Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Skutki wielkich odkryc geograficznych

Wielkie odkrycia geograficzne miały ogromny wpływ na stosunki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze całego świata. Odmieniły one obraz ówczesnej Europy i zapoczątkowały epo [...]

Dodano: 2008-10-12 15:08:36 , Wyświetleń: 24643 , Ocena: 35559, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Kultura grecka

Grecy od najdawniejszych czasów mieli zamiłowanie do filozofowania. To przecież w Grecji pojawili się pierwsi fizozofowie, którzy wypracowali teorię sztuki, bardzo logiczną [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:28 , Wyświetleń: 554730 , Ocena: 15051.2, Głosów: 85, Autor: Mafej

Iwan IV Groźny- życiorys na podstawie książki.

W nocy z 3 na 4 grudnia 1533 roku umarł Wasyl III, władca moskiewski, przekazując tron swojemu najstarszemu synowi, Iwanowi IV Wasylewiczowi mającemu w chwili śmierci ojca nie [...]

Dodano: 2008-12-04 21:40:06 , Wyświetleń: 94252 , Ocena: 10502.4, Głosów: 14, Autor: majka100100

Monarchia (2)

Monarchia, forma rządów z monarchą (królem, cesarzem, sułtanem) jako reprezentantem władzy suwerennej. Monarcha pełnił władzę dożywotnio, samodzielnie lub wspólnie z or [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:42 , Wyświetleń: 5834 , Ocena: 5560, Głosów: 0, Autor: elkakida

Generał Władysław Eugeniusz Sikorski.

Urodził się w 1881 r. w Tuszowie Narodowym pod Mielcem. Jego ojciec Tomasz był wiejskim organistą. W 1898 r. Sikorki rozpoczął naukę w seminarium nauczycielskim w Rzeszowie, [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:37 , Wyświetleń: 178158 , Ocena: 4447.29, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Przyczyny upadku polski w XVII - XVIII wieku (2)

Załamanie się ekspansji Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku i kryzys polityczny zarówno w polityce wewnętrznej jak i zewnętrznej doprowadziły do upadku Polski. W wieku XVI [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:40 , Wyświetleń: 6196 , Ocena: 4393, Głosów: 0, Autor: majka100100

Sprawa polska w czasie I wojny światowej (2)

W czasie I wojny światowej pod pojęciem „sprawa polska” rozumiemy kwestie dotyczącą istnienia Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej trzeciego jej dawnych gr [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:15 , Wyświetleń: 4868 , Ocena: 4314, Głosów: 0, Autor: majka100100

Kalendarium II wojny światowej (2)

ŚWIATLipiec 1940 rozpoczęcie działań wojennych w AfryceWrzesień 1940 Powstanie osi Berlin- Rzym- TokioMarzec 1941 ofensywa niemiecko-włoska na EgiptSierpień [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:47 , Wyświetleń: 4431 , Ocena: 3907, Głosów: 0, Autor: elkakida

Religia starożytnego Rzymu (2)

ReligiaRzymianie byli politeistami, ich wierzenia wywodziły się kultów indoeuropejskich (kult nieba i zjawisk atmosferycznych - Jupiter, kult ogniska domowego - Westa). Wier [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:15 , Wyświetleń: 3153 , Ocena: 3273, Głosów: 0, Autor: elkakida

pytania z historii (2)

1.Wyjasnij jakimi motywami kierowali się Europejczycy, wyruszając w dalekie i niebezpieczne podróże?Chęć ominięcia pośrednictwa arabów; zagrazenie drogi lądowej przez [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:12 , Wyświetleń: 3353 , Ocena: 3202, Głosów: 0, Autor: majka100100

Ogólna charakterystyka pierwszych cywilizacji. (2)

Cywilizacja jest to poziom rozwoju społecznego osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej, będące [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:29 , Wyświetleń: 2645 , Ocena: 3021, Głosów: 0, Autor: majka100100

Generał Kazimierz Sosnkowski

Urodził się 19 XI 1885 r. w Warszawie, w rodzinie o dużych tradycjach patriotycznych, wywodzących się z udziału w walkach narodowowyzwoleńczych. Już czacie nauki gimnazjaln [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:38 , Wyświetleń: 197787 , Ocena: 2782.5, Głosów: 101, Autor: Michalk88

Polityka dynstyczna Jagiellonów w XVII w.

Polityka dynastyczna to pojęcie, którym obecnie nazywa się działania rodów zmierzające do osiągnięcia jak największych wpływów na arenie międzynarodowej przez przedstaw [...]

