Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

RUCH EGZEKUCYJNY .

Obóz egzekucyjny obejmował znaczną grupę szlachty średniej, która występowała z hasłami EGZEKUCJI PRAW I DÓBR - czyli wykonywania i przestrzegania istniejących praw i zw [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:12 , Wyświetleń: 2217 , Ocena: 1680, Głosów: 0, Autor: ew.la

Skutki wielkich odkryc geograficznych

Wielkie odkrycia geograficzne miały ogromny wpływ na stosunki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze całego świata. Odmieniły one obraz ówczesnej Europy i zapoczątkowały epo [...]

Dodano: 2008-10-12 15:08:36 , Wyświetleń: 24643 , Ocena: 35559, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Przyczyny wybuchu I wojny swiatowej.

Przyczyny :a) zjednoczenie Niemiec (1871-II Rzesza) zjednoczenie Włoch.b) utworzenie trójprzymierza : Niemcy , Włochy, Austro- Węgry (państwa centralne)c) [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:11 , Wyświetleń: 4317 , Ocena: 2170, Głosów: 0, Autor: Mafej

Organizacje pozarządowe w Królestwie Polskim w 1830r.

W latach 1815 – 1830 organizacje spiskowe powstawały przede wszystkim w kręgach młodzieży gimnazjalnej i studenckiej. Dla tej młodzieży wyzwaniem stała się mickiewicz [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:38 , Wyświetleń: 1545 , Ocena: 1480, Głosów: 0, Autor: Mafej

D-DAY czyli kulisy największego w historii desantu.

Przygotowania Aliantów do spotkania, w walce na śmierć i życie z Niemcami odbywały się na angielskim wybrzeżu. Miejsce było wcześniej przygotowane, i usunięto z niej cywi [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:11 , Wyświetleń: 1738 , Ocena: 1580, Głosów: 0, Autor: Mafej

Bitwa o Wielką Brytanię. (2)

22 czerwca 1940 roku zostało podpisane francusko- niemieckie zawieszenie broni. Tym samym Europa Zachodnia była zajęta przez wojska III Rzeszy i ich siły sprzymierzone. Jedynym [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:19 , Wyświetleń: 3282 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: Mafej

Kampania wrześniowa - wojna obronna Polski 1939r.

Wybuch wojny :1.IX.1939 o godz. 4:45 strzały z pancernika „Schlezwik Holstein" u wejścia do portu gdańskiego rozpoczęły agresję III Rzeszy na Polskę a tym samym II [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:35 , Wyświetleń: 2052 , Ocena: 1852, Głosów: 0, Autor: Mafej

Powstanie styczniowe. (2)

Ożywienie nastrojów patriotycznych na ziemiach polskichKryzys państwa rosyjskiego w połowie XIX w. sprawił, że wśród Polaków obudziły się nadzieje na poprawę poło [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:42 , Wyświetleń: 3504 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

pytania z historii (2)

1.Wyjasnij jakimi motywami kierowali się Europejczycy, wyruszając w dalekie i niebezpieczne podróże?Chęć ominięcia pośrednictwa arabów; zagrazenie drogi lądowej przez [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:12 , Wyświetleń: 3353 , Ocena: 3202, Głosów: 0, Autor: majka100100

Sprawa polska w czasie I wojny światowej (2)

W czasie I wojny światowej pod pojęciem „sprawa polska” rozumiemy kwestie dotyczącą istnienia Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej trzeciego jej dawnych gr [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:15 , Wyświetleń: 4868 , Ocena: 4314, Głosów: 0, Autor: majka100100

„Nie wszystek umrę. Sławą będę rósł zaszczytną, póki stąpa z białą westalką kapłan na wyniosły Kapitol...” (2)

Podział Imperium Romanum w IV w. był początkiem końca cesarstwa. W 467r. na skutek najazdów plemion germańskich upada trwające ponad X wieków cesarstwo zachodnie... Jednak [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:15 , Wyświetleń: 2037 , Ocena: 889, Głosów: 0, Autor: majka100100

Cywilizacja Mykeńska i Minojska (2)

Tradycja antycznaEuropejczykami jesteśmy dlatego, że dziedziczymy kulturę wschodu i zachoduCywilizacja minojska GrecjaCywilizacja mykeńskaArgonitTradycja rzym [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:17 , Wyświetleń: 2356 , Ocena: 739, Głosów: 0, Autor: majka100100

