Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Kultura grecka

Grecy od najdawniejszych czasów mieli zamiłowanie do filozofowania. To przecież w Grecji pojawili się pierwsi fizozofowie, którzy wypracowali teorię sztuki, bardzo logiczną [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:28 , Wyświetleń: 554730 , Ocena: 15051.2, Głosów: 85, Autor: Mafej

Generał Kazimierz Sosnkowski

Urodził się 19 XI 1885 r. w Warszawie, w rodzinie o dużych tradycjach patriotycznych, wywodzących się z udziału w walkach narodowowyzwoleńczych. Już czacie nauki gimnazjaln [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:38 , Wyświetleń: 197787 , Ocena: 2782.5, Głosów: 101, Autor: Michalk88

Generał Władysław Eugeniusz Sikorski.

Urodził się w 1881 r. w Tuszowie Narodowym pod Mielcem. Jego ojciec Tomasz był wiejskim organistą. W 1898 r. Sikorki rozpoczął naukę w seminarium nauczycielskim w Rzeszowie, [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:37 , Wyświetleń: 178158 , Ocena: 4447.29, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku”.

Tematem mojej pracy jest : „Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku”.W pracy tej ukaże przede wszystkim wzrost hegemonii Niemiec w Euro-pie [...]

Dodano: 2008-02-09 18:27:03 , Wyświetleń: 168451 , Ocena: 1170.11, Głosów: 37, Autor: ew.la

Armia krajowa

W obliczu zarysowującej się klęski wojsk niemieckich na froncie wschodnim 14 II 1942 r. ZWZ został przemianowany na Armię Krajową, której celem było jednoczenie podziemnyc [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:36 , Wyświetleń: 153328 , Ocena: 1215.52, Głosów: 156, Autor: Michalk88

Obozy hitlerowskie

Obozy hitlerowskie, miejsca więzienia i odosobnienia, przymusowej i niewolniczej pracy oraz masowej zagłady ludzi, organizowane przez władze hitlerowskie na terenie oraz krajów [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:39 , Wyświetleń: 144819 , Ocena: 2454.7, Głosów: 79, Autor: Michalk88

Armia rzymska: historia, organizacja, taktyka i uzbrojenie armii rzymskiej

Czy to w czasie pokoju, czy podczas wojny armia odgrywała w społeczeństwie rzymskim niezwykle istotną rolę. Wielu uboższych ludzi wybierało karierę wojskową, gdyż zapewni [...]

Dodano: 2009-01-19 15:28:56 , Wyświetleń: 121043 , Ocena: 1549.32, Głosów: 36, Autor: elkakida

Polityka zagraniczna Ludwika XIV

Polityka zagraniczna Ludwika XIV:Kiedy w 1661r. Ludwik XIV osobiście zaczął rządzić swoim królestwem (po śmierci kardynała Mazarina nie miał już nigdy pierwszego [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:02 , Wyświetleń: 115820 , Ocena: 886.12, Głosów: 42, Autor: pawlukewa

Iwan IV Groźny- życiorys na podstawie książki.

W nocy z 3 na 4 grudnia 1533 roku umarł Wasyl III, władca moskiewski, przekazując tron swojemu najstarszemu synowi, Iwanowi IV Wasylewiczowi mającemu w chwili śmierci ojca nie [...]

Dodano: 2008-12-04 21:40:06 , Wyświetleń: 94252 , Ocena: 10502.4, Głosów: 14, Autor: majka100100

Skutki Unii Lubelskiej.

Pozytywne : - powoli wzrasta znaczenie polskiego języka i obyczajów- do Polski przyłączono Podlasie , Wołyń oraz Ukrainę- unia podźwignęła Litwę kulturalnie [...]

Dodano: 2008-12-04 21:44:09 , Wyświetleń: 89698 , Ocena: 1671.48, Głosów: 64, Autor: majka100100

Życie codzienne Greków.

ŻYCIE CODZIENNE GREKÓW:Jak mieszkali?Ubogi Grek żył w warunkach ,,spartańskich”. Jego dom był zbudowany z bardzo nietrwałych materiałów. Nie miał on ani oki [...]

Dodano: 2008-12-04 21:45:49 , Wyświetleń: 81359 , Ocena: 2147.39, Głosów: 45, Autor: majka100100

Polityka dynstyczna Jagiellonów w XVII w.

Polityka dynastyczna to pojęcie, którym obecnie nazywa się działania rodów zmierzające do osiągnięcia jak największych wpływów na arenie międzynarodowej przez przedstaw [...]

Dodano: 2008-12-04 21:42:43 , Wyświetleń: 80809 , Ocena: 2535.21, Głosów: 42, Autor: majka100100

Rola polityczna i militarna USA i ZSRR po II wojnie światowej.

