Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Jak myślisz, czemu Aleksander Macedoński zawdzięczał swoje sukcesy w tak krótkim czasie?

Jak myslisz, czemu Aleksander Macedoński zawdzięczał swoje sukcesy w tak krótkim czasie? już jako 5-cio letni chłopiec u boku swego ojca udzielał audiencji zagra [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:22 , Wyświetleń: 3422 , Ocena: 68.22, Głosów: 63, Autor: ew.la

Jak zostało zorganizowane Imperium Aleksandra Macedońskiego?

Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego? Dopiero ostatnie miesiącach życia Aleksander Macedoński poświęcił na organizację swojego imperium. [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:23 , Wyświetleń: 4137 , Ocena: 127.38, Głosów: 44, Autor: ew.la

Rola Polis w starożytnej Grecji

ROLA POLIS W STAROŻYTNEJ GRECJIW moim wypracowaniu postaram się udzielić odpowiedzi na pytanie: „Jaką rolę odgrywała polis w starożytnej Grecji?”. Zanim przy [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:12 , Wyświetleń: 25138 , Ocena: 415.33, Głosów: 87, Autor: ew.la

Husyci

W mojej pracy mam zamiar opisać wpływ zakonu Husytów na dzieje cywilizacji. Zanim się do tego zabiorę, chcę krótko opisać historię powstania tego zakonu.Husyci był to [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:14 , Wyświetleń: 2585 , Ocena: 12.6, Głosów: 213, Autor: ew.la

Zmiany terytorialne Danii

W moim wypracowaniu zajmę się zmianami terytorialnymi Danii, które zaistniały miedzy X a XX wiekiem na terenach dzisiejszych Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji, Anglii, Polski, [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:15 , Wyświetleń: 2932 , Ocena: 39.07, Głosów: 111, Autor: ew.la

Nauka, technika, kultura na przełomie XIX/XX wieku

„Nauka, kultura, sztuka na przełomie XIX i XX wieku” Podjęcie tak szerokiego tematu wymaga przejrzystości i czystości wypowiedzi. [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:20 , Wyświetleń: 3245 , Ocena: 110.43, Głosów: 48, Autor: ew.la

2 wojna-DATY

29.IX.39podział Europy między H i S30.IX.39utworzenie rządu.Sikorskie w FX.39utworzenie przez H. Franka GGXII.39wykreślenie ZSRR z Ligi wio40akcja A-BV.40ud [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:31 , Wyświetleń: 2744 , Ocena: 12.99, Głosów: 215, Autor: ew.la

Podzial Europy na państwa biedne i bogate.

Nie używać w VII L.O. w KatowicachPodział Europy na państwa bogate i biedne.Przypatrujšc się Europie, zazwyczaj zauważamy tylko podziały polityczne lub gospodarcze, [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:13 , Wyświetleń: 2540 , Ocena: 86.49, Głosów: 44, Autor: ew.la

Powstanie państwa Izrael

Powstanie Państwa IzraelGeneza państwa sięga końca XIX w n.e. czyli rozwój syjonizmu i ruchu emigracyjnego żydów z Europy do Palestyny. 2 XI 1917 rzšd brytyjski ogłosi [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:13 , Wyświetleń: 5375 , Ocena: 82.53, Głosów: 111, Autor: ew.la

Próby zjednoczenia państwa Polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego

Od połowy XIII w. a więc od okresu w którym rozbicie dzielnicowe doszło do szczytu, zaczęły narastać tendencje ku odbudowie jednolitego państwa. Wywodziły się one zarówn [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:14 , Wyświetleń: 4005 , Ocena: 29.97, Głosów: 143, Autor: ew.la

Wzrost roli kościoła w okresie rozbicia dzielnicowego.

NIE UŻYWAĆ W VII L.O. W KATOWICACHWraz ze zmianami zachodzšcymi w całym państwie zmieniała się także rola i funkcja koœcioła. W poczštkach swego istnienia koœciół [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:18 , Wyświetleń: 1764 , Ocena: 29.93, Głosów: 53, Autor: ew.la

II Wojna światowa -kilka ważnych spraw

Okupacja III Rzeszy:ziemie zach. i płn.Poznań, ŁódŸ,Wielkopolska weszły w skład kraju Warty.Gdańsk i Pomorze-okręg gdański +prusy zach.G.Œlšsk i zagłębie dšbrowskie- [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:20 , Wyświetleń: 1771 , Ocena: 45.91, Głosów: 34, Autor: ew.la