Dodano: 2008-12-04 21:42:43 , Wyświetleń: 80809 , Ocena: 2535.21, Głosów: 42, Autor: majka100100

Obozy hitlerowskie

Obozy hitlerowskie, miejsca więzienia i odosobnienia, przymusowej i niewolniczej pracy oraz masowej zagłady ludzi, organizowane przez władze hitlerowskie na terenie oraz krajów [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:39 , Wyświetleń: 144819 , Ocena: 2454.7, Głosów: 79, Autor: Michalk88

Skutki wielkich odkryć geograficznych (1)

Aż od XV w. wyobrażenia mieszkańców Europy o reszcie świata były bardzo powierzchowne i błędne. Znali oni poza swoim kontynentem tylko część Azji i Afryki. Podróżo [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:19 , Wyświetleń: 25431 , Ocena: 2420.43, Głosów: 13, Autor: Michalk88

Komunizm. Rola Jana Pawła II, Ronalda Regana i Lecha Wałęsy w obaleniu komunizmu.

Geneza powstania komunizmuTa ideologia w odróżnieniu od faszyzmu powstała na gruncie dużego rozczarowania proletariatu z panującego porządku społecznego. Geneza powstani [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:11 , Wyświetleń: 34047 , Ocena: 2268.68, Głosów: 24, Autor: Mafej

Obozy koncentracyjne w Polsce podczas II wojny światowej

Obóz koncentracyjny, hitlerowski -miejsce więzienia i odosobnienia, przymusowej i niewolniczej pracy oraz masowej zagłady ludzi, organizowane przez władze hitlerowskie na teren [...]

Dodano: 2009-01-19 14:47:07 , Wyświetleń: 40931 , Ocena: 2257.07, Głosów: 26, Autor: elkakida

Obozy koncentracyjne, pracy i obozy jenieckie na Śląsku.

15.09.1935 To data, która na zawsze odmieniła losy świata a ustawy, które zapadły w tym czasie zadecydowały o życiu milionów osób i rozpoczęły okrutną i niesprawiedliw [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:16 , Wyświetleń: 49722 , Ocena: 2229.52, Głosów: 32, Autor: majka100100

Przyczyny wybuchu I wojny swiatowej.

Przyczyny :a) zjednoczenie Niemiec (1871-II Rzesza) zjednoczenie Włoch.b) utworzenie trójprzymierza : Niemcy , Włochy, Austro- Węgry (państwa centralne)c) [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:11 , Wyświetleń: 4317 , Ocena: 2170, Głosów: 0, Autor: Mafej

Życie codzienne Greków.

ŻYCIE CODZIENNE GREKÓW:Jak mieszkali?Ubogi Grek żył w warunkach ,,spartańskich”. Jego dom był zbudowany z bardzo nietrwałych materiałów. Nie miał on ani oki [...]

Dodano: 2008-12-04 21:45:49 , Wyświetleń: 81359 , Ocena: 2147.39, Głosów: 45, Autor: majka100100

Życie codzienne w starożytnym Rzymie (Pompeje)

Na terytorium imperium rzymskiego leżało tysiące miast. ich symbolem, ze względu na szczególną historie są Pompeje, na których przykładzie chciałabym przedstawić życie [...]

Dodano: 2008-11-19 11:17:44 , Wyświetleń: 22458 , Ocena: 2143.63, Głosów: 15, Autor: Mafej

Charakterystyka ustroju społeczo - politycznego II Rzeczypospolitej. (2)

Wydarzeniem, które w sposób decydujący przyczyniło się do odzyskania przez Polskę niepodległości była I wojna światowa. Po jej zakończeniu w listopadzie 1918r. wyłonił [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:35 , Wyświetleń: 3041 , Ocena: 2122, Głosów: 0, Autor: elkakida

Stan wojenny w Polsce (2)

Stan wojenny w Polsce, ograniczenie praw obywatelskich wprowadzone w nocy z 12 na 13 XII 1981 w celu zahamowania aktywności społeczeństwa dążącego do gruntownej reformy ustro [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:32 , Wyświetleń: 3100 , Ocena: 2119, Głosów: 0, Autor: majka100100

Życie codzienne w średniowiecznej Europie

Średniowiecze - terminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Początek średniowiecza wiąże się z 476 r. n. e [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:20 , Wyświetleń: 36002 , Ocena: 2054.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Ocena postaci Józefa Piłsudskiego w odbudowie państwa polskiego.

Józefa Piłsudskiego oceniam pozytywnie, ponieważ bardzo dużo zrobił dla Polski. Może nie wszystkie jego decyzje były dobre, ale podejmował je kierując się dobrem narodu. [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:46 , Wyświetleń: 2530 , Ocena: 2007.5, Głosów: 1, Autor: elkakida

Rola i znaczenie wielkiej emigracji.

