Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

mikołaj kopernik- biografia (dwie wersje)

Wersja pierwsza:Kiedy w roku 1456 przybył do Torunia kupiec z Krakowa Mikołaj Kopernik, syn Jana, miasto to wyglšdało zapewne wspaniale. Toruń był okalany potężnymi mur [...]

Dodano: 2008-03-22 10:08:06 , Wyświetleń: 1674 , Ocena: 43.17, Głosów: 28, Autor: pawlukewa

Pakt Ribbentrop-Molotow 1939

Zagrożenie Polski na przełomie lat 1938-1939 rosło z miesiąca na miesiąc. Po ostatecznym wchłonięciu przez Hitlera 15 marca 1939 r. Czech i zwasalizowaniu Słowacji, los Pol [...]

Dodano: 2008-03-22 10:08:07 , Wyświetleń: 1930 , Ocena: 26.83, Głosów: 64, Autor: pawlukewa

historia na przełomie XIX i XX wieku

Gospodarczo - społeczne problemy świata w drugiej połowie XIX wieku. Problemy demograficzne Druga połowa XIX wieku stanowiło okres, w którym przemiany obejmowały [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:21 , Wyświetleń: 2291 , Ocena: 113.08, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

niewola awiniońska

NIEWOLA AWINIOŃSKAOd pontyfikatu Klemensa V (1305-1314) siedzibąpapieży przez 70 lat był Awinion, a ich politycznymiopiekunami królowie francuscy. Papiestwo przes [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:23 , Wyświetleń: 2138 , Ocena: 18.68, Głosów: 91, Autor: pawlukewa

Stosunki Polsko-Niemieckie w XX wieku

Stosunki Polsko-Niemieckie w XX wieku1900-1904-polityka germanizacyjna; nacjonalizm niemiecki głosił hasła o wyższości kulturalnej, gospodarczej i organizacyjnej Niemc [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:25 , Wyświetleń: 3532 , Ocena: 252.07, Głosów: 14, Autor: pawlukewa

Prusy w I połowie XVIII wieku

W 1688 roku zakończył swój żywot Fryderyk Wilhelm. Nie bez przyczyny zwano go wielkim elektorem. To właśnie on stał się twórcą państwa, dla którego przyjęto nazwę Pru [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:26 , Wyświetleń: 2144 , Ocena: 17.37, Głosów: 101, Autor: pawlukewa

Niz.Mazowiecka - Historia

Historia Niziny Mazowieckiej Mazowsze weszło w skład państwa polskiego w X w. W czasie panowania Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, Płock - stolica Mazowsza - [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:28 , Wyświetleń: 3039 , Ocena: 49.55, Głosów: 66, Autor: pawlukewa

POTOP SZWEDZKI W SANDOMIERZU

POTOP SZWEDZKI W SANDOMIERZUW okolicy Sandomierza toczono liczne walki ze Szwedami. Jedna ze zwycięskich potyczek miała miejsce pod Opatowem, a pobliski zamek w Tudorowie zos [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:29 , Wyświetleń: 1780 , Ocena: 27.64, Głosów: 57, Autor: pawlukewa

Cechy sztuki późnogotyckiej.

Cechy sztuki późnogotyckiej.Gotyk był pierwszym w pełni oryginalnym stylem architektonicznym jaki wykształcił się w zachodniej Europie. Przez ponad trzysta lat budow [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:30 , Wyświetleń: 3448 , Ocena: 138.5, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Izrael i Fenicja

I IZRAELWiadomości o Izraelu czerpiemy głównie z Biblii. Stary Testament opisuje epokę patriarchów : Abraham, Izaak, Jakub (lub Izrael). Żydzi wyszli z Chaldejskiego, w [...]

Dodano: 2008-03-23 00:12:33 , Wyświetleń: 2583 , Ocena: 17.45, Głosów: 141, Autor: pawlukewa

Mieszko I (1)

Był pierwszym udokumentowanym władcą Polskim. Za główny cel swojego panowania obrał jednoczenie plemion w jedno mocne państwo. Posiadał już swoje własne wojsko, które na [...]

Dodano: 2008-03-23 00:12:34 , Wyświetleń: 2485 , Ocena: 13.74, Głosów: 167, Autor: pawlukewa

Absolutyzm we Francji (2)

ABSOLUTYZM WE FRANCJIBudowa monarchii absolutnej we Francji przypada na XVI i XVII wiek. Próby wzmocnienia władzy królewskiej podejmował już Henryk IV Burbon (1595-1610), [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:38 , Wyświetleń: 3703 , Ocena: 30, Głosów: 151, Autor: pawlukewa

ROLA WŁADCY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WEDŁUG KAROLA WIELKIEGO

