Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Bitwa o Wielką Brytanię. (2)

22 czerwca 1940 roku zostało podpisane francusko- niemieckie zawieszenie broni. Tym samym Europa Zachodnia była zajęta przez wojska III Rzeszy i ich siły sprzymierzone. Jedynym [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:19 , Wyświetleń: 3282 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: Mafej

Powstanie styczniowe. (2)

Ożywienie nastrojów patriotycznych na ziemiach polskichKryzys państwa rosyjskiego w połowie XIX w. sprawił, że wśród Polaków obudziły się nadzieje na poprawę poło [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:42 , Wyświetleń: 3504 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Proces norymberski

Alianci już na długo przed zakończeniem II wojny światowej podjęli decyzję o konieczności ukarania winnych rozpętania wojny i masowego ludobójstwa. Zarówno chodziło tu o [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:19 , Wyświetleń: 3702 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Konstytucja 3-GO MAJA

Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, będąca wynikiem [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:20 , Wyświetleń: 4061 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Obozy Koncentracyjne

1.WSTĘPW rozbudowanym systemie obozów hitlerowskich podstawową rolę odgrywały obozy koncentracyjne. Ogółem na terenie Polski w latach 1939 - 1945 hitlerowcy zorganizowal [...]

Dodano: 2009-01-04 19:21:59 , Wyświetleń: 34988 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Napoleon Bonaparte (2)

1.Pochodzenie Napoleona15 sierpnia 1769 r. w mieście Ajaccio na Korsyce Letycja Bonaparte, dziewiętnastoletnia żona pewnego miejscowego szlachcica, urodziła dziecko. W ten [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:19 , Wyświetleń: 2832 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Zbrodnia Katyńska

Las Katyński jest zalesionym terenem niedaleko Gniezdowa, wioski położonej w Rosji, niedaleko Smoleńska, gdzie w 1940 na rozkaz Stalina NKVD zastrzeliło i pochowało ponad 400 [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:00 , Wyświetleń: 3478 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Powstanie Warszawskie i plan "Burza"

Powstanie warszawskie - przyczyny, skutki i znaczeniePOWSTANIE - rewolucja, zbrojny ruch przeciw władzy, wdrożony przez nieuznające jej warstwy narodowe lub społeczne celem [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:22 , Wyświetleń: 2920 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Dziedzictwo starożytnej Grecji

W mózgu, i tylko w mózgu, rodzą się nasze przyjemności, radości, śmiech i żarty, podobnie jak nasz smutek, ból, rozpacz i łzy...Mózg jest także siedliskiem szaleńs [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:53 , Wyświetleń: 4073 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Wiosna ludów

EUROPA W PRZEDDZIEŃ WIOSNY LUDÓWLata 1848-1849 to okres rodzącego się proletariatu. Ruchy rewolucyjne występowały wszędzie z wyjątkiem Rosji, Wielkiej Brytanii i Półw [...]

Dodano: 2009-04-23 21:39:07 , Wyświetleń: 6369 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Racjonalne i pozaracjonalne sposoby wyjasniania swiata.

Racjonalne i pozaracjonalne sposoby wyjaśniania świata.Cóż to takiego? Czy w ogóle jest jakiś podział na racjonalne i pozaracjonalne sposoby objaśniania otaczającego n [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:54 , Wyświetleń: 2598 , Ocena: 2.91, Głosów: 11, Autor: ew.la

Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej

Państwo polskie po wielu latach przebywania pod zaborami, odrodziło się po pierwszej wojnie światowej jako wolny i niepodległy kraj. Jego mieszkańcy nie cieszyli się jednak [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:26 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 2.96, Głosów: 49, Autor: ew.la

Powstanie Styczniowe (1)

Krolestwo Polskie przed wybuchem powstania Styczniowego:Na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w polowie XIX w. silniej niz poprzednio zaczal rozwijac sie przemysl. Wyprodukow [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:30 , Wyświetleń: 6769 , Ocena: 2.96, Głosów: 54, Autor: pawlukewa

Bracia Grobu Świętego- Templariusze

Zakon powstał w Jerozolimie w 1118 lub 1119r. Swoją popularna nazwę wziął od łacińskiego słowa templum, co oznacza świątynię, miejsce poświęcone, oznaczone przez augur [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:11 , Wyświetleń: 3073 , Ocena: 2.97, Głosów: 35, Autor: tom

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ.

