Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Chłopi" Reymonta.

Glownym bohaterem powiesci Wladyslawa Stanislawa Reymonta pt. ‘chłopi’ była społeczność wsi Lipce. Zycie tych ludzi toczyło się między dwoma biegunami – s [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:39 , Wyświetleń: 2168 , Ocena: 26.76, Głosów: 79, Autor: Mafej

"Fall Weiss" – Atak Niemiec Na Polskę - Wrzesień 1939r W Pigułce

a) armia polska – ok. 1 mln żołnierzy, główną siłą armii piechota,·SGO „Narew” – gen. Czesław Młot – Fijałkowski·Armia [...]

Dodano: 2008-11-11 10:23:55 , Wyświetleń: 1906 , Ocena: 55.19, Głosów: 30, Autor: Mafej

"Jak być Polakiem pod zaborami?"- postawy narodu wobec zaborców

„Jak być Polakiem pod zaborami?” Większa część Polaków nie zadawała sobie tego pytania co najmniej do 1831 a nawet do 1864 r. Wtedy ważniejsze było „ Ja [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:38 , Wyświetleń: 1870 , Ocena: 76.71, Głosów: 23, Autor: Mafej

"Porównaj dorobek cywilizacyjny grecki i rzymski pod względem nauki, gospodarki i kutury"

Porównaj dorobek cywilizacyjny grecki i rzymski pod względem nauki, gospodarki i kultury.Wynotuj podobieństwa i różnice.Starożytne cywilizacje Greków i Rzymian pozo [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:35 , Wyświetleń: 2596 , Ocena: 22.38, Głosów: 75, Autor: Mafej

"Rewolucja pożera własne dzieci" - referat

Sytuacja we Francji w drugiej połowie XVIII wiekuFrancja w drugiej połowie XVIII wieku była jednym z najsilniejszych i najludniejszych państw Europy . Społeczeństwo Franc [...]

Dodano: 2009-03-25 22:00:52 , Wyświetleń: 1769 , Ocena: 1738, Głosów: 0, Autor: elkakida

"Szkic twórczości Kazimierza WIERZYŃSKIEGO".

Wpływ odzyskania niepodległości na kształt literatury polskiej był bardzo istotny. W pierwszym dziesięcioleciu dominuje poezja, poeci są świadomi tego, że mogą pisać o w [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:36 , Wyświetleń: 17800 , Ocena: 167.54, Głosów: 177, Autor: ew.la

"Zaraz skoczę szefie" Tadeusz Różewicz - analiza i interpretacja

Utwór Tadeusza Różewicza pt. „Zaraz skoczę szefie” jest liryką pośrednią, narracyjną, w której podmiot liryczny relacjonuje pewną sytuację tu rozmowę pracow [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:08 , Wyświetleń: 1651 , Ocena: 28.59, Głosów: 45, Autor: Mafej

"Złoty wiek"

Wiek XVI w Polsce nazwany został "złotym wiekiem" ponieważ, przyniósł on ogromny wzrost znaczenia Polski w różnych dziedzinach życia na arenie międzynarodowej.Wśród [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:49 , Wyświetleń: 4172 , Ocena: 32.92, Głosów: 181, Autor: ew.la

“Polska Jagiellonów” od rozdziału Władysław Jagiełło do rozdziału Kazimierz Jagielończyk.

1386r. - koronacja Władysława Jagiełły, najazd Krzyżaków na Litwę.Unia Polski z Litwą zadecydowała o odwróceniu polityki polskiej od spraw czysto polskich (odzyskanie [...]

Dodano: 2008-08-01 16:40:13 , Wyświetleń: 18274 , Ocena: 172.7, Głosów: 191, Autor: GOSIA288

„ Próby ratowania Rzeczpospolitej Szlacheckiej za Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli reformy jako antidotum na upadające państwo.”