Przegrana 1831 r. przekonał ogół patriotów o nieskuteczności dotychczasowych metod obrony niepodległości. W kraju, pod uciskiem Paskiewicza, nie była możliwa publiczna dys [...]

Dodano: 2008-12-04 21:43:00 , Wyświetleń: 77403 , Ocena: 1984.96, Głosów: 47, Autor: majka100100

Przemiany społeczne i gospodarcze w XIX wieku. (2)

XIX wiek był wiekiem wielkich przemian gospodarczych, przemysłowych i społecznych. Poniżej opisze szczegółowo podstawowe państwa od których to wszystko się zaczęło a nas [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:36 , Wyświetleń: 4829 , Ocena: 1976, Głosów: 0, Autor: majka100100

Życie codzienne w średniowiecznym klasztorze. (2)

W średniowiecznym zakonie. Cóż oznacza ten tytuł? Życie codzienne w klasztorze. A życie codzienne to zwykłe, powtarzające się czynności. Temat mojej pracy odnosi się, wi [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:54 , Wyświetleń: 2419 , Ocena: 1939, Głosów: 0, Autor: elkakida

Rola Jagiellonów w umacnianiu Państwa Polskiego.

Unia polsko-litewska, następuje zwycięstwo nad Krzyżakami,najpierw pod Grunwaldem a później w wojnie 13-letnie były wydarzeniami bardzo doniosłymi nie tylko dla Polski i Lit [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:00 , Wyświetleń: 22656 , Ocena: 1861.26, Głosów: 18, Autor: Mafej

Kampania wrześniowa - wojna obronna Polski 1939r.

Wybuch wojny :1.IX.1939 o godz. 4:45 strzały z pancernika „Schlezwik Holstein" u wejścia do portu gdańskiego rozpoczęły agresję III Rzeszy na Polskę a tym samym II [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:35 , Wyświetleń: 2052 , Ocena: 1852, Głosów: 0, Autor: Mafej

"Rewolucja pożera własne dzieci" - referat

Sytuacja we Francji w drugiej połowie XVIII wiekuFrancja w drugiej połowie XVIII wieku była jednym z najsilniejszych i najludniejszych państw Europy . Społeczeństwo Franc [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:52 , Wyświetleń: 1769 , Ocena: 1738, Głosów: 0, Autor: elkakida

RUCH EGZEKUCYJNY .

Obóz egzekucyjny obejmował znaczną grupę szlachty średniej, która występowała z hasłami EGZEKUCJI PRAW I DÓBR - czyli wykonywania i przestrzegania istniejących praw i zw [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:12 , Wyświetleń: 2217 , Ocena: 1680, Głosów: 0, Autor: ew.la

Skutki Unii Lubelskiej.

Pozytywne : - powoli wzrasta znaczenie polskiego języka i obyczajów- do Polski przyłączono Podlasie , Wołyń oraz Ukrainę- unia podźwignęła Litwę kulturalnie [...]

Dodano: 2008-12-04 21:44:09 , Wyświetleń: 89698 , Ocena: 1671.48, Głosów: 64, Autor: majka100100

Życie codzienne w starożytnej Grecji

Kultura i życie codzienne starożytnej GrecjiStarożytna Grecja zawsze budziła i budzi zainteresowania ludzi. Zainteresowania te były i są spowodowane dokonaniami kulturo [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:13 , Wyświetleń: 22594 , Ocena: 1642.95, Głosów: 21, Autor: Mafej

D-DAY czyli kulisy największego w historii desantu.

Przygotowania Aliantów do spotkania, w walce na śmierć i życie z Niemcami odbywały się na angielskim wybrzeżu. Miejsce było wcześniej przygotowane, i usunięto z niej cywi [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:11 , Wyświetleń: 1738 , Ocena: 1580, Głosów: 0, Autor: Mafej

Polityka zaborców wobec Polski i Polaków w latach: 1815-1864

Polityka Rosji, Austrii i Prus wobec Polaków od zakończenia obrad Kongresu Wiedeńskiego do upadku powstania styczniowego zmieniała się co do sposobów jej prowadzenia i wielko [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:56 , Wyświetleń: 24743 , Ocena: 1570, Głosów: 23, Autor: pawlukewa

Polityka Zagraniczna Iwana Groźnego oraz okres Wielkiej Smuty

Niemniej ważną niż problemy polityki wewnętrznej dziedziną działalności Iwana IV była polityka zagraniczna. Skoncentrowane w pobliżu granic rosyjskich wojska litewskie i t [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:54 , Wyświetleń: 34785 , Ocena: 1556.31, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Armia rzymska: historia, organizacja, taktyka i uzbrojenie armii rzymskiej

Czy to w czasie pokoju, czy podczas wojny armia odgrywała w społeczeństwie rzymskim niezwykle istotną rolę. Wielu uboższych ludzi wybierało karierę wojskową, gdyż zapewni [...]

