednak internowany przez rząd Rumuński współpracują [...]

Dodano: 2008-02-21 22:05:01 , Wyświetleń: 3939 , Ocena: 81.27, Głosów: 62, Autor: ew.la

Oświęcim

Oświęcim, miasto w północnej części województwa bielskiego, w Kotlinie Oświęcimskiej, przy ujściu Soły do Wisły. 44,4 tys. mieszkańców (1994).Średniowieczny gró [...]

Dodano: 2008-02-21 22:05:07 , Wyświetleń: 3191 , Ocena: 12.75, Głosów: 227, Autor: ew.la

Okrągły stół

Okrągły Stół, rozmowy przedstawicieli opozycji, głównie osób związanych ze zdelegalizowaną po wprowadzeniu stanu wojennego Solidarnością, z reprezentantami obozu rządz [...]

Dodano: 2008-02-21 22:05:08 , Wyświetleń: 2684 , Ocena: 21.68, Głosów: 159, Autor: ew.la

Łódź-historia miasta

1432 - 1869 Łódź jako miasto ma 575 lat. Pierwsze wzmianki o Łodzi pochodzą z 1332 roku. W lipcu 1423 roku - król Władysław Jagiełło nadał jej przywilej lokacyjny. W [...]

Dodano: 2008-02-21 22:05:11 , Wyświetleń: 2360 , Ocena: 19.32, Głosów: 112, Autor: ew.la

Polityka zagraniczna Polski w okresie dwudziestolecia miedzywojenneg

Polityka zagraniczna Polski po pierwszej wojnie światowej była bardzo trudna , gdyż jej położenie między dwoma wielkimi mocarstwami , które rywalizowały ze sobą między so [...]

Dodano: 2008-02-21 22:05:20 , Wyświetleń: 22683 , Ocena: 840.43, Głosów: 43, Autor: ew.la

Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej

Państwo polskie po wielu latach przebywania pod zaborami, odrodziło się po pierwszej wojnie światowej jako wolny i niepodległy kraj. Jego mieszkańcy nie cieszyli się jednak [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:26 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 2.96, Głosów: 49, Autor: ew.la

Powstanie Styczniowe (4)

Powstanie styczniowe W Królestwie Polskim wielu ziemian wprowadziło oczynszowanie chłopów i przestawiało się na intensywny system uprawy , w coraz większym zakresie korz [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:33 , Wyświetleń: 2449 , Ocena: 27.04, Głosów: 55, Autor: ew.la

Polskie partie polityczne po powstaniu styczniowym - konspekt

Konspekt: Polskie partie polityczne po Powstaniu Styczniowym do 1914 roku w ujęciu trójzaborowym1. Zabór rosyjskiW 1893 powstała Liga Narodowa, późniejsze Stronnictwo [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:34 , Wyświetleń: 3118 , Ocena: 135.81, Głosów: 26, Autor: ew.la

Działania wojenne w latach 1914 - 1916 na froncie wschodnim i zachodnim.

Front wschodni. W 1915 roku, państwa centralne rozpoczęły ofensywę na froncie rosyjskim. Wykorzystujšc chwilowy spokój na zachodzie, postanowiły one rozgromić Rosję i zmus [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:35 , Wyświetleń: 1916 , Ocena: 80.92, Głosów: 24, Autor: ew.la

Polacy na frontach II wojny światowej (3)

II Wojna światowa była niewątpliwie jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w losach świata. Straty materialne, kulturowe, moralne oraz ofiary śmiertelne są nie do oszacowania [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:37 , Wyświetleń: 2442 , Ocena: 63.22, Głosów: 40, Autor: ew.la

Testament Bolesława Krzywoustego

Ja Bolesław Krzywousty książę Polski będąc w pełni władz umysłowych oświadczam, że po mojej śmierci Polska ma być podzielona na dzielnice. Każdy z moich czterech syn [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:41 , Wyświetleń: 2191 , Ocena: 34.09, Głosów: 54, Autor: ew.la

Faszystowskie Niemcy jako przykład państwa totalitarnego.

NIE UŻYWAĆ W VII L.O. W KATOWICACHFaszystowskie Niemcy jako przykład państwa totalitarnego.30 stycznia 1933 r., po raz pierwszy, pojawiła się informacja, o „pot [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:43 , Wyświetleń: 1929 , Ocena: 29.85, Głosów: 52, Autor: ew.la

Czołgi Lekkie Radzieckie

Czołgi Lekkie Radzieckieczołgi lekkie serii BTBT-1Lekki czołg skonstruowany pod koniec lat 20, przez amerykańskiego konstruktora J.W.Christie (w literaturaturze określ [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:49 , Wyświetleń: 3774 , Ocena: 35.76, Głosów: 107, Autor: ew.la

Zagadnienie z historii od czasów nowożytnych do upadku państwa polskiego 1795 (1)

1. Omów przebieg ważniejszych odkryć geograficznych (kto, kiedy, gdzie).W okresie renesansu dokonano pierwszych odkryć geograficznych. Europejczycy wyszli po za granice swo [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:52 , Wyświetleń: 1908 , Ocena: 174.09, Głosów: 10, Autor: ew.la

Zagadnienie z historii od czasów nowożytnych do upadku państwa polskiego 1795 (2)

1. Omów przebieg ważniejszych odkryć geograficznych (kto, kiedy, gdzie).W okresie renesansu dokonano pierwszych odkryć geograficznych. Europejczycy wyszli po za granice swo [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:54 , Wyświetleń: 1657 , Ocena: 90, Głosów: 15, Autor: ew.la

Rola kultury w utrzymaniu tożsamości narodowej

W 1795 r. Polska oficjalnie przestała istnieć na mapie Europy. Trzy wielkie mocarstwa: Niemcy, Austria i Rosja podzieliły nasz kraj na trzy części włączając je w skład wł [...]