Praca ta ma charakter problemowy i przedstawia reformy przeprowadzone za czasów panowania ostatniego króla-elekta, Stanisława Augusta Poniatowskiego, i obejmuje lata 1764 (elekc [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:49 , Wyświetleń: 2793 , Ocena: 16.45, Głosów: 230, Autor: majka100100

„Demokracja nie jest ustrojem idealnym, ale jest najlepszy, jaki dotychczas istnieje” W. Churchill

W słowniku wyraz „demokracja” jest zdefiniowany jako rządy ludu. Więc, czy nie możemy za idealny uznać ustroju, na który mamy osobisty wpływ? Nie. Dlaczego? Po [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:21 , Wyświetleń: 2733 , Ocena: 15.51, Głosów: 242, Autor: majka100100

„Dzieje Fenicjan, czyli jak stać się bogatym”

Informacje ogólneFenicja, w starożytności kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, leżąca u stóp gór Libanu od góry Karmel na południu, aż po Ras Shamra (o [...]

Dodano: 2008-10-30 21:39:36 , Wyświetleń: 3113 , Ocena: 41.35, Głosów: 132, Autor: Mafej

„Front Morgess – geneza powstania, zakres działania i ocena”

Morgess – szwajcarskie miasteczko nad jeziorem Lomańskim, w willi Ignacego Jana Padarewskiego zebrali się inicjatorzy koncepcji zbudowania bloku antysanacyjnych ugrupowań [...]

Dodano: 2008-10-30 21:39:38 , Wyświetleń: 1820 , Ocena: 47.15, Głosów: 32, Autor: Mafej

„Jesień narodów“. Scharakteryzuj przemiany społeczno- gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1991.

„Jesienią ludów” czy „Jesienią narodów” zwykło się określać proces rozpadu rządów komunistycznych w środkowej i południowo-wschodniej Europie, k [...]

Dodano: 2008-04-12 08:53:01 , Wyświetleń: 2880 , Ocena: 19.57, Głosów: 205, Autor: tom

„Król tyranem być nie mógł.” Rozwiń myśl zawartą w cytacie, przedstawiającym bilans rządów Jagiellonów w XVIw.

Po śmierci Jana Olbrachta w 1501r tron objął Aleksander Jagiellończyk(1501-1506). W 1501 roku podpisał przywilej mielnicki, który oddawał władzę w państwie senatowi. Akt [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:38 , Wyświetleń: 1893 , Ocena: 12.41, Głosów: 181, Autor: Mafej

„Kształtowanie się wczesnośredniowiecznej Europy pod względem politycznym i gospodarczym”

Moja praca będzie poświęcona kształtowaniu się państwowości na terenach przyszłych Niemiec, Francji, Włoch i Anglii, a obejmować będzie okres historyczny od V to XI [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:32 , Wyświetleń: 2993 , Ocena: 22.86, Głosów: 184, Autor: GOSIA288

„MROKI ŚREDNIOWIECZA”- Józef Putek

Józef Putek- działacz ruchu ludowego- prawnik i publicysta. Żył w latach 1892- 1974. Wydał książkę „Mroki Średniowiecza”, która w okresie dwudziestolecia był [...]

Dodano: 2008-06-18 17:41:09 , Wyświetleń: 2683 , Ocena: 59.14, Głosów: 50, Autor: tom

„Nie wszystek umrę. Sławą będę rósł zaszczytną, póki stąpa z białą westalką kapłan na wyniosły Kapitol...” (1)

Podział Imperium Romanum w IV w. był początkiem końca cesarstwa. W 467r. na skutek najazdów plemion germańskich upada trwające ponad X wieków cesarstwo zachodnie... Jednak [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:29 , Wyświetleń: 1968 , Ocena: 12.4, Głosów: 181, Autor: majka100100

„Nie wszystek umrę. Sławą będę rósł zaszczytną, póki stąpa z białą westalką kapłan na wyniosły Kapitol...” (2)

Podział Imperium Romanum w IV w. był początkiem końca cesarstwa. W 467r. na skutek najazdów plemion germańskich upada trwające ponad X wieków cesarstwo zachodnie... Jednak [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:15 , Wyświetleń: 2037 , Ocena: 889, Głosów: 0, Autor: majka100100

„O tym, jak nawracano niewiernych w Średniowieczu, czyli krótka historia wypraw krzyżowych.”

