Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Prześladowania pierwszych chrześcijan

Może na wstępie posłużę się słowami Tertuliana, jednego z Ojców Kościoła, gdzie mówi, że krew męczenników była „ziarnem siewnym chrystianizmu”. I dokład [...]

Dodano: 2008-03-13 11:16:48 , Wyświetleń: 4043 , Ocena: 17.63, Głosów: 126, Autor: ew.la

klątwa tutenchamona

KLĄTWA TUTENHAMONAPrzez 33 wieki przejmującą ciszę pogrążonego w mroku korytarza wykutego w sławnej Dolinie Królów (miejsca spoczynku egipskich faraonów) nie zakłóc [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:02 , Wyświetleń: 2060 , Ocena: 21.88, Głosów: 74, Autor: ew.la

Grecja Starożytna (2)

Początki miasta W Grecji zaledwie 25 do 30 % ziemi stanowiły grunty rolnicze. Grecy podjęli próbę poszerzenia powierzchni pól uprawnych poprzez wykarczowanie lasów. Skut [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:02 , Wyświetleń: 2992 , Ocena: 29.4, Głosów: 92, Autor: ew.la

od Chrobrego do Krzywoustego

BOLESŁAW I CHROBRY (992-1025) był jedynym synem Miezka I i Dobrawy.Bolesław nie odrazu odziedziczył państwo po śmierci ojca. Wcześniej walczył o nie zprzyrodnim [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:16 , Wyświetleń: 2580 , Ocena: 103.36, Głosów: 35, Autor: ew.la

ruch husycki (1)

TEMAT: RUCH HUSYCKI W omawianej przeze mnie pracy na temat ruchu husyckiego, chciałbym nakreślić tło historyczne tego okresu, przybliżyć, w miar [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:25 , Wyświetleń: 2245 , Ocena: 14.68, Głosów: 137, Autor: ew.la

Proces przejmowania władzy przez komunistów w latach 1943/1944 do 1945

Po pakcie Ribbentrop-Mołotow komuniści znaleźli się w całkowitym impasie, nie wiedzieli jak się zachować, ale nie protestowali a na terenie okupacji sowieckiej współpracow [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:29 , Wyświetleń: 1670 , Ocena: 41.34, Głosów: 31, Autor: ew.la

historia starożytnaj grecji

Historia starożytnej GrecjiWczesne dziejeOd około 1500 do 1000 r. pne. w Grecji, na kontynencie i na wyspach takich jak Kreta, istniały liczne małe, ale bogate królest [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:35 , Wyświetleń: 1975 , Ocena: 21.97, Głosów: 73, Autor: ew.la

Zaborcy

1)Odwilż posewastopolska w Rosji.Przeprowadzenie reform m.in. reformy uwłaszczeniowej w 1861 r. 2)Przemiany w Królestwie Polskim-Odwilż posewastopolska dotarła do Polski(refor [...]

Dodano: 2008-03-14 09:46:14 , Wyświetleń: 3023 , Ocena: 19.89, Głosów: 181, Autor: ew.la

Napoleon wobec Polaków...

Napoleon wobec Polaków i Polacy wobec Napoleona. Rok 1795 położył kres istnieniu państwa polskiego. Faktyczną władzę na ziemiach polskich przejęli komendanci wojsk [...]

Dodano: 2008-03-14 09:46:18 , Wyświetleń: 2689 , Ocena: 35.37, Głosów: 75, Autor: ew.la

Mumie egipskie

Mumie w starożytnym Egipcie Na samym początku należy zadać sobie pytanie, po co Egipcjanie mumifikowali swoich zmarłych, a nie zakopywali ich lub nie palili zwłok. Wierzy [...]

Dodano: 2008-03-14 09:46:19 , Wyświetleń: 2218 , Ocena: 19.42, Głosów: 106, Autor: ew.la

powstanie listopadowe 1830

Powstanie listopadowe 1830-1831, powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 29 XI 1830 do października 1831. Objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę, część Ukra [...]

Dodano: 2008-03-14 09:46:20 , Wyświetleń: 1828 , Ocena: 16.16, Głosów: 75, Autor: ew.la

Odkrycia

1492Genueńczyk Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki środkowej przekonany, że odkrył drogę morską do Indii.Odkrycia dokonywane były na nowoczesnych statkach – karawelach [...]

Dodano: 2008-03-14 09:47:45 , Wyświetleń: 2768 , Ocena: 16.28, Głosów: 166, Autor: ew.la

Kampania wrzesniowa

Wczesnym świtem 1 września 1939 r. siły zbrojne Niemiec hitlerowskich rozpoczęły działania wojenne przeciw Polsce. O godz. 4.45 na polską placówkę na Westerplatte w porcie [...]