Kilka ważnych dat, skutków, terminów z II Wojny Œwiatowej

Naloty dyw-naloty bombow. alianckich, niszczšce całe miasta, ogromnš iloœciš bomb. Kolaboracja- współpraca mieszkańców kraju z okupantem na szkodę kraju. Vichy- 1940-44 s [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:21 , Wyświetleń: 1834 , Ocena: 44.16, Głosów: 36, Autor: ew.la

Sytuacja po II Wojnie Œwiatowej i ważne wydarzenia tego okresu -klasa VIII

Polityczne skutki wojny: dekolonizacja, powstanie nowych państw w miejsce kolonii, Wlk Brytania traci Algierię, kapitulacja państw odpowiedzialnych za wojnę: Niemcy, Włochy, J [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:23 , Wyświetleń: 2161 , Ocena: 14.89, Głosów: 112, Autor: ew.la

Igrzyska i teatr w starożytnej Grecji

OBYCZAJE GREKÓWWszystko, co się robiło w starożytnym świecie, robiło się dla bogów. Teatr i przedstawienia teatralne urządzano ku czci Dionizosa, boga zabaw, rozrywki, [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:37 , Wyświetleń: 1986 , Ocena: 43.92, Głosów: 35, Autor: ew.la

Najdawniejsze dzieje Grecji

NAJDAWNIEJSZE DZIEJE GRECJICywilizacja minojska (2000 – 1450/1400 r. p.n.e.) powstała na Krecie, a dokładniej w mieście Knossos, znanym z mitów np. o Ikarze. Rozwinę [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:37 , Wyświetleń: 2448 , Ocena: 54.23, Głosów: 52, Autor: ew.la

Kongres wiedeński i powstanie listopadowe

KONGRES WIEDEŃSKI i „Święte Przymierze”Podstawą kongresu miało być „prawo publiczne”, czyli zasady:- restauracji – przywrócenie polityc [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:48 , Wyświetleń: 1973 , Ocena: 23.74, Głosów: 67, Autor: ew.la

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego

ZABÓR ROSYJSKISystem represji wobec ludności polskiej w czasie powstania styczniowego uległ pewnym przeobrażeniom po jego upadku. Wcześniej Aleksander II powołał w Peter [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:49 , Wyświetleń: 3158 , Ocena: 97.47, Głosów: 37, Autor: ew.la

Pierwsza wojna światowa

SYTUACJA POLITYCZNA NA ZIEMIACH POLSKICH W PRZEDEDNIU WOJNYPolacy chcieli doprowadzić do międzynarodowego konfliktu, który doprowadziłby do poprawy położenia politycznego [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:51 , Wyświetleń: 2225 , Ocena: 24.4, Głosów: 83, Autor: ew.la

Przemiany polityczne 1944-48

Sorry praca jest taka sobie bo nie mialem zbyt wiele czasu na jej napisanie ale moj brat w 2ej klasie technikum dostal za nia 4+, ale to pewnie dlatego ze jest wlasnie w technikum< [...]

Dodano: 2008-02-26 23:05:58 , Wyświetleń: 2315 , Ocena: 33.07, Głosów: 56, Autor: ew.la

Porównaj trzy pierwsze polskie konstytucje

„Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali Zgodzonego z narodem króla fetowaliGdy przy tańcu śpiewano „Wiwat król kochany,Wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:02 , Wyświetleń: 2394 , Ocena: 76.93, Głosów: 42, Autor: ew.la

imperium osmańskie w XIII-XVI

1. Początki państwa Osmańskiego, w Azji Mniejszej nie są dobrze znane. Prawdopodobnie ekspansja mongolska wypędziła Turków z ich siedzib w Turkiestanie i pchnęła, jak wiel [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:24 , Wyświetleń: 3692 , Ocena: 46.98, Głosów: 93, Autor: ew.la

Stefan Batory (2)

Temat:Stefan BatoryLiteratura:1. „Poczet królów i książąt polskich”. Czytelnik, Warszawa 1984.2. Stanisław Grzybowski „Król i kanclerz& [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:25 , Wyświetleń: 2150 , Ocena: 12.63, Głosów: 136, Autor: ew.la

Fryderyk II Hohenzollern

Temat:Fryderyk IILiteratura:1. Czapliński, Galos, Korta „Historia Niemiec” Ossolineum , Wrocław 19812. Nina Kracherowa „Partyzant moralności [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:26 , Wyświetleń: 1965 , Ocena: 24.13, Głosów: 79, Autor: ew.la

Czy II wojna światowa była nieunikniona?