Dodano: 2009-01-19 15:28:56 , Wyświetleń: 121043 , Ocena: 1549.32, Głosów: 36, Autor: elkakida

Życie ludzi w średniowiecznym mieście

Średniowieczna zabudowa miejska sprzyjała i ułatwiała życie dzielnicy. W miastach, często wieloośrodkowych, dawne grody zachowywały odrębność, a czasem nawet i własne o [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:37 , Wyświetleń: 20939 , Ocena: 1539.05, Głosów: 20, Autor: Mafej

Organizacje pozarządowe w Królestwie Polskim w 1830r.

W latach 1815 – 1830 organizacje spiskowe powstawały przede wszystkim w kręgach młodzieży gimnazjalnej i studenckiej. Dla tej młodzieży wyzwaniem stała się mickiewicz [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:38 , Wyświetleń: 1545 , Ocena: 1480, Głosów: 0, Autor: Mafej

Przyczyny upadku powstań narodowych (1)

Pod koniec lat dwudziestych XIX wieku Austria, Rosja i Prusy nie dotrzymywały obietnic składanych Polakom. Podpisana w 1815 roku przez Aleksandra I konstytucja była notorycznie [...]

Dodano: 2008-03-30 09:55:18 , Wyświetleń: 15062 , Ocena: 1459.24, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Kazimierz Wielki (1333-1370) -Polityka wew. i zagraniczna.

Następcą Władysława Łokietka i dziedzicem korony został jego syn- Kazimierz Wielki, przed którym stanęły następujące problemy: -problem krzyżacki Karol -problem [...]

Dodano: 2008-02-09 10:03:55 , Wyświetleń: 29313 , Ocena: 1426.52, Głosów: 32, Autor: ew.la

Przyczyny upadku państwa polskiego w 1795 roku.

Upadek państwa polskiego w 1795 r. był dla wielu Polaków szokiem. Zadawano sobie pytanie, dlaczego do tego doszło. Jakie były przyczyny upadku Rzeczpospolitej? Jednoznacznej o [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:21 , Wyświetleń: 1625 , Ocena: 1419, Głosów: 0, Autor: elkakida

Skutki wielkich odkryć geograficznych (2)

W XV i na początku XVI wieku, wielkie odkrycia geograficzne dokonane przez Hiszpanów i Portugalczyków, były obok rozwoju humanizmu, reformy religii oraz wynalazku druku, jednym [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:21 , Wyświetleń: 25196 , Ocena: 1362.93, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Skutki wojen prowadzonych przez Polskę w XVII wieku

Nasz kraj leży w zapalnym miejscu Europy. Jest to spowodowane sąsiedztwem wielkich mocarstw jak i mieszanką wielu kultur. Ludzie odczuli to bardzo dotkliwie w XX wieku. Jedn [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:37 , Wyświetleń: 23306 , Ocena: 1359.08, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Polityka okupantow wobec narodu polskiego 1939

POLITYKA OKUPANTÓW28 września 1939- podpisano układ o przyjaźni między ZSRR a III Rzeszą. Zgodnie z tajnym protokołem dołączonym do tego dokumentu, granicę pomiędzy [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:34 , Wyświetleń: 1520 , Ocena: 1274, Głosów: 0, Autor: elkakida

Armia krajowa

W obliczu zarysowującej się klęski wojsk niemieckich na froncie wschodnim 14 II 1942 r. ZWZ został przemianowany na Armię Krajową, której celem było jednoczenie podziemnyc [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:36 , Wyświetleń: 153328 , Ocena: 1215.52, Głosów: 156, Autor: Michalk88

Nszz "Solidarność" notatka na prowadzoną lekcję...

Niezależny samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność” powstał w VIII-IX 1980 w związku ze strajkami w Sanoku, Mielcu, Tczewie, Poznaniu i Łodzi spowodowanymi z [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:22 , Wyświetleń: 1501 , Ocena: 1207, Głosów: 0, Autor: elkakida

Kielce w latach okupacji 1939-1945 (2)

KIELCE W LATACH okupacji (1939-1945) 1.WrzesieńGarnizon kielecki opuścił miasto 27 sierpnia 1939 r.; 4 pp. leg. udał się na swoje wyznaczone pozycje w składzie 10 [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:26 , Wyświetleń: 3014 , Ocena: 1195, Głosów: 0, Autor: majka100100

Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku”.

Tematem mojej pracy jest : „Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku”.W pracy tej ukaże przede wszystkim wzrost hegemonii Niemiec w Euro-pie [...]

Dodano: 2008-02-09 18:27:03 , Wyświetleń: 168451 , Ocena: 1170.11, Głosów: 37, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?