Dlaczego Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrześcijaństwa w swoim państwie? Jakie, twoim zdaniem, kierowały nim motywy?(jedna strona) (2)

Przyjęcie chrześcijaństwa było warunkiem koniecznym do dalszego rozwoju państwa polskiego. Niosło wzory ustroju państwowego i doświadczenia organizacyjne, dlatego Mieszko I [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:19 , Wyświetleń: 1813 , Ocena: 902, Głosów: 0, Autor: majka100100

Faszyzm, nazizm i komunizm. (2)

I Wojna Światowa miała być ostatnią, która swoimi potwornościami i ogromem zniszczeń spowodowała szczerą chęć narodów do pokoju. Po wojnie Liga Narodów wydała Traktat [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:19 , Wyświetleń: 2263 , Ocena: 889, Głosów: 0, Autor: majka100100

Jak oceniasz politykę wielkich mocarstw wobec III Rzeszy w okresie międzywojennym? (2)

W okresie międzywojennym relacja pomiędzy wielkimi mocarstwami a III Rzeszą zmieniały się w miarę zmiany sytuacji politycznej, a także zmian geopolitycznych na mapie Europy. [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:23 , Wyświetleń: 2587 , Ocena: 674, Głosów: 0, Autor: majka100100

Jan III Sobieski - biografia (2)

Jan III Sobieski (1629-1696). Król polski od 1674 roku. Był drugim synem Jakuba Sobieskiego, wojewody ruskiego, poźniejszego kasztelana krakowskiego, i Zofii Teofilii, z dom [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:24 , Wyświetleń: 2320 , Ocena: 822, Głosów: 0, Autor: majka100100

Kielce w latach okupacji 1939-1945 (2)

KIELCE W LATACH okupacji (1939-1945) 1.WrzesieńGarnizon kielecki opuścił miasto 27 sierpnia 1939 r.; 4 pp. leg. udał się na swoje wyznaczone pozycje w składzie 10 [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:26 , Wyświetleń: 3014 , Ocena: 1195, Głosów: 0, Autor: majka100100

Powstanie krakowskie i Rabacja Chłopska (2)

1.Przyczyny powstania - walka o niepodległość-opracowanie trójzaborowego powstania przez centralizację poznań-ską(Mierosławski,Libelt)-plan regularnej wojny pokonan [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:28 , Wyświetleń: 1892 , Ocena: 681, Głosów: 0, Autor: majka100100

Ogólna charakterystyka pierwszych cywilizacji. (2)

Cywilizacja jest to poziom rozwoju społecznego osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej, będące [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:29 , Wyświetleń: 2645 , Ocena: 3021, Głosów: 0, Autor: majka100100

Stan wojenny w Polsce (2)

Stan wojenny w Polsce, ograniczenie praw obywatelskich wprowadzone w nocy z 12 na 13 XII 1981 w celu zahamowania aktywności społeczeństwa dążącego do gruntownej reformy ustro [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:32 , Wyświetleń: 3100 , Ocena: 2119, Głosów: 0, Autor: majka100100

Rzymianie i ich Bogowie (2)

Rzymianie, jak inne ludy wierzyli w istnienie wielu bogów Religia rzymska była podobna do religii Greckiej, Rzymianie wierzyli również w bogów Egipskich, Gawilejskich i Grecki [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:33 , Wyświetleń: 2379 , Ocena: 883, Głosów: 0, Autor: majka100100

Rewolucja burżuazyjna w Anglii w XVII wieku (2)

Przyczyny rewolucji:-konflikt między dynastią Stuartów(Jakub I, Karol I) i parlamentem. Władcy dą-żyli do zachowania rządów absolutycznych, rozwiązywali i niepowoływa [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:34 , Wyświetleń: 2084 , Ocena: 649, Głosów: 0, Autor: majka100100

Przemiany społeczne i gospodarcze w XIX wieku. (2)

XIX wiek był wiekiem wielkich przemian gospodarczych, przemysłowych i społecznych. Poniżej opisze szczegółowo podstawowe państwa od których to wszystko się zaczęło a nas [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:36 , Wyświetleń: 4829 , Ocena: 1976, Głosów: 0, Autor: majka100100

Przebieg powstania styczniwego + ziemia sandomierska :) (2)

Powstanie styczniowe jest to powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22 I 1863 r do wiosny 1864 r. i obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś Bia [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:37 , Wyświetleń: 2324 , Ocena: 898, Głosów: 0, Autor: majka100100

Rola kościoła w średniowiecznej Europie (2)