Czy II wojna światowa była nieunikniona?1 września 1939 r. Wybuchła największa wojna w dziejach świata – II wojna światowa- która trwała niemal 6 lat. Uczestnicz [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:34 , Wyświetleń: 5101 , Ocena: 76.67, Głosów: 69, Autor: ew.la

Rozwój techniki oraz taktyki wojennej podczas I Wojny Światowej

Rozwój techniki oraz taktyki wojennej podczas I Wojny Światowej Pierwsza wojna światowa w porównaniu z poprzedzającymi ją znanymi w dziejach ludzkości wojnami był [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:44 , Wyświetleń: 2123 , Ocena: 18.59, Głosów: 90, Autor: ew.la

Życie codzienne w Starożytnym Rzymie

- Życie miastaOd wczesnych godzin rannych ulice i place wypełniał gęsty tłum. W Rzymie obowiązywał zakaz używania wozów i koni. Wyjątki od niego były bardzo rzadkie. [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:46 , Wyświetleń: 24391 , Ocena: 510.45, Głosów: 68, Autor: ew.la

najważniejesze wydarzenia XX wieku

Najważniejsze wydarzenia XX wiekuSwiat:§1939 – Napaść Hitlera na Polskę – wybuch II wojny światowej:Moim zdaniem wybuch II wojny światowej i cały je [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:58 , Wyświetleń: 2164 , Ocena: 62.8, Głosów: 43, Autor: ew.la

Polska Lewica podczas Drugiej Wojny Światowej

Grzegorz Dmuchowski III BPolska LewicaKomunistyczne organizacje konspiracyjne przed powstaniem PPRW początkach okupacji rewolucyjny ruch robotniczy znalazł się w tru [...]

Dodano: 2008-03-01 21:03:01 , Wyświetleń: 10496 , Ocena: 231.53, Głosów: 44, Autor: ew.la

Plan Barbarossa

Barbarossa Plan, nazwa niemieckiego planu napaści i prowadzenia wojny z ZSRR. Zatwierdzony przez A. Hitlera w grudniu 1940. Plan ten zakładał przeprowadzenie uderze [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:13 , Wyświetleń: 4061 , Ocena: 36.22, Głosów: 162, Autor: ew.la

Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku

Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku.Bohaterski opór Niemcom stawili także cywilni obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku. Poczta, znajdująca się w centrum miasta, zosta [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:14 , Wyświetleń: 2681 , Ocena: 54.91, Głosów: 56, Autor: ew.la

Operacja Berlińska

OPERACJA BERLIŃSKATaktyka tej operacji była bardzo prosta: kilka potężnych uderzeń miało złamać całą obronę niemiecką i podzielić ją na kilka mniejszych g [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:15 , Wyświetleń: 2179 , Ocena: 18.59, Głosów: 105, Autor: ew.la

Sparta (2)

W jaki sposób władze państwowe ingerowały w życie prywatne i rodzinne Spartan?Jednym ze sposobów ingerencji władz w życie prywatne i rodzinne Spartan był nakaz spo [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:16 , Wyświetleń: 2687 , Ocena: 10.22, Głosów: 248, Autor: ew.la

ZAMACH NA HTILERA

ZAMACH NA HTILERA20 lipca 1944r został przeprowadzony zamach na Adolfa Hitlera, który miał na celu przejęcie władzy w Niemczech przez część oficerów tego wła [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:17 , Wyświetleń: 2270 , Ocena: 16.8, Głosów: 131, Autor: ew.la

Czy Amerykanie mieli prawo zrzucić bombę atomową na Hiroszimę i Nagasaki!?

Dlaczego Amerykanie zrzucili dwie bomby atomowe na Japonię? Do dnia dzisiejszego pojawiają się różne wyjaśnienia tej zagadki. Oficjalna wersja podana przez prezydenta Trumana [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:25 , Wyświetleń: 12281 , Ocena: 212.88, Głosów: 31, Autor: ew.la

Walka młodzieży polskiej z okupantem

Walka młodzieży polskiej z okupantem.1 września spady pierwsze bomby niemieckie na Warszawę i większość bezbronnych miast i osiedli polskich, a od południa, zachodu i p [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:28 , Wyświetleń: 2073 , Ocena: 27.48, Głosów: 64, Autor: ew.la

Cywilizacja Majów i Azteków

Swym zasięgiem zajmowali oni obszar kilku państw: Meksyku (stany Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo), Belize, Gwatemali i zachodniego Hondurasu. Obecnie naukowcy wyró [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:37 , Wyświetleń: 2282 , Ocena: 31.89, Głosów: 70, Autor: ew.la

Powstania kozackie

Kozackie powstanie Chmielnickiego oraz inne powstania kozackie tego okresu.Największy dylemat tej pracy to początek, bo tak naprawdę nie wiem od czego zacząć. Mógłbym kr [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:41 , Wyświetleń: 2360 , Ocena: 18.22, Głosów: 124, Autor: ew.la