W XI w. w Europie zaszedł szereg zmian natury gospodarczej , społecznej i politycznej. W XI w. wynaleziono homonto, co pozwoliło użyć konia jako siły zaprzęgowej do płu [...]

Dodano: 2008-10-30 21:39:39 , Wyświetleń: 1646 , Ocena: 11.07, Głosów: 152, Autor: Mafej

„Odzyskanie niepodległości”

„Odzyskanie niepodległości”Wybuch I wojny światowej dał Polakom szansę na odzyskanie niepodległości. Zarówno państwa centralne jak i Państwa Ententy stara [...]

Dodano: 2008-02-09 18:26:27 , Wyświetleń: 2873 , Ocena: 184.26, Głosów: 18, Autor: ew.la

„Oświata i szkolnictwo warszawskie w opinii powstańczej stolicy 1830-1831 r.”

„Oświata i szkolnictwo warszawskie w opinii powstańczej stolicy 1830-1831 r.” Problem edukacji narodowej jak bumerang powraca w chwilach dla bytu państw [...]

Dodano: 2008-03-30 10:21:10 , Wyświetleń: 2733 , Ocena: 67.29, Głosów: 55, Autor: pawlukewa

„Rzesza Niemiecka pod rządami cesarzy Ottonów”

Cesarstwo Ottonów1.Stulecie politycznego chaosu. Trzy królestwa, które wyłoniły się po podziale w Verdun nie były trwałe politycznie. Państwo Lotara rozpadło się [...]

Dodano: 2008-10-30 21:39:40 , Wyświetleń: 1690 , Ocena: 52.1, Głosów: 30, Autor: Mafej

„Sprawa chłopska w powstaniach narodowych”

W Polsce przez wieki, jeżeli nie od początku jej istnienia, najbardziej wyzyskiwaną i wykorzystywaną klasą społeczną byli niewątpliwie chłopi. Nikt przez ten okres [...]

Dodano: 2008-02-14 14:13:24 , Wyświetleń: 7322 , Ocena: 216.96, Głosów: 52, Autor: ew.la

„Stosunek władzy świeckiej i duchowej w świetle wypowiedzi cesarzy i papieży”

Zarówno cesarstwo i papiestwo miało ambicję by przejąć panowanie nad światem co doprowadzało ich do licznych sporów. Papiestwo wierzyło, iż biskup Rzymu jest następcą [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:10 , Wyświetleń: 3791 , Ocena: 187.74, Głosów: 18, Autor: pawlukewa

„To są wspaniałe czasy, panowie, wspaniałe czasy!”- czy cesarz Wilhelm II miał rację mówiąc tak o XIX wieku?

Cesarz Wilhelm II miał jak najbardziej powody, żeby nazwać XIX wiek "wspaniałymi czasami", gdyż lata XIX wieku to okres głębokich przemian, obejmujący wszystkie dziedziny d [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:57 , Wyświetleń: 1830 , Ocena: 11.62, Głosów: 170, Autor: majka100100

„Tragedia rodzin katyńskich zesłanych na nieludzką ziemię po 17 września 1939.”

„Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek, już tego dowieść nie zdąży ”. Miał być lepszy ale faktem jest, że nie był. Stulecie to przyniosło wiele bólu, c [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:50 , Wyświetleń: 1578 , Ocena: 21.32, Głosów: 71, Autor: Mafej

„Trzecie powstanie ślaskie”

1) Przyczyny wybuchu III powstania śląskiego III powstanie śląskie nastąpiło w sytuacji uwarunkowanej niepomyślnym wynikiem plebiscytu górnośląskiego, przeprowadz [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:35 , Wyświetleń: 3437 , Ocena: 36.19, Głosów: 162, Autor: Michalk88

„W kręgu króla Stanisława” - recenzja

Książka „ W kręgu króla Stanisława” autorstwa Marka Boruckiego została wydana w 1984 roku w Warszawie nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. W dziele t [...]