Dodano: 2008-03-14 09:47:47 , Wyświetleń: 2590 , Ocena: 19.76, Głosów: 84, Autor: ew.la

Stosunki Polsko - Krzyżackie od XIII do XVIw.

W dobie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki znalazł się w uciążliwym sąsiedztwie Prusów. Ze względu na to, że nie mógł dać sobie z nimi rady, poradzono mu [...]

Dodano: 2008-03-14 09:47:48 , Wyświetleń: 3544 , Ocena: 108.53, Głosów: 44, Autor: ew.la

Zniszczenia Polski

“Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie” Polska była słabo przygotowana do wojny, chociaż ożywiła się jej gospodarka, rozbudowano przemysł, powstawał [...]

Dodano: 2008-03-14 09:47:49 , Wyświetleń: 2535 , Ocena: 25.28, Głosów: 119, Autor: ew.la

Reformacja na ziemiach polskich

Reformacja - ruch religijny wyrosły na podłożu konfliktów społeczno politycznych w XV i XVI w., który doprowadził w XVI w. do powstania niezależnych od papiestwa kościoł [...]

Dodano: 2008-03-14 09:47:50 , Wyświetleń: 2407 , Ocena: 11.94, Głosów: 157, Autor: ew.la

Międzynarodówka

Rolę ośrodka kierowniczego międzynarodowego ruchu rewolucyjnego w latach 1919 – 1943 pełniła Międzynarodówka Komunistyczna. Nawiązywała ona do I Międzynarodówk [...]

Dodano: 2008-03-14 09:47:51 , Wyświetleń: 2030 , Ocena: 15.58, Głosów: 125, Autor: ew.la

Historia najnowsza – film. Okres stalinowski w Polsce, działalność wymiaru sprawiedliwości PRL do 1951 roku.

Film „Proces” przedstawia smutne czasy PRL-u. Czasy, w których nikt nie mógł być pewny swojego bezpieczeństwa i zabezpieczenia swoich podstawowych praw przez pańs [...]

Dodano: 2008-03-14 09:47:52 , Wyświetleń: 3155 , Ocena: 44.93, Głosów: 58, Autor: ew.la

PRL (1)

Symptomy rozkładu systemu stalinowskiego w PRLWygrana frakcji stalinistów w PPR latem 1948 r. spowodowała odsunięcie Gomułki od sprawowania funkcji partyjnych i państwowy [...]

Dodano: 2008-03-14 09:47:53 , Wyświetleń: 2233 , Ocena: 10.42, Głosów: 188, Autor: ew.la

RZYM

Lacjum to kraj w Italii środkowej na wybrzeżu Morza Tyrreńskiego,położony między Etrurią a Kampanią. Od północy graniczył z plemionami Sabinów i Marsów. Od wschodu z S [...]

Dodano: 2008-03-14 09:47:54 , Wyświetleń: 2874 , Ocena: 15.4, Głosów: 175, Autor: ew.la

System Wersalski

Ukształtowany po I wojnie światowej system wersalski, mimo swoich niedostatków, zapewniał Polsce integralność terytorialną. Chociaż niektóre postanowienia traktatu wersals [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:39 , Wyświetleń: 2902 , Ocena: 25.3, Głosów: 127, Autor: ew.la

Wojna secesyjna

WOJNA SECESYJNA W STANACH ZJEDNOCZONYCHROZWÓJ TERYTORIALNY STANÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W.Po uzyskaniu niepodległości Stany Zjednoczone obejmowały w końcu XVII w. [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:40 , Wyświetleń: 2112 , Ocena: 14.41, Głosów: 123, Autor: ew.la

Powstanie Styczniowe (2)

Manifest Tymczas. Rządu Narodowego. W połowie stycznia 1863 r władze carskie przeprowadziły w W-wie pobór młodzieży do wojska ros. Większość z nich zdołała ukryć s [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:41 , Wyświetleń: 3380 , Ocena: 48.17, Głosów: 65, Autor: ew.la

Turcy osmańscy w Europie

1)Walki Turków osmańskich z Bizancjum.2)Organizacja państwa Turków osmańskich.3)Podbój Serbii i Bułgarii przez Turków.4)Węgry wobec ekspansji Tureckiej.5)W [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:41 , Wyświetleń: 2210 , Ocena: 32.95, Głosów: 80, Autor: ew.la

Budowa socjalizmu w ZSRR (2)

Sytuacja Rosji po zwycięskiej Rewolucji Październikowej była bardzo trudna. Stojący na czele delegacji radzieckiej w Brześciu, Lew Trocki, złamał dyrektywy KC i w odpowiedzi [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:42 , Wyświetleń: 2490 , Ocena: 46.95, Głosów: 61, Autor: ew.la