ROLA WŁADCY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WEDŁUG KAROLA WIELKIEGOKontakt chrześcijaństwa z ludami zamieszkującymi imperium Karolingów sięga nieco wcześniej, przed czasy Karola Wi [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:38 , Wyświetleń: 3355 , Ocena: 35.42, Głosów: 84, Autor: pawlukewa

BUDOWA I UMACNIANIE POZYCJI POLSKI W EUROPIE: 1918-1926

BUDOWA I UMACNIANIE POZYCJI POLSKI W EUROPIEPolska ostatecznie odzyskała suwerenność jesienią 1918 roku. Suma czynników takich jak: zdecydowana klęska Niemców i Austriak [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:40 , Wyświetleń: 1851 , Ocena: 71.92, Głosów: 23, Autor: pawlukewa

Historia sztuki: architektura: starożytnej Grecji (ogólnie oraz budownictwo świeckie!)

ARCHITEKTURA STAROŻYTNEJ GRECJINazwa „Grecy” została nadana przez Rzymian. Sami Grecy nazywali siebie Hellenami. Tworzyli bardzo niejednolite społeczeństwo, acz [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:42 , Wyświetleń: 2779 , Ocena: 87.14, Głosów: 34, Autor: pawlukewa

Bezkrólewie w Polsce i pierwsza wolna elekcja w XVI w.

1.WYMARCIE DYNASTII JAGIELLONÓW W roku 1572 umarł ostatni z Jagiellonów, Zygmunt August i nie zostawił potomka. Dlatego przed sejmem stanął problem jak wybrnąć z [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:59 , Wyświetleń: 1927 , Ocena: 20.36, Głosów: 82, Autor: pawlukewa

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej Szlacheckiej

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej SzlacheckiejSzlachta, uprzywilejowany stan społeczny w państwach typu feudalnego powstały w XIII-XIV w., wywodzący się z rycerstwa, zwykle [...]

Dodano: 2008-03-24 14:12:02 , Wyświetleń: 12247 , Ocena: 269.28, Głosów: 71, Autor: pawlukewa

Dobrodziejstwa i niedogodności demokracji Ateńskiej.

Żeby pisać o dobrodziejstwach lub niedogodnościach demokracji, tak młodej jak ateńska, trzeba najpierw po krótce przdstawić jej genezę...W pierwszych stuleciach pierwsz [...]

Dodano: 2008-03-25 15:08:15 , Wyświetleń: 1659 , Ocena: 35.36, Głosów: 43, Autor: pawlukewa

Stosunki polsko - ruskie do XII wieku.

Granice Polski za czasów panowania Mieszka I rozciągały się od Morza Bałtyckiego na północy, poprzez granice z Prusami i Rusią na wschodzie, dalej na zachód od Krakowa i O [...]

Dodano: 2008-03-25 15:26:27 , Wyświetleń: 3176 , Ocena: 49.75, Głosów: 67, Autor: pawlukewa

Zamach na Hitlera w "Wilczej Jamie

Dnia 20 lipca 1944 roku pułkownik Hrabia Klaus von Stauffenberg przybył do Wilczej Jamy, ściśle strzeżonej kwatery głównej Adolfa Hitlera. Miał podłożyć bombę, która m [...]

Dodano: 2008-03-25 15:27:59 , Wyświetleń: 1789 , Ocena: 19.59, Głosów: 80, Autor: pawlukewa

Powstania, konflikt polsko - czeski, traktat ryski, postanowienia traktatu wersalskiego.

Wymień powstania oraz podaj ich skutki i przyczynyPierwsze Powstanie Śląskie - 16/17 - 24. 08.1919 roku, powstanie to nie przyniosło większych skutków, gdyż było powsta [...]

Dodano: 2008-03-25 15:27:59 , Wyświetleń: 2381 , Ocena: 50.15, Głosów: 53, Autor: pawlukewa

Postacie historyczne

Historia Postacie historyczne..WALLENSTEIN Albrecht von - 1583-1634, od 1626 naczelny dowódca wojsk cesarskich w wojnie 30-letniej 1618-48; po licznych zwycięst [...]

Dodano: 2008-03-25 15:28:00 , Wyświetleń: 2317 , Ocena: 19.65, Głosów: 107, Autor: pawlukewa

Światowy kryzys gospodarczy (1929-1933)

Źródła kryzysu i jego przebieg Panująca w drugiej połowie lat dwudziestych korzystna koniunktura w gospodarce światowej, uległa drastycznemu załamaniu jesienią 1929 [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:21 , Wyświetleń: 2274 , Ocena: 37.85, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Hitleryzm i Stalinizm (3)

Podłoże niemieckiego faszyzmu Klęska militarna w wojnie oraz postanowienia traktatu wersalskiego stworzyły nową sytuację w Niemczech. Upadło cesarstwo. Uchwalona w Wei [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:22 , Wyświetleń: 3964 , Ocena: 56.55, Głosów: 92, Autor: pawlukewa

Racje rozumu a racje serca - esej o filozofii Pascala

„Serce ma swoje racje, których rozum nie zna”*1 – powiedział Pascal i chyba nie sposób się z nim nie zgodzić. Często jednak myśl ta interpretowana jest bł [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:22 , Wyświetleń: 3097 , Ocena: 264.7, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

Unia lubelska z 1569 roku i jej konsekwencje.