W każdym ustroju istnieją dwa elementy: uprawnienia osoby i sposób sprawowania władzy. W prawie rzymskim na bazie którego ukształtowały się systemy ustrojowe Europy zach. i [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:11 , Wyświetleń: 2158 , Ocena: 2.98, Głosów: 63, Autor: ew.la

odkrycia geograficzne

Odkrycia GeograficzneGeneza wypraw kolonialnych : *ekspansja szlachty portug. i hiszpańskiej(brak zieni,ograniczenie możliwości zysku po zakończeniu wojen z arabami na [...]

Dodano: 2008-06-18 17:41:12 , Wyświetleń: 2650 , Ocena: 2.98, Głosów: 125, Autor: tom

Wojny Grecko -> Perskie

Wojna PeloponeskaDo 431 roku p.n.e. panował spokój w Atenach. Lecz w 431 roku p.n.e. Sparta rozpoczęła wojnę z Atenami oraz sojusznikami obu polis. Sparta miała przewagę [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:33 , Wyświetleń: 3808 , Ocena: 2.99, Głosów: 86, Autor: Mafej

Przyczyny upadku Rzeczypospolitej.

Na upadek Rzeczypospolitej złożyło się wiele przyczyn. Aby je omówić musimy cofnąć się do drugiej połowy siedemnastego wieku, kiedy to nasze państwo przeżywało kryzys [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:40 , Wyświetleń: 2699 , Ocena: 3, Głosów: 85, Autor: Michalk88

Insurekcja Kościuszkowska

Powiadomiony o wystąpieniu Madalińskiego w marcu 1794 zjawił się w Krakowie Tadeusz Kościuszko (przez spiskowców wyznaczonych na wodza). Wcześniej wycofały się z miasta wo [...]

Dodano: 2008-09-29 23:57:11 , Wyświetleń: 3350 , Ocena: 3, Głosów: 80, Autor: Michalk88

Historia Zakonu Krzyżackiego

Zakon Krzyżacki jest najmłodszym z zakonów rycerskich. Powstał w czasie krucjaty ok.1190r.podczas podczas oblężenia Akkonu.Pierwsza pewna wiadomość o jego istnieniu pochod [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:03 , Wyświetleń: 2607 , Ocena: 3, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Pierwsze państwa słowiańskie

Pierwsze państwa słowiańskie, zalążek państw współczesnych powstały dzięki stopniowo tworzącym się większym, trwałym wspólnotom obejmującym po kilka wielkim plemion [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:53 , Wyświetleń: 2344 , Ocena: 3, Głosów: 35, Autor: Mafej

Stosunki Polsko Krzyżackie

Krzyżacy to powszechnie przyjęta w Polsce nazwa niemieckiego zakonu rycerskiego. Powstał on w toku walk krzyżowych w 1190 roku ze zorganizowanego w Króleswie Jerozolimskim,bra [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:15 , Wyświetleń: 5598 , Ocena: 3, Głosów: 56, Autor: Mafej

Faszyzm, przyczyny powstania i jego rozwój. Faszyzm we Włoszech i Niemczech.

"(...)Faszyzm to kierunek i ruch polityczny o charakterze totalitarnym, nacjonalistycznym i rasistowskim, który uksztaltowal sie po I wojnie swiatowej we Wloszech, pózniej takze [...]

Dodano: 2008-11-22 10:52:48 , Wyświetleń: 3801 , Ocena: 3, Głosów: 50, Autor: Mafej

Starożytna Grecja.

Grecja zwana Helladą, obejmowała południową część Półwyspu Bałkańskiego, zamkniętą od północy pasmem gór Olimp. Jej obszar podzielony był na części: północną, [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:45 , Wyświetleń: 3178 , Ocena: 3, Głosów: 90, Autor: Mafej

Przyczyny wybuchu I wojny Światowej.