NATO- Przysłowia i fakty

„ STARA KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA, OPARTA NA ZAŁOŻENIU OBRONY PRZED KIMŚ LUB PRZED CZYMŚ, JEST STOPNIOWO ZASTĘPOWANA PRZEZ FORMUŁĘ BEZPIECZEŃSTWA DLA WSZYSTKI [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:43 , Wyświetleń: 3046 , Ocena: 60.04, Głosów: 90, Autor: ew.la

NIemcy od rozbicia do zjednoczenia

Niemcy – od rozbicia do zjednoczeniaPo wojnie pokonane Niemcy znalazły się w strefie wpływów czterech zwycięskich mocarstw: USA, Wielka Brytania, Francja, ZSRR, z kt [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:57 , Wyświetleń: 1659 , Ocena: 23.3, Głosów: 52, Autor: ew.la

Władza we Francji

Władza we FrancjiW 1985 r. Francuzi zmienili dotychczasowy system dwuetapowych wyborów i przyjęli zasadę proporcjonalności, ale już rok później po starej koncepcji wybo [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:58 , Wyświetleń: 1985 , Ocena: 18.72, Głosów: 75, Autor: ew.la

POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRÓJKI.

POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRÓJKI.Listopad 1943r. Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie.Udział wzięli: ZSRR - Stalin; Stany Zjednoczone [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:01 , Wyświetleń: 2321 , Ocena: 12.74, Głosów: 115, Autor: ew.la

rok 1981

1981 rok 30 I - osiągnięto porozumienie w sprawie wolnych sobót i informacji o "S" w PRiTV. W Szczecinie ukazał się w nakładzie 100 tys. egz. pierwszy numer cenzurowanego [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:07 , Wyświetleń: 2606 , Ocena: 14.19, Głosów: 165, Autor: ew.la

Polska w I połowie lat 80

TEMAT: Polska w I połowie lat 80 1. Przyczyny polskiego sierpnia 1980r. a) narodziny opozycji b) 16.10.1978r. - wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża; w 1979r. [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:08 , Wyświetleń: 9634 , Ocena: 190.49, Głosów: 79, Autor: ew.la

Jan III Sobieski (3)

Jan III Sobieski żył w latach 1629-1696, król polski od 1674 roku; syn Jakuba, kasztelana krakowskiego, i Teofili Daniłowiczówny, wojewodzianki ruskiej.W latach 1646-1647 [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:21 , Wyświetleń: 9080 , Ocena: 169.18, Głosów: 82, Autor: ew.la

Polska pierwszych Piastów (2)

Polska pierwszych PiastówOkoło roku 1000 Polska, zwana jeszcze "państwem gnieźnieńskim", liczyła około miliona mieszkańców, żyjących na 250 tysiącach kilometrów kw [...]

Dodano: 2008-03-19 12:31:02 , Wyświetleń: 8111 , Ocena: 173.36, Głosów: 66, Autor: ew.la

Prehistoria, pojęcie ery, epoki - krótka notatka

1. Prehistoria jest badana na podstawie materiału źródłowego niepisanego, a historia – pisanego. Przejście z prehistorii do historii nastąpiło, gdy pojawiło się pism [...]

Dodano: 2008-03-19 12:34:17 , Wyświetleń: 2352 , Ocena: 36.44, Głosów: 56, Autor: ew.la

Reformacja w Europie

Reformacja w NiemczechNowy temat po przerwie zacznijmy od zdefiniowania pojęcia reformacji. Otóż jest to wystąpienie z kościoła, zapoczątkowany przez Lutra ruch w kości [...]

Dodano: 2008-03-19 12:34:18 , Wyświetleń: 3020 , Ocena: 22.51, Głosów: 145, Autor: ew.la

Wyprawy krzyżowe (2)

Idea wypraw krzyżowych pojawiła się pod koniec XI wieku. Papież Urban II, który dążył do umocnienia swej władzy wpadł na genialny pomysł odbicia Ziemi Świętej z rąk n [...]

Dodano: 2008-03-19 12:34:18 , Wyświetleń: 2167 , Ocena: 17.49, Głosów: 110, Autor: ew.la

Mieszko I (2)

Był pierwszym udokumentowanym władcą Polskim. Za główny cel swojego panowania obrał jednoczenie plemion w jedno mocne państwo. Posiadał już swoje własne wojsko, które na [...]

Dodano: 2008-03-19 12:34:19 , Wyświetleń: 2404 , Ocena: 14.04, Głosów: 147, Autor: ew.la

Bolesław Chrobry

Już zaraz po śmierci Mieszka I Bolesła zajął się grzecznie macochą Odą i dwoma braciszkami - Mieszkiem i Lampertem. Aby dojść do władzy musiał wygnać ich z kraju i zro [...]