Dodano: 2008-09-12 08:51:15 , Wyświetleń: 3055 , Ocena: 34.91, Głosów: 115, Autor: Michalk88

„Źródła siły i potęgi państwa polsko-litewskiego na przełomie XVI i XVII wieków”

Ruch egzekucyjny1 nie podjął problemu pełnego zjednoczenia ziem polskich, natomiast główny wysiłek obrócił na scalenie z Polską państwa litewskiego. Dążenia te wychodzi [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:04 , Wyświetleń: 1750 , Ocena: 11.81, Głosów: 167, Autor: Mafej

„Życie codzienne w czasach Joanny d’Arc”

„Życie codzienne w czasach Joanny d’Arc” to książka opowiadająca o życiu w średniowiecza. Jest to książka badawcza o obyczajach ludzi, opierająca się na [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:08 , Wyświetleń: 45634 , Ocena: 597.67, Głosów: 128, Autor: Michalk88

11 Listopada

Węgrów, dnia 29 października 2003r.Dzień dobry Panie Stanisławie!W tym roku mija 85. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzisiaj ten dzień kojarzy si [...]

Dodano: 2008-11-09 22:32:34 , Wyświetleń: 2796 , Ocena: 10.54, Głosów: 277, Autor: Mafej

2 wojna-DATY

29.IX.39podział Europy między H i S30.IX.39utworzenie rządu.Sikorskie w FX.39utworzenie przez H. Franka GGXII.39wykreślenie ZSRR z Ligi wio40akcja A-BV.40ud [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:31 , Wyświetleń: 2744 , Ocena: 12.99, Głosów: 215, Autor: ew.la

27 Pułk Ułanów.

27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego - stacjonował w Nieświeżu. Należał do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Pułk sformowano 27.VII.1920 roku w Kaliszu. Początkowo [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:29 , Wyświetleń: 2325 , Ocena: 14.4, Głosów: 181, Autor: pawlukewa

3 maja, wszystko o tym swięcie

Informacje ogólneKonstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królews [...]

Dodano: 2008-11-09 11:02:56 , Wyświetleń: 2238 , Ocena: 10.43, Głosów: 220, Autor: Mafej

31 lipca 1944r.

31 lipca 1944r. po konsultacji między komendantem AK gen.Tadeuszem Komorowskim-Borem i delegatem rządu na kraj Janem.S Jankowskim, ustalono termin wybuchu powstanie Warszawskiego [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:30 , Wyświetleń: 2143 , Ocena: 19.85, Głosów: 98, Autor: Mafej

60 lat po Powstaniu Warszawskim

Dnia pierwszego sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 rozpoczęła się wielka bitwa należąca do akcji pod kryptonimem „burza” – powstanie warszawskie. 36 tysięc [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:05 , Wyświetleń: 2429 , Ocena: 37.1, Głosów: 87, Autor: majka100100

AUSTRIA W XVII WIEKU

AUSTRIA W XVII WIEKUAustria. Wielonarodowościowa monarchia Habsburgów to słabo spojony konglomerat krajów i prowincji o bardzo różnorodnym ustroju lokalnym i silnych inst [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:29 , Wyświetleń: 3850 , Ocena: 55.72, Głosów: 97, Autor: ew.la

Absolutyzm europejski (XVI – XVIII wiek)

Pod koniec XVI wieku w Europie wykształciła się nowa forma władzy będąca zarówno ostatnią formą państwa feudalnego – absolutyzm . Charakterystyczne dla tego ustroj [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:28 , Wyświetleń: 3556 , Ocena: 28.04, Głosów: 148, Autor: Mafej

Absolutyzm europejski na przykładzie monarchii Ludwika XIV

Monarchia absolutnaMonarchia absolutna była niewątpliwie kolejnym, po monarchii stanowo-przedstawicielskiej, etapem rozwoju formy państwa. Charakteryzuje się ona praktyczni [...]