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił nowy podział świata, który w założeniu miał zażegnać powstawanie konfliktów zbrojnych i utrwalenie pokoju na świecie. < [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:06 , Wyświetleń: 79650 , Ocena: 295.6, Głosów: 113, Autor: Michalk88

Rola i znaczenie wielkiej emigracji.

Przegrana 1831 r. przekonał ogół patriotów o nieskuteczności dotychczasowych metod obrony niepodległości. W kraju, pod uciskiem Paskiewicza, nie była możliwa publiczna dys [...]

Dodano: 2008-12-04 21:43:00 , Wyświetleń: 77403 , Ocena: 1984.96, Głosów: 47, Autor: majka100100

Przywileje szlacheckie (4)

Przywileje szlacheckieSZLACHTA W Polsce nie było prawnego podziału na utytułowaną arystokrację „panów” i niższą szlachtę:a)gołota – zajmowa [...]

Dodano: 2008-03-19 12:40:55 , Wyświetleń: 73651 , Ocena: 788.15, Głosów: 116, Autor: pawlukewa

Armia Polska w ZSRR utworzona z inicjatywy ZPP pod dowództwem Zygmunta Berlinga

Związek Patriotów Polsk8ich powstał 27 października 1941 roku. Wtedy to na wiecu radiowym w Saratowie Wanda Wasilewska, Stefan Jędrychowski i Jerzy Putrament ogłosili „ [...]

Dodano: 2008-10-10 11:38:07 , Wyświetleń: 50858 , Ocena: 1139.48, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Obozy koncentracyjne, pracy i obozy jenieckie na Śląsku.

15.09.1935 To data, która na zawsze odmieniła losy świata a ustawy, które zapadły w tym czasie zadecydowały o życiu milionów osób i rozpoczęły okrutną i niesprawiedliw [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:16 , Wyświetleń: 49722 , Ocena: 2229.52, Głosów: 32, Autor: majka100100

„Życie codzienne w czasach Joanny d’Arc”

„Życie codzienne w czasach Joanny d’Arc” to książka opowiadająca o życiu w średniowiecza. Jest to książka badawcza o obyczajach ludzi, opierająca się na [...]

Dodano: 2008-10-21 17:50:08 , Wyświetleń: 45634 , Ocena: 597.67, Głosów: 128, Autor: Michalk88

Obozy koncentracyjne w Polsce podczas II wojny światowej

Obóz koncentracyjny, hitlerowski -miejsce więzienia i odosobnienia, przymusowej i niewolniczej pracy oraz masowej zagłady ludzi, organizowane przez władze hitlerowskie na teren [...]

Dodano: 2009-01-19 14:47:07 , Wyświetleń: 40931 , Ocena: 2257.07, Głosów: 26, Autor: elkakida

Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej – priorytety, działania sukcesy i porażki

W czasie dwudziestolecia międzywojennego polityka zagraniczna Polski miała wyznaczony jeden główny cel: nie dopuścić do ponownego zajęcia kraju przez Niemcy lub Rosję. Mimo [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:57 , Wyświetleń: 39302 , Ocena: 463.49, Głosów: 85, Autor: pawlukewa

Obozy plityczne Wielkiej Emigracji

Wielka EmigracjaGromady Ludu Polskiego (St. Worceli):metody walki= wyzwolenie drogą rewolucji ludowej, likwidacja feudalizmu warunkiem odzyskania niepodległościprogr [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:20 , Wyświetleń: 37950 , Ocena: 814.79, Głosów: 70, Autor: pawlukewa

Armia rzymska

ROZDZIAŁ ILEGIONISTAWielkie imperium rzymskie powstało dzięki legionom, formacjom wojskowym, mającym chyba najwięcej zwycięstw w historii. Każdy legion liczył okoł [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:16 , Wyświetleń: 37568 , Ocena: 385.82, Głosów: 145, Autor: Mafej

O USA po angielsku

THE WAR FOUGHT BY THE AMERICANS FOR THEIR INDEPENDENCE IS CALLED THE AMERICAN REVOLUTION OR THE REVOLUTIONARY WAR WHILE THE BRITISH OFTEN REFER TO IT AS THE AMERICAN WAR OF INDEPEN [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:26 , Wyświetleń: 37171 , Ocena: 36.34, Głosów: 97, Autor: ew.la

Armia Grecka i Macedońska.