Dodano: 2008-03-19 12:34:20 , Wyświetleń: 3271 , Ocena: 30.29, Głosów: 123, Autor: ew.la

Rozbicie dzielnicowe (1)

W 1141r. Juniorzy i Salomea zorganizowali zjazd w Łęczycy. Obradowali tam nad przyszłością siostry- Judyty. Uważali, że powinna wyjść za mąż za Niemca, ale nie zgodził [...]

Dodano: 2008-03-19 12:34:21 , Wyświetleń: 2123 , Ocena: 13, Głosów: 130, Autor: ew.la

Unia Polski z Litwą

1. Litwini byli ludem pochodzenia bałtyckiego (jak Łotysze, Prusowie, Żmudzini). Organizatorem ich państwa był książę Mendog, w XIII w. rządzący. W 1253 r. zawarł on soj [...]

Dodano: 2008-03-19 12:34:22 , Wyświetleń: 2161 , Ocena: 15.69, Głosów: 105, Autor: ew.la

Przywileje szlacheckie (4)

Przywileje szlacheckieSZLACHTA W Polsce nie było prawnego podziału na utytułowaną arystokrację „panów” i niższą szlachtę:a)gołota – zajmowa [...]

Dodano: 2008-03-19 12:40:55 , Wyświetleń: 73352 , Ocena: 786.43, Głosów: 116, Autor: pawlukewa

Odkrycia geograficzne - DATY

PortugaliaGil Eanes 1434 przyl. BojadorDinis Dias 1446 przyl. ZielonyBartolomeo Diaz 1488 Przyl. Dob. Nadz.Vasco da Gama 1497-1504 Droga do Indiiwybrzeża Bra [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:26 , Wyświetleń: 2065 , Ocena: 28.8, Głosów: 59, Autor: pawlukewa

Klątwa faraonów - prawda czy mit?!?

Spalona słońcem Dolina Królów w Tebach. Ta wielka nekropolia stanowi prawdziwy raj dla archeologów. To tutaj znalazło wieczny spoczynek kilkudziesięciu władców egipskich z [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:33 , Wyświetleń: 3594 , Ocena: 88.02, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Wiosna Ludów w Europie 1948r. - przyczyny

Zajscia wiosna 1948 roku z powodu ich intensywnosci jak i istotnej roli w ksztaltowaniu owczesnej Eurpy nazwano Wiosna Ludow. Na przerozne wystapienia, demonstracje i rewolucje w w [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:29 , Wyświetleń: 2667 , Ocena: 16.08, Głosów: 112, Autor: pawlukewa

Powstanie Styczniowe (1)

Krolestwo Polskie przed wybuchem powstania Styczniowego:Na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w polowie XIX w. silniej niz poprzednio zaczal rozwijac sie przemysl. Wyprodukow [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:30 , Wyświetleń: 6599 , Ocena: 2.96, Głosów: 54, Autor: pawlukewa

Zjednoczenie Włoch (8)

Po klesce Wiosny Ludow zahamowane zostaly dazenia do przemian wewnetrznych i do zjednoczenia Wloch. Na calym niemal Pólwyspie Apeninskim wrocily rzady takie, jakie istnialy po kon [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:32 , Wyświetleń: 3470 , Ocena: 36.28, Głosów: 110, Autor: pawlukewa

Powstanie Listopadowe (2)

Sytuacja przed powstaniem Królestwo Polskie utworzone w 1815 roku było połączone unią personalną z panującą w Cesarstwie Rosyjskim dynastią Romanowów. Car był równo [...]

Dodano: 2008-03-20 23:10:00 , Wyświetleń: 3687 , Ocena: 80.17, Głosów: 62, Autor: pawlukewa

trzeci rozbiór polski

Drugi rozbiór Polski Rzeczpospolita w okresie rozbiorów Po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 roku król Stanisław August Poniatowski przystąpi [...]

Dodano: 2008-03-20 23:10:01 , Wyświetleń: 2713 , Ocena: 17.18, Głosów: 120, Autor: pawlukewa

Powstanie Styczniowe (6)

Wiosna posewastopolska Po przegranej przez Rosję wojnie krymskiej (1853-1856) na jej terenach nastąpiła tak zwana wiosna "posewastopolska". Car zezwolił na przeprowadzenie [...]

Dodano: 2008-03-20 23:10:03 , Wyświetleń: 2279 , Ocena: 32.71, Głosów: 41, Autor: pawlukewa

Wiszące Ogrody Semiramidy (3)

W 1898 r. Niemiecki archeolog Koldewey zaczął szukać na terenie dzisiejszego Iraku pozostałości zaginionego miasta - Babilonu. Leżało ono około 90 km na południe od Bagdad [...]

Dodano: 2008-03-22 10:07:58 , Wyświetleń: 1770 , Ocena: 17.89, Głosów: 89, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?