Jednym z postulatów ruchu egzekucyjnego było ściślejsze zespolenie Litwy z Koroną. Zainteresowana takim związkiem była szlachta litewska. Ważnym krokiem na drodze do unii b [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:30 , Wyświetleń: 2629 , Ocena: 73.71, Głosów: 51, Autor: pawlukewa

Kolonialna ekspansja europejska w XV i XVI wieku

Punktem zwrotnym w dziejach cywilizacji europejskiej były odkrycia geograficzne. Były to czasy, gdy wyprawy odkrywcze skierowały uwagę mieszkańców Europy ku nowym horyzontom [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:30 , Wyświetleń: 1570 , Ocena: 51.54, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Reformatorzy religijni - XV i XVI w.

Czas reformatorów religijnych Częściowe zmiany dokonywane w Kościele katolickim w XV wieku okazały się niewystarczające. Już z początkiem następnego stulecia [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:33 , Wyświetleń: 2126 , Ocena: 47.37, Głosów: 58, Autor: pawlukewa

Rozwój kapitalizmu przemysłowego

Statki parowe. Pierwsza połowa XIX wieku przyniosła wiele doniosłych odkryć naukowych w zakresie chemii, fizyki i biologii. W ślad za tymi odkryciami rozwijała się także te [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:33 , Wyświetleń: 2777 , Ocena: 65.9, Głosów: 62, Autor: pawlukewa

Początki ruchu robotniczego (Fourier,Proudhon,Owen...)

Opór robotników w Anglii. Robotnicy nie pozostawali bierni wobec stosowanego wyzysku. Usiłowali wpłynąć na polepszenie swego położenia za pomocą strajków, które p [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:34 , Wyświetleń: 1869 , Ocena: 21.85, Głosów: 65, Autor: pawlukewa

Powstanie socjalizmu naukowego

Podłoże powstania socjalizmu naukowego. Rozwój kapitalizmu, zwłaszcza tworzenie się kapitalizmu w Europie Zachodniej, wpłynął decydująco na zmianę stosunków społ [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:35 , Wyświetleń: 1739 , Ocena: 19.69, Głosów: 73, Autor: pawlukewa

WIOSNA LUDÓW W EUROPIE (3)

1. Przyczyny wybuchu i początek rewolucji europejskich. Fala wydarzeń rewolucyjnych w latach 1848 - 1849, nazywana Wiosną Ludów, obejmowała występujące w Europie r [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:38 , Wyświetleń: 1933 , Ocena: 19.67, Głosów: 75, Autor: pawlukewa

Zjednoczenie Włoch (7)

Wojna austriacko - włoskaPrzegrana walka Włochów z Austrią w dobie Wiosny Ludów spowodowała przywrócenie w Italii politycznego stanu sprzed 1848 roku. Gwarantem t [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:38 , Wyświetleń: 2625 , Ocena: 27.82, Głosów: 66, Autor: pawlukewa

Zjednoczenie Niemiec (4)

Zjednoczenie Niemiec. Niemcy po Wiośnie Ludów. Wzrost znaczenia Prus - wojna z Austrią.* Wielkie zagadnienia ludzkości rozwiązuje się nie mowami i uchwałami więks [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:39 , Wyświetleń: 2689 , Ocena: 34.59, Głosów: 86, Autor: pawlukewa

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych AMeryki Północnej

Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych a sprawa niewolnictwa Obszar Stanów Zjednoczonych po 1783 roku sięgał od Atlantyku na wschodzie, po rzekę Missisipi na zach [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:41 , Wyświetleń: 1978 , Ocena: 66.85, Głosów: 33, Autor: pawlukewa

Jaką rolę odegrały normy religijne w profilaktyce zdrowotnej Egiptu, Babilonii i w narodzie żydowskim?

Jaką rolę odegrały normy religijne w profilaktyce zdrowotnej Egiptu, Babilonii i w narodzie żydowskim?EGIPTO medycynie egipskiej dowiadujemy się z trzech źródeł od [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:41 , Wyświetleń: 5166 , Ocena: 209.72, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Kształcenie lekarzy w starożytnych Indiach.