Polacy w walkach o zachodnią Europę

Polacy w walkach o Zachodnią Europę„Strzelcy! Przypada Wam w udziale ten ogromny zaszczyt, że wy pierwsi ruszacie na pole walki i macie ponieść w obce strony honor p [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:45 , Wyświetleń: 2439 , Ocena: 103, Głosów: 29, Autor: ew.la

Polacy w kampani włoskiej

Polacy w kampanii włoskiejJuż od roku 1940 marynarze polscy oswajali się z akwenami Morza Śródziemnego. Działały tu bazujące w Gibraltarze kutry służby specjalnej, pr [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:46 , Wyświetleń: 2325 , Ocena: 34.87, Głosów: 67, Autor: ew.la

Powstanie Styczniowe (5)

Na początku trzeba przedstawić scenę polityczną tamtych lat. Otóż w 1855 roku carem w Rosji został Aleksander II. Nowy car wstępował na tron po klęsce Rosji w wojnie krym [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:49 , Wyświetleń: 2669 , Ocena: 65.55, Głosów: 30, Autor: ew.la

Śląsk w polityce piastów i jagillonów

Śląsk bez wątpienia jest rdzenną dzielnicą Polski. Jeszcze przed powstaniem państwowości był zamieszkiwany przez plemiona: Ślężan, Trzebowian, Opolan, Bobrzan i Gołęsz [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:11 , Wyświetleń: 1731 , Ocena: 66.48, Głosów: 22, Autor: ew.la

Maksymilian Robespierre

Maksymilian Robespierre (1758 - 1794), był jednym z przywódców Rewolucji Francuskiej , odpowiedzialny za wprowadzenie w państwie polityki terroru. W 1789r. został wybrany do p [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:12 , Wyświetleń: 2135 , Ocena: 27.03, Głosów: 60, Autor: ew.la

Jakobini

Jakobini - był to w czasie rewolucji francuskiej klub radykalnych republikanów , założony w Wersalu w 1789. PóŸniej za swš siedzibę obrali klasztor dominikanów w Paryżu. [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:12 , Wyświetleń: 5246 , Ocena: 34.59, Głosów: 207, Autor: ew.la

Stalinizm - najważniejsze informacje.

Słowo Stalinizm wzięło się od pseudonimu jednego z rzšdzšcych Rosjš na poczštku XX wieku. Był to Józef Stalin. Jego prawdziwe nazwisko to I.W. Dżugaszwili, z pochodzenia [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:13 , Wyświetleń: 2877 , Ocena: 36.43, Głosów: 85, Autor: ew.la

Szkolnictwo we wczesnym średniowieczu (1)

Miedzy X-XIII wiekiem następuje rozkwit średniowiecza. Językiem obowiązującym w Europie była łacina. Na mocy IV soboru laterańskiego, papież Innocenty III w 1215 roku naka [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:18 , Wyświetleń: 2586 , Ocena: 125.19, Głosów: 25, Autor: ew.la

Działania wojenne w Europie lata 1939-1941.

Działania wojenne w Europie lata 1939-1941. Wstęprok 1939 1. Kampania wrześniowa 1 IX - 6X 2. Wojna radziecko-fińska 30 XI - 12 III 40

Dodano: 2008-03-03 23:23:32 , Wyświetleń: 2281 , Ocena: 32.65, Głosów: 54, Autor: ew.la

Renesans karoliński (3)

RENESANS KAROLIŃSKIRenesans karoliński jest to pierwszy okres ożywienia w kulturze i sztuce europejskiej od czasu barbaryzacji spowodowanej upadkiem Cesarstwa Rzymskiego i [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:38 , Wyświetleń: 2777 , Ocena: 31.43, Głosów: 81, Autor: ew.la

Migracja w powojennej POLSCE

„ Migracja w powojennej Polsce, jej skutki, przyczyny, kierunek. ”Ludzie odbywają różnego rodzaju migracje, czyli zmiany miejsca pobytu. Wyjazd ludności z daneg [...]

Dodano: 2008-03-04 00:46:22 , Wyświetleń: 2093 , Ocena: 27.07, Głosów: 72, Autor: ew.la

Pojęcia dotyczące starożytnego RZYMU

LEGION, związek taktyczny w starożytnej armii rzymskiej; 4–6 tys. żołnierzy; dzielił się na kohorty, manipuły, centurie.KATAKUMBY, w starożytnym Rzymie podziemne [...]

Dodano: 2008-03-04 00:46:23 , Wyświetleń: 2376 , Ocena: 28.9, Głosów: 76, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?