Przyczyny wybuchu wojny: scieranie się interesów kolonialnych mocarstw europejskich; imperializm; zjednoczenie niemiec i wyscig niemców w zdobywaniu koloni; zamach na arcyksieci [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:37 , Wyświetleń: 4317 , Ocena: 3, Głosów: 40, Autor: Mafej

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to obecnie największa potęga zarówno ekonomiczna, polityczna, jak i militarna świata. W ciągu zaledwie dwustu kilkudziesięciu lat swej h [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:21 , Wyświetleń: 2532 , Ocena: 3, Głosów: 10, Autor: majka100100

II wojna światowa. (2)

Westerplatte- obrona Westerplatte stała się symbolem silnego polskiego oporu w pierwszych dniach wojny. Licząca 182 żołnierzy polska placówka wartownicza w Gdańsku przez 7 d [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:41 , Wyświetleń: 2896 , Ocena: 3, Głosów: 60, Autor: majka100100

Geneza II wojny światowej.

1 września 1939 r. wybuchła największa wojna w dziejach świata – II wojna światowa- która trwała niemal 6 lat. Uczestniczyło w niej 61 państw, liczba zmobilizowanego [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:00 , Wyświetleń: 4235 , Ocena: 3, Głosów: 40, Autor: majka100100

Stosunki polsko krzyżackie.

W 1226 Książe mazowiecki Konrad zawarł porozumienie z krzyżackim zakonem. W wyniku prowadzonych przez Konrada wojen z plemionami pruskimi ściągnął do Polski Krzyzakow;pozni [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:32 , Wyświetleń: 5598 , Ocena: 3, Głosów: 70, Autor: majka100100

Filozofia średniowieczna

Święty Anzelm z Canterbury (1033-1109) urodzony w Aosta w Piemoncie, był przeorem klasztoru, potem opatem. Z natury był pełen słodyczy i spokoju, następca Augustyna. -Na [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:17 , Wyświetleń: 4951 , Ocena: 3, Głosów: 70, Autor: majka100100

Przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Przyczyny upadku Rzeczypospolitej mają miejsce nie w tragicznym dla tego kraju XVIII wieku,lecz już dużo wcześniej. Słabość Polski nie uajwniła się nagle, a proces jej des [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:39 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 3, Głosów: 5, Autor: elkakida

Średniowiecze - daty:

Monarchia Franków:Vw. – Chlodwig z Merowingów – plemiona496 - Galia, chrzest507 – Akwitania534 – państwo Burgundów511 - †Chlod [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:56 , Wyświetleń: 3344 , Ocena: 3, Głosów: 80, Autor: elkakida

Dojście Hitlera do władzy

Adolf Hitler urodził się w 1889 r. w Braunau w Austrii, syn urzędnika celnego. Formalnie był wyznania katolickiego. Nie ukończył gimnazjum, ponieważ uczył się źle. Gdy mi [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:17 , Wyświetleń: 3185 , Ocena: 3.02, Głosów: 64, Autor: Mafej

Sprawa polska w I wojnie swiatowej.

Polacy w obliczu narastania konfliktówNa przełomie XIX i XX w. państwa zaborcze- Rosja, Niemcy i Austro- Węgry znalazły się we wrogich do siebie blokach polityczno- wojsk [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:44 , Wyświetleń: 8740 , Ocena: 3.03, Głosów: 31, Autor: majka100100

Demokracja Parlamentarna w Polsce.

1.Uchwalenie konstytucji narodowej 20.3.192120.3.1921 Sejm ustawodawczy uchwala konstytucję, która składała się z 7 rozdziałów:a) RzeczpospolitaNależała do sej [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:17 , Wyświetleń: 2804 , Ocena: 3.05, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Bitwa o Wielką Brytanię (1)

22 czerwca 1940 r. zostało podpisane francusko- niemieckie zawieszenie broni. Tym samym Europa Zachodnia była zajęta przez wojska III Rzeszy i ich siły sprzymierzone. Jedynym z [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:48 , Wyświetleń: 3852 , Ocena: 3.05, Głosów: 65, Autor: Mafej

Stosunki Polsko -Niemieckie w XX wieku.

1900-1904-polityka germanizacyjna; nacjonalizm niemiecki głosił hasła o wyższości kulturalnej, gospodarczej i organizacyjnej Niemców. Niemcy walczyli z kościołem katoli [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:47 , Wyświetleń: 3652 , Ocena: 3.06, Głosów: 31, Autor: pawlukewa

Druga wojna swiatowa - polityka mocarstw wobec Polski.