Kształcenie lekarzy w starożytnych Indiach.Początkowo stan lekarski związany był ściśle z kapłaństwem. W II okresie bramańskim coraz powszechniejszy staje się stan l [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:42 , Wyświetleń: 1608 , Ocena: 34, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Historia architektury - wstęp do romanizmu

Niezbyt szczęśliwa nazwa "romanizm" sprawia wrażenie, że sztuka średniowieczna była tylko przedłużeniem późnago antyku śródziemnomorskiego. W rzeczywistości jest to s [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:43 , Wyświetleń: 4102 , Ocena: 245.83, Głosów: 17, Autor: pawlukewa

Teorie choroby i szkoły medyczne w cesarstwie rzymskim.

W czasie największego rozkwitu medycyny w starożytnej Grecji Rzym prawie całkowicie obywał się bez lekarzy. Rzymianie przez długi czas niechętnie patrzyli na kulturę greck [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:09 , Wyświetleń: 1468 , Ocena: 35.26, Głosów: 37, Autor: pawlukewa

Specyfika kultury i medycyny chińskiej.

W medycynie starożytnych Chin stosunkowo małą rolę odgrywał pierwiastek sakralny. Była zawodem świeckim uprawianym zarobkowo. Zasadniczą rolę poza pewnymi założeniami fi [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:10 , Wyświetleń: 1760 , Ocena: 30.88, Głosów: 42, Autor: pawlukewa

Przebieg i skutki wojny secesyjnej

12 kwietnia 1861 roku zbombardowano i zmuszono do kapitulacji Fort Sumter. Przywódcy republikańscy odebrali ten fakt jako wypowiedzenie wojny. Siły po obu stronach były ba [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:13 , Wyświetleń: 5096 , Ocena: 40.49, Głosów: 136, Autor: pawlukewa

Gospodarka Polski w XVi wieku

Rozwój gospodarki Polski w XVI wieku związany jest między innymi z włączeniem się kraju w europejską wymianę towarowąOsadnictwo, choć rozwijało się, miało inny ni [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:19 , Wyświetleń: 3283 , Ocena: 58.95, Głosów: 80, Autor: pawlukewa

Encyklopedyści

Wielka Encyklopedia Francuska („Encyklopedia, albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł”) – to największe naukowe i kulturalne przedsięwzięcie epoki oś [...]

Dodano: 2008-03-29 15:41:44 , Wyświetleń: 3117 , Ocena: 31.8, Głosów: 138, Autor: pawlukewa

Wojny grecko - perskie

Główną przyczyną zaistnienia sporu między państwem greckim i perski było obkładanie przez Persów wysokimi daninami państw greckich. Na terenie Azji Mniejszej, ingerencja [...]

Dodano: 2008-03-29 15:41:49 , Wyświetleń: 3707 , Ocena: 41.8, Głosów: 113, Autor: pawlukewa

Bitwa Jutlandzka

1.0.0 Rys historyczny.1.1.0 Rozwój uzbrojenia i środków obrony.1.1.1 Artyleria. W XX w poważne zmiany zaszły w budowie, zastosowaniu i umieszczaniu artyleri [...]

Dodano: 2008-03-29 15:41:59 , Wyświetleń: 2525 , Ocena: 16.88, Głosów: 143, Autor: pawlukewa

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym

1. Układy międzynarodowe dotyczące flot wojennych w okresie międzywojennym Pierwszą międzynarodową konferencją morską była Konferencja Wa-szyngtońs [...]

Dodano: 2008-03-29 15:42:01 , Wyświetleń: 2497 , Ocena: 103.84, Głosów: 24, Autor: pawlukewa

Napoleon pod piramidami

W karierze Napoleona Bonapartego kampania egipska – czyli druga wielka kampania przez niego prowadzona – miała szczególne znaczenie zarówno dla niego samego jak i dl [...]

Dodano: 2008-03-29 15:42:02 , Wyświetleń: 2498 , Ocena: 25.49, Głosów: 104, Autor: pawlukewa

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OKRESU Wiek XIX nazwano stuleciem żelaza, maszyn i pary. Znalazło to odzwier-ciedlenie również w technice wojennej. Szybki rozwój pr [...]

Dodano: 2008-03-29 15:42:03 , Wyświetleń: 2063 , Ocena: 31.9, Głosów: 51, Autor: pawlukewa

Potyczki polsko-szwedzkie na Bałtyku w XVII w.

W XVII w. Polska kilkakrotnie prowadziła wojny ze Szwecją, która rozwijała ekspansję na całe niemal wschodnie i południowe wybrzeże bałtyckie. W czasie tych wojen oprócz [...]

Dodano: 2008-03-29 15:42:05 , Wyświetleń: 2133 , Ocena: 45.88, Głosów: 51, Autor: pawlukewa

Bizancjum (3)

Ze wschodniej części imperium rzymskiego wykształciło się państwo zwane cesarstwem bizantyjskim, w którym powstała religia prawosławna. Jego stolica, Konstantynopol, p [...]

Dodano: 2008-03-29 15:42:09 , Wyświetleń: 2557 , Ocena: 13.12, Głosów: 180, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?