Wybierając ten temat, postawiłem sobie jasne i ściśle sprecyzowane cele-ukazanie prawdziwego oblicza Kościoła i Jego roli w okresie Średniowiecza. Wbrew pozorom, moja praca [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:39 , Wyświetleń: 3664 , Ocena: 710, Głosów: 0, Autor: majka100100

Przyczyny upadku polski w XVII - XVIII wieku (2)

Załamanie się ekspansji Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku i kryzys polityczny zarówno w polityce wewnętrznej jak i zewnętrznej doprowadziły do upadku Polski. W wieku XVI [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:40 , Wyświetleń: 6196 , Ocena: 4393, Głosów: 0, Autor: majka100100

Osiągnięcia kultury greckiej i hellenistycznej (2)

Starożytna Grecja i Rzym, ich dokonania kulturowe i cywilizacyjne miały olbrzymi wpływ na rozwój całej Europy. Wiele późniejszych epok korzystało z dorobku tych cywilizacji [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:43 , Wyświetleń: 4209 , Ocena: 795, Głosów: 0, Autor: majka100100

Proces norymberski

Alianci już na długo przed zakończeniem II wojny światowej podjęli decyzję o konieczności ukarania winnych rozpętania wojny i masowego ludobójstwa. Zarówno chodziło tu o [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:19 , Wyświetleń: 3702 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Konstytucja 3-GO MAJA

Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, będąca wynikiem [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:20 , Wyświetleń: 4061 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Czy władcy elekcyjni panowali czy sprawowali urząd w Rzeczpospolitej? (2)

Według mnie sytuacja w Polsce w XVI wieku jest zbliżona do systemu rządów w Anglii: monarcha króluje, a państwem rządzi parlament. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów w dobie [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:32 , Wyświetleń: 1887 , Ocena: 707, Głosów: 0, Autor: majka100100

Obozy Koncentracyjne

1.WSTĘPW rozbudowanym systemie obozów hitlerowskich podstawową rolę odgrywały obozy koncentracyjne. Ogółem na terenie Polski w latach 1939 - 1945 hitlerowcy zorganizowal [...]

Dodano: 2009-01-04 19:21:59 , Wyświetleń: 34988 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Polska w latach 1926-1939 (2)

Sanacja był to obóz polityczny który rządził Polską od przewrotu majowego (1926) do 1939r. Utworzyli go dawni legioniści i członkowie POW, działający przed 1926 w stowarz [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:07 , Wyświetleń: 2114 , Ocena: 720, Głosów: 0, Autor: majka100100

Inkwizycja w Hiszpanii (2)

Aby w pełni pojąć Inkwizycję oraz działania społeczeństwa europejskiego w czasie jej istnienia należy przede wszystkim przyjże się jej definicji oraz mieć pojęcie o ów [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:32 , Wyświetleń: 3095 , Ocena: 1020, Głosów: 0, Autor: majka100100

Jagiellonowie (2)

Krzyżacy w XIII w. podbili Prusy, stworzyli silne państwo ze stolicą w Malborku, podzielone na konturie. Zakon chciał podbić Żmudź i połączyć się z zakonem kawalerów mi [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:19 , Wyświetleń: 2774 , Ocena: 663, Głosów: 0, Autor: elkakida

Napoleon Bonaparte (2)

1.Pochodzenie Napoleona15 sierpnia 1769 r. w mieście Ajaccio na Korsyce Letycja Bonaparte, dziewiętnastoletnia żona pewnego miejscowego szlachcica, urodziła dziecko. W ten [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:19 , Wyświetleń: 2832 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Kalendarium II wojny światowej (2)

ŚWIATLipiec 1940 rozpoczęcie działań wojennych w AfryceWrzesień 1940 Powstanie osi Berlin- Rzym- TokioMarzec 1941 ofensywa niemiecko-włoska na EgiptSierpień [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:47 , Wyświetleń: 4431 , Ocena: 3907, Głosów: 0, Autor: elkakida

Wierzenia Słowian (2)

„Na początku nic nie istniało poza Świętowitem. On podzielił się na dwie części i dał początek dwóm bogom: Swarożycowi i Welesowi. Kiedyś cała nasza planeta by [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:54 , Wyświetleń: 2762 , Ocena: 597, Głosów: 0, Autor: elkakida

Charakterystyka ustroju społeczo - politycznego II Rzeczypospolitej. (2)