Temat : Armia Grecka i Macedońska.Plan:1. Starożytna Grecja - wprowadzenie.a ) położenieb ) warunki naturalne, klimatc ) okresy w dziejach2. Organizacja [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:17 , Wyświetleń: 36348 , Ocena: 523.21, Głosów: 111, Autor: ew.la

Przyczyny i Skutki II Wojny Światowej

I. PRZYCZYNYWybuch II wojny światowej był uwarunkowany różnorodnymi czynnikami. Traktaty pokojowe zawarte po I wojnie światowej nie tylko nie usunęły istniejących m [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:21 , Wyświetleń: 36327 , Ocena: 392.31, Głosów: 116, Autor: ew.la

Życie codzienne w średniowiecznej Europie

Średniowiecze - terminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Początek średniowiecza wiąże się z 476 r. n. e [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:20 , Wyświetleń: 36002 , Ocena: 2054.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Obozy Koncentracyjne

1.WSTĘPW rozbudowanym systemie obozów hitlerowskich podstawową rolę odgrywały obozy koncentracyjne. Ogółem na terenie Polski w latach 1939 - 1945 hitlerowcy zorganizowal [...]

Dodano: 2009-01-04 19:21:59 , Wyświetleń: 34988 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Polityka Zagraniczna Iwana Groźnego oraz okres Wielkiej Smuty

Niemniej ważną niż problemy polityki wewnętrznej dziedziną działalności Iwana IV była polityka zagraniczna. Skoncentrowane w pobliżu granic rosyjskich wojska litewskie i t [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:54 , Wyświetleń: 34785 , Ocena: 1556.31, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Rola polityczna, społeczna i kulturalna kościoła w średniowieczu

Tematem pracy jest rola polityczna, kulturalna oraz społeczna kościoła w okresie średniowiecza. Będzie ona obejmowała następujące zagadnienia: rozwój chrześcijaństwa w C [...]

Dodano: 2008-06-27 17:20:51 , Wyświetleń: 34416 , Ocena: 916.97, Głosów: 34, Autor: tom

Komunizm. Rola Jana Pawła II, Ronalda Regana i Lecha Wałęsy w obaleniu komunizmu.

Geneza powstania komunizmuTa ideologia w odróżnieniu od faszyzmu powstała na gruncie dużego rozczarowania proletariatu z panującego porządku społecznego. Geneza powstani [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:11 , Wyświetleń: 34047 , Ocena: 2268.68, Głosów: 24, Autor: Mafej

Obozy koncentracyjne w Polsce w okresie 1939 - 1945

1. WSTĘPW rozbudowanym systemie obozów hitlerowskich podstawową rolę odgrywały obozy koncentracyjne. Ogółem na terenie Polski w latach 1939 – 1945 hitlerowcy zorga [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:48 , Wyświetleń: 32326 , Ocena: 615.16, Głosów: 87, Autor: Michalk88

Skutki społeczne, gospodarcze i polityczne II wojny światowej.

Druga Wojna światowa to zdecydowanie największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945. Stronami konfliktu był blok państ [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:19 , Wyświetleń: 32317 , Ocena: 472.72, Głosów: 77, Autor: Mafej

Skutki działań Napoleona Bonaparte

Skutki działań Napoleona Bonaparte .Polityka.Ambicjami Napoleona było zbudowanie nowego imperium rzymskiego w Europie , lub jeśli ktoś woli bardziej nowocześnie Stan [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:18 , Wyświetleń: 31870 , Ocena: 572.24, Głosów: 73, Autor: ew.la

Skutki podbojów rzymskich

Skutków podbojów Rzymu na terenie basenu Morza Śródziemnego było bardzo wiele. Niektóre z nich cały czas odczuwamy w naszej kulturze europejskiej a niektóre mają wpływ na [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:50 , Wyświetleń: 31058 , Ocena: 399.73, Głosów: 96, Autor: elkakida

Życie codzienne Ateńczyków

Ateńczycy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, norm postępowania uczyli się nie w szkole, lecz w domu, obserwując codzienne życie swoich rodziców. Sformalizowana edukacja we [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:14 , Wyświetleń: 29370 , Ocena: 621.17, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Kazimierz Wielki (1333-1370) -Polityka wew. i zagraniczna.

Następcą Władysława Łokietka i dziedzicem korony został jego syn- Kazimierz Wielki, przed którym stanęły następujące problemy: -problem krzyżacki Karol -problem [...]

Dodano: 2008-02-09 10:03:55 , Wyświetleń: 29313 , Ocena: 1426.52, Głosów: 32, Autor: ew.la

Polityka Rzymu - prowincje

Polityka Rzymu - prowincjeW toku podboju Italii opracował Rzym zasady organizacyjne podbitych obszarów. Nie przypominały one w niczym metod stosowanych przez jakiekolwiek pa [...]