Dodano: 2008-11-12 19:38:43 , Wyświetleń: 3416 , Ocena: 34.82, Głosów: 122, Autor: Mafej

Absolutyzm oświecony

Austria,Rosja i Prusy były panstwami w ktorych panowal absolutyzm. W 18 wieku te forme ustroju okreslalo sie jako absolutyzm oswiecony,tzn. taki w ktorym wladzca uznaje zasady umo [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:04 , Wyświetleń: 4286 , Ocena: 36.12, Głosów: 161, Autor: Mafej

Absolutyzm oświecony i Piotr I Wielki

Absolutyzm oświecony Forma absolutyzmu ukształtowana w drugiej poł. XVIII w, w Europie, opierająca się na filozofii oświecenia. Ideologowie absolutyzmu oświeconego głos [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:20 , Wyświetleń: 4844 , Ocena: 180.65, Głosów: 30, Autor: majka100100

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej.

Przeobrażenia ustrojowe państw europejskich w wieku XVIII były prostą kontynuacją tych procesów i zmian, zachodzących w strukturze i formach władzy państwowej, których na [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:58 , Wyświetleń: 6491 , Ocena: 44.18, Głosów: 178, Autor: ew.la

Absolutyzm we Francji (1)

Absolutyzm we FrancjiPróby wzmocnienia państwa pod wzgl. pol. i gosp. przypadły na lata rządów Henryka IV Burbona (1595-1610); wzmocnienie władzy król. miało miejsce w [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:26 , Wyświetleń: 22825 , Ocena: 32.12, Głosów: 145, Autor: ew.la

Absolutyzm we Francji (2)

ABSOLUTYZM WE FRANCJIBudowa monarchii absolutnej we Francji przypada na XVI i XVII wiek. Próby wzmocnienia władzy królewskiej podejmował już Henryk IV Burbon (1595-1610), [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:38 , Wyświetleń: 3803 , Ocena: 30.68, Głosów: 151, Autor: pawlukewa

Absolutyzm we Francji (3)

Początki absolutyzmu we Francji sięgają rządów króla Henryka IV Burbona (1598rok - edykt nantejski), także Ludwika XII i pierwszego ministra króla - kardynała Richelieu. S [...]

Dodano: 2008-03-29 15:45:16 , Wyświetleń: 4052 , Ocena: 38.09, Głosów: 133, Autor: pawlukewa

Absolutyzm we Francji (4)

Ludwik XIII powierzył kardynałowi de Richelieu stanowisko pierwszego ministra, usuwając się na drugi plan. Kardynał ograniczył rolę hugenockiej arystokracji, odbierając im [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:50 , Wyświetleń: 4215 , Ocena: 48.35, Głosów: 124, Autor: Michalk88

Absolutyzm we Francji (5)

Absolutyzm-forma rządów, skupienie pełni władzy w rękach jednostki i niepodlegającej żądnej kontroli.Rządy Ludwika XIII(dynastia Burbonów)i I ministra Armada Richelie [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:31 , Wyświetleń: 4188 , Ocena: 42.69, Głosów: 137, Autor: majka100100

Absolutyzm we Francji (6)

Absolutyzm-forma rządów, skupienie pełni władzy w rękach jednostki i niepodlegającej żądnej kontroli.Rządy Ludwika XIII(dynastia Burbonów)i I ministra Armada Richelie [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:16 , Wyświetleń: 4634 , Ocena: 46.63, Głosów: 121, Autor: majka100100

Absolutyzm we Francji (7)

FRANCJA - JAKO MONARCHIA ABSOLUTNA SYTUACJA PAŃSTWA W II połowie XIV w. i w I poowie XV w. Francja pogrążona była w tzw. wojnie stuletniej. W II poowie XV w. doszło d [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:25 , Wyświetleń: 4392 , Ocena: 51.73, Głosów: 141, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?