Wydarzeniem, które w sposób decydujący przyczyniło się do odzyskania przez Polskę niepodległości była I wojna światowa. Po jej zakończeniu w listopadzie 1918r. wyłonił [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:35 , Wyświetleń: 3041 , Ocena: 2122, Głosów: 0, Autor: elkakida

Zbrodnia Katyńska

Las Katyński jest zalesionym terenem niedaleko Gniezdowa, wioski położonej w Rosji, niedaleko Smoleńska, gdzie w 1940 na rozkaz Stalina NKVD zastrzeliło i pochowało ponad 400 [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:00 , Wyświetleń: 3478 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Święty Wojciech- męczeństwo, legenda i kult (1)

Święty Wojciech (Adalbert) urodził się około 956 roku. Zmarł śmiercią męczeńską 24. 04. 997 roku. Jego życie nie było pasmem zwycięstw, nie wsławił się wieloma św [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:55 , Wyświetleń: 3047 , Ocena: 744, Głosów: 0, Autor: elkakida

Konferencja w Jałcie (2)

4 lutego 1945 roku. W Jałcie na Krymie rozpoczęła się konferencja z udziałem F. D. Roosevelta, W. Churchilla i Józefa Stalina. Zważywszy, że zwycięstwo w Europie stawało [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:57 , Wyświetleń: 4261 , Ocena: 628, Głosów: 0, Autor: elkakida

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci - rozprawka (2)

Nazizm panował w Niemczech za czasów Hitlera, komunizm m.in. w ZSRR za czasów Stalina, czyli w czasach gdy nie liczono się z prawami obywatela, niszczono własność prywatną [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:58 , Wyświetleń: 2483 , Ocena: 640, Głosów: 0, Autor: elkakida

Powstanie Warszawskie i plan "Burza"

Powstanie warszawskie - przyczyny, skutki i znaczeniePOWSTANIE - rewolucja, zbrojny ruch przeciw władzy, wdrożony przez nieuznające jej warstwy narodowe lub społeczne celem [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:22 , Wyświetleń: 2920 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Dziedzictwo starożytnej Grecji

W mózgu, i tylko w mózgu, rodzą się nasze przyjemności, radości, śmiech i żarty, podobnie jak nasz smutek, ból, rozpacz i łzy...Mózg jest także siedliskiem szaleńs [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:53 , Wyświetleń: 4073 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Templariusze (2)

TAJEMNICE HISTORI- TEMPLARIUSZENazywa się ich dziś szarlatanami, sługami diabła. Dociekliwi poszukiwacze skarbów, dogłębnie przeszukują ich siedziby, wymyślając setki [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:38 , Wyświetleń: 3011 , Ocena: 873, Głosów: 0, Autor: elkakida

Co to jest Unia Europejska ? (2)

Unia Europejska to nie są Stany Zjednoczone Europy ani superpaństwo ze stolicą w Brukseli.Jest to polityczne i gospodarcze ugrupowanie piętnastu demokratycznych pa [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:50 , Wyświetleń: 3286 , Ocena: 1114, Głosów: 0, Autor: elkakida

Stan wojenny w Polsce (3)

Stan wojenny w Polsce, ograniczenie praw obywatelskich wprowadzone w nocy z 12 na 13 XII 1981 w celu zahamowania aktywności społeczeństwa dążącego do gruntownej reformy ustro [...]

Dodano: 2009-03-09 21:32:52 , Wyświetleń: 2630 , Ocena: 860, Głosów: 0, Autor: elkakida

Stan wojenny w Polsce (4)

Stan wojenny został wprowadzony przez władze komunistyczne PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa) w 16 miesięcy po strajkach w 1980 r., które doprowadziły do powstania „Soli [...]

Dodano: 2009-03-09 21:32:53 , Wyświetleń: 2558 , Ocena: 563, Głosów: 0, Autor: elkakida

Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej (2)

-usterki w działalności państwa w drugiej połowie XVII wieku, gdzie magnateria manipulowała sprawami państwa(posiadała zbyt dużo przywilejów)-w 1652r. po raz pierwszy [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:32 , Wyświetleń: 2230 , Ocena: 898, Głosów: 0, Autor: elkakida

Hitleryzm w Niemczech (2)

Pokonane w I wojnie światowej Niemcy, zostały obarczone całkowitą odpowiedzialnością za wszczęcie konfliktu. Upadło Cesarstwo, zmieniając się z Europejskiego hegemona, w [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:35 , Wyświetleń: 3065 , Ocena: 988, Głosów: 0, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?