Dodano: 2008-02-23 10:04:02 , Wyświetleń: 21793 , Ocena: 465.25, Głosów: 68, Autor: ew.la

Warszawa za Wazów

WARSZAWA ZA WAZÓWKOLUMNA ZYGMUNTANa Rynku Przedmiejskim, niedaleko bramy krakowskiej, gdzie zbiegały się dwa główne trakty- z Krakowa i z pola elekcyjnego na Woli, st [...]

Dodano: 2008-02-23 10:04:10 , Wyświetleń: 2420 , Ocena: 19.59, Głosów: 121, Autor: ew.la

Batory Stefan

STEFAN BATORY- urodzony 1533r. Syn wojewody siedmiogrodzkiego Stefana (zmarłego w rok po narodzeni S.B.). Także wojewoda siedmiogrodzki (od 1571). Od1576 król Polski (elekcja 15 [...]

Dodano: 2008-02-23 10:04:12 , Wyświetleń: 2556 , Ocena: 15.59, Głosów: 163, Autor: ew.la

Stanisław August Poniatowski (1)

Ponad 200 lat temu, 12 lutego 1798 roku zmarł w Petersburgu Stanisław August Poniatowski - ostatni król Polski. W pamięci pokoleń pozostał negatywny obraz króla Stanisława. [...]

Dodano: 2008-02-24 10:56:54 , Wyświetleń: 3020 , Ocena: 39.26, Głosów: 110, Autor: ew.la

Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

Polskie Siły Zbrojne (PSZ) na Zachodzie , były to formacje wojskowe tworzone przez polski rząd emigracyjny poza krajem dla konty-nuowania walki zbrojnej przeciw hitlerowskim Nie [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:04 , Wyświetleń: 4989 , Ocena: 559.27, Głosów: 10, Autor: ew.la

Rewolucja Francuska (1)

5 maja 1789 r. – uroczyste otwarcie Stanów Generalnych;17 czerwca 1789 r. – stan trzeci ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym;9 lipca 1789 r. – ZN przek [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:10 , Wyświetleń: 2682 , Ocena: 18.99, Głosów: 119, Autor: ew.la

Co zawdzięczamy starożytnym Rzymianom i Grekom i dlaczego możemy się czuć ich potomkami kulturowymi?

Maciej ZiętaraDlaczego możemy się uważać za potomków kulturowych Greków i Rzymian?Kultura rzymska i kultura grecka dwie wielkie kultury które po których wiele poz [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:13 , Wyświetleń: 2371 , Ocena: 52.43, Głosów: 36, Autor: ew.la

Narodziny islamu i jego wpływy we współczesnym świecie

Narodziny islamu i jego wpływy we współczesnym świecie Islam [arabskie 'poddanie się woli Boga'], jedna z trzech wielkich religii monoteistycznych, przyją [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:16 , Wyświetleń: 3944 , Ocena: 53.05, Głosów: 100, Autor: ew.la

Polska w okresie stalinowskim

1.MAŁA KONSTYTUCJA.2.POWSTANIE PZPR.3.LOSY INNYCH PARTII.4.KONSTYTUCJA PRL.5.PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ KATOLICKI.6.TRZYLETNI PALN ODBUDOWY.7.PLAN SZEŚCIOLETNI [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:18 , Wyświetleń: 8222 , Ocena: 127.61, Głosów: 97, Autor: ew.la

Polska w latach 1944 - 1945

1.POWATANIE PKWN.2.LUDOWE WOJSKO POLSKIE.3.WALKA O WYZWOLENIE ZIEM POLSKICH W 1944 ROKU.4.USTRÓJ POLSKI LUBELSKIEJ.5.POLITYKA ROLNA PKWN.6.ŻYCIE POLITYCZNE PO [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:19 , Wyświetleń: 7399 , Ocena: 110.75, Głosów: 95, Autor: ew.la

Polska w latach 1945 - 1947

WALKA O UTRWALENIE NOWEGO PORZĄDKU W POLSCE W LATACH 1945 – 1947.1.PARIE ROBOTNICZE – PPR i PPS (lubelska).2.RUCH LUDOWY.3.RUCH DEMOKRATYCZNY.4.POLSKA [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:21 , Wyświetleń: 8096 , Ocena: 129.38, Głosów: 96, Autor: ew.la

Renesans karoliński (2)

Renesans karolińskiRenesans (z języka francuskiego renaissance, z języka włoskiego rinascita) oznacza \"odrodzenie\". W tym miejscu należy zastanowić się, dlaczego czasy [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:21 , Wyświetleń: 2188 , Ocena: 21.48, Głosów: 87, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?