Dodano: 2008-02-16 12:50:07 , Wyświetleń: 27992 , Ocena: 622.12, Głosów: 68, Autor: ew.la

Życie codzienne Spartan

Całe życie Spartiatów podporządkowane było jednemu nadrzędnemu celowi - utrzymaniu armii w jak najlepszym stanie. Chłopiec pozostawał w domu rodzinnym tylko do siódmego ro [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:16 , Wyświetleń: 27657 , Ocena: 440.3, Głosów: 91, Autor: Michalk88

Polityka wewnetrzna Piastów

POLITYKA WEWNĘTRZNA PIASTÓW Mieszko I :- Mieszko I stał na czele państwa dobrze zorganizowanego, z silna drużyną i licznymi grodami- o [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:50 , Wyświetleń: 27460 , Ocena: 352.37, Głosów: 109, Autor: ew.la

Polityka gospodarcza i oświatowa Królestwa Polskiego .

I. Ministrem przez cały okres Królestwa Polskiego był Tadeusz Mostowski . Promował on rozwój przemysłu : tkackiego ( Warszawa , Łódź ) , sukienniczego ( Zgierz ) , wydobyw [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:09 , Wyświetleń: 27186 , Ocena: 675.48, Głosów: 61, Autor: ew.la

Polityka zamorska Zygmunta Augusta

Polityka zamorska Zygmunta Augusta W okresie wojny o Inf. Z.A. próbował stworzyć flotę król. Zatrudniał kaprów (kapitanów okrętów) którzy uzyskiwali pozw. Na rabunek [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:24 , Wyświetleń: 27112 , Ocena: 671.46, Głosów: 58, Autor: ew.la

Skutki rewolucji francuskiej.

Na samym początku należało by wyjaśnić pojęcie rewolucji. Rewolucja- gwałtowne obalenie istniejącego ustroju politycznego i zastąpienie go innym. Przy poparciu społecznym [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:16 , Wyświetleń: 26506 , Ocena: 1039.89, Głosów: 35, Autor: majka100100

Życie prywatne Napoleona Bonapartego

Żyjemy krótko i chcielibyśmy, aby nasze życie miało sens. Jednak tylko nieliczni mogą zrealizować swoje pragnienia. Są to nasi wielcy bohaterowie, których podziwiamy [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:48 , Wyświetleń: 26363 , Ocena: 869.46, Głosów: 38, Autor: Mafej

Przywileje szlacheckie (3)

PRZYWILEJE: Statut piotrkowski (1496) - został nadany przez Jana I Olbrachta; był to przywilej gospodarczy:- zwalniał szalchtę od ceł za przywożone towary [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:46 , Wyświetleń: 26339 , Ocena: 630.57, Głosów: 60, Autor: Mafej

Polityka wewnętrzna Królestwa Kongresowego .

Pierwszym problemem jaki się pojawił było współistnienie ( na ile to możliwe ) wielkiego samowładnego imperium carskiego z konstytucyjnym Królestwem Polskim . Właściwie p [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:10 , Wyświetleń: 26331 , Ocena: 1118.84, Głosów: 36, Autor: ew.la

Przywileje szlacheckie (1)

RokKto wydał?PostanowieniaDlaczego został wydany?1374 - przywilej koszyckiLudwik WęgierskiObniżenie podatku poradlnego do 2 groszy z łana chłopskiego, zwolnienie z obowi [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:33 , Wyświetleń: 26235 , Ocena: 521.91, Głosów: 74, Autor: pawlukewa

Skutki wojen polskich w XVII wieku

Skutki wojen polskich w XVII wiekuNastępstwa wojen polsko-szwedzkich ,polsko-rosyjskich i polsko-tureckich były do siebie podobne. Różnice są jednak bardziej widoczne na t [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:15 , Wyświetleń: 26220 , Ocena: 337.1, Głosów: 103, Autor: ew.la

Polityka wewnętrzna i polityka zagraniczna Księstwa Warszawskiego.

1. Księstwo Warszawskie posiadało własny rząd, własną armię i własny korpus urzędniczy. Nowością wg stosunku do dotychczasowej praktyki było to, że urzędy były płat [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:05 , Wyświetleń: 26165 , Ocena: 761.33, Głosów: 53, Autor: ew.la

Skutki I wojny światowej

Skutki I wojny światowejW obecnych czasach I wojna światowa traktowana jest jako kataklizm. Uważa się, iż politycy i dyplomaci oszukiwali się nawzajem, co w następstwie [...]

Dodano: 2008-02-09 18:25:33 , Wyświetleń: 26112 , Ocena: 673.24, Głosów: 54, Autor: ew.la

Rola i miejsce kościoła w średniowiecznej Europie

Średniowiecze jest to epoka ,której ramy czasowe przypadają na lata 476-1453 n.e. Kultura, polityka, oświata czy ideologia tego okresu zdominowana jest przez wiarę i Kośció [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:00 , Wyświetleń: 26084 , Ocena: 950.9, Głosów: 40, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?