Temat: Druga wojna swiatowa - polityka mocarstw wobec PolskiPierwsza wojna światowa była okresem ogromnych strat gospodarczych oraz złamania wszystkich reguł moralnych, na [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:26 , Wyświetleń: 3666 , Ocena: 3.06, Głosów: 51, Autor: majka100100

Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831-1848

ZABÓR ROSYJSKI : Po upadku powstania listopadowego car przystąpił do polityki represji : książę Iwan Paskiewicz został mianowany księciem warszawskim i przyznano mu sta [...]

Dodano: 2008-08-22 12:42:00 , Wyświetleń: 3701 , Ocena: 3.07, Głosów: 29, Autor: Michalk88

stosunki polsko-krzyzackie

Stosunki polsko-krzyzackie od XIII do XVI w.W dobie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki znalazł się w uciążliwym sąsiedztwie Prusów. Ze względu na to, że [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:41 , Wyświetleń: 5598 , Ocena: 3.21, Głosów: 69, Autor: pawlukewa

II wojna światowa (1)

II wojna światowa 1939-1945. Konflikt między grupą demokratyczną państw Europy zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własn [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:36 , Wyświetleń: 2546 , Ocena: 3.22, Głosów: 59, Autor: majka100100

Ruch socjalistyczny.

Rozwój ruchu socjalistycznego i robotniczego był związany z industrializacją, rozwojem i wzrostem liczny robotników. Ruch socjalistyczny był politycznym ruchem inteligenckim [...]

Dodano: 2008-08-25 21:43:05 , Wyświetleń: 2937 , Ocena: 3.5, Głosów: 112, Autor: Michalk88

Rewolucja Francuska (2)

REWOLUCJA FRANCUSKA1.Przyczyny rewolucji: Francja w XVIIIw. była drugim co do wielkości krajem po Wielkiej Brytanii. Była jednym z silniejszych państw. Liczyła 23 mln. [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:25 , Wyświetleń: 2782 , Ocena: 3.54, Głosów: 96, Autor: ew.la

Trzeci rozbiór Polski

Wojska Rosji i Prus połączyły się i wkrótce przekroczyły granice Rzeczpospolitej. Na początku czerwca 1794r. pod Szczekocinami przeważające siły rosyjsko-pruskie pokona [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:02 , Wyświetleń: 2816 , Ocena: 3.54, Głosów: 105, Autor: Michalk88

Wojny Persko -> Greckie

Państwo PerskieW VI wieku p.n.e. państwo Perskie stało się największa potęgą w całym Bliskim Wschodzie. Persowie pochodzili z Iranu. Dużą ilość żołnierzy w w [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:33 , Wyświetleń: 2624 , Ocena: 3.54, Głosów: 105, Autor: Mafej

Autonomia galicyjska

Autonomia jest to prawo do wydzielonej części terytorium państwa, do stanowienia o sprawach wewnętrznych poprzez własne ustawodawstwo, którego zakres rzeczowy określa ustawa [...]

Dodano: 2009-02-03 21:29:16 , Wyświetleń: 2891 , Ocena: 3.54, Głosów: 100, Autor: elkakida

Wzloty i upadki państwa piastowskiego.

Po śmierci Bolesława Chrobrego rządy objął jego syn Mieszko II, który wnet po śmierci ojca koronował się. Starszy jego brat przyrodni Bezprym został z woli ojca osadzony [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:16 , Wyświetleń: 2173 , Ocena: 3.57, Głosów: 20, Autor: Mafej

Średniowiecze-pojęcia.

Beneficjum - nadanie ziemi przez władcę w dożywotnie użytkowanie jako wynagrodzenie za sprawowany urząd; Domena(-y) - wielkie posiadłości ziemskie należące do monarchy [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:45 , Wyświetleń: 5107 , Ocena: 3.58, Głosów: 101, Autor: ew.la

Początki Cesarstwa Rzymskiego

Po śmierci Cezara zawiązał się nowy triumwirat, ale tym razem uznany był przez senat. Należeli do niego Oktawian, Antoniusz, Lepidus. Ten ostatni wkrótce zginą. I walka o w [...]

Dodano: 2008-03-30 10:20:33 , Wyświetleń: 3956 , Ocena: 3.65, Głosów: 79, Autor: pawlukewa

Początki Polski

Wstępując na widownię dziejową była Polska już państwem znacznym i zorganizowanym, musiała więc mieć wiekową przeszłość za sobą. Wszakże o tej przeszłości i o poc [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:01 , Wyświetleń: 2745 , Ocena: 3.67, Głosów: 81, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?